Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки УкраїниСторінка15/15
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3,8 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Тема 1. Сугестивні технології маніпулятивного впливу (14 год.: лекції – 8 год., семінари – 6 год.).

Лекція 1. Походження та еволюція феномену “маніпуляція” (2 год.).

Лекція 2. Основні поняття маніпулятивного впливу (2 год.).

Лекція 3. Походження феномену “сугестивні технології” (2 год.).

Лекція 4. Основні поняття сугестивних технологій (2 год.).

Семінар 1. Походження, еволюція та основні поняття маніпулятивного впливу (4 год.).

Семінар 2. Походження й основні поняття сугестивних технологій (2 год.).
Тема 2. Сучасні технології нейролінгвістичного програмування та політичний нейромаркетинг (12 год.: лекції – 6 год., семінари – 6 год.).

Лекція 1. Історія виникнення, сутність поняття, базові пресупозиції НЛП (2 год.).

Лекція 2. Методи, техніки та сфери застосування НЛП (2 год.).

Лекція 3. Політичний нейромаркетинг (2 год.).

Семінар 1. Сучасні технології НЛП (4 год.).

Семінар 2. Сутність і особливості застосування політичного нейромаркетингу (2 год.).


Тема 3. Інформаційно-комунікативне суспільство як новий об’єкт сугестивного впливу (24 год.: лекції – 14 год., семінари – 10 год.).

Лекція 1. Інформаційний простір глобального суспільства: нові технології впливу (2 год.).

Лекція 2. Перехід від інформаційного до інформаційно-комунікативного суспільства (4 год.).

Семінар 1. Інформаційно-комунікативне суспільство як об’єкт сугестивного впливу (2 год.).

Лекція 3. Технології маніпулювання свідомістю в інформаційно-комунікативному суспільстві (2 год.).

Лекція 4. Піартехнології: сугестивний аспект (2 год.).

Лекція 5. Лінгвістично-комунікативні техніки сугестії чорного піару (2 год.).

Семінар 2. Чорний піар як сугестивна технологія (2 год.).

Семінар 3. Сугестивні принципи організації піаркомунікації (2 год.).

Лекція 6. Інтернет як нове середовище сугестивного впливу (2 год.).

Семінар 4. Сугестивний вплив у мережі: соціальні комунікації та сугестивна лінгвістика (4 год.).
Тема 4. Захист від маніпулятивного впливу (8 год.: лекції – 4 год., семінари – 4 год.).

Лекція 1. Поняття, види, базові стратегії та механізми психологічного захисту (2 год.).

Лекція 2. Як розпізнати загрозу маніпулювання та протидіяти йому (2 год.).

Семінар 1. Основні поняття психологічного захисту й протидія маніпулятивному впливу (4 год.).Усього 58 аудиторних годин: лекції – 32 год., семінари – 26 год.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1. Сугестивні технології маніпулятивного впливу.

Семінар 1. Походження, еволюція та основні поняття маніпулятивного впливу (4 год.).

1. Розкрийте походження феномену “маніпуляція”.

2. Охарактеризуйте основні ознаки психологічного визначення маніпулювання.

3. Назвіть та розкрийте основні складові процесу маніпулювання.

4. Розкрийте еволюцію феномену “маніпуляція”.

5. Дайте характеристику таким поняттям: “інформаційний вплив”, “інформаційно-психологічний вплив”, “інформаційно-технічний вплив” “безпека інформаційно-технічної інфраструктури”.

6. Визначте поняття “акція інформаційного впливу” і “спеціальна інформаційна операція”, покажіть їхнє співвідношення. Охарактеризуйте етапи, ознаки, цілі й суб’єктів проведення спеціальних інформаційних операцій.

7. Розкрийте основні методи проведення спеціальних інформаційних операцій та акцій інформаційного впливу.

8. Дайте визначення поняття “інформаційна війна”, перерахуйте її завдання та об’єкти деструктивного інформаційного впливу.

9. Визначте об’єкти посягань і види інформаційної зброї.

Основна література: 1-3.

Додаткова література: 16, 48, 52, 58, 72, 73.

Семінар 2. Походження й основні поняття сугестивних технологій (2 год.).

1. Розкрийте походження феномену “сугестивні технології”.

2. Дайте визначення сугестивності та назвіть основні сугестивні підходи для здійснення психологічного впливу.

3. Охарактеризуйте основні сугестивні підходи, що застосовуються при здійсненні психологічного впливу.

4. Охарактеризуйте сугестивний вплив за допомогою психотронних засобів.

Основна література: 1-3.

Додаткова література: 50, 67, 69, 74, 76.

ТЕМА 2. Сучасні технології нейролінгвістичного програмування та політичний нейромаркетинг.

Семінар 1. Сучасні технології НЛП (4 год.).

1. Чим різниться застосування нейролінгвістичного програмування в медичній та політичній сферах?

2. Чи погоджуєтесь Ви з енелпістським постулатом карта” – не “територія”? Відповідь проілюструйте прикладами із власного досвіду.

3. У чому суть постулату “екологічності” в НЛП? Чому його постійно порушують як у політичній сфері, так і в бізнесі?

4. За яких умов можна кваліфікувати поразку політичного лідера на виборах як: а) катастрофу, фатальний крах, фіаско тощо; б) процес набування досвіду?

5. Як слід розуміти постулат НЛП “найгнучкіша людина має найбільший вплив у системі”? Чи суперечить ця теза нормам суспільної моралі?

6. За яких умов візуал може зрозуміти аудіала? Чи можна процес налагодження такого контакту назвати маніпулюванням? Відповідь обґрунтуйте.

7. Що таке “сенсорна гострота” в НЛП? Які ви знаєте способи її посилення?

8. У чому полягає фаза підлаштовування? Які складові цього процесу?

9. Назвіть характерні риси та особливості етапу приєднання до: а) окремої людини; б) групи; в)  мас.

10. Якою мірою етап приєднання впливає на етап ведення?

11. Який із прийомів НЛП, на Вашу думку, найефективніше впливає на: а) окрему людину; б) групу; в) маси? Відповідь обґрунтуйте.

Основна література: 1-5.

Додаткова література: 9, 11, 23, 24, 28, 30, 33, 36-38, 44, 53, 57, 64, 65, 68, 76.

Семінар 2. Сутність і особливості застосування політичного нейромаркетингу (2 год.).

1. На яких базових засадах ґрунтується нейромаркетинг? Які особливості його застосування в політичній сфері?

2. Яку роль відіграє фактор мотивації в структурі нейромаркетингу?

3. Чим відрізняється в аспекті нейронної активності сприйняття оточуючих подразників чоловіками та жінками? Як це використовують політичні маніпулятори?

4. Охарактеризуйте одне з телевізійний політичних токшоу з погляду використання інструментарію та технологій нейромаркетингу.

5. Яку роль у бізнесі та політиці відіграє процес інсценування? Назвіть його характерні риси й особливості.

6. Прокоментуйте вислів керівника однієї з провідних американських компаній, яка активно впроваджує в політичний процес нейромаркетинг, Девіда Ремера: “Політичний маркетинг – це майже стовідсотковий аналог маркетингу комерційного. На шампунь я дивлюся тими ж очима, що й на наступного керівника моєї країни”. Це переконання в силі технологій чи зневіра в силі голосу та позиції виборців?

7. Чи є захист від нейромаркетингових технологій? Як можна їм протидіяти на суспільному рівні? Чи може суспільство після їх виникнення та застосування стверджувати, що відбулися справедливі вибори?

Базова література: 4.

Додаткова література: 77.
Тема 3. Інформаційно-комунікативне суспільство як новий об’єкт сугестивного впливу.

Семінар 1. Інформаційно-комунікативне суспільство як об’єкт сугестивного впливу (2 год.).

1. Дайте визначення поняттю “інформаційне суспільство”. Які є наукові підходи до вивчення цього феномену? Які напрями важливі в дослідженні інформаційного суспільства як об’єкта сугестивного впливу?

2. Яким чином пов’язані геоекономіка, геополітика й нові форми комунікації?

3. Що варто розуміти під терміном “інформаційно-комунікативне суспільство”?

4. Яка історія розвитку інформаційно-комунікативного суспільства?

5. Які нові комунікативні технології впливу на людство з’явилися в інформаційно-комунікативному суспільстві? Надайте коментарі.

Базова література: 1.

Додаткова література: 46, 54-57, 60, 61, 63, 71.

Семінар 2. Чорний піар як сугестивна технологія (2 год.).

1. Доведіть, що вплив інформаційного поля на індивідуальну й суспільну свідомість є значущим чинником формування особистості в інформаційно-комунікативному співтоваристві.

2. Охарактеризуйте технології маніпулювання свідомістю, що склалися в інформаційно-комунікативному суспільстві (реклама, сейлз промоушн, продакт плейсмент, пропаганда, НЛП, піар й ін.).

3. Як змінилася роль піартехнологій за останні роки? Дайте визначення піару з урахуванням сугестивного аспекту.

4. На яких “трьох китах” ґрунтується сугестивний вплив піару? Наведіть приклади.

5. Розкрийте сутність чорних піартехнік. На основі яких психолінгвістичних принципів мотивуючого впливу маніпулятора/сугестора на підсвідомість людини вони побудовані? Наведіть приклади.

Базова література: 1-3.

Додаткова література: 46, 54, 55, 57, 70, 71, 75.
Семінар 3. Сугестивні принципи організації піаркомунікації (2 год.).

1. На яких лінгвістичних сугестивних технологіях ґрунтується чорна риторика? Наведіть приклади піардискурсів, де застосовані сугестивні компоненти.

2. Доведіть, що неправда є сугестивним принципом впливу, який націлений на зміну свідомості суспільства.

3. Що таке чорна риторика, охарактеризуйте її основні правила.

4. Які є техніки протидії сугестивному впливу? Розіграйте піарситуацію “мережевий маркетинг – продаж товару”. Як протидіяти нав’язливим продавцям?

5. Чому сугестію можна віднести до форми комунікації?

Базова література: 1-3.

Додаткова література: 46, 49-51, 57, 60-63, 70, 71.


Семінар 4. Сугестивний вплив у мережі: соціальні комунікації та сугестивна лінгвістика (4 год.).

1. Прокоментуйте визначення Інтернету, запропоновані різними дослідниками, із позицій передумов для здійснення сугестивного впливу в мережі.

2. Дайте характеристику аудиторії, найбільш підданій сугестивному впливу в мережі.

3. Які функції інтернету дозволяють його розглядати як нову сферу комунікативної діяльності? Чи трансформувалися маніпулятивні технології в інтернеті? Чому?

4. Що таке емпатія, і чому вона визначає ефективність сугестивного впливу в інтернетній комунікації?

5. Розкрийте комунікативну сутність мережевих співтовариств. Чому в сучасному суспільстві актуальні мережеві комунікації? У чому полягають особливості сугестивного впливу в мережі?

6. Визначте сутність нової галузі наук – соціальних комунікацій. Які аспекти сугестивного впливу в інтернеті можна відзначити з позицій соціальних комунікацій?

7. Наведіть приклади інтелектуальної рецепції та психічного зараження мережевих співтовариств, застосовуючи матеріали останніх соціально-політичних подій.

8. Доведіть на прикладах інтернеткомунікації, що формування символічних систем має на меті встановлення влади. Яким чином найпопулярніші бренди мережі сугестивно впливають на відвідувачів?

9. Які комунікативні якості інтернету забезпечують ефективність сугестії?

10. Які принципи сугестивної лінгвістики? Які лінгвістичні прийоми сугестії використовуються в інтернеті?

11. Які техніки сугестивного впливу використовуються в інтернетівських жанрах? Наведіть приклади.

Базова література: 1-3.

Додаткова література: 46, 49-51, 57, 60-63, 70, 71.

ТЕМА 4. Захист від маніпулятивного впливу.

Семінар 1. Основні поняття психологічного захисту й протидія маніпулятивному впливу (4 год.).

1. Розкрийте основні поняття психологічного захисту.

2. Дайте характеристику базовим стратегіям та механізмам психологічного захисту.

3. Розкрийте основні ознаки наявності маніпулятивних спроб сугестивного впливу.

4. Охарактеризуйте основні правила протистояння маніпулятивному впливу.

5. Якою мірою ефекти, пов’язані з механізмами психічного відображення, впливають на процес формування захисту від політичного маніпулювання?

6. Чим відрізняється свідомий психологічний захист від несвідомого?

7. Які особливості групових захисних механізмів? У яких діях, процесах, явищах вони виявляються?

8. У чому полягають сильні та слабкі сторони моделі з’ясування істини, запропонованої відомим російським юристом П.Пороховщиковим? Якою мірою її можна застосувати при формуванні захисту від політичного маніпулювання?

9. За яких умов доцільно використовувати: а) пасивний психологічний захист; б) активний психологічний захист?

10. Назвіть та охарактеризуйте позитивні й негативні наслідки застосування контрманіпуляції.

11. Наскільки ефективними, на Вашу думку, є комплексні моделі захисту, запропоновані російським психологом Г.Грачовим?
Основна література: 1-5.

Додаткова література: 21, 40, 48, 49, 62.ДЖЕРЕЛА СПЕЦКУРСУ
Основна література:

1. Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб.


/ [В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Л.Ф.Компанцева та ін.] ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К., 2010.

2. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : підруч.


/ [В.В.Остроухов, В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк та ін.] ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.

3.  Информационно-психологическая безопасность в эпоху глобализации : учеб. пособ. / [В.М.Петрик, В.В.Остроухов, А.А.Штоквиш и др.] ; под. ред. В.В.Остроухова. – К., 2008. – 544 с.

4. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання / О.Д.Бойко. – К., 2010. – 432 с.

5. Бойко О.Д. Анатомія політичного маніпулювання / О.Д.Бойко. – Ніжин, 2007. – 223 c.


Додаткова література:

1. Акберова С.А. NLP и эриксоновский гипноз при наркотических проблемах / С.А.Акберова. – Казань : Фолиант, 2000. – 60 с.

2. Алдер Г. НЛП в действии / Г.Алдер. – СПб. : Питер, 2001. – 192 с.

3. Алдер Г. НЛП. Современные психотехнологии / Г.Алдер. – СПб. : Питер, 2001. – 160 с.

4. Алдер Г. НЛП-графика. Мышление в рисунках и образах / Г.Алдер. – СПб. : Питер, 2003. – 192 с.

5. Алдер Г. Практика эффективного использования времени / Г.Алдер. – СПб. : Питер, 2001. – 256 с.

6. Алдер Г. Технология НЛП / Г.Алдер. – СПб. : Питер, 2001. – 224 с.

7. Альдер Х. НЛП: Наука и искусство для достижения совершенства. Самоучитель по НЛП / Х.Альдер ; пер. с англ. – Мн. : Изд. В.П.Ильин, 1998. – 189 с.

8. Альдер Х. Самоучитель НЛП: Как изменить свою жизнь за 21 день. Методические рекомендации к курсу НЛП-тренинга / Х.Альдер. – М. : Изд-во “Центр НЛП-тренинга”, 2001. – 192 с.

9. Андреас К. Измените свое мышление и воспользуйтесь результатами: Новейшие субмодальные вмешательства НЛП / К.Андреас, С.Андреас. – М. : Олма-пресс, 2004. – 256 с.

10. Андреас С. Трансформация “Я”: Стань таким, каким ты хочешь быть / С.Андреас ; пер. с англ. – СПб. : Прайм-Еврознак ; М. : Олма-Пресс, 2004. – 320 с.

11. Андреас С. Сердце разума: Практическое использование методов НЛП / С.Андреас, К.Андреас. – М. : ИОИ, 2001. – 328 с.

12. Антоненко М. Бисер, свинья, курица, психотерапия, или групповая карикатурная демонология / М.Антоненко, Ю.Степура. – М. : КСП+, 2002. – 192 с.

13. Бакиров А. НЛП. Роли, которые играют люди / А.Бакиров. – СПб. : Питер, 2002. – 160 с.

14. Бакиров А. НЛП: игры, в которых побеждают женщины / А.Бакиров. – СПб. : Питер, 2004. – 224 с.

15. Бессонов Б.Н. Идеология духовного подавления / Б.Н.Бессонов. – М., 1971. – 295 с.

16. Бивер Д. НЛП для самообучения. Как учиться быстро и эффективно, используя свой мозг на 100 % / Д.Бивер. – М. : Маркетинг, 2001. – 184 с.

17. Боденхамер Б. НЛП-практик. Полный сертификационный курс


/ Б.Боденхамер. – М. : Олма-пресс, 2003. – 272 с.

18. Болстад Р. НЛП в психотерапии / Р.Болстад, М.Хэмблетт. – СПб. : Питер, 2003. – 240 с.

19. Болстад Р. PRO-FUSION: Модель изобилия и психического благополучия: НЛП и энергетические практики Востока / Р.Болстад, М.Хэмблетт, К.Дайер-Хурайа ; пер. с англ. – М. : ИД София, 2004. – 416 с.

20. Брейкер Я. НЛП-Защита. Скажи “нет” манипуляторам / Я.Брейкер. – СПб. : Вектор, 2009. – 192 с.

21. Брэдбери Э. Развитие НЛП-навыков / Э.Брэдбери. – СПб. : Питер, 2002. – 160 с.

22. Бэйли Р. НЛП-консультирование / Р.Бэйли. – М. : КСП+, 2000. – 320 с.

23. Бэйтсон Г. Ангелы страшатся / Г.Бэйтсон, М.Бэйтсон. – М. : Технологическая школа бизнеса, 1994. – 216 с.

24. Бэндлер P. Из лягушек – в принцы. Вводный курс НЛП тренинга


/ P.Бэндлер, Д.Гриндер. – М. : Флинта, 2000. – 224 с.

25. Бэндлер Р. Используйте свой мозг для изменения. Нейролингвистическое программирование / Р.Бэндлер. – Воронеж : МОДЭК, 2001. – 224 с.

26. Бэндлер Р. Магия в действии / Р.Бэндлер. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2004. – 192 с.

27. Бэндлер Р. “Трансформейшн”. НЛП и структура гипноза


/ Р.Бэндлер, Д.Гриндер. – Сыктывкар : Флинта, 2000. – 296 с.

28. Бэндлер Р. Нейролингвистическое программирование: Структура магии / Р.Бэндлер, Д.Гриндер. – СПб. : Белый кролик, 1996. – 496 с.

29. Бэндлер Р. Структура магии. Т. 1: Книга о языке и психотерапии
/ Р.Бэндлер, Д.Гриндер. – СПб. : Прайм-Еврознак ; М. : Олма-пресс, 2004. –– 256 с.

30. Бэндлер Р. Структура магии. Т. 2: Книга о коммуникациях и изменениях / Р.Бэндлер, Д.Гриндер. – СПб. : Прайм-Еврознак ; М. : Олма-пресс, 2004. – 224 с.

31. Бэндлер Р. Рефрейминг. Ориентация личности с помощью речевых стратегий (тематическое продолжение книги “Из лягушек в принцы”)
/ Р.Бэндлер, Дж.Гриндер. – Воронеж : МОДЭК, 1995. – 256 с.

32. Бэндлер Р. Технология убеждения / Р.Бэндлер, Дж. Ла Валль. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2004. – 192 с.

33. Бэндлер Р. Руководство по субмодальностям / Р.Бэндлер, У.Макдоналд. – М. : Олма-пресс, 2004. – 128 с.

34. Вестник НЛП. – М. : КСП+, 1999. – Вып. 1. – 272 с.

35. Вестник НЛП. – М. : КСП+, 2000. – Вып. 2. – 400 с.

36. Вестник НЛП. – М. : КСП+ ; Московский центр НЛП в образовании, 2001. – Вып. 3. – 384 с.

37. Волкер В. Проект НЛП: исходный код / В.Волкер. – М. : Маркетинг, 2002. – 220 с.

38. Волков Е. Обманы вокруг нас / Е.Волков // Московский психологический журнал. – 2004. – № 1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://magazine.mospsy.ru/nomer1/obman.shtml.

39. Гагин Т.В. Модели НЛП в работе психолога / Т.В.Гагин, С.С.Козакевич. – М. : ИПТ, 2002. – 288 с.

40. Гагин Т.В. Новый код НЛП, или Великий канцлер желает познакомиться! / Т.В.Гагин, В.В.Уколов. – М. : ИПТ, 2003. – 248 с.

41. Гарратт Т. Эффективный тренинг с помощью НЛП / Т.Гарратт. – СПб. : Питер, 2002. – 256 с.

42. Гордеев М.Н. НЛП в психотерапии / М.Н.Гордеев, Е.Г.Гордеева. – М. : ИПТ, 2002. – 272 с.

43. Гордон Д. Программируемые программы для вашего наилучшего будущего (Корреляция судьбы: использование импринт-метода в НЛП)
/ Д.Гордон, Л.Кэмерон-Бэндлер, М.Лебо. – М. : Лориэн, 1995. – 255 с.

44. Горошко Е.И. Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении : моногр. / Е.И.Горошко. – Х. :ФЛП Либуркина Л.М, 2009. – 816 с.

45. Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП
/ Р.Дилтс ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2008. – 314 с.

46. Доценко Е.Л. Психология манипуляции / Е.Л.Доценко. – М., 1996. – 210 с.

47. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е.Л.Доценко. – СПб. : Речь, 2003. – 304 с.

48. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г.Кара-Мурза. – М. : Алгоритм, 2004. – 528 с.

49. Кара-Мурза С.Г. Маніпуляція свідомістю / С.Г.Кара-Мурза. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kara-murza.ru/manipul.htm.

50. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей


/ Д.Карнеги. – М., 1989. – 288 c.

51. Ковалёв С.В. Введение в современное НЛП. Психотехнологии личностной эффективности : учеб. пособ. / С.В.Ковалёв ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ин-т. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т, 2004. – 547 с.

52. Компанцева Л.Ф. Гендерные основы Интернет-коммуникации в постсоветском пространстве : моногр. / Л.Ф.Компанцева. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 392 с.

53. Компанцева Л.Ф. Интернет-лингвистика: коммуникативно-прагматический и лингвокультурологический подходы : моногр.


/ Л.Ф.Компанцева. – Луганск : Знание, 2008. – 528 с.

54. Компанцева Л.Ф. Философия Сети Интернет: школа Бернарда Лонергана и славянский опыт : моногр. / Л.Ф.Компанцева. – Луганск : Знание, 2006. – 352 с.

55. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы / А.Н.Лебедев-Любимов. – СПб. : Питер, 2008. – 384 с.

56. Лисичкин В.А. Глобальная империя Зла. Новая геополитическая расстановка сил / В.А.Лисичкин, Л.А.Шелепин. – М. : “Крымский мост-9Д”, 2001. – 445 с.

57. Любимов А. НЛП. Мастерство коммуникации / А.Любимов. – СПб. : Питер, 2003. – 224 с.

58. Мак-Люэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека


/ М.Мак-Люэн ; пер. с англ. В.Николаева. – М. ; Жуковський : КАНОН-прес-Ц, Кучково поле, 2003. – 464 с.

59. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего / М.Мак-Люэн. – М. : Акад. проект, 2005. – 496 с.

60. Мельник Г.С. Mass Media: Психологические процессы и эффекты
/ Г.С.Мельник. – СПб., 1996. – 159 с.

61. Миссия НЛП: новейшие американские психотехнологии / [С.Андреас, К.Герлинг, Ч.Фолкнер, Т.Халбом и др.]. – М. : ИОИ, 2000. – 352 с.

62. Неклесса А.И. Глобализация: новый цивилизационный контекст
/ А.И.Неклесса. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.futurerussia.ru/conf/ forum_infosociety_neklessa.html.

63. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій : навч. посіб.


/ [В.М.Петрик, В.В.Остроухов, О.А.Штоквиш та ін.]. – К. : Росава, 2006. – 200 с.

64. Петрик В.М. До питання про застосування методів НЛП в інформаційно-психологічних операціях / В.М.Петрик, К.О.Прокоф’єва // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2009. – № 2. – С. 71-76.

65. Плигин А.А. Руководство к курсу НЛП-Практик / А.А.Плигин, А.В.Герасимов. – М. : КСП+; Центр НЛП в образовании, 2000. – 576 с.

66. Подборка о суггестивных методах. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vm.msun.ru/Art_school/Sugestiv.htm.

67. Присяжнюк М.М. Використання нейролінгвістичного програмування для маніпулювання свідомістю / М.М.Присяжнюк // Соціальна психологія. – 2008. – № 5. – С. 137-141.

68. Прокофьев В.Ф. Объект атаки – подсознание человека


/ В.Ф.Прокофьев // Военная безопасность Российской Федерации в XXI веке. – М., 2004. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ve-group.ru/vr13_124.html.

69. Скобл Р. Разговор дороже денег. Как блоггинг меняет общение бизнеса и потребителей / Р.Скобл, Ш.Израэл. – СПб. : ИД “Питер”, 2007. – 368 с.

70. Филлипс Д. PR в Интернете / Д.Филлипс. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 320 с.

71. Философский словарь / [под ред. И.Т.Фролова]. – [5-е изд.]. – М. : Политиздат, 1986. – 590 c.

72. Цуладзе А.М. Политические манипуляции, или Покорение толпы
/ А.М.Цуладзе. – М. : Книжный дом “Университет”, 1999. – 144 с.

73. Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов / Ю.А.Шерковин. – М. : Наука, 1973. – 215 с.

74. Щербина В.Н. Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа: Опыт рефлексии становления “киберкоммуникативного континуума” / В.Н.Щербина. – Запорожье : Просвіта, 2001. – 228 с.

75. http://www.marketing.spb.ru/lib-around/science/neuromarketing.htm.

Навчальне видання
ПЕТРИК Валентин Михайлович

ПРИСЯЖНЮК Микола Миколайович

КОМПАНЦЕВА Лариса Феліксівна

СКУЛИШ Євген Деонізійович

БОЙКО Олександр Дмитрович

ОСТРОУХОВ Володимир Васильович
СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ

Навчальний посібник

Художній редактор М.М.Присяжнюк

Редактор Н.М.Мармоленко

Технічний редактор Л.В.Гришаєва

Підписано до друку 01.02.2011. Формат 60х84/16. Папір офсетний № 1.

Гарнітура Arial. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 14,43.

Обл.-вид. арк. 14,59. Тираж 350 пр. Зам. № ____

 Тут і далі рапорт (франц. rapporter – повідомляти) – процес формування та підтримання ефективної комунікації, основаної на взаємній довірі й розумінні між учасниками спілкування.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconНавчальний посібник за загальною редакцією к. В. Заблоцької донецьк-2001 ббк 63(0)-7я7+63
Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...
Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconНавчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови І літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 с

Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...
Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconНавчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів лист №14/18. 2
...
Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconПроблеми етногенезу українського народу
України (Під загальною редакцією В. А. Смолія). – К.: Альтернативи, 1997. – 416 с
Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconРішення №910 від 29 жовтня 2013 року
Про звернення до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України щодо руйнування меморіальної...
Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconНавчальний посібник для абітурієнтів За редакцією професора О. Мішукова

Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconПрограма факультативного курсу «письменники красноградщини»
За загальною редакцією А. Г. Мустафіної, директора Наталинського навчально-виховного комплексу
Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України iconДисертація кримінально-правова протидія злочинам проти основ національної безпеки україни: теорія І практика

Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України icon“1944/1958”: 29. 73 Ббк 63. (4 Укр) Cергій Гордійчук український національно-визвольний рух на закарпатті
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка