Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти


РОЗДІЛ 3. ЕТИКЕТ І ЙОГО СТРУКТУРА. ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ЕТИКЕТУ УКРАЇНЦІВСторінка14/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

РОЗДІЛ 3. ЕТИКЕТ І ЙОГО СТРУКТУРА. ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ЕТИКЕТУ УКРАЇНЦІВ

Етикет (від франц. etiguette – «ярлик, етикетка») – установлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві46.

Упродовж історичного поступу семантика цього слова змінювалася – від конкретного значення до загального. Наприклад, у середньовіччі цим терміном називали норми поведінки та порядок дій у дипломатичних колах, а також при дворах монархів («придворний етикет»). Сьогодні етикет – це своєрідний кодекс гарних манер і правил поведінки в суспільстві, що відібрані часом.

Етикет як поняття загальне щонайменше включає кілька складових: етикет зовнішнього вигляду (зачіска, взуття, одяг), етикет поведінки (етикет споживання їжі, етикет святкових прийомів, етикет ведення бесіди, етикет дружби, етикет розмови по телефону та ін.), мовний етикет тощо.

Мовний етикет як частина загального етикету посідає важливе місце в національній культурі.

Мовний етикет складають стійкі, але історично змінні словесні формули, що є обов’язковими для всіх членів суспільства в різних комунікативних ситуаціях. Під терміном формула мовного етикету, як правило, розуміється стійкий, компактний, постійно відтворюваний у конкретній етикетній ситуації, історично сформований мовний вислів, наприклад: Привіт! Вітаю! Вітаю Вас! Радий вітати Вас! Будь ласка! Із задоволенням!

Сукупність усіх можливих етикетних формул (слів, словосполучень, мовних зворотів-кліше) утворює систему мовного етикету кожної нації. Структуру мовного етикету визначають формули мовного етикету, які використовуються в різних комунікативних ситуаціях, зокрема під час звертань, привітань, прощань, вибачень, подяки, побажання, прохання, знайомства, поздоровлення, запрошення, пропозиції, поради, згоди, відмови, співчуття, компліментів, присяги, похвали тощо. З-поміж них вирізняються ті, що вживаються при зав’язуванні контакту між мовцями – формули звертань і побажань; при підтриманні контакту – формули вибачення, прохання, подяки та ін.; при припиненні контакту – формули прощання, побажання тощо.

В українській мові етикетні правила спілкування реалізуються в основному за допомогою одиниць лексичного (дякую, вибачте, прощайте, товаришу тощо), фразеологічного (будьте ласкаві, добрий день, ласкаво просимо) і частково морфологічного (вживання займенникових і дієслівних форм пошанної множини) рівнів.

У житті суспільства етикет виконує низку важливих функцій: контактоустановлювальну (асоціативна, контактна), суть якої полягає у встановленні, збереженні та зміцненні дружніх або офіційно-ввічливих відносин; імперативну – етикетні формули покликані впливати на адресата, налаштовувати його на позитивний лад; емотивну (емоційно-модальна) – за допомогою етикетних формул адресант виражає емоційне ставлення до співрозмовника (Я дуже радий вас бачити!); символічну – за типом етикетної формули можна визначити належність мовця до певного соціального середовища або групи (Моє шанування!, Привіт!, Салют!) тощо.

Український народ упродовж історичного поступу виробив і відшліфував самобутню систему мовленнєвого етикету, яка є феноменом і виразником його загальної культури. Проте варто відзначити, що внаслідок несприятливих суспільно-політичних обставин вироблення мовленнєвого етикету українців зазнало немало інокультурних впливів, які, на жаль, часто мали деструктивний, руйнівний характер.

Мовний етикет, що віддзеркалює характер українців, їх духовність, моральність, національну свідомість, постав з живої практики народу. У найдавнішому фольклорі (піснях, приказках, прислів’ях, казках) представлені зразки етикетних формул різної тематичної спрямованості, наприклад: Що маєш казати, то наперед обміркуй, Краще недоговорити, ніж переговорити. У народній практиці живого спілкування вироблені чіткі правила мовного етикету: першим вітається той, хто заходить у приміщення, першим зі старшою людиною вітається молодший, чоловік – із жінкою.

На думку українського дослідника М. Стельмаховича, український мовний етикет – «це національний кодекс словесної добропристойності, правила ввічливості47».

Про те, що в Україні завжди високо цінувалася ввічливість у ставленні до людей, свідчить наявність чималої кількості слів на позначення цієї якості: ввічливий, вихований, ґречний, люб’язний, поштивий, обхідливий, привітний, уважний, чемний, шанобливий… Цю низку синонімів суттєво доповнюють слова, запозичені з інших мов: галантний, делікатний, коректний, тактовний тощо. Головним у цій низці є слово ввічливий – «який дотримується правил пристойності, виявляє уважність; чемний». Інші синоніми називають різні відтінки ввічливості. Скажімо, люб’язний – це «уважний, привітний до кого-небудь», тактовний – «який володіє відчуттям міри, такту».

Ввічливість – це чемність, дотримання правил пристойності у вчинках і в мовленні, вияв вихованості. Це основа етикетної поведінки, невід’ємна ознака нормальних взаємин між людьми.

Етнопсихологічні ознаки українського етикету виявляються зокрема і в тому, що семантичним центром багатьох його виразів є слова з основою добр-, здоров-, ласк-: добридень, добривечір, доброго ранку, на все добре, добродію, здоров був, будь здоров, здорові були, доброго здоров’я; дай, Боже, здоров’я; будь ласка, з Вашої ласки, ласкаво прошу.

Мовний етикет притаманний усім стильовим різновидам української мови. Водночас кожний стиль має певні своєрідні ознаки у використанні етикетних формул.

У діловій сфері надзвичайно важливо дотримуватися норм етикету як під час усного, так і писемного спілкування, адже від того, наскільки коректно, тактовно діловий партнер побудує розмову, часто залежить успіх справи.

Під час писемного ділового спілкування обов’язково потрібно використовувати засоби мовного етикету, до яких зокрема належать словесні формули вираження ввічливості, особливі форми звертання, вживання пошанної множини (займенника Ви) та інші.

Наведемо деякі приклади мовних формул, що вживаються в писемному діловому мовленні.

У ділових паперах при звертанні до офіційної особи використовуються слова: шановний, вельмишановний, високоповажний, глибокошановний. На сучасному етапі в ділове спілкування повернулися звертання пане, добродію, які вживаються поруч із поширеним товариші. Також у середовищі інтелігенції певного поширення набуває лексема колего; так звернутися може лише людина однакового статусу. Яке із звертань варто використати в діловій комунікації залежить від ситуації та індивідуальних уподобань мовця.

Звертатися на Ви в українській мові прийнято, якщо співбесідник незнайомий або малознайомий, старший за віком чи посадою. Цим підкреслюється повага до співбесідника.

Мовний етикет не вичерпується списком стандартних словесних зворотів, покликаних висловлювати ввічливість; він має проймати весь діловий папір – від адреси до підписів, у тому числі і спосіб викладу тексту.

Ситуацій, у яких проявляється службовий етикет, багато, усі їх передбачити не можливо. Найголовнішим виявом етикету ділових паперів є і повинні бути достовірність, переконливість, тактовність.

Формули мовного етикету
Формули вітання

Добрий ранок! Доброго ранку! З добрим ранком Вас!

Добрий день! Добридень! Доброго дня! Здраствуйте!

Добрий вечір! Добривечір! Вечір добрий!

Доброго здоров’я! Здоров! Дай Боже здоров’я!

Привіт!


Вітаю! Вітаю Вас! Радий вітати! Радий вітати Вас!

З неділею святою будьте здорові! Зі святом будьте здорові! Будьте здорові з Новим роком, з Василем!


Формули прощання

До побачення!

Прощайте! Прощавайте! Дозвольте попрощатися!

Усього найкращого! Усього доброго! На все добре!

До зустрічі! До скорого побачення!

Бувай! Бувайте! Бувайте здорові! Ідіть здорові! З Богом!

Хай щастить Вам! Щасти Тобі! Щасливо! Щасливої дороги!

Усього Вам найкращого!

Добраніч! На добраніч! Спокійної ночі! Гарних снів!

Приємного сну!


Формули знайомства

Знайомтеся, будь ласка. Це мій… познайомтеся, це…

Познайомтеся, будь ласка, це…

Дозвольте представити Вам… Дозвольте познайомити Вас із…

Дозвольте відрекомендувати (відрекомендуватися)! – Моє ім’я…

Моє прізвище… Мене звати… Я – …


Формули вибачення

Пробачте (вибачте) мені, будь ласка. Прошу вибачення (але не Вибачаюсь). Вибачте, я помилився.

Простіть мені. Даруйте.

Перепрошую (виникло під впливом польської мови, характерна ця формула для південно-західних говірок).

Мені дуже шкода… Мені дуже неприємно. Я це зробив ненавмисне.

Даруйте, я ненавмисне. Мені прикро, що так сталося!

Прийміть мої вибачення. Дозвольте попросити вибачення. Якщо можеш, вибач мені.

У відповідь можна почути: Будь ласка. Вибачаю. Нічого. Нема за що.

Ну що Ви! Та що Ви! Не переймайтесь тим!
Формули подяки

Дякую! Щиро дякую! Щиро дякую Вам… Красно дякую…

Прийміть мою подяку. Безмежно вдячний Вам. Сердечна подяка Вам.

Дозвольте подякувати Вам. Я Вам дуже зобов’язаний (вдячний).

Не знаю, як і віддячити Вам. Я перед Вами у боргу…

Спасибі! Сердечне спасибі! Велике спасибі!
Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка