Національної академії мистецтвСторінка2/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір3,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Основні результати

наукової і творчої діяльності

за звітний період
ВІДДІЛЕННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Упродовж звітного періоду відділення образотворчого мистецтва НАМУ спрямовувало свою роботу на виконання рішень сесії Загальних зборів НАМУ, постанов і окремих доручень Президії НАМУ та плану роботи відділення.

3 квітня 2009 року було проведено Загальні збори членів відділення, на яких заслухано звіт про роботу відділення в 2008 році та затверджено план роботи на 2009 рік. У переважній більшості члени відділення взяли активну участь у підготовці та проведенні ХІІІ звітної сесії Загальних зборів та виборах дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів. Серед кандидатур, допущених до голосування (всього 22 особи), були відомі митці з багатьох міст України, а саме: Києва, Дніпропетровська, Чернігова, Луганська, Ялти, Севастополя, Херсона та ін. Обраними по відділенню стали: дійсним членом (академіком) НАМУ – Губарев Олександр Іванович; членами-кореспондентами – Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна та Мельник Анатолій Іванович.

Основні зусилля у звітному році члени відділення образотворчого мистецтва спрямовували на активну творчу роботу, участь у важливих всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких акціях (виставках, пленерах, презентаціях, науково-практичних конференціях).

Члени відділення вели безпосередню роботу з виконання рішень Загальних зборів НАМУ від 3 квітня 2009 року № 1/5–06, плану роботи Президії НАМУ та плану роботи відділення образотворчого мистецтва на 2009 рік. Так, за підтримки Голови Координаційної Ради Національних творчих спілок України, голови Національної спілки художників України, академіка Чепелика В.А. розпочалась спільна робота з підготовки та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (№ 554/97–ВР від 07.10.1997 р.) в частині, що стосується гарантій професійного та соціального захисту членів творчих спілок, охорони їх авторських і суміжних прав.

Така ж робота ведеться і в питанні щодо внесення змін та доповнень до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (№ 1068–ХIV від 21.09.1999 р.).

Цей Закон не відповідає сучасним вимогам, оскільки не враховує складного часу економічних реформ, зміни майнових відносин та відсутності в державі дієвої довгострокової програми підтримки національної культури і мистецтва.

За роки незалежності Україна ратифікувала низку важливих міжнародних угод з питань культури, стала учасницею багатьох міжнародних організацій, але подальша їх реалізація на національному рівні виявилась недостатньо ефективною у зв’язку, як завжди, з браком фінансових ресурсів та бюрократичними перепонами. Стан сучасного українського мистецтва, що характеризується тенденціями до утворення нових альтернативних мистецьких форм, вимагає визначення на державному рівні правових, організаційних і економічних засад розвитку.

Тому відділенням образотворчого мистецтва ініційована розробка проекту Державної програми підтримки розвитку сучасного мистецтва до 2015 року. Програму передбачається виконувати шляхом щорічного урахування потреб розвитку мистецтва в щорічних проектах соціально-економічного розвитку держави у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Цілком зрозуміло, що для виконання цієї програми необхідна багатостороння підтримка Міністерства культури і туризму України, оскільки тільки воно може бути уповноваженим у забезпеченні організації та виконанні основних завдань Програми, розробленні механізмів державної правової і економічної підтримки розвитку сучасного мистецтва. Необхідно також передбачити проведення роботи з удосконалення законодавства, розроблення нових нормативно-правових актів, спрямованих на виконання цієї Програми.

Важливою складовою міжнародного співробітництва повинна стати постійна участь українських майстрів сучасного мистецтва в престижних міжнародних культурно-мистецьких акціях.

Минулого року ще раз підтвердилося небажання влади долучитись до пошуків конструктивного діалогу в реалізації державної політики в царині образотворчого мистецтва. Тому і тривав тотальний наступ на мистецькі заклади шляхом закриття галерей, бібліотек, книгарень, творчих майстерень тощо. Годі говорити про розширення обсягів придбання творів образотворчого мистецтва для поповнення державних музеїв чи вдосконалення механізму відбору та придбання творів сучасного мистецтва. І це при тому, що є Указ Президента України «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні», де особливо наголошується про відповідальність Уряду, державних органів виконавчої влади усіх рівнів у вирішенні питань, що стосуються підтримки розвитку культури і духовності в умовах серйозної фінансово-економічної кризи. Всі ці негаразди певною мірою вплинули на виконання ряду широкомасштабних мистецьких акцій як в Україні, так і за її межами, але не завадили успішній творчій, науковій та педагогічній діяльності членів відділення образотворчого мистецтва.

Твори академіка В.М. Гонтарова який, на превеликий жаль, передчасно помер, були відзначені в 2009 році найвищою нагородою – Національною премією України імені Тараса Шевченка.

Академік О.І. Губарев працював над художніми творами в різних графічних техніках та в галузі живопису, які успішно експонував на найзначніших художніх виставках року, а саме:  • всеукраїнській виставці «Микола Гоголь. Україна і світ», присвяченій 200-річчю від дня народження М.В. Гоголя;

  • всеукраїнській художній виставці, присвяченій Дню художника;

  • художній виставці, присвяченій 40-річчю Київської організації Національної спілки художників України.

Творчість О.І. Губарева широко висвітлювалась у періодичних мистецьких виданнях та альбомах.

У журналі «Образотворче мистецтво» (№ 2, 2009 р.) надруковане цікаве дослідження мистецтвознавця О. Загаєцької «Художній літопис епохи: Олександр Губарев».

Особливо плідною та наповненою була творча праця в 2009 році академіка В.І. Гуріна в рік його 70-річчя від дня народження. Побачив світ альбом-монографія «Василь Гурін» зі статтею про художника «Життєвий досвід до мистецьких відкриттів» академіка О.К. Федорука. З великим успіхом експонувалась персональна виставка творів В.І. Гуріна «Ранкова молитва» у залах Будинку художника НСХУ.

Академік А.В. Кущ у 2009 році здійснив ряд важливих творчих проектів, серед яких:  • Участь і перемога (І премія) у конкурсі на спорудження пам’ятника гетьману України І. Мазепі в Києві. Цей проект затверджено містобудівельною Радою м. Києва, Експертною Радою Міністерства культури і туризму України та рекомендовано до спорудження;

  • участь у конкурсі на спорудження пам’ятника жертвам Голодомору 1932–1933 рр. в Україні для м. Вашингтона (США).

Скульптор продовжував роботу над циклом станкових скульптур «Коло Свароже», близько 40 робіт цього циклу експонувалися в січні 2009 року на персональній виставці А.В. Куща в залах «Мистецького арсеналу» в м. Києві. 52 скульптурні твори майстра експонувались у скульптурному салоні в Українському домі.

Академік В.В. Микита впродовж року створив понад 30 живописних творів і активно брав участь у регіональних виставках, а саме:  • Різдвяна виставка закарпатських художників у м. Ужгороді;

  • виставка графіки закарпатських художників у містах Требішов та Гуменне (Словаччина);

  • виставка «Ужгород та ужгородці в творах митців» у Закарпатському художньому музеї ім. Й. Бокшая;

  • обласна осіння виставка закарпатських художників у м. Ужгороді та ін.

У серії «Закарпатські митці-лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка» вийшов біографічний посібник, присвячений життю та творчості В.В. Микити.

Упродовж 2009 року віце-президентом НАМУ, академіком, членом відділення В.Д. Сидоренком завершено роботу над монографічним дослідженням «Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань».

Проведено низку персональних виставок творів майстра, а саме:


  • «Левітація» в Національному художньому музеї України;

  • «Деперсоналізація» в Plaza Athenee’s Париж, Франція та на Міжнародній виставці «Art Paris»;

  • участь у двох виставках «Сучасне українське мистецтво» на аукціоні Філіпс, Лондон;

  • персональна виставка «Харківський цикл» в обласній галереї «Мистецтво Слобожанщини», Харків;

  • участь у художньому проекті ІПСМ НАМУ «Творці міфів» на Міжнародному мистецькому фестивалі «Гоголь Fest» у «Мистецькому арсеналі» в Києві і Міжнародному фестивалі «Арт–Київ» в Українському домі та інших мистецьких проектах В.Д. Сидоренко брав як член Вищої Академічної Ради, так само як і в роботі загальнонаціональної програми «Людина року», також був Головою ДЕКу в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Значною і плідною була його робота як директора Інституту проблем сучасного мистецтва НАМУ.

За вагомий внесок у розвиток національної культури та високий професіоналізм В.Д. Сидоренко відзначений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Велику творчо-наукову, виставкову та педагогічну роботу вів академік-секретар відділення М.А. Стороженко. У виставкову залі Академії мистецтв України відбулась презентація унікального тритомного видання «Світ Левкасу» (за редакцією М.А. Стороженка), в якому представлені твори 106 митців із 28 міст України. В цьому ексклюзивному виданні показана спадковість традицій, котрі є органічним продовженням мистецтва, що сягає своїм корінням сивої давнини. Зусиллями членів відділення було організовано виставку творів учасників цього проекту О. Денисенка, О. Журавля та Б. Буряка, яка користувалась великим успіхом серед шанувальників образотворчого мистецтва. Побачила світ унікальна авторська книга М.А. Стороженка «Мій Шевченко» (видавництво «Грамота»), яка на конкурсі «Мистецтво книги України» отримала вищу відзнаку – диплом ім. Івана Федорова.

Дуже широко були представлені публікації про творчість митця в журналах: «Образотворче мистецтво», «Артанія», «Арт Україна», «Українська культура» та ін.

Вагомою подією в культурно-мистецькому колі стало видання монографії про життєвий і творчий шлях художника «Микола Стороженко» (видавництво «Дніпро»), де вперше так широко висвітлюються найцікавіші грані творчості митця на фоні його найвизначніших робіт у галузі живопису, монументального мистецтва та книжкової графіки.

Президент НАМУ, академік А.В. Чебикін провадив значну організаційну та громадську роботу в налагоджені міжнародних науково-творчих контактів, брав активну участь у важливих всеукраїнських та міжнародних освітянських заходах, очолював роботу Комітету у справах премії ім. І. Огієнка. Значною була його творча та виставкова робота, участь у міжнародних та всеукраїнських пленерах і симпозіумах. А.В. Чебикін експонував свої нові твори як в Україні, так і за її межами, був ініціатором та організатором виставки творів угорських художників у виставкових залах Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Академік В.А. Чепелик вів велику творчу, педагогічну та організаційно-громадську роботу. Ним було організовано та здійснено встановлення пам’ятника братам Лизогубам в смт Седневі, проведено літературно-мистецьке свято «Седнівська осінь», організовано всеукраїнські живописні пленери в Гурзуфі та Седневі. Важливими особистими творчими здобутками В.А. Чепелика стали:  • Створення та відкриття пам’ятника Тарасу Бульбі в Полтавській області (с. Калиберда);

  • Створення та відкриття скульптурної композиції кіногероям Жеглову та Шарапову в м. Києві (вул. Богомольця).

Велика громадська робота велась В.А. Чепеликом як членом Національної Ради з питань культури і духовності при Президентові України, члена Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та члена Комісії з державних нагород і геральдики при Президентові України.

За значний особистий внесок у розвиток національної культури та високий професіоналізм художник нагороджений орденом «Ярослава Мудрого» 5 ступеня.

Значною була творча, наукова та педагогічна робота члена-кореспондента В.І. Баринової, яка також брала участь з новими творчими роботами у найпрестижніших художніх виставках року. Крім того, під час відрядження до Китаю вона виконала серію робіт, які експонувались в Галереї пана Ю в місті Усі.

В.І. Баринова написала ряд рецензій на теоретично-наукові праці випускників НАОМА, статтю про творчість академіка НАМУ, народного художника України В.І. Гуріна та провела майстер-класи з учасниками виставки на тему «Мистецький шлях». За вагомий внесок у розвиток національної образотворчості та високий професіоналізм В.І. Бариновій присвоєно звання «Народний художник України».

Член-кореспондент В.Є. Перевальський, крім суто творчої роботи, брав участь в престижних художніх виставках різних рівнів, вів значну творчо-наукову, педагогічну та громадську роботу як член Експертної комісії Міністерства культури і туризму України, член комітету в справах премії ім. І. Огієнка, член Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки, член оргкомітетів з присудження премій імені академіка М.Г. Дерегуса та імені К. Білокур.

Яскравою та значущою була творча і виставкова робота члена-кореспондента, народного художника України С.Г. Якутовича, який впродовж п’яти років працював над гоголівською тематикою. Спочатку це були ілюстрації до повісті «Тарас Бульба», потім ілюстрації до творів «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород». Художником було створено близько тисячі ескізів декорацій і костюмів до фільму режисера В. Бортка «Тарас Бульба».

Шанувальники творчості С.Г. Якутовича мали змогу належно оцінити твори майстра на виставці «Гоголь», що відкрилася у виставковому залі Академії мистецтв України в кінці 2009 року.

Велику творчу, наукову, педагогічну та громадську роботу впродовж 2009 року вели академіки В.З. Бородай, Т.М. Голембієвська, М.Є. Гуйда, члени-кореспонденти Г.С. Васецький, О.І. Івахненко, П.М. Маков і новообрані – В.Г. Виродова-Готьє та А.І. Мельник.

Ще однієї втрати зазанало відділення в 2009 році – не стало визнаного майстра образотворчого мистецтва, знаного педагога, народного художника України, академіка НАМУ, професора, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча культури Польщі Олександра Михайловича Лопухова.

Багатогранна робота членів відділення в 2009 році, як завжди, була спрямована на втілення не тільки власних творчих чи наукових планів, а й переважно спрямовувалась на виконання серйозних загальних рішень як Президії НАМУ, так і рішень Загальних зборів НАМУ.

У звітному році напрямки роботи членів відділення значно розширились завдяки міжнародним контактам, презентації творів членів відділення в багатьох країнах світу, зокрема в США, Франції, Англії, Угорщині, Росії, Словаччині, Китаї, Чорногорії, Австрії. Члени відділення тісно співпрацювали з іншими відділеннями та підрозділами НАМУ в проведенні акцій та заходів загальнодержавного значення.
ВІДДІЛЕННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Відділення музичного мистецтва, очолюване академіком-секретарем О.С. Тимошенком, налічує у своєму складі 9 дійсних членів (академіків) Академії мистецтв України: А.Т. Авдієвський, Герой України (2003); М.М. Вантух, Герой України (2004); Д.М. Гнатюк, Герой України (2005); Л.М. Колодуб, Є.Г. Савчук, Герой України (2009 р.), М.М. Скорик, Герой України (2008), Є.Ф. Станкович, Герой України (2009 р.), О.С. Тимошенко, М.І. Чембержі та 7 членів-кореспондентів Академії мистецтв України: В.М. Апатський, І.-Я.Д. Гамкало, Л.В. Дичко, Ж.Ю. Колодуб, А.М. Кушніренко, І.М. Пилатюк, П.Я. Чуприна.

З глибоким сумом сповіщаємо про велику втрату відділення музичного мистецтва. Цього року передчасно пішли з життя видатні діячі музичного мистецтва, гордість національної культури, високопрофесійні фахівці, вихователі молодого покоління – блискучий скрипаль-віртуоз, диригент, член-кореспондент НАМУ, народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т.Г. Шевченка, професор Б.А. Которович та прекрасний музикант, унікальний керівник, член-кореспондент НАМУ, народний артист України, професор, ректор Донецької музичної академії ім. С.С. Прокоф’єва В.В. Воєводін. Їх славетні імена навічно викарбувані на сторінках історії вітчизняного мистецтва, а незабутня творчість стане еталоном для наступних поколінь музикантів.

Робота відділення музичного мистецтва відбувалась відповідно до затвердженого Президією НАМУ плану, а творча та наукова діяльність членів відділення завжди вирізнялась високим професіоналізмом та отримувала позитивну оцінку на засіданнях Президії НАМУ, а також на загальних зборах відділення та на засіданнях бюро відділення. Визначальну роль натхненного організатора життєдіяльності відділення продовжує виконувати його незмінний керманич, академік-секретар О.С. Тимошенко. За його ініціативи відбулось чимало творчих зустрічей, на яких вирішувались питання взаємодії НАМУ та творчих спілок, приверталась увага можновладців до проблем розвитку сучасного мистецтва.

Одним з важливих напрямків діяльності відділення цього року стали підготовка та проведення ХІІІ сесії Загальних зборів НАМУ, вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАМУ. На виборах до НАМУ, що відбулися 3 квітня 2009 року, до складу музичного відділення було обрано одного дійсного члена (академіка) НАМУ – М.М. Скорика та трьох членів-кореспондентів НАМУ – Л.В. Дичко, Ж.Ю. Колодуб, І.М. Пилатюка. Почесним дійсним членом (академіком) НАМУ було одностайно обрано М.П. Гринишина.

Домінантою роботи відділення стали заходи з підготовки та проведення щорічної мистецької науково-творчої акції НАМУ «Мистецтво молодих – 2009». Цього року естафету мистецького проекту НАМУ продовжила музика. Основна мета заходу – демонстрація професійного рівня творчої молоді та своєрідне окреслення подальшої перспективи інтеграції молодих музикантів і науковців Києва, Львова, Одеси, Донецька та Харкова в сучасний музично-культурний простір. Відтак відділення музичного мистецтва НАМУ спланувало проведення акції спільно з Національною музичною академією ім. М.В. Лисенка у м. Львові (28, 29 квітня 2009 року). Вибір саме цього навчального закладу був не випадковим – у 2009 році Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка святкувала свій 155-й ювілей. За цей час випускниками вузу стали сотні прекрасних музикантів, які продовжують та розвивають традиції великих майстрів Галичини. Професорсько-викладацький склад академії ми називаємо сузір’ям української культури, а численні вихованці академії стали окрасою національних та світових театральних і музичних колективів.

Також того року музична громада відзначила 130-річчя великого митця, представника композиторської школи Західної України, Станіслава Людкевича. Його унікальній творчості були присвячені численні концертні виступи студентів та випускників ВНЗ України в рамках акції НАМУ. З великим успіхом відбулося прем’єрне виконання опери «Довбуш» силами оперної студії при Львівській національній музичній академії ім. М.В. Лисенка на сцені Львівської опери.

Надзвичайно успішним проектом акції «Мистецтво молодих – 2009» слід вважати проведення науково-практичної конференції «Музичне мистецтво ХХІ століття». Її мета – продемонструвати науковий рівень сучасних музикознавчих розробок та відкрити нові імена молодих талановитих фахівців. Тематичний вектор конференції надав можливість плідного творчого спілкування молоді з іменитими академіками та професорами. У своїх доповідях молоді теоретики продемонстрували справжні наукові відкриття у сфері українського музикознавства (збірник наукових праць учасників конференції готовий до видання).

Завершилась мистецька акція тріумфальним гала-концертом молодих майстрів музичного мистецтва, на якому, за рішенням високоповажного журі, кращі випускники-виконавці та науковці були нагороджені Золотою і Срібною медалями та почесними дипломами Національної академії мистецтв України. За сприяння ученого секретаря відділення теорії та історії мистецтв НАМУ Н.В. Владимирової була створена 30-хвилинна програма-портрет акції «Мистецтво молодих – 2009», яка вийшла в ефір на Національному каналі «Культура» 13 червня 2009 року.

За звітний період відділенням було організовано та проведено три науково-практичні конференції:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Композитор і сучасне соціокультурне середовище» в рамках Міжнародного фестивалю «Музичні прем’єри сезону» (7 квітня 2009 року). Організаційний комітет конференції від НАМУ представляли: співголова комітету, академік-секретар НАМУ О.С. Тимошенко, академік М.М. Скорик та учений секретар відділення музичного мистецтва Р.Є. Станкович. Матеріали ВАКівського збірника конференції готові до випуску й знаходяться у процесі друку.

2. Науково-теоретична конференція «Двадцять років «Київ Музик Фесту» в аспекті української музики» та круглий стіл на тему «Культурний соціум та проблеми фестивального руху» (2 жовтня 2009 року) в рамках ювілейного ХХ Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест». Серед членів оргкомітету: академік М.М. Скорик – автор проекту, академіки І.Д. Безгін та О.С. Тимошенко; виступали з доповідями академік Є.Ф. Станкович, член-кореспондент Л.В. Дичко та ін.

3. Науково-теоретична конференція до 200-річчя Миколи Гоголя «Повість М.В. Гоголя «Тарас Бульба» у світовій музиці» (15 грудня 2009 року) спільно з НМАУ ім. П.І. Чайковського та кафедрою української музики; автор проекту академік М.М. Скорик, члени оргкомітету – академіки І.Д. Безгін та М.М. Скорик. Матеріали конференцій опрацьовані, відредаговані та готові до друку у відповідних ВАКівських збірниках.

Особливу увагу у своїй діяльності члени відділення спрямовують на двосторонню взаємодію та безпосередні контакти з різноманітними колективами та діячами культури, всіляко заохочуючи та підтримуючи їх роботу. Саме за ініціативи відділення та його керівника О.С. Тимошенка протягом року відбулись нагородження ряду митців та колективів відзнаками НАМУ. Саме така підтримка НАМУ позитивно відбивається на творчому потенціалі творців, стимулюючи їх подальший пошук та служіння музиці, що в наш час, відомо, часто-густо не тільки не цінується, а часом навіть не оплачується. Так, Золотою медаллю НАМУ нагороджено: Львівську національну музичну академію ім. М.В. Лисенка з нагоди її 155-річного ювілею; члена-кореспондента відділення І.-Я.Д. Гамкала – видатного оперного диригента, науковця-енциклопедиста, невтомного поборника та пропагандиста національного мистецтва, 70-річчя якого святкувала вся музична родина України; новообраного члена-кореспондента НАМУ Л.В. Дичко за видатні досягнення та чудовий дар майстра хорової музики; Срібною медаллю НАМУ нагороджено: Середню спеціалізовану музичну школу-інтернат ім. М.В. Лисенка – за самовіддану працю науково-педагогічного складу та визначні досягнення у вихованні талановитої молоді; відомого композитора та педагога, народного артиста України О.В. Костіна; пам’ятні відзнаки НАМУ вручено колективу молодіжного хору «Світич» Ніжинського державного університету ім. М.В. Гоголя і його керівникам за видатні досягнення в хоровому мистецтві та з нагоди ювілею хору, а також багатьом іншим.

Визначні події, всеукраїнські мистецькі акції та міжнародні проекти відділення музичного мистецтва у 2009 році:

1. Міжнародний день науки (4–16 травня 2009 р.): відбувся ряд відкритих лекцій, майстер-класи академіків та членів-кореспондентів НАМУ; Дні відкритих дверей у вищих музичних навчальних закладах України.

2.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Національної академії мистецтв icon«Через очі фотографа теперішнє стає минулим…» /Береніс Ебот
Ф. Д. Араго, виступивши перед спільним засіданням Паризької Академії наук І академії Образотворчих Мистецтв, познайомив присутніх...
Національної академії мистецтв iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Національної академії мистецтв iconАкадемії мистецтв україни
А. В. Чебикін (голова), І. Д. Безгін, Ю. П. Богуцький, А. А. Бокотей, М. П. Мащенко, М. Ю. Рєзникович, В. Д. Сидоренко, М. А. Стороженко,...
Національної академії мистецтв iconРудольф герц
Народився 1954 року, живе й працює в Мюнхені. З 1974 до 1981 навчався в Академії образотворчих мистецтв Мюнхена, клас скульпторів...
Національної академії мистецтв iconНавчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка