Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнубаСкачати 76,69 Kb.
Дата конвертації23.05.2017
Розмір76,69 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
НАКАЗ

Начальника Цивільного захисту

”__05__” _____02___ 2015р.

м. Київ


№____2ЦЗ___

Про удосконалення системи

цивільного захисту КНУБА

Відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України та Постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 р. №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та з метою удосконалення управління і виконання завдань з питань цивільного захисту особового складу університету від надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного характеру, можливих терористичних актівН А К А З У Ю:
1. Начальником цивільного захисту об’єкта призначено ректора КНУБА Кулікова Петра Мусійовича.

2. Безпосереднє керівництво за виконанням завдань цивільного захисту, діям органів управління та сил під час надзвичайних ситуацій покласти на штаб цивільного захисту і керівний штатний склад університету.

3. Начальником штабу цивільного захисту призначено -

– Буніна Володимира Івановича.

інженером –Туровську Катерину Олександрівну

старшим інспектором –Тімінську Валентину Свиридівну

Основний пункт управління при виникненні надзвичайних ситуацій створити в кабінеті начальника штабу № 312 вул. Освіти 4 Тел: 244-96-18

Пункт управління для навчань –­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ головний учбовий корпус кімната № 319

4. Для виконання завдань Цивільного захисту створити об’єктові формування цивільного захисту та служби ЦЗ університету, куди залучити працездатних працівників, за винятком жінок які мають дітей до 8 років, жінок з середньою та вищою медичною освітою які мають дітей до 3-х років та осіб які мають мобілізаційні розпорядження.

Підготовку постійних працівників, студентів університету до захисту та дій при виникненні надзвичайних ситуацій проводити в групах під керівництвом деканів факультетів, завідувачів кафедр, начальника секції ЦЗ, начальників відділів, управлінь, відділень, служб, комендантів

5. Створити керівний склад комісій та служб:
5.1. К о м і с і я з п и т а н ь НС:

Станкевич Анатолій Миколайович – голова комісії, проректор з навчально-методичної роботи

Покотило Костянтин Михайлович – заступ. голови комісії,

заступ. декана архітектурного ф-ту.Члени комісії:

 1. Русан Ігор Володимирович- начальник навчального відділу.

 2. Пошивач Дмитро Володимирович– ст..викладач кафедри опору матеріалів.

 3. Чепурна Наталія Володимирівна - заст.декана факультета інженерних систем та екології.

 4. Лобков Ярослав Юрійович – асистент кафедри ОПН.

 5. Чуланов Петро Олександрович – старший викладач кафедри І.Г.

 6. Пальчик Петро Петрович – доцент кафедри ТБКіВ.5.2 Е в а к у а ц і й н а к о м і с і я:
Чернишов Денис Олегович– голова комісії., проректор з навчальної та виховної роботи.

Свідерський Анатолій Тофілієвич – заст.,голови комісії,заст..декана ФАІТ

Іванова Марина Борисівна - секретар евакокомісії

Члени комісії:


 1. Гриценко Олександр Сергійович – заступ. декана будівельного ф-ту.

 2. Василенко Олексій Анатолійович – заступ. декана ф-ту інженерних систем та екології.

 3. Цюцюра Світлана Володимирівна – заст..декана ФАІТ

 4. Апанасенко Валерій Юхимович - заступ. декана буд.-технолог. ф-ту.

 5. Хараборська Юлія Олександрівна- заступ. декана архітектурного ф-ту.

 6. Скляров Ігор Олександрович –начальник навчально-методичного відділу.

 7. Нестеренко Олена Вікторівна –заступ. декана ГІСУТ

5.3. С л у ж б а матеріально-технічного забезпечення :

Панько Олексій Миколайович - начальник служби , проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку

Бондаренко Володимир Борисович – заст.нач.служби , головний інженер.

Маруда Ірина Іванівна – нач. відділу постачання

5.4. Господарська с л у ж б а:

Казадаєва Людмила Федорівна– нач.служби, директор сервісцентру

Коломієць Роман Федорович – заст..нач служби , начальник господарського відділу.

Білова Надія Василівна - директор студмістечка

Романьок Роман Володимирович –, інженер ЕМС

У складі: ланка – 10 чоловік

5.5. І н ж е н е р н а с л у ж б а с х о в и щ т а у к р и т т і в:

Рудяк Костянтин Олексійович – нач.служби, викладач секції дисципліни ЦЗ.
Патрикєєв Олексій Григорович – викладач секції дисципліни ЦЗ.

Корінний Володимир Ілліч – викладач секції дисципліни ЦЗ.

У складі: ланка – 10 чоловік
5.6. А в а р і й н о - в і д н о в л ю в а л ь н а б р и г а д а:

№1. Павлюченко Ярослав Борисович –головний енергетик і з ним 20 чоловік.

№2 Рибкін Максим Вікторович – начальник АТП і з ним 20 чоловік..
5.7. С л у ж б а о п о в і щ е н н я т а з в’я з к у:

Кисломед Олександр Якович – нач. АТС, нач. служби і з ним 10 чоловік


5.8. С л у ж б а о х о р о н и г р о м а д я н с ь к о г о п о р я д к у:

Максим'юк Юрій Всеволодович- нач. служби, заст. дек-на будівельного ф-ту

Кравченко Юлія Вікторівна – заступ. декана ГІСУТ

Гаркавенко Олександр Миколайович – заступ. декана ФАІТ.

У складі: ланка охорони громадського порядку – 10 чол.

ланка патрулювання – 10 чол.

ланка регулювання – 10 чол.

5.9. В а н т а ж н о - р о з в а н т а ж у в а л ь н а к о м а н д а

(л а н к а в и д а ч і ЗІЗ):

№ 1. Павлюк Віталій Володимирович - заступ. декана буд.-технолог. ф-ту

і з ним 20 чоловік.

№2. Хоптій Василь Ярославович – інж. к-ри ЕТЕП і з ним 20 чоловік.


5.10. П р о т и п о ж е ж н а д р у ж и н а:

Король Олексій Олександрович – нач.відділу охорони праці

і з ним 11 чоловік.
5.11. Р о з в і д у в а л ь н а л а н к а:

Стефанович Іван Станіславович – викладач дисципліни ЦЗ к-дра охорони праці та навколишнього середовища, і з ним 6 чоловік.


5.12. П о с т Р Х З:

№1 Кравчук Володимир Тимофійович – доц.. каф.”Охор. праці та

навкол. середовища” і з ним 3 чол.

№2 Недін Олег Валентинович –зав.лабораторією кафедри хімії

і з ним 3 чол.
5.13. С л у ж б а т о р г і в л і і х а р ч у в а н н я:

Малашина Галина Миколаївна– директор Їдальні, нач. служби

і з ним 3 чол.

6.Керівникам факультетів, головам комісій, начальникам служб об’єктових формувань ознайомити особовий склад формувань, вивчити функціональні обов’язки .

Прийняти залік у підпорядкованого особового складу до 10.11.2015року.

7 Наказ № 3-ЦЗ від 24.03.2014 р. вважати таким, що втратив чинність.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
На

НАЧАЛЬНИК ЦЗ КНУБА

РЕКТОР П.М.КУЛІКОВ

Проект наказу вносить:Начальник штабу ЦЗ В.І.БУНІН


ЗАВІДУВАЧУ КАНЦЕЛЯРІЇ
Наказ №_______від "___"____________2015р.
прошу надіслати
Назва підрозділу

К-ть

Екз.

Примітка

1.

Канцелярії

1
2.

Штаб цивільного захисту

1
3.

Станкевичу А.М.

1
4.

Панько О.М.

1
5

Казадаєвій Л.Ф..

1
6

Чернишову Д.О.

1
7

Будівельний Ф-т

1
8

Будівельно-технологічний Ф-т

1
9

ГІСУТ

1
10

Архітектурний Ф-т

1
11

Ф-т інженерних систем та екології

1
12

ФАіТ

1
13

Павлюченко Ярослав Борисович

1
14

Автохозяйство Рибкін Максим Вікторович

1
15

Їдальня

1
16

Кисломеду

1
17

Відділ охорони праці

1

Керівник (зам. керівники) підрозділу

Бунін В.І. ____________________________

___________________________
"__30_"січня 2015 р.

Вик. __Тімінська В.С. Надіслано по книзі

Дрк._____________________ №_______т.№__________

Дата __30.01.2015 Завідувач канцелярії

т.№ __2-18________________
«_30__»___01_2015р.

Надіслано по книзі
_____т.№_________

Завідувач канцелярії
"____" _____________2014 р.
КНУБА. Зам. №299/2-07 тир1000
Каталог: ukr -> wp-content -> uploads -> 2015
ukr -> Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури в навчальних закладах в 2016/2017н р
ukr -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ukr -> Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння
ukr -> В пакистані він знайшов книгу Їцгар Аль Хак
ukr -> Цілей Біографія Пророка Мухаммада по Khadeijah А
ukr -> Програма з «української літератури»
ukr -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
2015 -> Наказ №5 цз про удосконалення організації цивільного захисту
uploads -> Закон "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconНаказ №5 цз про удосконалення організації цивільного захисту
Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту та з метою удосконалення організації цивільного захисту...
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconПоложення про громадські заохочувальні відзнаки Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок нагородження громадськими заохочувальними відзнаками Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби...
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconПравила оформлення І ведення особових справ осіб рядового І начальницького складу служби цивільного захисту
Особові справи осіб рядового І начальницького складу в органах І підрозділах цивільного захисту оформлюються І ведуться кадровими...
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconЗаконы, созданные на вырост 4 Игорь Гомольский, "Жизнь", 25. 04. 2013, Донецкая обл
Олександр вілкул запропонував створити нову систему цивільного захисту населення 13
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconНаказ №61 Про підсумки міських історичних читань «Шляхами українського державотворення» та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії України, історичного краєзнавства, всесвітньої історії, етнології та археології
Про підсумки міських історичних читань «Шляхами українського державотворення» та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з історії...
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconРозвиток хронологічних компетенцій учнів на уроках історії для підготовки до зно та дпа
Удосконалення однієї з ланок освітньої системи загальної середньої освіти – спрямоване на формування компетентностей учня, який має...
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconКонцепція удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейськи Х
Метою Концепції є забезпечення становлення в Україні судівництва як єдиної системи судового устрою та судочинства, що функціонує...
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconЗахист прав суб’єктів сімейних правовідносин нотаріусом
Метою нашого дослідження є правовий аналіз здійснення захисту прав членів сім’ї, зокрема, впровадження та розширення сфери дії однієї...
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconПро місцеве самоврядування в Україні
Про утворення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Тернопільської міської ради
Наказ №2цз про удосконалення системи цивільного захисту кнуба iconНаказ №14/в про затвердження
Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання І знищення документів та інших матеріальних носіїв...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка