Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування



Сторінка1/4
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0,6 Mb.
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 10.10.2016 до 15.10.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).



Усі видання представлені у відкритому доступі.


 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. Психологія



Посилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. ВА804724 Сафронов В. А. Паранормальные явления : рассказы очевидцев / Вячеслав Сафронов. - Харьков : Виват, 2016. - 220, [3] с. - (Серия "Полезная книга")


Фізико-математичні науки
2. РА424382 Бошко О. І. Структура та властивості нанокомпозицій на основі заліза, міді та алюмінію з вуглецевими нанотрубками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Бошко Олег Ігорович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
3. РА424367 Глиняна К. В. Стохастичні потоки з дискретним часом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Глиняна Катерина Валеріївна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 23 с.
4. РА424361 Меремеля І. Ю. Лінійні методи наближення та екстремальні задачі на класах голоморфних функцій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Меремеля Ірина Юріївна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 19 с.
5. РА424401 Попович Р. Б. Елементи великого мультиплікативного порядку в скінченних полях : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Попович Роман Богданович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2016. - 32 с.
6. РА424352 Станчу Г. В. Високороздільна Х-променева дифрактометрія GaN i градієнтних AlGaN плівок та нанодротів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Станчу Григорій Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 17 с. : рис.
7. ВА804746 Белоус А. Г. Высокодобротные сверхвысокочастотные диэлектрики : [монография] / А. Г. Белоус ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т общ. и неорган. химии им. В. И. Вернадского. - Киев : Наукова думка, 2016. - 217, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
8. Р130949 Берестова О. В. 2000 прикладів з математики. Додавання та віднімання. 4 клас : [посібник] / Берестова О. В. - Харків : Торсінг, 2016. - 32, [1] с. - (Практикум плюс) (Рахуємо швидко)
9. Р131006 Бондар І. Розробка методів ров'язування крайових задач для операторно-диференціальних систем, які моделюють фізико-технічні та біологічні задачі / Бондар І., Покутний О. - Київ : [б. в.], 2016. - 34 с. - (Препринт / НАН України, Ін-т математики ; 2016.1)
10. ВА804726 Вакансии в низкоразмерных кристаллических системах : монография / А. А. Мамалуй [и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Панов А. Н., 2016. - 267 с. : рис., табл.
11. Р130946 Васютенко В. В. 1000 прикладів з математики. Множення та ділення. Рахуємо усно. 2-3 класи : [посібник] / Васютенко В. В. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (Рахуємо швидко)
12. ВА804743 Вахненко В. О. Хвильова динаміка структурованих середовищ : [монографія] / В. О. Вахненко, О. О. Вахненко ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. - Київ : Наукова думка, 2016. - 226 с. : рис. - (Проект "Наукова книга")
13. ВА804624 Дерець Є. В. Деякі екстремальні задачі теорії квадратур і наближення функцій : [монографія] / Є. В. Дерець ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 119 с.
14. ВА804625 Дьячков В. М. Природа гравитационного взаимодействия (гипотеза) / Дьячков В. М. - Харьков : Панов А. Н., 2016. - 116 с. : рис.
15. СТ8276/1 Енергія сонячна. Стандартний спектральний розподіл потоку сонячного випромінення на поверхні Землі за різних умов надходження. Ч. 1: ДСТУ ISO 9845-1:2010. Пряме нормальне та півсферичне випромінення для повітряної маси 1,5 (ISO 9845-1:1992, IDT). - 2016. - V, 15 с. : рис., табл.
16. Р130947 Кісильова Я. В. 300 рівнянь з математики. 1-4 класи : [посібник] / Кісильова Я. В. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (Розв'язуємо рівняння)
17. Р130950 Котвицька Т. Ю. 200 логічних задач з математики. 1-2 класи : [посібник] / Котвицька Т. Ю. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. : рис. - (Практикум) (Розв'язуємо задачі)
18. ВА804747 Кошманенко В. Д. Спектральна теорія динамічних систем конфлікту : [монографія] / В. Д. Кошманенко ; НАН України, Ін-т математики. - Київ : Наукова думка, 2016. - 286 с. : рис. - (Проект "Наукова книга")
19. Р130966 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Статистична фізика" для студентів напряму підготовки "Мікро- та наноелектроніка" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: Мартинюк В. В., Жагловська О. М.]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 30 с. : рис.
20. СТ8370 Метрологія. Фотометри фотоелектричні. Методика повірки (калібрування). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 18 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
21. Р130951 Перемітько В. В. 2000 прикладів з математики. Повний курс. 2 клас : [посібник] / Перемітько В. В. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (Рахуємо швидко)
22. Р130952 Перемітько В. В. 2000 прикладів з математики. Повний курс. 3 клас : [посібник] / Перемітько В. В. - Харків : Торсінг, 2016. - 16 с. - (Практикум) (Рахуємо швидко)
23. ВА804694 Пилипів В. М. Класичні основи теорії чисел : [навч.-метод. посіб.] / Пилипів В. М., Заторський Р. А., Ліщинський І. І. ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2014. - 66 с.
24. Р130948 Решетняк В. В. 200 задач з математики. 2 клас : [посібник] / Решетняк В. В. - Харків : Торсінг, 2016. - 32, [1] с. - (Практикум плюс) (Розв'язуємо задачі)
25. АО273625 Ровеллі К. Сім основних уроків з фізики / Карло Ровеллі ; [пер. з англ. Аніти Луїс]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 95 с. : мал.
26. Р130953 Солодовник С. І. 2000 прикладів з математики. Множення та ділення. 2 клас : [посібник] / Солодовник С. І. - Харків : Торсінг, 2016. - 16, [1] с. : іл. - (Практикум) (Рахуємо швидко)
27. Р130969 Фізика. Механіка : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с. : рис.
28. Р130970 Фізика. Термодинаміка : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с. : рис.
29. ВС61310 Щерба А. А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах : [монография] / А. А. Щерба, О. Л. Резинкин, М. М. Резинкина ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - Киев : Наукова думка, 2016. - 190, [1] с. : рис. - (Проект "Наукова книга")
30. ВА804822 Ясінський В. А. Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Алгебра : навч.-метод. посіб. / В. А. Ясінський, О. Б. Панасенко. - Дніпропетровськ : Середняк Т .К., 2015. - 269, [2] с.


Хімічні науки
31. ВА804684 Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії(14 ; 2016 ; Дніпропетровськ).XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, Дніпропетровськ, 24-26 травня 2016 р. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ін-т орган. хімії НАН України. - Дніпропетровськ : Ліра, 2016. - 93 с. : табл.
32. Р130967 Гордієнко В. І. Хімія. 7 [клас] : зошит для лаб. дослідів та практ. робіт / В. І. Гордієнко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 39 с. : рис.
33. ВА804819 Петрушина Г. О. Хімія. Комплексний зошит : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" ОКР "бакалавр" скороч. терміну і ден. форми навчання / Петрушина Г. О. ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т, Каф. хімії. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 67, [1] с. : рис., табл.
34. СТ8356 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування буферних розчинів. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - 19 с. : табл. - (Національний стандарт України)


Науки про Землю
35. РА424354 Вишневська Є. О. Петрологія дайкових порід Бобринецького поясу (Інгульський мегаблок Українського щита) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 14.00.08 / Вишневська Євгенія Олександрівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
36. РА424366 Михайленко Т. Ю. Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV - XIX століттях : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Михайленко Тетяна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
37. ВА804697 Грицюк П. М. Геоінформаційні системи і технології : навч. посіб. / П. М. Грицюк, Т. Ю. Бабич ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 238 с. : табл., рис.
38. СТ8332 Дистанційне зондування Землі з космосу. Методика оброблення даних. Порядок розроблення. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 8 с. - (Національний стандарт України)
39. СТ8254 Захист довкілля. Система моніторингу водних ресурсів. Основні положення. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 5 с. - (Національний стандарт України)
40. СО34609 Зима С. Н. Эпигенетическая минерализация богатых железных руд Криворожского бассейна : [монография] / Зима С. Н. - Кривой Рог : Дионат, 2016. - 169, [1] с. : табл., рис.
41. ВС61312 Милюкин М. В. Химический мониторинг органических экотоксикантов в водных системах : [монография] / М. В. Милюкин, В. В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А. В. Думанского. - Киев : Наукова думка, 2016. - 308, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
42. СТ8358 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації оксидів азоту. Метод хемілюмінесценції (ISO 7996:1985, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 10 с. : рис. - (Національний стандарт України)
43. СТ8383 Повітря атмосферне. Визначення оксиду вуглецю. Метод інфрачервоного розсіювання (ISO 4224:2000, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 11 с. : рис. - (Національний стандарт України)
44. ВС61307 Шнюкова Е. Е. Магматизм зоны сочленения Западно-Черноморской впадины, горного Крыма и Скифской плиты : [монография] / Е. Е. Шнюкова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н. П. Семененко. - Киев : Наукова думка, 2016. - 234, [21] с. : ил., табл. - (Проект "Наукова книга")


Біологічні науки
45. РА424511 Єна М. С. Морфо-функціональний стан товстої кишки щурів за умов впливу похідних піролу у нормі та при виразковому коліті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Єна Марина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
46. РА424357 Прекрасна Є. П. Стійкість мікроорганізмів природних екосистем до репрезентативних токсичних металів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Прекрасна Євгенія Петрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
47. РА424514 Соломаха І. В. Лісова та чагарникова рослинність Північного Причорномор'я : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Соломаха Ігор Володимирович ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
48. РА424355 Шевченко Ю. І. Роль WaaL лігаз у реалізації біологічних властивостей ліпополісахаридів Yersinia enterocolitica : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Шевченко Юлія Ігорівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ, 2016. - 22 с. : рис.
49. Р130971 Біологія : міні-підручник. - Харків : Торсінг, 2016. - [8] с. : іл.
50. ВС61311 Гершензон З. С. Моли-фитофаги: аргирестииды и ипономеутиды (Lepidoptera: Argyresthiidae, Yponomeutidae) фауны Восточной Европы : [монография] / З. С. Гершензон, В. А. Кожевникова ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. - Киев : Наукова думка, 2016. - 234, [3] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
51. Р130929 Заповідні степи України / [авт. тексту: О. М. Байрак та ін. ; фото: О. Андрос та ін.]. - [Полтава] : Дивосвіт, 2014. - [40] с. : фот. кольор. - (Серія "Національна екомережа та природно-заповідний фонд України")
52. ВА804739 Казанцева А. Хто б міг подумати! Як мозок змушує нас робити дурниці / Ася Казанцева ; [пер. з рос. О. О. Гапак]. - Харків : Віват, 2016. - 318, [1] с. : іл.
53. ВА804748 Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях : [монографія] / Т. П. Пирог [та ін.] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Наукова думка, 2016. - 277, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
54. ВА804613 Помогайбо В. М. Педагогічна генетика : підруч. для студентів ВНЗ освіти / В. М. Помогайбо, Н. Д. Карапузова. - Полтава : АСМІ, 2016. - 190 с. : рис.
55. ВА804805 Ушакова Г. О. Основи молекулярної біології : навч. посіб. / Г. О. Ушакова, І. Є. Соколова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 199 с. : рис., табл.
56. В356362/11, вип. 8 Фауна України. Т. 11: Паразитичні перетинчастокрилі / М. Д. Зерова, Л. Я. Серьогіна Вип. 8 : Хальциди-ториміди. Триба ториміні (Chalcidoidea, Torymidae, Toryminae, Torymini). - 2016. - 195, [6] с. : іл.


Енергетика. Радіоелектроніка
57. РА424373 Аль-Шурайфі М. Т. Методи та моделі підвищення пропускної здатності в коміркових мережах на основі технології LTE : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Муштак Таліб Аль-Шурайфі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
58. РА424378 Божко К. М. Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів фотоелектричних сонячних батарей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Божко Костянтин Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
59. РА424377 Бучик С. С. Методологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Бучик Сергій Степанович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 40 с. : рис., табл.
60. РА424404 Зубик Л. В. Формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зубик Людмила Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 20, [1] с. : рис.
61. РА424534 Мілтих В. С. Підвищення енергоефективності насосної станції з насосами типу Д впливом геометричних параметрів їх робочих коліс на форму напірної характеристики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Мілтих Вікторія Станіславівна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 20 с. : рис.
62. СТ8243 Атомна енергетика. Вимоги щодо експлуатаційних характеристик і методів випробовування систем виявлення критичності та аварійної сигналізації (ISO 7753:1987, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 10 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
63. СТ8206 Атомні електростанції. Інформаційні та керувальні системи, важливі для безпеки. Методи оцінювання робочих характеристик вимірювальних каналів системи безпеки (IEC 62385:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 24 с. - (Національний стандарт України)
64. ВА804813 Викулин И. М. Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры : монография / И. М. Викулин, Л. Ф. Викулина, В. Э. Горбачев ; Одес. нац. акад. связи им. А. С. Попова. - Одесса : ОНАЗ, 2016. - 143 с. : рис., табл.
65. СТ8373/3-8 Електромагнітна сумісність. Ч. 3-8: ДСТУ ІЕС 61000-3-8:2010. Норми. Передавання сигналів по низьковольтних електричних мережах. Рівні емісії, смуги частот і рівні електромагнітних завад (IEC 61000-3-8:1997, IDT). - 2016. - V, 12 с. : рис., табл.
66. СТ8207 Ізоляція електрична. Оцінювання нагрівостійкості та літерні познаки (IEC 60085:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 4 с. - (Національний стандарт України)
67. СТ7097/100 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Ч. 100: ДСТУ EN 61968-100:2016 (EN 61968-100:2013, IDT). Профілі реалізації. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 235 с. : рис., табл.
68. СТ6722/452 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Ч. 452: ДСТУ EN 61970-452:2016 (EN 61970-452:2015, IDT). Специфікація обміну СІМ-моделі. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 99 с. : рис., табл.
69. СТ6722/456 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Ч. 456: ДСТУ EN 61970-456:2016 (EN 61970-456:2013, IDT). Профілі станів енергетичних систем. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 78 с. : рис., табл.
70. СТ6722/552 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Ч. 552: ДСТУ EN 61970-552:2016 (EN 61970-552:2014, IDT). Формат моделі обміну CIMXML. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 62 с. : рис.
71. СТ8306/1 Інформаційні технології. Методи захисту послуги штемпелювання часу. Ч. 1: ДСТУ ISO/IEC 18014-1:2015. Основні положення (ISO/IEC 18014-1:2008, IDT). - 2016. - V, 21 с. : табл.
72. СТ8299 Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки (ISO/IEC 27002:2013 ; Cor 1:2014, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 66 с. - (Національний стандарт України)
73. СТ8300 Інформаційні технології. Методи захисту. Основні положення щодо забезпечення невтручання в особисте життя (ISO/IEC 29100:2011, MOD). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 22 с. : табл. - (Національний стандарт України)
74. СТ8348 Інформаційні технології. Методи захисту. Система управління інформаційною безпекою. Огляд і словник (ISO/IEC 27000:2014, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - (Національний стандарт України)
75. СТ6592/351 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Ч. 351: ДСТУ EN 62325-351:2016 (EN 62325-351:2013, IDT). Профіль обміну СІМ-моделі Європейського ринку. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 130 с. : рис., табл.
76. СТ6592/450 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Ч. 450: ДСТУ EN 62325-450:2016 (EN 62325-450:2013, IDT). Профіль і правила моделювання контексту. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 61 с. : рис., табл.
77. СТ6592/451-1 Інфраструктура комунікацій на енергетичному ринку. Ч. 451-1: ДСТУ EN 62325-451-1:2016 (EN 62325-451-1:2013, IDT). Бізнес-процес підтвердження та контекстна модель для СІМ-моделі Європейського ринку. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 81 с. : рис., табл.
78. СТ8379/4 Кабелі для телекомунікаційних установок у житлових приміщеннях. Ч. 4: ДСТУ EN 50441-4:2015. Кабелі до 1200 МГц. Категорія 3 (EN 50441-4:2012, IDT). - 2016. - V, 11 с. : рис., табл.
79. СТ8324 Керування енергетичними системами та пов'язаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 43 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
80. СТ7095/7-410 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-410: ДСТУ EN 61850-7-410:2016 (EN 61850-7-410:2013, IDT). Базова комунікаційна структура. Гідроелектростанції. Комунікації для моніторингу та керування. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - [5], 122 с. : табл.
81. СТ7095/7-510 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-510: ДСТУ IES/TR 61850-7-510:2016 (IEC/TR 61850-7-510:2012, IDT). Базова комунікаційна структура. Гідроелектростанції. Концепція моделювання та настанови. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 82 с. : рис., табл.
82. СТ7095/90-4 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 90-4.: ДСТУ IEC/TR 61850-90-4:2016 (IEC/TR 61850-90-4:2013, IDT). Настанови щодо мережних технологій. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 264 с. : рис., табл.
83. СТ8349 Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги щодо безпеки (EN 61199:2011, A1:2013, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 30 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
84. СТ8305/2 Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Ч. 2: ДСТУ IEC 60371-2:2015. Методи випробування (IEC 60371-2:2004, IDT). - 2016. - VI, 17 с. : рис.
85. СТ8305/1 Матеріали електроізоляційні на основі слюди. Технічні умови. Ч.1: ДСТУ IEC 60371-1:2015. Терміни та визначення понятть і загальні технічні вимоги (IEC 60371-1:2003, IDT). - 2016. - IV, 3 с.
86. СТ8304/3 Матеріали електроізоляційні характеристики нагрівостійкості. Ч. 3: ДСТУ IEC 60216-3:2015. Рекомендації щодо обчислення характеристик нагрівостійкості (IEC 60216-3:2006; Cor1:2009, IDT). - 2016. - VI, 42 с. : рис., табл.
87. СТ8350 Матеріали електроізоляційні. Визначення електролітичної корозії, спричиненої ізоляційними матеріалами. Методи випробування (IEC 60426:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 18 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
88. СТ7689/1 Матеріали електроізоляційні. Методи випробування на електричну міцність. Ч.1: ДСТУ IEC 60243-1:2014. Випробування за промислових частот (IEC 60243-1:1998, IDT). - 2016. - IV, 16 с. : рис., табл.
89. СТ8375/1 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Ч. 1: ДСТУ IEC 60216-1:2015. Методики проведення випробування на старіння й оцінювання результатів (IEC 60216-1:2001, IDT). - 2016. - VII, 25 с. : рис., табл.
90. СТ8376/2 Матеріали електроізоляційні. Характеристики нагрівостійкості. Ч. 2.: ДСТУ IEC 60216-2:2015. Визначення показників нагрівостійкості. Вибір критерію випробування (IEC 60216-2:2005, IDT). - 2016. - V, 10 с. : табл.
91. В356358/2 Мачехин, Юрий Павлович Оптические стандарты частоты. Ч. 2: ND:YAG (YVO4)/I2 чип-лазеры, физические и конструктивные особенности. - 2015. - 89 с. : рис., табл.
92. Р130964 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Мікропроцесорна техніка" для студентів наряму підготовки "Мікро- та наноелектроніка" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: К. В. Огородник, П. М. Ратушний, О. О. Лазарєв]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 13 с.
93. Р130961 Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Проектування електронних приладів та пристроїв" для студентів напряму підготовки "Електронні пристрої та системи" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: К. В. Огородник, П. М. Ратушний]. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 16 с. : рис.
94. ВС61309 Назарчук З. Т. Метод акустичної емісії в діагностуванні корпусів реакторів атомних електростанцій : [монографія] / З. Т. Назарчук, І. М. Неклюдов, В. Р. Скальський ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Київ : Наукова думка, 2016. - 305, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга")
95. СТ8377/2 Настанова щодо використання електронних підписів. Ч. 2: ДСТУ CWA 14365-2:2009. Профіль захисту для програмних засобів створення підпису (CWA 14365-2:2004, IDT). - 2016. - VI, 30 с. : табл.
96. СТ8366 Обладнання, яке підключають до телекомунікаційних мереж та/або кабельних розподільчих систем. Додаткові вимоги щодо безпеки (EN 41003:2008, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 7 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
97. СТ8297 Оцінювання відповідності малопотужного електронного та електричного устатковання базовим граничним рівням, пов'язаним з дією електромагнітних полів (від 10 МГц до 300 ГГц) на людину (EN 62479:2010, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 13 с. : табл., рис. - (Національний стандарт України)
98. СТ8256 Патрони для трубчастих люмінесцентних ламп і стартероутримувачі (EN 60400:2008, A1:2011, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 75 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
99. СТ8205 Передавання енергії постійного струму високої напруги. Терміни та визначення понять (IEC 60633:2009, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VIII, 38 с. : рис. - (Національний стандарт України)
100. СТ8416/1 Перетворювачі термоелектричні. Ч. 1: ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDT). Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили (ЕРС). - 2016. - VI, 90 с. : табл.
101. СТ8380/3 Перетворювачі термоелектричні. Ч. 3.: ДСТУ EN 60584-3:2016 (EN 60584-3:2008, IDT). Подовжувальні та компенсаційні проводи. Допуски та система ідентифікації. - 2016. - III, 6 с.
102. ВА804615 Перехідні процеси в системах електропостачання : підручник / М. М. Черемісін [та ін.]. - Харків : В справі, 2016. - 260 с. : рис.
103. СТ8219/1 Прикладний інтерфейс для смарт-карток, використовуваних як безпечні засоби створення підписів. Ч. 1: ДСТУ EN 14890-1:2015. Основні послуги (EN 14890-1:2008, IDT). - 2016. - IX, 136 с. : рис., табл.
104. СТ8219/2 Прикладний інтерфейс для смарт-карток, використовуваних як безпечні засоби створення підписів. Ч. 2: ДСТУ EN 14890-2:2015. Додаткові послуги (EN 14890-2:2008, IDT). - 2016. - VIII, 47 с. : рис., табл.
105. СТ2398/1 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 1: ДСТУ EN 60335-1:2015. Загальні вимоги (EN 60335-1:2002; A1:2004; A2:2006; A11:2004; A12:2006; A13:2008; A14:2010; A15:2011; AC:2009; AC:2010; A1:2004/AC:2007; A12:2006/AC:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VII, 126 с. : рис., табл.
106. СТ2398/2-31 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-31: ДСТУ EN 60335-2-31:2015. Додаткові вимоги до витяжних ковпаків кухонних плит та інших пристроїв для видалення кухонних випарів (EN 60335-2-31:2003; A1:2006; A2:2009; AC:2005, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 10 с. : рис.
107. СТ2398/2-6 (2016) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч. 2-6: ДСТУ EN 60335-2-6:2015. Додаткові вимоги до стаціонарних кухонних плит, поверхонь, духовок та аналогічних приладів (EN 60335-2-6:2003; A1:2005; A2:2008; A11:2010; A12:2012; A13:2013; AC:2007; AC:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 28 с. : рис., табл.
108. СТ2398/2-42 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Ч.2-42: ДСТУ EN 60335-2-42:2015. Додаткові вимоги до електричних печей з примусовою конвекцією, пароварок та парових конвекційних печей для підприємств громадського харчування та торгівлі (EN 60335-2-42:2003; A1:2008; A11:2012; AC:2007, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - VI, 19 с. : рис.
109. СТ8325 Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем (ISO 10723:2012, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 27 с. : табл. - (Національний стандарт України)
110. СТ3446/2-8 Пристрої керування лампами : ДСТУ EN 61347-2-8:2014. Додаткові вимоги до пускорегулювальних пристроїв для люмінесцентних ламп (EN 61347-2-8:2001; A1:2006, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 12 с. : рис., табл.
111. СТ2815/5-604 Пристрої та системи телемеханіки. Ч. 5-604: ДСТУ IEC/TS 60870-5-604:2016 (IEC/TS 60870-5-604:2007, IDT). Приклади перевірення на відповідність вимогам ІЕС 60870-5-104. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 101 с. : рис., табл.
112. СТ2815/5-6 Пристрої та системи телемеханіки. Ч. 5-6: ДСТУ EN 60870-5-6:2016 (EN 60870-5-6:2009, IDT). Настанови щодо перевіряння на відповідність вимогам стандартів EN 60870-5. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 22 с. : іл.
113. СТ2815/6-602 Пристрої та системи телемеханіки. Ч. 6-602: ДСТУ IEC TS 60870-6-602:2016 (IEC TS 60870-6-602:2001, IDT). Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Транспортні профілі TASE. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 28 с. : іл.
114. ВА804814 Сидоров В. І. Технології гідро- та вітроенергетики / В. І. Сидоров. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 165 с. : рис., табл.
115. СТ4910/3 Система оцінювання якості електронних компонентів Міжнародної електротехнічної комісії (IECQ). Правила процедури. Ч. 3: ДСТУ IEC QC 001002-3:2015. Процедури затвердження (IEC QC 001002-3:2005, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 78 с. : рис., табл.
116. СТ6137/11 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи. Ч. 11: ДСТУ ІЕС 60728-11:2013. Вимоги щодо безпеки (IEC 60728-11:2010, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 60 с. : рис., табл.
117. СТ8351 Устатковання для контактного зварювання. Трансформатори. Загальні технічні вимоги (ISO 5826:1999, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 17 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
118. ВА804750 Физико-технологические проблемы нитридгаллиевой электроники : [монография] / [А. Е. Беляев и др.] ; под ред. чл.-кор. НАН Украины А. Е. Беляева, д-ра техн. наук, проф. Р. В. Конаковой ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева [и др.]. - Киев : Наукова думка, 2016. - 257, [1] с. : рис. - (Проект "Наукова книга")
119. СТ7086/7 Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Ч. 7: ДСТУ IEC/TS 62351-7:2010 (IEC/TS 62351-7:2010, IDT). Моделі об'єктів даних для керування системою та мережею (NSM). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 40 с. : рис., табл.
120. СТ7086/8 Керування енергетичними системами та пов'язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Ч. 8: ДСТУ IEC/TS 62351-8:2016 (IEC/TS 62351-8:2011, IDT). Керування доступом із використанням ролей. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 43 c. : рис.
121. СТ7095/90-7 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 90-7: ДСТУ IEC/TR 61850-90-7:2016 (IEC/TR 61850-90-7:2013, IDT). Об'єктні моделі для перетворювачів потужності в системах із розподіленими енергетичними ресурсами. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - III, 102 с. : рис., табл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4



База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка