Національної академії мистецтвСторінка7/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір3,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Творчо-наукові заходи

Академік НАМУ І.Д. Безгін згідно з обов’язками віце-президента НАМУ та плану роботи Президії НАМУ виконував статутні та планові завдання.

У 2009 році І.Д. Безгін опублікував статті: Театры нуждаються в помощи государства // Рабочая газета, 11 марта; Витоки, становлення та розвиток меценатства і спонсорства // Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні.

Протягом 2009 року І.Д. Безгін працював як член редколегій таких наукових видань: «Мистецтвознавство України», «Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики» («Мистецькі обрії»), «Науковий вісник» НУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого, журналів «Кіно-театр», «Просценіум», «Український театр», «Аркадіа» та ін.

Протягом 2009 року І.Д. Безгін брав участь у багатьох наукових зібраннях, всеукраїнських та міжнародних конференціях, симпозіумах, круглих столах. Серед них: ведення і виступ на Міжнародній науковій конференції «Мікрокосм людини-творця в макрокосмі суспільства» (ІПСМ), Міжнародна наукова конференція «Сучасне мистецтво: трансценденції майбутнього» (ІПСМ), Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми», Міжнародна наукова конференція «Екологія простору культури: проблеми та рішення»«, науково-практична нарада з нагоди 165-річчя від дня народження І.Ю. Рєпіна (Вітебськ–Здравьово), науково-практична конференція «Російський театр в Україні. Авторське право в Україні та Росії» (Одеса), ХІІ Фулбрайтівська наукова конференція «Україна і світ – прагнення змін».

І.Д. Безгін – завідувач кафедри організації театральної справи КНУТК і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, веде активну викладацьку і наукову роботу у цьому навчальному закладі.

В Інституті проблем сучасного мистецтва НАМУ І.Д. Безгін продовжував очолювати наукову тему «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки».

І.Д. Безгін – заступник Голови Експертної ради Вищої атестаційної комісії (ВАК) України, член Спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій при Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського, член журі Премії імені І. Франка в галузі журналістики та інформаційної діяльності, член експертної комісії та журі Ялтинського міжнародного фестивалю «Театр, Чехов, Ялта», член вчених Рад КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого та ІПСМ НАМУ.

Академік НАМУ Н.О. Герасимова-Персидська у 2009 році опублікувала такі статті: «Сорок років Musicae antiquae Ukraine» // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, № 1(2); «Musik und Musikwissenschaft an der Wende einer neuen Epoche» // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського, вип. 80.

Протягом року Н.О. Герасимова-Персидська виступила на декількох конференціях та симпозіумах, зокрема на щорічному міжнародному науково-творчому симпозіумі «Бражниковские чтения» (С.-Петербург, Росія), Міжнародній науково-практичній конференції «Звук і знак» (Київ), Міжнародному симпозіумі «Музика між автономією та функціональністю» (Київ). Була автором міжнародного проекту, що включав у себе науково-практичну конференцію «Звук і знак» і три концерти (НМАУ ім. П.І. Чайковського, квітень 2009 р.).

Н.О. Герасимова-Персидська – завідувач кафедри старовинної музики НМАУ ім. П. І. Чайковського, веде активну педагогічну роботу, скеровуючи наукові пошуки студентів та аспірантів кафедри.

Академік НАМУ Н.М. Корнієнко (заступник академіка-секретаря відділення) у 2009 році здійснила низку публікацій. Серед них: «У Ялті, під парасолькою Чехова» // День; «Столетие нефти и газа заканчивается…» // Киевский телеграф; «До проблеми синергії в театрі Курбаса: енергія як хвильовий процес» // Науковий вісник КНУТКТ ім. І.К. Карпенка-Карого; «Les Kurbas and the Spiritual Foundation of the Ukrainian Avan-garde» // Монографія The Abstract Moment: A Revolution in Kiev (USA) 2009–2010.

У 2009 році Н.М. Корнієнко брала участь у наукових конференціях, форумах, фестивалях, проектах: у роботі науково-практичної конференції «Лабораторія постнекласичних методологій Національної академії наук», науковій конференції «Художньо-естетичні і світоглядні тенденції сучасного європейського театру» (НЦТМ ім. Леся Курбаса), Міжнародному чеховському фестивалі у Ялті тощо.

Н. М. Корнієнко – директор і керівник відділу фундаментальної теорії Національного Центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса, заступник академіка-секретаря відділення теорії та історії мистецтв НАМУ. У 2009 році виступила головою журі Другого міжнародного чеховського театрального фестивалю (м. Ялта), продовжувала роботу у двох Спеціалізованих радах по захисту кандидатських та докторських дисертацій – ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ та Національної Музичної Академії ім. П.І. Чайковського, брала участь у діяльності Міжнародної конфедерації театральний союзів (Москва).

Н.М. Корнієнко – член експертної комісії ВАК, член Вченої ради ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, голова редколегії наукового вісника «Курбасівські читання», член редколегії таких профільних видань, як «Просценіум», «Український театр», «Аркадіа», взяла участь у багатьох теле- та радіо ефірах.

Академік НАМУ М.О. Криволапов протягом 2009 року підготував і передав до друку такі публікації: статті-нариси про творчість художників В. Знобу, Ю. Злидня, О. Лопухова, В. Пузиркова, Е. Кунцевича, М. Кушніра, Л. Сенчило // Художники Києва. На межі ІІ–ІІІ тисячоліть. – К.:Криниця; Передмова до монографії В. Могилевського «Художній метал» // К.: ТОВ «Ковальська майстерня». М. О. Криволаповим підготовлено до друку друге видання монографії «Українське мистецтво ХХ століття в художній критиці», перший том рукопису «Історія Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури», а також рукопис «Історія Спілки художників України»

У 2009 році М.О. Криволапов взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мистецька освіта в Україні: традиції, сучасність, перспективи» (м. Луганськ), був на ній керівником секції образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

М.О. Криволапов викладає на факультеті теорії та історії мистецтва НАОМА такі дисципліни: «Історія мистецтвознавства і художньої критики ХХ століття», «Основи редагування і рецензування», він також керує виробничою практикою, курсовими, дипломними роботами, виступає науковим керівником дисертаційного дослідження.

У 2009 році М.О. Криволапов був головою журі Республіканського конкурсу художніх творів учнів молодших класів середніх та художніх шкіл, головою науково-методичної комісії з питань мистецької освіти Міністерства культури і туризму України, брав участь у роботі Спеціалізованої Ради по захисту кандидатських дисертацій у НАОМА та у роботі редколегій наукових збірників НАМУ.

Академік НАМУ Л.С. Міляєва, працюючи за головними напрямами наукових досліджень, здійснивши підготовку до друку таких матеріалів: «З минулого (строкаті нотатки» (1,5 друк. арк.); «Розписи 1678 р. восьмерика і бані центральної нави церкви св. Юра в Дрогобичі» (2 друк. арк.). Вона також проводила роботу над підготовкою до видання монографії «С.П. Подервянський. Творчість і доля» (12 друк. арк.).

Протягом року Л.С. Міляєва здійснювала керівництво 4-ма дисертаційними дослідженнями, брала участь у роботі Спеціалізованої Ради по захисту дисертацій НАОМА та ІМФЕ ім. М.Т. Рильського.

Л. С. Міляєва є членом редколегій ряду науково-мистецьких видань: «Вісник Львівського Університету», «Мистецтвознавство України», «Актуальні проблеми мистецтвознавчої науки і мистецької практики» («Мистецькі обрії») та ін. Як професор кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА Л.С. Міляєва продовжувала читання лекцій трьох курсів: історія українського та російського середньовічного мистецтва, методи наукового дослідження.

Академіком-секретарем відділення О.К. Федоруком протягом 2009 року здійснено публікацію 33 мистецтвознавчих досліджень, розвідок, рецензій на науково-публіцистичні видання. У першу чергу, відзначимо такі: «Український авангард» // У кн.: Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. Книга перша – К.: Інтертехнологія; Данило Нарбут. Альбом, Хмелюк из украинской Ěcole de Paris // Антиквар, № 3; Адольф Лоза, Цілісне чи часткове у композиціях творів Кабаченка, Не туманність Садової Андромеди // Образотворче мистецтво, № 1; Визнаний у Парижі і майже не відомий в Україні // Дзвін, № 1; Дзеркало душі української нації, Кафедра історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури // Автограф; Більше дає той, хто вчасно дає // Музейний провулок, № 1; Пласт, освячений Бокотеєм // У кн.: Художня культура. Актуальні проблеми., вип. 4; Життєвий досвід до мистецьких відкрить // вступна стаття до альбому «Василь Гурін»; Харківський міжзоряний мандрівник // Пам’ятки України, № 2; Берегти народне мистецтво Полісся. Книга про трагедію після Чорнобиля // Народне мистецтво, № 1–2; Жити будемо, хоть тіла не стане. Її пам’ять у Франції; Степан Андрусів // Образотворче мистецтво, № 3; Київський художник Євген Вжещ // Хроніка; «Український візуальний зорепад» // Ятрань, № 9.

О.К. Федоруком, який є головним редактором та редактором-упорядником наукового вісника ІПСМ НАМУ «Художня культура. Актуальні проблеми», підготовлено також низку статей до цього видання, він також є членом редколегій журналів «Народне мистецтво», «Пам’ятки України», багатьох інших наукових збірників.

О.К. Федорук взяв участь у засіданні круглого столу, організованого Комітетом Верховної Ради України з питань культури і духовності спільно з Міністерством закордонних справ України: «Повернення культурних цінностей в Україну», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ерделівські читання» (Ужгород), міжнародній конференції «Сучасне мистецтво – трансценденції майбутнього» (ІПСМ НАМУ), науковій конференції «Динаміка культур творчих процесів в Україні» (Інститут культурології НАМУ), виступив на 5 каналі телебачення у програмі «Політика і культура», взяв участь у створенні телефільму «Юхим Михайлів».

У 2009 році О.К. Федорук працював на посаді Голови спеціалізованої вченої Ради НАОМА, членом спеціалізованої Вченої Ради ДАКККМ, виступив головою ДЕКу ЛНАМ за ОКР «Спеціаліст», «Магістр».

О.К. Федорук – завідувач кафедри мистецтвознавства НАОМА. Протягом року здійснював керівництво кандидатськими дисертаціями, виступав науковим консультантом докторських досліджень, а також опонентом на захистах 7 дисертаційних робіт.

О.К. Федорук – член комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка, секретар Національної спілки художників України.

У квітні 2009 року членами-кореспондентами НАМУ по відділенню теорії та історії мистецтв було обрано: В.А. Бітаєва, С.Й. Грицу (Порицьку), О.С. Зінкевич, Г. Г. Стельмащук. 

Член-кореспондент НАМУ, доктор мистецтвознавства В.А. Бітаєв протягом цього періоду здійснив такі наукові публікації та проекти: Положення про технічний комітет стандартизації «Музейна справа та предмети колекціонування» Держкомстандарту України, Положення про Науково-дослідний інститут стандартизації, атестації та ліцензування в галузі культури і туризму Міністерства культури і туризму України, ДАКККіМ, десять рецензій на наукові роботи з гуманітарних дисциплін, наданих до участі у конкурсі Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, рецензію на навчальний посібник «Основи туризмознавства», передмову до книги А. Солов’я «Я козацького роду», проект галузевого стандарту в сфері культури «Стандарт термінології в сфері експертної діяльності з предметами культурної цінності та предметами колекціонування», проект галузевого стандарту в сфері культури «Стандарт паспорта на предмет культурної цінності або предмет колекціонування», проект галузевого стандарту в сфері культури «Стандарт оцінки предмета культурної цінності та предмета колекціонування в сфері експертної діяльності з предметами культурної цінності та предметами колекціонування», проект галузевого стандарту в сфері культури «Стандарт маркування предмета культурної цінності та предмета колекціонування».

В.А. Бітаєв виступив на багатьох міжнародних та всеукраїнських конференціях. Серед них: Міжнародна науково-практична конференція «Український народний музичний інструментарій: історія, теорія і метода дослідження», Міжнародна науково-практична конференція «Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє», Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми мистецтвознавчої експертної оцінки культурних цінностей, їх предметів колекціонування», культурологічні читання пам’яті Володимира Підкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства».

В.А. Бітаєв є Головою спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій при Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв, членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій в інституті філософії НАН України, виступає науковим керівником дисертаційних досліджень, веде активну громадську діяльність.

Член-кореспондент НАМУ В.М. Гайдабура у 2009 році завершив роботу над монографією «ГУЛАГ і світло театру» (листи із зони Сергія та Анни Радлових. 1946–1953). Крім того здійснив низку наукових досліджень, що стали складовою багатотомних видань: дослідження «Український театр періоду німецько-фашистської окупації (1941–1944)» // Історія українського драматичного театру ХХ століття. Т. 2; стаття «Український театр періоду німецько-фашистської окупації (1941–1944)» // Видання Інституту української літератури імені Т.Г. Шевченка у 5 томах. Т. 5; статті «Від поезії до драми», «Театральні сни журного часу» // Зб. «Театральне мистецтво України ХХ століття: антологія вистав», ІПСМ НАМУ. Також написав статті про н.а. УРСР М. Захаровича, з. д. мистецтв України П. Єльченка, з.а. України М. Задніпровського-Кононенка // Енциклопедія сучасної України; Роланд і Олів’є // Науковий вісник КНУТКТ імені І. К. Карпенка-Карого, № 4; Львівський гамбіт // Науковий вісник «Курбасівські читання», № 4; До кінця виконати свій обов’язок // Кіно-театр, № 6.

У 2009 році В.М. Гайдабури підготував доповідь і виступив з нею на засіданні президії НАМУ «Міжнародні зв’язки з українською діаспорою». Матеріали доповіді подані до публікації у науковий збірник НАМУ.

Протягом року В.М. Гайдабура – заступник генерального директора з творчих питань Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка продовжував активну збиральницьку роботу в архівах НТШ та УВАН, інших українських та зарубіжних установ, що висвітлюють історію театру української діаспори та визначних діячів українського театрального мистецтва.

Доктор мистецтвознавства, професор, зав. відділом етномузикології ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України С.Й. Грица (Поріцька) за цей час здійснила такі публікації: розділ «Народна пісенна творчість» // Історія української музики, К., 2009; Схождения и оппозиции в словесно- музыкальном фольклоре этнических пограничий // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. Випуск 80. Наука про музику сьогодні: проблеми і перспективи, К. 2009; Парадигматичний аналіз думи «Про Олексія Поповича // Студії мистецтвознавчі. – Ч. 2., К. 2009. А також наступні статті: «Думи», «Історичні пісні», «Етномузикологія», «Емігрантські пісні» //»Сучасна українська енциклопедія»; «Swí́ątynia w której chce się przebywać. ХХУІІІ Fest muzyki Cerkiewnej»., Hajnówka 2009. Polska; «У зеніті творчої зрілості // Музика, 2009.

С.Й. Грица (Поріцька) здійснювала розробку проспекту нової п’ятитомної праці «Регіональна антологія українського фольклору», брала участь у славістичній Міжнародній конференції з питань вивчення балади (червень, 2009, Київ). Нею здійснені рецензії декількох докторських і кандидатських дисертацій, ведеться робота з аспірантами, провадяться поточні наукові консультації тощо.

С.Й. Грица є членом Спеціалізованих Рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій (НМУЕ, ІМФЕ ім. Рильського НАНУ).

Член-кореспондент НАМУ М.М. Дьомін протягом 2009 року активно працював над декількома творчими проектами. Серед них – генеральний план розвитку м. Києва та проект будівництва стадіону і торговельного комплексу в Голосіївському районі міста.

У поточному році М.М. Дьомін опублікував низку наукових праць: Актуальні проблеми теорії та методології містобудівних досліджень // Містобудування та територіальне планування, зб., № 33; Планування та благоустрій міст (у співавторстві) // Містобудування та територіальне планування, зб., № 32; Інженерна підготовка та благоустрій міських територій в стандартах освіти (у співавторстві) // Містобудування та територіальне планування, зб. № 32.

У 2009 році М.М. Дьомін взяв участь у багатьох наукових конференціях, зокрема у роботі симпозіуму «Концептуальні основи генерального плану розвитку м. Києва», продовжував працювати над розробленням системи класифікаторів предметної галузі містобудування і архітектури.

М.М. Дьомін – завідувач кафедри міського будівництва КНУ будівництва і архітектури, є науковим консультантом 5 докторських та науковим керівником 5 кандидатських дисертацій, виступив рецензентом 7 наукових монографій і дисертацій. Керівник творчої архітектурної майстерні «М. Дьомін».

М.М. Дьомін – голова редколегії науково-технічного збірника «Сучасні проблеми архітектури і містобудування», член редколегії збірника наукових праць «Містобудування та територіальне планування», член редколегії збірника наукових праць ДІПРОМІСТО, КНУБА «Досвід та перспектива міст України», член головної редколегії «Зводу пам’яток історії та культури» при Кабінеті Міністрів України.

М.М. Дьомін є Президентом Спілки урбаністів України, віце-президентом Української академії архітектури, членом Президентської Ради Спілки архітекторів України, членом комітету з державних премій в галузі архітектури та в галузі науки і техніки, членом науково-методичної ради при Міністерстві регіонального розвитку України, головою спеціалізованої вченої ради Д 26.056.09 при КНУБ і архітектури.

М. М. Дьомін – дійсний член, член Академічної Ради Московського відділення Міжнародної академії архітектури, професор Міжнародної академії архітектури (Софія, Болгарія), дійсний член ІКОМОС, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук, почесний член Російської академії мистецтв.

Член-кореспондент НАМУ, доктор мистецтвознавства О.С. Зінкевич протягом звітного періоду здійснила такі публікації: Теоретичні проблеми історії музики // Науковий вісник НМАУ, вип. 80, Київ, 2009; Про оперу «Палата № 6» В. Зубицького // Музична україністика: сучасний вимір. Вип. 3, Київ, 2009; Логіка художнього процесу як історико-методологічна проблема // Ставропігійські філософські студії. Вип. 3. Львів, 2009; Игры на окраине тысячелетья (о постмодернистской ипостаси украинской музыки) // Культура. Наука, Творчество, Вып. 2, Минск, 2008; Truth and Fiction About the Kiev Fate of Musical Collection of Berliner Sing-Academie // Тези доповідей міжнародного симпозіуму «Music: Notation and Sound». Symposium of International Musicological Society. Амстердам, Нідерланди, 2009.

О.С. Зінкевич брала участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, серед яких – Міжнародна наукова конференція «Мультикультурні музичні центри: від Середньовіччя до наших днів» (С.-Петербург, Росія), Міжнародна наукова конференція «Композитори другого ряду» в історико-культурному процесі» (Ростов-на-Дону, Росія), Міжнародний симпозіум «Music: Notation and Sound». Symposium of International Musicological Society (Амстердам, Нідерланди), Міжнародний симпозіум IMS Міжнародного музикознавчого товариства «Сучасне музикознавство у світовому науковому просторі» (Мінськ, Білорусь), Міжнародна наукова конференція «Спадщина ХVІІІ–ХІХ ст.» (Москва, Росія), Всеросійська науково-практична конференція «Творчі стратегії в сучасній музичній науці» (Єкатеринбург, Росія).

О.С. Зінкевич є членом редколегії багатьох профільних наукових видань: «Opera Musicologica» (Науковий журнал С.-Петербурзької консерваторії), «Ставропійські філософські студії» (зб. наукових праць Університету «Львівський Ставропігон»), часопис НМАУ ім. П.І. Чайковського, науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського, «Київське музикознавство» (зб. наукових праць).

Член-кореспондент НАМУ Т.В. Кара-Васильєва протягом 2009 року здійснила низку наукових напрацювань, серед яких, у першу чергу, слід відзначити вихід такої праці, як «Відродженні шедеври» (у співавторстві, 4 друк. арк.). Інші статті В. Кара-Васильєвої: Украинские центры вышивки и шиття 1910-х гг. // Рукоделие. Москва; Твір, обраний часом // О. Петрова. «Комедія» Данте Аліг’єрі. Мистецький коментар; Роль Києво-Печерської іконописної майстерні в розвитку гаптування у ХVІІІ століття // ОМ, № 3; Два крила творчості // ОМ, № 3; Таємниці чарівної голки // Жінка, № 3; Вирізування // Жінка, № 4; Українська академія мистецтва і національного відродження // Олександр Наєнко. Мистецька спадщина і сучасність; Роль І. Мирського в оновленні українського гаптування // МІСТ, № 4–5; У новий рік із Марією Приймаченко // Fine art 1. (6).

У 2009 році Т.В. Кара-Васильєва взяла участь у підготовці та роботі виставки «Рукоделие», що відбулася у галереї «Проун» (м. Москва).

Т.В. Кара-Васильєва є членом спеціалізованої Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, членом Ради Львівської Академії мистецтв, секретарем Великої Ради Національної спілки майстрів народного мистецтва України, активно працює в редколегіях таких спеціалізованих видань як: «Народне мистецтво», «Українське мистецтво», «НТЕ», «АНТ», «Міст», «Студії мистецтвознавчі» та ін. У 2009 році виступила опонентом двох дисертацій та рецензентом декількох наукових робіт і монографій.

У 2009 році Т. В. Кара-Васильєва отримала Диплом за перше місце в номінації «Візитівка» на Х Всеукраїнському рейтингу «Книга року-2008», перше місце на форумі видавців у Львові, приз «Кришталева книга» на Міжнародній виставці у Москві.

Член-кореспондент НАМУ О.С. Мусієнко протягом року здійснила ряд публікацій Серед них, у першу чергу, відзначимо монографію «Українське кіно: тексти і контексти» // Глобус-Прес, 432 с.; О.С. Мусієнко від рецензувала монографії І. Б. Зубавіної та С. В. Тримбача // Науковий збірник КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого, вип. 2–3, виступила на багатьох міжнародних конференціях. Серед них: «Екологія простору культури», «Друга світова війна та (від)творення історичної пам’яті в сучасній Україні». Крім того, О.С. Мусієнко провела майстер-клас на МКФ «Молодість», присвячений виходу колективної монографії «Україна-Німеччина: кінематографічні зв’язки».

О.С. Мусієнко продовжує активно працювати у складі журі багатьох фестивалів, вона є Почесним президентом та членом журі фестивалю для дітей та юнацтва «Кришталеві джерела», членом експертної ради з проблем кінематографії Міністерства культури і туризму України.

О.С. Мусієнко – професор, завідувачка кафедри кінознавства КНУТК і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. Протягом року викладала історію зарубіжного кіно на кафедрах кінознавства і кінотелеоператорства.

Член-кореспондент НАМУ В.А. Овсійчук у 2009 році видав монографію «Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої культури» (52,5 друк. арк.) та виступив автором тексту дослідження «Микола Бідняк. Живопис, графіка» (с. 22–98). Він також написав низку статей, зокрема: «Західноукраїнське барокове малярство» // зб. «Українське бароко»; «Художник С. Головатий» // Ювілейний випуск зб. «Народознавство»; брав участь у підготовці ювілейного збірника «Василь Забашта. Малярство».

У 2009 році В. А. Овсійчук брав участь у багатьох конференціях, круглих столах, що відбулися у Львівській академії мистецтв та Інституті Народознавства НАН України.

В.А. Овсійчук – завідувач відділом мистецтвознавства Інституту Народознавства НАН України, веде активну викладацьку діяльність у Львівській Національній Академії мистецтв, де читає такі курси лекцій: живопис, аналіз художнього твору, кольорознавство.

В.А. Овсійчук є членом Спеціалізованої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України та Львівської Академії Мистецтв. Протягом року здійснював керівництво аспірантськими роботами, брав участь у роботі рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій та реставраційних рад Національного музею та Національної галереї мистецтв (м. Львів).

Член-кореспондент НАМУ В.В. Рубан протягом 2009 року продовжувала працювати над темою «Символізм в мистецтві України» (6 друк. арк.), написала розділ «Творчість О. Новаківського, І. Труша, О. Кульчицької, родини Сельських», а також розділ «Творчість О. Мурашка, М. Жука, М Козика, Г. Циса, художників харківського, полтавського, одеського та київського художніх осередків». Нею підготовлена також верстка розділу «Портретний живопис ХVІ – початку ХІХ ст.» (7 друк. арк.), що є складовою 3 тому «Історії українського мистецтва». До енциклопедичного видання «Allgemeines Rünsteer-lexikon» (Німеччина) В. В. Рубан написано 8 статті (О. Гайдар, М. Прудка, А. Гайдамака, Хр. Гайдамака, С. Голдецька, О. Галичанський, С. Галичанський) обсягом 1,5 арк.

До збірника «На межі ІІ–ІІІ тисячоліть. Художники Києва» увійшли 7 статей В.В. Рубан (В. Виродова-Готьє, Н. Карєва, М. Попов, Р. Багаутдінов, В. Кулеба, Є. Евенко, Л. Стебловська) обсягом 2,5 арк.

Протягом року В.В. Рубан керувала 3 аспірантами, надавала консультації науковим співробітникам національного музею у Львові, Рівненському краєзнавчому музею, історико-культурному заповіднику м. Острог, Чернігівському художньому музею.

Член-кореспондент НАМУ О.В. Сокол протягом 2009 року підготував до друку низку публікацій, серед яких: Сподіваємося, що наші пропозиції будуть враховані // Музыкальный вестник. Одеса, 2009, № 15–16; Болонський процес і вища музична освіта: корисне і інше // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Протягом року він виступив головним редактором десятого числа наукової збірки статей Одеської музичної академії ім. А.В. Нежданової, членом редколегії газети «Музыкальный вестник», автором проекту міжнародної науково-творчої конференції «Ю.В. Малишев – науковець, поет, філософ, особистість. До 85-річчя з дня народження», здійснив декілька виступів у пресі, на телебаченні в передачах, присвячених музичному життю міста і питанням музичної освіти.

У жовтні 2009 року О.В. Сокол взяв участь в організації та проведенні в Одеській обласній філармонії Четвертого Міжнародного конкурсу піаністів пам’яті Еміля Гілельса.

О.В. Сокол – ректор Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової, завідувач кафедри теорії музики і композиції, веде активну викладацьку роботу у цьому закладі. Він є головою спеціалізованої Вченої ради, яка була створена при ОДМА у 2009 році за спеціальністю «Музичне мистецтво», головою Одеської організації Національної спілки композиторів України та Одеського відділення Всеукраїнської Національної музичної спілки України, Президентом Одеського благодійного фонду ім. Гілельса, членом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Член-кореспондент НАМУ, доктор мистецтвознавства Г.Г. Стельмащук протягом звітного періоду здійснила такі публікації: Ярослав Стадник. Альбом // Фльоріда-Florida; Василь Шостопалець і кераміка Соколя / Автор концепції і текстів Галина Івашків // Вісник НТШ., Ч. 41; Критика на критику // Артанія, кн. 16, № 3; Українське декоративно-ужиткове мистецтво (у співавторстві); Творчі пошуки і здобутки Лариси Іськів // Образотворче мистецтво, № 3; Декоративно-ужиткове мистецтво Житомирщини; Кафедра історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (у співавторстві) // Мистецтвознавчий автограф: зб. ЛНАМ, вип. 3. Вона також написала низку статей до Енциклопедії Сучасної України, 3 розділи до «Історії декоративно-ужиткового мистецтва» (планова робота ІМФЕ ім. М.Т. Рильського).

Г.Г. Стельмащук взяла участь у роботі конференції професорсько-викладацького складу ЛНАМ, ІІІ Konferenca Miededzynarodowa: Konflikt – uczenie miedzykulturowe-zmana (Вроцлав).

Як завідувач кафедри історії і теорії мистецтва ЛНАМ активно сприяла організації науково-дослідницької роботи, провадила підготовку кадрів вищої кваліфікації (написання експертних висновків, відгуків на дисертації, читання лекцій, написання методичних розробок, навчальних програм).

У 2009 році Г.Г. Стельмащук виконувала обов’язки голови ДЕК у Луцькому технічному університеті на кафедрі дизайну, виступила опонентом на захисті кандидатської дисертації, керувала кількома кандидатськими та докторськими дослідженнями.

Г.Г. Стельмащук – член редколегій багатьох наукових збірників: «Мистецтвознавство» / Спілка критиків та істориків мистецтва. Інститут народознавства НАН України (Львів), «Вісник ЛНАМ», «Студії мистецтвознавчі» / ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, «Українське пам’яткознавство», журналу НСХУ «Образотворче мистецтво». Вона є головним редактором наукового збірника кафедри ІТМ «Мистецтвознавчий автограф», членом Спеціалізованої вченої ради ЛНАМ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського із захисту докторських і кандидатських дисертацій, а також членом експертної ради ВАК України.

Член-кореспондент НАМУ А.К. Терещенко протягом року брала активну участь у розробці планової теми «Напрями і тенденції розвитку української музичної культури», а також у підготовці до друку 2-го тому академічного видання «Історії української музики» (ІМФЕ ім. М.Т. Рильського та ЛНМА). Вона також виступила упорядником і науковим редактором збірників «Самуїл Дейч» та «Музична україністика: сучасний вимір» (№ 4), підготувала до друку розділ «Музика» до 5-го тому «Історії української культури».

А.К. Терещенко взяла участь у таких заходах: Міжнародна наукова конференція «Культурно-мистецькі здобутки українського зарубіжжя» (Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника), Міжнародна науково-практична конференція «Український народний інструментарій: історія, теорія і методи дослідження» (КДАКККіМ).

А.К. Терещенко веде активну викладацьку роботу (професор Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтва, КНУТК і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого), виступає консультантом з питань підготовки кадрів вищої кваліфікації Львівської національної академії ім. М.В. Лисенка та Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. За звітній період під її керівництвом було захищено дві кандидатські дисертації у ЛНМА ім. М.В. Лисенка та відбувся захист низки бакалаврських і магістерських робіт.

А.К. Терещенко є членом Спеціалізованих Рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України (заступник голови ради), Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, виступає членом Громадської наукової ради ВАК України, членом редколегій та рецензентом наукових видань.

Член-кореспондент НАМУ М.Р. Черкашина-Губаренко протягом звітного періоду здійснила низку мистецтвознавчих публікацій у наукових виданнях та у періодичній пресі. Серед них: «Віталій Губаренко – ескізи до портрета» // Музика, № 3; Як балет став театром танцю // Курбасівські читання. Наук. вісник НЦТМ ім. Леся Курбаса, № 4; Вагнер contra Верди. Размышления, навеянные Международным конгрессом в Дрездене, Оперне літо у Баварії. Деякі враження від вистав Мюнхенського фестивалю, Известный-неизвестный Россини // День, № 87 (27 травня). 29 серпня, 4 вересня; «Вагнерівські університети» Сергія Прокоф’єва» // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського, вип. 80; «Структурний аналіз оперного твору», «Деякі тенденції розвитку сучасного оперного театру» // Часопис Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського, № 2(3), № 3(4); «Сторінки європейського оперного літа» // Український театр, № 2–4; Всегда тот же, всегда новый оперный Мюнхен // Музыкальная академия, № 2.

М.Р. Черкашина-Губаренко брала участь у багатьох міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах. Серед них: міжнародні науково-практичні та науково-творчі конференції «Композитор і сучасне соціо-культурне середовище» (Київ), «Крым как перехресток музыкальных культур в истории и современности» (Симферополь), «Музичні інформаційні інновації: досвід та проблеми розвитку» (Одеса), науково-практична конференція «Сучасний музичний театр: проблеми інтерпретації оперної вистави» (Київ), наукова конференція «Й. Гайдн – І. Котляревський; мистецтво оптимізму» (Харків).

М.Р. Черкашина-Губаренко – завідувачка кафедри історії зарубіжної музики НМАУ ім. П.І. Чайковського продовжувала активну педагогічну роботу. Протягом 2009 року за її науковим керівництвом відбувся захист докторської роботи, вона виступила опонентом на захисті кандидатської дисертації, продовжувала керівництво трьома докторськими та сімома кандидатськими роботами. У поточному році М. Р. Черкашина-Губаренко виступила Головою двох ДЕК – театрознавчого факультету КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого та кафедри оперної режисури НМАУ ім. П.І. Чайковського, а також Головою журі премії Міністерства культури і туризму та Спілки композиторів України ім. М. Вериківського за кращий твір для музичного театру.

М.Р. Черкашина-Губаренко – заступник Голови Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при НМАУ ім. П.І. Чайковського, член Спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій при ХДУМ ім. І.П. Котляревського, Голова Київського Вагнерівського товариства, член експертної групи театральної премії Київська Пектораль.

Член-кореспондент НАМУ І.М. Юдкін впродовж звітного періоду працював завідувачем відділу театрознавства та культурології ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, де під його керівництвом було завершено планову тему «Методологічні проблеми історії українського театру». У цій праці І. М. Юдкін виступив автором розділу «Методологічні питання дослідження фразеології драми». Водночас в Інституті культурології НАМУ під керівництвом ученого виконувалася тема «Інтеграційні процеси як перспектива розвитку української культури: методологічні, семіотичні, естетичні, комунікаційні, регіональні аспекти».

Протягом року І.М. Юдкін взяв участь у багатьох конференціях (у тому числі – 5 міжнародних), серед них: 18-та міжнародна конференція «Мова та культура», Міжнародна конференція «Гоголівський модус буття», Міжнародна конференція до 90-річчя від дня народження О. Пріцака, наукова конференція «Динаміка культуротворчих процесів в Україні», 39-та баладна конференція (Мінськ, Білорусь), V міжнародна наукова конференція «Язык, культура, общество» (Москва, Росія), наукова конференція «Імагологія як комплексний напрямок досліджень культури», 13 читання пам’яті А. Кримського, 7-ма міжнародна конференція «Філологія і культура» (Тамбов, Росія).За цей час І.М. Юдкін надрукував монографію «Формування визначників української культури» (К., 2008, Інститут культурології НАМУ. – 184 с. (ISBN 978-966-2241-02-0) та 16 статей. Серед них: Харківські вірші Леопольда Стаффа або катастрофа як перетворення // Слово і час, 2009, № 1; Формування концептосфери прислів’їв та афоризмів як текстоутворювальний експеримент // Мова і культура. Вип. 11. Том IX (121). К.: Бураго, 2009; Принцип градації в поліфонічній «системі розрядів» И.И. Фукса» // Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 26–27 березня 2009 року, Харків, 2009; Взаимосвязи стихов и прозы в немецкоязычной литературе между романтизмом и экспрессионизмом / Романтизм: грани и судьбы. Сб. 8. Тверь, 2008, Тверской государственный университет. Научно-исследовательская лаборатория комплексного изучения проблем романтизма; Несобственно-прямая речь как средство фразеологической характеристики романтического персонажа / Мир романтизма. Сб. 13 (37). Материалы международной научной конференции 26–29.05.2008 г. Тверь, 2008, Тверской государственный университет; Мотивировка языкового знака в детской речи / Детская литература и воспитание. Сборник трудов международной научной конференции. Вып. 5. Тверь, 2008; Фразеологические особенности театральных пьес для детей / Родная словесность в школе и вузе. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. Тверь, 2009, Тверской государственный университет; Balladic Images in Nineteenth century Piano Music (Баладні образи в фортепіанній музиці 19-го століття) / 35-th International Ballad Conference SIEF Papers and Materials (2005, July 6–11, Kyiv, Ukraine). Kyiv, 2009, National Academy of Sciences of Ukraine. Rylsky Institute for Art studies, Folkloristics and Ethnology; Ідіоматизація образних висловів у драмах Ципріяна Норвіда // Слов’янський світ. Вип. 6. К., 2008, Національна Академія наук. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. Український Комітет Славістів; Афористична ідіоматика паремійних та поетичних текстів у діахронній перспективі / Слов’янський збірник. Вип. 13. Одеса, 2008, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова; Фразеологія драми у висвітленні когнітивної лінгвістики / Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого. Вип. 4–5, 2009; Дейктическая мотивировка идиоматической лексики в драмах Н.В. Гоголя (к 200-летнему юбилею) / Взаимодействие лексики и граматики в русаком языке: проблемы, итоги и перспективы. Сб. материалов конференции, Тамбов, 2009, Тамбовский государственный унверситет им. Г. Р. Державина. Российская ассоциация лингвистов-когнитологов; Фреймы для анализа семантических переходов фразеологии драмы» / Филология и культура. Материалы VII международной научной конференции 14–16 октября 2009 года. Посвящается 70-летию Института иностранных языков. Тамбов, 2009, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. Российская ассоциация лингвистов-когнитологов; «Ballad Motifs and the Epic Theatre (Баладні мотиви та епічний театр)» / Folk Heritage of the World: from the Past, through the Present, into the Future. Minsk, 2009, National Academy of Sciences of Belarus. Institute of Arts, Ethnography and Folklore named after K. Krapiva; «Фреймы как средство изучения фразеологии драмы» / V международная научная конференция «Язык, культура, общество». Москва, 24–27 сентября 2009 г. Тезисы докладов. М., 2009, Российская Академия Наук. Российская Академия Лингвистических Наук. Московский институт иностранных языков; «Japanese idiomatic collocations in a contrastive confrontation with German» / ХІІI сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 2009, НАН України. Інститут сходознавства ім. А. Кримського.

У 2009 році І.М. Юдкін виступив консультантом докторських дисертацій О.К. Зав’ялової, С.В. Волкова, здійснював керівництво кандидатською дисертацією О. Хіменко, яка одержала грант з Німеччини та E. Пустової. Ним також відрецензовані монографії В. Апатського, О. Зосім, докторських дисертацій О. Мілюгіної, О. Полянчук, Н. Владимирової. Як член спеціалізованої ради із захисту дисертацій та як завідувач відділу продовжував здійснювати науково-організаційну діяльність, брав участь у роботі спеціалізованих рад із захисту дисертацій (музикознавство, театрознавство).


Реалізація плану заходів на виконання постанови

Загальних зборів НАМУ
Відповідно до плану заходів на виконання постанови Загальних зборів НАМУ відділення теорії та історії мистецтв подало пропозиції міжнародному відділу НАМУ щодо встановлення контактів та співпраці з зарубіжними мистецькими академіями (п. 4), а також підготувало матеріали для оновлення сайту НАМУ (п. 5).

Протягом року члени відділення активно залучалися до організаційно-методичного забезпечення підготовки матеріалів до виконання планів фундаментальних наукових і прикладних досліджень, галузевих програм, спрямованих на збереження і розвиток національних традицій, сучасного вітчизняного мистецтва та інтеграцію його здобутків у світовий культурний простір. Члени відділення брали участь у підготовці та експертизі проектів законів України і підзаконних актів з питань культури, мистецтва, мистецтвознавчої науки і мистецької освіти.

Усі без винятку члени відділення теорії та історії мистецтв протягом року брали участь у наукових конференціях, активно залучалися до формування (організація матеріалів, написання статей, редагування) збірників наукових праць НАМУ. Усі новітні надходження членів Відділення у вигляді монографій представленні на виставці науково-творчих видань НАМУ.

Члени відділення неодноразово брали участь у підготовці пропозицій до Закону України «Про вищу освіту» та проекту Положення «Про акредитацію вищих навчальних закладів, напрямів підготовки і спеціальностей у вищих навчальних закладах».

За звітній період Відділення двічі збиралося загальними зборами та двічі проводилися засідання бюро відділення. На засіданні Загальних зборів відділення, що відбулися у грудні 2009 року, проаналізовано діяльність роботи відділення теорії та історії мистецтв НАМУ за поточний рік та розглянуто основні пункти плану роботи на наступний 2010 рік.

Детальніше висвітлення виробничої, викладацької та науково-видавничої діяльності членів Відділення теорії та історії мистецтв НАМУ, їх громадської та науково-творчої роботи подано в особистих звітах.

Звіт ученого секретаря відділення теорії та історії мистецтв НАМУ Н.В. Владимирової додається окремо.

Загальна кількість монографій, підготовлених членами відділення у 2009 році – 5;

Загальна кількість наукових публікацій – 137;

Загальна кількість конференцій, у яких члени відділення взяли участь – 57.ВІДДІЛЕННЯ СИНТЕЗУ ПЛАСТИЧНИХ МИСТЕЦТВ

ТА СЕКЦІЯ ЕСТЕТИКИ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Наукова, творча, організаційна та педагогічна робота членів відділення в 2009 році була спрямована на виконання рішень сесії Загальних зборів НАМУ, постанов Президії, окремих доручень та завдань секретаріату Президії і плану роботи відділення на поточний рік. 3 квітня 2009 року проведено загальні збори членів відділення, на яких заслухано звіт про роботу в 2008 році та затверджено план роботи на 2009 рік.

Відділення синтезу пластичних мистецтв взяло активну участь у підготовці та проведенні ХІІІ звітної сесії Загальних зборів та у виборах дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів. Серед кандидатур висунутих науковими установами, вищими мистецькими закладами освіти ІІІ–IV рівнів акредитації, творчими спілками, державними та громадськими організаціями, дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами, документи яких надійшли до Академії в установленому порядку, було допущено до голосування 14 кандидатур. Обраними членами-кореспондентами по відділенню стали: Боднар Олег Ярославович (м. Львів), Векленко Олег Анатолійович (м. Харків) та Пасівенко Володимир Іванович (м. Київ).

Упродовж звітного періоду члени відділення вели активну роботу по виконанню рішень Загальних зборів НАМУ від 3 квітня 2009 року № 1/5–06, плану роботи Президії НАМУ на поточний рік та плану роботи відділення синтезу пластичних мистецтв і секції естетики та культурології НАМУ на 2009 рік.

Основні зусилля були спрямовані на активну наукову та творчу роботу, участь у науково-практичних конференціях різного рівня, у значних мистецьких акціях як всеукраїнського, так і міжнародного значення, які були пов’язані не тільки з проблемами синтезу пластичних мистецтв, а і загальним станом культурологічних процесів як в Україні, так і за її межами. На виконання плану заходів із відзначення мистецьких професійних свят у 2009 році НАМУ від 27.02.2009 р. № 2/12–09 членами відділення академіком А.А. Бокотеєм, членами-кореспондентами В.Я. Даниленком та В.М. Шейком із нагоди Дня науки були проведені дні відкритих дверей у Львівській національній академії мистецтв, Харківській державній академії дизайну і мистецтв та Харківській державній академії культури. Значний позитивний відгук у ЗМІ та серед фахівців отримала акція, присвячена презентації книги члена-кореспондента НАМУ В.Я. Даниленка «Дизайн Центрально-Східної Європи», яку було проведено в залі засідань НАМУ 25 березня 2009 р.

До Дня архітектора було організовано виставку наукових і архітектурних праць та архітектурних проектів членів відділення спільно з Національною спілкою архітекторів України, яка експонувалася в липні 2009 року в приміщенні столичного Будинку архітектора. Члени відділення активно долучились до виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2007 року № 883–р «Про план заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя», які були заплановані на 2009 рік. У Києві, Полтаві та Ніжині відбулися міжнародні наукові симпозіуми, конференції та круглі столи, присвячені творчості М.В. Гоголя. Вперше в Україні 12 українських кураторів репрезентували свої проекти в єдиному просторі, створивши «Картель кураторів. Містифікація». Проект «Гоголь Fest 2009» став яскравою подією в культурно-мистецькому житті столиці. Експозиція була розгорнута в культурно-художньому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» у вересні 2009 року. У жовтні поточного року в Харкові відбулось відкриття VII Міжнародної трієнале екологічного плаката «4-й блок» та ІІІ Міжнародного конкурсу плаката та анімації «Анти СНІД – Україна».

Під час їх проведення відбувся ряд цікавих акцій, зокрема: відкриття виставок-супутників; презентація альбомів, лекції – презентації членів журі, виставка творів членів міжнародного журі та офіційне нагородження переможців. Членами відділення внесено пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» (№ 554/97–ВР від 7.10.1997 р.) в частині, що стосується гарантій професійного та соціального захисту членів творчих спілок, охорони їх авторських і суміжних прав.

Спільно з Координаційною Радою національних творчих спілок та Міністерством культури і туризму визначається робоча група фахівців, які мають опрацювати всі пропозиції щодо змін до зазначеного Закону з подальшим внесенням їх в установленому порядку на розгляд Верховної
Ради України.

Відділенням велась серйозна робота щодо розширення та поглиблення пям’яткоохоронної справи. В нову епоху глобалізації пям’яткоохоронна система набуває нових нюансів і транскрипцій. У час економічних реформ, зміни майнових відносин, неврегульованості місцевого самоврядування та землекористування, за відсутності в державі єдиного державного органу управління пям’яткоохоронною сферою особливо руйнівних процесів зазнають історико-культурні надбання.

Тому для поліпшення стану збереження національних культурних надбань, поширення серед українських пям’яткоохоронців нормативних та законодавчих актів, міжнародних документів за ініціативою членів відділення віце-президента НАМУ, академіка, директора Інституту культурології НАМУ Ю.П. Богуцького, головного ученого секретаря НАМУ, академіка М.І. Яковлєва та ученого секретаря відділення, члена-кореспондента НАМУ О.М. Міщенка було видано в 2009 році збірник документів «Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань», в якому зібрано та систематизовано важливіші міжнародні документи з питань охорони культурної спадщини та законодавчі і нормативні акти, якими регулюються пам’яткознавчі відносини в Україні. Це видання, до якого долучились президент ICOMOS, заступник Міністра культури і туризму України М.М. Яковина та кандидат архітектури, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Л.В. Прибєга, буде корисним не тільки для фахівців, а й широкому загалу читачів, усім, хто цікавиться станом розвитку культури України. Члени відділення глибоко переконані, що в складних умовах, які виникли в культурно-мистецькій сфері, коли не виконуються Укази Президента та рішення Верховної Ради України щодо збереження існуючої мережі заповідників, музеїв, бібліотек, театрів, видавництв, книгарень тощо, недопустимо скорочено Державну програму фінансування соціально-значущих видань і взагалі випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», слід шукати важелі впливу на уряд та державні органи виконавчої влади усіх рівнів, наголошуючи на важливості підтримки розвитку культури і мистецтва. Тому постало питання про розробку проекту фундаментальної Державної програми підтримки розвитку сучасного мистецтва, над якою члени відділення активно працюють. До його розробки залучені всі відділення НАМУ та Інституту проблем сучасного мистецтва та культурології НАМУ. Програму передбачається виконувати в 2010–2012 роках шляхом урахування потреб щодо розвитку сучасного мистецтва в щорічних проектах соціально-економічного розвитку держави у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших, не заборонених законодавством.

Програма, у разі її схвалення та Затвердження Кабінетом Міністрів, спрямовується на:  • Зміцнення правових, соціальних, економічних та організаційних засад діяльності митців та науковців, які на нинішньому зламі тисячоліть спрямували свою творчість у напрямку мистецьких пошуків та експериментів, стали провідниками новітніх процесів синтезу мистецтва;

  • Удосконалення взаємодії органів влади з мистецькими об’єднаннями і спілками та забезпечення стабільної державної підтримки розвитку сучасного мистецтва і національної культури в цілому.

У частині наукової, творчої, науково-практичної та педагогічної діяльності члени відділення вели активну роботу не тільки в межах затвердженого плану роботи відділення на 2009 рік.

Завдяки зусиллям членів відділення В.Я. Даниленка, В.М. Шейка, В.І. Лесняка, О.А. Векленка на базі Харківської державної академії дизайну і мистецтва та Харківської державної академії культури було організовано та проведено міжнародний форум «Дизайн–освіта – 2009», міжнародну виставку-конкурс дизайнерських робіт «Водопарад», всеукраїнські дизайнерські виставки «Світло» та «Репліканти», конкурси соціального плаката «Сирітство – це відчай, родина – надія на життя» та «Голодомор в Україні 1932–1933 рр.», проведено 7 міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій та 5 круглих столів з питань мистецтва і культури.

Разом з відділенням образотворчого мистецтва було розроблено та затверджено на засіданні Президії НАМУ план заходів акції «Мистецтво молодих – 2010», яка буде проведена 8–22 жовтня 2010 р. в Києві у виставкових приміщеннях Академії мистецтв України, Інституту проблем сучасного мистецтва НАМУ та Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Планується також проведення науково-практичної конференції із залученням до участі провідних науковців, відомих мистецтвознавців, істориків мистецтва і молодих науковців Києва, Львова, Харкова та інших регіонів України.

Упродовж звітного періоду членами відділення велась робота з виконання індивідуальних планів, які включали творчу, наукову, громадську та педагогічну роботу.

Член відділення, віце-президент НАМУ, академік, директор Інституту культурології НАМУ Ю.П. Богуцький продовжував роботу із забезпечення багатогранної роботи Інституту, вів індивідуальну наукову роботу в напрямках, пов’язаних із сучасними проблемами культурології.

Упродовж звітного періоду Ю.П. Богуцький вів значну громадсько-політичну роботу як заступник Голови Секретаріату Президента України. Це конференції, творчі зустрічі, брифінги, виступи в ЗМІ на теми, пов’язані з культурою та мистецтвом.

Академік-секретар відділення А.А. Бокотей брав участь у багатьох виставках, пленерах і симпозіумах як в Україні, так і за її межами, продовжував роботу з налагодження культурологічних і мистецьких стосунків між Угорщиною та Україною.

Завдяки зусиллям президента НАМУ А.В. Чебикіна та А.А. Бокотея відбулася групова виставка творів угорських художників у Києві в залах Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Академік В.М. Прядка в 2009 році працював над монументальним розписом в інтер’єрі Успенського собору Києво-Печерської лаври. Завершив композицію «Апокаліптичні старці». Близькі до завершення композиції «V Вселенський собор» та «VІІ Вселенський собор». Паралельно працював над історичною картиною «Україна у вогні».

Академік, головний учений секретар НАМУ М.І. Яковлєв вів активну організаційну роботу з підготовки та проведення засідань Президії НАМУ, Загальних зборів НАМУ, науково-практичних конференцій та творчих зустрічей. Як член Президії ВАКу брав участь у засіданнях, вів роботу з керівництва аспірантами та докторантами. Дослідницькі, наукові та методичні праці М.І. Яковлєва опубліковані в наукових збірниках.

Упродовж звітного періоду член-кореспондент В.Я. Даниленко опублікував монографію «Дизайн Центрально-Східної Європи» (172 с.: іл.) та підготував до друку наукову працю «Дизайнерська Україна у світовому контексті (Нариси історії українського дизайну)». Здійснив доповіді та повідомлення на трьох науково-практичних конференціях, провів роботу з підготовки наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі, взяв активну участь в організації мистецьких акцій «Водопарад», «Світло», «Репліканти», «Свято кирилиці» та ін.

Член-кореспондент М.Є. Станкевич очолив кафедру теорії та історії мистецтва Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, при якій діє аспірантура зі спеціальності «образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», є головою спеціалізованої вченої ради. У звітному році проведено захист чотирьох дисертацій. М. Є. Станкевич підготував до друку теоретичне дослідження «Етноестетика» обсягом 16 авт. арк. Мав ряд публікацій у наукових збірниках, серед яких «Літературні джерела етноестетики» (Мистецтвознавство’09: Науковий збірник. – Львів), «Духовність народного мистецтва: етноестетичний аспект» (Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – 2009. – Вип. 15–16) та ін. Провадив значну громадську роботу як голова секції мистецтвознавства Львівської обласної організації Національної спілки художників України.

Член-кореспондент В.М. Шейко був організатором науково-практичних конференцій, за його участю було підготовлено 24 концертні програми, які були реалізовані в 35 концертах як в Україні, так і за її межами.

За 2009 рік підготував і видав 9 наукових статей, програми кандидатських іспитів з історії української культури (22 др. арк.). Здано до друку, за планом фундаментальних досліджень за темою «Культура України: історико-культурологічні виміри», дві монографії:


  • «Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект» (13 др. арк.);

  • «Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації (середина ХVІІІ – початок ХХ ст.)» (22 др. арк.).

Загальний обсяг наукового доробку – понад 100 друкованих аркушів.

Цікаві творчі здобутки в галузі монументального мистецтва, дизайну та архітектури демонстрували академіки Л.М. Медвідь та І.П. Шпара, члени-кореспонденти С.В. Бабушкін, В.М. Бондаренко, А.В. Гайдамака, О.М. Міщенко, Л.П. Скорик.

Члени відділення за звітний період спрямовували свою роботу на виконання рішень сесії Загальних зборів НАМУ та постанов Президії НАМУ, постійно співпрацювали з відділеннями НАМУ з усіх питань, що входять до їх компетенції.


ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Інститут проблем сучасного мистецтва здійснював роботу відповідно до плану фундаментальних досліджень на 2009 рік, затвердженого постановою Президії Академії мистецтв України № 8/50–09 від 18.12.2008 р., з внесеними змінами, що затверджені постановами Президії Академії мистецтв України № 3/22–09 від 11.05.2009 р. та № 7/46–09 від 2.12.2009 р. «Про внесення змін до тематичного плану фундаментальних наукових досліджень ІПСМ НАМУ на 2009 рік». Співробітники Інституту протягом звітного періоду здійснювали заплановану роботу згідно із завданнями, що були затверджені наказом директора Інституту № 4–р від 9.01.2009 р., та в основному її виконали. Хід виконання наукових програм обговорювався на засіданнях Вченої ради Інституту, створеної відповідно до наказу директора Інституту № 41–р від 05.11.2002р. зі змінами згідно з наказом № 28/1 від 24.10.2009 р. Значна увага в роботі Інституту приділялася зокрема вирішенню організаційних питань.

Організаційно-господарська робота. Заплановані кошти на оплату комунальних послуг, зв’язку, утримання автотранспорту, господарчі та канцелярські потреби використано повністю.

У зв’язку зі зростанням цін на товари протягом другого півріччя затверджений кошторис на 2009 рік коригувався. Стосовно придбання обладнання та меблів для організації належних умов для роботи всіх співробітників Інституту Постановою Кабінету Міністрів України № 943 від 22.10.2009 р. була обмежена витратна стаття кошторису. Інститут звернувся до Президії Академії мистецтв України з проханням передати Інституту зі складу НАМУ необхідну частину меблів та оргтехніку. На кінець 2009 року елементарні умови для роботи відділів Інститут отримав. Крім того, протягом року було забезпечено проведення наукових конференцій та виставкової діяльності у приміщенні Інституту.

Діяльність у сфері закупівлі товарів і послуг здійснювалася відповідно до «Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». Проведено відкриті торги на послуги з видання наукових праць на суму 494 тисячі гривень. За результатами торгів заощадження державних коштів склало 95,8 тисяч гривень. Закупівлі на суму менше 1000,00 гривень проводилися за методом запиту цінових пропозицій не менше ніж з трьох учасників.

За 2009 рік прийнято на роботу 3 науковці, з них доктор наук – 1; кандидат наук – 2, у тому числі на постійну – 8, за сумісництвом – 2.

Загальна кількість працівників – 95, фактична – 91 працівників.

Звільнено – 8.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Національної академії мистецтв icon«Через очі фотографа теперішнє стає минулим…» /Береніс Ебот
Ф. Д. Араго, виступивши перед спільним засіданням Паризької Академії наук І академії Образотворчих Мистецтв, познайомив присутніх...
Національної академії мистецтв iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Національної академії мистецтв iconАкадемії мистецтв україни
А. В. Чебикін (голова), І. Д. Безгін, Ю. П. Богуцький, А. А. Бокотей, М. П. Мащенко, М. Ю. Рєзникович, В. Д. Сидоренко, М. А. Стороженко,...
Національної академії мистецтв iconРудольф герц
Народився 1954 року, живе й працює в Мюнхені. З 1974 до 1981 навчався в Академії образотворчих мистецтв Мюнхена, клас скульпторів...
Національної академії мистецтв iconНавчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка