Національної академії мистецтвСторінка1/10
Дата конвертації16.07.2017
Розмір2,41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ВІСНИК

НАЦІОНАЛЬНОЇ

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ

УКРАЇНИ
Випуск дванадцятий

Київ 2016

ББК 71.4 (4УКР) я5

В 38


Видається згідно з постановою

Президії Національної академії мистецтв України

від 20 жовтня 2005 року

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

А.В. Чебикін (голова), Р.Г.Балаян, В.А. Бітаєв, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей,

М.Ю. Рєзнікович, В.Д. Сидоренко, О.В. Скрипник, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв


Відповідальний редактор – В.А. Бітаєв


Матеріали підготували:

М.К. Васюк, Н.В. Владимирова, С.М. Волков, І.Б. Зубавіна,

Ю.О. Іванченко, Л.В. Кодакова, Т.В. Лєнкова, О.М. Міщенко,

В.І. Петрашик, І.І. Походзей, А.О. Пучков, Л.В. Смирна,

Р.Є. Станкович-Спольська, Л.В. Утюжнікова

ISBN № 966-8259-20-3 Ó Національна академія мистецтв України, 2016

Зміст
А.В. Чебикін. Звітна доповідь Президії НАМУ

Загальним зборам Академії 24 березня 2016 року.............................................

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ І ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАМ УКРАЇНИ

ЗА 2015 РІК............................................................................................................

Відділення образотворчого мистецтва................................................................

Відділення музичного мистецтва.........................................................................

Відділення театрального мистецтва.....................................................................

Відділення кіномистецтва.....................................................................................

Відділення теорії та історії мистецтв...................................................................

Відділення синтезу пластичних мистецтв

та секція естетики і культурології........................................................................

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України......................................

Інститут культурології НАМ України..................................................................

Загальні збори НАМ України. Робота Президії..................................................

Науково-організаційне управління

Відділ наукової інформації та мистецької освіти................................................

Організаційно-методичний відділ........................................................................

Відділ міжнародних наукових зв’язків................................................................

Кадрова робота.......................................................................................................

Фінансово-економічна діяльність НАМ України................................................

Відділ технічної експлуатації та матеріального забезпечення...........................

Основні скорочення в тексті..................................................................................

ЗВІТНА ДОПОВІДЬ ПРЕЗИДІЇ НАМУ

ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКАДЕМІЇ

24 березня 2016 року
Шановні члени Національної академії мистецтв,

гості наших Загальних зборів!


Рік, що відділяє нас від попередньої сесії, збіг напрочуд швидко, принісши нашому суспільству нові виклики, пов’язані з воєнною агресією Росії в Криму та на Донбасі, нестабільністю в політичному та економічному житті держави і водночас намаганням провадити реформи та боротися з корупцією. Ці чинники значною мірою впливали на мистецьке життя як у країні в цілому, так і в нашій Академії. Питання розвитку мистецтва й мистецтвознавчої науки були головними в нашій діяльності, що активно тривала згідно з планами Президії та постановами Загальних зборів. Підкреслю, що всю організаційну, наукову, мистецьку і методичну діяльність відділень Академії, Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології було спрямовано на розв’язання актуальних завдань, визначених Концепцією державної політики в галузі культури та мистецтва і Законом про культуру.

Шановні панове! Наближається 20-річний ювілей нашої Академії, що зобов’язує нас критично оцінити пройдений шлях, з’ясувати, чи ефективно ми використовували весь наш науково-мистецький потенціал, чи змогли достатньо активізувати зусилля кожного відділення й наших інститутів для вирішення стратегічних завдань творення по-справжньому сучасної європейської національної культури, здатної задовольнити духовні потреби суспільства, слугувати інструментом для утвердження національної ідентичності й водночас утверджуватися на своєму неповторному місці серед інших національних культур у сучасному глобалізованому світі.

При цьому слід пам’ятати, що глобалізація, в умовах якої ми живемо і працюємо, несе із собою – поряд із взаємодією світових культур, досвідом і прогресом – нерідко й руйнівні процеси у питаннях мистецької майстерності та освіти. Разом з тим, глобалізація дає можливість культурним явищам стати відомішими у світі, вийти за межі етнічної або національної окресленості. Завдяки новітнім технологіям збільшується обсяг інформації, що веде до розширення світогляду, знань про інші культури. Віртуальні музеї, картинні галереї, сховища найбільших бібліотек і архівів, доступ до яких можливий через Інтернет, дають змогу ознайомлюватися з творами світового мистецтва незалежно від місця їх зберігання. І цим діячі нашої Академії користувалися повною мірою, про що свідчать результати, викладені у черговому випуску «Вісника».

В останні роки досягнення науки і техніки змінили ту роль, яку відіграє людина в сучасному світі, змінилися й суспільні відносини в ньому. Освіта і мистецтво, значення й важливість яких істотно зросли, стали невід’ємними чинниками справжнього прогресу людини та суспільства, про що свідчать засідання Координаційної ради, створеної при нашій Академії. Водночас звіти ректорів вищих мистецьких навчальних закладів України, в яких ідеться про міжнародні зв’язки, засвідчують, що, незважаючи на зрослі можливості міжкультурного діалогу, міжнародне співтовариство також переживає серйозні соціальні й економічні труднощі. А тому сьогодні необхідно більше, ніж будь-коли, зміцнювати співробітництво між державами, гарантувати повагу до інших культур і забезпечувати основні свободи людини й народів та їхнє право на самовизначення. Нині більше, ніж будь-коли, важливо вкорінювати у свідомості людей ідею захисту миру, котра, як записано у Статуті ЮНЕСКО, має стверджуватися насамперед через співробітництво в царині освіти, науки і мистецтва.

Чітко усвідомлюючи сучасні ідеологічні, духовні, соціальні та економічні виклики, Президія Національної академії мистецтв України скеровувала свою діяльність насамперед на вирішення першочергових завдань збереження і розвитку наших національних традицій, на активізацію діяльності, поглиблення тематики наукових досліджень і пов’язаного з ними видавничого процесу, напрацювання і реалізацію галузевих програм розвитку творчості в царині образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, музики, театру, кіно, пластичних мистецтв, фундаментальних і прикладних досліджень, поглиблення змісту мистецької освіти, задля чого Координаційна рада за участю керівників вищих мистецьких навчальних закладів України має розробити науково обґрунтовану програму, скоординовану з Міністерством культури та Міністерством освіти України.

Наша Академія приділяла основну увагу оптимізації творчих планів, репертуарів та планів художніх виставок, планів наукових установ і формуванню продуктивного наукового складу всіх відділень Президії та двох інститутів з метою підвищення ефективності їх діяльності. Протягом звітного року відбулося понад 25 конференцій, наукових читань, 15 круглих столів, виставки, фестивалі, огляди робіт творчої молоді не лише в Києві, а й у Львові, Одесі, Харкові, на Закарпатті. Крім того, досліджувалися мистецькі процеси в історичних регіонах України з метою збереження місцевих традицій, популяризації ролі й місця митця та значення мистецтва в соціокультурних процесах, удосконалення мистецької освіти і поєднання її з творчою практикою.

До найважливіших завдань, вирішення яких впливало на розвиток мистецтва і мистецтвознавчої науки в Україні, належали особиста наукова і мистецька праця членів Академії, виховання талановитої творчої молоді, увічнення пам’яті видатних особистостей, видавнича діяльність. Побачили світ фундаментальні наукові праці, сотні наукових статей з різних галузей мистецтвознавства, створених ученими наших інститутів. За поданням Президії Академії найвищою нагородою держави – Національною премією України імені Тараса Шевченка – були відзначені дійсний член нашої Академії художник Михайло Гуйда та хореограф Раду Поклітару.

Отже, можна без перебільшення стверджувати, що минулий рік позначений багатьма звершеннями в галузі культури та мистецтвознавчої науки. Повні звіти всіх відділень та інститутів наведено в цьогорічному «Віснику», тому зупинюся на них стисло.

Відділення образотворчого мистецтва упродовж звітного періоду здійснювало заплановані заходи як у сфері творчої та виставкової діяльності, так і в науково-теоретичному та педагогічному напрямах. Члени відділення брали участь в організації акції «Мистецтво молодих – 2015» та науково-практичної конференції в її рамках, у заходах Академії в рамках Всеукраїнського фестивалю науки. Серед помітних подій – персональна виставка творів Миколи Компанця, за яку митець був відзначений Національною премією України імені Тараса Шевченка, також презентація книги Миколи Стороженка «Мій Шевченко», персональна виставка живописця Золтана Мички, виставка Чжан Вея «Я з Китаю», виставка українських митців англійської діаспори, бієнале «Київська школа», нарешті – масштабна персональна виставка скульптури Анатолія Куща.

Як підсумок 20-річної творчості підготовлено і видано альбом членів відділень образотворчого мистецтва та синтезу пластичних мистецтв. Це видання засвідчило, що наша Академія стала важливим центром творчості живописців, графіків, скульпторів європейського рівня, що підтвердили також проведені в Академії виставки творів художників України та зарубіжжя, міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції.

У 2015 році відділення музичного мистецтва організувало і провело спільно з Національною музичною академією України імені Чайковського Міжнародну конференцію «Національні оперні і балетні традиції в європейському контексті» (до 120-річчя від дня народження Бориса Лятошинського і 140-річчя від дня народження Рейнгольда Глієра), концерт юних композиторів до дня народження Тараса Шевченка, концерт хлопчиків Мукачівської хорової школи, Міжнародний фестиваль української сучасної музики «Київ Музик Фест 2015». У рамках Міжнародного фестивалю «Музичні прем’єри сезону» успішно пройшов концерт-портрет композитора Володимира Рунчака, на Міжнародному хоровому фестивалі «Музичні зустрічі» мали великий успіх концерти хорової капели «Дзвіночок» та камерних ансамблів «Артехатта» і «Oфенторіум». Також помітними подіями були концерт сучасної і традиційної китайської та української музики «Гуджен та електроніка», концерт до Дня Соборності України та урочисті заходи з нагоди ювілеїв членів нашої Академії, видатних митців Дмитра Гнатюка, Левка та Жанни Колодуб, Ігоря Щербакова.

Серед важливих досягнень відділення театрального мистецтва – участь у проекті «Довгострокова стратегія розвитку культури України», в рамках якого було підготовлено науково обґрунтовані пропозиції для розгляду Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України. Окремо відзначу науковий доробок членів театрального відділення – видання декількох колективних та одноосібних монографій, численні публікації в наукових збірниках, виступи в засобах масової інформації.

Діяльність відділення кіномистецтва традиційно скеровувалась у трьох напрямах: творча практика фільмотворення, теоретичні наукові дослідження та викладацька діяльність. На жаль, створення фільмів 2015 року важко визнати пріоритетним, що зумовлено недостатнім фінансуванням кіно галузі з боку держави. Тому члени відділення зосередилися на створенні сценарних розробок до нових проектів. Зокрема, Роман Балаян працював над сценарієм нового кінопроекту «Янгол-охоронець», Кіра Муратова доопрацьовувала проект «Зла Фаїна, добра Клавдія», В’ячеслав Криштофович продовжував роботу над фільмом «Мовчання», Олег Фіалко брав участь у створенні документального фільму про Леоніда Бикова для телебачення, Михайло Іллєнко завершував стрічку «Толока». Кіномитці активно опановували телебачення та Інтернет. Зокрема Давид Черкаський завершив анімаційну комп’ютерну гру в трьох серіях «Збирач Одинів». Також члени відділення знаходили інші можливості для творчого самовираження – кінознавці писали монографії, статті, брали участь у роботі журі та селекційних комісій кінофестивалів, займались викладацькою та громадською діяльністю, проводили майстер-класи.

У 2015 році відділення теорії та історії мистецтв брало участь у підготовці матеріалів до щорічного видання «Вісник НАМ України», альманаху «Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики» та збірника «Мистецтвознавство України», в заходах Фестивалю науки та організації виставки робіт членів відділення до Дня науки, в науково-практичній конференції «Сучасні вектори розвитку художньої освіти в умовах формування нової культурної реальності в суспільстві» у рамках щорічної акції «Мистецтво молодих». Також відділення брало участь у роботі Координаційної ради, зокрема в обговоренні проекту «Довгострокової стратегії розвитку культури України», в підготовці документів та пропозицій з питань культури, що розглядалися Верховною Радою та Кабінетом міністрів України.

Робота відділення синтезу пластичних мистецтв була пов’язана з науковою, творчою, організаційно-методичною та педагогічною діяльністю. Зокрема у співпраці з науковцями наших двох інститутів, а також із Львівською та Харківською академіями, була проведена творчо-наукова акція «Мистецтво молодих – 2015», що включала виставку дипломних робіт випускників цих вишів та науково-практичну конференцію «Сучасні вектори розвитку художньої освіти в умовах формування нової культурної реальності в суспільстві». Виставки творів молодих митців, що відбувались у форматі інших акцій, дали можливість пропагувати мистецькі регіональні школи, удосконалювати сучасні методики підготовки молодих фахівців. З цією метою за ініціативи відділення було створено Західний регіональний центр Академії у Львові, який разом із секцією культурології активізує мистецьке життя в західних областях України. Такі заходи продовжили започатковану Академією 20 років тому традицію проведення науково-мистецьких акцій, що охоплюють зокрема і виставки творчості молодих художників.

Як і в попередні роки, пріоритетним у плані роботи Інституту проблем сучасного мистецтва було дослідження процесів розвитку різних видів сучасного мистецтва, запровадження нових мистецьких технологій і матеріалів, охорона та реставрація культурної спадщини нашого народу.

Діяльність Інституту здійснювалася за принципом створення науково-творчих колективів, що складаються з провідних учених у галузі мистецтвознавства, культурології, архітектурознавства, естетики та філософії. Співробітники брали участь у конференціях, наукових обговореннях, круглих столах, у роботі експертних та спеціалізованих вчених рад, редколегій фахових видань, предметних екзаменаційних комісій під час вступних іспитів до аспірантури Інституту, здійснювали наукове керівництво аспірантами.

Згідно з постановою Президії роботу наукових підрозділів Інституту було вдосконалено. Завершився процес формування цілісної структури відділів, що охоплюють усі напрями діяльності в галузі сучасного мистецтва. На сьогодні в Інституті сформовано, крім відділів з основних видів мистецтва, ще й відділи культурних стратегій, інформації та аналізу, ініціатив і технологій, візуальних практик, новітніх технологій, теорії й історії дизайну. Це дало Інституту змогу активізувати і структурувати свою діяльність та працювати ефективніше.

Фундаментальні наукові дослідження Інституту культурології протягом звітного періоду здійснювались у рамках тем: «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні», «Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження», «Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури», «Візуалізація сучасного культурного простору», «Нові медіа у виробництві і трансляції художньої культури сучасного суспільства», «Морфологія культури як міждисциплінарна проблема: корпусні методи, корпоративна соціологія, комунікативні технології», а також двох тем, дослідження за якими розпочато минулого року: «Концепція та практики українського мультикультуралізму» і «Єдність культурного простору України у контексті соціокультурної трансформації».

Протягом 2015 року в структурі апарату Президії Національної академії мистецтв України активно функціонував відділ наукової інформації та мистецької освіти Науково-організаційного управління, який здійснював інформаційний супровід наукових та мистецьких акцій, наповнення web-сайту та поповнення наукового архіву Академії, координацію взаємодії мистецьких навчальних закладів та наукових установ.Відділом міжнародних наукових зв’язків Управління здійснювалася співпраця в рамках міждержавних угод і партнерських контактів із зарубіжними посольствами, культурними центрами та інститутами. До неї залучалися заклади освіти, музеї, підвідомчі інститути, а також окремі науковці й митці. Сьогодні зарубіжними партнерами НАМ України є Посольство Італії та Італійський інститут культури, Посольство Польщі та Польський інститут у Києві, посольства Швейцарії, Франції, Туреччини, США, Литви, Китайської Народної Республіки, Ізраїльський культурний центр, Французький інститут. У жовтні минулого року Академія влаштувала при Посольстві Ізраїлю лекцію-презентацію «Єврейські музеї: Європа та Ізраїль» для студентів Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. У звітному році НАМ України виступила одним із координаторів спільного освітнього проекту Загребської академії мистецтв та НАОМА «Еразмус», що сприяє обміну студентами, викладачами й науковцями країн-членів Євросоюзу та України. Сподіваюся, що міжнародну діяльність активізує новостворений львівський Західний регіональний мистецький центр нашої Академії.

У рамках Київського міжнародного бієнале «Київська школа» в нашій Академії відбулася зустріч з представниками Вільнюської академії мистецтв і Посольства Литви в Україні та презентація видання «Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології» (у 5-ти томах) у Посольстві Литовської Республіки у Києві.

Отже, протягом звітного періоду наша Академія робила все можливе, щоб наші митці стали відомішими у світі, а українське мистецтво вийшло за межі етнічної чи національної обмеженості, втілюючи міжнародний принцип плюралізму культур, необхідний з огляду на прагнення України стати членом Європейського союзу.

Протягом двадцяти років ми поступово долали культурну обмеженість, яка була наслідком радянського ізоляціонізму, наполегливо шукали нові шляхи розвитку, прагнули активного усвідомлення мистецьким соціумом неповторності національних художніх традицій, що сприяло поширенню українського мистецтва у світовому публічному просторі та посиленню його соціальної дії. Наше мистецтво сьогодні служить важливим стимулом якісних соціальних зрушень і здатне конструювати активну громадянську рефлексію щодо сучасних економічних та політичних викликів. Саме про це свідчать проекти в різних галузях мистецтва, здійснені упродовж минулого року. Наприклад, нагадаю про успішні гастролі Національного театру імені Лесі Українки у Великій Британії або гастролі Національної оперети України, що давала концерти перед пораненими бійцями у шпиталях і зібрала чималі кошти для лікування воїнів. Або влаштовані Національною спілкою художників України виставки-аукціони картин художників, кошти від продажу яких пішли на потреби армії.

Нині треба усвідомлювати, що в Україні склалася нова ситуація, визначена новими соціально-економічними та політичними умовами, формами власності, характером стосунків між людьми, соціальною структурою, системою гуманітарних цінностей. Принципово новий статус у державотворенні має отримати й українське мистецтво, у творення якого Національна академія мистецтв України протягом двадцятиріччя своєї діяльності зробила вагомий внесок, яким ми можемо пишатися і який зобов’язує нас і далі творити на благо нашого народу.

Дякую за увагу!
А.В. Чебикін,

президент НАМ України

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ І ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАМ УКРАЇНИ ЗА 2015 РІК
ВІДДІЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Члени відділення образотворчого мистецтва впродовж звітного періоду здійснювали заплановані заходи як у сфері творчої та виставкової діяльності, так і в науково-теоретичному та педагогічному напрямках.

Основна увага членів відділення була спрямована на виконання плану роботи на 2015 рік Президії НАМ України, рішень Загальних зборів НАМ України.

Загальний чисельний склад відділення образотворчого мистецтва НАМ України нараховує 19 осіб. Із них 13 – академіки: А.В. Чебикін, В.Д. Сидоренко, Т.М. Голембієвська, О.І. Губарев, М.Є. Гуйда, В.І. Гурін, А.В. Кущ, А.І. Мельник, В.В. Микита, В.Є. Перевальський, В.І. Рижих, В.А. Чепелик, С.Г. Якутович та 6 – члени-кореспонденти: В.І. Баринова-Кулеба, Г.С. Васецький, В.Г. Виродова-Готьє, П.М. Маков, Т.Й. Сільваші, В.Я. Чебаник.

Академік-секретар відділення – В.Є. Перевальський, учений секретар – В.І. Петрашик.

Відділення брало активну участь у проведенні акції «Мистецтво молодих – 2015» та науково-практичної конференції в її рамках, заходів НАМ України в рамках Всеукраїнського фестивалю науки та інших заходів, що проводила НАМ України. Зокрема було проведено персональну виставку графіки Миколи Компанця, творчість якого 2015 року була відзначена Національною премією України імені Тараса Шевченка, презентацію книги «Мій Шевченко» Миколи Стороженка, персональну виставку живописця Золтана Мички, художню виставку Чжан Вея «Я з Китаю», виставку українських митців з англійської діаспори, бієнале «Київська школа», персональну виставку скульптури Анатолія Куща

Різнобічною та широкою була участь членів відділення в найзначніших культурно-мистецьких заходах, які проводились в Україні та за її межами упродовж 2015 року.

Протягом звітного періоду президент Національної академії мистецтв України, академік НАМ України, член відділення образотворчого мистецтва НАМ України А.В. Чебикін здійснював активну роботу з організації діяльності апарату Президії Академії та підпорядкованих Академії Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології. Систематично провадив засідання Президії й ініціював розгляд важливих питань діяльності Академії.

Як член Громадської гуманітарної ради при Президентові України, Колегії Міністерства культури України, Національної комісії у справах ЮНЕСКО, Комітету у справах премії Івана Огієнка та Громадської гуманітарної ради Київської міської державної адміністрації неодноразово вносив пропозиції, спрямовані на подальший розвиток національних культурних традицій, збереження мистецької та історичної спадщини, підтримку діяльності видатних діячів мистецтва, зміцнення авторитету української культури і мистецтва за рубежем. А. Чебикін – голова Наглядової ради Закарпатського художнього інституту і Національного музею у Львові, у 2015 році був головою ДЕК із захисту дипломних робіт у Львівській національній академії мистецтв і Закарпатському художньому інституті.

А. Чебикін постійно бере активну участь у різноманітних заходах, покликаних удосконалити мистецьку освіту з огляду на сучасні гуманітарні виклики. Водночас здійснював дослідницьку і науково-педагогічну, мистецьку роботу як професор, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури та керівник майстерні вільної графіки, що стала важливим осередком виховання художників європейського рівня, розширення географії і поглиблення міжнародних культурно-мистецьких контактів, завдяки чому в Академії проведено виставки творів художників України та зарубіжжя, презентації наукових видань, міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції. Брав участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних виставках, зокрема студенти і випускники його майстерні брали участь та були відзначені нагородами і дипломами на Всеукраїнській акції «Мистецтво молодих – 2015».

А. Чебикін брав активну участь в організації загальнодержавних заходів з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Серед найголовніших – благодійний аукціон на підтримку Української армії та лікування воїнів, поранених у боях за Україну, «Мистецтво Миру». Написав передмови до збірника наукових праць «Мистецтвознавство України» та «Вісника Національної академії мистецтв України». Протягом року неодноразово брав участь у багатьох мистецьких акціях, виставках, пленерах, зокрема в Міжнародному мистецькому пленері та у звітних виставках в Угорщині.

Провів спільну виставку «Родина Чебикіних» у Чернігові, Мукачеві, Ужгороді, Львові, Вінниці. Брав участь серією творів (з колекції п. Ю Яоміня) «Зів’яле листя» І. Франка» у виставці до 2500-річчя м. Ян Чжоу. Експонував власні твори на осінній виставці у м. Мукачево і звітній виставці пленеру в м. Гайдусобосло, провів персональну виставку у м. Дебрецен (Угорщина).

Як ректор НАОМА ініціював та брав участь у підготовці угоди про співробітництво між Будапештською академією мистецтв та Національною академією образотворчого мистецтва і архітектури, а також підписані угоди про налагодження стосунків між НАОМА та Інститутом мистецтв Нантунського університету в галузі художньої освіти і угоди про співробітництво між НАОМА та Товариством з обмеженою відповідальністю «Культурна комунікація Пекін Даке» (Пекін, КНР) щодо спільного проведення українсько-китайських наукових та навчальних проектів та популяризації вітчизняної мистецької освіти в КНР. А. Чебикін разом з угорською стороною ініціював реалізацію програми країн Карпатського регіону щодо співпраці мистецьких академій Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії і України.

Також А. Чебикін здійснював роботу з підготовки відзначення 20-ліття НАМ України та 100-ліття НАОМА. Забезпечував співпрацю з дитячими та юнацькими мистецькими навчальними закладами. Готував ілюстрації до видання про власну творчість, запланованого Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Написав статті до видань про Віктора Гонтаріва та Миколу Чулка, а також відгуки і рекомендаційні листи для молодих художників, випускників щодо отримання грантів та вступу до Національної спілки художників України.

Створив серію графічних композицій до збірки поезії Івана Драча «Солом’яний вогонь», цикл «Румунська полонина», шовкодруки «Гуцул», «Молода гуцулка».Академік НАМ України В.Д. Сидоренко взяв участь в організації проведення Дня науки; у круглому столі, присвяченому творчості молодих кінематографістів; у презентації книги Галини Скляренко «Современное искусство Украины. Портреты художников»; у круглому столі в рамках проекту «Метанойя»; у засіданнях ради Державного фонду фундаментальних досліджень, вченої ради ІПСМ НАМ України, спеціалізованої вченої ради К 26.460.01 та Президії Національної академії мистецтв України; у Всеукраїнській науковій-практичній конференції «Сучасні вектори розвитку художньої освіти в умовах формування нової культурної реальності в суспільстві»; у роботі журі конкурсів та у проведенні захистів дисертацій в ІПСМ НАМ України.

В. Сидоренко презентував такі персональні виставки: «Свідки» («Щербенко Арт Центр», Київ); «Метанойя» (Львівський палац мистецтв); «Memory Rewind» («Арт-центр Bereznitsky Aesthetics», Київ). Також брав участь у групових виставках, зокрема «Вугільна ціль» (МЗС України, Київ), «Українське сучасне мистецтво. З приватних колекцій» (Галерея готелю «Коруна», Івано-Франківська обл.), в арт-проектах «Green Life» (Мукачівський замок, Шаян), «ArtVerona /Art Project Fair» (Італія), «Coal Goal» (Монако), «Galleria Forni» (Болонья, Італія), «Х ART-KYIV Contemporary 2015» (Мистецький Арсенал, Київ), «DIALOGIA» (Мистецький Арсенал, Київ), «Гогольfest 2015. Мистецтво війни. Мистецтво любові. Мистецтво миру» (Національний експоцентр України, Київ), «Київська бієнале – 2015» (НАМ України, Київ), «Коефіцієнт Незалежності» (Американський Дім, Київ), «Практика видозмін» та «Декомпресія» (ІПСМ, Київ), «Мистецтво заради життя» (Мистецький Арсенал, Київ), «Папір. Світ. Мистецтво» (Мистецький Арсенал, Київ), «Бесіди через 100 років» (ІПСМ, Київ), «Быть местом» («InterContinental Kiev», Київ). За кордоном брав участь у проекті «Декомпресія» (собор Сент-Мері, Париж, Франція). Твори академіка В. Сидоренка виставлялись на аукціоні «Philips» (Лондон, Велика Британія).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Національної академії мистецтв icon«Через очі фотографа теперішнє стає минулим…» /Береніс Ебот
Ф. Д. Араго, виступивши перед спільним засіданням Паризької Академії наук І академії Образотворчих Мистецтв, познайомив присутніх...
Національної академії мистецтв iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Національної академії мистецтв iconАкадемії мистецтв україни
А. В. Чебикін (голова), І. Д. Безгін, Ю. П. Богуцький, А. А. Бокотей, М. П. Мащенко, М. Ю. Рєзникович, В. Д. Сидоренко, М. А. Стороженко,...
Національної академії мистецтв iconРудольф герц
Народився 1954 року, живе й працює в Мюнхені. З 1974 до 1981 навчався в Академії образотворчих мистецтв Мюнхена, клас скульпторів...
Національної академії мистецтв iconНавчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка