Навчальна дисциплінаСкачати 260,87 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір260,87 Kb.

Навчальна дисципліна


«Література рідного краю»

спеціальності 8.02030301 Українська мова і література;

8.02030302 Мова і література (російська)
Теми практичних занять


з/п


Назва теми

1

Художній світ пригодницьких повістей Олексія Огульчанського

 1. Місце пригодницького жанру в дитячій літературі.

 2. Життєвий і творчий шлях письменника.

 3. Особливості композиції творів Олексія Огульчанського («Вітрів Кут», «Бухта солодкого коріння», «Скарб Солоного лиману», «Знахідка на все життя», «Країна Інкурів: Як ми шукали скарб», «Як сплять дельфіни» та ін.).

 4. Місце пейзажів у творах письменника.

 5. Засоби творення персонажів у повістях автора.

2

Жанрово-тематична своєрідність прози Трохима Зіньківського

 1. Художній синтез соціології у казках «Різдвяна повістка», «Історична казка».

 2. Оповідання «Кудою йти?» як алегоричний твір.

 3. Жанрово-композиційна своєрідність оповідань «Сидір Макарович Притика», «Сон (Мрія)».

 4. Жанрово-тематична специфіка епістолярної спадщини Трохима Зіньківського.

3

Художня своєрідність роману «Істини розкриваються поволі» Віри Єніної

 1. Життєвий і творчий шлях письменниці.

 2. Проблематика роману «Істини розкриваються поволі».

 3. Структура образів-персонажів у творі.

 4. Образ Оксани Скрипки, засоби його характеротворення.

4

Розвиток прози на сучасному етапі (роман «Кляса» Павла Вольвача)

 1. Творчий шлях письменника.

 2. Жанрово-стильовий синкретизм роману.

 3. Засоби характеротворення головного персонажу.

 4. Художня мова роману.

5

Жанрово-тематичний діапазон лірики Василя Діденка

 1. Загальний огляд життя і творчості Василя Діденка.

 2. теми, мотиви, образи громадянської лірики.

 3. образний світ інтимної поезії.

 4. Художня довершеність пейзажної лірики.

 5. Своєрідність жанру ліричного портрета.

 6. Запорізька земля в художньому слову Василя Діденка.

6

Художній світ збірки «Південний Схід» Павла Вольвача

 1. Біографія письменника.

 2. Автобіографізм поезії Павла Вольвача.

 3. Урбаністичні мотиви лірики автора.

 4. Амбівалентність рустикальної теми в художньому набутку поета.

7

Художні особливості поезії Петра Ребра

 1. Основні етапи життєвого і творчого шляху письменника.

 2. Жанрово-тематичний діапазон творчості Петра Ребра.

 3. Структурно-художні особливості поезії митця. Тематика і проблематика поетичних творів.

 4. «Козацькі жарти» Петра Ребра як визначне явище української літератури.


Самостійна робота


з/п


Назва теми

1

Усна народна творчість Запорізького краю

 1. Історія збирання та дослідження фольклору Запорізького краю.

 2. Паремії: художня природа, жанрові різновиди та класифікація.

 3. Народна неказкова проза: проблема класифікації. Регіональна специфіка героя легенд і переказів.

 4. Календарно обрядова та родинно-обрядова поезія: ритуально-міфологічна основа, класифікація, художні особливості.

 5. Жанрово-тематичне розмаїття пісенної творчості (історичні, соціально-побутові, родинно-побутові, жартівливі пісні, романси).

2

Художня своєрідність поетичних та ліро-епічних творів для дітей

 1. Історія розвитку літератури для дітей і про дітей в Запорізькій області.

 2. Оригінальність тем та сюжетів байок Олекси Запорізького (Сеника).

 3. Емоційно-експресивне сприйняття навколишнього світу у поетичних збірках для дітей «Гнав я ранком Каченя», «Вийшла Галя за поріг», «Сестрички-невеличкі» та ін. Лідії Компанієць.

 4. Змістові та настроєві домінанти збірки «Квіти мають імена» Петра Ребра.

 5. Володимир Чубенко як автор віршів для дітей (збірки «Хитра чапля», «Чому у рака ззаду очі?»).

3

Поетика прози Адріана Кащенка

 1. Загальний огляд життя і творчості письменника.

 2. Жанрове розмаїття прозової творчості Адріана Кащенка: повісті, оповідання, памфлети, нариси.

 3. Історія України як провідна тема прозової творчості Адріана Кащенка (оповідання «Сіркова слава», «Запорозька слава», «Сіркова могила», «На руїнах Січі», «Славні побратими», повісті «Борці за правду», «Іван Богун», «Під Корсунем», «У запалі боротьби», нариси «Над Кодацьким порогом», «Про гетьмана Сагайдачного», «Кость Гордієнко-Головко – останній лицар Запорожжя» та ін.).

 4. Оповідання «З Дніпра за Дунай» і повість «Зруйноване гніздо» як історична дилогія. Специфіка характеротворення козацьких образів у повісті «Зруйноване гніздо».

 5. Художня модель актуальних проблем з сучасного життя в оповіданнях «Мрії і дійсність», «Дим», «Щирі малороси», «За що?».

4

Художня своєрідність прозової творчості Віри Єніної

 1. Світ мистецтва у повісті «Українська квітка». Сюжетно-композиційні особливості твору. Елементи психологізації персонажів.

 2. Морально-етична проблематика роману «Минуле не минає». Проблема батьків і дітей та її авторське вирішення.

 3. Жанр оповідання у творчості Віри Єніної. Тематичне розмаїття збірок «Серце бажає щастя», «Краса жіноча».

5

Поетика прози Домки Ботушанської

 1. Життєвий і творчий шлях письменниці.

 2. Жанрово-стильова самобутність прози Домки Ботушанської («Слабість, або Старість (Думка)», «Один епізод з окупаційного періоду (Згадка)», «Страх…1», «Сльози–2», «Скрипка. Спогади із дитячих років»).

 3. Принцип циклізації епічних мініатюр ( «Думки. Сумніви. Болі…», «Спогади», «Образки з життя», «Монолог з матір’ю», «Коротесенькі образки з діточого життя»).

 4. Проблематика оповідань «Братчик», «Петрусь», «Його більше не буде між нами…», «Скрипка», «Мати», «Ідуть».

 5. Жанрова своєрідність циклу образків цикл «Монолог з матір’ю» («Твої очі», «Твої руки», «Твої ноги», «Підемо разом», «Твоя зірка», «Мамина пісня»).

 6. Автобіографізм новели «Газда» та роману «Підземний дзвін».

6

Художнє осмислення давньослов’янських часів в романістиці Дмитра Міщенка

 1. Рецепція історії в українській прозі другої половини ХХ ст.: загальний огляд.

 1. Роман «Сіверяни» як «поема в прозі» про стародавню українську історію. Система образів та проблематика роману.

 1. Історія написання трилогії «Синьоока Тивер», «Лихі літа Ойкумени», «Розплата» Дмитра Міщенка.

 2. Сюжетно-композиційні та жанрово-стильові особливості трилогії. Фольклорні домінанти відтворення історичної епохи.

 3. Специфіка характеротворення персонажів давньослов’янської доби. Принципи моделювання і типізації образів.

7

Козацькі часи в романістиці Дмитра Міщенка

 1. Історія написання романів «Бунтівний князь», «Згубні вітри над оазою» («Між Сціллою і Харибдою»), «Дике поле».

 2. Етноментальна та національна проблематика рмоану «Бунтівний князь».

 3. Постать Богдана Хмельницького в художній інтерпретація Дмитра Міщенка (роман «Згубні вітри над оазою»).

 4. Феномен козацтва в художньому осмисленні письменника («Дике поле»).

8

Художня специфіка історичної тетралогії про Київську Русь Раїси Іванченко

 1. Біографічні відомості про письменницю.

 2. Проблематика та сюжетно-композиційні особливості роману «Гнів Перуна». Специфіка характеротворення образу Нестора-літописця.

 3. Патріотична проблематика роману «Золоті стремена». Часопросторова характеристика твору.

 4. Проблема влади та її вирішення в романі «Зрада, або Як стати володарем». Сюжетно-композиційна та мотивна структура твору.

 5. Образ жінки-правительки в романі «Отрута для княгині»: засоби характеротворення та психологізації.

 6. Традиції та новаторство в історичній романістиці письменниці.

9

Жанрово-тематична своєрідність прози Дмитра Міщенка початку ХХІ ст.

 1. Літературно-критична оцінка творчості Дмитра Міщенка на сучасному етапі.

 2. Проблемно-тематичне коло малої прози письменника («Гість із далекого краю», «Альфонс із Тель-Авіва», «Берегиня», «Ой там, на торжку, на базарі…», «Братерство споріднених сердець», «Тітка Фаня з соціалізму: історія нашого сучасника»).

 3. Художні пошуки митця у жанрі повісті («Sic volo Caesar», «Відлуння Лисої гори»).

 4. Роман «І станеш ти шукать її сліди» в контексті творчості Дмитра Міщенка.

10

Художня майстерність запорізьких поетів другої половини
ХХ ст. (Василь Лісняк, Микола Лиходід, Василь Моруга)


 1. Загальний огляд розвитку поезії в Запорізькому краю.

 2. Оспівування краси рідного краю в поетичних збірках «Степові пісні», «Люблю село», «Люблю село», «Широкі простори», «Краса людська», «Зоряний світанок», «Борозна» Василя Лісняка.

 3. проблематика поетичної творчості Миколи Лиходіда (збірки «Сонце», «Світ», «Хортиця», «Літаки над матерями», «Свято», «столітник», «Криниця і небо», «Сяйво», «Корінь блискавки», «Передосінній скарб», «Країна Україна»).

 4. Жанрово-тематична своєрідність поезії Василя Моруги (збірки «Грозовіття», «Ключі до тиші», «Портрет землі», «Чебрецеві острови», «Дорога над Лугом»).

11

Творчість запорізьких поетів-сучасників (Григорій Лютий, Анатолій Рекубрацький, Володимир Сіренко, Іван Олексенко)

 1. Особливості розвитку поезії на Запоріжжі на межі ХХ–ХХІ ст.

 2. Інтимна лірика Григорія Лютого (збірки «Я вже тобою дихаю», «Я воду пив з твого лиця»).

 3. Проблематика і жанрове розмаїття поезії Анатолія Рекубрацького (збірки «Сурми», «Люди моєї пам’яті», «Поверни мені той листопад», «Наснись мені…», «Не судилося…», «Феєрверк», «Апельсини з дірками»).

 4. Жанрово-тематичні особливості лірики Володимира Сіренка (збірки «Навпростець по землі», «Регіт на палі», «Голгофа», «Повернення в себе»).

 5. Патріотична лірика Івана Олексенка (збірка «Закохався в Україну»).

12

Творчість запорізьких поетів-сучасників (Павло Вольвач, Олег Гончаренко, Володимир Віхляєв)

 1. Вияви постмодернізму у творчості запорізьких літературів.

 2. Поезія Павла Вольвача як відродження волюнтаристичної ліричної традиції (збірки «Маргінес», «Кров зухвала», «Бруки і стерні», «Триб», «Вірші на розі», «Судинна пошта»).

 3. Мотиви філософської лірики Олега Гончаренка (збірки «Крони дитинства», «Петрогліфи», «Тяжіння сонця», «Мрія і любов», «Катрени оголошених картин», «Дорога крізь хату», «Напроти пам’яті (Проталини дзеркала)», «Український порідник»).

 4. Філософська спрямованість збірки «Код Шевченка» Володимира Віхляєва.

13

Творчість поетес Запорізького краю

 1. Мотиви лірики Лідії Компанієць (збірки «У всіх у нас діла», «Біжімо стрічати весну!», «Голубий ара з Амазонки» (1968), «Садам цвісти – тобі рости», «Вершник на гнідому коні», «Мій дім, мій рідний край», «Вільшанка», «Хлопці сіють жито», «Сонце в дорозі», «На теплій землі»).

 2. Тайна жіночого характеру як провідна тема поезії Марини Брацило (збірки «Хортицькі звони», «Благовіст», «Мелодія вічних прощань», «Сонцетяжіння»).

 3. Філософське осмислення світу у збірках «Грушеве», «Іменем твоїм», «Паралель» Любові Геньби.

 4. Збірки «Осінній синдром» і «Невагомість» Світлани Аніщенко як сповідь ліричної героїні.

 5. Проблемно-тематичний спектр лірики Любові Прокопович (збірка «Золоте вікно»).

14

Гумор і сатира на Запоріжжі

 1. Жанрова специфіка гумору й сатири в Запорізькому регіоні.

 2. Художня своєрідність гумористично-сатиричної поезії Анатолія Рекубрацького.

 3. Жанрова своєрідність і проблематика творчості Володимира Чубенка.

 4. Гумористична творчість Миколи Білокопитова.

15

Драматургія Трохима Зіньківського та Адріана Кащенка

 1. Специфіка розвитку драматургії в Запорізькій області.

 2. Жанрово-стильова своєрідність п’єси «Сумління» Трохима Зіньківського.

 3. Проблематика п’єси «По закону» Адріана Кащенка.

 4. Проблема взаємин особистості і соціуму у драмі «Напровесні» Адріана Кащенка.

 5. Продовження Адріаном Кащенком традицій української класичної комедії у п’єсі «Зоря нового життя».


Індивідуальні завдання

Вивчити напам’ять твори: • Зіньківський трохим. «Батьків смуток»;

 • Діденко Василь. «Одфіолетилась гроза…»;

 • Діденко Василь. «Осінні пахощі розлито…»;

 • Ребро Петро. «НІ, ти не знаєш добре Україну…»;

 • Моруга Василь. «Сьогодні, певне, буде гарним день…»;

 • Рекубрацький Анатолій. «А в Дубовім гаю…»;

 • Лютий Григорій. «І Ви красиві, дівчино, і Ви…»;

 • Сіренко Володимир. «Минає все у нашому житті…»;

 • Вольвач Павло. «По зморшках передмість тендітний вечір гасне…»;


Питання до заліку

 1. Методологічні основи літературного краєзнавства, предмет його вивчення.

 2. Усна народна творчість Запорізького краю: історія збирання та дослідження, жанрове розмаїття.

 3. Жанр пригодницько-шкільної повісті для дітей у творчості Олексія Огульчанського.

 4. Оригінальність тем та сюжетів байок Олекси Запорізького (Сеника).

 5. Поетика малої прози Трохима Зіньківського.

 6. Публіцистична спадщина Трохима Зіньківського.

 7. Жанрове розмаїття прозової творчості Адріана Кащенка.

 8. Історична проза Адріана Кащенка.

 9. Проблематика прози Віри Єніної.

 10. Жанрово-тематичний діапазон прози Дмитра Міщенка.

 11. Художня специфіка історичної романістики раїси іванченко.

 12. Жанрово-стильовий синкретизм роману «Кляса» Павла Вольвача.

 13. Мотиви поезії Василя Лісняка.

 14. проблематика поетичної творчості Миколи Лиходіда.

 15. Лірика Василя Діденка: традиції та новаторство.

 16. Жанрово-тематична своєрідність поезії Василя Моруги.

 17. Мотиви лірики Лідії Компанієць.

 18. Народнопісенний характер та українософський зміст лірики Домки Ботушанської.

 19. інтимна лірика Григорія Лютого.

 20. Проблематика і жанрове розмаїття поезії Анатолія Рекубрацького.

 21. Жанрово-тематичні особливості лірики Володимира Сіренка.

 22. Мотиви філософської лірики Олега Гончаренка.

 23. Поезія Павла Вольвача як відродження волюнтаристичної ліричної традиції.

 24. Філософська спрямованість збірки «Код Шевченка» Володимира Віхляєва.

 25. Тайна жіночого характеру як провідна тема поезії Марини Брацило.

 26. Філософське осмислення світу в поезії Любові Геньби.

 27. Збірки «Осінній синдром» і «Невагомість» Світлани Аніщенко як сповідь ліричної героїні.

 28. Проблемно-тематичний спектр лірики Любові Прокопович.

 29. Художня своєрідність гумористично-сатиричної поезії Петра Ребра.

 30. Жанрова своєрідність і проблематика творчості Володимира Чубенка.

 31. Гумористична творчість Миколи Білокопитова.

 32. Жанрово-стильова своєрідність п’єси «Сумління» Трохима Зіньківського.

 33. Проблематика і жанрова своєрідність драматургії Адріана Кащенка.

 34. Алегоричний характер п’єси «Клятва» Домки Ботушанської.


Критерії оцінювання

90–100 балів отримують, якщо студенти:

 • мають глибокі і повні знання з дисципліни;

 • вільно використовують термінологічний апарат літературознавства;

 • на високому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни із врахуванням їх родо-жанрової та стильової специфіки;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів;

 • творчо підходять до їх інтерпретації та демонструють самостійність і оригінальність суджень;

 • вміють визначати та зіставляти провідні положення теоретико-літературних, історико-літературних та літературно-критичних праць, як класичних, так і сучасних;

 • чітко формулюють власну думку та переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;

 • виявляють високий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно виправляють.

65–89 балів отримують, якщо студенти:

 • мають добрі знання з дисципліни;

 • виявляють розуміння основних літературознавчих понять;

 • на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного філологічного аналізу та виразного читання (в тому числі напам’ять) художніх творів за програмою дисципліни;

 • здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • володіють аналітико-синтетичними вміннями аналізу при дослідженні літературних явищ, процесів, окремих творів і використанні словниково-довідкової літератури;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок;

 • демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.

50–64 бали отримують, якщо студенти:

 • мають задовільний рівень знань з дисципліни;

 • виявляють розуміння окремих літературознавчих понять;

 • під керівництвом викладача аналізують художні твори і наводять приклади з них;

 • виявляють вміння й навички виразного читання (в тому числі напам’ять) окремих художніх творів;

 • здатні за зразком розв’язувати теоретико-практичні завдання літературознавчої спрямованості;

 • вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати словниково-довідкову літературу;

 • демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.

1–49 балів отримують, якщо студенти:

 • частково та поверхово відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;

 • виявляють нерозуміння літературознавчих понять, відсутність умінь і навичок виразного читання, переказування та аналізу художніх творів, розв’язання завдань теоретико-практичних завдань літературознавчої спрямованості;

 • демонструють вкрай низький рівень мовленнєвої культури;

 • припускаються великої кількості помилок та не є здатним виправити їх навіть із допомогою викладача.

Рекомендована література

Базова

 1. Духовні скарби нашого краю: Фольклор Бердянського району Запорізької області : [зб. фолькл. текстів] / [укл. І. Я. Павленко, Н. Г. Полякова ; ред., прим. та вст. ст. І. Я. Павленко]. – Запоріжжя, 2005. – 71 с.

 2. Історія української літератури 70–90-х років ХІХ ст. : у 2 т. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Логос, 1999. – Т. 1. – 613 с.

 3. Історія української літератури ХІХ ст. (70–90-ті роки) : у 2 кн. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Вища школа, 2003. – Кн. 1. – 573, [2] с.

 4. Історія української літератури ХІХ ст. (70–90-ті роки) : у 2 кн. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Вища школа, 2003. – Кн. 2. – 437, [2] с.

 5. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. : [підруч. для студентів гуманіт. спеціальностей вищих навч. закладів] / [за ред. В. Г. Дончика]. – К. : Либідь, 1998. – Кн. 2 : Друга половина ХХ століття. – 453, [1] с.

 6. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. : підручник / за ред. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2. – 495 с.

 7. Кіраль С. «Апостол молодої України»: Трохим Зіньківський у контексті доби : монографія / Сиділ Кіраль. – К. : КИТ, 2002. – 321 с.

 8. Кіраль С. Трохим Зіньківський – публіцист : навч. посібник з літератури рідного краю для студентів філол. ф-ту та ф-ту підготовки вчителів початкових класів / Сидір Кіраль. – К. : Міжнар. фінансова агенція, 1997. – 80 с.

 9. Корицька Г. А.Кащенко: Літературний портрет [монографія] / Галина Корицька. – Запоріжжя, Акцент, 2011. – 151 с.

 10. Корицька Г.Р. Література рідного краю : метод. посібник / Г.Р.Корицька. – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – 78 с.

 11. Кушніренко І., Жилінський В. Література Гуляйпільщини (На пругких вітрах) : у 2 ч. / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – Ч. 2. – 215 с.

 12. Кушніренко І., Жилінський В. Фольклор Гуляйпільщини (Запорізька область) / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. – 171 с.

 13. Літературний світовид Мелітопольщини : хрестоматія / упор. Н.В. Зайдлер, О.М. Гончаренко. – 2-ге вид. – Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2010. – 484, 2 с.

 14. Павленко І. Духовні скарби нашого краю: історія збирання та дослідження / Ірина Павленко // Духовні скарби нашого краю: Фольклор Бердянського району Запорізької області : [зб. фолькл. текстів] / [укл. І. Я. Павленко, Н. Г. Полякова ; ред., прим. та вст. ст. І. Я. Павленко]. – Запоріжжя, 2005. – С. 4–9.

 15. Павленко І. Я. Історичні пісні Запорожжя: регіональні особливості та шляхи розвитку / І. Я. Павленко. – Запоріжжя : Тандем–У, 2003. – 202 с.

 16. Павленко І. Я. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини: буття у просторі та часі : [монографія] / І. Я. Павленко. – Запоріжжя, 2006. – 243 с.

 17. Письменники Запорізького краю (20–90 роки ХХ століття) / упор. І.Т. Купріянов. – Запоріжжя : Хортиця, 2002. – 579 с.

 18. Січовий Парнас: Поетичні твори вихованців Запорізького держ. ун-ту : антологія / упор. та авт. біогр. довідок В.Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2000. – 398, [1] с. – (70-річчю ЗДУ присвячується).

 19. Українська новелістика кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі) / Упоряд. і прим. Є.Нахліка; Вступ. ст. І.Денисюка; Ред. Н.Калениченко. – К.: Наукова думка, 1989.

Допоміжна

 1. Баран Є. Від «Позадесятників» до «Цеху поетів» // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 130. – С. 148-151.

 2. Біла А. Територія самотнього Льюїса // Вольвач П. Південний Схід: Поезії. – К.: Дніпро, 2000. – С. 5-22; Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 145. – С. 195-200.

 3. Білокопитов М. Його життя – як повінь… : До 30-ліття творчої діяльності поета Григорія Лютого / Микола Білокопитов // Запорізька правда. – 2002. – 16 лютого. – С. 7.

 4. Білоус Г. «Подай свій хліб – і я скажу, хто ти...» / Григорій Білоус // Вітчизна. – 1999. – № 11–12. – С. 131–139.

 5. Будугай О. Аксіологічні та жанрові параметри пригодницько-шкільної повісті для дітей 1960-1980-х років: Монографія. – Переяслав-Хмельницький, ПП СКД, 2009. – 160 с.

 6. Бурбела В.А. Єніна В.М. // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / ред. кол. : І.О.Дзеверін (відп. ред.) та ін. – К.: «УРЕ» імені М.П.Бажана, 1990. – Т. 2 : Д–К. – С. 185.

 7. Віра Єніна //Письменники Радянської України : довідник / [упор. О.Климник]. – К. : Радянський письменник, 1960. – С. 170–171.

 8. Віхляєв В.В., Северинюк В.М. Літературна школа поетів-постшістдесятників Запорізького краю / В.В.Віхляєв, В.М.Северинюк // Віхляєв В. Код Шевченка / Володимир Віхляєв. – Запоріжжя : Просвіта ; ГУ «ЗІДМУ», 2008. – С. 82–86.

 9. Віхляєв В.В., Северинюк В.М. Поети-постшістдесятники Запорізького краю / В.В.Віхляєв, В.М.Северинюк // Віхляєв В. Код Шевченка / Володимир Віхляєв. – Запоріжжя : Просвіта ; ГУ «ЗІДМУ», 2008. – С. 57–81.

 10. Вольвач П. Південний Схід : поезії / Павло Вольвач. – Львів : Кальварія, 2002. – 185 с.

 11. Гавриленко С.Т. Жанрово-стильові особливості поезій П. Ребра з циклу «Хортицьке віче» / С.Т.Гавриленко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2008. – №1. – С. 5–10.

 12. Громова В.В. Компанієць лідія Олександрівна / В.В.Громова // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / ред. кол. : І.О.Дзеверін (відп. ред.) та ін. – К.: «УРЕ» імені М.П.Бажана, 1990. – Т. 2 : Д–К. – С. 549.

 13. Демченко В. Жанрові особливості історичних романів Р.Іванченко про Київську Русь // Роди і жанри літератури: Збірник наукових праць за матеріалами міжвузівської конференції, присвяченої пам’яті професора Г.А.В’язовського. - Одеса: astroprint, 1997. - С.204-205.

 14. Демченко В. Історизм роману Р.Іванченко "Зрада, або Як стати володарем" // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. - Запоріжжя: ЗДУ, 1998. - № 1. С.36-39.

 15. Демченко В. Образ літописця Нестора в романі Р.Іванченко "Гнів Перуна" // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. - Вип.V. - Запоріжжя: Просвіта, 1999. - С.183-187.

 16. Демченко В. Образно-тропеїчні засоби в романі Раїси Іванченко "Зрада, або Як стати володарем". - Придніпровський науковий вісник. Філологія. - № 76. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. - червень. - С.6-10.

 17. Демченко В. Роман Р.Іванченко "Гнів Перуна". До проблеми поетики // Література й історія: Матеріали міжнародної наукової конференції. 12-14 грудня 1996 року. - Запоріжжя, 1996. - С.167-172.

 18. Демченко В. Художнє осмислення язичництва у романі Р.Іванченко "Гнів Перуна" // Придніпровський науковий вісник. Філологія. - № 59. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. - липень. - С.11-16.

 19. Діденко В. Я б тобі розповіві… : [поезії] / Василь Діденко // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 65/66. – С. 51–52.

 20. Діденко Василь Іванович // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. – К., 1990. – Т. 2. – С. 65.

 21. Дмитренко М. Пера і пензля самоцвіти / Микола Дмитренко // Єніна В. Минуле не минає : романи, оповідання / Віра Єніна ; [упор., передм. М. Дмитренка]. – К. : Дніпро, 1982. – 476, [2] с.

 22. Дмитро Міщенко // Письменники радянської України. 1917-1987: біобібліогр. довідник. – К., 1998. – С. 413-414.

 23. Дмитро Міщенко // Письменники України : біобібліографічний довідник / [упор. В.Павловська, Л.Бубнова, Л.Сіренко]. – К. : Український письменник, 2006. – С. 271.

 24. Дмитро Міщенко // Письменники Радянської України : довідник / [упор. О.Климник]. – К. : Радянський письменник, 1960. – С. 333–334.

 25. Добко Т.В. ЄНІНА Віра Михайлівна // Енциклопедія Сучасної України. – Т.9. – К., 2009. – С.414.

 26. Домалега І. Міфологізм світогляду слов’ян у романі Дмитра Міщенка „Сіверяни” / І. Домалега // Рідна шола. – 2005. – № 7. – С. 21–23.

 27. Домалега Т. Історична проза Дмитра Міщенка на уроках літератури рідного краю. Істина – в пізнанні історії : урок-бесіда за романом Д.О. Міщенка «Сіверяни» / Т.Домалега // Рідна школа. – 2002. – № 4. – С.40–41.

 28. Домалега Т.О. Дивовижна скрипка степової душі Василя Діденка // Література рідного краю: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – С. 132 – 136.

 29. Дуброва О.В. «Усього припасла мені доля…»: штрихи до літературного портрета В.сіренка / О.В.Дуброва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [редкол. : В.О.Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 2005. – Вип. Х : Лінгвістика і літературознавство. – С. 410–421.

 30. Дяченко М. Специфіка жанрової палітри сатири та гумору в регіональній пресі (на прикладі запорізьких газет 50–90-х рр. ХХ ст.) / Марія Дяченко // Журналістика. – 2009. – Вип. 8(33). – С. 78–89.

 31. Ємець О. Він був Поет... / Олександр Ємець // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 65/66. – С. 50–51.

 32. Заболотня О.В. Образи жінок в історичних романах Д.Міщенка / О.В.Заболотня // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 1998. – №1. – С. 56–58.

 33. Заболотня О.В. Особливості художнього осмислення минувшини в романах Дмитра Міщенка / О.В.Заболотня // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – Т. V. – С.175–177.

 34. Заболотня О.В. Типологія зв’язків «слова о полку Ігоревім» та роману Дмитра Міщенка «Сіверяни» / О.В. Заболотня // Література й історія : матеріали міжнар. наук. практ. конф. (12–13 листопада 1998 р.) / [за ред. В.М.Тихомирова, В.Ф.Шевченка]. – Запоріжжя, 1998. – С. 128–133.

 35. Зайдлер Н.В. Поезія Світлани Аніщенко як ознака доби / Н.В. Зайдлер // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2011. – №3 (214). – Ч. ІІ. – С.122–128.

 36. Запоріжжя літературне / [упор. В. Лісняк, П. Ребро]. – Запоріжжя : Запорізьке книжково-газетне вид-во, 1960. – 162, [2] с.

 37. Засенко О.Є. Зіньківський Т.А. // Українська літературна енциклопедія. – К.: УРЕ, 1990. – Т.1. – С.270.

 38. Зеленська В. Осмислення проблеми єдності східнослов’янських племен як провідної політичної ідеї в романі Дмитра Міщенка «Сіверяни» / Валентина Зеленська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / [відп. ред. І.В,Сабадош]. – Ужгород : Говерла, 2011. – Вип. 16. – С. 110–113.

 39. Зіньківський Т. Листи // Неопалима купина. – 1995. – №5-6. – С.52-78.

 40. Зіньківський Т. Молода Україна, її становище і шлях (фрагмент) // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. –- 2003. – №1.

 41. Зіньківський Т. Тарас Шевченко в світлі європейської критики (фрагмент) // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – №1.

 42. Кіраль С. Будили «заснулі серця українців» // «… Віддати зумієм себе Україні»: Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Вступ. ст., археограф. передм., упоряд., комент., приміт., підгот. текстів, покажчики, додатки, добір ілюстр. матеріалу С.Кіраля. – Київ – нью-Йорк, 2004.

 43. Кіраль С. З історії надмогильного пам’ятника Трохимові Зіньківському // Дидактико-філологічна підготовка студентів до роботи у національній школі. – Бердянськ, 1993. – С. 9–10.

 44. Кіраль С. Його життя – яскравий спалах зорі (Вивчення життя і творчості Трохима Зіньківського на уроках літератури рідного краю) // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - №1.

 45. Кіраль С. Наратор і герой у структурі малої прози Трохима Зіньківського (на матеріалі творів «Сидір Макарович Притика» й «Моншер-козаче») / Сидір Кіраль // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. праць / [редкол. : П. П. Хропко (відп. ред.) та ін.]. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 32–42.

 46. Кіраль С. Трохим Зіньківський і антична література / Сидір Кіраль // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. праць / [редкол. : П. П. Хропко (відп. ред.) та ін.]. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 32–48.

 47. Кіраль С. Трохим Зіньківський і Петербург: літературно-видавнича та громадська діяльність (на матеріалі листування) // Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах: 36. наук, праць / Редкол.: О.Гнідан (відп. ред.) та ін.-К., 2002.-Вип.1.

 48. Клочек Г. Головна книжка Григорія Лютого / Григорій Клочек // Літературна Україна. – 2009. – 12 березня. –С. 7.

 49. Ковалів Ю. «Птах великий мені ні до чого...» // Дніпро. – 1986. – № 6. – С. 133–134.

 50. Колінько О. З людьми і про людей / Олена Колінько // Сіренко В. Хрести дерев’яні : оповідання, повість / Володимир Сіренко. – Дніпропетровськ : Поліграфіст ; ЧП Овсянніков, 2003. – С. 3–4.

 51. Кононенко П. З почуттям особистої відповідальності / Петро Кононенко // Міщенко Д. Вибрані твори : в 2 тт. / [передм. П. Кононенка]. – К. : Дніпро, 1981. – Т. 1 : Сіверяни. Найвищий закон : романи. – С. 3–8.

 52. Корицька Г. Великі проблеми “Дрібних оповідань” Адріана Кащенка (З маловідомої прози письменника) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 3. – С. 177 – 185.

 53. Корицька Г. З погляду «непоправного романтика» (Романтичний герой історичної прози Андріана Кащенка, матеріали до уроків) / Галина Корицька // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 6. – С. 146–152.

 54. Корицька Г. Засоби характеротворення образів козаків у повісті А.Кащенка „Зруйноване гніздо” / Г. Корицька // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. Філологічні науки. – 2002. – № 4/48. – Квітень. – С. 72–78.

 55. Корицька Г. Людина в романтичних колізіях долі (за повістю А. Кащенка „У запалі боротьби”) / Г. Корицька // Нова філологія. – 2002. – № 3(14). – С. 138–144.

 56. Корицька Г. Речник культурно-просвітницьких ідей // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – Ч. 2.: Питання менталітету в українській літературі. – К.: Акцент, 2004. – С. 559 – 566.

 57. Корицька Г. Романтичні параметри повісті А. Кащенка „У запалі боротьби” / Г. Корицька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – К. : Твім інтер, 2002. – Вип. 13. – С. 151–157.

 58. Корицька Г. Фольклорні мотиви в історичній прозі А. Кащенка / Г. Корицька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – К. : Твім інтер. – 2003. – Вип. 16.

 59. Корицька Г.Р. Національна ідея в оповіданнях А.Кащенка / Г.Р.Корицька // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2004. – №2. – С. 96–100.

 60. Корицька Г.Р. Творчість А.Кащенка: проблематика і поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Г.Р.Корицька. – Дніпропетровськ, 2006. – 22 с.

 61. Коробко Л. «Щемить Батьківщина поміж ребер...»: Поезія Павла Вольвача // Слово і час. – 2003. – № 10. – С. 76-80.

 62. Коробко Л. «Щемить Батьківщина поміж ребер...»: Поезія Павла Вольвача // Слово і час. – 2003. – № 10. – С. 76-80.

 63. Костецька Л. Творчість Трохима Зіньківського в контексті літературного процесу 80-х – початку 90-х років XIX ст.: Автореф. канд. дисертації. – Запоріжжя, 1998. – 17 с.

 64. Костецька Л.О. Історична доба і письменник / Л.О. Костецька // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – Т. V. – С. 185–187.

 65. Купріянов І. Гумор високого гатунку // Запоріз. правда. – 1996. – 28 лютого.

 66. Купріянов І., Хом’як Т. Сатира та гумор: чи смішно? // Веселий курінь. – 1995. – № 2. – СС. 77–84.

 67. Лютий Г. І все-таки прийшло до нього слово / Григорій Лютий // Хортиця. – 1996. – С. 27–32.

 68. Лютий Г. Павло Вольвач / Григорій Лютий // Письменники Запорізького краю (20 – 90 рр. ХХ ст.). – Запоріжжя: Хортиця, 2002. – С. 503–508.

 69. Медуниця М. Влада землі і влада людини : До 80-річчя Дмитра Міщенка / М.Медуниця // Українська культура. – 2001. – №9–10. – С.33.

 70. Медуниця М. Перевали життя і творчості: Дмитрові Міщенку – 80! / М. Медуниця // Рідна школа. – 2001. - № 11. – С. 78-79.

 71. Міщенко Дмитро Олексійович // Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / ред. кол. : І.О.Дзеверін (відп. ред.) та ін. – К.: «УРЕ» імені М.П.Бажана, 1995. – Т. 3. – С. 388.

 72. Міщенко Дмитро Олексійович // Українські письменники: біобібліогр. слов.: У 5-ти т. - К., 1965. – Т. 5. – С. 155-157.

 73. Надєжда З.П. Риси української ментальності в ліриці Лідії Компанієць / З.П.Надєжда // Мова й культура народів Приазов’я. – Бердянськ, 1999. – С. 158–166.

 74. Новик О.П. Ідея гармонічної єдності та цілісності світу й людини у філософській ліриці Василя Моруги / О.П.Новик // слобожанщина. – 1999. – № 3. – С. 173–175.

 75. Новик О.П. Поетичне слово Василя Моруги / О.П.Новик // Актуальні питання слов’янської філології : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ, 1997. – Вип. 3. – С. 166–170.

 76. Новик О.П. Формування національної самосвідомості на уроках літератури рідного краю (на матеріалі творчості Василя Моруги) / О.П.Новик // Управління процесом відродження і розвитку національної самосвідомості в загальноосвітній школі : метод. реком. / [упор. В.С.Саприкін]. – Сімферополь, 1997. – С. 29–30.

 77. Павленко І. Я. Динаміка функціонування усної епічної традиції (на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.01.07 «Фольклористика» / І. Я. Павленко. – К., 2009. – 36 с.

 78. Погрібний А. Знаковість Трохима Зіньківського // «… Віддати зумієм себе Україні»: Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Вступ. ст., археограф. передм., упоряд., комент., приміт., підгот. текстів, покажчики, додатки, добір ілюстр. матеріалу С.Кіраля. – Київ – нью-Йорк, 2004.

 79. Ребро П. Є порох у порохівниці! // Чубенко В. Рекламна пауза. – 1996.

 80. Ребро П. Феномен Володимира Чубенка / Петро Ребро // Чубенко В. І сміх, і пісня, і любов : лірика, гумор, вірші для дітей / Володимир Чубенко ; [авт. вст. ст. П.Ребро]. – Запоріжжя : Мотор Січ, 1997. – С. 5–8.

 81. Ребро П. Феномен Володимира Чубенка // Чубенко В. І сміх, і пісня, і любов. – Запоріжжя, 1997. – С. 5–8.

 82. Сердюк П. Голоси історії: запорізький романіст і повістяр Д.Міщенко і його роман «Сіверяни» / П.Сердюк // Рідна школа. – 1999. –№2. – С.27–28.

 83. Скорик С. Золоте вікно української поезії / Світлана Скорик // Прокопович Л. Золоте вікно / Любов Прокопович. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2011. – С. 5–8.

 84. Скрипка В. Завжди лицем до України // Неопалима купина. – 1995. – № 5–6. – С. 43-51.

 85. Скрипка В. Письменник, фольклорист, публіцист // Літературна Україна. – 1971. – 13 серпня.

 86. Соколов П. „Стражденник син стражденника народу” // Слово і час. – 1993. – №6. – С. 46-50.

 87. Стадніченко О. «Земле моя із обличчям дитини моєї…» / О.Стадніченко // Запорізька Січ. – 1999. – № 13. – С. 8.

 88. Стадніченко О. Григорій Лютий // Письменники Запорізького краю (20 – 90 рр. ХХ ст.). – Запоріжжя: Хортиця, 2002. – С. 356–369.

 89. Стадніченко О.О. Над сторінками історії літературного руху на Запоріжжі / О.О.Стадніченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 1999. – Т. V. – С. 188–189.

 90. Стадніченко О.О. Творчість Петра Ребра в контексті розвитку української літератури 50–90-х рр. ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О.О.Стадніченко. – Запоріжжя, 1999. – 24 с.

 91. Стадніченко О.О. Художні особливості поетичної манери Петра Ребра / О.О.Стадніченко // Вісник Запорізького держ. ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2004. – №3. – С. 197–201.

 92. Тараненко М. П. З історії літературного життя на Запоріжжі / Микола Панасович Тараненко // Запоріжжя літературне / [упор. В. Лісняк, П. Ребро]. – Запоріжжя : Запорізьке книжково-газетне вид-во, 1960. – С. 145–162.

 93. Федина В. «Горджуся тим, що ми з тобою українці...» (Поетична творчість Василя Лісняка) // Дивослово. – 2000. – № 3. – С.47–50.

 94. Хоменко О. Десять років довкола озера. Огляд українського літпроцесу в 1993–2003 рр. [Електронний ресурс] / Олександр Хоменко // Українознавство. – 2004. – № 1–2. – С.332–340.

 95. Чабаненко В. Петро Ребро // Письменники Запорізького краю (20–90 рр. ХХ ст.). – Запоріжжя: Хортиця, 2002. – С. 85–100.

 96. Школа Г. Повернення незабутніх (спадщина Т. Зіньківського) / Галина Школа // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 96–99.

 97. Шудря М. Співець козацького ордена / М. Шудря // Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове / Адріан Кащенко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – С. 482–489.

 98. Юрик П. І гуморист, і редактор, і патріот (Микола Білокопитов) / Пилип Юрик // Хортиця. – 2004. – № 1. –С. 77–78.


Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека української літератури. – Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/

 2. Віртуальний підручник з української літератури : Словник літературознавчих термінів. – Режим доступу : http://eureka.ucoz.ua/blog/1-0-14

 3. Електронна бібліотека української літератури. – Режим доступу : http://www.utoronto.ca/elul/

 4. Поетика: Бібліотека української поезії. – Режим доступу : http://poetry.uazone.net/

 5. Українська шара. – ЛІТЕРА–Електронна бібліотека. – Режим доступу : http://litera-ua.livejournal.com/

 6. Український центр: освітньо-інформаційний ресурс. – Режим доступу : http://www.ukrcenter.com/library/default.asp

 7. Чтиво. – Електронна бібліотека. – Режим доступу : http://chtyvo.org.ua/

 8. EXLIBRIS: українська електронна бібліотека : історія, публіцистика, художня література. – Режим доступу : http://exlibris.org.ua/


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> ulk
ulk -> Концепція І. Франка еволюції романного жанру
ifsk -> «творчість томаса стернза еліота як явище англійського модернізму»
ulk -> «Українська література» (семестр другий) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
ulk -> Самостійна робота іул ХХ ст. (60-80-ті)
ulk -> Концепція "монументального історизму" Д. С. Ліхачова. Д. Чижевський про добу монументального І орнаментального стилів
ulk -> Навчальна дисципліна
ulk -> Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000. С. 113-138 (чит зал іф)


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Навчальна дисципліна iconБіоетика як навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна (елективний, вибірковий курс): “Біоетика”
Лекцій – годин, семінарських занять – 30 годин, самостійної роботи – 30 годин. Вивчається на або курсі впродовж одного семестру
Навчальна дисципліна iconТексти лекцій
Навчальна дисципліна «Практична стилістика» входить до програми професійної підготовки студентів-бакалаврів І є важливим структурним...
Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації для студентів Навчальна дисципліна Акушерство та гінекологія Модуль №
Ендометріоз. Гінекологічні захворювання дітей та підлітків. Аномалії положення та розвитку жіночих статевих органів
Навчальна дисципліна iconФондова лекція з історії держави та права України Тема ідпу як наука та навчальна дисципліна. Державно-правовий розвиток України княжої доби Навчальний час 2 години

Навчальна дисципліна iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Навчальна дисципліна iconІсторія економічних вчень як навчальна дисципліна. Навчально-методичний комплекс з елективного курсу «Історія економічних вчень»

Навчальна дисципліна iconРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності
Дисципліна Спічрайтинг” викладається на 3 курсі у VІ семестрі та складається з двох модулів, які розраховано на 72 години, з них...
Навчальна дисципліна iconРобоча навчальна програма
Дисципліна викладається на ІІ курсі у ііі-му семестрі в обсязі 108 годин, з них лекції 36 годин, лабораторні роботи – 18 годин, самостійна...
Навчальна дисципліна iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка