Міністерство освіти та науки україниСторінка1/4
Дата конвертації02.07.2017
Розмір0,71 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

РАДА З ГУМАНІТАРНОГО ВИХОВАННЯ
ВІСНИК КУРАТОРА

55

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

2013


Укладач: Дешко Л. К.
УДК 378
Вісник куратора № 55

Рекомендовано до друку Радою з гуманітарного

виховання
Редактор: Лагдан С. П.

Комп'ютерний набір: Сидорчук Н. В.


Зміст  1. Результати соціологічного дослідження (Пономаренко І. Ю. – керівник соціологічної групи, доц. каф. філософії та соціології)

  2. Календар знаменних дат на друге півріччя 2013 р.

  3. Згадаймо ці дати (матеріали до бесід у групах).

  4. План заходів на І семестр 2013-2014 навчального року.


До уваги куратора
Проблеми адаптації студента-першокурсника у ВНЗ

(Результати соціологічного дослідження)
У березні 2013 року в університеті було проведено чергове соціологічне дослідження з вивчення проблем адаптації студентів-першокурсників у ВНЗ. В анкеті було сформульовано одинадцять запитань, які, на думку дослідників, повинні були допомогти вирішити проблему дослідження.

Під час підготовки дослідження нами була вивчена література з проведення соціологічних досліджень, яка допомогла скласти програму дослідження, сформулювати мету і завдання, визначити предмет та об’єкт дослідження.

У роботі В. А. Ядова «Стратегія соціологічного дослідження» розглядаються теоретико-методичні підстави програми дослідження, кількісних і якісних методів збору й аналізу емпіричних даних. Детально викладаються такі методи, як аналіз документів, спостереження, опитування, глибинне інтерв’ю, а також подаються вимоги до організації теоретико-аналітичних і прикладних досліджень. Книга містять додатки польових документів, список літератури з методології емпіричного соціологічного дослідження.

У книзі «Як провести соціологічне дослідження?» описується, як скласти план і програму дослідження, за допомогою яких методів збирати соціологічну інформацію, як здійснити обробку, аналіз та оформлення результатів дослідження.

У навчально-методичному посібнику В. Г. Городяненко «Соціологічний практикум» подано матеріал, що характеризує зміст основних методів і процедур прикладного соціологічного дослідження. Посібник розкриває механізм чотирьох основних соціологічних методів опитування: анкетування, інтерв’ювання, аналіз документів, спостереження, а також включає інструменти збору інформації (анкета, бланк інтерв’ю, макет телефонного опитування, методичні рекомендації щодо написання звіту про соціологічний практикум).

У книзі Е. В. Тадевосяна «Соціологія. Навчальний посібник» розглядається розробка програми соціологічного дослідження, висунення гіпотез, методи дослідження, соціологічний вимір, обробка та аналіз даних.Мета дослідження:

Мета цього соціологічного дослідження полягає у вивченні проблеми адаптації студента-першокурсника у ВНЗ.Завдання дослідження:

Зібрати якомога більше інформації з питання дослідження за допомогою соціологічного опитування і виявити основні проблеми адаптації студентів-першокурсників у ВНЗ.Об’єкт дослідження:

Студенти перших курсів факультетів М, УПП, ПЦБ, ОБЗ, Е, ЕМТ, ТК.Предмет дослідження:

Проблема адаптації студентів-першокурсників у ВНЗ.

В анкеті подані питання, які повинні були допомогти визначити, чи важко студенту першого курсу адаптуватися до вузівської системи навчання; з чим незвичним зустрілися студенти на першому курсі; чи є у них проблеми в навчанні та з чим вони пов’язані; які методи отримання знань є для них найбільш ефективними; в чому вони бачать гарантію успіху навчання у ВНЗ; як вони оцінюють навички своєї самостійної роботи; де вони готуються до семінарських та практичних занять, заліків, іспитів; чи зустріли вони викладача, який справив на них велике враження; з якими основними труднощами зіткнулися вони в гуртожитку; коли виникає проблема, до чиєї допомоги вони звертаються.

Анкета!


Пропонуємо Вам взяти участь у соціологічному опитуванні «Адаптація студента-першокурсника у ВНЗ». Будь ласка, відзначте обрані вами відповіді.
1. Існує думка, що студенту першого курсу важко адаптуватися до вузівської системи навчання. Чи згодні Ви з цією думкою?

 Так


 Ні

__________________________________________________________________

2. Із чим незвичним, новим зустрілися Ви на першому курсі?

 Відмінна від шкільної організація навчання

 Великий обсяг самостійної роботи

 Особливості самостійного життя у відриві від сім’ї

 Нові норми спілкування в студентському колективі

 Ваш варіант відповіді

__________________________________________________________________

3. Якщо у Вас є проблеми в навчанні, з чим вони пов’язані?

 Складний зміст навчальних предметів

 Недостатність шкільних знань

 Конфлікти з викладачами

 Моє несумлінне ставлення до навчання

 У мене немає проблем з навчанням

 Ваш варіант відповіді

__________________________________________________________________

4. Які методи отримання знань для Вас є найбільш ефективними?

 Лекції

 Семінари

 Консультації

 Самостійна робота

________________________________________

5. У чому ви бачите гарантію успіху навчання у ВНЗ?

 Власна систематична робота

 Уміння самостійно займатися

 Доступ до навчально-методичної літератури

 Допомога з боку викладачів

 Хороше матеріальне становище

 Хороші житлові умови

 Ваш варіант відповіді

__________________________________________________________________

6. Як Ви оцінюєте навички своєї самостійної роботи?

 Швидко знаходжу в бібліотеці потрібну літературу

 Вмію ефективно працювати з книгою

 Можу звести дані з декількох джерел в єдине ціле, щоб підготувати повідомлення, доповідь, рецензію

 Можу викладати наукову інформацію своїми словами

 Знаходжу потрібну інформацію на комп’ютері

___________________________________________________________________

7. Де Ви готуєтеся до семінарських, практичних занять, заліків, іспитів?

 Вдома

 У гуртожитку У читальному залі університету

 В іншій бібліотеці

 Ваш варіант відповіді __________________________________________________________________

8. Чи зустріли Ви викладача, який справив на Вас велике враження? Чи є на Вашому факультеті викладач, якого Ви найбільше цінуєте?

__________________________________________________________________

9. З якими основними труднощами зіткнулися Ви в гуртожитку?

 Невміння самостійно витрачати гроші, планувати витрати

 Необхідність проживання в кімнаті з іншими студентами

 Труднощі підготовки до занять через звичку працювати в тиші

 Дуже сумую за близькими людьми

 Багато часу витрачаю на приготування їжі, прання, прибирання кімнати тощо

 Стосунки зі студентами старших курсів

 Ваш варіант відповіді

________________________________________________________________

10. Коли у Вас виникає проблема, до кого за допомогою Ви звертаєтеся?

 До друзів

 До батьків

 До деканату

 До куратора

 Ваш варіант відповіді

_________________________________________________________________

11. Яке з наведених нижче висловлювань найбільше відповідає Вашому нинішньому стану?

 Все йде добре

 Не все так добре, як хотілося б, але мені вдається долати труднощі

 Все погано, але я намагаюся впоратися з труднощами

 Все дуже погано

 Ваш варіант відповіді
Гіпотеза:

Ми припускаємо, що:

студенту-першокурснику важко адаптуватися до вузівської системи навчання;

найбільш незвичним на першому курсі будуть особливості самостійного життя у відриві від сім’ї;

проблеми у навчанні будуть пов’язані з недостатністю шкільних знань;

найбільш ефективними методами отримання знань будуть лекції;

гарантія успіху навчання у ВНЗ, на думку студентів, полягає в доступі до навчально-методичної літератури;

при виникненні проблем студенти звертаються за допомогою до батьків;

до семінарських та практичних занять, заліків, іспитів студенти готуються в читальному залі університету.

Аналіз отриманих внаслідок опитування відповідей дав такі результати.

У нашому дослідженні відповіді на запитання «Існує думка, що студенту першого курсу важко адаптуватися до вузівської системи навчання. Чи згодні Ви з цією думкою? » розподілилися таким чином:


Факультет

Так, відсоток %

Так, відсоток % по всіх факультетах

Ні, відсоток %

Ні, відсоток % по всіх факультетах

М

69

64

31

36

УПП

47

53

ПЦБ

55

45

ОБЗ

100

0

Е

64

42

ЕМТ

53

47

ТК

62

37

Аналіз даних, наведених у таблиці, дозволяє зробити висновок про те, що більшості опитаних студентів (64 %) досить важко адаптуватися до вузівської системи навчання. На факультеті ПЦБ таку відповідь дали 100 % студентів, М – 69 %, Е – 64 %, ТК – 62 % тощо. Ці відповіді підтверджують нашу гіпотезу про те, що студенту-першокурснику важко адаптуватися.

На друге запитання «З чим незвичним, новим зустрілися Ви на першому курсі?» ми отримали такі відповіді:*Відповіді

Факультет

По всіх факультетах, %

Великий обсяг самостійної роботи

М – 47 %, УПП – 38 %,

ПЦБ – 11 %, ОБЗ – 100 %,

Е – 50 %, ЕМТ – 43 %, ТК – 26 %


45 %

Відмінна від шкільної організація навчання


М – 66 %, УПП – 38 %,

ПЦБ – 0 %, ОБЗ – 0 %,

Е – 42 %,ЕМТ – 34 %, ТК – 14%


28 %

Нові норми спілкування в студентському колективі


М – 29 %, УПП – 19 %, ПЦБ – 77 %, ОБЗ – 0 %, Е – 14 %,

ЕМТ – 18 %, ТК – 31 %26 %

Особливості самостійного життя у відриві від сім’ї

М – 50%, УПП – 33 %, ПЦБ – 11 %, ОБЗ – 0 %, Е – 7 %,

ЕМТ – 22 %, ТК – 31 %22 %

*Деякі студенти відзначали по два варіанти відповідей, тому ми не отримали в результаті 100 %.

Результати, наведені в таблиці, свідчать про те, що найбільш незвичним для студентів першого курсу є великий обсяг самостійної роботи. Так відповіли 45 % респондентів, причому на факультеті ОБЗ таку відповідь дали 100 % опитаних. Для 28 % студентів незвичним і новим стала відмінна від шкільної організація навчання, для 26 % першокурсників – нові норми спілкування в студентському колективі, для 22 % – особливості самостійного життя у відриві від сім’ї. Наша гіпотеза про те, що найбільш незвичним для студентів першого курсу будуть особливості самостійного житття у відриві від сім’ї, не підтвердилась.

Результати відповідей на третє запитання «Якщо у Вас є проблеми в навчанні, з чим вони пов’язані?» розподілилися таким чином:


Відповіді

Факультет

Відсоток, %

По всіх факультетах, %

Моє несумлінне ставлення до навчання

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

3

10

55100

14

2819

35

Недостатність шкільних знань

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

21

14

020

35

2517

20

Складність змісту навчальних предметів

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

38

28

40

7

1618

17

Конфлікти з викладачами

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

3

23

220

28

915

15

У мене немає проблем з навчанням

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

3

23

110

0

2520

13

Зазначені в таблиці відповіді свідчать про те, що студенти, які взяли участь в опитуванні, досить самокритичні. Головною причиною проблем у навчанні (35 % опитаних) першокурсники вважають своє несумлінне ставлення до навчання. На факультеті ОБЗ таку відповідь дали 100 % студентів. 20 % респондентів пов’язують проблеми у навчанні з недостатністю шкільних знань. У своїй гіпотезі ми припустили, що ця причина отримає більшість відповідей, але вона не підтвердилася. Для 17 % опитаних проблеми у навчанні пов’язані зі складністю змісту навчальних предметів.

Серйозну тривогу викликає той факт, що 15 % студентів пов’язують проблеми у навчанні з конфліктами з викладачами. Тільки 13 % опитаних відповіли, що проблем з навчанням у них немає.

Після обробки відповідей на четверте запитання «Які методи отримання знань для Вас є найбільш ефективними?» ми отримали наступні результати:


Відповіді

Факультет

Відсоток, %

По всіх факультетах, %

Семінари

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

37

19

4480

50

4126

42

Лекції

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

24

47

220

18

4131

26

Консультації

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

47

0

330

28

1932

23

Самостійна робота

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

29

14

020

14

259

16

Аналіз отриманих даних показує, що найбільш ефективним методом отримання знань студенти вважають семінари (42 %), далі з великим відривом – лекції (26 %) та самостійна робота (23 %). Наша гіпотеза не підтвердилася, ми вважали, що найбільш ефективним методом отримання знань студенти назвуть лекції.

На запитання анкети «У чому Ви бачите гарантію успіху навчання у ВНЗ?» були отримані такі відповіді:Відповіді

Факультет

Відсоток, %

По всіх факультетах, %

Допомога з боку викладачів


М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

24

38

4460

36

2525

36

Уміння самостійно займатися

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

66

33

020

36

4411

30

Власна систематична робота


М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

34

43

110

43

4415


27

Доступ до навчально-методичної літератури

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

21

19

2220

14

1620

19

Хороше матеріальне становище

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

3

10

110

7

1612

8

Хороші житлові умови

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

5

14

110

0

917

5

Результати відповідей, наведених у таблиці, показують, що допомогу з боку викладачів студенти вважають головною гарантією успіху у навчанні (36 %). Такий результат викликає деякий подив, ми не очікували, що ця відповідь отримає більшість голосів. Очевидно, це пов’язано з тим, що студенти першого курсу ще не відвикли від постійної опіки класного керівника в школі. Радує той факт, що варіант відповіді «вміння самостійно займатися» отримав 30 % студентських голосів. 27 % студентів вважають гарантією успіху навчання у ВНЗ власну систематичну роботу. 19 % опитаних бачать причину успішного навчання в доступі до навчально-методичної літератури.

На запитання анкети «Як Ви оцінюєте навички своєї самостійної роботи?» були отримані такі відповіді:Відповіді

Факультет

Відсоток, %

По всіх факультетах, %

Можу звести дані з декількох джерел в єдине ціле, щоб підготувати повідомлення, доповідь, рецензію

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

21

38

5640

36

4411

35

Знаходжу потрібну інформацію на комп’ютері

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

63

48

00

0

6035

29

Вмію ефективно працювати з книгою

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

18

5

226

50

3411

21

Швидко знаходжу в бібліотеці потрібну літературу

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

5

14

220

21

635

15

Можу викладати наукову інформацію своїми словами

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

26

24

110

29

89

15

Дані, наведені в таблиці, показують, як студенти оцінюють навички своєї самостійної роботи. 35 % студентів відповіли, що можуть звести дані з декількох джерел в єдине ціле, щоб підготувати повідомлення, доповідь, рецензію, 29 % вміють знаходити потрібну інформацію на комп’ютері, 21 % відповіли, що вміють ефективно працювати з книгою. Тільки 15 % опитаних студентів відповіли, що швидко знаходять у бібліотеці потрібну літературу і можуть викладати наукову інформацію своїми словами. Робота з літературою та вміння грамотно, своїми словами висловлювати думки – умови успішного навчання у ВНЗ, студенти першого курсу повинні звернути на це особливу увагу.

На сьоме запитання анкети «Де Ви готуєтеся до семінарських, практичних занять, заліків, іспитів?» відповіді розподілилися таким чином:Відповіді

Факультет

Відсоток, %,

По всіх факультетах, %

У гуртожитку

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

75

57

3380

43

2842

51

Вдома

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

18

28

110

71

5620

29

У читальному залі університету

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

19

10

3320

14

1319

18

В іншій бібліотеці

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

3

5

220

14

020

9

Аналіз даних показує, що більшість студентів готується до занять у гуртожитку (51 %). Зовсім небагато студентів працюють у читальному залі університету (18 %).

На восьме запитання анкети, пов’язане з найвпливовішим викладачем, студенти відповіли так:

Факультет М – Собко С. А. (10)

Факультет УПП – Іващенко Г. Л. (6)

Факультет ПЦБ – Мірошник Н. В. (5)

Факультет ОБЗ – нікого не назвали

Факультет Е – нікого не назвали

Факультет ЕМТ – Міхєєва Н. В. (11)

Факультет ТК – Куліш А. І. (14)

Аналіз відповідей на це запитання показує, що студенти називають прізвища зовсім небагатьох викладачів. На факультеті ОБЗ та Е їх не назвали зовсім. На інших факультетах їх назвав незначний відсоток студентів.

Після обробки дев’ятого запитання анкети «З якими основними труднощами зіткнулися Ви в гуртожитку?» були отримані такі результати:


Відповіді

Факультет

Відсоток, %

По всіх факультетах, %

Труднощі підготовки до занять через звичку працювати в тиші

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

13

43

4440

7

2517

27

Дуже сумую за близькими людьми

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

18

19

330

36

1320

20

Невміння самостійно витрачати гроші, планувати витрати

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

13

14

1120

7

1937

17

Необхідність проживання в кімнаті з іншими студентами

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

13

24

110

0

1312

10

Багато часу витрачаю на приготування їжі, прання, прибирання кімнати та інше

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

26

24

00

14

63

10

Стосунки зі студентами старших курсів

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

18

0

00

0

35

4

Найбільшою складністю для студентів, що проживають у гуртожитку, названі труднощі підготовки до занять через звичку працювати в тиші (27 %), проблемою для студентів є також те, що вони «дуже сумують за близькими людьми» (20 %), невміння самостійно витрачати гроші, планувати витрати викликають труднощі у 17 % опитаних. Витрачання часу на побутові потреби і необхідність проживання в кімнаті з іншими студентами отримали по 10 % відповідей. Як бачимо, у першокурсників, які проживають у гуртожитку, виникає досить багато проблем, і на їх подолання потрібен певний час.

На десяте запитання анкети «Коли у Вас виникає проблема, до кого за допомогою Ви звертаєтеся?» студенти відповіли так:Відповіді

Факультет

Відсоток, %

По всіх факультетах, %

До друзів

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

80

52

3320

100


56

49


56

До батьків

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

60

38

4480

36

5627

48

До деканату

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

11

10

220

0

012

8

До куратора

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

5

5

00

14

67

5

Аналіз відповідей свідчить про те, що у разі виникнення проблем студенти найчастіше звертаються до друзів (56 %). Наша гіпотеза, що студенти звертаються зі своїми проблемами насамперед до батьків, не підтвердилася. Але слід зазначити, що до батьків звертається майже половина студентів (48 %). Зовсім небагато студентів зі своїми проблемами звертаються до деканату (8 %), ще менше – до кураторів (5 %).

На останнє запитання анкети «Яке з наведених нижче висловлювань найбільше відповідає Вашому нинішньому стану?» відповіді розподілилися таким чином:Відповіді

Факультет

Відсоток, %

По всіх факультетах, %

Все добре

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

16

29

4480

71

4767

47

Не все йде добре, як хотілося б, але мені вдається долати труднощі

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

71

57

2220

86

3816

41

Все погано, але я намагаюся впоратися з труднощами

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

3

10

220

0

69

7

Все дуже погано

М

УПП


ПЦБ

ОБЗ


Е

ЕМТ


ТК

3

5

110

14

35

5

Отримані дані свідчать, що половина опитаних студентів сповнена оптимізму. У студентів-першокусників є проблеми, але вони впевнені, що їх подолають. А ось у 12 % респондентів є серйозні проблеми, й абсолютно очевидно, що вони потребують допомоги і підтримки, у тому числі з боку деканату і куратора.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти та науки Украіни ону ім. Мечникова

Міністерство освіти та науки україни iconЧиркова Людмила Вікторівна
Міністерство освіти та науки України Донецька загальноосвітня школа І ііі ступенів №49 Калінінський район
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти та науки України Запорізький електротехнічний коледж Самостійна робота
Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах. Правопис географічний назв в ділових паперах
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України Відділ освіти,молоді та спорту Хмельницької рда
Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити...
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освіти та науки України
Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика,...
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство науки І освіти України кз «зоіппо» зор кафедра філософії та суспільно гуманітарних дисциплін. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів
Варіанти дидактичних ігор на закріплення, повторення І узагальнення історичного матеріалу
Міністерство освіти та науки україни iconМіністерство освiти І науки, молоді та спорту України
Тема уроку. Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною», Райнер Марія Рільке «Пісня про правду», В. Шекспір «Ромео І джульєтта»: діалог...
Міністерство освіти та науки україни iconКандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету
Стандарт вищої освіти україни першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр галузі знань – 20 Аграрні науки...
Міністерство освіти та науки україни iconГуманістичні засади діяльності папи римського іоанна павла ІІ
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка