Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордономСторінка1/3
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3`


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Департамент кадрової політики

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном
Затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 30.12.2013 інв.№255

КИЇВ-2013

Методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном (далі – Методичні рекомендації) призначені для посадових осіб, задіяних в організації роботи щодо навчання (підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування) особового складу Збройних Сил України у військових навчальних закладах (навчальних центрах, військових частинах, установах) іноземних держав терміном понад два місяці, а також для осіб, які розглядаються кандидатами для направлення на навчання під час їх підготовки та вибуття за кордон.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” (зі змінами) та наказу Міністра оборони України від 10 квітня


2009 року №  170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” (зі змінами).

Методичні рекомендації розроблені Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України.


ВСТУП
Підготовка кадрів є одним із основних напрямів реалізації кадрової політики. Складовою цього напряму є навчання (підготовка, підвищення кваліфікації, стажування) особового складу у військових навчальних закладах (військових частинах, установах, організаціях) іноземних держав (далі – навчання за кордоном).

Щороку навчання за кордоном (строком понад два місяці) проходять близько 200 військовослужбовців та працівників Збройних Сил України.

Навчання за кордоном має за мету вирішення наступних завдань:

здобуття та впровадження досвіду найбільш передових у військовому відношенні країн світу з питань розбудови безпекового середовища, розвитку збройних сил, підготовки та ведення операцій (бойових дій), оперативного (бойового) забезпечення операцій (бойових дій), підготовки та участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;

забезпечення безперервної підготовки особового складу, його своєчасна підготовка до вирішення нових завдань діяльності з урахуванням тенденцій щодо ведення збройної боротьби в сучасних умовах;

планування, формування та підтримання на необхідному рівні кадрового резерву;

створення умов для реалізації потенціалу військовослужбовців, які володіють іноземними мовами, отримати сучасні знання, уміння і практичні навички для виконання обов’язків за посадами;

досягнення сумісності військових підрозділів Збройних Сил України та країн-партнерів під час виконання спільних завдань у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

З метою удосконалення роботи органів військового управління, командирів військових частин, кадрових органів, направленої на вирішення зазначених завдань, розроблені Методичні рекомендації, які розкривають порядок планування навчання за кордоном, добору кандидатів, їх підготовки до направлення та направлення на навчання, а також призначення на посади після повернення з навчання.


  1. Загальні положення
    1. Навчання за кордоном проводиться за наступними напрямами:

професійна підготовка військовослужбовців, які плануються до призначення на посади, кваліфікаційними вимогами яких передбачено наявність оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки;

професійна підготовка окремих військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” за різними напрямами підготовки;

підвищення кваліфікації посадовців вищої ланки керівництва у галузі воєнної безпеки та оборони;

підвищення кваліфікації осіб офіцерського складу тактичної ланки підрозділів родів військ, спеціальних військ, бойового та матеріально-технічного забезпечення;

фахова підготовка осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

стажування особового складу на відповідних посадах у військових частинах (установах, організаціях) збройних сил країн-партнерів;

удосконалення рівня володіння іноземною мовою усіх категорій особового складу.

1.2. Відповідальність за планування навчання, добір кандидатів, їх підготовку та направлення на навчання покладається на кадрові органи військових частин, закладів, установ (далі – військових частин), видів Збройних Сил України (оперативних командувань), Генерального штабу Збройних Сил України, Міністерства оборони України. У військових частинах, де штатом не передбачений кадровий орган, завдання щодо реалізації питань навчання особового складу за кордоном покладається на інший структурний підрозділ або посадову особу.

Загальну координацію роботи кадрових органів щодо навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав (навчальних центрах, військових частинах, установах, організаціях) (далі – ВНЗ іноземних держав) строком понад два місяці здійснює кадровий орган Міністерства оборони України.
2. Планування навчання
2.1.Планування навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за кордоном включає:

визначення потреб у підготовці військовослужбовців та працівників ЗС України за кордоном;

проведення переговорів з представниками іноземних держав з питань підготовки військовослужбовців та працівників ЗС України у ВНЗ іноземних держав;

укладання міжнародних договорів щодо навчання військовослужбовців та працівників ЗС України у ВНЗ іноземних держав;

доведення до органів військового управління, військових частин переліку ВНЗ іноземних держав (переліку курсів), в яких здійснюватиметься підготовка військовослужбовців та працівників ЗС України;

опрацювання та затвердження планів навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у ВНЗ іноземних держав;

2.2. Замовниками на підготовку фахівців за кордоном є командувачі видів Збройних Сил України (оперативних командувань), керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командири військових частин.

Узагальнення потреб у підготовці військовослужбовців та працівників за кордоном здійснюється: за Збройні Сили України – кадровим органом Генерального штабу Збройних Сил України, за структурні підрозділи Міністерства оборони України – кадровий орган Міністерства оборони України.

У військових частинах кадровим органом ведеться облік військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які володіють іноземною мовою на відповідному рівні та є потенційними кандидатами для навчання за кордоном, проводиться робота щодо інформування особового складу про перелік ВНЗ іноземних держав, в яких може здійснюватись навчання особового складу за напрямами його діяльності.

З урахуванням завдань, які покладаються на військову частину, в першу чергу з питань участі у міжнародних програмах, міжнародних військових навчаннях, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, багатонаціональних військових формуваннях тощо, наявності потенційних кандидатів для навчання за кордоном, їх особистого бажання, прогнозування впливу отриманих знань під час навчання за кордоном на виконання завдань, що стоять перед частиною, кадровим органом формується заявка щодо орієнтовного переліку ВНЗ іноземних держав (переліку курсів) для підготовки особового складу у військових навчальних закладах іноземних держав на наступний рік (додаток 1 до Методичних рекомендацій). В заявці зазначаються:

ВНЗ іноземних держав або назва курсів;

обґрунтування необхідності підготовки (призначення курсу);

кількість заявлених навчальних місць;

інші відомості.

У разі неможливості визначення конкретного найменування навчального курсу, можуть зазначатись напрями підготовки, спеціальності підготовки.

Зазначена заявка за підписом командира військової частини до 5 січня року, що передує року навчання, надсилається за підпорядкованістю до кадрового органу виду (оперативного командування) Збройних Сил України (військовими частинами, підпорядкованими структурним підрозділам апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України – до керівників цих структурних підрозділів).

Кадровим органом виду (оперативного командування) Збройних Сил України (структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України) здійснюється аналіз отриманих заявок та їх узагальнення.

Узагальнена заявка кадровим органом виду (оперативного командування) Збройних Сил України (структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України) до 10 січня року, що передує року навчання, надсилається до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України.

Кадровим органом Генерального штабу Збройних Сил України після аналізу отриманих заявок, визначення їх відповідності потребам Збройних Сил України, узагальнена заявка за Збройні Сили України до 15 січня року, що передує року навчання, надається до кадрового органу Міністерства оборони України.

У цей же термін структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України надсилають узагальнену заявку щодо потреб у підготовці фахівців за кордоном за структурний підрозділ та підпорядковані військові частини до кадрового органу Міністерства оборони України.

Кадровим органом Міністерства оборони України здійснюється аналіз та узагальнення потреб Збройних Сил України та Міністерства оборони України у підготовці військовослужбовців та працівників ЗС України з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку Збройних Сил України, існуючих міжнародних договорів, формується заявка щодо переліку ВНЗ іноземних держав (переліку курсів) для навчання за кордоном та надсилається до структурного підрозділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони України для подальшого опрацювання з міністерствами оборони (визначеними представництвами) іноземних держав та проведення переговорів.

2.3. Під час переговорів з уповноваженими представниками міністерств оборони (визначеними представництвами) іноземних держав здійснюється обговорення заявок Міністерства оборони України щодо навчання військовослужбовців та працівників ЗС України у ВНЗ іноземних держав, підписуються міжнародні договори.

До переговорів залучаються представники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань та інших органів військового управління, зацікавлених у підготовці підлеглих військовослужбовців та працівників за кордоном.

2.4. За результатами переговорів та укладених міжнародних договорів кадровим органом Міністерства оборони України до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України, структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України доводиться інформація щодо задоволення заявок на навчання особового складу у ВНЗ іноземних держав, організовується робота щодо відбору кандидатів для навчання (порядок відбору кандидатів для навчання за кордоном зазначений у розділі 3 Методичних рекомендацій).

2.5. За результатами проведеної роботи щодо визначення переліку ВНЗ (переліку курсів) іноземних держав, у яких здійснюватиметься підготовка військовослужбовців та працівників ЗС України, відбору кандидатів, кадровим органом Міністерства оборони України опрацьовується та подається на підпис Міністру оборони України проект Плану кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав на наступний рік (далі – План). Проект Плану (додаток 2 до Методичних рекомендацій) опрацьовується до кінця року, що передує року навчання.

У Плані зазначається:

ВНЗ іноземної держави, назва навчального курсу;

кількість навчальних місць у відповідному військовому навчальному закладі, наданих країною-партнером;

терміни навчання;

розрахунок між структурними підрозділами Міністерства оборони України, Збройними Силами України щодо кількості кандидатів для навчання у кожному ВНЗ іноземної держави

фінансові та інші умови навчання.

Затверджений Міністром оборони України План є підставою для організації роботи щодо направлення військовослужбовців ЗС України на навчання за кордоном у наступному році.

План доводиться до структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та розміщується на WEB-сторінці “Кадрова політика в Збройних Силах України” Інтернет-порталу Міністерства оборони України.

На підставі Плану, затвердженого Міністром оборони України, кадровим органом Генерального штабу Збройних Сил України опрацьовується та подається на затвердження начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України (заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до розподілу повноважень) План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців Збройних Сил України на рік, у якому зазначається розрахунок щодо відбору кандидатів між структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил України та видами Збройних Сил України.

У структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, військових частинах навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за кордоном включається до щорічних планів підвищення кваліфікації військовослужбовців (працівників).
3. Порядок відбору кандидатів для навчання за кордоном
3.1. Відбір кандидатів для навчання за кордоном здійснюється на альтернативній основі.

На кожне навчальне місце, надане для навчання, органами військового управління після розгляду та узагальнення заявок відбираються не менше, ніж


2 особи для навчання на усіх курсах, крім підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів. Для професійної підготовки осіб офіцерського складу у ВНЗ іноземних держав за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнем, відбирається не менше, ніж 2-3 особи на одне місце (особливості відбору зазначені у розділі 5 Методичних рекомендацій).

При плануванні навчання та доборі кандидатів для навчання за кордоном перевага надається військовослужбовцям та працівникам ЗС України, які проходять військову службу або плануються до призначення на посади в органах військового управління, військових частинах (підрозділах) Збройних Сил України, що залучаються для участі в міжнародних програмах, міжнародних військових навчаннях, багатонаціональних військових формуваннях та міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також в підрозділах та частинах, що входитимуть до сил негайного реагування, сил швидкого реагування зі складу сил постійної готовності перспективної структури Збройних Сил України.

Перелік органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, що залучаються для участі в міжнародних програмах, міжнародних військових навчаннях, багатонаціональних військових формуваннях та міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
затверджується наказом Генерального штабу*.

3.2. Кандидати для навчання за кордоном повинні відповідати наступним вимогам:

перебувати у резерві для просування по службі (кадровому резерві);

мати укладений контракт на проходження військової служби у Збройних Силах України, строк дії якого закінчується не раніше, ніж через три місяці після повернення в Україну;

бути придатним за станом здоров’я для проходження військової служби (роботи) за кордоном;

відповідати вимогам щодо віку, військового звання, отриманої базової військової освіти, рівня володіння іноземною мовою та фізичної підготовки, що визначені іноземною державою, яка приймає на навчання військовослужбовців та працівників ЗС України;

проходити військову службу (працювати) на посадах, які відповідають направленості (спеціальності) підготовки (або бути спланованими для переміщення на такі посади).
*станом на 01.01.2014 р. діє наказ Генерального штабу від 22 травня 2013 № 118 “Про затвердження Переліку органів військового управління, військових частин (підрозділів), які залучаються для участі .в міжнародних програмах, міжнародних військових навчаннях, багатонаціональних військових формуваннях та міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”

3.3. Відбір кандидатів для навчання на фахових та мовних курсах для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, здійснюється з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.

Така підготовка здійснюється з метою підвищення їх кваліфікації за відповідними спеціальностями (наприклад, снайперів, саперів, водолазних спеціалістів, фахівців з обслуговування дизельних двигунів тощо), а також з метою формування професійного сержантського складу Збройних Сил України, ознайомленого з досвідом роботи сержантського складу армій провідних країн світу.

Для навчання за кордоном на базових (початкових) курсах підготовки молодших командирів мають відбиратись військовослужбовці, які прослужили на військовій службі за контрактом не менше одного року та займають посади (плануються до призначення на посади) командирів відділень, головних сержантів взводів (обслуг) та їм рівних.

Для навчання на удосконалених (підвищених) курсах підготовки сержантського складу мають відбиратись особи, які займають посади (плануються до призначення) до головних старшин батальйонів включно та їм рівних, проходять військову службу за другим і наступними контрактами та прослужили не менше одного року на посадах сержантського (старшинського складу).

Для навчання на курсах вищого рівня підготовки сержантського складу армій провідних країн світу мають відбиратись кандидати, які займають посади (плануються до призначення) на посади головних старшин бригад (полків), їм рівних та вище, у військовому званні старшина (головний корабельний старшина ) і вище та проходять службу за третім і наступними контрактами.

3.4. Кандидатами для навчання на курсах удосконалення рівня володіння іноземною мовою за кордоном мають розглядатись військовослужбовці та працівники, які:

потребують підвищення рівня володіння іноземною мовою перед призначенням на посади національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ, до складу національних контингентів;

сплановані для подальшої професійної підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки, стажування) за кордоном;

проходять військову службу (працюють) на посадах, виконання


обов’язків на яких передбачає використання іноземної мови на відповідному
рівні або перебувають у резерві кандидатів для просування по службі на такі посади;

володіють відповідною іноземною мовою на рівні, не нижчому від вступного рівня, визначеного для мовного курсу.

Військовослужбовців та працівників недоцільно розглядати кандидатами для навчання за кордоном, якщо від терміну їх повернення з попереднього навчання за кордоном пройшло менше трьох років, крім випадків, коли:

наступний фаховий курс є продовженням попереднього, а між проведеннями цих курсів передбачено повернення в Україну;

військовослужбовець або працівник навчався на курсах вивчення іноземної мови перед направленням для навчання на фаховому курсі.

3.5. Військовослужбовці та працівники ЗС України можуть направлятись на навчання на добровільних засадах.

Особи, які виявили бажання навчатись за кордоном, подають за підпорядкованістю рапорт (заяву).

У військових частинах під час проведення щорічного оцінювання службової діяльності військовослужбовців (в період атестування працівників) визначається доцільність навчання за кордоном військовослужбовців (працівників), які подали рапорти (заяви), здійснюється вивчення їх відповідності вимогам для навчання, аналізуються питання подальшого службового використання з урахуванням отриманих знань та досвіду, здійснюється їх розгляд на засіданнях атестаційних комісій, рад офіцерів та сержантських рад.

Список особового складу, який розглядається кандидатами для навчання за кордоном у наступному році (додаток 3 до Методичних рекомендацій), до
15 квітня року, що передує року навчання, у порядку визначеному табелем термінових донесень, затвердженим директивою начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, надсилається за підпорядкованістю до кадрового органу Міністерства оборони України.

У з’єднаннях, структурних підрозділах, органах військового управління, яким підпорядковані військові частини, проводиться:

аналіз та узагальнення списків кандидатів для навчання;

визначення службового використання кандидатів після завершення навчання та повернення в Україну. Для військовослужбовців, які направлятимуться на навчання за кордон з увільненням від займаних посад та виключенням із списків військових частин, визначаються конкретні посади, на які призначатимуться військовослужбовці після повернення в Україну.

В кадровому органі Міністерства оборони України проводиться аналіз відповідності відібраних кандидатів вимогам для навчання за кордоном, їх службового використання після повернення в Україну. Через структурний підрозділ міжнародного співробітництва Міністерства оборони України здійснюється інформування відповідних представників посольств іноземних держав про відібраних кандидатів.

З метою визначення відповідності кандидатів вимогам для навчання у ВНЗ іноземних держав організовуються:

попередні тестування з визначення рівня володіння іноземною мовою та фізичної підготовки.

співбесіди та залікові тестування з визначення рівня володіння іноземною мовою та фізичної підготовки.

Попередні тестування з визначення рівня володіння іноземною мовою проводяться на базі мовних лабораторій військових навчальних закладах Збройних Сил України (далі – ВНЗ ЗС України) інструкторами цих лабораторій за заявками керівників органів військового управління. Якщо за результатами проведених тестувань не відібрано необхідної кількості кандидатів, які відповідають вимогам для навчання, керівниками органів військового управління організовується додатковий відбір кандидатів.

Співбесіди та залікові тестування з визначення рівня володіння іноземною мовою та фізичної підготовки (у разі вимоги представників країн-партнерів) проводяться на базі мовних лабораторій та навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки ВНЗ ЗС України спільними робочими групами у складі представників Міністерства оборони України, Збройних Сил України та уповноважених представників країн-партнерів. Організація роботи з проведення таких тестувань та співбесід здійснюється кадровим органом Міністерства оборони України за рішенням першого заступника Міністра оборони України (заступника Міністра оборони України відповідно до розподілу повноважень).

За результатами тестувань та співбесід спільними робочими групами опрацьовуються пропозиції керівництву Міністерства оборони України стосовно основних та резервних кандидатів для навчання.

З урахуванням проведеного відбору кадровим органом Міністерства оборони України опрацьовується та подається на затвердження першому заступнику Міністра оборони України (заступнику Міністра оборони України відповідно до розподілу повноважень) проект доповіді про затвердження кандидатів для навчання у ВНЗ іноземних держав та завдання органам військового управління щодо їх підготовки до направлення за кордон.

У доповіді зазначаються:

найменування військового навчального закладу іноземної держави (найменування навчального курсу), де планується навчання військовослужбовців, місце та строки проведення, кількість навчальних місць, відповідність плану заходів міжнародного співробітництва на рік;

мета навчання (або результати, що очікуються від навчання);

основні та резервні кандидати для навчання з зазначенням їх військових звань, посад;

фінансові умови проведення заходу (у разі використання бюджетних коштів Міністерства оборони України – джерело фінансування
із зазначенням бюджетної програми (підпрограми), коду економічної класифікації видатків та статті витрат кошторису Міноборони);

завдання органам військового управління щодо підготовки та направлення кандидатів на навчання;

інші питання щодо організації підготовки та направлення кандидатів на навчання (за необхідності).

До доповіді обов’язково додаються:

розрахунок потреби коштів на проведення заходу (у разі використання бюджетних коштів Міністерства оборони України, опрацьовується фінансовим органом Генерального штабу Збройних Сил України);

витяг з переліку заходів міжнародного співробітництва у Збройних Силах України на два місяці (опрацьовується Департаментом міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України);

лист-запрошення (нота) від приймаючої сторони.

Проект доповіді подається на підпис у термін, що має забезпечити можливість органам військового управління, військовим частинам завчасно та якісно провести всі організаційні заходи щодо підготовки та направлення кандидатів на навчання.

Після затвердження кандидатів та доведення рішення керівники органів військового управління, командири військових частин організовують роботу щодо підготовки до направлення військовослужбовців та працівників на навчання у визначені терміни.
4. Організація підготовки кандидатів для направлення на навчання
4.1. З отриманням рішення про затвердження кандидатів для навчання у ВНЗ іноземних держав (пункт 3.5 Методичних рекомендацій) в органах військового управління та військових частинах організовується робота щодо підготовки військовослужбовців (працівників) до направлення на навчання. Основними заходами цієї роботи мають бути:

забезпечення проходження військовослужбовцем (працівником) медичного обстеження;

погодження його виїзду за кордон підрозділом військової контррозвідки;

укладення нового контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України (умови та порядок укладання визначений у пункті


4.5 Методичних рекомендацій);

опрацювання та подання військовослужбовцем (працівником) відповідних документів для оформлення виїзду до країни навчання;

опрацювання виїзної справи військовослужбовця (працівника) Збройних Сил України;

проведення передвиїзних інструктажів військовослужбовців та працівників, які направляються для навчання за кордоном;

здача посади та справ;

особиста підготовка військовослужбовця (працівника) до направлення на навчання.

Відповідальність за своєчасне виконання зазначених заходів, правильність опрацювання документів покладається на командирів військових частин та кадрові органи цих частин.

4.2. Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, затверджені кандидатами (основним та резервними) для направлення на навчання, направляються командирами військових частин для медичного обстеження.

Порядок медичного обстеження визначений наказом Міністра оборони України № 402 від 14.08.2008 “Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (зі змінами)”.

Кандидати не повинні за станом здоров’я мати протипоказань для навчання за кордоном.

При встановленні у військовослужбовця (працівника) протипоказань для навчання за кордоном командир військової частини інформує про зазначене в порядку підпорядкованості кадровий орган Міністерства оборони України.

З метою недопущення втрати наданого навчального місця проводиться робота щодо заміни основного кандидата резервним та направлення його на навчання.

Медичне обстеження військовослужбовців (працівників) має бути проведено у терміни, що забезпечать своєчасне надання виїзної справи до кадрового органу Міністерства оборони України

4.3. Виїзд військовослужбовців та працівників ЗС України для навчання за кордоном погоджується з органами військової контррозвідки.

Командир військової частини, де проходить військову службу кандидат, звертається з письмовим запитом до відповідного оперативного співробітника чи підрозділу військової контррозвідки, який закріплений за частиною.

Підрозділ військової контррозвідки після розгляду запиту повідомляє про погодження (непогодження) направлення кандидата за кордон. У тексті приводиться висновок про наявність чи відсутність заперечень проти направлення кандидата для направлення на навчання.

Підпис керівника підрозділу військової контррозвідки, що проводив погодження направлення кандидата за кордон, скріплюється печаткою.

Погодження виїзду військовослужбовця (працівника) за кордон долучається до виїзної справи.

У разі непогодження виїзду за кордон командир військової частини інформує у порядку підпорядкованості кадровий орган. Виїзна справа не надсилається.

4.4. Військовослужбовці та працівники, які затверджені для навчання за кордоном, зобов’язані своєчасно підготувати та не пізніше, ніж за місяць до терміну вибуття за кордон надати до відповідних представництв іноземних держав, у яких здійснюватиметься навчання:

службовий паспорт України (для працівників – паспорт громадянина України для виїзду за кордон);

заповнені візові анкети (порядок заповнення розміщується на Інтернет-сайтах посольств іноземних країн в Україні, заповнення може здійснюватись в режимі он-лайн або надаватись в друкованому вигляді);

відповідні медичні довідки (у разі вимог представників іноземних держав).

Порядок оформлення, видачі службових паспортів військовослужбовцям для виїзду за кордон визначається відповідним наказом Міністерства оборони України*.

* Станом на 01.01.2014 р. порядок оформлення, видачі службових паспортів військовослужбовцям для виїзду за кордон визначений Інструкцією про порядок оформлення, обліку, видачі та збереження документів для виїзду за кордон у службових справах військовослужбовців та державних службовців, затвердженою наказом Міністра оборони України від 14 червня 2010 року № 310 (зі змінами, внесеними наказом Міністра оборони України від 30.06.2011 № 371).

4.5. З військовослужбовцями, яких планується направити для навчання за кордоном, і у яких строк контракту закінчується у період навчання або раніше, ніж через три місяці після його повернення, перед вибуттям за кордон має бути укладений новий контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України на строк, визначений Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Про укладення нового контракту кадровим органом військової частини зазначається у довідці про проходження військової служби та відповідному пункті Подання.

4.6. На військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, відібраних кандидатами для навчання за кордоном зі строком понад два місяці, за їх місцем служби (роботи) кадровими органами оформляються виїзні справи та надсилаються за підпорядкованістю до кадрового органу Міністерства оборони Україну, який відповідно до пункту 140 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, готує проекти наказів по особовому складу про направлення для навчання.

Посадові особи, які відповідають за складання виїзних справ, несуть персональну відповідальність за об’єктивність інформації та документів, що долучаються до виїзних справ, правильне їх оформлення.

4.6.1. Виїзна справа – це комплект документів, в яких міститься інформація про військовослужбовця (працівника), що відображає:

бажання військовослужбовця (працівника) добровільно бути направленим для навчання за кордоном;

проходження військової служби (трудової діяльності);

рішень командирів (начальників), яким підпорядкований військовослужбовець (працівник) щодо направлення за кордон (щорічне оцінювання, атестування, характеристика, рівень знання іноземної мови);

біографічних, паспортних та фотографічних даних, сімейного стану;

здобутої освіти, спеціальної підготовки;

перспектив подальшого службового використання військовослужбовців (працівників) після завершення навчання за кордоном;

стану здоров’я та придатності до проходження військової служби (роботи) за кордоном;

відсутності підстав для заборони виїзду за кордон (за даними підрозділів військової контррозвідки).

Об’єктивно та вірно оформлені документи виїзної справи дозволяють всебічно вивчати посадовою особою кадрового органу військовослужбовця (працівника) та готувати дані посадовим особам, які приймають остаточне рішення про направлення особи для навчання за кордон та призначення її на посаду після повернення в Україну.

Виїзна справа є підставою для видання наказу Міністра оборони України по особовому складу про направлення військовослужбовця (державного службовця) для навчання за кордоном.

4.6.2. Виїзна справа оформлюється після отримання рішення про затвердження кандидата для навчання за кордоном (пункт 3.5 Методичних рекомендацій).

У деяких випадках (наприклад, отримання інформації щодо надання навчального курсу країнами-партнерами за короткий строк до початку навчання тощо) за вказівками кадрового органу Міністерства оборони України виїзна справа може опрацьовуватись одночасно з опрацюванням проекту доповіді першому заступнику Міністра оборони України (заступнику Міністра оборони відповідно до розподілу повноважень) про затвердження кандидата для направлення на навчання та організацію його підготовки.

4.6.3. Виїзні справи на військовослужбовців та працівників ЗС України, опрацьовуються в одному примірнику.

4.6.4. До виїзної справи військовослужбовців залучаються наступні документи:

рапорт військовослужбовця з клопотанням про направлення на навчання за кордон;

подання (крім військовослужбовців, які направляються на навчання терміном до 1 року);

два примірники автобіографії (рукописний і друкований);

довідка про проходження військової служби для осіб офіцерського складу, послужний список – для осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

довідка про перспективи подальшого службового використання військовослужбовця після завершення навчання за кордоном;

довідка військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров’я до проходження військової служби за кордоном (додаток 10 до Методичних рекомендацій);

особовий листок по обліку кадрів;

копія паспорта громадянина України;

копія документів про освіту;

копія свідоцтва про укладення шлюбу (розірвання шлюбу);

погодження підрозділу військової контррозвідки щодо виїзду за кордон (додаток 11 до Методичних рекомендацій);

одна фотокартка розміром 9х12.

Виїзна справа працівника включає наступний перелік документів:

заяву працівника з клопотанням про направлення на навчання;

два примірники автобіографії (рукописний і друкований);

довідку про трудову діяльність;

довідку про перспективи подальшого службового використання працівника після завершення навчання за кордоном;

довідку військово-лікарської комісії про придатність за станом здоров’я до роботи (навчання) за кордоном;

особовий листок по обліку кадрів;

копію паспорта громадянина України;

копію документів про освіту;

копію свідоцтва про укладення шлюбу (розірвання шлюбу);

погодження підрозділу військової контррозвідки щодо виїзду за кордон;

одну фотокартку розміром 9х12.

4.6.4.1. Рапорт військовослужбовця (заява працівника) з клопотанням про направлення для навчання за кордоном (додаток 4 до Методичних рекомендацій) пишеться власноручно, у довільній формі, на ім’я безпосереднього начальника, подається за підпорядкованістю командиру військової частини. Рапорт (заява) реєструється у стройовій частині (діловодстві) військової частини (установи).

Заява працівника має бути підписана безпосереднім керівником та іншими керівниками, яким підпорядкований працівник та підрозділ, в якому він працює.

4.6.4.2. Подання (додаток 5 до Методичних рекомендацій) оформляються на бланку встановленого зразка згідно з вимогами наказу Міністра оборони України від 10.04.09 № 170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” (зі змінами).

Подання підписується командиром військової частини, долучається до виїзної справи та надсилається за підпорядкованістю для підписання командувачем виду Збройних Сил України (оперативного командування), керівником структурного підрозділу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України).

Після цього подання на військовослужбовців Збройних Сил України кадровим органом Генерального штабу Збройних Сил України надається на підпис начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України), подання на військовослужбовців структурного підрозділу Міністерства оборони України подається керівником цього підрозділу на підпис заступнику Міністра оборони України (відповідно до розподілу повноважень).

4.6.4.3. Автобіографія (додаток 6 до Методичних рекомендацій) пишеться у довільній формі. Її перший примірник повинен бути написаний кандидатом власноручно. Другий примірник дозволяється виготовляти друкарським способом, але всі копії повинні мати власний підпис кандидата.

У автобіографії обов’язково необхідно зазначити основні відомості: прізвище, ім’я та по-батькові; дату і місце народження; відомості про навчання у вищих та середніх навчальних закладах (що і коли закінчив (-ла), за якою спеціальністю, яку кваліфікацію отримав (-ла)), з якого часу почав (-ла) працювати ким, де, коли (з зазначенням підприємств, установ, організацій), де і на яких посадах проходив (-ла) службу, сімейний стан, коли зареєстрований шлюб, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце народження дружини (чоловіка), дівоче прізвище дружини; якщо взяв (-ла) шлюб повторно; діти, рік та місце їх народження, адреса проживання; батьки, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, місце народження, адреса проживання, чи притягувались Ви, Ваша дружина (чоловік) і родичі до кримінальної відповідальності (коли, за що).

4.6.4.4. Довідка про проходження військової служби для осіб офіцерського складу, послужний список – для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, довідка про трудову діяльність – для працівників оформляється за встановленою формою (додаток 7 до Методичних рекомендацій).

4.6.4.5. Довідка про перспективи подальшого службового використання військовослужбовця (працівника) після завершення навчання за кордоном (додаток 8 до Методичних рекомендацій) складається кадровим органом військової частини, в якій проходить військову службу (працює) військовослужбовець (працівник), за погодженням з кадровим органом за номенклатурою призначення.

У довідці про перспективи подальшого використання військовослужбовця (працівника), з урахуванням проходження військової служби (трудової діяльності) до направлення за кордон, передбачаємого рівня набутих знань і вмінь у ВНЗ іноземних держав, має зазначатись:

посада, на яку планується призначити військовослужбовця (працівника), і виконання обов’язків на якій потребує використання отриманого досвіду і знань, із зазначенням військово-облікової спеціальності (ВОС), штатно-посадової категорії (ШПК), посадового окладу;

обов’язки, які покладатимуться на військовослужбовця з урахуванням отриманого досвіду, направленості навчання або рівня володіння іноземною мовою;

у разі навчання на мовних курсах за кордоном – перспектива використання отриманого рівня володіння іноземною мовою (наприклад, для навчання на фахових курсах за кордоном, зарахування в Резерв кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління та закордонних дипломатичних установ, командирів військових підрозділів тощо).

Для військовослужбовців, які направляються на навчання за кордоном строком більше одного року з увільненням від займаної посади та виключенням зі списків особового складу (в тому числі, які навчаються за інтегрованою схемою (розділ 5 Методичних рекомендацій) обов’язково зазначається конкретна посада, на яку вони плануються бути призначеними після повернення з навчання. Найменування конкретної посади також зазначається у пункті 16 Подання, що опрацьовується на таких військовослужбовців (пункт 4.6.4.2 Методичних рекомендацій).

4.6.4.6. Особовий листок з обліку кадрів (додаток 9 до Методичних рекомендацій) – це документ виїзної справи, призначений для вивчення кандидатів, які приймають участь у конкурсному відборі кандидатів для направлення на навчання. В ньому фіксуються автобіографічні відомості особи. У правому верхньому кутку бланку обов’язково наклеюється фотокартка (3,5х4,5 см, форма одягу: військовослужбовці – повсякденна, працівники – цивільно-ділова) та завіряється гербовою печаткою.

В ньому обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; стать; дата і місце народження; відомості про освіту; якими мовами володіє військовослужбовець (працівник) і якою мірою; відомості про наукові ступені, вчені звання; відомості про наукові праці та винаходи; трудова діяльність; якими мовами володіє, відомості про державні нагороди; зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки; відомості про родину; відомості про перебування за кордоном; з якого року у Збройних Силах; відомості про участь у бойових діях, пораненнях; відомості про відношення до військового обов’язку та військове звання; родинний стан на момент заповнення особового листка; домашня адреса, номер контактного телефону.

Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто військовослужбовцем (працівником) чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень.

Правильність заповнення особового листка з обліку кадрів (дати, найменування підприємств, установ, організацій, посад, робіт, кваліфікації, населених пунктів) обов'язково звіряється військовослужбовцем (працівником) та посадовою особою кадрового органу військової частини із записом у паспорті, трудовій книжці, документі про освіту, посвідченні особи, військовому квитку та ін.

4.6.4.7. Копії паспорта громадянина України, документів про освіту, свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу завіряються командиром (начальником штабу) військової частини, скріплюються гербової печаткою.

4.6.5.8 Фотокартка військовослужбовця (працівника) розміром 9х12 см має бути високої якості. Військовослужбовці мають бути сфотографовані у військовій формі одягу, працівники – у цивільно-діловій. Знаки розрізнення на погонах на фотографії повинні відповідати останньому військовому званню, присвоєному військовослужбовцю та записаному в його особовій справі.

На звороті фотокартки зазначається військове звання, прізвище, ім’я та по-батькові військовослужбовця, дата народження, його ідентифікаційний (особистий) номер та дата фотографування. Запис завіряється підписом начальника штабу військової частини (начальником кадрового органу) та гербовою печаткою.

4.6.5.9. Довідка про проходження військової служби для осіб офіцерського складу, послужний список – для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, довідка про трудову діяльність – для працівників; довідка про перспективи подальшого службового використання військовослужбовця (працівника) після завершення навчання за кордоном підписується командиром військової частини. Підпис завіряється гербовою печаткою військової частини.

4.6.6. Документи виїзної справи зшиваються в папку. Обкладинка виїзної справи (додаток 12 до Методичних рекомендацій) виготовляється з щільного картону розміром 230х310 мм. На зовнішньому боці обкладинки при виготовленні у типографії, на відстані 30 мм від верхнього краю та посередині робиться надпис “Міністерство оборони України” підкреслений лінією (висота заголовної літери 7 мм, інших літер 5 мм, ширина лінії 2 мм), нижче під ним на відстані 15 мм та посередині, зображений малий державний герб України (розміром 25х35 мм), нижче під гербом на відстані 15 мм та посередині розташований надпис заголовними буквами “ВИЇЗНА СПРАВА” (висота літер 12 мм), нижче під ним, на відстані 25 мм та посередині, проводиться лінія шириною 1 мм, під якою зроблений надпис “військове звання” (висота літер 2 мм.), нижче на відстані 20 мм один під одним та посередині, зроблені ще дві лінії з надписами: “прізвище“ та “ім’я та по-батькові” (висота літер 2 мм). Роздільні лінії, зображення малого державного герба України та всі надписи виконуються синім або чорним кольором.

Номер, за яким обліковано виїзну справу у книзі обліку виїзних справ на працівників Збройних Сил України, які вибули до інших держав, та в книзі обліку виїзних справ військовослужбовців, які вибувають за межі України, зазначається на паперовій наклейці розміром 45х30 мм на лицевій стороні обкладинки на відстані 45 мм від верхнього краю і 10 мм від її лівого краю. Надписи повинні мати: шрифт TimesNewRoman, 20-м кеглем, жирним начертанням або ідентичні їм, якщо використовуються мастикові штампи.

У виїзній справі (на звороті першої сторінки обкладинки) складається внутрішній опис (додаток 13 до Методичних рекомендацій), до якого записуються назви всіх підшитих до виїзної справи документів, та кількість сторінок.

В кінці опису робиться запис “Виїзну справу перевірив. Облікові дані відповідають дійсності” та підписується посадовою особою кадрового органу виду Збройних Сил України (оперативного командування, структурного підрозділу Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України), відповідальною за направлення виїзної справи до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України чи Міністерства оборони України.

Нижче опису, в окремому конверті, вкладається фотокартка військовослужбовця (працівника).

Аркуші документів, підшитих у виїзну справу, не нумерують.

4.6.7. Виїзна справа має надійти до кадрового органу Міністерства оборони України не пізніше, ніж за 40 діб до визначеного терміну початку навчання.

4.6.8. Облік та зберігання виїзних справ здійснюється в кадровому органі Міністерства оборони України.

Облік виїзних справ ведеться в книзі обліку виїзних справ на працівників Збройних Сил України, які вибули до інших держав, та в книзі обліку виїзних справ на військовослужбовців, які вибувають за межі України (додаток 14 до методичних рекомендацій), посадовою особою, на яку покладені відповідні завдання з обліку виїзних справ і передбачає присвоєння їй відповідного реєстраційного номеру.

Записи щодо прийняття виїзної справи на облік та списання її з обліку крім відповідних книг обліку, здійснюють також у алфавітній картці (додаток 15 до Методичних рекомендацій). Алфавітні картки з обліку виїзних справ формуються у відповідні облікові (довідкові) картотеки та використовуються для надання довідкової інформації при розшуку виїзних справ

Термін зберігання виїзних справ визначений наказом Міністра оборони України від 17 червня 2013 року № 404 “Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, із зазначенням строків зберігання документів”, та становить 10 років.
5. Особливості відбору, підготовки та направлення кандидатів для навчання за кордоном за оперативно-стратегічним та оперативно-тактичним рівнем
5.1. Професійна підготовка осіб офіцерського складу у ВНЗ іноземних держав за оперативно-стратегічним або оперативно-тактичним рівнем, відповідно до вимог пункту 4.45 Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року № 170 (зі змінами), проводиться за інтегрованою схемою.

Інтегрована схема передбачає два етапи підготовки:

навчання у військовому навчальному закладі іноземної держави;

навчання у Національному університеті оборони України.

Перелік військових навчальних закладів іноземних держав, навчання у яких здійснюватиметься за інтегрованою схемою, кількість навчальних місць у них, визначається Міністерством оборони України.

5.2. Відбір кандидатів для навчання за інтегрованою схемою здійснюється у загальному порядку, визначеному пунктом 3 Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністерства оборони України № 152 від 14.04.1998 (зі змінами) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.06.1998 за № 398/2838), наказу Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року №  170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” (зі змінами) та правилам прийому до Національного університету оборони України.

Кількісні показники щодо підготовки фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівня за інтегрованою схемою щороку включаються до державного замовлення.

На навчання приймаються військовослужбовці, які:

успішно пройшли вступні випробування;

відповідають вимогам до кандидатів для підготовки фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівня, визначеними пунктами 3.2.1. та 3.2.2. Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України;

володіють іноземною мовою на рівні, не нижчому рівня, зазначеного у вимогах військового навчального закладу іноземної держави;

відповідають вимогам організаторів навчання у кожному конкретному військовому навчальному закладі іноземної країни за віком, військовим званням та отриманою базовою чи повною вищою освітою;

придатні за станом здоров’я для проходження військової служби за кордоном.

5.3. Офіцери, які бажають навчатись за інтегрованою схемою, подають до 30 листопада року, що передує року навчання рапорти по команді командиру військової частини. У рапорті вказують: військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посаду, рік та місяць народження, рівень освіти і найменування ВНЗ іноземної держави, до якого бажає вступити офіцер, підстави для позачергового зарахування. До рапорту додаються:

копія паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);

копії документів про вищу освіту (з додатками);

копія свідоцтва про рівень володіння іноземною мовою;

копія документа, який засвідчує право на пільги;

витяг із затвердженого рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на вищу посаду або рекомендацію про направлення на навчання;

витяг зі списку резерву кандидатів для просування по службі та направлення на навчання;

службова характеристика та автобіографія;

довідка із зазначенням штатно-посадової категорії посади, на якій проходить службу офіцер;

копія довідки про наявність допуску до державної таємниці;

картка медичного огляду за формою додатка № 14 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України (для державних службовців – медична довідка за формою № 086-У);

фотокартки без головного убору в кількості: розміром 3 х 4 см – чотири; розміром 4,5 х 6 см – три (кожна завірена печаткою та підписом відповідної посадової особи).

Усі зазначені документи з описом складають навчальну справу кандидата на навчання. Навчальну справу оформлюють відповідно до вимог Інструкції з діловодства у Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил України, що затверджена наказом Міністра оборони України від 21.11.2012 № 777.

Оригінали документів про освіту подається в приймальну комісію із прибуттям до Національного університету оборони України.

До 1 січня року навчання офіцери проходять медичне обстеження, розглядаються атестаційними комісіями військових частин, за результатами яких командирами військових частин приймається рішення щодо зарахування їх кандидатами для навчання за інтегрованою схемою.

При потребі, одночасно направляють матеріал для оформлення допуску офіцерів до державної таємниці. Офіцерам, які не відповідають умовам навчання за інтегрованою схемою, відмовляють із зазначенням причин відмови в подальшому розгляді їх кандидатами на навчання, про що офіцеру повідомляють в індивідуальній бесіді.

Відповідні документи щодо розгляду кандидатів для навчання за інтегрованою схемою опрацьовуються кадровим органом військової частини та надсилаються за підпорядкованістю до з’єднань (структурних підрозділів), яким підпорядкована військова частина.

Командири з’єднань (структурних підрозділів) після розгляду пропозицій командирів військових частин та висновків атестаційних комісій з’єднань (структурних підрозділів) приймають рішення щодо офіцерів, які відібрані кандидатами на навчання за інтегрованою схемою, і дають вказівки кадровим органам про оформлення їх особових справ.

Особові та навчальні справи офіцерів, які рекомендовані кандидатами на навчання, начальники кадрових органів з'єднань (структурних підрозділів) подають за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних комісій) видів Збройних Сил України (оперативних командувань), структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України до 1 березня року вступу на навчання.

Атестаційні комісії видів Збройних Сил України (оперативних командувань), структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України розглядають документи кандидатів на навчання та приймають рішення про включення їх до списків кандидатів на навчання.

Документи кандидатів на навчання для здобуття оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів освіти, надсилаються кадровими органами видів Збройних Сил України (оперативних командувань) та структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України до кадрового органу Генерального штабу Збройних Сил України до 25 березня року вступу на навчання.

Після перевірки особових та навчальних справ, відповідності відібраних кандидатів умовам прийому до Національного університету оборони України та вимогам для навчання у ВНЗ іноземної держави, документи та загальні списки кандидатів, розглянуті атестаційною комісією Збройних Сил України, надсилаються до кадрового органу Міністерства оборони України до 15 квітня року вступу на навчання. У цей самий термін до кадрового органу Міністерства оборони України надсилаються документи кандидатів на навчання від частин безпосереднього підпорядкування Міністерству оборони України та структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, розглянуті атестаційними комісіями цих структурних підрозділів.

Після перевірки особових та навчальних справ списки кандидатів розглядаються на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України до 1 травня року вступу на навчання. Документи офіцерів, затверджених кандидатами на навчання за інтегрованою схемою, надсилаються до Національного університету оборони України до 15 травня року вступу на навчання.

Рішення відповідних начальників щодо зарахування офіцерів кандидатами на навчання доводяться через відповідні кадрові органи до кожного офіцера не пізніше 15 травня року вступу на навчання.

5.4. За вимогою відповідних представників іноземної держави кадровим органом Міністерства оборони України організовуються тестування з визначення рівня володіння іноземною мовою та співбесіди, до проведення яких залучаються представники посольств іноземних держав, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України (оперативних командувань), Національного університету оборони України.

5.5. Порядок розгляду кандидатів на засіданні Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України (далі – ВАК МО України) визначається відповідним наказом Міністра оборони України.

Для розгляду на засіданні ВАК МО України на кожного кандидата опрацьовуються наступні документи:

подання – 3 примірники;

довідка про проходження військової служби – кількість примірників відповідно до кількості членів ВАК МОУ;

автобіографія – 1 примірник рукописний, інші примірники (кількість примірників відповідно до кількості членів ВАК МОУ) – друкованих;

службова характеристика – 3 примірники;

довідка про перспективи подальшого використання військовослужбовця після завершення навчання за кордоном;

погодження підрозділу військової контррозвідки щодо виїзду за кордон.

витяг із протоколу засідання атестаційної комісії Збройних Сил України.

Матеріали для розгляду на засіданні ВАК МО України надсилаються до кадрового органу Міністерства оборони України не пізніше, ніж за тиждень до дати наступного її засідання.

Після розгляду кандидатів та підписання протоколу засідання ВАК МО України, витяги з протоколу надсилаються до відповідних кадрових органів, які інформують військовослужбовців про результати їх розгляду на засіданні.

5.6. Військовослужбовці, відібрані кандидатами для навчання за інтегрованою схемою підготовки, за результатами вступних випробувань у порядку, визначеному пунктом 6 Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, та на підставі рішень приймальної комісії Національного університету оборони України, наказом Міністра оборони України по особовому складу зараховуються слухачами денної форми навчання цього військового навчального закладу для підготовки за визначеною спеціальністю.

У Національному університеті оборони України, з урахуванням етапів підготовки, опрацьовується індивідуальний навчальний план для військовослужбовців, які відібрані кандидатами для навчання за інтегрованою схемою підготовки. З початку навчального року ці слухачі розпочинають підготовку за денною формою навчання в університеті. У визначені відповідно до міжнародних домовленостей строки навчання, на підставі наказу Міністра оборони України по особовому складу, слухачі за інтегрованою схемою направляються до військових навчальних закладів іноземних держав для навчання за рівнем підготовки, що відповідає рівню підготовки в університеті.

Після завершення навчання у військовому навчальному закладі іноземної держави слухач повертається до Національного університету оборони України та продовжує стаціонарне навчання за індивідуальним навчальним планом з урахуванням здобутих знань за кордоном. Після виконання індивідуального навчального плану слухач підлягає державній атестації під час роботи державної екзаменаційної комісії в Національному університеті оборони України.

За підсумками державної атестації випускник Національного університету оборони України отримує документи про освіту державного зразка за спеціальністю та призначається встановленим порядком на посаду відповідно до його фаху та рівня військової освіти.

5.7. До ВНЗ іноземних держав, визначених Міністерством оборони України для підготовки фахівців оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, можуть відбиратись та направлятись особи офіцерського складу, які здобули оперативно-тактичний чи оперативно-стратегічний рівень освіти у Національному університеті оборони України у попередні роки. При цьому, вони направляються для навчання за кордон наказами Міністра оборони України по особовому складу без проходження процедури вступу до Національного університету оборони України та зарахування до нього.

Якщо строк навчання таких військовослужбовців за кордоном перевищує один рік, то вони звільняються від займаних посад, зараховуються на грошове забезпечення до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України, призначаються на посади групи слухачів закордонних військових навчальних закладів Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України та направляються на навчання.

У разі, якщо строк навчання за кордоном не перевищує одного року, військовослужбовці направляються на навчання без увільнення від займаних посад та без виключення зі списків особового складу військових частин.

Кількісні показники щодо такої підготовки осіб офіцерського складу не включаються до державного замовлення.

5.8. На осіб офіцерського складу, відібраних для навчання за інтегрованою схемою, виїзні справи готуються за місцем проходження військової служби і надсилаються за підпорядкованістю до кадрового органу Міністерства оборони України до 1 серпня року зарахування на навчання до Національного університету оборони України.


6. Порядок направлення військовослужбовців та працівників на навчання за кордоном
6.1. Направлення військовослужбовців Збройних Сил України для навчання за кордоном здійснюється:

строком від двох місяців до одного року – наказами Міністра оборони України по особовому складу:

без виключення зі списків особового складу частин – усіх військовослужбовців, крім осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки за інтегрованою схемою;

з виключенням зі списків особового складу військових частин – осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки за інтегрованою схемою;

строком понад один рік – наказами Міністра оборони України по особовому складу з виключенням зі списків особового складу військових частин, призначенням до Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України, крім осіб офіцерського складу, які навчаються за оперативно-тактичним або оперативно-стратегічним рівнем підготовки за інтегрованою схемою.

6.2. Державні службовці направляються на навчання наказами Міністра оборони України по особовому складу державних службовців.

Працівники, які не є державними службовцями, відряджаються на навчання наказами по стройовій частині військової частини на підставі рішень першого заступника Міністра оборони України (заступника Міністра оборони України відповідно до розподілу повноважень) про затвердження їх кандидатами для навчання за кордоном.

6.3. Опрацювання проектів наказів Міністра оборони України по особовому складу про направлення військовослужбовців та державних службовців на навчання здійснюється кадровим органом Міністерства оборони України.

Проекти наказів Міністра оборони України по особовому складу про направлення військовослужбовців та державних службовців на навчання за кордоном готуються і подаються на підпис Міністру оборони України, як правило, не пізніше, ніж за 30 діб до терміну початку навчання за кордоном.

Витяги із наказів кадровим органом Міністерства оборони України не пізніше, ніж через 7 діб після підписання наказів, надсилаються до структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, головних (центральних або окремих) управлінь Генерального штабу ЗС України, кадрових органів видів ЗС України (оперативних командувань).

Структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України, головними (центральними) управліннями Генерального штабу Збройних Сил України, кадровими органами видів ЗС України (оперативних командувань) витяги доводяться до підпорядкованих військових частин (установ), в яких проходять військову службу військовослужбовці (державні службовці).

6.4. Військовослужбовці, які наказами Міністра оборони України по особовому складу направляються на навчання з увільненням від займаних посад, виключенням зі списків особового складу військових частин та на період навчання призначаються на посади Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України, не пізніше, ніж за 3 робочі дні до терміну вибуття на навчання, прибувають до цього Центру з відповідними документами.

Центром забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України здійснюється постановка військовослужбовців на всі види забезпечення.

Кадровими органами військових частин перші примірники особових справ військовослужбовців надсилаються до Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України.

Другі примірники особових справ надсилаються до Кадрового центру Збройних Сил України.

6.5. Військовослужбовці, які направляються на навчання строком до одного року не увільняються від займаних посад та не виключаються зі списків особового складу військових частин.

6.6. Військовослужбовці (працівники) перед направленням на навчання прибувають до кадрового органу Міністерства оборони України для проведення їх інструктажу. Термін прибуття визначається кадровим органом Міністерства оборони України.

6.7. На період навчання військовослужбовцям (працівникам) видається технічне завдання. Технічне завдання розробляється:

структурними підрозділами апарату Міністерства оборони України – для осіб, які проходять військову службу (працюють) у цьому структурному підрозділі та для осіб, які проходять військову службу у військових частинах, безпосередньо підпорядкованим цим структурним підрозділам;

структурними підрозділами апарату Генерального штабу Збройних Сил України – для осіб, які проходять військову службу (працюють) у цьому підрозділі та для осіб, які проходять військову службу (працюють) у військових частинах, безпосередньо підпорядкованим цим структурним підрозділам;

управліннями, родами військ та служб видів (оперативних командувань) Збройних Сил України – для осіб, які проходять військову службу (працюють) у цих структурних підрозділах та у військових частинах, підпорядкованих управлінням, родам військ, служб.

Технічне завдання видається завчасно, в строк, який забезпечить підготовку особи до направлення на навчання. Зразки оформлення технічного завдання наведені у додатках 16, 17.

6.8. У визначений термін військовослужбовці (працівники) повинні прибути до відповідних представництв посольств іноземних держав в Україні, до якої направляються на навчання, для передвиїздного інструктажу та отримання необхідних документів для в’їзду до цієї країни (авіаквитків, документів на відрядження, коштів, оформленої візи тощо), у запланований день вибути для навчання.
7. Призначення військовослужбовців на посади після повернення в Україну
7.1. Органи військового управління, командири військових частин повинні забезпечити раціональне та цілеспрямоване управління кар’єрою військовослужбовців (працівників), які отримали фахову та мовну підготовку за кордоном, проводити роботу щодо запобігання відтоку зазначених військовослужбовців (працівників) з лав Збройних Сил.

Службове використання військовослужбовців (працівників) після завершення навчання здійснюється шляхом:

призначення на посади, виконання обов’язків на яких потребує використання отриманих знань;

залучення до впровадження досвіду армій провідних країн світу, вивченого під час навчання, у процеси реформування Збройних Сил, оборонного планування, повсякденної діяльності, оперативної та бойової підготовки;

залучення до реалізації конкретних міжнародних програм, участі в міжнародних військових навчаннях, багатонаціональних військових формуваннях та міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

7.2. Призначення військовослужбовців на посади після закінчення навчання за кордоном терміном понад один рік, крім військовослужбовців військової частини А0515, здійснюється Міністром оборони України на підставі наказів, що готуються кадровим органом Міністерства оборони України, з урахуванням письмових пропозицій органів військового управління (замовників навчання).

Пропозиції щодо подальшого службового використання таких військовослужбовців з зазначенням конкретних посад, на які пропонується призначити, їх штатних категорій, військово-облікових спеціальностей, посадового окладу, направляються до кадрового органу Міністерства оборони України перед направленням за кордон (пункт 4.6.4.5 Методичних рекомендацій) та уточнюються за два місяці до повернення їх в Україну відповідно до набутого ними досвіду, фаху та рівня освіти.

У разі неможливості розмістити військовослужбовця на посаді під час повернення його в Україну, він може для вирішення питання подальшого його службового використання залишатись на посаді у Центрі забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України терміном до одного місяця з дати перетину кордону.

Військовослужбовці військової частини А0515 після повернення в Україну наказом Міністра оборони України зараховуються у розпорядження командира цієї частини для подальшого призначення на посади.

7.3. Військовослужбовці, які направлялись на навчання без увільнення від займаних посад та виключення із списків особового складу військових частин, після повернення в Україну прибувають до своїх військових частин та продовжують військову службу на посадах, які займали перед направленням за кордон.

Переміщення (призначення) на інші посади таких військовослужбовців здійснюється наказами по особовому складу керівників органів військового управління за номенклатурою призначення з урахуванням набутого досвіду та отриманих знань під час навчання за кордоном.

7.4. Військовослужбовці (працівники), які повертаються в Україну після завершення навчання, прибувають до кадрового органу Міністерства оборони України та доповідають про проведене навчання, отримані документи про освіту та надають звіт (додаток 18 до Методичних рекомендацій).

Звіт про проведене навчання надається також до органів військового управління, якими були видані технічні завдання (пункт 6.7 Методичних рекомендацій).

В подальшому вибувають до військових частин (установ), в яких проходили військову службу (працювали) перед направленням на навчання або на посади за призначенням.

Військовослужбовці, які на період навчання призначались до Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів, вибувають до військових частин після зняття з усіх видів забезпечення та отримання необхідних документів у Центрі.

7.5. В органах військового управління, зазначених у пункті 6.7. Методичних рекомендацій, здійснюється вивчення отриманого звіту, проводиться робота щодо узагальнення та впровадження позитивного досвіду, отриманого військовослужбовцями та працівниками, у основні процеси діяльності військових частин, органів військового управління.

За рішенням командирів військових частин (керівників органів військового управління) військовослужбовці (працівники), які повернулись з навчання, готують та виступають з презентаціями про проведене навчання перед відповідними категоріями особового складу військової частини (органу військового управління).

У командуваннях видів (оперативних командуваннях) Збройних Сил України, Генеральному штабі Збройних Сил України, структурних підрозділах апарату Міністерства оборони України доцільно періодично проводити конференції (семінари) з питань вивчення та узагальнення досвіду військовослужбовців (працівників) Збройних Сил України, які навчались у військових навчальних закладах країн-партнерів.

7.6. Навчання військовослужбовців (працівників) за кордоном відображається в їх особових справах. Завірені та перекладені українською мовою копії дипломів (свідоцтв, сертифікатів) долучаються до особових справ.

Навчання за кордоном вноситься до інформаційно-аналітичних систем обліку особового складу відповідними структурними підрозділами, до повноважень яких належить це питання.

Директор Департаменту кадрової політики

Міністерства оборони України

генерал-майор С.Л.БОРИСЮК

Додаток 1

до Методичних рекомендацій з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном

(пункт 2.2)

(зразок)

Заявка


щодо орієнтовного переліку курсів підготовки особового складу __________________________________________________________________

(органу військового управління, військової частини, установи, організації)

у військових навчальних закладах іноземних держав

на 20__ рік

п/п


Навчальний заклад (навчальний центр) іноземної держави, назва навчального курсу

Призначення курсу та обґрунтування його необхідності

Кількість заявлених місць

Примітка

1

2

3

4

5

Канада

1.

Школа мовної підготовки ЗС Канади

(м. Сен Жан, провінція Квебек)

Курс англійської мови

(English Language Long Course)
Підвищення рівня володіння англійською мовою військовослужбовців підрозділів, що залучаються до складу Спільного фонду оперативних сил та можливостей та до заходів Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО

2

1 навчальне місце для здобуття
СМР 2;

1 навчальне місце для здобуття СМР 3
1

2

3

4

5

Сполучені Штати Америки

1.

Тренувальний центр розвідки морської піхоти США (база “Кемп Пендлетон”, штат Каліфорнія.

Початковий курс підготовки офіцерів морської розвідки (для підрозділів морської піхоти та спеціального призначення)

(Marine Reconnaissance Officer Basic Course)


1. Підвищення кваліфікації офіцерського складу підрозділів морської піхоти та спеціального призначення ВМС ЗС України з питань організації та ведення морської розвідки.

2. Вивчення досвіду армій провідних країн світу для послідуючого запровадження до процесу бойової підготовки підрозділів морської піхоти та спеціального призначення ВМС ЗС України, які залучаються до участі у міжнародних військових навчаннях, процесу планування та оцінки сил у рамках досягнення цілей партнерства (ЦП М 0035), заходах (операціях НАТО в рамках програми “Партнерство заради миру”2
2.

Школа військової поліції СВ США

(форт ім. генерала Леонарда Вуда, штат Міссурі)

Початковий курс підготовки офіцерів військової поліції

(Military Police Basic Officer Leader Course – Branch)Підвищення кваліфікації офіцерського складу ВСП ЗС України, який залучається до Процесу панування та оцінки сил у рамках досягнення цілі партнерства G0047

1


Каталог: content -> files
files -> Січеньчень
files -> Галицька центральна районна бібліотека
files -> Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Федора Потушняка Відділ краєзнавства
files -> В цьому номері: День української писемності
files -> Автобіографія це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності в хро­нологічній послідовності
files -> Урок 10(5) Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму
files -> Січеньчень
files -> Урок №8 література рідного краю. К. Перелісна «три правди»
files -> Галицька центральна районна бібліотека Іван Багряний – титан українського духу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconСьомого скликання
Ом "Луганськ" був підбитий терористами військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил України іл-76. 0 військовослужбовців...
Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconСценарій до Дня Збройних Сил України Ведучий. Політичний, економічний, духовний розвиток України можливий за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності
Однак, нині не виключена можливість виникнення воєнних конфліктів, тому 6 грудня 1991 р верховна Рада прийняла постанову про створення...
Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconПро затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України
Про військовий обов'язок І військову службу", Указу Президента України від 10 грудня 2008 року n 1153 "Про Положення про проходження...
Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconМіністерство оборони україни
Рекомендований для курсантів, слухачів офіцерів зс україни та усіх інших, хто цікавиться даними проблемами
Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconМетодичні рекомендації щодо порядку організації та проведення звільнення в запас військовослужбовців строкової служби
Методичні рекомендації командирам військових частин (підрозділів) щодо організації профілактики порушень статутних правил взаємовідносин...
Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconПередумови появи та становлення нарукавної емблематики сухопутних військ збройних сил україни (1992 – 2012)

Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconСценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів
...
Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж вінницького національного аграрного університету номінації: досвід впровадження інноваційних технологій навчання
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії
Міністерство оборони україни департамент кадрової політики методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та направлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання за кордоном iconРадмила войтович державна кадрова політика україни в умовах глобалізації: сутність та особливості реалізації
Та особливості реалізації державної кадрової політики України в умовах глобалізації, розкрито роль кадрового потенціалу сучасних...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка