Місце для фотокарткиСкачати 77,42 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір77,42 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
України з питань державної служби
05.08.2016 №156

Місце для фотокартки

_______________Головне територіальне управління юстиції в Одеській області__________________

(найменування підприємства (установи, організації))Код за ЄДРПОУ підприємства (установи, організації) ______________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) ____________________

ОСОБОВА КАРТКА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ № ______


1. Прізвище _Іванов_____________________
Ім’я ___Іван__________________________
По батькові __Семенович______________
2. Дата народження __18.05.1982_________
(число, місяць, рік)

3. Місце народження __Україна, Одеська область, м. Арциз______________________

4. Громадянство__України_______________
5. Адреса фактичного місця проживання 65007, Одеська область, м. Арциз,________ вул. Богдана Хмельницького, 34, корп. 1,

кв. 7_________________________________

6. Адреса місця реєстрації _______________________________________

_______________________________________7. Сімейний стан та склад сім’ї _одружений (неодружений), заміжня (незаміжня), розлучений (розлучена), вдова (вдівець)
Дружина - Іванова Марія Петрівна;

Син – Іванов Артем Іванович;

Донька – Іванова Анастасія Іванівна
8. Паспорт: серія ______, ________________

ким виданий ____________________________

________________________________________

________________________________________

дата видачі _____________________________
9. Володіння іноземними мовами (якими)

при наявності диплома, свідоцтва тощо – зазначаються відомості про такий документ та рівень володіння «читаю та розмовляю», «читаю та розмовляю зі словником», «вільно володію»__________________

10. Контактний № телефону ______________

________________________________________
11. Освіта _______________________________

Найменування навчального закладу

Рік вступу

Рік закінчення

Спеціальність

Кваліфікація

та дата видачі диплома

*якщо особа навчається зазначається найменування навчального закладу, рік вступу та спеціальність

12. Науковий ступінь, вчене звання

Назва

Рік присвоєння

та дата видачі диплома


13. Наукові праці та винаходи __________________________________________________________

14. Відомості про військовий облік
Група обліку ______НПО____________________

Придатність до військової служби _придатний_____

Категорія обліку ____ІІ_____________________

_____________________________________________

Склад _рядові_____________________________

Військове звання _рядовий_________________Найменування військкомату за місцем проживання

_____________________________________________Військово-облікова спеціальність_935678__________________


Найменування військкомату за місцем реєстрації

_Малиновський РВК м. Одеси________________Перебуваня на спеціальному обліку № ________
15. Додаткові відомості

15.1. Про наявність пільг ___ вказуються пільги та документи, що їх посвідчують (серії, номери, ким та коли видані)_______________________________________________________________

15.2. Не є громадянином іншої держави __ вказуються відомості про відсутність громадянства (підданства) іншої держави або інші відомості, якщо претендент на посаду є громадянином іншої держави_____________________________________________________

15.3. Депутат ради __ вказуються повна назва ради, скликання, якщо претендент на посаду є депутатом ради_________________________________________________________

15.4. Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців __«ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись»__________

(ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись)


15.5. З Привилами внутрішнього службового розпорядку ознайомлений(а) _____________________
15.6. Інші відомості, надані претендентом на посаду за його власним бажанням__________________

______________________________________________________________________________________16. Особистий підпис державного службовця та дата заповнення__________ ________

30. Автобіографія

Прізвище _Іванов_____________ ім’я ___Іван_________ по батькові __Семенович_______________

заповнюється особисто у довільній формі з дотриманням хронологічної послідовності (від народження до дати написання автобіографії). Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, висвітлюються питання, пов’язані із навчанням, трудовою і громадською діяльністю. Непотрібно зазначати виконувану роботу з початку трудової діяльності, бо ці дані заповнюються у пункті 31 Особової справи.

Також необхідно зазначити, чи притягувався(лися) до кримінальної відповідальності претендент на посаду та члени його сім’ї й найближчі родичі.

___________________________________________________________________

______________ _______________ _________________________

(дата) (підпис) (ініціали, прізвище)31. Виконувана робота з початку трудової діяльності

Число, місяць, рік

Посада

із зазначенням найменування підприємства, установи, організації

Призначен-ня на посаду

звільнення з посадизаповнюється відповідно до трудової книжки претендента на посаду.Примітка. Рядок «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)», пункти 1 – 16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.

1. Особова картка заповнюється українською мовою в називному відмінку без скорочень та виправлень.

2. Рядок «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)» та пункти 1-16, 30, 31 заповнює претендент на посаду.

3. Рядок «Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)» не заповнюється, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті.

4. Пункти 1-16, 30, 31 заповнюються відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, посвідченні, військовому квитку та інших документах.

У пункті 4 «Громадянство» зазначається назва країни, громадянином якої є претендент на посаду.

У пункті 5 «Адреса фактичного місця проживання» зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

У пункті 6 «Адреса місця реєстрації» зазначаються поштовий індекс, область, місто, район, село (селище), вулиця, корпус, номер будинку, квартири.

У пункті 7 «Сімейний стан та склад сім’ї» зазначається: «одружений», «неодружений», «заміжня», «незаміжня», «розлучений», «розлучена», «вдова», «вдівець» та вказуються члени сім’ї. Членами сім’ї вважаються особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

У пункті 9 «Володіння іноземними мовами (якими)» за наявності документа (диплома, свідоцтва тощо) щодо володіння іноземними мовами зазначаються відомості про такий документ та рівень володіння мовами «читаю та розмовляю вільно», «читаю та розмовляю зі словником» тощо.

У пункті 11 «Освіта» зазначаються дані відповідно до документа про освіту встановленого зразка. У разі якщо претендент на посаду навчається у навчальному закладі, заповнюються графи: «Найменування навчального закладу», «Рік вступу», «Спеціальність».

У пункті 15:

у підпункті 15.1 «Про наявність пільг» вказуються пільги та документи, що їх посвідчують (серії, номери, ким та коли видані);

у підпункті 15.2 «Не є громадянином іншої держави» вказуються відомості про відсутність громадянства (підданства) іншої держави або інші відомості, якщо претендент на посаду є громадянином іншої держави;

у підпункті 15.3 «Депутат ради» вказуються повна назва ради, скликання, якщо претендент на посаду є депутатом ради;

у підпункті 15.4 «Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців» зазначається «ознайомлений(а) та зобов’язуюсь їх дотримуватись».Пункт 30 «Автобіографія» заповнюється особисто у довільній формі з дотриманням хронологічної послідовності (від народження до дати написання автобіографії). Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, висвітлюються питання, пов’язані із навчанням, трудовою і громадською діяльністю. Непотрібно зазначати виконувану роботу з початку трудової діяльності, бо ці дані заповнюються у пункті 31 Особової справи. Також необхідно зазначити, чи притягувався(лися) до кримінальної відповідальності претендент на посаду та члени його сім’ї й найближчі родичі.

Пункт 31 «Виконувана робота з початку трудової діяльності» заповнюється відповідно до трудової книжки претендента на посаду.
Каталог: files -> upload -> files
files -> Освіта києво-святошинського району: минуле та сьогодення вступ
upload -> Уваров микола митрофанович
files -> Довідка про стан патріотичного виховання учнівської молоді Києво-Святошинського району Питання національно-патріотичного виховання завжди було актуальним
upload -> Інформації відповідно до вимог пункту глави розділу ІІІ: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. ІІ. Текст повідомлення відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення
upload -> Звіт Черняховича О. В. за 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Місце для фотокартки iconФастівщиною разом мій дім, моя хатина, моя хата
У кожної людини на землі є маленька батьківщина – місце, в якому вона народилась, виросла, земля, що дала «путівку в життя». І кожне...
Місце для фотокартки iconКартка заповнюється державною мовою, в називному відмінку. Фотокартки : кольорові розміром х см штуки
Пункти 1-11 заповнює державний службовець (кандидат на участь у конкурсі) відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, атестаті...
Місце для фотокартки iconМісце любові у житті та творчості І. Я. Франка
Мета уроку: Ознайомити учнів із збіркою поезій Зів’яле листя”; з’ясувати місце любовної лірики у творчості Франка
Місце для фотокартки iconБіографія Роберта Бернса (1759-1796) 1 Місце народження
Місце народження. Роберт Бернс народився 25 січня 1759 року у селищі Алловей біля м. Ейра на півдні графства Ейршир у Шотландії....
Місце для фотокартки iconЯ, піб, число, місяць, рік І місце народження (місто, село, район, область), де проживає (повна адреса), телефон домашній, мобільний
У якому році пішов у 1 клас, якої школи, у якому році закінчив середню школу, місце її знаходження
Місце для фотокартки iconМісце народження Івана Сірка
Мерефа й батьківщина Івана Сірка – поняття синонімічні. Місце народження "сильного ватага", "головного фокусу свого часу" немов утягує...
Місце для фотокартки iconРезюме прізвище, власне ім’я, та по батькові: Кирилюк Валентин Володимирович. Число, місяць, рік І місце народження
Число, місяць, рік І місце народження: 25 лютого 1967 р н, Рівненська область, Дубровицький район, с. Сварицевичі
Місце для фотокартки iconЛ. В. Малес Місце приватності в українському суспільстві – буття поміж традиціями
«Двух культур» В. Паперного для анализа изменений соотношений приватности и публичности. Идея исчезновения приватности получает централизованное...
Місце для фотокартки iconМетодичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»
Днз чільне місце посідає курс «Література для дітей дошкільного віку». Вона відіграє велику роль у вихованні багатої, національно...
Місце для фотокартки iconЧисло, місяць, рік І місце народження
Число, місяць, рік І місце народження: 29 листопада 1972 року, м. Чарджоу, Туркменістан


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка