Навчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32Сторінка1/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір1,83 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут телебачення, кіно і театру

Кафедра театрального мистецтва


ДЕНИС Шариков"ХОРЕОГРАФІЯ"

Навчальний посібник

(для студентів ВНЗ "Театральне мистецтво")

Київ – 2011

УДК 37.01 (793.3)

ББК 85. 32

Ш – 25
Рекомендовано вченою радою Київського міжнародного університету (протокол № 3 від 31 жовтня 2011 року)

Рецензенти:

ХОЛОД Олександр Михайлович

доктор філогічних наук, доцент

завідувач кафедри масових комунікацій

Київського міжнародного університету;ЮР Марина Володимирівна

кандидат мистецтвознавства,

старший науковий співробітник,

інституту проблем сучасного мистецтва

Академії мистецтв України
Ш – 25 Шариков Д.І. Хореографія: Навчальний посібник для студентів ВНЗ "Театральне мистецтво" / Шариков Д.І. – К.: КиМУ, 2011. – 184 с.

ISBN 978-617-651-015-04

У посібнику систематизовано сучасну систему викладання навчальної дисципліни «Хореографія» у галузі підготовки фахівців з театрального мистецтва у ВНЗ «Актор театру та кіно».ISBN 978-617-651-015-04

УДК 37.01 (793.3)

ББК 85. 32

Ш – 25

© Д.І. Шариков, 2011

© КиМУ, 2011

Редактор

Піскова Р. В.
Шариков Д.І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ "Театральне мистецтво" / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2011. – 184 с.
Навчальний посібник створено на основі: робочих навчальних програм (РНП), навчально-методичних комплексів (НМК), модульних контрольних робіт (МКР), за курсом «Хореографія» 1–2 курс. – К. : КиМУ, 2009., «Хореографія» 3 курс. – К. : КиМУ, 2010.

Магістрської роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра» за спеціальністю: 8.020202 – „Хореографія”, спеціалізація „Сучасна класична хореографія”, кваліфікація „Балетмейстер, викладач фахових дисциплін” („Хореографічне мистецтво: історія та тенденції розвитку”); ДЕК та Вчена рада факультету режисури та хореографії КНУКіМ, протокол № 7 від 17 червня 2002 р.

Дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю: 26.00.01 – „теорія й історія культури” („Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття”); спеціалізована Вчена рада К 26.807.02 протокол № 11від 17 жовтня 2008 р.

Також, на основі навчального посібника: Contemporary dance у балетмейстерському мистецтві. – К.: КиМУ, 2010. – 186 с.

Тему затверджено на кафедрі театрального мистецтва Київського міжнародного університету (протокол № 3 від 13 жовтня 2011 р.), підтверджено на засіданні вченої ради КиМУ (протокол № 3 від 31 жовтня 2011 р.)
ВСТУПНА СТАТТЯ
Шановні викладачі, студенти митці та науковці!

Цей посібник – методичний збірник сучасної системи з викладання хореографії у галузі підготовки фахівців з театрального мистецтва у ВНЗ «Актор театру та кіно».

Його можна розглядати, як систематизований курс з історії хореографічного мистецтва, балетного понятійно-категоріального апарату, теорії та методики виконання рухів, вправ, комбінацій з класичного, історико-побутового, народно-сценічного, характерного та бального танцю, а також з сучасних танцювальних форм – modern jazz dance, contemporary dance, hip-hop dance.

Буду радий, коректним і професійним побажанням і порадам, готовий до вдосконалення та розширення свого художнього кругозору.

Денис Шариков
Денис Ігорович Шариков

Кандидат мистецтвознавства,

магістр класичної і сучасної хореографії. Балетмейстер.

Лауреат міжнародних конкурсів балету.

Викладач хореографічних дисциплін

та історії мистецтв.

Доцент кафедри теорії та історії мистецтв

Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну

імені Михайла Бойчука.

Доцент кафедри театрального мистецтва

Київського міжнародного університету.

Доцент кафедри режисури та хореографії

Львівського національного університету

Імені Івана Франка

ЗМІСТ
Вступна стаття …………………………………………..........5

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………….10

Розподіл годинного навантаження по курсах …………..13

Таблиця годинного навантаження по курсах……………….14РОЗДІЛ 1.

ІСТОРІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА ВІД ПЕРВІСНОСТІ ДО АНТИЧНОСТІ. ТЕОРІЯ ТАНЦЮ. ОСНОВИ КЛАСИЧНОГО, ІСТОРИКО-ПОБУТОВОГО ТАНЦЮ ТА ПАНТОМІМИ.

1-й рік навчання …………………………………………….15

Тема № 1. Хореографія як вид мистецтва………………..15
Тема № 2. Танець первісних часів та давньосхідних цивілізацій……………………………………………………19
Таблиця № 1 Первісний танець……………………………...23

Таблиця № 2 Танець у Давньосхідному суспільстві……….30Тема № 3. Танець Античності.…………………………….33

Таблиця № 3 Танець Античності…………………………….38Тема № 4. Понятійно-катеогоріальний апарат хореографічного мистецтва……………………………......41

Тема № 5. Особливості гігієни, профілактика захворювань, харчування та дихання у хореографії…...51

Тема № 6. Хореографічний розігрів………………………55

Тема № 7. Класичний танець. Вправи біля станка

Перше піврічча……………………………………………...57

Тема № 8. Класичний танець. Вправи на середені.

Перше піврічча……………………………………………...62
Тема № 9. Класичний танець. Стрибки.

Перше піврічча……………………………………………...65
Тема № 10. Класичний танець. Вправи біля станка.

Друге піврічча…………………………………………….....67
Тема № 11. Класичний танець. Вправи на середені.

Друге піврічча……………………………………………….71
Тема № 12. Класичний танець. Стрибки та оберти.

Друге піврічча……………………………………………….74
Тема № 13. Історико-побутовий танець.

Перше піврічча……………………………………………76

Тема № 14. Історико-побутовий танець.

Друге піврічча……………………………………………….77

Тема № 15. Пантоміма. Перше піврічча…………………79

РОЗДІЛ 2.

ІСТОРІЯ ХОРЕОГРАФІЇ ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧА ДО АКАДЕМІЧНОГО БАЛЕТУ. ХАРАКТЕРНИЙ ТА НАРОДНО-СЦЕНІЧНИЙ ТАНЕЦЬ

2-й рік навчання…………………………………………….81

Тема № 16. Танець Середньовічча……………………….81

Таблиця № 4 Танець Cередньовічча………………………...90Тема № 17. Танець Ренесансу та зародження балету…...91

Таблиця № 5 Танцювальне мистецтво доби Ренесансу…...98Тема № 18. Балет Бароко, класицизму, синтементалізму…………………………………………….99
Таблиця № 6 Балет бароко, класицизму, синтементалізму, романтизму………………………………………………….111

Тема № 19. Академічний балет…………………………..112

Академічні балети…………………………………………115

Тема № 20. Характерний танець. Вправи біля станка та на середині. Перше піврічча……………………………..119

Тема № 21. Характерний і народно-сценічний танець. Вправи біля станка та на середені. Друге піврічча…...124

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЯ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ 3-й рік навчання……………………….125

Тема № 22. Бальний танець. Єврпейський стандартний танець……………………………………………………….125
Тема № 23. Бальний танець. Латиноамериканський танець……………………………………………………….129
Тема № 24. Теорія та історія сучасної хореографії…….133
Тема № 25. Модерн джаз танець. Контемпорарі данс…139
Тема № 26. Хіп-хоп танець. Теп данс. Контактна імпровізація………………………………………………...143

СЛОВНИК З ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА…145

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………173

Біографічна довідка……………………………………….182

ПЕРЕДМОВА

Значення хореографії – навчальної дисципліни, яка вивчає теорію та історію хореографічного мистецтва; практичний курс основ балетної школи з виконання рухів, вправ, комбінацій, танцювальних форм, – сьогодні навряд чи можна переоцінити, враховуючи важливість вивчення цієї дисципліни на театральних відділеннях і кафедрах вищих навчальних закладів, для виховання професійних акторів театру й кіно.

Метою курсу є високоякісна хореографічна підготовка студентів до праці в драматичних театрах, музичної комедії, балету, авторських і молодіжних театрах і колективах, з урахуванням специфічних завдань та умов сучасного театрального мистецтва.

Завдання курсу: дати студентам необхідну теоретичну базу з хореографічних явищ і напрямів в історії світового хореографічного мистецтва, а також практичну базу з класичного, характерного, історико-побутового, бального, сучасного танцю, стретч і фітнес тренажу й пантоміми.

Посібник складається з трьох розділів курсу «Хореографія» для студентів спеціалізації «Театральне мистецтво». Кожний розділ має свій певний рівень складності.

У першому розділі розглядається історичний процес хореографічного мистецтва – історія танцю від первісних часів до становлення балетного мистецтва, вивчається понятійно-категоріальний апарат понять, термінів. Вивчаються основи хореографічної школи – позиції, положення рук, ніг, голови, корпусу. Вивчається методика виконання рухів, вправ, комбінацій з класичного та історико-побутового танцю, основ пантоміми. Також вивчається методика виконання рухів стретч і фітнес тренажу.

У другому розділі розглядається балетний академізм і балети «класичного спадку». Вивчається методика виконання рухів, вправ, комбінацій з характерного та народно-сценічного танцю. Також продовжується виконання рухів стретч і фітнес тренажу.

У третьому розділі розглядаються особливості сучасного танцю й балету. Вивчається хореографічне мистецтво в контексті синтезу мистецтв. Вивчається методика виконання рухів, вправ, комбінацій з бального та сучасного танцю. Створюються концертні номери та надаються основи з методики композиції танцю.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

- теоретичний матеріал з історії хореографічного мистецтва різних епох і понятійно-категоріальний апарат;

- техніку й методику виконання хореографічної системи (школи);

- методику виконання різних танцювальних форм і технік.уміти:

- вільно володіти основами хореографічної школи (позиціями, положеннями рук, ніг, голови, корпусу);

- володіти та виконувати техніку з класичного екзерсису (вправи біля станка, вправи на середині, стрибки й оберти, балетні сценічні форми – pas marché, pas couru, pas de bourré, preparations);

- володіти та виконувати техніку з історико-побутового танцю (танцювальні форми «pas chassé», реверанси XVI, XVII–XVIII, XIX cт.; танці – вольта, менует, полонез, полька);

- володіти та виконувати техніку з характерного танцю (польський, іспанський, угорський); народно-сценічного танцю (український танець, руський танець, єврейський танець, циганський танець, східний танець, грецький танець, матроський танець);

- володіти й виконувати техніку із бального танцю (вальс, фокстрот, танго, самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль, джайв);

- володіти та виконувати техніку з сучасного танцю (техніка та вправи з modern jazz dance, contemporary dance, hip-hop dance; танці чарльстон, рок-н-ролл, кан-кан, свінг; техніка контактної імпровізації);

- володіти та виконувати техніку з фітнесу та стретч тренажу;

- володіти та виконувати техніку з основ пантоміми.

Розподіл годинного навантаження по курсах

На трьох курсах, студенти займаються двічі на тиждень, два семестри, по дві академічних години – 40+40 = 1 год., 20 хв. У процес навчання студентів входять практичні заняття (екзерсис, форми танців), і лекції (огляд балетів, теорія та історія танцю). У форму контролю студентів входить практично-теоретичні модульні контрольні роботи – МКР, диференційовані заліки – практичний показ і теоретична співбесіда, іспити – практичний показ і теоретична співбесіда. Наприкінці курсу (за три роки) проводиться комплексна контрольна робота – ККР. Також під час трьох років навчання з курсу «хореографія» викладачем проводяться відкриті покази, уроки, концертні виступи, майстер-класи провідних фахівців.

Самостійн робота – упродовж усього курсу студенти самостійно відпрацьовують певні рухи, вправи, комбінації, танцювальні форми й етюди, а також поставлені концертні танці. Також з викладачем чи самі передивляються майстер-класи, відомі академічні та сучасні балети, концерти тощо.

Індивідуально-навчальне дослідне завдання – упродовж усього курсу студенти готують теоретичні доповіді, реферати з певних видів, жанрів, стилів хореографічного мистецтва, а також ведуть конспект і запис кожного уроку.

Форми контролю студентів: 1-й семестр – МКР, диференційований залік; 2-й семестр – МКР, іспит; 3-й семестр – МКР, диференційований залік; 4-й семестр – МКР, іспит; 5-й семестр – МКР, диференційований залік;

6-й семестр – МКР, ККР та іспит.1-й, 3-й, 5-й семестри мають по 17 тижнів; 2-й, 4-й, 6-й семестри мають по 18 тижнів.

Таблиця годинного навантаження по курсах


Курс /

Тижні

у семестрах

Загальна кількість годин

Аудиторні

Самостійні

ІНДЗ

Пр.

Лек.

I-й

216

140

46

30

126


14


1 сем.

17 тиж.

68

22

14

60

6

2 сем.

18 тиж.

72

24

16

66

8

II-й

216

140

46

30

126


14


3 сем.

17 тиж.

68

22

14

60

6

4 сем.

18 тиж.

72

24

16

66

8

III-й

216

140

46

30

126


14


5 сем.

17 тиж.

68

22

14

60

6

6 сем.

18 тиж.72

24

16

66

8

ВСЬОГО

648

РОЗДІЛ 1

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА.

ОСНОВИ КЛАСИЧНОГО, ІСТОРИКО-ПОБУТОВОГО ТАНЦЮ Й ОСНОВИ ПАНТОМІМИ
1-й рік навчання
Тема № 1. Хореографія як вид мистецтва

Χορεογραφια від давньогрецької (χόρείά – нога, γράφός – пишу) – писати ногами. Постановка чи запис танцю. Термін хореографія 1701 р. ввів Рауль Фельйо, який означав мистецтво запису чи нотація танцю. Після 1910 р., термін почав означати танцювальне та балетне мистецтво в цілому – танцювальні форми, техніки, школи-системи, клубний і сценічний танець, балет (академічний і сучасний).

Хореографія – це вид мистецтва, який активно взаємодіє з іншими видами: література (епос, вірш, роман, проза); образотворче мистецтво (архітектура, скульптура, живопис); декоративно-прикладне мистецтво (художній текстиль, художній костюм і вишивка, художня обробка дерева і металу), дизайн (графічний і веб-дизайн, дизайн інтер’єру, одягу); театр (драма – трагедія, комедія, трагікомедія, фарс; театр тіней); музика (вокальна – хорал, меса, ораторія, кантата, опера, оперета; інструментальна – сюїта, фуга, соната, симфонія, балетна музика, мініатюра); кіно (кіномистецтво, телебачення); естрада та цирк (концерт, ревю, вар’єте, мюзикл, шоу, розважальні видовища, оригінальний жанр, трансформер, естрадний вокал, естрадний танець, конферанс, ляльки на естраді, пантоміма, ілюзія та маніпуляція, антипод, еквілібристика, акробатика, жонглювання, клоунада, каучук).

Хореографія має два визначення – широке й вузьке. У широкому значенні – хореографія в балеті як синтез танцювальних технік (класичний, народний, дуетний, сучасний танець, танцювальна пантоміма). У вузькому значенні – це танцювальні системи-школи (естетичні канони, позиції рук, ніг, положення корпуса, голови, танцювальний екзерсис, що складається з певних вправ, базові рухи, біг, стрибки, оберти). Серед танцювальних систем вирізняємо: класичний танець (екзерсис біля станка, екзерсис на середині, стрибки й оберти), історико-побутовий танець (танці XV–XIX ст.), народно-сценічний танець (російський, український, білоруський, молдавський, польський, угорський, італійський, східний, грузинський, грецький), дуетно-сценічний танець (підтримки на підлозі та в повітрі, оберти), сучасний танець (модерн джаз танець, контемпорарі данс, імпровізація, теп данс, хіп-хоп танець).

Балет (від латинської ballo – танцюю, італійської balletto – балет) – вища форма хореографії, яка сформувалась у європейському театрі впродовж другої половини XV та початку XVIII століття, відокремившись у 1708 році від театру та музики в окремий вид сценічного мистецтва.

Зміст балету розкривається в танцювально-музичному образі. Термін „балет” застосував у 1460 р. Доменіко да П’яченцо в книжці про танець „Tratatte di dansa”. Перший балет „Церцея чи комедійний балет королеви” був поставлений у 1581 р. Бальтазаром де Бужайо у Франції при дворі Катерини Медичі та Анрі III Валуа. З 1653 р. балет виділяється з придворно-аристократичного в професійний. У 1653–1905 рр. формується професійна балетна термінологія, система канонів навчання, балетних зразків. Фундаментом балетної техніки є його академічні школи класичної техніки танцю – італійська – 1554 р., французька –1661 р., – російська – 1801 р.

Розвитку балету сприяла діяльність академічних європейських театрів упродовж кінця XVIII – початку ХХ століття: Мілан, Турін (Італія); Париж, Бордо (Франція); Відень (Австрія); Штутгарт (Німеччина); Санки-Петербург, Москва (Росія); Копенгаген (Данія); Лондон (Велика Британія).

За напрямом і стилістикою балетне мистецтво класифікується: ренесансний (придворний) балет – 1581–1653 рр.; барочний (придворний) балет – 1653–1760 рр.; класицистичний балет (придворний) – 1760–1801 рр.; синтименталістський балет – 1789–1832 р.р.; романтичний балет – 1832–1905 рр.; академічний балет (Маріуса Петіпа) – 1869–1903 рр.; фокіністичний балет – 1905–1972 рр.; модерністський (авангардний) балет – 1907–1973 рр.; неокласичний і постнеокласичний балет – 1928–2010 рр.; соцреалістичний радянський драматичний балет – 1927–1991 рр.; модерний балет 1930-1990 рр.; постмодерний балет – 1953–2010 рр.

Контрольні завдання і запитання:


 1. Дайте визначення: хореографія це…

 2. Дайте визначення: балет це…

 3. Дайте визначення хореографії у вузькому та широкому значенні.

 4. Які академічні школи стали фундаментом балетного мистецтва й техніки класичного танцю?

 5. Назвіть академічні балетні театри, які існували до ХХ століття.


Тестові завдання

 1. Хореографія це:

а) вид мистецтва;

б) художня форма;

в) напрям художньої культури.

2. Широке значення хореографії:

а) синтез танцювальних технік;

б) танцювальні системи-школи;

в) вища форма.

3. Балет це:

а) синтез танцювальних технік;

б) вид мистецтва;

в) вища форма хореографії.

3. Вузьке значення хореографії:

а) синтез танцювальних технік;

б) танцювальні системи-школи;

в) вища форма.
Завдання для самостійної роботи


 1. Підготуйте доповідь про хореографічне мистецтво.

 2. Підготуйте реферат з академічного балету.

 3. Підготуйте реферат з сучасного балету.

 4. Підготуйте реферат з академічного театру народного танцю.

 5. Передивіться балет «Лебедине озеро».


Література

1. Балет. – М. : Астрель АСТ, 2003.

2. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной балетной программе. – М. : Астрель, 2003.

3. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види.] : Монографія / Шариков Д. І. – К. : КиМУ, 2010.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів 5-го, 6-го курсу медичних внз, лікарів-інтернів педіатрів, інфекціоністів та сімейних лікарів Запоріжжя, 2016р
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173

Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник Львів Каменяр 2000 ббк 76. 17 С12
...
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник (для студентів внз \"Театральне мистецтво\") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32 iconКонспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України” для студентов 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка