Національної академії мистецтвСторінка9/13
Дата конвертації18.04.2017
Розмір3,25 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
Згідно з планом роботи, затвердженим Президією Національної академії мистецтв України на 2009 рік, Інститут культурології спрямовував свою діяльність на виконання фундаментальних досліджень у сфері культурології, затверджених паспортом бюджетної програми, а також на організаційних заходах.

Президією Національної академії мистецтв України було визначено Інституту культурології шість тем фундаментальних і прикладних досліджень: • Формування художньої культури в Україні: історія, естетика, семіотика, напрями, перспективи;

 • Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні;

 • Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження;

 • Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей;

 • Культура України: історико-культурологічні виміри;

 • Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури.

На їх виконання державним бюджетом у 2009 році було виділено 2188,2 млн. грн.

Для виконання зазначених тем Інститутом було залучено як штатних наукових працівників, так і найвідоміших науковців України.

У 2009 році Інституту культурології НАМУ штатним розкладом затверджено 19 посад наукових працівників та 8 осіб допоміжного складу.

До проведення наукових досліджень було залучено 27 науковців, серед яких 8 докторів наук, 15 кандидатів наук. З них основних штатних наукових співробітників – 7 осіб.

Адміністративно-технічним персоналом провадилася робота із зміцнення матеріально-технічної бази Інституту: обладнання приміщення, придбання технічних засобів, а також технічне забезпечення видання наукових рукописів, підготовлених науковцями.
Наукова діяльність
Діяльність Інституту культурології НАМУ відбувалася за принципом створення ефективних науково-творчих колективів, які складаються з провідних вчених у галузі культурології, мистецтвознавства, соціології культури та філософії культури.

Відділ науково-творчих досліджень з теорії та історії культури (зав. відділом – кандидат історичних наук, Т.І. Гаєвська) досліджував концептуальні засади культурології, напрями й етапи розвитку культурології, конкретно-історичні явища культури, універсальні закономірності виникнення явищ культури, її еволюції та функціонування. Зазначений відділ здійснював координацію досліджень за темами: «Формування художньої культури України: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи» та «Культура України: історико-культурологічні виміри».

Виконання теми «Формування художньої культури в Україні: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи» здійснювалося І.М. Юдкіним, доктором мистецтвознавства, членом-кореспондентом Академії мистецтв України (науковий керівник) та С.Д. Безклубенком, доктором філософських наук, провідним науковим співробітником Інституту культурології НАМУ (відповідальний виконавець).

Фундаментальну тему «Культура України: історико-культурологічні виміри» розробляли В.М. Шейко, доктор історичних наук, член-кореспондент Академії мистецтв України, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМУ (науковий керівник); відповідальний виконавець – Т.І. Гаєвська, кандидат історичних наук, зав. відділом науково-творчих досліджень з теорії та історії культури Інституту культурології НАМУ.

Співробітниками відділу в різних виданнях було здійснено 7 наукових публікацій та підготовлено до друку монографію доктора мистецтвознавства С.Д. Безклубенка «Мистецтво: терміни та поняття. Ч.2», працівники відділу взяли участь в роботі 5 наукових конференцій.Відділ світової культури і міжнародних культурних зв’язків (зав. відділом – Л.О. Троєльнікова, доктор мистецтвознавства) здійснював дослідження в галузі міжкультурної комунікації та діалогу культур людства, їх співіснування; чинники та проблеми подолання глобальної кризи сучасного суспільства. Брав участь у розробці тем «Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні» (науковий керівник – Ю.П. Богуцький, кандидат філософських наук, директор Інституту культурології НАМУ, дійсний член (академік) Академії мистецтв України; відповідальний виконавець – С.І. Іваненкова, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту культурології НАМУ) та «Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження» (науковий керівник – Ю.П. Богуцький, кандидат філософських наук, директор Інституту культурології НАМУ, дійсний член (академік) Академії мистецтв України; відповідальний виконавець – О.І. Оніщенко, доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМУ).

За результатами досліджень працівників відділу здійснено 17 публікацій. Працівниками відділу видано монографію «Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в ХХІ ст.» (авт. доктор мистецтвознавства О.М. Берегова), «Культурно-цивілізаційний вибір українського народу» (авт. Д.В. Вітер, Б.Б. Глотов), електронне видання «Золоті сторінки української культури. Ч.2», (авт. С.І. Іваненкова), «Інституалізовані соціокультурні системи. Навчальні заклади культури і мистецтва: регіональна специфіка та соціокультурна динаміка» (авт. С.М. Волков).

Працівники відділу етнокультурології та культурної антропології брали участь у дослідженнях історії та сучасного стану культурного життя українського суспільства у формі його специфічних груп-етносів. Брали участь у розробці наукових тем: «Культура України: історико-культурологічні виміри». У контексті наукових досліджень співробітники відділу взяли участь в роботі 18 наукових конференцій та семінарів, науковцями відділу підготовлено 27 публікацій у різних наукових виданнях та дві монографії: «Українська національна ідея та Микола Хвильовий: історико-культурологічний вимір» (авт. В.М. Шейко, В.Г. Левіна) та «Культура і цивілізація в філософсько-культурологічній думці України в добу глобалізації» (авт. В.М. Шейко, М.В. Александрова).

Відділ соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури (зав. відділом – В.М. Щербина, доктор соціології) спрямовував свою діяльність на дослідження соціальних аспектів та аналіз чинників, механізмів, інститутів й феноменів культурного життя суспільства; виокремлення проблем соціокультурної динаміки; вивчення закономірностей, тенденцій і форм соціокультурних змін на основі опрацювання зарубіжного досвіду із використанням сучасних теоретичних підходів та емпіричних процедур. Здійснював координацію досліджень за темами: «Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей» (науковий керівник – В.М. Щербина, доктор соціологічних наук, начальник відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури); відповідальний виконавець – М.Ю Наумова, кандидат соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту культурології НАМУ). У контексті теми досліджень працівники відділу взяли участь в роботі у 14 наукових конференцій та семінарах, підготували 7 публікацій та збірку наукових праць «Соціологічні дослідження культури: концепції та практики» (автори-впорядники В.М. Щербина, М.Ю. Наумова). Працівники відділу здійснювали дослідження в рамках теми «Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури» розробляли О.І. Безгін, кандидат мистецтвознавства, член-кореспондент Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України (науковий керівник), І.М. Кочарян, кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник Інституту культурології НАМУ (відповідальний виконавець) та О.Ю. Успенська, науковий співробітник Інституту культурології НАМУ. За результатами досліджень підготовлено колективну монографію «Методологія матеріальної підтримки культурних проектів за ринкових умов: світовий досвід та можливості застосування його в Україні» (авт. О.І. Безгін, І.С. Кочарян, Г.Є. Бернадська, О.Ю. Успенська)

Сфера діяльності відділу музеєзнавства та пам’яткознавства (зав. відділом – кандидат архітектури, доцент С.В. Оляніна) зорієнтована на дослідження об’єктивних закономірностей світових і національних культурних процесів засобами музеєзнавства, а також створення й збереження культурних цінностей музейної справи та пам’ятко-охоронної діяльності. У рамках теми «Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури» співробітниками відділу виконувалася робота по добору міжнародних та вітчизняних правових актів з питань охорони культурного та природного надбання. Зазначені матеріали видано окремим виданням «Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань. Збірник документів» (упоряд. Л.В. Прибєга, С.В. Оляніна, М.М. Яковина, О.М. Міщенко). Працівники відділу взяли участь в роботі 7 наукових конференцій, результати своїх наукових досліджень опублікували у 14 наукових публікаціях.Діяльність лабораторії культурних практик (зав. лабораторії – І.П. Шалінський) спрямована на проводження наукових досліджень з питань розвитку духовного потенціалу суспільства, аналізу культурного різноманіття в сучасних суспільствах, а також опрацювання теоретичних досягнень української культурології та естетики у наукових виданнях і засобах масової інформації. Співробітники лабораторії брали участь у підготовці до видання монографій, в роботі 5 наукових конференцій, підготували 4 наукові статті, здійснили підготовку до випуску першого номера щорічника наукових праць Інституту «Культурологічна думка»; проводили наукові дослідження інноваційних технологій у сфері комп’ютерного забезпечення та дизайну; здійснювали організаційне та інформаційне забезпечення презентаційних заходів установи: розробку запрошень й буклетів до презентації Інституту культурології НАМУ.
2. Кількість наукових публікацій – 73, в т. ч.:

а) за темою «Формування художньої культури України: історія, соціологія, естетика, семіотика – проблеми, перспективи» – 20, в т.ч.:

монографія:

 1. Безклубенко С.Д. Мистецтво: терміни та поняття. Ч. 2.

в т.ч.: статті:

 1. Берегова О.М. Музична комунікація: тенденції і виклики часу // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип. 75. Композитор і сучасне соціокультурне середовище: Зб. ст. – Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2009.

 2. Берегова О.М. Комунікація в науково-освітньому сегменті культури: дискурс креативності // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – № 1. – К.: Інститут культурології НАМУ. – К., 2009.

 3. Левчук Я.М. Механізми когнітивного розвитку як засоби самоорганізації традиційної української дитячої субкультури (на матеріалі українського дитячого фольклору) // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – № 1. – К.: Інститут культурології НАМУ. – К., 2009.

 4. Левчук Я.М. Дослідження української народної дитячої субкультури на межі ХІХ –ХХ століть // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 32. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2009.

 5. Причепій Є.М. Семи- та восьмичленні структури первісної символіки і орнаментів // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – № 1. – К.: Інститут культурології НАМУ. – К., 2009.

 6. Причепій Є.М. Вишивка Східного Поділля. К.: Родовід–Оранта, 2009.

 7. Юдкін І.М. Формування концептосфери прислі’їв та афоризмів як текстоутворювальний експеримент // Мова і культура. Вип. 1. Том ІХ (121). – К.: Бураго, 2009.

 8. Юдкін І.М. Харківські вірші Леопольда Стаффа або катастрофа як перетворення // Слово і час, 2009, № 1 – С. 50–60 (КВ № 444 / 23.02.1994).

 9. Юдкін І.М. Принцип градації в поліфонічній «системі розрядів» И.И. Фукса // Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій. Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 26–27 березня 2009 року, Харків, 2009 (Харківська державна академія культури) – С. 107–109 (ISBN 978-966-8308-19-20).

 10. Юдкин И.М. Взаимосвязи стихов и прозы в немецкоязычной литературе между романтизмом и экспрессионизмом / Романтизм: грани и судьбы. Сб. 8. Тверь, 2008 (Тверской государственный университет. Научно-исследовательская лаборатория комплексного изучения проблем романтизма); ISBN 978-5-7609-0457-7. – С. 140–156.

 11. Юдкин И.М. Несобственно-прямая речь как средство фразеологической характеристики романтического персонажа / Мир романтизма. Сб. 13 (37). Материалы международной научной конференции 26–29.05.2008, г. Тверь, 2008 (Тверской государственный университет); ISBN 978-5-7609-0471-3. – С. 50–57.

 12. Юдкин И.М. Мотивировка языкового знака в детской речи / Детская литература и воспитание. Сборник трудов международной научной конференции. Вып. 5. Тверь, 2008; ISBN 978-5-7609-0475-1. – С. 37–46.

 13. Юдкин И.М. Фразеологические особенности театральных пьес для детей / Родная словесность в школе и вузе. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4 (6). Тверь, 2009. – (Тверской государственный университет); ISBN 978-5-7609-0527-7. – С. 145–152.

 14. Юдкін І.М. Balladic Images in Nineteenth century Piano Music (Баладні образи в фортепіанній музиці 19-го століття) / 35-th International Ballad Conference SIEF Papers and Materials (2005, July 6–11, Kyiv, Ukraine). Kyiv, 2009 (National Academy of Sciences of Ukraine. Rylsky Institute for Art studies, Folkloristics and Ethnology). – P. 233–237; ISBN 978-966-02-5300-1.

 15. Юдкін І.М. Ідіоматизація образних висловів у драмах Ципріяна Норвіда // Слов’янський світ. Вип. 6. К., 2008 (Національна Академія наук. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. Український Комітет Славістів). – С. 130–146; ISBN 966-08-2984-4 (серія); ISBN 978-966-02-5277-6. – Вип. 6.

 16. Юдкін І.М. Афористична ідіоматика паремійних та поетичних текстів у діахронній перспективі / Слов’нський збірник. Вип. 13. Одеса, 2008 (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. Філологічний факультет). – С. 175– 191.

 17. Юдкін І.М. Фразеологія драми у висвітленні когнітивної лінгвістики / Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Вип. 4–5. Черкаси, 2009. – С. 287– 298.

 18. Юдкин И.М. Дейктическая мотивировка идиоматической лексики в драмах Н.В. Гоголя (к 200-летнему юбилею) / Взаимодействие лексики и граматики в русском языке: проблемы, итоги и перспективы. Сборник материалов конференции (21 октября по 4 ноября 2009 года). Тамбов, 2009 (Тамбовский государственный унверситет им. Г.Р. Державина. Российская ассоциация лингвистов-когнитологов) С. 308–325.

 19. Юдкин И.М. Фреймы для анализа семантических переходов фразеологии драмы / Филология и культура. Материалы VII международной научной конференции 14–16 октября 2009 года. Посвящается 70-летию Института иностранных языков. Тамбов, 2009. (Тамбовский государственный унверситет им. Г. Р. Державина. Российская ассоциация лингвистов-когнитологов); ISBN 978-5-89016-466-7. – С. 408–411.

б) за темою «Українська культура і світ: організаційні проблеми художньої культури» – 6, в т.ч.:

монографія:

 1. Безгін О.І., Кочарян І.С., Успенська О.Ю. Методологія матеріальної підтримки культурних проектів за ринкових умов: світовий досвід та можливості застосування його в Україні.

в т.ч.: статті:

 1. Безгін О.І. Тенденції модернізації мистецької освіти в контексті Болонського процесу. «Ангажемент» № 1– 2.

 2. Бурковська Л.В. Актуальність проблеми збереження творів монументального малярства в культових спорудах // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – № 1. – К.: Інститут культурології АМУ. – К., 2009.

 3. Кочарян І.С. Економічний аспект стратегічного планування в діяльності закладів культури // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – № 1. – К.: Інститут культурології АМУ. – К., 2009.

 4. Прибєга Л.В. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – № 1. – К.: Інститут культурології НАМУ. – К., 2009.

в) за темою «Культура України: історико-культурологічні виміри» – 24, в т.ч.:

монографії:

    1. Шейко В.М., Левіна В.Г. «Українська національна ідея та Микола Хвильовий: історико-культурологічний вимір».

    2. Шейко В.М., Александрова М.В. «Культура і цивілізація в філософсько-культурологічній думці України в добу глобалізації».

в т.ч.: статті:

    1. Гирич І.Б. Грушевськініана С. Білоконя або приватні збірки як культурна проблема // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – К.: Інститут культурології НАМУ. – К., 2009. – № 1.

    2. Гаєвська Т.І. До змісту понять «паломництво», «прочанство», «хаджі» та «релігійний туризм» // Питання культурології: Зб. наук. праць / КНУКіМ. – К., 2009. – Вип. 25.

    3. Гаєвська Т.І. Обрядова культура релігійного туризму // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць / КНУКіМ. – К., 2009. – Серія «Мистецтвознавство». – Вип. 20.

    4. Гаєвська Т.І. Від обрядування до урядування // Наукові записка Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2009.

    5. Демещенко В.В. Становлення звукової ери кіно // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал.

    6. Демещенко В.В. Взаємозв’язки музики і кіно // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал.

    7. Демещенко В.В. Взаємовпливи живопису та кіномистецтва // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал.

    8. Демещенко В.В. Особливості розвитку жанру в кіномистецтві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал.

    9. Демещенко В.В. Творчі пошуки українського кіномитця Олександра Довженка // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал.

    10. Оляніна С.В. Типологія іконостасів України у стилі класицизму // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – № 1. – К.: Інститут культурології НАМУ. – К., 2009.

    11. Шейко В.М. Культурологічні трансформації в сучасній Україні: стан та перспективи // Культура України: зб. наук. праць. – Вип. 26. – Х.: ХДАК, 2009.

    12. Шейко В.М. Процеси інтеграції в європейський освітній простір в Україні // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць Вип. 24 / Харк держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2009.

    13. Шейко В.М. Тенденції розвитку Харківської державної академії культури напередодні 80-річчя свого функціонування // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2009. – Вип. 25.

    14. Шейко В.М. Формування концептуальних основ глобалізації як соціокультурного явища // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2009. – Вип. 26.

    15. Шейко В.М. Культурологічно-глобалізаційні процеси в сучасному інформаційному полі України // Вісник Книжкової палати. – К.: 2009. – № 7.

    16. Шейко В.М. Провідний центр вищої культурно-мистецької освіти в Україні // Вісник Книжкової палати. – К.: 2009. – № 8.

    17. Шейко В.М. Вісімдесят років служіння української культурі та мистецтву // Культура України: зб. наук. праць. – Вип. 27. / Харківська державна академія культури. – Х.: ХДАК, 2009.

    18. Шейко В.М. Стратегічні напрями інноваційної діяльності Харківської державної академії культури // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2009. – Вип. 27.

    19. Шейко В.М. Комунікативні соціально-культурні зв’язки України ЮНЕСКО (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2009. – Вип. 27.

    20. Шейко В.М. Харківська державна академія культури – унікальний вищий навчальний заклад, провідний науковий, навчально-методичний, культурно-інформаційний центр України // Культура України: зб. наук. праць / Харківська державна академія культури. – Х.: ХДАК, 2009. – Вип. 28.

    21. Шейко В.М. Формування інформаційного простору та зовнішньої культурної політики України в роки незалежності // Вісник Харківської державної академії культури: Зб. наук. праць / Харк. держ. акад. культури. – Х.: ХДАК, 2009. – Вип. 28.

    22. Шейко В.М. Літературні періодичні видання України в роки незалежності: культурологічний аспект // Культура України: зб. наук. праць / Харківська державна академія культури. – Х.: ХДАК, 2009. – Вип. 29.

г) за темою «Самоорганізація та динаміка культури та їх особливості в Україні» – 7, в т.ч.:

монографії:

     1. Волков С.М. Інституалізовані соціокультурні системи. Навчальні заклади культури і мистецтва: регіональна специфіка та соціокультурна динаміка.

     2. Вітер Д.В., Глотов Б.Б. Культурно-цивілізаційний вибір українського народу. – К.: ДАКККіМ, 2009.

     3. Іваненкова С.І. Золоті сторінки української культури. Ч. 2 (електронне видання);

в т.ч.: статті:

     1. Богуцький Ю.П. Онтологічні та соціокультурні детермінанти в системі гуманізаційних процесів // Культура України: Збірник наукових праць. – Вип. 27. – Серія: Мистецтвознавство. Філософія / Харківська державна академія культури. Відповід. ред. В.М. Шейко. – Харків: Харківська державна академія культури, 2009.

     2. Богуцький Ю.П. Культурна трансформація як проблема глобалізаційних процесів // VІІ культурологічні читання пам’яті Володимира Підкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства». Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДАКККіМ, 2009.

     3. Богуцький Ю.П. Актуальні проблеми культурно-історичної спадщини: філософсько-теоретичний аспект // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України. – К.: Арістей, 2009.

     4. Волков С.М. Особистості директорів Київського музичного училища ім. Р.М. Глієра в дзеркалі професійної мистецької освіти України // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип. 75. Композитор і сучасне соціокультурне середовище: Зб. ст. – Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2009.

д) за темою «Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження» – 7, в т.ч.:

монографія:

 1. Берегова О.М. Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в ХХІ ст.

в т.ч.: статті:

 1. Богуцький Ю.П. Парадигма національної культури в умовах глобалізації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Український народний інструментарій: історія теорія, методи дослідження», присвяченої 40-річчю колекції українських народних інструментів Музею театрального, музичного мистецтва і кіномистецтва України, К.: 2009.

 2. Берегова О.М. Становлення вокальної школи Київської консерваторії в аспекті музичної комунікації // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Проблеми методики та виконавства на духових інструментах (вокальне та інструментальне мистецтво) / ред.-упорядник В.Т. Посвалюк, В.М. Сніжко. – К.: НМАУ, 2009. – Вип. 83.

 3. Оніщенко О.І. Теоретико-методологічний потенціал міжнаукового зв’язку // Матеріали наукової конференції «Екологія простору культури. Проблеми та рішення: в 3 част. – К.: Новий Акрополь. – 2009. – Част 1.

 4. Оніщенко О.І. Теоретико-методологічний потенціал міжнаукового зв’язку: європейський досвід кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. // Культурологічна думка: щорічник наукових праць Інституту культурології НАМУ. – К., 2009.

 5. Оніщенко О.І. Проблема просторових видів мистецтва в теоретичній спадщині А. Шопенгауера // Науковий вісник. – К.: КНУТКіТ імені І.К. Карпенка-Карого. – 2009.

 6. Оніщенко О.І. «Реквієм» Д. Херста як транскультурний феномен // Культурологічна думка: щорічник наукових праць Інституту культурології НАМУ. – К., 2009.

е) за темою «Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей» – 9, в т.ч.:

збірник наукових праць:

      1. Щербина В.М., Наумова М.Ю. Соціологічні дослідження культури: концепції та практики.

статті:

      1. Наумова М.Ю. Социальное знание: рациональность или додискурсивный принцип практик? // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 38.

      2. Наумова М.Ю. Когнітивні аспекти соціальних практик в соціологічних концептуалізаціях // Вісник Академії праці та соціальних відносин. – 2009. – Вип. 1

      3. Наумова М.Ю. Концептуалізація соціального у постмодерністських дискурсах // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2009. – Вип. 1 (12).

      4. Наумова М.Ю. Інтегративна функція соціального знання // Проблеми розвитку соціологічної теорії: соціальна інтеграція та соціальні нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: 2009.

      5. Наумова М.Ю. Логика смыслов мультимедийной среды // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. 1 конгрес Соціологічної асоціації України. – Х., 2009.

      6. Наумова М.Ю. Культурні модуси соціального знання // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – К.: Інститут культурології НАМУ. – К., 2009. – № 1.

      7. Щербина В.М. Віртуальне як категорія дослідження соціальних порядків // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. 1 конгрес Соціологічної асоціації України. – Х.: 2009.

      8. Щербина В.М. Комунікація в контексті діалогу культур // Культурологічна думка. Щорічник наукових праць. – К.: Інститут культурології НАМУ. – К., 2009. – № 1.


3. Кількість наукових семінарів, конференцій, круглих столів тощо, у яких взяв участь Інститут – 20, в т.ч.:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Церква, суспільство, культура» (25–26 січня 2009 р., Київ);

 • Міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми соціології права» (27–28 лютого 2009 р., Запоріжжя);

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Вокально-духове мистецтво: виконавські та науково-методичні паралелі» (27 лютого 2009 р., Київ);

 • Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань» (26–27 лютого 2009 р., Харків);

 • Міжнародна науково-теоретична конференція «Австрійська музична культура на перехресті епох і традицій» (26–27 березня 2009 р., Харків);

 • Науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя, фізичне виховання і спорт: аналіз соціальних процесів» (12–13 березня 2009 р., Київ);

 • Міжнародна наукова конференція «Мікрокосм людини-творця в макрокосмі суспільства» (25–26 березня 2009 р., Київ);

 • Всеукраїнська наукова конференція «Історія музеєзнавства, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі й на Волині» (Острог);

 • Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті, науці та виробництві» (23–24 квітня 2009 р., Полтава);

 • VII культурологічні читання пам’яті Володимира Підкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства» (4–5 червня 2009 р., Київ);

 • Міжнародна науково-практична конференція «Композитор і сучасне соціокультурне середовище» (7 квітня 2009 р., Київ);

 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція, присвячена 150-річчю від дня народження Панаса Саксаганського (19 травня 2009 р., Київ);

 • Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження культурології» (21–22 травня 2009 р., Київ);

 • IV Московська міжнародна конференція «Мова, культура, суспільство» (26 вересня 2009 р., Москва, Росія);

 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Динаміка культурологічних процесів в Україні» (12 червня 2009 р., Київ);

 • 39-та баладна Міжнародна конференція (10–20 липня 2009 р., Мінськ);

 • Шоста Кримська науково-практична конференція «Геометричне та комп’ютерне моделювання, енергозбереження, екологія, дизайн» (28 вересня 2009 р., Сімферополь);

 • Науково-практична конференція «Російський театр в Україні. Авторське право» (5–11 вересня 2009 р., Одеса);

 • Міжнародна науково-практична конференція в рамках форуму GATS Chair-ITI (Глобального альянсу театральної співдружності) під проводом ЮНЕСКО (17–30 вересня 2009 р., Пекін);

 • Міжнародна науково-теоретична конференція «Кроскультурність у сучасному світі» (11 грудня 2009 р., Київ).


4. Кількість видань наукових праць:

монографій: – 3, в т. ч.:

 • «Культура та комунікація: дискурси культуротворення в Україні в ХХІ ст.» (авт. О.М. Берегова);

 • «Культурно-цивілізаційний вибір українського народу» (авт. Д.В. Вітер, Б.Б. Глотов);

 • «Культура і цивілізація в філософсько-культурологічній думці України в добу глобалізації» (авт. В.М. Шейко, М.В. Александрова);

електронне видання: «Золоті сторінки української культури. Ч. 2» (авт. С.І. Іваненкова);

збірників наукових праць: – 2, в т.ч.:

 • Культурологічна думка: щорічник наукових праць Інституту культурології. Вип. 1. Головний редактор Ю.П. Богуцький;

 • «Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань. Збірник документів» (упоряд. Л.В. Прибєга, С.В. Оляніна, М.М. Яковина, О.М. Міщенко).


5. Кількість монографічних досліджень, підготовлених до друку – 5, в т.ч.:

       1. Безгін О.І., Кочарян І.С., Бернадські Г.Є., Успенська О.Ю. Методологія матеріальної підтримки культурних проектів за ринкових умов: світовий досвід та можливості застосування його в Україні.

       2. Безклубенко С.Д. Мистецтво: терміни та поняття. Ч 2.

       3. Волков С.М. Інституалізовані соціокультурні системи. Навчальні заклади культури і мистецтва: регіональна специфіка та соціокультурна динаміка.

       4. Щербина В.М., Наумова М.Ю. Соціологічні дослідження культури: концепції та практики.

       5. Шейко В.М., Левіна В.Г. Українська національна ідея та Микола Хвильовий: історико-культурологічний вимір.


6. Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями, опонування та рецензування дисертацій, дипломних робіт, відгуки, експертні оцінки, рецензії мистецьких проектів:

 • опонування дисертації Д.А. Дмитрука «Соціокультурні чинники прийняття політичних рішень (проблеми, структура, моделі)», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.02 – спеціальні та галузеві соціології (В.М. Щербина);

 • опонування дисертації Т.В. Цимбала «Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології (В.М. Щербина).


РОБОТА ПРЕЗИДІЇ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАМУ
У 2009 році проведено десять засідань Президії Академії мистецтв України, на яких розглянуто 85 питань. Прийнято 58 постанов Президії.

У звітному періоді Президією НАМУ розглядались питання наукової, організаційної, суспільної, фінансово-економічної діяльності, кадрової роботи.

Серед них найважливіші такі:


 • план заходів по виконанню Рішення Загальних зборів НАМУ;

 • план роботи Академії мистецтв України на 2010 рік;

 • тематичні плани фундаментальних наукових досліджень Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології;

 • відкриття нових тем фундаментальних досліджень Інституту культурології у 2010 р.;

 • проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», підготовлений Міністерством освіти і науки України;

 • стан справ у створенні оригінальної музики і музичного оформлення вистав у театрах України;

 • головні тенденції у кіномистецтві України років Незалежності;

 • спадщина Леся Курбаса і сучасний театральний процес;

 • актуальні проблеми мистецької освіти у сфері екранних мистецтв;

 • стан розвитку сучасного музичного мистецтва;

 • аналіз діяльності театральних фестивалів в Україні;

 • зв’язки з діячами театральної культури за кордоном;

 • діяльність зарубіжних академій мистецького напрямку та можливості творчої співпраці;

 • участь НАМУ у підготовці та проведенні Фестивалю науки;

 • стан підготовки до проведення науково-творчої акції «Мистецтво молодих – 2009»;

 • підготовка до проведення спільно з НМАУ ім. П.І. Чайковського Міжнародної науково-практичної конференції «Композитор і сучасне соціокультурне середовище»;

 • підсумки проведення науково-творчої акції «Мистецтво молодих – 2009»;

 • хід виконання заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя;

 • результати проведення наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження П.К. Саксаганського;

 • план проведення у ІV кварталі 2010 року науково-творчої акції «Мистецтво молодих – 2010»;

 • зміни до Положення про вибори до НАМУ;

 • нові умови оплати праці працівників Президії та підвідомчих установ Академії відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. № 74, від 25.10.2008 р. № 939, від 30.08.2002 р. № 1298 (зі змінами від 20.12.2008 р.);

 • склад Учених рад Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології;

 • кадрові питання підвідомчих установ;

 • клопотання про відзначення діячів культури і мистецтва державними та галузевими нагородами, а також відзначення їх медалями та почесними дипломами НАМУ.

* * *
3 квітня 2009 року відбулися Загальні збори Академії мистецтв України. На порядку денному: звітна доповідь президента Академії мистецтв України, вибори дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАМУ, почесних та іноземних членів НАМУ.

В роботі Загальних зборів узяли участь віце-президент Академії правових наук В.П. Тихий, голова центрального комітету профспілки працівників культури Л.Ф. Перелигіна, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України Г.А. Скрипник, представники навчальних закладів мистецтв, музеїв, преси, працівники Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології НАМУ.

Президент НАМУ академік А.В. Чебикін доповів про діяльність Академії, її відділень, Інституту проблем сучасного мистецтва та Інституту культурології за звітний період.

В обговоренні звітної доповіді взяли участь віце-президенти, академіки І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький та В.Д. Сидоренко, головний учений секретар М.І. Яковлєв, академіки-секретарі відділення синтезу пластичних мистецтв А.А. Бокотей, відділення теорії та історії мистецтв О.К. Федорук, члени-кореспонденти Л.П. Скорик та В.М. Прядка.

У виступах обговорювалися питання: • підвищення наукового рівня теоретичної науки в НАМУ;

 • запровадження нових тем у підвідомчих наукових установах НАМУ;

 • створення разом з Міністерством освіти і науки підручників і навчальних посібників з культурології, історії й теорії мистецтва для вищих навчальних закладів України;

 • заснування премії НАМУ кращим митцям та науковцям за видатні досягнення в галузі мистецтва та мистецтвознавчої науки;

 • внесення змін та доповнень до Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (№ 1068-XIV від 21.09.1999 р.) та «Інструкції про порядок переміщення культурних цінностей через державний кордон України»;

 • збереження, охорони культурної спадщини та удосконалення музейної справи;

 • створення меморіальних музеїв-майстерень, музеїв-квартир видатних митців сучасності з умовою законодавчого врегулювання цих питань;

 • гарантій професійного та соціального захисту членів творчих спілок, охорони їх авторських і суміжних прав;

 • встановлення контактів та співпраці з зарубіжними мистецькими академіями з метою активізації наукового і культурного взаємообміну та інтеграції в європейський культурний простір;

 • публікації інформації про діяльність відділень і інститутів НАМУ в іноземних виданнях в Україні і за її межами.

Під час обговорення доповіді виступаючими запропоновано визнати роботу Академії за звітний період задовільною.

Пропозиції виступаючих були внесені до проекту Рішення, прийнятого на Загальних зборах.
На Загальних зборах шляхом таємного голосування відбулися вибори дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів.

Дійсними членами (академіками) Академії мистецтв України обрано: • по відділенню образотворчого мистецтва:

Губарева Олександра Івановича;

 • по відділенню музичного мистецтва:

Скорика Мирослава Михайловича;

 • по відділенню театрального мистецтва:

Новікова Анатолія Григоровича.
Членами-кореспондентами Академії мистецтв України обрано:

 • по відділенню образотворчого мистецтва:

Виродову-Готьє Валентину Гаврилівну;

Мельника Анатолія Івановича; • по відділенню музичного мистецтва:

Дичко Лесю (Людмилу) Василівну;

Колодуб Жанну Юхимівну;

Пилатюка Ігоря Михайловича;


 • по відділенню театрального мистецтва:

Барсегяна Олександра Сергійовича;

 • по відділенню кіномистецтва:

Олендера Віктора Петровича;

 • по відділенню синтезу пластичних мистецтв:

Боднара Олега Ярославовича;

Векленка Олега Анатолійовича;

Пасівенка Володимира Івановича;


 • по відділенню теорії та історії мистецтв:

Бітаєва Валерія Анатолійовича;

Зінкевич Олену Сергіївну;

Поріцьку (Грицу) Софію Йосипівну;

Стельмащук Галину Григорівну.


Також на Загальних зборах відбулися вибори почесних та іноземних членів НАМУ шляхом відкритого голосування.
За вагомий внесок у розвиток мистецтвознавчої науки, національного мистецтва України почесними членами Академії мистецтв України обрано:

Гринишина Михайла Петровича – народного артиста України композитора, професора Київського національного університету культури і мистецтв;

Довганя Бориса Степановича – скульптора, заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки художників України;

Дубовика Олександра Михайловича – художника-живописця, члена Національної спілки художників України;

Єжова Валентина Івановича – народного архітектора України, доктора архітектури, лауреата Державної премії України в галузі архітектури;

Олійника Бориса Ілліча – видатного поета, громадського діяча, Героя України, академіка НАН України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка;

Самотоса Івана Михайловича – народного художника України, завідувача кафедри монументально-декоративної скульптури, професора Львівської національної академії мистецтв.
За багаторічну діяльність у сфері налагодження міжнародних мистецьких зв’язків, співпрацю з науковими установами і творчими організаціями України іноземними членами Академії мистецтв України обрано:

Барчука Кшиштофа – відомого фотохудожника (Польща);

Чюан Шан Ши – відомого художника-живописця (Китай);

Макаренка Володимира – відомого українського художника (Франція);

Соломуху Антона – відомого живописця і фотохудожника українського походження (Франція);

Туровського Михайла Сауловича – народного художника України (США).


На Загальних зборах було вручено медалі Академії мистецтв України.

За видатні наукові та творчі досягнення в галузі художньої культури Золоті медалі НАМУ вручено:

Васецькому Григорію Степановичу – народному художнику України, члену-кореспонденту НАМУ;

Губаренко Марині Романівні – доктору мистецтвознавства, професору, члену-кореспонденту НАМУ;

Кокушу Анатолію Акимовичу – українському інженеру у галузі кінотехніки, фундатору фірми «Фільмотехнік»;

Мизнікову Артему Сергійовичу – переможцю акції «Мистецтво молодих – 2008» у сфері екранних мистецтв;

Мусієнко Оксані Станіславівні – кандидату мистецтвознавства, професору, члену-кореспонденту НАМУ;

Назаровій Тетяні Євгенівні – народній артистці України, дійсному члену (академіку) НАМУ;

Перевальському Василю Євдокимовичу – народному художнику України, доценту, члену-кореспонденту НАМУ;

Романовському Олексію Корнійовичу – міністру культури України минулих років;

Терещенко Аллі Костянтинівні – доктору мистецтвознавства, професору, члену-кореспонденту НАМУ.
За значні наукові та творчі досягнення в галузі художньої культури Срібні медалі НАМУ вручено:

Бариновій Вірі Іванівні – заслуженому діячу мистецтв України, професору Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, члену-кореспонденту НАМУ;

Лесняку Володимиру Івановичу – професору Харківської державної академії дизайну і мистецтв, члену-кореспонденту НАМУ;

Макову Павлу Миколайовичу – художнику-графіку, члену-кореспонденту НАМУ;

Руснак Ларисі Омелянівні – заслуженій артистці України, провідній артистці Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка;

Заслуженому академічному Буковинському ансамблю пісні і танцю України (медаль отримав Кушніренко Андрій Миколайович).


НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ
До складу Науково-організаційного управління входять науково-інформаційний відділ, організаційно-методичний відділ і відділ міжнародних наукових зв’язків.

За звітний період управління спрямовувало свою діяльність на виконання завдань, визначених Планом роботи НАМУ, планом заходів на виконання рішень чергової сесії НАМУ, планом заходів з підготовки та проведення ХІІ сесії, рішеннями Президій, а також поточними розпорядженнями керівництва.Першочерговими серед цих завдань були:

 1. Підготовка плану роботи НАМУ на 2010 р.; підготовка проекту «Заходів на виконання рішення сесії Загальних зборів НАМУ»; звіту роботи НАМУ за 2009 р.; підготовка плану заходів до Фестивалю науки та ін.

 2. Надання науково-організаційної допомоги у підготовці звітів і планів відділень та ІПСМ.

 3. Підготовка матеріалів до засідань Президії НАМУ: «Затвердження плану роботи на 2010 рік»; «Про стан підготовки до друку Вісника НАМУ» та ін.

 4. Організаційно-методичне забезпечення видань: «Мистецтвознавство України», «Мистецькі обрії», «Вісник НАМУ», «Дизайн. Термінологічний словник».

 5. Організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії (виставок, презентацій, круглих столів тощо).

 6. Створення бази даних НАМУ для Інтернету.

 7. Підготовка листів, аналітичних записок та інших документів на запити Міністерств і відомств України (інформація щодо основних результатів наукової діяльності для МОН; підготовка документів на експертизу тем фундаментальних досліджень НАНУ; паспорти бюджетних програм і звіти про виконання бюджетних програм; про створення премії НАМУ та ін.; проекти угод про міжнародне співробітництво тощо); листи «Про надання інформаційних матеріалів про основні результати науково-технічної діяльності».

 8. Співробітники управління активно поєднували виконання науково-організаційних завдань з творчою, педагогічною і науково-творчою діяльністю. Ними видрукувані навчальні посібники (О. Клековкін), декілька десятків наукових статей (О. Ваврик, О. Бросаліна, Ю. Іванченко, О. Клековкін, В. Щербак, Е. Яроменок), вступних статей до монографій (В. Щербак); вони брали участь у наукових конференціях (О. Ваврик, О. Бросаліна, О. Клековкін, П. Харченко, В. Щербак), у роботі спеціалізованих вчених рад (О. Клековкін), журі мистецьких премій і фестивалів (О. Клековкін, Л. Савченко, В. Щербак), а також у роботі редакційних колегій фахових видань (О. Ваврик, В. Щербак); керували кандидатськими дисертаціями (В. Щербак), виступали офіційними опонентами на захисті дисертацій (О. Бросаліна, О. Клековкін, П. Харченко, В. Щербак), готували відгуки на автореферати кандидатських дисертацій для спеціалізованих вчених рад (О. Ваврик, В. Щербак), викладали у вищих навчальних закладах (О. Клековкін, П. Харченко), продовжували роботу над науковими темами (О. Бросаліна, О. Ваврик, Ю. Іванченко, О. Клековкін, В. Щербак), брали участь у заходах творчих спілок (Ю. Іванченко, О. Клековкін, В. Щербак, Е. Яроменок).


НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ
Науково-інформаційний відділ працює у складі науково-організаційного управління НАМУ і здійснює: інформаційну підтримку заходів Президії НАМУ, зокрема співпрацює із засобами масової інформації; підтримку роботи web-сайту НАМУ; приймання матеріалів, документів про творчу і наукову діяльність НАМУ до Наукового архіву Президії НАМУ; складання та затвердження зведеної номенклатури справ Президії НАМУ.

Протягом року відділом було проведено роботу із залучення засобів масової інформації до співпраці з метою висвітлення наукових та творчих заходів, що відбувалися в Академії мистецтв України протягом року. Зокрема, здійснено співпрацю з керівниками відділів Державного комітету радіомовлення та телебачення України щодо висвітлення Загальних зборів Академії мистецтв України (3 квітня 2009 року), що втілили у життя представники Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КДР ТРК), телеканалу «Культура», Всесвітньої служби «УТР».

Окрім того, науково-інформаційним відділом НАМУ було забезпечено інформаційний супровід презентації монографії В. Даниленка «Дизайн Центрально-Східної Європи» (25 березня 2009 р.), виставки творів митців Угорщини (21 жовтня 2009 р.), виставки графічних ілюстрацій С. Якутовича до творів М. Гоголя (23 грудня 2009 р.). З цією метою відділ співпрацював з інформаційними агенціями, телеканалами КДР ТРК, ДТРК «Культура», газетами «Культура і життя», «Слово Просвіти», «Українське слово» та ін.

Відділ надавав науково-інформаційну допомогу при підготовці звітів і планів роботи Президії НАМУ, Інституту проблем сучасного мистецтва, брав участь у створенні бази даних НАМУ – було здійснено збір та систематизацію газетних, фото-, відеоматеріалів, у яких висвітлюються результати діяльності НАМУ. Співробітники відділу брали участь у підготовці документів на запити міністерств і відомств України.

Протягом року відділом здійснювалася робота з інформаційного забезпечення web-сайту НАМУ, зокрема з розміщення, технічного редагування, внесення змін та доповнень до змісту відповідних фото-, відео- та текстових матеріалів.

З метою підвищення ефективності роботи НАМУ, сприяння міжнародним науковим, культурним і мистецьким відносинам, відділом зібрано, впорядковано інформацію про діяльність мистецьких академій, організацій, установ, фондів Європи та світу і передано її на розгляд відповідним структурним підрозділам НАМУ.

У звітному році відділ продовжив роботу з організації діяльності наукового архіву Президії Академії мистецтв України. Зокрема, прийнято від структурних підрозділів та підвідомчих установ НАМУ та впорядковано понад 300 примірників монографій, збірників, художніх альбомів, партитур музичних творів та ін., авторами яких є члени НАМУ; систематизовано та введено до електронної бази даних наукового архіву Президії НАМУ перелік наукових видань, творів членів НАМУ на інформаційних носіях, переданих структурними підрозділами та підвідомчими установами НАМУ.

Також зібрано і систематизовано інформаційні видання (газети та журнали) зі статтями представників ЗМІ, де висвітлено заходи НАМУ за 2004–2009 роки. Створено добірку документів про проведення наукових і мистецьких акцій (програми, буклети, афіші, програмки, запрошення тощо) та ілюстрованих матеріалів за поданням відділень для поповнення наукового архіву Президії НАМУ, складено зведену номенклатуру справ Президії НАМУ на 2010 рік.

З метою підвищення ефективності роботи відділу впродовж року здійснювалася активна співпраця з архівними підрозділами Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, Академії медичних наук України та іншими установами. Окрім того, протягом року відділ виконував окремі доручення керівництва з робочих питань.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Протягом звітного 2009 року відділ займався виконанням постанов Президії, Концепції державної політики у галузі культури рішень та вказівок керівництва НАМУ. Основним завданням відділу було організаційно-методичне забезпечення і допомога у створенні фундаментальних та наукових досліджень з проблем художньої творчості та мистецтвознавчої науки. Також відділ брав участь в організації та проведенні виставок, науково-практичних конференцій, різноманітних заходів Академії, зокрема Президії НАМУ.

Науковці відділу брали активну участь в організації матеріалів, роботі з авторами та випуску у світ матеріалів тем «Мистецькі обрії», «Мистецтвознавство України», «Вісник Академії мистецтв України». Протягом року працівники відділу підтримували творчі та наукові контакти з авторами наукових тем, брали участь в організації та проведенні виставок і науково-практичних конференцій під егідою НАМУ, виконували численні окремі доручення керівництва та Президії Академії з метою організаційно-методичного забезпечення її діяльності, різноманітних заходів НАМУ. Разом із роботою за посадовими інструкціями, працівники відділу виконували самостійну творчу та наукову роботу, публікувалися в наукових збірниках, виступали у ЗМІ з метою інформаційного забезпечення акцій НАМУ та оприлюднення власних творчих задумів.


Звіт про виконання службових обов’язків,

наукову і творчу роботу
Начальник відділу Ю.О. Іванченко:

1. Виконання службових обов’язків:

 • підготовка планів і звітів про роботу НАМУ;

 • надання науково-організаційної допомоги у підготовці звітів і планів відділень та підвідомчих установ;

 • підготовка матеріалів засідань Президії НАМУ, виконання завдань Президії з організації ХІІІ сесії Загальних зборів НАМУ;

 • організаційно-методичне забезпечення тем видань: «Мистецтвознавство України» (вип. 9, 10), «Мистецькі обрії» (вип. 10), «Вісник Академії мистецтв України» (вип. 5);

 • організаційне та інформаційне забезпечення наукових і творчих заходів Академії: виставок творів академіка В. Гонтарова, члена-кореспондента НАМУ С. Якутовича, а також групової виставки «Світ левкасу»;

 • готував листи, аналітичні записки та інші документи на запити міністерств і відомств України, документи щодо спільних проектів НАМУ та інших установ у галузі мистецтвознавства. Брав участь у розробці «Бюджетного запиту НАМУ» на 2010 рік та «Паспорту бюджетної програми НАМУ» на 2010 рік за темами: «Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства» та «Науково-організаційна діяльність Президії НАМУ»;

 • виконував окремі доручення керівництва: брав участь у Тендерній комісії НАМУ; готував словник термінів з дизайну (літери Н –Я).

2. Наукова і творча робота:

 • передмова до книги О. Воропая «Звичаї нашого народу» (видавництво «Казка»);

 • робота над підготовкою до друку верстки книги «З української старовини» (переклад з російської, упорядкування ілюстрацій, передмова, коментарі Ю.О. Іванченка);

 • робота над підготовкою до друку верстки книги «Київський Атеней: Київ як літературно-мистецький осередок ХVІІ–ХVІІІ століть» (у співавторстві з В.О. Шевчуком);

 • робота над підготовкою до друку книги «Згадай мене, брате: Тарас Шевченко у контексті свого часу» (автор-упорядник Ю.О. Іванченко);

 • стаття «Київ як мистецький Атеней» для збірника «Мистецтвознавство України» (№ 10).

3. Громадська робота:

 • участь у заходах секції мистецтвознавства Національної спілки художників України та Національної спілки журналістів України;

 • участь у роботі профспілкової організації НАМУ;

Заступник начальника відділу О.І. Ваврик:

1. Виконання службових обов’язків згідно з посадовою інструкцією.

2. Складання аналітичної записки НАМУ для Міністерства освіти і науки про «Основні результати виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок, проектних і конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету в 2009 році»; звіт для Міністерства фінансів про результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми НАМУ у 2009 році та їхнє планування на 2010 рік.

3. Надання організаційно-методичної допомоги ученим секретарям відділень Академії, зокрема при підготовці планів наукових і творчих робіт.

4. Робота з науковцями, опрацювання наукових матеріалів, підготовка до друку збірника наукових праць НАМУ «Мистецтвознавство України» (вип. 10).

5. Робота з організації та методичного забезпечення теми «Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії’2008» (вип. 11).

6. Написання словникових статей і добір ілюстрацій для ілюстрованого словника-довідника «Дизайн» (літери В–І).

7. Участь у засіданнях ВАК України як вченого секретаря Експертної ради з культурології та мистецтвознавства.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Національної академії мистецтв icon«Через очі фотографа теперішнє стає минулим…» /Береніс Ебот
Ф. Д. Араго, виступивши перед спільним засіданням Паризької Академії наук І академії Образотворчих Мистецтв, познайомив присутніх...
Національної академії мистецтв iconПоложення про аспірантуру інституту проблем сучасного мистецтва національної академії мистецтв україни загальні положення 1
Кабміну України від 14. 06. 2000 №960, від 27. 08. 2004 №1124, від 02. 03. 2010 №254, від 28. 07. 2010 №642, статтями 36 та 58 Закону...
Національної академії мистецтв iconАкадемії мистецтв україни
А. В. Чебикін (голова), І. Д. Безгін, Ю. П. Богуцький, А. А. Бокотей, М. П. Мащенко, М. Ю. Рєзникович, В. Д. Сидоренко, М. А. Стороженко,...
Національної академії мистецтв iconРудольф герц
Народився 1954 року, живе й працює в Мюнхені. З 1974 до 1981 навчався в Академії образотворчих мистецтв Мюнхена, клас скульпторів...
Національної академії мистецтв iconНавчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки УкраїниБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка