На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014Сторінка1/14
Дата конвертації17.01.2018
Розмір2,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

КАЛЕНДАР

знаменних і пам’ятних дат

у галузі освіти і педагогічної науки

на 2015 рік

Київ – 2014


УДК 37 (059.3)«2014»

ББК 74я25

К 17

Рекомендовано до друку Вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського(протокол № 8 від 16 червня 2014 р.)
Упорядник

Л. І. Ніколюк,

науковий співробітник

ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського
Науковий редактор

П. І. Рогова, канд. іст. наук, директор ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського
Відповідальна за випуск

Н. В. Лисиця,

завідувач відділу наукової бібліографії ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського


Літературний редактор

Ю. В. Петік,

завідувач науково-редакційного відділу ДНПБ України

ім. В. О. Сухомлинського


Зміст


Від упорядника……………………………………………………

І. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ…………………………………………….

Цього року виповнюється………………………….………

Цього року відзначається…………………………………..

Ювілейні дати книжок видатного українського педагога

В. О. Сухомлинського………………………………………


ІІ. ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧНИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

ЗА МІСЯЦЯМИ…………………………………………………….....

Січень…………………………………………………….......................

Лютий………………………………………………………………….

Березень………………….……………………………….......................

Квітень……………………………………………...................................

Травень…………………………………………………………………

Червень…………………………………………………………………

Липень…………………………………………………………………..

Серпень…………………………………………………..........................

Вересень………………………………………………………………...

Жовтень………………………………………………..............................

Листопад…………………………………………………………….......

Грудень…………………………………………………..........................

ІІІ. НАУКОВЦІ НАПН УКРАЇНИ – ЮВІЛЯРИ 2015 РОКУ…………….

Іменний покажчик……………………………………………...………

Список скорочень……………………………………………………....

Список використаної літератури…………………………………..…...
ВІД УПОРЯДНИКА

Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення інноваційного розвитку національної педагогічної науки, освіти й практики, впровадження досягнень педагогічної науки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів держави, а також підвищення професійного, духовного й культурного рівня науково-педагогічних кадрів, працівників освіти, учнівської молоді.

Інформаційна робота ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського здійснюється в різних напрямах, зокрема й шляхом створення вторинної інформації (інформаційних бюлетенів, тематичних списків із актуальних питань педагогіки та психології, галузевих тематичних і персональних бібліографічних посібників, книжкових виставок як у традиційній, так і в електронній формі тощо). Електронні ресурси різних видів із актуальних питань педагогіки й психології, до яких входить і вищезгадана вторинна продукція, доступні користувачам на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (http://www.dnpb.gov.ua), на якому представлено:


 • електронний каталог;

 • бібліографічні списки до книжкових виставок, присвячених ювілейним датам у галузі педагогічної науки та освіти;

 • бібліографічні посібники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з актуальних питань педагогіки й психології;

 • інформаційно-бібліографічні ресурси «Видатні педагоги України та світу», «Педагоги-новатори України», «Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу»;

 • бібліографічні ресурси, підготовлені освітянськими бібліотеками МОН України та НАПН України;

 • галузева реферативна база даних;

 • інформаційно-аналітична продукція;

 • архів виконаних віртуальних бібліографічних довідок.

Серед вторинної продукції, що її готує колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, чільне місце посідає «Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки» (далі – Календар), мета якого – шляхом подання хронологічного переліку визначних дат із історії як світової, так і вітчизняної освіти, педагогіки, психології та філософії допомогти педагогічним і науково-педагогічним кадрам, студентам, бібліотекарям освітянських книгозбірень у плануванні роботи, отриманні компетентної інформації про ту чи іншу подію або особу.

Упорядковуючи Календар, укладачі врахували зміни, що відбулися в освіті України в процесі її реформування й модернізації, зокрема створення впродовж останніх років нових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів України.«Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2015 рік» має три розділи. У першому розділі «Визначні дати року» ювілеї визначних подій і особистостей подано без точних дат (числа й місяця), які з тих чи інших причин не встановлено (незалежно від укладача). Окремо виділено ювілейні дати виходу друком книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського (1918–1970), ім’я якого носить ДНПБ України з 2003 року.

Другий розділ «Перелік визначних і пам’ятних дат за місяцями» містить ювілейні дати народження видатних учених із різних галузей науки, письменників, літературознавців, бібліотекознавців; основні міжнародні, державні та церковні свята; ювілейні дати історичних громадсько-політичних подій.

У третьому розділі «Науковці НАПН України – ювіляри 2015 року», крім ювілейних дат провідних українських учених і науковців НАПН України, зазначено також ювілеї іноземних членів Академії – з Австрії, Греції, Канади, Німеччини, Польщі, Росії, США й інших країн.

У Календарі представлено відомості про 755 подій і визначних дат, із них 438 присвячено персоналіям (зокрема 90 – ювілярам НАПН України). Допоміжний апарат Календаря складається з іменного покажчика, списку скорочень і списку використаної літератури, який містить близько 50 джерел. Серед них: монографії, педагогічні енциклопедії та словники, довідники, календарі, періодичні видання тощо. Дати народження ювілярів-науковців НАПН України в іменному покажчику взято в квадратні дужки [].

Відгуки й пропозиції щодо видання надсилайте на адресу:

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

відділ наукової бібліографії
вул. М. Берлинського, 9

м. Київ–6004060

тел.: 467-22-14e-mail: dnpb.larisa_dnpb@ukr.net

I. ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ

 • 2015 – оголошено Співдружністю Незалежних Держав (СНД) Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років.

Цього року виповнюється:

 • 2655 років від народження Фалеса Мілетського (640–548 до н.е.).

Давньогрецький учений-матеріаліст, філософ, один із найвидатніших еллінських мудреців, родоначальник грецької математики, перший грецький астроном, засновник філософської школи в Мілеті, в якій учений знайомив греків із геометрією й передавав їм знання, здобуті в Єгипті, автор праць із арифметики, геометрії (властивості трикутників, круга, визначення висот різних предметів, віддалі корабля від берега та ін.).

 • 2475 років від народження Демокрита (460–370 до н.е.).

Давньогрецький філософ-матеріаліст, учень Левкіппа, мандрівник країн Сходу, один із засновників атомістики – вчення про атоми та пустоту як першопочатки буття, про вічність атомів і перебування їх у нескінченному вихровому русі, у процесі якого породжується все суще, «нічого з нічого не виникає», автор книги «Великий діакосмос (світоустрій)».

 • 2340 років від народження Евкліда (бл. 325–265 до н.е.).

Старогрецький математик з Афін, учень Платона, засновник математичної школи в Александрії, автор праці «Начала» («Елементи»), в якій підсумовано попередні досягнення грецької математики й створено фундамент для дальшого її розвитку, праць із оптики, конічних перерізів, астрономії, музики, педагогічної праці «Про хибні висновки» (у математиці); історичне значення «Начал» Евкліда полягає в тому, що це перший науковий твір, в якому зроблено спробу дати аксіоматичну побудову геометрії.

 • 1970 років від народження Плутарха (45–127).

Давньогрецький письменник, історик, філософ, учений енциклопедичних знань, прихильник платонізму (вчення про об’єктивний ідеалізм), автор твору «Паралельні життєписи» (біографії видатних греків і римлян) та збірки філософських творів «Моралії».

 • 1915 років від народження Клавдія Птолемея (бл. 100–178).

Давньогрецький учений із різних галузей знань: географії, фізики, математики, автор трактату «Велика математична побудова астрономії» («Альмагест»), укладач таблиці синусів для обчислення сторін трикутників, автор книги про три виміри тіл – прообраз сучасної координатної системи, «Посібника з географії», в якому систематизовано географічні знання того часу.

 • 1200 років від народження Мефодія (бл. 815–885).

Слов’янський просвітитель, проповідник православ’я, правитель однієї зі слов’яно-болгарських областей Візантії, ігумен монастиря Поліхрон у Малій Азії, архієпископ Моравії; спільно із молодшим братом Кирилом (827–869) відкривали школи при церквах, переклали слов’янською мовою грецькі церковні книги, своєю діяльністю заклали основи оригінальної слов’янської писемності й літератури.

 • 1125 років від народження рівноапостольної Ольги (бл. 890, за ін. даними бл. 910–969).

Велика княгиня київська, видатна державна діячка, із діяльністю якої пов'язаний новий етап у розвитку давньоруської державності, правителька Київської Русі, дружина князя Ігоря, православна свята Руської церкви.

 • 1035 років від народження Ібн Сіни (латиніз. Авіценна, 980–1037).

Філософ, природознавець, лікар, математик, поет таджицького народу, народів Середньої Азії та Ірану, представник східного аристотелізму, прихильник ідей нерозривного зв’язку матерії та руху, єдності логічного мислення й досвіду, автор праць «Канони медицини», «Книга зцілення», «Настанови й зауваги» (виклад філософських засад вчення), «Поділ теоретичних наук» та ін.

 • 960 років від народження Нестора (бл. 1055–бл. 1113).

Давньоруський письменник-агіограф, літописець, чернець Києво-Печерського монастиря, основоположник давньоруської історіографії, перший вітчизняний історик і мислитель Європейського Середньовіччя, автор церковно-історичних творів: «Житіє Феодосія, ігумена Печерського», «Житія Бориса і Гліба», літопису «Повісті временних літ» та ін.

 • 885 років від народження Кирила Туровського (1130–1182).

Єпископ, церковний письменник і проповідник, мислитель, культурно-освітній і церковно-політичний діяч Київської Русі, творчість якого є одним із найвищих досягнень релігійно-філософської думки ХІІ ст.; видатний майстер поетичного й ораторського мистецтва, автор ораторської прози, повчань, послань, притч, канонів, зокрема «Притчі про душу та про тіло (сліпця і хромця)», «Сказання про чернецький чин», «Слова» (8 слів-проповідей) та ін., що збереглися до наших днів; є припущення, що саме йому належить авторство «Слова о полку Ігоревім».

 • 790 років від народження Томи Аквінського (1225–1274).

Італійський філософ і теолог Середньовіччя, монах-домініканець, систематизатор схоластики на основі християнського аристотелізму, засновник універсальної філософсько-теологічної системи – томізму (сформулював п’ять доказів існування Бога), автор праць «Про буття і сутність», «Про істину», «Сума теології», «Про вічність світу» та ін.

 • 685 років від народження Кипріяна (бл. 1330–1406).

Болгарський, український і російський письменник-богослов, перекладач, переписувач книг, церковний і культурний діяч, представник агіографічної прози другої половини XIV – початку XV ст., митрополит Київський і Литовський, пізніше – всієї Русі, реформатор слов’янської писемності, ініціатор відбудови занедбаної на той час Софії Київської, автор творів «Житіє митрополита Петра», «Повість про Михаїла-Митяя», послань, листів, канонів і молитов.

 • 565 років від народження Юрія Дрогобича (cправж. – Котермак; бл. 1450–1494).

Український мислитель-гуманіст, астроном, астролог, медик і педагог, учений зі світовим ім’ям, один із найвідоміших лікарів Польщі (отримав титул королівського лікаря); ректор Болонського університету медицини й вільних мистецтв, викладач астрономії та медицини Краківського університету, де його учнем був Миколай Коперник; видавець перших кириличних книжок слов’янською мовою, автор віршованих промов (писаних латиною); віршів, що є своєрідним маніфестом завдань науки, освіти й літератури; трактатів про затемнення Сонця й Місяця, взаємини небесного та земного світів, зокрема знаменитої книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року» – першої друкованої книжки українського автора, в якій викладено наукові знання з філософії, астрономії, метеорології, географії.

 • 545 років від народження Максима Грека (справж. – Михаїл Триволіс; 1470–1556).

Російський письменник і публіцист, філософ і просвітитель, чернець, перекладач церковнослов’янською мовою церковних книг, творів Василія Великого, Григорія Богослова, Іоана Златоуста, коментарів до Псалтиря, автор посібників із граматики, ономастики, слів, послань, алегоричного твору «Слово, пространно излагающе…» тощо.

 • 545 років від народження Павла Русина (бл. 1470–1517).

Український і польський культурно-освітній діяч, філософ, магістр вільних мистецтв, видавець, один із перших українських поетів-гуманістів, засновник власної поетичної школи, професор Краківського університету, автор духовної поезії, панегірично-злободенних творів, віршів морально-дидактичного спрямування.

 • 535 років від народження Фернана Магеллана (бл. 1480–1521).

Португальський мореплавець, організатор першої навколосвітньої подорожі, яка довела наявність єдиного Світового океану й була одним із доказів кулястості Землі.

 • 505 років від народження Івана Федорова (справж. – Москвитин; бл. 1510–1583).

Український і російський друкар, філолог та освітній діяч, засновник книгодрукування в Україні й Росії та розвитку книжкової гравюри в Україні, організатор друкарень у Москві, Львові, Острозі, Дермані, видавець перших друкованих книг: «Апостола», «Часовника» (навчальна книга), «Псалтиря», «Азбуки» («Букваря»), Острозької Біблії, «Хронології» (стислий виклад давньої історії) тощо.

 • 475 років від народження Франсуа Вієта (1540–1603).

Французький математик, «батько алгебри», за професією юрист, творець загального способу розв’язування рівнянь 2, 3 і 4-го степенів, залежності між коренями й коефіцієнтами рівнянь (т. з. формули Вієта), розв’язання задачі про визначення всіх елементів трикутника за трьома даними, уперше розклав 2/π у нескінченний добуток.

 • 465 років від народження Івана Вишенського (бл. 1550 – бл. 1621).

Український філософ і просвітитель, письменник-полеміст, критик і сатирик, прихильник старослов'янської мови як мови православної релігії, книжної мови предків, а також шанувальник «простої» староукраїнської народної мови; представник містико-аскетичного напряму в українській філософській думці, діяльність якого пов’язана з Острозьким літературно-науковим гуртком та Львівським братством, автор творів, у яких виступав проти польсько-католицької реакції, уніатства на захист православ’я, зокрема таких праць: «Книжка», «Краткословный ответ Петру Скарге», «Послание Домникии», «Послание львовскому братству», «Позорище мысленное», «Книга про священство» та ін., які вплинули на розвиток жанру сатири в українській літературі.

 • 455 років від народження Памво Беринди (бл. 1560–1632).

Український мовознавець-лексикограф, письменник і педагог, мислитель та перекладач, редактор, друкар і гравер, викладач Львівської й Київської братських шкіл, один із видатних діячів ученого гуртка друкарні Києво-Печерської лаври, архітипограф (завідувач) Києво-Печерської друкарні, укладач і видавець тлумачного словника «Лексикон славеноросский и имен толкование», в якому значна частина слів пов’язана з питаннями виховання, освіти й навчання дітей;призначений для «спудеїв», словник був посібником і для самостійного читання книг, а також відіграв вагому роль у розвитку української, російської, білоруської, польської та румунської лексикографії; автор збірки віршів «На Рождество Господа Бога …», передмов до «Номо канона» і «Анфологіона», післямови до «Тріодіона».

 • 445 років від народження Стефана Івановича Зизанія (справж. – Кукіль; бл. 1570–1621).

Український і білоруський релігійний та культурно-освітній діяч, письменник-полеміст, мислитель, педагог-просвітитель, слов’янський гуманіст, один із ідеологів суспільно-політичної діяльності братств, учитель і проповідник Львівського й Віленського братств (у проповідях засуджував єзуїтів і православних владик, схильних до унії, за що його було засуджено й відлучено від церкви); старший брат Лаврентія Зизанія, автор трактату «Изложеніє о православной вірі», полемічних творів «Катехізис», «О знаменіи Крестном», «Казаньє святого Кирилла …» та ін.

 • 440 років від народження Єлизавети (Галшки) Василівни Гулевичівни (1575, ін. 1577–1642).

Острозька княгиня, меценатка, культурна діячка, одна із засновниць Київського братства, монастиря й школи при ньому – предтечі Києво-Могилянської академії (15 жовтня 1615 р. підписала дарчу (заповіт), за якою свою садибу із землею в Києві на Подолі відписала для заснування монастиря та школи для дітей «народу руського православного»), активна діячка Луцького братства.

 • 430 років від народження Захарії Копистенського (бл. 1585–1627).

Український просвітитель, письменник-полеміст, перекладач, видавець, редактор, громадсько-культурний і церковний діяч, прихильник демократизації церкви в питаннях управління; один із засновників Київської братської школи, архімандрит Києво-Печерської лаври, засновник «шпиталю для малоімущих», сприяв розвиткові книгодрукування; автор теологічної морально-дидактичної праці «Часослов», антипротестантської «Книги про віру єдину», трактату «Палінодія, або Книга оборони …» («Пісня у відповідь ворогові») – праці про необхідність розвитку науки, культури, освіти й писемності серед найширших мас українського народу, передмов до перекладів із грецької мови тлумачень «Апокаліпсиса», «Акафіста Богородиці», «Тріоді пісної».

 • 420 років від народження Богдана (Зіновія) Михайловича Хмельницького (бл. 1595–1657).

Гетьман України, державний діяч і полководець, дипломат, творець Української козацької держави, організатор українського війська, учасник народних повстань 1637–38 рр. та походів проти турків, військовий писар реєстрового козацького війська, чигиринський сотник, керівник Національно-визвольної війни українського народу 1648–54 рр., творець рішень Переяславської Ради (1654) – конфедеративного союзу України з Росією, що показав гетьмана реалістичним і твердо мислячим політиком.

 • 415 років від народження Гійома Левассера де Боплана (1600–1673).

Французький військовий інженер, картограф, архітектор, науковий діяч у галузі географії, астрономії, учасник відбудови Кодака, реконструкцій фортець та укріплень у Барі, Бродах, Кременчуці та ін. (майже 17 років перебував в Україні), засновник нових міст і слобід в українських степах, творець першої оглядової карти України, Генеральної та Спеціальної карт українських земель, карти Дніпра, автор праці «Опис України, кількох провінцій королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя й ведення воєн» (1651), яка неодноразово перевидавалась і перекладалась англійською та німецькою мовами.

 • 415 років від народження Інокентія Ґізеля (бл. 1600–1683).

Український (німецького походження) учений, педагог, письменник, історик, видавець, культурно-освітній діяч, талановитий полеміст, учасник дипломатичних переговорів із Московією 1654 р., ректор Києво-Могилянського колегіуму, архімандрит Києво-Печерської лаври й управитель Лаврської друкарні, автор філософських курсів «Діалектика і логіка», «Твір про всю філософію», дидактичного твору «Мир з богом людини» – посібника для духовенства, видавець «Синопсиса …» – першого систематизованого посібника з вітчизняної історії, «Києво-Печерського патерика», «Букваря», навчальних посібників для вивчення польської та латинської мов.

 • 415 років від народження Стефана Адама Косова (у чернецтві Сильвестр; бл. 1600–1657).

Український церковний діяч (виходець із білоруської православної сім’ї), педагог, письменник, філософ, викладач Віленської та Львівської братських шкіл, префект і викладач риторики й філософії Київського колегіуму, єпископ Мстиславський і Могильовський, наступник Петра Могили – митрополита Київського, непримиренного противника союзу України з Росією, підпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові, автор творів просвітницького напряму «Екзегезис …» (про зміст освіти й навчання), «Патерик, або Житіє святих печерських», богословського твору «Дидаскалія …», а також низки полемічних і публіцистичних праць, віршів, листів, грамот, універсалів тощо.

 • 395 років від народження Луки (Лазаря) Барановича (1620–1693).

Український просвітитель, поет, видавець, церковний, культурно-освітній та громадський діяч, організатор шкіл, викладач піїтики та риторики, професор філософії й богослов’я, ректор Києво-Могилянської колегії, єпископ, пізніше архієпископ Чернігівський, керівник гуртка вчених і письменників «Чернігівські Афіни», автор «Слів», панегіриків, полемічних трактатів українською, польською та латинською мовами, зокрема збірок проповідей «Меч духовний», «Труби словес проповідних», збірки віршів «Аполлонова лютня», трактату «Нова міра старої віри» тощо.

 • 395 років від народження Іоаникія Ґалятовського (бл. 1620–1688).

Український педагог, просвітитель, письменник-полеміст, публіцист, церковний і громадський діяч, професор риторики й ректор Києво-Могилянського колегіуму, архімандрит Єлецького монастиря в Чернігові, соратник й однодумець освітнього та церковного діяча Лазаря Барановича (1620–1693), автор творів навчального характеру для педагогів та учнів, зокрема таких праць: «Ключ разуменія» – посібник з риторики, «Наука, албо Способ зложеня казаня» та «Небо новое …» – методичні посібники для вчителів і проповідників, в яких розглядалося питання побудови виступу, вибору теми, стилю мовлення тощо; творець теолого-публіцистичних трактатів польською мовою «Лебідь» та «Алькоран», українською – «Розмова Білоцерківська», «Стара церква», «Фундаменти», що спрямовані проти католицизму та унії, іудаїзму; діяльність просвітителя сприяла дальшому розвиткові освіти й педагогічної думки в Україні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconЗарічне 2014 ббк 91 к 17 Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік
Календар знаменних та пам’ятних дат Зарічненщини на 2015 рік : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Зарічненська црб, методично-бібліографічний...
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconНаукова бібліотека календар знаменних та пам’ятних дат на 2010 рік дніпропетровськ  2009
Україні як державні чи професійні свята, перелік ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, перелік...
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconНаукова бібліотека календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2011 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2010. – 54...
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2014 рік
«Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на… рік» бібліотека видає з початку 60-х років ХХ століття
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconІ пам’ятних дат Сумщини на 2016 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2015 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2015. – 74...
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconКалендар знаменних І пам'ятних дат по Чернігівському району на 2014 рік
Знаменні І пам’ятні дати по Чернігівському району на 2014 рік : календар / Центральна бібліотека цбс чернігівського району; уклад....
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconКалендар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік
Календар знаменних І пам’ятних дат Сумщини на 2010 рік / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. К. Линник. – Суми, 2009. – 46...
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconКалендар знаменних та пам’ятних дат
Календар знаменних І пам’ятних дат Виноградівщини на 2017 р. [Текст] / црб; Уклад.: Вовканич Л. С; Відпов за вип. К. Г. Вашкеба –...
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconЗнаменних та пам’ятних дат на 2012 рік дніпропетровськ  2011
Україні як державні або професійні свята, ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, найбільш значущих...
На науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014 iconЗнаменних та пам’ятних дат на 2011 рік дніпропетровськ  2010
Україні як державні або професійні свята, ювілейних дат видатних історичних постатей та визначних діячів сучасності, а також найбільш...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка