Міністерство культури україниСторінка1/5
Дата конвертації28.08.2017
Розмір0,74 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для отримання освітнього ступеня МАГІСТР


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

241 «Готельно-ресторанна справа»

Обговорено і схвалено

на засіданні кафедри

готельно-ресторанного бізнесу,

протокол № 10 від 22.02.2016 р.

КИЇВ-2016

Укладачі: Завадинська Олена Юріївна, канд. техн. наук, доц.

Грищенко Ігор Миколайович, канд. техн. наук, проф. з нак.

Карягін Юрій Олегович , канд. екон. наук, проф. з нак.

Верезомська Ірина Георгіївна, канд. екон. наук, доц.

Бровенко тетяна Вікторівна, канд. техн. наук, доц. з нак.

Бовш Людмила Андріївна, канд. екон. наук, доц.

Толок Галина Арсенівна, канд. техн. наук, доц.

Ворошилова Ганна Олександрівна , канд. екон. наук, доц.

Антоненко Артем Васильович, канд. техн. наук, доц. з нак.
Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри готельно-ресторанного бізнесу 22 лютого 2016 р., протокол № 10.
ВСТУП
Програма фахового вступного випробування є навчально-методичним документом, який визначає мету, зміст, і порядок проходження фахового вступного випробування для здобуття освітного ступеня «Магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговуваня». Метою програми є надання допомоги абітурієнтам щодо підготовки до вступних іспитів на п’ятий курс ОС «Магістр».

Згідно таблиці 4 додатку 4 Правил прийому КНУКіМ на навчання на п’ятий курс спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для здобуття ОC «Магістр» приймаються абітурієнти, які здобули ОС «Бакалавр» за іншими спеціальностями.

Програма додаткового фахового вступного випробування містить у собі опис наступних навчальних дисциплін:


 • «Організація ресторанного господарства»;

 • «Організація готельного господарства»;

 • «Товарознавство»;

 • «Технологія продукції ресторанного господарства»;

 • «Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства (в т.ч. Інженерне обладнання будівель)»;

 • «Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві (в т.ч. Стандартизація, сертифікація, метрологія)»;

 • «Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства»;

 • «Економіка підприємства»;

 • «Менеджмент готельно-ресторанного господарства»;

 • «Маркетинг готельного і ресторанного господарства».

Додаткове фахове вступне випробування проводиться за наступним порядком. Спочатку абітурієнти отримують індивідуальні стандартні бланки для внесення своїх відповідей на тестові завдання і окремо бланки з тестовими завданнями. Викладач-екзаменатор пояснює порядок заповнення бланку оцінювання знань, на якому абітурієнти вказують прізвище з ініціалами, варіант завдання, дату проведення тестування.

Надалі абітурієнти самостійно працюють над розв’язанням тестів, проставляючи номер обраної відповіді на кожне з тестових завдань до відповідної клітинки поряд з номером запитання.

Тестові завдання складаються з двох компонентів:


 • запитальної (змістовної) частини;

 • 4 варіантів відповідей до кожного тестового завдання.

Програма додаткового фахового вступного випробування містить питання з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, які вивчалися в університеті впродовж чотирьох навчальних років. Вона включає питання, вивчення яких демонструє спроможність вступників вирішувати практичні завдання професійної діяльності на підприємствах готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та здійснювати в них організаційні, управлінські, економічні та виробничі процеси.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ресторанне господарство і його місце в індустрії гостинності.

Характеристика та класифікація послуг закладів ресторанного господарства згідно з Міждержавним стандартом ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания. Общие требования». Загальні вимоги, що висуваються до послуг ресторанного господарства.

Класифікація закладів ресторанного господарства згідно з ДСТУ 4281:2004 «Заклади ресторанного господарства. Класифікація». Характеристика основних типів закладів ресторанного господарства. Характеристика типів та класів закладів ресторанного господарства.

Організація постачання закладів ресторанного господарства. Характеристика видів постачання. Характеристика продовольчого постачання та матеріально-технічного забезпечення закладів ресторанного господарства. Організація роботи складського, тарного і транспортного господарства.

Основи організації виробництва продукції у закладах ресторанного господарства. Типи виробництва. Основи організації виробничих цехів.

Організація роботи і робочих місць в заготівельних цехах закладів ресторанного господарства: м’ясному, рибному, м'ясо-рибному, птахо гомілковому, овочевому. Асортимент напівфабрикатів, що виробляються у заготівельних цехах. Характеристика устаткування та інвентарю заготівельних цехів. Характеристика професійно-кваліфікаційних вимог, що висуваються до виробничого персоналу заготівельних цехів.

Організація роботи і робочих місць в доготівельних цехах закладів ресторанного господарства: гарячому, холодному. Асортимент кулінарної продукції, що виробляється в доготівельних цехах. Характеристика технологічних ліній, що організовуються у доготівельних цехах. Характеристика устаткування та інвентарю гарячого та холодного цехів. Професійно-кваліфікаційна характеристика виробничого персоналу доготівельних цехів.

Організація роботи спеціалізованих цехів. Призначення кулінарного цеху, асортимент продукції, що виготовляється в ньому. Структура цеху і організація технологічних ліній в кулінарному цеху. Характеристика устаткування та інвентарю. Вимоги, що висуваються до професійно-кваліфікаційного складу виробничого персоналу.

Призначення кондитерського цеху, асортимент продукції, що виготовляється в ньому. Структура цеху і організація технологічних ліній і робочих місць в ньому. Характеристика устаткування та інвентарю. Особливості професійно-кваліфікаційного складу виробничого персоналу кондитерського цеху.

Призначення борошняного цеху, асортимент продукції, що виготовляється в ньому. Організація роботи і робочих місць борошняного цеху. Характеристика устаткування та інвентарю, що використовується в цеху. Професійно-кваліфікаційний склад виробничого персоналу борошняного цеху.

Організація роботи і робочих місць хліборізки. Організація роботи мийної кухонного посуду.

Обслуговуючий персонал закладу ресторанного господарства і критерії оцінки вимог, що висуваються до нього; характеристика професійно етичних норм його поведінки. Характеристика вимог до метрдотеля; адміністратора зали; офіціанта; бармена.

Загальна характеристика матеріально-технічної бази для організації обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства різних типів та форм власності. Характеристика приміщень для споживачів в закладах ресторанного господарства. Інтер’єр залів закладів ресторанного господарства і вимоги до їх оформлення. Характеристика роздавальні, буфету та підсобних приміщень закладів ресторанного господарства.

Характеристика посуду; наборів; столової білизни закладів ресторанного господарства і вимоги, що висуваються до них.

Підготовка приміщень до обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства. Розміщення меблів у залі, підготування посуду, столової білизни та інших аксесуарів сервірування до повсякденного обслуговування споживачів. Види попереднього сервірування столів в закладах ресторанного господарства.

Загальні правила і способи подавання страв в закладах ресторанного господарства. Правила подавання холодних страв і закусок; гарячих закусок; супів; основних других страв; гарячих та холодних десертів; кондитерських виробів в закладах ресторанного господарства при індивідуальному та гуртовому обслуговуванні. Правила подавання напоїв, в тому числі власного виробництва, при індивідуальному та гуртовому обслуговуванні. Правила подавання алкогольних та безалкогольних напоїв в закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Правила еногастрономічних поєднань та їх розвиток у сучасних умовах ведення ресторанного бізнесу.

Класифікація бенкетів та прийомів за різними ознаками. Організація підготовки та обслуговування бенкету за столом з повним обслуговуванням офіціантами. Організація підготовки та обслуговування бенкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантами. Організація підготовки та обслуговування учасників бенкету-чаю. Організація процесу підготовки та обслуговування бенкету - кава в закладах ресторанного господарства.

Класифікація дипломатичних прийомів і їх загальна характеристика. Характеристика денних видів бенкетів-прийомів. Характеристика вечірніх видів бенкетів-прийомів. Організація підготовчої роботи з влаштування бенкетів-прийомів. Вимоги до складання схеми розміщення гостей за столами на бенкетах-прийомах. Особливості складання меню для бенкетів-прийомів. Підготовка приміщень до проведення бенкетів-прийомів. Особливості сервірування столів на бенкетах-прийомах. Організація подавання аперитиву та обслуговування гостей на бенкетах-прийомах.

Організація підготовчої роботи та обслуговування бенкету-фуршету. Варіанти сервірування столів склом на бенкетах-фуршетах. Особливості підготовки та обслуговування гостей на бенкеті – фуршеті – десерті. Особливості підготовчої роботи та організації обслуговування на бенкеті-коктейлі. Організація процесу підготовки та обслуговування учасників бенкету-коктейлю-фуршету в закладах ресторанного господарства. Особливості організації обслуговування бенкету за типом коктейлю-паті; бенкету-буфету в англійському стилі; фуршету-кави. Особливості організації обслуговування споживачів за типом «шведського столу» в закладах ресторанного господарства.

Сутність і класифікація кейтерингового обслуговування. Види заходів та номенклатура кейтерингових послуг. Особливості організації споживачів при наданні кейтерингових послуг. Характеристика матеріально-технічного забезпечення кейтерингового обслуговування. Характеристика і особливості підбору персоналу служби кейтерингу. Особливості організації підготовки і здійснення кейтерингового обслуговування.

Особливості обслуговування учасників з’їздів, конференцій, нарад за місцем їх мешкання (в готельних комплексах). Особливості обслуговування учасників з’їздів, конференцій, нарад за місцем їх проведення. Характеристика «системи обслуговування» з точки зору теорії масового обслуговування. Аналіз якості функціонування систем обслуговування в закладах ресторанного господарства з методом обслуговування самообслуговування.

Загальні вимоги до організації харчування робітників і службовців. Організація обслуговування зосереджених контингентів споживачів. Організація обслуговування розосереджених контингентів споживачів. Основні вимоги до організації обслуговування учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Організація обслуговування студентів у вищих навчальних закладах. Сучасні концепції організації обслуговування споживачів у ресторанах. Особливості організації обслуговування споживачів в концептуальних закладах ресторанного господарства.

Характеристика закладів ресторанного господарства при готелі і особливості обслуговування споживачів в них. Організація сніданків і їх різновиди для організації обслуговування мешканців готелю. Організація «швецького столу (лінії)» для обслуговування мешканців готелю. Організація прискорених видів харчування в закладах ресторанного господарства готельно-туристичних комплексів. Особливості обслуговування в номерах готелю. Організація інших видів обслуговування в закладах ресторанного господарства готельно-туристичних комплексів. Організація харчування іноземних туристів у закладах ресторанного господарства та у дорозі. Комплексне обслуговування іноземних туристів з діловими цілями.

Організація обслуговування споживачів у місцях масового відпочинку. Організація обслуговування споживачів у торговельних та торговельно-розважальних комплексах.

Види закладів ресторанного господарства, що пропонують різні види послуг учасникам спортивних змагань. Характеристика структури гурту команд спортивних змагань. Характеристика місць організації харчування команд-учасників спортивних змагань. Різновиди харчування учасників спортивних змагань. Форми обслуговування учасників спортивних змагань в закладах ресторанного господарства. Організація харчування глядачів. Особливості після матчевого обслуговування VIP-глядачів.

Організація обслуговування пасажирів на залізничному, водному, авіа-, автотранспорті та на шляху їх слідування. Закордонний досвід обслуговування пасажирів на транспорті та на шляху їх слідування.

Наукова організація праці як головний фактор забезпечення раціональної організації праці. Завдання наукової організації праці. Графіки виходу на роботу персоналу закладів ресторанного господарства. Нормування праці в ресторанного господарстві. Види норм праці та їх класифікація. Робочий час робітника закладу ресторанного господарства і його структура. Класифікація витрат робочого часу. Методи вивчення витрат робочого часу. Фотографія робочого часу та її різновиди. Хронометраж, фотохронометраж: поняття та мета проведення.

Організаційно-технічні заходи щодо поліпшення використання робочого часу та раціоналізації організації праці в закладах ресторанного господарства.
ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Нормативно-правове регулювання готельної індустрії. Нормативно-правова база діяльності підприємств готельного господарства в Україні.

Характеристика документів: нормативно-правові і нормативно-експлуатаційні документи, класифікаційні стандарти, декрети Кабінету Міністрів України, Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг, Правила користування готелями і надання готельних послуг в Україні.

Принципи роботи органів і служб стандартизації готельних послуг в Україні в, порядок розробки, затвердження та реєстрація стандартів, загальні вимоги до стандартів.

Фактори, що впливають на типізацію готельних господарств: місцезнаходження, основне призначення, термін перебування, режим експлуатації, місткість, мета подорожі. Закордонний досвід типізації готелів.

Основні вимоги до готелів: умови для проживання, організації харчування та побутового обслуговування.

Основні визначення: послуга, сфера послуг, рівень комфорту, місткість номерного фонду, гостинність, процес обслуговування, тривалість перебування гостей в готелі.

Характеристика основних типів засобів розміщення. Транзитні готелі – їх призначення, розташування та форми власності.

Ділові готелі – їх призначення та місцезнаходження, загальні та специфічні функціональні вимоги до них: наявність умов для роботи в номері, максимальна ізоляція номерів від впливу зовнішнього середовища, надання умов для проведення нарад, конгресів, презентацій, виставок, бенкетів тощо, наявність розвинутої мережі служби зв'язку та фінансового забезпечення тощо.

Курортні готелі – їх призначення, специфічні особливості: місцезнаходження, медичне обслуговування, надання профілактичного і дієтичного харчування, наявність торговельної мережі лікувальних і курортних товарів, внутрішнє обладнання номерів, характеристика додаткових послуг.

Готелі для сімейного відпочинку – їх призначення, основний обслуговуючий контингент, особливості функціонування: наявність приміщень для дітей різного віку, створення умов для індивідуального дитячого харчування в номері і поза ним, створення умов для відпочинку дорослих і дітей та організації спортивно-оздоровчих занять.

Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку. Туристичні готелі, їх призначення, функціональні вимоги. Туристичні, готелі для масового туризму, для туристів з пасивним засобами пересування, їх місцезнаходження, строк перебування туристів, особливості структури приміщень.

Туристично-спортивні готелі - особливості їх місцезнаходження, функціональні особливості: наявність приміщень туристично-спортивного обслуговування та спортивно-оздоровчого призначення, наявність трас, шляхів, споруд, що відповідають вимогам маршруту, створення умов для медичного, профілактично-лікувального обслуговування. Особливості функціонування готелів для спортсменів. Спеціалізовані туристичні готелі – їх призначення, місцезнаходження. Характеристика і призначення мотелів, кемпінгів. Ботелі і ботокемпінги, їх призначення , місцезнаходження, організація приміщень для ночівлі та відпочинку. Особливості організації флайтелів, - готелів для любителів авіаційного спорту.

Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства. Вимоги до лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства та їх основні типи: санаторії, пансіонати, бази та табори відпочинку, будинки відпочинку, сільські туристичні будинки, профілакторії.

Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства. Основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства.

Характеристика найбільш розповсюджених систем класифікації готельних господарств. Критерії класифікації підприємств готельного господарства України. Інші засоби розміщення та їх характеристика.

Комфорт - якісна характеристика номера, значення функціонального, екологічного, естетичного комфорту для внутрішнього простору готелю.

Комплексність надання послуг: інформаційні, комунальні, комунально-побутові, медичні, торговельні, фінансово-банківські, культурно-оздоровчі, туристично-екскурсійні, спортивні, рекреаційні тощо.

Вимоги до персоналу як один із важливіших критеріїв, що визначають категорію готелю.

Класифікація готельних господарств з урахуванням мінімальних вимог до певної категорії. Характеристика основних вимог до готелів від ***** зіркових до * зіркових. Категорійність номерного фонду. Характеристика основних вимог до категорій номера: вища, перша, друга, третя, четверта.

Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства.

Організація приміщень житлової групи. Характеристика приміщень, що входять до житлової групи. Номер як окреме приміщення для тимчасового помешкання, його основні елементи та вимоги до організації номерного фонду. Характеристика типів номерів: номер-апартамент, номер-президентський апартамент; номер-люкс, двокімнатний номер, номер-комплекс, номер-дубль (студіо), однокімнатний номер (кількість житлових кімнат, їх призначення та обладнання, наявність санвузла та якість його оснащення, прийоми розміщення меблів у номерах).

Організація приміщень нежитлової групи підприємства готельного господарства. Характеристика блоків адміністративних приміщень за функціональним призначенням. Використання сучасного обладнання для проведення нарад, зборів, неофіційних прийомів, експозицій тощо. Характеристика та оснащення побутових приміщень і приміщень для обслуговуючого персоналу готельного господарства, їх призначення та обладнання.

Організація приміщень вестибюльної групи як головного комунікаційного і технологічного вузла готельного господарства, їх обладнання. Характеристика зон вертикальних і горизонтальних комунікацій приміщень вестибюльної групи.

Характеристика приміщень культурно-масового та спортивно-рекреаційного обслуговування, що реалізують функції відпочинку мешканців готельного господарства.

Архітектура та інтер'єр у готельному господарстві. Характеристика архітектурних рішень об'єктів підприємств готельного господарства: архітектура, стиль, інтер'єр.

Принципи організації внутрішнього простору, функції та елементи інтер'єру в приміщеннях засобів розміщення.

Основні складові формування сучасного інтер'єру підприємств готельного господарства. Основні підходи щодо меблювання номерів, нежитлової групи приміщень залежно від планової організації зон та інтер'єру готельних номерів, характеристика габаритів функціональних зон та проходів.

Технологія прибиральних робіт навколишньої території і вестибюльної групи приміщень. Види прибиральних робіт на навколишній території та в приміщеннях підприємств готельного господарства.

Технологія прибирання приміщень вестибюльної групи, види робіт, що виконуються в денні і нічні години роботи готелю. Техніка виконання прибиральних робіт вестибюльної групи приміщень, особливості прибирання освітлювальних приборів.

Технологія прибиральних робіт у приміщеннях житлової групи. Вимоги до рівня комфорту і належного санітарно-гігієнічного стану номерного фонду, інших приміщень на поверсі, служб експлуатації номерного фонду.

Характеристика основних вимог до поведінки обслуговуючого персоналу при проведенні прибиральних робіт. Забезпечення білизною готельного господарства, вимоги до білизни, норми їх заміни.

Сутність послуг гостинності в готельному господарстві. Сутність сфери послуг: послуга, соціально-культурні послуги, мате­ріальні послуги, нематеріальні послуги, процес обслуговування.

Предмет, завдання та зміст організації обслуговування в готельному підприємстві.

Технологія прийому та розміщення туристів у засобах розміщення. Сутність технологічного процесу виробництва готельних послуг - «прибуття - проживання - виїзд».

Автоматизація процесу прийому і розміщення туристів у готелі. Система бронювання і резервування місць у готелях. Організація робочих місць служби прийому і розміщення з використанням технологічних процесів у роботі готельного господарства.

Організація роботи служби прийому і розміщення та обслуговування. Особливості організації роботи служби прийому і розміщення готельних господарств. Основні вимоги до організації прийому і обслуговування вітчизняних і іноземних туристів в Україні. Організація прийому та відправлення багажу. Організація служби бронювання і резервування місць у готелях. Організація роботи служби обслуговування. Комплексне обслуговування туристів. Надання додаткових послуг у готельних господарствах. Відповідальність готельних господарств за збереження майна туристів.

Сутність технологічних операцій «Реєстрація документів», «Попередня оплата по прибутті», «Безготівковий розрахунок», «Надання розміщення та додаткових послуг», «Організація виїзду і розрахунок при виїзді».

Організація обслуговування на житлових поверхах. Організація та підготовка поверхів до поселення мешканців. Оснащення приміщень житлового фонду. Види послуг, що надає персонал мешканцям на поверсі, і технологія їх надання. Впровадження нових видів послуг і удосконалення технології їх надання. Якість надання послуг.

Організація виїзду гостя із номера. Прийом номера персоналом від гостя. Порядок складання актів на відшкодування збитків за псування готельного майна і актів на забуті речі. Порядок збереження і повернення забутих речей мешканцями.

Організація транспортного обслуговування. Організація обслуговування туристів, що подорожують на власному транспорті, укладення договору на прийом автотуристів, надання умов щодо обслуговування автомобілів у мотелях і кемпінгах. Надання готельними господарствами автомобілів напрокат. Організація обслуговування автотранспортними засобами іноземних туристів.

Організація інформаційного обслуговування в підприємстві готельного господарства. Організація інформаційної служби у підприємстві готельного господарства: організація приміщень, комунікацій; забезпечення інформаційними матеріалами робочих місць працівників служби; організація доставки інформаційних матеріалів серед гостей.

Культура обслуговування. Основні принципи спілкування персоналу з мешканцями готелю. Поняття культури обслуговування, норми поведінки людей у процесі спілкування. Основні вимоги до працівників готельного господарства: свідомість, дисципліна, відповідальність, професіоналізм, організованість, їх значення.

Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному господарстві. Джерела постачання. Система організації продовольчого постачання. Планування постачання продовольчих товарів.

Система організації матеріально-технічного постачання в готельному господарстві.

Організація складського і тарного господарства. Призначення і завдання, що виконує складське господарство. Типи складських приміщень, визначення складу та площі складських приміщень. Умови зберігання і основні санітарно-гігієнічні вимоги харчових продуктів. Порядок прийому і видачі продовольчих товарів і матеріально-технічних засобів.

Організація тарного господарства.

Організація енергетичного господарства підприємств. Структура енергетичного господарства та його основне призначення.

Організація експлуатації матеріально-технічної бази готельного господарства. Матеріально-технічна база готельного господарства, її розвиток та джерела фінансування в сучасних умовах. Порядок проведення планово-упереджувальних ремонтів будівель і споруд готельного господарства. Види ремонту: поточний і капітальний, порядок їх виконання і джерела фінансування.

Організація санітарної служби в готельному господарстві. Основні вимоги до санітарного стану приміщень, навколишньої території готельного господарства. Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу готельного господарства. Організація роботи санітарного лікаря готельного господарства. Організація і методи проведення дезінфекції, дезинсекції, дератизації в приміщеннях готельного господарства.

Організація санітарно-технічного й інженерно-технічного обслуговування в готельному господарстві. Системи холодного і гарячого водопостачання і завдання технічної експлуатації їх. Облік витрат води і шляхи її економії. Опалення приміщення готелю і шляхи економії тепла. Вентиляція. Система вентиляції: природна, організована і неорганізована. Місцеві кондиціонери. Сміттєпроводи на підприємствах готельного господарства. Обладнання сміттєпроводу і його експлуатація. Пиловидалення. Обладнання систем центрального пиловидалення. Побутові пилососи. Ліфти та ескалатори, їх розміщення в готельному господарстві і експлуатація. Диспетчерське управління ліфтовим господарством. Засоби внутрішнього зв'язку в готельних господарствах. Засоби протипожежної і охоронної сигналізації.

Особливості організації праці на підприємстві готельного господарства. Особливості організації праці в готельному господарстві.

Групи працівників залежно від функцій, що виконуються в готельному господарстві: адміністративно-управлінська, служби прийому і розміщення, служба обслуговування, служба матеріально-технічного забезпечення, технічна служба, група працівників підприємств ресторанного господарства. Форми організації праці на підприємствах, їх характеристика.

Робочий час працівників підприємства готельного господарства. Методи вивчення робочого часу. Робочий час, поняття і види. Види робочого часу: нормальна тривалість, скорочена тривалість і неповний робочий день. Особливості режиму робочого часу в підрозділах готельного господарства. Режим робочого часу і відпочинку працівників готельного господарства, режиму праці: адміністрації та менеджерів вищої ланки; обслуговуючого персоналу; спеціалістів; технічного персоналу.

Методи вивчення робочого часу: лінійний, ступеневий, двобригадний, комбінований, вахтовий та ін. Особливості режиму робочого часу і відпочинку груп працівників залежно від функцій, що виконуються.

Метод безпосередніх замірів та їх характеристика. Метод миттєвих спостережень: фотографія робочого часу, хронометраж, фотохронометраж. Етапи проведення спостережень: підготовка до спостереження, його проведення, обробка результатів та їх аналіз, підсумки спостережень. Методика і техніка проведення фотографії робочого часу та його документальне оформлення. Фактичний і проектований баланс затрат робочого часу і основні його складові частини. Розрахунок коефіцієнтів використання робочого часу, втрат робочого часу; зростання продуктивності праці. Розробка норм часу за його структурою. Розрахунок норм часу, норм виробітку. Норми праці, що використовуються в готельному господарстві. Розрахунок чисельності працюючих на підставі норм праці. Шляхи удосконалення нормування праці в готельному господарстві.

Раціональна організація праці робітників підприємства готельного господарства. Основні напрями наукової організації праці в готельному господарстві. Принципи організації робочих місць. Характеристика оптимальних умов для виконання трудового процесу: впровадження засобів механізації і автоматизації.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство культури україни iconМіністерство культури України Управління культури, національностей та релігій
Українська музична культура очима молоді: теоретичний, історичний І педагогічний аспекти
Міністерство культури україни iconМіністерство культури України Сумська обласна державна адміністрація Сумська обласна рада Управління культури І туризму Сумської обласної державної адміністрації Сумське вище училище мистецтв І культури ім. Д. С. Бортнянського
України Леоніда Костянтиновича Власенка, який більшу частину свого життя віддав натхненній роботі зі студентською молоддю, 0 років...
Міністерство культури україни iconМіністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс
НакккіМ /уклад. А. В. Святненко; під ред проф. Путро О.І. – К. НакккіМ, 2011. – 96 с
Міністерство культури україни iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
Міністерство культури україни iconМіністерство культури Ук­раї­ни Національна парламентська бібліотека Ук­раї­ни
Відповідальна за випуск В. Іващенко, заступник генерального директора Національної парламентської бібліотеки України
Міністерство культури україни iconМіністерство культури України Національна бібліотека України для дітей Серія «Лауреати премії імені Лесі Українки»
Дотепні та повчальні вірші Григорія Фальковича : бібліогр пам’ятка для читачів дошк та мол шк віку / Нац б-ка Україна для дітей;...
Міністерство культури україни iconМіністерство культури України Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей» Сучасна дитяча література ближнього зарубіжжя
Сучасна дитяча література ближнього зарубіжжя : метод поради / Держ закл. «Нац б-ка України для дітей»; уклад. І. В. Слободянюк....
Міністерство культури україни iconМіністерство культури України Державний заклад «Національна бібліотека України для дітей» «Я візьму той рушник, розстелю, наче долю»
«Я візьму той рушник, розстелю, наче долю» : до 100-річчя від дня народж. А. Малишка : метод поради / держ закл. «Нац б-ка України...
Міністерство культури україни iconМіністерство оборони україни
Рекомендований для курсантів, слухачів офіцерів зс україни та усіх інших, хто цікавиться даними проблемами


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка