Міжнародна науково-практична конференціяСкачати 131,49 Kb.
Дата конвертації08.07.2017
Розмір131,49 Kb.

Національна академія наук України

Клуб молодих учених та новаторів

Київський будинок вчених

Інститут історії України

Інститут української мови

Інститут мовознавства імені О.О. Потебні

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка

Інститут держави і права імені В.М. Корецького

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса

Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди

ГО «Всеукраїнська спілка молодих учених та новаторів»

ГО «Молодіжна організація науковців України»


Міжнародна науково-практична конференція

«ІV Міждисциплінарні гуманітарні читання»
28 жовтня 2015 року Київ, Київський будинок вчених НАН України
Програма

Київ 2015

Редколегія збірника:

Боряк Г.В. (відповідальний редактор),

Блануца А.В. (відповідальний секретар),

Кононенко В.П., Сегеда В.В.

У виданні вміщено програму Міжнародної науково-практичної конференції «ІV Міждисциплінарні гуманітарні читання» (Київ, Київський будинок вчених НАН України, 28 жовтня 2015 р.), у яких представлено сучасні напрями гуманітарних досліджень відомих та молодих вітчизняних та зарубіжних вчених.

Розраховано на вчених-гуманітаріїв, викладачів, студентів.

Автори вміщених матеріалів висловлюють власну думку, що не обов'язково співпадає з поглядами членів редколегії, і несуть відповідальність за дотримання наукової етики та достовірність наведених даних.

© Національна академія наук України, 2015

© Клуб молодих учених та новаторів, 2015

© Київський будинок учених, 2015

© Інститут історії України, 2015

© Інститут української мови, 2015

© Інститут мовознавства імені О.О. Потебні, 2015

© Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, 2015

© Інститут держави і права імені В.М. Корецького, 2015

© Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса, 2015

© Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015

© Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди, 2015

© ГО «Всеукраїнська спілка молодих учених та новаторів», 2015

© Автори, 2015
Оргкомітет

Співголови Оргкомітету:

Гриценко П.Ю. – д.ф.н., професор, директор Інституту української мови НАН України

Жулинський М.Г. – академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

Калініна А.А. – директор Київського будинку вчених НАН УкраїниКолодний А.М. – д.філос.н, професор, заступник директора-керівник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Маврін О.О. – к.і.н., заступник директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

Скляренко В.Г. – академік НАН України, директор Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України

Смолій В.А. – академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України

Шемшученко Ю.С. – академік НАН України, директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
Відповідальний секретар:

Блануца А.В. – к.і.н., старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, заступник голови ГО «Молодіжна організація науковців України», керівник Клубу молодих вчених та новаторів Київського будинку вчених НАН України


Члени Оргкомітету:

Брязкало Т.В. – молодший науковий співробітник Інституту архівознавства Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського

Кононенко В.П. – к.і.н., науковий співробітник Інституту історії України НАН України, заступник голови Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України, голова Вінницького осередку ГО «Всеукраїнська спілка молодих учених та новаторів»

Милько В.І. – к.і.н., науковий співробітник Інституту історії України НАН України, заступник голови Ради молодих вчених відділення історії філософії та права НАН України, голова Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

Сегеда В. В. – голова Вінницького осередку ГО «Молодіжна організація науковців України»

Сікора Г.В. – молодший науковий співробітник Інституту української мови НАН України

Шумило М.М. – к.ю.н., голова Ради молодих вчених відділення історії філософії та права НАН України, голова Ради молодих вчених Інституту держави і права ім. В.М. Корецького

Програма конференції
9.00 – 10.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 – 11.30 – пленарне засідання (Біла вітальня)

11.30 – 12.00 – кава-брейк (Блакитна вітальня)

12.15 –13.00 – презентація наукових видань гуманітарного напряму (Біла вітальня, Зелена вітальня: Українське повсякдення ранньомодерної доби: збірник документів. – Вип. 1: Волинь XVI ст.; Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. – Т. 3. – К., 2015)

13.00 – 15.30 – робота секцій (Біла вітальня, Зелена вітальня)

15.30 – 16.00 – кава-брейк

16.00 – 17.00 – робота секцій (Біла вітальня, Зелена вітальня)

17.00 – 17.10 – заключне пленарне засідання (актова зала, 2-ий поверх)

17.10 – спілкування за кавою
Привітальні слова почесних гостей до 3 хв.

Виступи на пленарному засіданні до 20 хв.

Виступи на секційних засіданнях до 15 хв.

Питання та обговорення доповідей до 10 хв.

Пленарне засідання
Відкриття конференції
Наукові доповіді
Адріан Юсупович (Варшава, Польща)

Ходил ли князь Владимир войной на ляхов? (интердисциплинарное исследование военно-политических отношений Рюриковичей и Пястов в конце Х – первой трети ХІ вв.)
Владислав Берковський (Київ)

Українські землі та європейський економічний простір XV–XVII ст.
Сергій Троян (Київ)

Концептуалізація сучасних міжнародних відносин: міждисциплінарний дискурс


Алла Киридон (Київ)

Студії пам’яті в просторі гуманітарних наукСекція І
Максим Кириченко (Харків)

Savrica и Sorices Певтингеровой карты и их интерпретация как северян в историографии


Валерій Саєнко (Запоріжжя)

Участь О.І. Тереножкіна у дослідженні кургану Гайманова Могила


Дмитро Ващук (Київ)

Місто Кам’янець на Поділлі у праці Юхима Сіцінського «Поділля під владою Литви»


Андрій Блануца (Київ)

Наказувати й виконувати: джерела з історії інституту місцевих урядників у системі земельних надань у Великому князівстві Литовському кінця XV – середини XVI ст.
Владислав Безпалько (Київ)

Одяг найманих робітників у шляхетських та селянських домогосподарствах на Волині другої половини XVI ст.


Олег Ноздрін (Орел, Росія)

Униформология: от истории костюма к костюмированной истории


Валентин Константінов (Кишинів, Молдова)

Турецко-польское противоборство в Молдавии в 1615–1616 гг.
Юрій Долженко (Київ), Богдан Прищепа (Рівне)

Череп ХVІІ–ХVІІІ ст. з Острога: біоархеологічне дослідження


Світлана Блащук (Київ)

Києво-руська спадщина в рецепції М. Грушевського
Анна Скоряк (Київ)

Євреї в українській ярмарковій та повсякденній культурі: традиції та сучасність


Дмитро Боклах (Старобільськ)

Міський топос як просторовий конструкт поеми «Сон» («У всякого своя доля») Т. Г. Шевченка


Володимир Милько (Київ)

Управління гімназіями та прогімназіями Російської імперії в період міністерства О.В. Головніна (1862–1866 рр.)


Тарас Нагайко (Переяслав-Хмельницький)

Громадівський рух в Україні як предмет історичного дослідження


Ірина Жиленкова (Київ)

Висвітлення проблем зовнішньої торгівлі Російської імперії у пресі та мемуарах сучасників (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)


Катерина Нагайко (Переяслав-Хмельницький)

Українська Київська громада: поняття середовища


Наталка Пазюра (Київ)

Старий український консерватизм в історіографічній традиції кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Олександр Федьков (Київ)

Нова історична біографія: епізод з життя Ісака Біска


Вікторія Сегеда (Вінниця)

Патографія як складова частина персональної історії: міждисциплінарний контекст


Юрій Безкровний (Львів)

Журнал «Тепла роса» (1915 р.) як видання українського студентства МосквиСекція ІІ
Сергій Ільчишин (Київ)

  1. Участь юнацтва ОУН в боротьбі за українську освіту та школу в Польщі у 1931–1937 рр.: історія та досвід


Катерина Валькова (Одеса)

Художні засоби створення портрету в «Одноповерховій Америці» Іллі Ільфа та Євгена Петрова


Віталій Гарматний (Барановичі, Білорусь)

Аграрный вопрос в программе народной партии (19311939 гг.): документы и материалы


Олена Корзун (Київ)

Наукові завдання сільськогосподарських дослідних установ в умовах військового часу (період Другої світової війни)


Юрій Кудінов (Полтава)

Духовно-культурні характеристики українського етносу на теренах сіл Слобідської України та Полтавщини 1964–1991 рр.


Микола Бривко (Київ)

Чорнобильська нумізматика на пострадянському просторі

  1. Павло Артимишин (Львів)

  2. Росія другої половини XX – початку XXI століття у сучасних українських підручниках з історії (2000–2012 рр.)


Марія Лігус (Київ)

Роль та функції музики у соціальних рухах


Андрій Рудюк (Київ)

Огляд періодичних видань з історії міської геральдики України

  1. Роман Самчук (Київ)

  2. Аксіологічний контекст спілкування: сучасні виміри


Андрій Карпенко (Слов’янськ)

Сучасні виклики історико-філософської науки в Україні


Інна Підгородецька (Харків)

Лінгвістичний аспект міжкультурної комунікації у практиці викладання української та російської мов


Ярослава Гурбик (Київ)

Іномовлення в Україні: нові формати та іноземний досвід


Галина Чешко (Київ)

Прислівники префіксального творення у східнополіському діалекті


Олена Юсікова (Київ)

Синтаксична номінація у діалектому тексті-оповіді: когнітивний, прагматичний і семантико-синтаксичний аспекти дослідження


Юлія Милько (Переяслав-Хмельницький)

Методика вивчення переносних значень слів у ЗОШ І–ІІІ ст.


Євгеній Сафарянс (Київ)

Українсько-австрійське співробітництво в європейському інтеграційному процесі


Аліна Яценко (Львів)

Використання установки у засобах масової інформації (ЗМІ) для формування іміджу політичного лідера


Олеся Гурбик (Київ)

Засади сучасної державної інформаційної політики в Україні


Ольга Гончар (Київ)

До питання про відзначення 200-ліття від дня народження Миколи Костомарова


Катерина Алєксєєва (Київ)

Наративне опосередкування ситуаційного досвіду на прикладі літературно-філософських паралелей


Тамара Солдатська (Київ)

Сучасний феноменологічний досвід у царині гуманітаристики


Михайло Шумило (Київ)

Ревізія соціальної сфери як запорука її ефективного функціонування
Галина Сікора (Київ)

Місто як об’єкт міждисциплінарних гуманітарних досліджень

Секція ІІІ (круглий стіл «Релігієзнавчі дисципліни у колі гуманітарних наук: міждисциплінарний контекст»)
о. Георгій Коваленко (Київ)

Релігієзнавство та теологія у вищій школі: сьогодення та майбутнє
Зоя Швед (Київ)

Методологічні засади дослідження співвідношення культури та релігії


Олена Галамага (Київ)

Магія vs релігія у контексті ментальності давніх римлян


Надія Верещагіна (Одеса)

Кирило-мефодіївська святокультова традиція в модусі становлення Київського християнства


о. Костянтин Іванченко (Вінниця – Москва, Росія)

Микола Кузанський (1406–1461 рр.) як теолог, філософ та науковець
Мар’ян Хомяк (Львів)

Церковні унії першої половини XV ст.: контекст польсько-литовсько-руський та міжнародний


Сергій Каріков (Харків)

Візитація в Саксонії як засіб лютеранської конфесіоналізації


Олександр Мірошниченко (Одеса)

Земний шлях людини у посланнях Івана Вишенського


Олександр Панарін (Київ)

Причини старообрядницької міграції


Василь Кононенко (Київ)

«О вѣри с[вя]той православной восточного исповѣданія дѣло надлεжитъ начати». Релігієзнавчий сегмент міждисциплінарного дослідження «Договорів та постанов» 1710 р.
Світлана Каюк (Дніпропетровськ)

Релігійність фронтирного населення південноукраїнського регіону в останній чверті XVIII – на початку XIX ст.


Олександр Колесник (Вінниця)

Життя і побут священиків Подільської єпархії під час встановлення та розквіту тоталітарного режиму в СРСР


Вікторія Проценко (Київ)

Участь освітянських профспілок УСРР у антирелігійній пропаганді (1920-ті рр.)


Наталія Бондаренко (Вінниця)

Підтримка закордонними релігійними організаціями пізньопротестантських спільнот України (друга пол. 1960-х – перша пол. 1980-х рр.)


Вікторія Бокоч (Ужгород)

Політика і релігія: особливості взаємозв’язку та взаємодії в Україні


Олена Бортнікова (Київ)

Міждисциплінарний підхід до взаємодії релігії і політики
Каталог: News
News -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
News -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
News -> Я це хтось інший…
News -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
News -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
News -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
News -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
News -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
News -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Міжнародна науково-практична конференція iconМіжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком»

Міжнародна науково-практична конференція iconНаукове об’єднання «Відкрите суспільство» Міжнародна науково-практична конференція
«Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [4, c. 35]
Міжнародна науково-практична конференція iconІі міжнародна науково-практична конференція суспільство, економіка та економічна наука в ХХІ столітті
Внз, науковці науково-дослідних установ, докторанти, аспіранти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування,...
Міжнародна науково-практична конференція iconУіі міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „ Національне та інтернаціональне у світовому культурному просторі”
Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури
Міжнародна науково-практична конференція icon«Відкрите суспільство» Міжнародна науково-практична конференція «Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» м. Дніпропетровськ
«Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [4, c. 35]
Міжнародна науково-практична конференція iconУііі міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів „Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння ”
Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури
Міжнародна науково-практична конференція iconСциплін студентам немовних спеціальностей всеукраїнська науково-практична конференція Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 7-8 червня 2013 р. Київ

Міжнародна науково-практична конференція iconЦентр наукових публікацій міжнародна конференція «інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми»
Частина І (економічні науки, юридичні науки, педагогічні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 28 грудня 2013р. Центр наукових...
Міжнародна науково-практична конференція iconВсеукраїнська науково-практична конференція
Вимірності фазового простору на прикладі математичної моделі хімічного реактора 30


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка