Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класуСкачати 73,94 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір73,94 Kb.

Навчальний матеріал та завдання до заліку

з української літератури

для 11 класу ( заочна форма навчання)
Підготувала: Нелюбова А.І., учитель української мови та літератури.

Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. ( За загальною редакцією доктора філологічних наук, професора Г.Ф. Семенюка) , Київ «Освіта» 2011 )Залік № 1

Тема: Українська література 20-30-х років ХХ ст.

1

Вступ. Суспільно-історичні умови розвитку літератури, основні стильові напрямки. Актуалізація проблем. Стильове розмаїття.

2

П.Г.Тичина. Визначний модерніст 20-х років. «О,панно Інно..», «Ви знаєте,як липа шелестить?,»Одчиняйте.

Напам’ять «Арфами, арфами…»

3

Звернення до «вічних тем». «О, панно Інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить…» «Одчиняйте двері…». «Пам’яті тридцяти». Аналіз поезій.


Напам’ять

«О, панно Інно…»4

Київські «неокласики». Микола Зеров («Київ – традиція»).

М.Т.Рильський. Багатогранність творчого обдарування. М.Рильський і неокласики. «Молюсь і вірю…», «Коли усе в тумані життєвому…». Філософічність, афористичність лірики.5

Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та душі людини, вітаїзм, сповідальність. «Солодкий світ», «Запахла осінь в’ялим тютюном». Напам’ять на вибір.

Напам’ять6

Літературний авангард (Михайль Семенко). Поет-футурист, сміливий експериментатор («Бажання», «Місто», «Запрошення»)
7


Є. Плужник. Життєвий і творчий шлях. Сповідальність, ліризм, філософічність поезії. «Для вас, історики майбутні…». Мить і вічність у чуттєвому, образному вираженні. «Вчись у пригороди творчого спокою…», «Ніч… а човен – як срібний птах…», «Річний пісок…».

ТЛ:поглиблення поняття про ліричного героя.

Напам’ять
Запитання та завдання:

1.Поясніть, що означає поняття «Розстріляне відродження».

2.Доведіть, що «Сонячні кларнети» Павла Тичини – унікальне явище у світовій ліриці.

3.Запам’ятайте терміни: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм та їх визначення.

4.Знати визначення «неокласики» та «неокласицизм»

5.Які художні відкриття зробив Микола Зеров? У яких жанрах він працював?

6.Які філософські мотиви звучать у поезії Максима Рильського?

7.Дайте визначення футуризму, назвіть представників.

8.Які почуття викликає у вас лірика Михайля Семенка?

9.Поясніть символіку назв поетичних збірок Євгена Плужника.

10.Виділіть основні ознаки експресіонізму Євгена Плужника.
Залік № 2


8

М.Хвильовий. Провідна роль у літературному житті 20-х років. Тематичне і стильове розмаїття його прози. «Я(Романтика)» - новела про добро і зло в житті та душі.
9

«Я(Романтика)». Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.
10

Г.Косинка. Трагічна доля митця. «В житах» - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєність.

11

Ю.Яновський. Творча біографія митця. Роман «Вершники» - історична правда, життєві реалії як поштовх до художнього узагальнення. Умовність зображення (новела «Подвійне коло»). Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.
12

Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковість поколінь, духовної пам’яті, вірності («Шаланда в морі», «Дитинство»).13

В.Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Огляд життя і творчості. Роман «Місто» - світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретована на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.
14

Образ Степана Радченка. Жіночі образи в романі, їхня роль.15

Остап Вишня. Трагічна доля гумориста, велика популярність його усмішок. «Моя автобіографія», «Отак і пишу». Остап Вишня.»Мисливські усмішки».Оптимізм, любов до природи і людини, м’який гумор. «Як варити і їсти суп із дикої качки», «Бенгальський тигр».Тема: Література в Західній Україні (до 1939 р.
16

Осип Турянський. Коротко про письменника. «Поза межами болю». Історичний матеріал як предмет художнього узагальнення. Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності. Ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі.
17

Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. «Вишні». Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу. «Зелена євангелія», «Різдво». Напам’ять на вибір.

Напам’ять
Тема: Українська література 40-50-х років ХХ століття

18.


Участь українських письменників у Другій світовій війні. О.П.Довженко – видатний кінорежисер, засновник поетичного кіно.
19.

«Україна в огні» .Національні та загальнолюдські проблеми.Доля українського народу крізь призму авторського бачення і оцінки. Історія написання. Провідні проблеми, мотиви.
20.

Кіноповість «Зачарована Десна». Історія написання,автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

Запитання та завдання:

1.У чому полягає гуманістичний пафос прози 20-х років ХХ століття? Перелічіть стильові течії, відзначте їх досягнення.

2.Назвіть літературні угруповання, в які входив або очолював М. Хвильовий. 3.Доведіть, що новела «Я(Романтика)» М. Хвильового написана в стилі імпресіонізму. Поясніть назву новели.

4. Дайте відповідь на запитання: «Які умови спонукають до роздвоєння особистості?»

5.М. Рильський оцінив першу збірку Г.Косинки як початок «епохи революції». Чи виправдав новеліст ці сподівання?

6.До якого жанрового різновиду належить роман «Вершники» Ю. Яновського?

7.Доведіть або спростуйте одну із тез «Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» (Ю. Яновський)

8.У якій новелі Ю. Яновський утверджує загальнолюдські ідеали вірності й кохання?

9.Чи дійсно В. Підмогильний модернізував українську прозу, створивши перший в Україні урбаністичний роман «Місто»?

10.Підготуйте повідомлення: «Ліризм і гумор у творчості Остапа Вишні.

11.Як Осип Турянський показав боротьбу в людині біологічних інстинктів і духовної волі до життя, які загальнолюдські цінності утверджує автор у поемі «Поза межами болю»?

12.Поясніть роль народнопісенних тропів та специфіку пейзажів, символіку образів у поезіях «Вишні», « Зелена євангелія», «Різдво» Б.-І. Антоновича

13.Якою була доля українських письменників у роки 2-ої світової війни? До яких жанрових різновидів зверталися митці?

14.Що спонукало О. Довженка до написання кіноповісті «Україна в огні»?

15.З’ясуйте морально-етичні проблеми у кіноповісті «зачарована Десна»
Залік №3


28

Розвиток національного театру, драматургії 20-30-х років ХХ ст.. М.Куліш. Життєвий і творчий шлях. Традиції і новаторство драматурга.
29

Комедія «Мина Мазало» як ідеологічний твір. Проблема українізації. Особливості жанру та композиції. Засоби комічного.

.

Тема: Еміграційна література

30

Організація МУР, «Празька поетична школа» української поезії та її представники.

Є.Маланюк. Коротко про поета. Художнє осмислення буттєвих проблем, філософічність поезій. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?», «Земна мадонна»


31

Олег Ольжич. Життя і творчість. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш». Аналіз поезій..

Олена Теліга. Огляд життя і творчості. «Сучасникам», «Радість», «Пломінний день».


Напам’ятьНапам’ять32

Тодось Осьмачка. Трагічна доля письменника. Повість «Старший боярин» - модерністична оповідь про Україну й українців у XX ст..
33

І. Багряний. Основні віхи життя й творчості митця. Драматизм життєвої долі. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення в романі «Тигролови». Жанрові особливості твору.Запитання та завдання:

1.Що спричинило відродження театру та драматургії у 20-30-х роках ХХ століття?

2.Розкрийте зміст поняття «митець і влада» на прикладі біографій Леся Курбаса й Миколи Куліша.

3.Напишіть творчу роботу «Значення п єси Мколи Куліша «Мина Мазайло» вчора й сьогодні»

4.Які історичні обставини зумовили появу «Празької школи » поетів?

5.Чим актуальні для нашого часу ідеї поетів «Празької школи»?

6.Чому поезію Є. Маланюка називають «лірикою трагічного оптимізму», що зближує поета з неокласиками?

7.Чи згодні Ви із Олегом Ольжичем, що саме сильна духом, цілеспрямована особистість потрібна відродженій Україні?

8. .Доведіть або спростуйте твердження Олени Теліги, що рідний край від неволі може врятувати новий тип українця, який вміє жити і творити для своєї нації.

9.З’ясуйте значення творчості Тодося Осьмачки.

10.У чому гуманістичний пафос творів І. Багряного?

11.Як Ви розумієте назву роману І. Багряного «Тигролови»? У чому новизна проблематики структури твору?

12.Прочитайте твір Уласа Самчука «Марія»
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconЧи знаєш ти казки? Творчі завдання із зарубіжної літератури для учнів 5 класу
Він дає змогу дітям глибше усвідомити навчальний матеріал. Завдання вчителя не лише навчати, а й пробудити у дітей емоційне задоволення,...
Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconТестові завдання з української літератури для 11 класу
Хто прилучив М. Хвильового до пахучого українського слова, казок, легенд, переказів?
Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconКалендарно-тематичне планування з української літератури для 11 класу на 2016-2017 навчальний рік
Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими наказом Міністерства...
Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconПрактикум з української літератури модуль №3
Зошит-практикум містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для студентів всіх...
Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconКонспект уроку з української літератури для 7 класу вчителя української мови та літератури
Які твори художньої літератури Є. Гуцала ви читали? Чим вони вам запам’яталися? (Слайд 3)
Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconЗбірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...
Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconЗавдання для учнів з української мови І літератури
Б, в повторити §17, 18, конспект; вивчити §§19, 20 (за §19 – завдання №9 (таблиця до практичної роботи); §21-23 вчити, запитання
Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconУрок української літератури в 9 класі «І. П. Котляревський зачинатель нової української літератури»
...
Навчальний матеріал та завдання до заліку з української літератури для 11 класу iconО. М. Ходацька, Д. Б. Рождественська Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя»
Навчальний комплект для учнів 10 класу має дві складові: «Конспекти занять дистанційного курсу для вчителя» та «Робочий зощит для...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка