Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс IСкачати 188,71 Kb.
Дата конвертації09.10.2017
Розмір188,71 Kb.

БУДЬОНІВСЬКА РАЙОННА У М. ДОНЕЦЬКУ РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

2013-2014 навчальний рік
ОЛИМПІАДНІ ЗАВДАННЯ
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

11 класс
I-й рівень. Виконайте тестові завдання (4 тести по 4 бали = 16 балів)

 1. Оберіть одну правильну відповідь (4 бали)

Модернізм – це:

а) назва сукупності літературних напрямків та течій XX ст. в літературі;

в) назва сукупності літературних напрямків та течій XVIII ст.;

б) назва напрямку в літературі XIX ст.;

г) ідеологічне явище межі XIX–XX ст.
 1. Установіть відповідність (4 бали)

Між поняттям і визначенням

1) неоромантизм;

2) імпресіонізм;

3) модернізм;


а) витончене відтворення особистих вражень і спостережень, мінливих миттєвих відчуттів і переживань;

б) вираження глибинної сутності людини й одвічних проблем буття шляхом поєднання реального зображення з умовними й символічними елементами;

в) спроба подолати розрив між романтичним ідеалом та дійсністю.3. Установіть послідовність (4 бали)

Драма Г. Ібсена «Ляльковий дім» увійшла до так званого «сімейного циклу» п’єс. Розташуй твори у послідовності їх написання:

а) «Привиди»;

в) «Ляльковий дім»;

б) «Стовпи суспільства»;

г) «Ворог народу».


4. Винайдіть правильний вихід із запропонованої ситуації (4 бали)

Обговорюючи на уроці стильові особливості художнього світу Ф. Кафки, один з учнів безапеляційно заявив, що автор «Перевтілення» – екзистенціаліст. Це твердження викликало суперечки. Допоможіть учням визначитися в цьому питанні, визначивши правильні відповіді:

а) у творі відображення загостреного суб’єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське «я» свідчить про ознаки експресіонізму;

б) красномовність символів новели дозволяє побачити в ній ознаки символізму;

в) подання ідеї твору через інстинкти, сновиддя, галюцинації, заміна логічних зв’язків вільними асоціаціями надає новелі рис сюрреалізму;

г) доцільно казати про стильову синкретичність, тобто поєднання рис експресіонізму, екзистенціалізму, сюрреалізму, нового символізму, «магічного реалізму» у творі.
ІІ-й рівень. Виконайте завдання (3 завдання по 10 балів = 30 балів)

5. Дайте визначення літературним поняттям (2 бали*5=10 балів):

декаданс;

екзистенціалізм;

фабула;

гротеск;

експресіонізм.
6. У листі до свого рецензента Аполлінер так пояснював відсутність розділових знаків: «…вони були усунуті тому, що здаються мені зайвими і справді є такими; ритм і паузи вірша – оце і є справжня пунктуація, іншої не треба».

Висловіть коротко своє ставлення до необхідності вживання розділових знаків у поезії. Чи повинен автор намагатися «контролювати» враження читача? Відповідь аргументуйте (часткова відповідь – 3, неповна відповідь – 5, повна відповідь з певними помилками – 7, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 10 балів)7. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії (часткова відповідь – 3, неповна відповідь – 5, повна відповідь з певними помилками – 7, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 10 балів).
Наснилась осінь у тумані шибок.

Ти з друзями у клоунській юрбі

І, ніби сокіл кровожерний шибнув, –

На руку серце всілося тобі.

Хоч глухнув час і старівся – та плинув.

Сріблистим димом раму затягло.

Зоря в саду кидала по краплині

Криваві сльози вересня на скло.

Та плинув час і старівся. І рихлий,

Як лід, тріщав крісел добротний шовк.

І раптом гомінлива ти затихла,

І сон, немовби голос дзвона, вмовк.

Прокинувся. Неначе темна осінь,

Світанок. Вітер вдалину поніс,

Як ту солому, згублену за возом,

По небу пасмо молодих беріз.Б. Пастернак «Сон»
ІІІ-й рівень. Виконайте завдання (2 завдання по 12 балів = 24 бали)

 1. Опираючись на вивчені твори, розкрийте специфіку світобачення одного з відомих вам митців першої половини ХХ ст. (часткова відповідь – 4, неповна відповідь – 6, повна відповідь з певними помилками – 9, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 12 балів).
 1. Поясніть, яких відтінків значення набуває слово «ляльковий» у тексті п’єси Г. Ібсен «Ляльковий дім». Як це пов’язано з ідеєю твору? (часткова відповідь – 4, неповна відповідь – 6, повна відповідь з певними помилками – 9, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 12 балів).


ІV-й рівень. Виконайте завдання (1 завдання – 30 балів)

10. Напишіть твір-роздум на одну з тем (1 завдання – 30 балів: зміст – 18, мовне оформлення – 12).

 • Метаморфози людини ХХ століття: проблематика новели Ф. Кафки «Перевтілення»

 • «Усі слова, що мав сказати, обернулися в зірки…» (за творчістю Г. Аполлінера)

 • Золоті голоси «срібної доби»

 • Дійсна й удавана свобода (за романом М. Булгакова «Майстер і Маргарита»)


Максимальна кількість балів – 100

БУДЬОНІВСЬКА РАЙОННА У М. ДОНЕЦЬКУ РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

2013-2014 навчальний рік
ОЛИМПІАДНІ ЗАВДАННЯ
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

10 класс
I-й рівень. Виконайте тестові завдання (4 тести по 4 бали = 16 балів)

1. Оберіть одну правильну відповідь (4 бали)

О. де Бальзак бачив «Людську комедію» «у вигляді ярусів, що височітимуть один над одним». У її структурі немає такого ярусу:

а) «Етюди про звичаї»;

б) «Філософські етюди»;

в) «Приватні етюди»;

г) «Аналітичні етюди».
2. Установіть відповідності (4 бали)

Між країною та письменником-реалістом:

1. Франція; а) І. Гончаров, І. Тургенєв;

2. США; б) О. де Бальзак, Г. Флобер;

3. Росія; в) М. Твен, Т. Драйзер;

4. Україна. г) І. Франко, І. Нечуй-Левицький.
3. Установіть послідовність (4 бали)

Шляху Жульєна Сореля суспільними сходами:

а) Безансонська семінарія;

б) життя в домі батька;

в) служба в домі де Реналів;

г) служба у маркіза де Ла-Моль;

д) постріл, суд, страта.


4. Винайдіть правильний вихід із запропонованої ситуації (4 бали)

Розмірковуючи над почуттям любові, яке врятувало головного героя, вилікувало його, учень зазначив, що воно не може бути свідоцтвом того, що душа Раскольникова звільнилась від теорії, вона лише звільнилась від почуття провини. Зауважте учню.

 1. він не зможе більше поділяти людей на касти, тому що Соня, Дуня, Мармеладов не підходять під його теорію;

 2. любов ув’язнених до Соні та нелюбов до Раскольникова показали, що ідеали головного героя нічого не варті;

 3. почуття любові приводить його до християнських цінностей, які проповідувала Соня;

 4. любов – це почуття, яке відроджує людину, все найкраще в ній. Раскольников «...воскрес, и он знал это, чувствовал вполне обновившимся существом своим».


ІІ-й рівень. Виконайте завдання (3 завдання по 10 балів = 30 балів)

5. Дайте визначення літературним поняттям (2 бали *5 = 10 балів):

соціально-психологічний роман;

поліфонія;

іронія;

сарказм;

роман.
6. Учимося розуміти авторський задум

«Злочин і кара», за словами автора, це психологічний звіт одного злочину. У чому бачить Достоєвський причини злочинів, зображених в романі? (часткова відповідь – 3, неповна відповідь – 5, повна відповідь з певними помилками – 7, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 10 балів).
7. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії (часткова відповідь – 3, неповна відповідь – 5, повна відповідь з певними помилками – 7, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 10 балів).
У вирій ластівки летять,

Роняє листя тихий сад,

Біліє іній узбереж.

А ти не йдеш, а ти не йдеш...

О вийди знов мені навстріч,

Тебе чекаю день і ніч,

Прийди, щоб я схилитись міг,

До губ твоїх, до губ твоїх!


Вже пізня осінь у полях,

Пожовклий лист упав на шлях,

Дзвенить морозу срібна креш...

А ти не йдеш, а ти не йдеш?М. Емінеску «Чому не йдеш?»
ІІІ-й рівень. Виконайте завдання (2 завдання по 12 балів = 24 бали)

8. Розкрийте особливості діккенсівського реалізму. Проілюструйте свої аргументи прикладами з тексту (часткова відповідь – 4, неповна відповідь – 6, повна відповідь з певними помилками – 9, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 12 балів).

9. Поясніть багатозначну символіку назви «Червоне і чорне», назвіть та поясніть сенс підзаголовку «Хроніка ХІХ століття» й епіграф до твору «Правда, гірка правда» (часткова відповідь – 4, неповна відповідь – 6, повна відповідь з певними помилками – 9, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 12 балів).
ІV-й рівень. Виконайте завдання (1 завдання – 30 балів)

10. Напишіть твір-роздум на одну з тем (1 завдання – 30 балів: зміст – 18, мовне оформлення – 12).

 • Дивні поєднання скупості й своєрідності характеру в образі Гобсека»

 • У чому злочин і кара Родіона Раскольникова» (за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»)

 • Червоне і чорне в житті Жульєна Сореля

 • «Втрачені ілюзії» героїв письменників-реалістів ХІХ ст.


Максимальна кількість балів – 100

БУДЬОНІВСЬКА РАЙОННА У М. ДОНЕЦЬКУ РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

2013-2014 навчальний рік
ОЛИМПІАДНІ ЗАВДАННЯ
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

9 класс
I-й рівень. Виконайте тестові завдання (4 тести по 4 бали = 16 балів)

1. Оберіть одну правильну відповідь (4 бали)

Художній засіб, який не є характерним для мистецтва бароко:

А – постійні епітети

Б – символи і алегорії

В – антитеза

Г – метафора
2. Установіть відповідність (4 бали)

Між світоглядно-естетичними позиціями та епохою, для якої вони є характерними:

1 – Світ – непізнаний і жахливий, справжнє життя не на землі, а на небі

2 – Єдність, гармонійність світу

3 – Намагання проникнути в таємниці земного світу; світ втрачає цілісність і гармонійність

4 – Непізнаність світу, беззахисність людини перед багатьма богами
А – Відродження

Б – Середньовіччя

В – Античність

Г – Бароко


3. Установіть послідовність (4 бали)

Подій у трагедії Й. В. Ґете «Фауст»:

 1. Фауст заключає з Мефістофелем угоду з метою пізнання таємниць всесвіту.

 2. Маргарита свідомо обирає кару за скоєні злочини, рятуючи тим свою душу

 3. Мефістофель переходить до спокус вченого жіночими чарами з метою того, щоб відволікти його від подальшого пошуку істини.

 4. Фауст з успіхом проходить випробування пиятикою та розвагами у веселому товаристві.

 5. Закоханий Фауст стає причиною трагічної долі Маргарити і намагається врятувати її від покарання втечею.

 6. У міркуваннях стосовно обмеженості людського розуму Фауст приймає рішення про самогубство, від якого його врятовує пасхальний Благовіст.


4. Винайдіть правильний вихід із запропонованої ситуації (4 бали)

Відповідаючи на питання «Якою є головна тема трагедії Ґете «Фауст?», учні в класі

висловили декілька думок. Ви вважаєте, що правильним твердженням є:

А – конфлікт між бажанням і можливостями людини впливати на долю

Б – безпідставні претензії буржуа на аристократизм

В – пошуки людиною сенсу буття і свого призначення

Г – конфлікт «природної людини і суспільства»
ІІ-й рівень. Виконайте завдання (3 завдання по 10 балів = 30 балів)

5. Дайте визначення літературним поняттям (2 бали*5 завдань=10 балів):

класицизм;

філософська повість;

іронія;

гротеск;

антитеза.
6. Драма Кальдерона «Життя – це сон» порушує важливі філософські проблеми, які не втрачають своєї актуальності за будь-яких часів. Сформулюйте 5 тез щодо проблематики твору (2 бали*5 тез = 10 балів).
7. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії (часткова відповідь – 3, неповна відповідь – 5, повна відповідь з певними помилками – 7, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 10 балів).

Всі давні та прикрії співи,

Всі мрії тяжкії страшні –

Я хочу тепер поховати

Навіки в великій труні.

Чи знаєте ви, чого буде

Труна та велика й важка? –

Кохання моє в неї ляже

І вся моя туга тяжка.

Г. Гейне «Книга пісень»ІІІ-й рівень. Виконайте завдання (2 завдання по 12 балів = 24 бали)

8. Образ Фауста, подібно до образів Прометея і Дон Кіхота, належить до так званих «вічних» образів людства. Що спільного між цими образами? Висловіть свою думку з цього питання, опираючись на подану таблицю (4 бали*3=12 балів)


«Вічний» образ

Яку сутність людської природи і тип людської поведінки втілено у даному образі (0-4 бали)

Прометей
Дон Кіхот
Фауст

9. Німецький письменник XX ст. Томас Манн характеризував драми Шиллера як поетичні симфонії. Аргументовано доведіть слушність цього судження (часткова відповідь – 4, неповна відповідь – 6, повна відповідь з певними помилками – 9, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 12 балів).
ІV-й рівень. Виконайте завдання (1 завдання – 30 балів)

10. Напишіть твір-роздум на одну з тем (1 завдання – 30 балів: зміст – 18, мовне оформлення – 12)

 • Людина і Доля у драмі П. Кальдерона «Життя – це сон»

 • «Знання для серця – світоч найясніший,

 • Знання для тіла – панцир найміцніший» (Рудакі) (за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»)

 • Філософські роздуми Вольтера у повісті «Простак»

 • Набагато легше знайти помилку, ніж істину (за трагедією «Фауст» Й. В. Гете)


Максимальна кількість балів – 100

БУДЬОНІВСЬКА РАЙОННА У М. ДОНЕЦЬКУ РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

2013-2014 навчальний рік
ОЛИМПІАДНІ ЗАВДАННЯ
СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

8 класс
I-й рівень. Виконайте тестові завдання (4 тести по 4 бали = 16 балів)

1. Оберіть одну правильну відповідь (4 бали)

Найвідомішими давньогрецькими трагедіографами були:

а) Есхіл, Софокл, Еврипід;

б) Есхіл, Софокл, Менандр;

в) Есхіл, Софокл, Аристофан.


2. Установіть відповідність (4 бали)

Між назвою вірша та його автором:

1. Сапфо; а) «Принеси води, юначе…»;

2. Анакреонт; б) «Серце, серце…»;

3. Тіртей; в) «До богів подібний…»;

4. Архілох. г) «Добре вмирати тому…».
3. Установіть послідовність (4 бали)

Установіть хронологію подій у поемі «Енеїда»:

а) Еней опиняється в Карфагені;

б) Зустріч з Сивілою;

в) Розмова з тінню батька;

г) Загибель Дідони.
4. Винайдіть правильний вихід із запропонованої ситуації (4 бали)

Відповідаючи на питання «Чому майже через три тисячі років після свого створення

поеми Гомера екранізуються, викликають захоплення і мають мільйони прихильників?»,

у класі було висловлено декілька думок. Ви вважаєте, що правильним твердженням є:


 1. люди за три тисячі років майже не змінилися: вони все ще ведуть спустошливі війни; як і раніше, вони закохуються, гніваються, страждають та співчувають іншим;

 2. в «Одіссеї» широко використовуються пригодницькі, казкові, фантастичні елементи;

 3. поеми Гомера вважаються енциклопедією життя давніх греків.


ІІ-й рівень. Виконайте завдання (3 завдання по 10 балів = 30 балів)

5. Дайте визначення літературним поняттям (2 бали*5 завдань = 10 балів):

антична література;

елегія;

гекзаметр;

«гомерівське питання»;

корифей.
6. Фразелогізми – сталі словосполучення, що вживаються у переносному значенні. Вони мають різне походження. Наведіть 2 приклади фразеологізміів міфологічного походження, поясніть їх значення, коротко передай історію їх виникнення (5 балів*2 прилади =10 балів).

Фразеологізм

Його значення

Історія виникнення

0,5 б

1,5 б

3 б7. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії (часткова відповідь – 3, неповна відповідь – 5, повна відповідь з певними помилками – 7, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 10 балів).
Люблю травневий світлий час

І ніжні квіти весняні;

Люблю, коли чарують нас

Пташині радісні пісні;

І тішусь я красою

Рясних наметів і шатрів,

Розкиданих серед лугів,

Де гасла ждуть до бою

Ряди уславлених полків,

І вершників, і скакунів.Бертран де Борн
ІІІ-й рівень. Виконайте завдання (2 завдання по 12 балів = 24 бали)

8. Древні казали: «Vita brevis, ars longa» («Життя коротке, мистецтво вічне»). Як ця фраза пов'язана з одою Горація «До Мельпомени»? Запишіть свої міркування (часткова відповідь – 4, неповна відповідь – 6, повна відповідь з певними помилками – 9, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 12 балів).
9. Учимося порівнювати художні твори (часткова відповідь – 4, неповна відповідь – 6, повна відповідь з певними помилками – 9, повна відповідь без граматичних і фактичних помилок – 12 балів).

Порівняйте та проаналізуйте твори Гомера «Іліада» і «Одіссея». Результат запишіть у таблицю. Зробіть висновок про те, що в них є схожим, а що відмінним.


з/п

Питання

«ІЛІАДА»

«ОДІССЕЯ»

1

Історична епоха2

Тема, ідея твору3

Жанр4

Віршовий розмір(метр)5

Конкретні факти, які указують на історичний час6

Головні художні засоби у творі
ІV-й рівень. Виконайте завдання (1 завдання – 30 балів: зміст – 18, мовне оформлення – 12)

10. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

 • Навіщо людині даровано іскру Прометея? (за трагедією Есхіла «Прометей закутий»)

 • Мій улюблений герой античних міфів

 • Біблія в моєму житті

 • «Іліада» – енциклопедія життя стародавніх греків»


Максимальна кількість балів – 100


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconДоповідь ректора М. В. Полякова
На серпневій нараді ми, як завжди, підводимо підсумки роботи за минулий навчальний рік І накреслюємо завдання, першочергові заходи...
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconНа засіданні Ради Харківської спеціалізованої
Вступ. Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Пріоритетні напрямки роботи І завдання на 2014/2015 навчальний рік
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconПлан роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу
Аналіз роботи новоселівського нвк за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconАналіз виховної роботи сзш №14 за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність...
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconПосібник Світова література
Посібник. Світова література. 2 клас. Розробки занять з курсу за вибором. Стецьківська зош І-ІІІ ступенів. 2012 90 с
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2015-2016 навчальний рік
Виконайте завдання №1-10, правильні відповіді обведіть кружечком або вставте у віконечка. Кожна правильна відповідь оцінюється 1...
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconЗавдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2013-2014 навчальний рік
Завдання з вибо­ром однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо учень указав букву лише пра­вильної відповіді. В усіх інших...
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconКонтрольна робота №1 Світова література другої половини ХХ століття Варіант 1 І. Тестові завдання
Напрям, який за радянських часів вважався «основним методом радянської літератури»
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
Навчальний рік олимпіадні завдання світова література 11 класс I iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка