Наукові запискиСторінка34/34
Дата конвертації17.04.2017
Розмір6,82 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Література

 1. Бовсунівська Т. Традиція „переложеній” псалмів Давидових в українській літературі ХІХ століття / Т. Бовсунівська // Біблія і культура : [збірник наукових статей]. – Вип. 3. – Чернівці, 2001. – С. 117–120.

 2. Богославень : [духовна поезія західноукраїнських авторів]. – Тернопіль, 1994. – 513 с.

 3. Горбач О. Мовостиль новітніх перекладів Святого Письма на українську мову 19–20 вв. / О. Горбач. – Мюнхен, 1983. – Ч. 13. – С. 29–98.

 4. Денисюк І. Розвиток малої української прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Денисюк. – К., 1999. – С. 52–78.

 5. Джирланда А. Ключ до Біблії: Старий Завіт / А. Джирланда ; [пер. з італ. П. Смук]. – Львів : Свічадо, 2006. – С. 243–254.

 6. Козлова А. Жанр стихотворного переложения псалмов в русской поэзии первой половины ХІХ века : дисс. …кандидата филол. наук / А. Козлова. – М., 2005. – 150 с.

 7. Крекотень В. І. Київська поетика 1637 року / В. І. Крекотень // Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI–XVIII ст. – С. 135–136.

 8. Лесюк М. Мова і стиль українських перекладів Книги псалмів / М. Лесюк // Біблія і культура. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 133–138.

 9. Луцевич Л. Русская псалтырная поэзия: стихотворные переложения псалмов ХVІІІ в. : дисс. …кандидата филол. наук / Л. Луцевич. – Кишинев, 2002.

 10. Мельничук Б. Трансформація біблійних мотивів та образів у творчості українських письменників Буковини ХІХ–ХХ століть / Б. Мельничук // Біблія і культура. – Вип. 1. – Чернівці : Рута, 2000. – С. 33–38.

 11. Мень А. Исагогика : [курс по изучению Священного писания: Ветхий Завет] / А. Мень. – М. : Фонд имени Александра Меня, 2000. – С. 407–422.

 12. Павский Г. Обозрение Книги Псалмов, опыт археологический, филологический и герменевтический / Г. Павский // Сочинение Санкт-Петергбурской Духовной Академии студента Герасима Павского. – СПб, 1814.

 13. Сулима В. Релігійні зацікавлення світських письменників першої половини ХІХ ст. // Сулима В. Біблія і українська література / В. Сулима. – К., 1999. – С. 174–180.

 14. Троцкий И. Ода / И. Троцкий // Литературная энциклопедия : в 11 т. / [гл. ред. Луначарский А. В. ; ученый секретарь Михайлова Е. Н.]. – Т. 9. – М. : ОГИЗ РСФСР, Гос. ин-т. „Сов. Энцикл.”, 1935. – 832 с.

 15. Франко І. Предмова / І. Франко // Апокрифи і легенди з українських рукописів / [зібр., упоряд. і поясн. І. Франко]. – Т. 2. : Апокрифи новозавітні: А. Апокрифічні євангелія. – Львів, 1899. – С. I–LXXVIII.

 16. Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. Шевченко. – К. : Наук. думка, 2004. – 560 с.

 17. Юрковський М. Староукраїнська сакральна термінологія / М. Юрковський // Варшавські українознавчі записки. – Варшава, 1988. – С. 75.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Бєлявцева Ольга Дмитрівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Білоконенко Діана Юріївна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Богачук Сергій Анатолійович, студент 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство” (заочна форма навчання).

Богомаз Володимир Олексійович, студент 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Боровець Олена Миколаївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література” (заочна форма навчання).

Вавриш Інна Володимирівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Вдович Ольга Вікторівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Вдович Тетяна Вікторівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Вінічук Ліана Леонідівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Воронюк Оксана

Гаврилів Вадим Тарасович, студент 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Германюк Олександр Володимирович, студент 2-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Горбатюк Олена Василівна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література” (заочна форма навчання).

Грушицька Ольга Олексіївна, студентка 4-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Гуль Марія Миколаївна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Гуцалюк Юлія Сергіївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Денега Анна Анатоліївна, студентка 4-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Дзяд Алевтина Володимирівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Дмитрук Ігор Анатолійович, студент 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Дяк Ольга Григорівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Іваничко Микола Михайлович, студент 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство” (заочна форма навчання).

Карповець Марина В’ячеславівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Кашевська-Колос Тетяна Василівна, студентка 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Кібукевич Оксана Вікторівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Кірушок Юрій Вікторович, студент 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Коваленко Валентина Едуардівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Коваленко Лілія Едуардівна, студентка 2-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Колос Петро Анатолійович, студент 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Кондратюк Дмитро Вікторович, студент 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Кравчук Андрій Миколайович, студент 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство” (заочна форма навчання).

Крамарська Ольга Анатоліївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література” (заочна форма навчання).

Кривко Любов Петрівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Крупка Ірина Ігорівна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література” (заочна форма навчання).

Кузьмінчук Марія Віталіївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література” (заочна форма навчання).

Кулініч Наталія Володимирівна, студентка 2-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Лесик Інна Вікторівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Лисенко Антон Богданович, студент 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Лукавська Елла Вікторівна, студентка 4-ого курсу факультету романо-германських мов.

Малиш Дана Ростиславівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Матчишин Юлія Мирославівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Мельник Дарина Анатоліївна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Мельник Марія Валеріївна, студентка 4-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Микуцька Наталія Федорівна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Місько Роман Павлович, студент 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Нестер Ірина Ярославівна, студентка 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство” (заочна форма навчання).

Нищенко Наталія Вікторівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Олексюк Оксана Зіновіївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Опанащук Ольга Петрівна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Опанащук Павло Володимирович, студент 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Панасюк Ірина Юріївна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Пашкова Ольга Юріївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Петрук Ірина Ігорівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Пилипюк Валентина Володимирівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Прозапас Олеся Миколаївна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Прокопюк Мальвіна Анатоліївна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Пустенький Сергій Михайлович, студент 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Ровінська Оксана Олексіївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Роговська Юлія Йосипівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Савчук Інна Анатоліївна, студент 4-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Салюк Олена Сергіївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Сапальчук Марія Анатоліївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Сильчук Ольга Миколаївна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Собко Вадим Васильович, студент 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство” (заочна форма навчання).

Трохимчук Уляна Леонідівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Фабіровська Катерина Вікторівна, студентка 5-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Хмельницький Богдан Іванович, студент 4-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Хом’як Юрій

Цімахович Катерина Петрівна, студентка 3-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Черпак Вікторія Борисівна, студентка 5-ого курсу спеціальності „літературна творчість”.

Чупринська Тетяна Феліксівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „культурологія”.

Якушенко Сергій Сергійович, студент 5-ого курсу спеціальності „релігієзнавство”.

Янчук Ліна Олександрівна, студентка 4-ого курсу спеціальності „українська мова та література”.

Ярошенко Роман Васильович, студент 5-ого курсу спеціальності „богослов’я” (заочна форма навчання).
ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ

Білоконенко Діана

РОЗУМІННЯ ТЕНДЕНЦІЙ МОДИ ЧЕРЕЗ КОМПЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ (КІС)……………………………Вавриш Інна

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ…..Вінічук Ліана

ОБРАЗ БАТЬКА У КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ…………….Гуль Марія

ГРАФІТІ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ МОЛОДІЖНОЇ КУЛЬТУРИ………………….Денега Анна

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ……………………………………………Дзяд Алевтина

ЛЮДИНА – ШТУЧНА ІСТОТА: ВИГАДКИ ГОЛЛІВУДСЬКИХ РЕЖИСЕРІВ ЧИ ГІРКА РЕАЛЬНІСТЬ…………………………………………Дяк Ольга

УЛАС САМЧУК ЯК РЕДАКТОР ГАЗЕТИ „ВОЛИНЬ” 1941–1943 РР……………….Коваленко Валентина

ВИДАВНИЧО-БІБЛІОТЕЧНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ НА ТЕРЕНАХ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У КІНЦІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯКоваленко Лілія

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОНЯТТЯ „КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ” ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ………………………….Лесик Інна

ОСОБЛИВОСТІ ТАТУЮВАННЯ ДЕВІАНТНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ (УКРАЇНА – ЯПОНІЯ)……………………………Малиш Дана

ОСОБЛИВОСТІ РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ НА МЛИНІВЩИНІ (на матеріалах, зібраних у с. Острожець Млинівського р-ну Рівненської обл.)………………Матчишин Юлія

ІСТОРІЯ ТА АНАЛІЗ ДИТЯЧОЇ ІГРАШКИ TEDDY BEAR………………………….Мельник Дарина

КУЛЬТУРНИЙ АРХЕТИП ПОДАРУНКА……………………………………..Мельник Марія

ПОСТМОДЕРН У ІСТОРИЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ. ПОСТМОДЕРН У ВІДНОШЕННІ ДО МОДЕРНУ………………………………….Нищенко Наталія

ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ…………………….Панасюк Ірина

ОСОБЛИВОСТІ РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ НА ОСТРОЖЧИНІ (за польовими матеріалами, зібраними в с. Українка Острозького р-ну Рівненської обл.)………….Петрук Ірина

ФОТОГРАФІЧНИЙ ОБРАЗ ЯК ФОРМ КУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ………………Прозапас Олеся

УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРНІ ВПЛИВИ У ДУХОВНОМУ ЖИТТІ РОСІЇ У ХVІІ–ХІХ СТ.Прокопюк Мальвіна

ПРОБЛЕМА НАСИЛЛЯ У ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ……………………………Трохимчук Уляна

ОСТРОГ У КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ ВОЛИНІ (ІІ ПОЛ. ХVІІ – ПОЧ. ХХ СТ.)……Чупринська Тетяна

ПРОБЛЕМА ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ МУЛЬТФІЛЬМІ (на прикладі мультиплікаційної продукції, яка доступна в межах України)……………


РОЗДІЛ 2. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Бєлявцева Ольга

РЕЦЕПЦІЯ МІФУ ПРО ОРФЕЯ У ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ „ЛІСОВА ПІСНЯ”………….

Вдович Ольга

ІМПРЕСІОНІЗМ ЯК МИСТЕЦТВО МАЛЮВАТИ СЛОВОМ (на прикладі новел М. Коцюбинського „На камені” та „Intermezzo”)………….

Горбатюк Олена

СЮЇТА ЖІНОЧОЇ ДУШІ, АБО СОЛЬВЕЙГ ІЗ РУКАМИ ВАНТАЖНИКА………..

Карповець Марина

РЕЦЕПЦІЯ „ДУХУ МУЗИКИ” У ФРАГМЕНТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ „ VALSE MÉLANCOLIQUE”……………………………………………………

Крамарська Ольга

НОВИЙ ТИП ГЕРОЇНІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ ХХ СТОЛІТТЯ…………….

Крупка Ірина

ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ У ПОЕЗІЇ ОЛЕКСИ СТЕФАНОВИЧА………

Кузьмінчук Марія

УКРАЇНСЬКИЙ ХИМЕРНО-ГРОТЕСКНИЙ РОМАН У ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ……………………….

Пашкова Ольга

ВІДЬОМСТВО У ТВОРАХ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА………………………….

Ровінська Оксана

ҐЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ………………

Салюк Олена

ТЕМА МИТЦЯ І МИСТЕЦТВА В ДРАМІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА „ЧОРНА ПАНТЕРА ТА БІЛИЙ МЕДВІДЬ”…………………………………….

Фабіровська Катерина

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СВІТОВОГО ПРО ДОН ЖУАНА У РОМАНІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА „СРІБНЕ МОЛОКО”………………………………………………………………..

Цімахович Катерина

ВНУТРІШНІЙ МОНОЛОГ” ЯК ФОРМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЗАЦІЇ ОПОВІДІ В ЕТЮДІ „ЦВІТ ЯБЛУНІ” М. КОЦЮБИНСЬКОГО (У ВИМІРІ ПОЕТИКИ ІМПРЕСІОНІЗМУ)……………………………………………………

Черпак Вікторія

ДРУГОРЯДНІ ПЕРСОНАЖІ РОМАНУ В. ПІДМОГИЛЬНОГО „МІСТО”: ФІЛОСОФСЬКЕ НАПОВНЕННЯ………………………..
РОЗДІЛ 3. МОВОЗНАВЧІ ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ СТУДІЇ

Боровець Олена

МЕТАФОРИЗОВАНІ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НАЗВИ ЯВИЩ ПРИРОДИ ТА ЇХНІЙ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ФОЛЬКЛОРОМ…………………………………….

Вдович Тетяна

ФОЛЬКЛОР ЯК ДЖЕРЕЛО ТВОРЕННЯ АВТОРСЬКИХ ФЛОРОЛЕКСЕМ У ПОЕЗІЇ ХХ СТ………………………

Грушицька Ольга

МІСЦЕ ВПРАВ НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ…………………….

Кривко Любов

ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ АРКАДІЯ КАЗКИ…………………..

Лукавська Елла

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ШВИДКОМУ ЧИТАННЮ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ………………………………………

Микуцька Наталія

ДЖЕРЕЛА СЕМАНТИКИ АВТОРСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ НОВОТВОРІВ У ПОЕТИЧНОМУ ЛЕКСИКОНІ ЕДВАРДА СТРІХИ………………………………

Опанащук Ольга

СЕМАНТИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ ЕМОТИВІВ НЕГАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ……………

Пилипюк Валентина

СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОЗНАЧАЛЬНИХ ТА ОБСТАВИННИХ ПРИСЛІВНИКОВИХ НОВОТВОРІВ (на матеріалі творчості поетів ХХ століття)……

Роговська Юлія

ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ЗАСВОЄННЯ СИНТАКСИСУ……………………

Савчук Інна

ОКАЗІОНАЛЬНІ ДІЄСЛІВНІ НОВОТВОРИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ..

Сапальчук Марія

КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ……

Сильчук Ольга

ВИВЧЕННЯ ОРФОГРАФІЇ НА МОРФОЛОГІЧНІЙ ОСНОВІ…………………….

Янчук Ліна

МОВНА ОСОБЛИВІСТЬ ЕПІСТОЛЯРІЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ………………..
РОЗДІЛ 4. РЕЛІГІЄЗНАВЧІ СТУДІЇ

Богачук Сергій

ДИТЯЧЕ СИРІТСТВО В УКРАЇНІ: СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ………………..

Богомаз Володимир

БІБЛІЙНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ……………….

Воронюк Оксана

УЧЕННЯ СВІДКІВ ЄГОВИ ПРО ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ……………………..

Гаврилів Вадим

СВЯТІ БРАТИ КИРИЛО ТА МЕФОДІЙ ЯК ЗАСНОВНИКИ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ………………………….

Германюк Олександр

ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ….

Гуцалюк Юлія

МІСЦЕ УКРАЇНИ У ЗАГАЛЬНОСВІТОВОМУ ЕКУМЕНІЧНОМУ РУСІ СЬОГОДЕННЯ…………….

Дмитрук Ігор

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ БАБІ…………………………

Іваничко Микола

РЕЛІГІЙНИЙ ДОРОБОК ІОАННА ДАМАСКІНА…………………………

Кашевська-Колос Тетяна

СВІДКИ ЄГОВИ – ХТО ВОНИ?.............................................

Кібукевич Оксана

АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ……………………………………….

Кірушок Юрій

ФЕНОМЕН ПРАВОСЛАВНОЇ ДІАСПОРИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ КАНОНІЧНОГО СТАТУСУ………………………………..

Колос Петро

СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ У СФЕРІ МОРАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ……………………………

Кондратюк Дмитро

КАЛЬВІН ПРОТИ ГУМАНІЗМУ…………………………………………

Кравчук Андрій

П’ЯТИДЕСЯТНИКИ УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945)......

Кулініч Наталія

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ НА ОСТРОЖЧИНІ.

Лисенко Антон

НЕВІДОМЕ ЖИТТЯ ІСУСА ХРИСТА В ІНДІЇ……………………

Місько Роман

СОЦІНІАНСЬКА ТЕЧІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ В УКРАЇНІ ХVІ–ХVІІ СТ…………

Нестер Ірина

БОРОТЬБА ЗА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (1985–1990 РР.)………………………….

Олексюк Оксана

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УГКЦ ПІСЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ВЛАСНИХ ТРАДИЦІЙ ТА РЕФЛЕКСІЇ ІІ ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ..

Опанащук Павло

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ РЕІНТЕГРАЦІЇ ІСЛАМУ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ…………………………………………

Пустенький Сергій

ФЕНОМЕН ГРОМАДЯНСЬКОЇ РЕЛІГІЇ США ЯК ОДНЕ ІЗ ДЖЕРЕЛ КОНСОЛІДАЦІЇ НАЦІЇ……………………………………….

Собко Вадим

УЧЕННЯ ПРО ПЕРЕДВИЗНАЧЕННЯ У ТВОРАХ СХІДНИХ ОТЦІВ ЦЕРКВИ………

Хмельницький Богдан

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ВЧЕННІ ІВАНА ПАВЛА ІІ…………………………

Хом’як Юрій

ПОЗИЦІЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЙ У ПИТАННІ ЕКУМЕНІЧНОГО РУХУ…….

Якушенко Сергій

ДУХОВНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКВИ ЄХБ НА РІВНЕНЩИНІ….

Ярошенко Роман

ПРОБЛЕМАТИКА ЛЕКСИЧНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ПСАЛМІВ……………………

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ....................................................................

Збірник наукових праць
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ

Серія „Гуманітарні науки”

ВИПУСК 2


Редактор Пасічник І. Д.

Відповідальні за випуск Жуковський В. М., Цолін Д. В.

Укладачі Максимчук В. В., Максимчук Г. В.

Технічний редактор Свинарчук Р. В.

Коректор Максимчук В. В.

Комп’ютерна верстка Крушинської Н. О.

Художнє оформлення обкладинки Олексійчук К. О.
За достовірність наведених фактичних даних, цитат та інших відомостей відповідають автори та наукові керівники (рецензенти).

Формат 42x30/4.

Папір офсетний. Друк різографія.

Ум. друк. арк. Гарнітура „Times New RomanС”

Наклад 100 прим.
Видавництво Національного університету „Острозька академія”

Україна, 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2.

Свідоцтво про державну реєстрацію

РВ №1 від 8 серпня 2000 року.

1 Книга Марселя Мосса „Очерк про дар. Форма і основа обміну в архаїчних суспільствах” вийшла у 1925-му році. Мосс розглядав дар як архаїчний спосіб обміну, який характеризується тотальною безкорисливістю, а також колективністю „тотальних підношень”. Безкорисливість, однак, є лише першим поверхневим враженням.

2 „An on-line encyclopedia of the occult, mysticism, magic, paranormal and more...”

3 Тут ідеться про грошовий кредит. Спочатку кредит мав лише товарну форму, яка передбачає передачу в тимчасове користування конкретної речі, відзначеної родовими ознаками.

4 Знаково, що термін „кредит” походить від лат. credere – довіряти.

5 Есе „Гілберт Кіт Честертон або Неочікуваність здорового глузду” у книзі „Г. К. Честертон. Письменник у газеті: художня публіцистика”.


6 Статистика за 2000-ий рік – 24,1 на 10000 людей – показує найбільший відсоток суїцидів у світі.

Каталог: download
download -> Наталія звольська
download -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
download -> Для вчителів зарубіжної літератури
download -> Зміст Біографія
download -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
download -> Талант людини це божий дар
download -> Василь Стус постать,що єднає


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Схожі:

Наукові записки iconНаукові записки / Львівський історичний музей. — Львів : Апріорі, 2012. — Вип. 15. — 344 с. іл

Наукові записки iconНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Бібліографічний покажчик змісту (1920-2009 рр.) Кам'янець-Подільський 2010

Наукові записки iconВипуск 7 Серія: філософські науки
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2010....
Наукові записки iconКафедра культурології та філософії
Кафедра культурології та філософії Національного університету "Острозька академія" оголошує набір статей до чергового випуску наукового...
Наукові записки icon3 Ztvárnění motivu Černobylu v románu Liny Kostenko „Записки українського самашедшого“ 35

Наукові записки icon«політичний аналіз та прогнозування» Дніпропетровськ − 2009
Виконання індивідуального завдання «Апробація методики написання аналітичної записки»
Наукові записки iconРозробка сучасних
Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): огляд існуючих систем
Наукові записки iconТести «Творчість О. Вальда» Роки життя Оскара Вайльда
Г «Посмертні записки Піквікського клубу», «Девід Копперфільд», «Різдвяна пісня в прозі»
Наукові записки icon"Записки із Мертвого дому" (1860-1862)
Оповідач засуджений Горянчиков описує побут І звичаї, каторжні порядки І людські долі, які пройшли перед ним
Наукові записки iconТести «Творчість Ч. Діккенса» Роки життя Чарльза Діккенса
Д «Посмертні записки Піквікського клубу», «Девід Копперфільд», «Ніколас Ніккльбі», «Різдвяна пісня в прозі»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка