Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»Скачати 423,65 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації08.10.2017
Розмір423,65 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – «ФІЛОЛОГІЯ»

КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303– «Філологія»
Укладач викл. Ю. М. Шульженко


Рецензент старш. викл. Ж. Г. Мацак

Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


Протокол № ___ від _____ 2011 р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»
Укладач викл. Ю.М. Шульженко
Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад семінарських занять і самостійної роботи.......5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання…………………..……6


3 Перелік художніх текстів для обов’язкового читання....................................26

4 Перелік текстів для вивчення напам’ять..........................................................29


5 Питання до модульного контролю……………………………………..…….30

Список літератури.................................................................................................37ВСТУП

Під час вивчення дисципліни „Історія зарубіжної літератури” студентам більше часу відводиться на самостійну роботу. Тому за запланований час студенти повинні прочитати художню літературу, передбачену програмою, ознайомитися з критикою, біографіями авторів, вивчити основні поняття та терміни літературознавства.

Опрацьовуючи матеріал з дисципліни „Історія зарубіжної літератури” самостійно, студент виконує такі види роботи, як читання та літературознавчий аналіз художнього твору; робота з літературознавчими словниками, енциклопедіями; ведення особистого словника термінів, авторів, творів; аналіз критичного матеріалу щодо певного твору чи праць певного письменника; підготовка рефератів, доповідей; написання творів; підготовка до тестування з певної теми.

Студенти забезпечуються підручниками, конспектом лекцій, методичними посібниками. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи, допоможуть студентові правильно організувати свою роботу.

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи включають теми лекцій та самостійної роботи, питання для самоопрацювання та самоперевірки, перелік необхідної літератури за темами, питання поточного та модульного контролю.

Усі теми з дисципліни „Історія зарубіжної літератури” студент може опрацювати в університетській або міській бібліотеці, в електронних бібліотеках мережі Інтернет, удома.

Студенти можуть відвідувати консультації викладача з дисципліни „Історія зарубіжної літератури” згідно з графіком, затвердженим кафедрою перекладу.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п

Тема


Денна форма

навчання


Заочна форма навчання

К-ть год. семін.

К-ть год.

СРС


К-ть год. семін.

К-ть год.

СРС


1

І Семестр

І Модуль


Антична література – еталон прекрасного

2

3

0.5

5

2

Розвиток давньогрецької трагедії і театру

2

3

0,5

5

3

Давньоримська література

2

4

0,5

5

4

Література Середньовіччя

2

4

0,5

5

5

Література Передвідродження


2

3

0,5

6

6

Література доби Відродження

2

4

0,5

6

7

Література ХVII ст.: класицизм та бароко

2

4

0,5

6

8

Література ХVII ст.: епоха Просвітництва

2

4

0,5

6

9

Романтизм: літературний напрямок і універсальний світогляд

2

3

1

5

10

Критичний реалізм ХIХ ст. та його специфіка

2

4

0,5

5

11

Французький реалістичний роман

2

4

1

6

12

Англійський реалістичний роман ХIХ ст.

2

4

0,5

6

13

Російський реалізм ХІХ ст.


2

4

0,5

6

14

Література останньої чверті ХІХ ст.

2

4

0,5

6

15

Драматургія ХІХ ст.

2

4

0,5

6

16

Література раннього модернізму (кін. ХІХ ст. – поч.. ХХ ст.)

2

4

1

6

17

Література країн, мова яких вивчається у ХХ ст.

2

4

0,5

6

18

Драматургія кінця ХІХ ст. – І пол. ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається.


2

4

0,5

6

19

Література “втраченого покоління”.

2

4

1

6

20

Драматургія ІІ пол. ХХ ст. у країнах, мова яких вивчається

2

4

1

6

21

Сучасна проза (ІІ пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) країн, мова яких вивчається


2

4

1

7
Усього за рік

42

80

14

121


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Антична література – еталон прекрасного

  1. Література як історичний процес. Основні поняття літературознавства. Види художньої літератури (епос, лірика, драма). Літературні жанри. Жанрові форми. Історична еволюція жанрів. Літературні напрями і течії.

  2. Періодизація античної (давньогрецької ) літератури.

  3. Давньогрецька класична лірика. Загальна характеристика лірики. Виникнення лірики та її етапи розвитку. Декламаційна лірика й мелос.

  4. Значення лірики і перехід від неї до драми. Еволюція жанру байки у давньогрецькій літературі.

Каталог: new -> doc kafedr
new -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
new -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
new -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
doc kafedr -> Курс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія хімії»: Методична розробка/ Укладач Т. М. Тарас – Івано-Франківськ: Прикарп...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка