Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 416,46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір416,46 Kb.
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр науково-бібліографічної інформації

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 13.07.2015 до 19.07.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

На жаль, нових надходжень немає


Природничі науки в цілому
1. РА416031 Тепаносян Г. О. Особенности геохимии и техногенного геохимического потока тяжёлых металлов на территории города Еревана : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Тепаносян Геворг Оганнесович ; Ин-т ботаники НАН РА. - Ереван, 2015. - 22 с. : рис., табл.
2. ІВ220364 "Carpathian euroregion ecology", international conference (5 ; 2014 ; Berehovo).5th International conference on Carpathian euroregion ecology CERECO - 2014, Berehovo, Transcarpathia, Ukraine, 26-28 March 2014 : proc. / Ferenc Rákóczi II. Transkarpathian Hung. inst. [etc.] ; [ed. board.: Prof. Sándor Bárány et al.]. - Берегове : Ліра, 2014. - 216 p. : fig., tab.
Фізико-математичні науки
3. РА416014 Айрапетян Г. С. Построение прикладных моделей микрополярных ортотропных тонких пластин и решение соответствующих краевых задач : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Айрапетян Гаяне Сократовна ; Ин-т механики НАН РА. - Ереван, 2014. - 35 с. : табл.
4. РА416013 Давтян А. В. Решение нестационарных смешанных граничных задач теории упругости при наличии трещин и штампов, движущихся с конечной скоростью : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Давтян Ануш Володяевна ; Ин-т механики НАН РА. - Ереван, 2014. - 23 с.
5. РА416026 Акопян М. Р. Усовершенствование жидкокристаллических элементов, управляющих поляризацией и интенсивностью световых пучков наночастицами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Маргарит Рафиковна Акопян ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2015. - 22 с. : рис.
6. В354764/2 Норик Л. А. Высшая и прикладная математика. Ч. 2/ Норик Л. А., Шевченко А. К. - 2013. - 403 с. : рис., табл.
7. ВА791780 Железнякова Э. Ю. Высшая и прикладная математика в примерах и задачах. Раздел "Математическое программирование" : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / Железнякова Э. Ю., Игначкова А. В. ; Харьков. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца. - Харьков : Изд-во ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014. - 127 с. : рис., табл.
8. ВА791737 Мастиновський Ю. В. Математичні поняття, визначення, теореми і формули : довід. посіб. / Ю. В. Мастиновський, Д. І. Анпілогов ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 170 с.
9. ІВ220361 Gerasymov O. I. Introduction to nonlinear analysis for radioecologists : lecture notes / O. I. Gerasymov ; Odessa state environmental univ. - Odessa : TES, 2014. - 60 p. : fig.
Хімічні науки
10. ВА791732 Буденкова Н. М. Фізична хімія та хімія силікатів : навч. посіб. для студентів за напрямом підгот. 6.060101 "Будівництво" : європ. кредит.-трансфер. система / Н. М. Буденкова, М. В. Яцков ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2015. - 187 с. : рис., табл.
Науки про Землю
11. ВА791855 Берегівська польдерна система: сучасність та перспективи / [С. Афанасьєв та ін. ; за ред. В. Чіпака, Г. Боднара, О. Кисіля] ; Держ. агентство вод. ресурсів України, Бассейн. упр. вод. ресурсів річки Тиса (БУВР Тиси) [та ін.]. - Ужгород : ІВА, 2014. - 111 с. : рис., табл.
12. ВА791757 Делов И. А. Новое явление в атмосфере Земли (анизотропия молекулярных процессов в нейтральной воздушной среде) : монография / И. А. Делов, Н. И. Слипченко, А. В. Леонидов ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. - Харьков : ХНУРЕ : НТМТ, 2015. - 267 с. : рис., табл.
Біологічні науки
13. РА416021 Григорян Г. Г. Выделение, изучение и генетическая идентификация новых лактобактерий из человеческого источника : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Григорян Гоар Гагиковна ; НПЦ "Армбиотехнология" НАН РА ГНКО. - Ереван, 2015. - 22 с. : рис., табл.
14. ВА791750 Мікробіологія. Практикум : навч.-метод. посіб. / Петросова В. І. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. генетики, фізіології рослин і мікробіології. - Ужгород : Говерла, 2015. - 219 с. : рис., табл.
Енергетика. Радіоелектроніка
15. ВС59145 Херсонський національний технічний університет. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з автоматичного управління ХНТУ ТК - 2015, присвячена дню космонавтики(3 ; 2015 ; Херсон).III Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з автоматичного управління ХНТУ ТК - 2015, присвячена дню космонавтики, 15 квітня 2015 р., Херсон : / [голов. ред. Марасанов В. В.] ; Херсон. нац. техн. ун-т, Ф-т кібернетики та систем. інженерії, Каф. техн. кібернетики. - Херсон : ХНТУ, 2015. - 181 с. : рис., табл.
16. Р128271 Зеленська О. І. Інформатика. 3 клас : робочий зошит / [О. І. Зеленська] ; за заг. ред. О. В. Коршунової. - Харків : Весна, 2015. - 46 с. : іл.
17. СТ7097/11 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Ч. 11: ДСТУ ІЕС 61968-11:2014. Розширення загальної інформаційної моделі (СІМ) для розподільчих компаній (IEC 61968-11:2013, IDT). - 2015. - IV, 204 с. : рис., табл.
18. СТ7097/4 Інтеграція прикладних програм на електромережних підприємствах. Системні інтерфейси в менеджменті розподілу електроенергії. Ч. 4: ДСТУ ІЕС 61968-4:2014. Інтерфейси для обліку та керування активами (IEC 61968-4:2007, IDT). - 2015. - IV, 53 с. : рис.
19. СТ6593/501 Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Ч. 501: ДСТУ ІЕС 61970-501:2014. Схема системи опису ресурсів загальної інформаційної моделі (CIM RDF) (IEC 61970-501:2006, IDT). - 2015. - IV, 25 с.
20. СТ7095/6 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 6: ДСТУ ІЕС 61850-6:2014. Мова опису конфігурації для комунікації інтелектуальних електронних пристроїв на електричних підстанціях (IEC 61850-6:2009, IDT). - 2015. - IV, 219 с. : рис., табл.
21. СТ7095/7-2 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-2: ДСТУ ІЕС 61850-7-2:2014. Базова інформаційна та комунікаційна структура. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI) (IEC 61850-7-2:2010, IDT). - 2015. - IV, 213 с. : рис., табл.
22. СТ7095/7-3 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-3: ДСТУ ІЕС 61850-7-3:2014. Базова комунікаційна структура. Класи загальних даних (IEC 61850-7-3:2010, IDT). - 2015. - IV, 91 с. : рис., табл.
23. СТ7095/7-420 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-420: ДСТУ ІЕС 61850-7-420:2014. Базова комунікаційна структура. Логічні вузли розподілених енергетичних ресурсів (IEC 61850-7-420:2009, IDT). - 2015. - IV, 103 с. : рис., табл.
24. СТ7095/7-4 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 7-4: ДСТУ ІЕС 61850-7-4:2014. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних (IEC 61850-7-4:2010, IDT). - 2015. - IV, 183 с. : рис., табл.
25. СТ7095/80-1 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 80-1: ДСТУ IEC/TS 61850-80-1:2014. Настанова щодо обміну інформацією від моделі бази даних CDC, використовуючи IEC 60870-5-101 або IEC 60870-5-104 (IEC/TS 61850-80-1:2008, IDT). - 2015. - IV, 141 с. : рис., табл.
26. СТ7095/90-5 Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Ч. 90-5: ДСТУ IEC/TR 61850-90-5:2014. Застосування ІЕС 61850 для передавання синхронізованої інформації відповідно до ІЕЕЕ С37.118 (IEC/TR 61850-90-5:2012, IDT). - 2015. - IV, 153 с. : рис., табл.
27. В354181/2 Малярець, Людмила Михайлівна Сучасні оптимізаційні методи в середовищі MatLab. Ч. 2. - 2013. - 354 с. : рис., табл.
28. ВА791857 "FOSS Lviv 2015", науково-практична конференція(5 ; 2015 ; Львів).Матеріали п'ятої науково-практичної конференції FOSS Lviv 2015, 23-26 квітня 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.] ; [під. ред.: Злобін Г. Г., Апуневич С. Є.]. - Львів : Сорока Тарас Богданович [вид.], 2015. - 118 с. : рис.
29. Р128272 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Скриптові мови" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена КУзнеця ; [уклад. Пандорін О. К.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 27 с.
30. ВС59140 Моніторинг об'єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації / [Бобало Ю. Я. та ін.]. - Львів ; Дрогобич : Коло, 2015. - 359 с. : рис., табл.
31. ВА791713 Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : матеріали III-ої Міжнар. наук.-практ. конф., 12-15 трав. 2015 р., Україна, Київ - Черкаси / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. технол. ун-т, Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивіл. захисту України ; за ред. В. Є. Снитюка. - Черкаси : Чабаненко Ю. [вид.], 2015. - 417 с. : рис., табл.
32. В355713/1 Основи наноелектроніки. Кн. 1: Квантово-механічні засади, структури, фізичні властивості / Д. М. Заячук [та ін.]. - 2014. - 469 с. : рис.
33. ВС59137 Пілінський В. В. Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.050903 "Телекомунікації" / В. В. Пілінський ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : Кафедра, 2014. - 334 с. : рис., табл.
34. СТ2815/5-101 Пристрої та системи телемеханіки. Ч. 5-101: ДСТУ ІЕС 60870-5-101:2014. Протоколи передавання. Додатковий стандарт щодо основних завдань телемеханіки (IEC 60870-5-101:2003, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 179 с. : рис., табл.
35. СТ2815/5-104 Пристрої та системи телемеханіки. Ч. 5-104: ДСТУ ІЕС 60870-5-104: 2014. Протоколи передавання. Доступ до мережі згідно з ІЕС 60870-5-101 із використанням стандартних профілів передавання даних (IEC 60870-5-104:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 151 с. : рис., табл.
36. СТ7556/1 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Ч. 1: ДСТУ EN 14774-1:2013. Загальна волога. Стандартний метод (EN 14774-1:2009, IDT). - 2015. - IV, 4 с.
37. СТ7556/2 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Ч. 2: ДСТУ EN 14774-2:2013. Загальна волога. Спрощений метод (EN 14774-2:2009, IDT). - 2015. - IV, 4 с.
38. СТ7556/3 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Ч. 3: ДСТУ EN 14774-3:2013. Волога в пробі для загального аналізу (EN 14774-3:2009, IDT). - 2015. - IV, 4 с.
39. СТ7501/3 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Ч. 3: ДСТУ EN 15234-3:2013. Брикети деревні для непромислового використання (EN 15234-3:2012, IDT). - 2015. - IV, 11 с. : рис., табл.
40. СТ7501/4 Тверде біопаливо. Забезпечення якості. Ч. 4: ДСТУ EN 15234-4:2013. Тріски деревні для непромислового використання (EN 15234-4:2012, IDT). - 2015. - IV, 10 с. : рис., табл.
41. СТ7557/1 Тверде біопаливо. Метод визначання механічної міцності пелет і брикетів. Ч. 1: ДСТУ EN 15210-1:2013. Пелети (EN 15210-1:2009, IDT). - 2015. - IV, 6 с. : рис.
42. СТ7557/2 Тверде біопаливо. Метод визначання механічної міцності пелет і брикетів. Ч. 2: ДСТУ EN 15210-2:2013. Брикети (EN 15210-2:2010, IDT). - 2015. - IV, 4 с. : рис.
43. СТ7579 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту водорозчинних хлоридів, натрію та калію (EN 15105:2011, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
44. СТ7581 Тверде біопаливо. Методи визначання вмісту загальних вуглецю, водню та азоту (EN 15104:2011, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 7 с. : табл. - (Національний стандарт України)
45. СТ7558/1 Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Ч. 1: ДСТУ EN 15149-1:2013. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 1 мм і більше (EN 15149-1:2010, IDT). - 2015. - IV, 7 с. : рис., табл.
46. СТ7558/2 Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Ч. 2: ДСТУ EN 15149-2:2013. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і менше (EN 15149-2:2010, IDT). - 2015. - IV, 7 с. : рис., табл.
47. СТ7580 Тверде біопаливо. Методи визначання загального вмісту сірки та хлору (EN 15289:2011, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 9 с. - (Національний стандарт України)
48. СТ7582 Тверде біопаливо. Методи визначання насипної щільності (EN 15103:2009, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 7 с. : рис. - (Національний стандарт України)
49. ВА791766 Чабан А. Принцип Гамільтона-Остроградського в електромеханічних системах : [монографія] / Андрій Чабан ; Політехніка Ченстохов., Нац. ун-т "Львів. політехніка", Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 463 с. : рис., табл.
50. ВА791765 Чабан З. Статична стійкість виконавчих компонентів комп'ютерних систем керування / Чабан Зоряна, Скоропад Пилип, Чабан Василь. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. - 106 с. : рис., табл.
51. ІВ220360 Gorobets V. G. Heat transfer in a non-isothermal extended surfaces : monogr. / V. G. Gorobets ; Nat. univ. of Ukraine life and environmental sciences. - Kiev : CP "Komprint", 2014. - 378 p. : fig., tab.
52. ІВ220362 Utilizarea specificaţiilor OPC COM (clasice) pentru implementarea aplicaţiilor distribuite de tip SCADA - implementare, utilizare / Nicoleta Cristina Găitan [et al.]. - Cernăuţi : DrukArt, 2014. - XVIII, 302 p. : fig., tab.
Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
53. РА416027 Гарехбаш Н. А. Нанокомпозиты полипропилена, наполненные модифицированными силикатами и монтмориллонитом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 02.00.04 / Гарехбаш Насер Араз. - Душанбе, 2015. - 25 с. : рис.
54. РА416010 Мхитарян А. В. Выделение, характеристика и возможности применения D-аминоацилазы из нового вида микробов семейства Alcaligenaceae : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.14 / Мхитарян Анна Вардгесовна ; НПЦ "Армбиотехнология" НАН РА ГНКО. - Ереван, 2015. - 24 с. : рис., табл.
55. СТ7572 Виноград свіжий. Методи визначення масової концентрації цукрів. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 8 с. : табл. - (Національний стандарт України)
56. СТ7591/5 Вугілля кам'яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Ч. 5: ДСТУ 7609:2014. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків (ISO 13909-5:2001, MOD). - 2015. - IV, 29 с. : рис., табл.
57. СТ7591/6 Вугілля кам'яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Ч. 6: ДСТУ 7610:2014. Кокс. Готування проб до випробування (ISO 13909-6:2001, IDT). - 2015. - IV, 21 с. : рис.
58. ВА791733 "Полтавський університет економіки і торгівлі", вищий навчальний заклад Укоопспілки. Збірник наукових статей магістрів спеціальностей "Технології в ресторанному господарстві", "Технології зберігання, консервування та переробки м'яса", "Маркетинг", "Педагогіка вищої школи" ПУЕТ за результатами наукових досліджень 2014-2015 навчального року / ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; [редкол.: О. О. Нестуля, О. В. Карпенко, Н. М. Бобух]. - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 203, [1] с. : рис., табл.
59. СТ7565 Кокс класу крупності 20 мм і більше. Ситовий аналіз (ISO 728:1995, MOD). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 12 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
60. СТ7585 Матеріали і вироби, що контактують із харчовими продуктами. Неметалевий столовий посуд. Словник термінів (EN 1900:1998, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 8 с. - (Національний стандарт України)
61. СТ7563 Молоко згущене з цукром. Визначення масової частки сахарози поляриметричним методом(ISO 2911:2004/IDF 35:2004, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 6 с. - (Національний стандарт України)
62. СТ7566 Молоко питне для харчування дітей. Технічні умови. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 14 с. : табл. - (Національний стандарт України)
63. СТ7590 Молоко та молочні продукти. Визначення антимікробних залишків. Тест на дифузію в пробірці (ISO/TS 26844:2006/IDF/RM 215:2006, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 12 с. : табл. - (Національний стандарт України)
64. СТ7559/1 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Ч. 1: ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014. Мікроскопічний (контрольний) метод (ISO 13366-1:2008/IDF 148-1:2008, IDT + ISO 13366-1:2008/Cor 1:2009, IDT). - 2015. - IV, 14 с. : рис., табл.
65. СТ7559/2 Молоко. Підрахування соматичних клітин. Ч. 2: ДСТУ ISO 13366-2/IDF 148-2:2014. Настанови щодо використання флуоро-опто-електронних лічильників (ISO 13366-2:2006/IDF 148-2:2006, IDT). - 2015. - V, 12 с.
66. СТ7564 Напої лікеро-горілчані. Методи визначання міцності та загального екстракту із застосуванням автоматичних аналізаторів густини. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - III, 8 с. - (Національний стандарт України)
67. СТ7569 Продукти плодоовочеві. Метод визначення рН (ISO 1842:1991, IDT). - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 3 с. - (Національний стандарт України)
68. СТ7589 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів. - Київ : Мінекономрозвитку України, 2015. - IV, 14 с. - (Національний стандарт України)
Соціологія. Демографія
69. ВА791852 Курчаба Т. Соціологія : навч.-метод. посіб. / Тетяна Курчаба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, Каф. гуманітар. дисциплін. - Львів : Сорока Т. Б., 2015. - 183 с.
70. ВА791843 Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Статистика ринків товарів та послуг" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Раєвнєва О В., Чанкіна І. В., Мілевська Т. С.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 55 с. : рис., табл.
71. Р128263 Практичні завдання з навчальної дисципліни "Методологія і організація статистики" для студентів напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Раєвнєва О. В., Наумов І. Г., Свидло Г. І.]. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 39 с. : рис., табл.
72. СО33658 Словник-довідник із соціальної роботи : [навч. посіб.] / Київ. славіст. ун-т ; уклад.: М. М. Букач, Н. В. Клименюк, В. В. Горлачук ; [за ред. М. М. Букача]. - Миколаїв : Швець В. Д., 2015. - 383 с.
Історія. Історичні науки
73. РА416017 Паланджян Р. С. Виноделие и переработка технических культур в древней Армении (VI в. до н.э. - IV в. н.э.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Паланджян Рузан Суреновна ; Ин-т археологии и этнографии Нац. акад. наук Республики Армения. - Ереван, 2015. - 22 с.
74. ВС59151 Terra Cognoscibilis: культурное пространство между Балканами и Великой Степью в эпоху камня - бронзы : [сборник] / Нац. акад. наук Украины, Одес. археол. музей ; [отв. ред. И. В. Бруяко]. - Одесса : СМИЛ, 2010. - 375 с. : рис., табл. - (Материалы по археологии Северного Причерноморья ; вып. 11)
75. Р128252 Абдумаликова М. Жемчужина Великого шелкового пути и Страна восходящего солнца - общность истории, культуры и устремленность в будущее / Муслима Абдумаликова ; Ташкент. гос. ун-т востоковедения. - Ташкент : [б. и.], 2014. - 46 с. : ил.
76. ВА791735 Анісімов В. В. Історія української культури : слов.-довід. : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Анісімов ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 319 с. : іл.
77. ВС59138 Балух В. О. Практикум з історії Середніх віків : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Балух, О. В. Балух, В. П. Коцур. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 423 с. : іл.
78. Р128253 Валиев Н. Фатали-хан Кубинский / Н. Валиев ; Нац. б-ка Азербайджана им. М. Ф. Ахундова. - Баку : Нагыл Еви, 2011. - 26 с.
79. Р128251 Гаибов Б. Необъявленная война : [фотоальб.] / [Б. Гаибов, А. Шарифов ; сост. Б. Гаибов ; фотокор. : А. Керимова и др.]. - Бакы : Коммунист : Азеринформ, 1991. - [40] с. : фот.
80. ВС59150 Добрянська-Попович Г. Опарівка. Енергетика прадідівської землі. Із циклу "Замішанці" / Галина Добрянська-Попович, Орест Попович. - Львів : Коло, 2015. - 447 с. : іл.
81. АО272922 Киев. - Харьков : Фолио, 2015. - 63 с. : цв.ил.
82. ВС59158 Кузьменко-Лісовенко К. В. Житні Гори. Історія. Людські долі / Катерина Кузьменко-Лісовенко. - Київ : [б. в.], 2012. - 655 с. : фото
83. ВС59154 Кузьменко-Лісовенко К. В. Плахтянка - наш Поліський дивокрай. Історія. Людські долі / Катерина Кузьменко-Лісовенко, Таїсія Василишина. - Київ : [б. в.], 2013. - 319 с. : іл., фото. кольор.
84. Р128250 Мачин Г. В. Ассамблея культур народов стран Центральной Азии и ее деятельность / Мачин Г. В. ; [ред. С. Т. Мирзаходжаев] ; Нац. Ун-т им. Мирзо Улугбека, Ист. фак. - Ташкент : [б. и.], 2002. - 39 с.
85. ВА791856 Революційний процес 1917 - 1920 років: витоки, зміст, значення : зб. наук. пр. за наслідками теорет. семінару, організ. каф. архівознавства, новіт. історії та спец. іст. дисциплін і Наук. т-вом істориків-аграрників 13 черв. 2013 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. архівознавства, новіт. історії та спец. іст. дисциплін, Наук. т-во істориків-аграрників, Секція доби революції і непу, Секція соц. активності сіл. населення. - Черкаси : Вертикаль, 2014. - 61 с.
86. ВА791756 Садовий В. Лицар в збруї для міста Дрогобича і повіту / Володимир Садовий, Хосе Турчик. - Дрогобич : Коло, 2015. - 84 с. : іл.
87. ВА791854 Стратегічні та фронтові операції на території України у 1943-1944 роках : [колектив. монографія] / [В. М. Грицюк та ін. ; відп. ред. О. Є. Лисенко] ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Вид. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського, 2015. - 508 с. : табл. + 5 вклейок
88. АО272921 Украина. - Харьков : Фолио, 2015. - 62, [1] с. : цв.ил.
89. АО272923 Україна. - Харків : Фоліо, 2015. - 62, [1] с. : кольор. іл.
90. ВС59152 Факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (1940 - 2011 рр.) : [колектив. монографія] / [Ботушанський В. М. та ін. ; редкол.: Добржанський О. В. та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Наші книги, 2012. - 599 с. : іл.
91. ВА791847 Фареній І.А. "Національний український трест": споживча кооперація України в роки революції та громадянської війни (1917-1920) : [монографія] / І. А. Фареній ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. - Черкаси : Вертикаль, 2014. - 163 с. : іл.
92. СО33659 Федоров О. О. Заради життя на землі / О. О. Федоров, О. О. Федорова. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2015. - 305 с. : фот.
93. ІВ220403 Karas po karo : ginkluotasis antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje 1944-1953 m. : parodos katalogas / red.: Rima Mekaité ; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejus. - Vilnius : Genocido aukų muziejus, 2007.
94. ІВ220396 Karic B. J. The strength of Serbia : interviews 1977-2007 / Bogoljub J. Karic ; ed.: Slobodan Alimpic ; transl. by Milena Pasic. - Belgrade : Alliance BK group, 2008. - 524 p. : ill.
95. ІВ220385 Kordonskyy R. Obrzędowość weselna mieszkańców Pałahycz na przełomie XIX - XX wieku Pokucie / Roman Kordonskyy. - Kijów : Państwowy univ. przyrodniczy im. M. P. Dragomanowa, 2014. - 142 s.
96. ІВ220397 NIŠ in the travel writings from the fourth to the twentieth century / ed. by Vidosav Petrović ; [transl. by Dragana R. Mašović ; phot. Nenad Mladenović, Dušan Mitić-Car]. - Niš : Punta, 2002. - 387 p. : ill.
97. ІВ220401 Sveta stolica za mir na Balkanu / prevod: Igor Radojčić. - Beograd : Sveta stolica - Apostolska nuncijatura, 2004. - 191 с. - (Sveske Osservatore Romano)
98. ІВ220400 The museum of genocide victims(Vilnius). The museum of genocide victims : a guide to the exhibitions / The museum of genocide victims ; comp. by Virginija Rudiené, Vilma Juozevičiūté. - Vilnius : Genocide and resistance research centre of Lithuania, [20--?]. - 78 p. : ill.
99. ВА791819 Андријанов В. Хејдар Алијев / Виктор Андријанов, Хусеjнбала Мираламов ; прев. са рус. jез. Нина Полић, Градимир Полић. - Београд : International business service, 2010. - 521, [64] с. : табл. - (Живот знаменитих људи. Сериjа биографиjа)
100. ВА791818 Костић М. Нова Србија и Славеносрбија / Мита Костић. - Нови Сад : Српско-украjинско друштво, 2001. - 192 с. : ил.
Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування iconНаціональна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень нбув. З експозицією можна ознайомитися в читальному...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка