Навчальний рікСкачати 433,62 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2017
Розмір433,62 Kb.
  1   2   3

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д. Ушинського

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

2013-2014 навчальний рік

9 клас
Загальна кількість балів – 100

 1. На ілюстраціях, що подані нижче, представлені гетьмани України. Визначте: 1) хто зображений на кожній з них? 2) розташуйте їх в хронологічному порядку (запишіть у таблиці). (10 балів).

Ілюстрація №1 Ілюстрація №2 Ілюстрація №3 Ілюстрація №4 Ілюстрація №5Відповідь:

Ілюстрація №
ГетьманРоки гетьманування 1. Розв’яжіть кросворд (перші літери слів стоять у жовтих клітинках після цифр). У виділених синім кольором клітинках отримаєте термін (зверху вниз). Дайте його визначення. (11 балів).1.
2.

3.

4.
5.


6.7.8.


9.1. Форма державного правління, за якої верховна влада повністю або частково зосереджена в руках однієї особи – глави держави, як правило, спадкоємного правителя. 2. Загальні збори громадян міст Київської Русі для розгляду громадських справ. 3. Офіційний документ державної влади Гетьманщини, що зазвичай видавався від імені гетьмана. 4. Країна або територія, що перебуває під владою іноземної держави, не має політичної, економічної самостійності; управління нею здійснюється на підставі спеціального режиму. 5. Титул верховного правителя в багатьох мусульманських країнах, зокрема в Туреччині. 6. Збирання данини у формі натурального оброку з підлеглого населення в Київській Русі, що його здійснював кожної осені київський князь або його намісник. 7. Система правових норм феодальної держави, що встановлювала залежність селянина від феодала і водночас власність (неповну) останнього на селянина. 8. Суспільно-економічний лад, заснований на приватній власності на засоби виробництва та вільнонайманій робочій силі. 9. Політична спільність людей, витворена на етнокультурній основі, що має на меті захист своїх національних інтересів та самобутності.

Отриманий термін і його визначення ________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Прочитайте документ і дайте відповідь на запитання. (5 балів).

«1. Встановлюємо товариство з метою розповсюдження вищевикладених ідей переважно за допомогою виховання юнацтва, літератури і множення числа членів суспільства...

7. Так як в даний час слов'янські племена сповідують різні віросповідання і мають упередження один проти одного, то товариство буде намагатися про знищення всякої письмової та релігійної ворожнечі між ними і поширювати ідею про можливість примирення розбіжностей в християнських церквах.

8. Товариство буде намагатися як викорінити рабство і всяке приниження нижчих класів, так і прагнути до повсюдного поширення грамотності...».Питання до документа:

 1. Як називається документ, уривок з якого наведений вище?

 2. Коли і і якою мовою був написаний цей документ?

 3. Охарактеризуйте основні засади згадуваного в уривку товариства?

 4. Напишіть прізвища відомих Вам членів товариства?

 5. Яка подальша доля товариства після прийняття цього документу?

Відповідь:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


4. Заповніть пропуски в таблиці. Встановіть ознаку, яка поєднує складові частини цієї таблиці. Дайте назву таблиці. (7 балів).

Назва таблиці ________________________________________________________________


Історичний діяч

Рік

Держава (плем’я, народ)

Князь Олег

907


943

Закавказзя (міста на Каспійському узбережжі)

Князь Святослав Ігорович

968
Князь Ярослав Мудрий
Печеніги (під стінами Києва)1111

Половці (битва на р. Сальниця)

Спільна ознака складових частин цієї таблиці ____________________________ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
5. Якому періоду історії (століття) відповідає подана карта розповсюдження релігій? Чим характерний цей період в контексті політичної європейської історії? (7 балів).Відповідь:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Які архітектурні пам’ятки зображені на ілюстраціях (назва споруди та населений пункт, в якому побудована)? В якому столітті та в якому архітектурному стилі вони побудовані? (10 балів)

Ілюстрація №1 Ілюстрація №2 Ілюстрація №3Ілюстрація № 4 Ілюстрація №5Відповідь

Ілюстрація №1________________________________________________________ __________________________________________________________________Ілюстрація №2 _______________________________________________________

__________________________________________________________________Ілюстрація №3 _______________________________________________________

__________________________________________________________________Ілюстрація №4 _______________________________________________________

__________________________________________________________________Ілюстрація №5 _______________________________________________________

__________________________________________________________________

7. У таблиці зліва подано події всесвітньої історії, справа – сучасні їм події історії України. Виберіть серед подій історії України ту, яка найближча за часом зазначеній події всесвітньої історії (вона може бути як раніше, так і пізніше) або співпадає. Запишіть роки вибраних подій у таблицю. (18 балів).

Події всесвітньої історії

Події історії України

Церковний розкол на православну і католицьку Церкви

 • Похід київської флотилії на Візантію на чолі з сином Ярослава Мудрого Володимиром.

 • Призначення митрополитом Київським Іларіона

 • Поділ Київської Русі на уділи між синами Ярославва Мудрого

 • Видання зводу законів під назвою «Правда Ярославичів»

Скликання першого парламенту в Англії

 • Захоплення Києва монголами

 • Загибель чернігівського князя Михайла і боярина Федора у ставці Батия

 • Смерть короля Данила Романовича

 • Перша згадка міста Львова

Куликовська битва

 • Отримання магдебурзького права містом Львовом

 • Укладення Кревської унії

 • Остаточне входження Галичини і Західної Волині до складу Польщі

 • Вперше вживається термін «Буковина»

Падіння Константинополя

 • Остаточна ліквідація Київського князівства

 • Юрій Дрогобич стає ректором Болонського університету

 • Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

 • Видання перший книг кирилицею у краківській друкарні Швайпольта Фіоля

Ухвалення Декларації незалежності США

 • Остаточна ліквідація гетьманства

 • Коліївщина

 • Остаточна ліквідація царським урядом Запорозької Січі

 • Царський указ про закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

Створення «Священного союзу»

 • Вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського

 • Відкриття університету у Харкові

 • Російсько-французька війна (Вітчизняна війна)

 • Утворення Товариства галицьких греко–католицьких священиків

Відповідь:

Подія всесвітньої історії

Дата

Подія історії України

Дата

Церковний розкол на православну і католицьку Церкви


Скликання першого парламенту в Англії


Куликовська битва

Падіння Константинополя

Проголошення незалежності США (ухвалення Декларації незалежності).


Створення «Священного союзу»


8. Порівняйте погляди та діяльність лояльного до царського уряду та автономно налаштованого українського дворянства (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) за власно обраними критеріями. (8 балів).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Яким був адміністративно-територіальний устрій українських земель, які входили до Австрійської імперії у ХІХ ст.? (3 балів).

Відповідь

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Розгляньте подані нижче малюнки. Які видатні особистості зображені на них. Дайте характеристику подіям, які лягли в основу цих малюнків (до 10 речень). (5 балів).

Малюнок №1 Малюнок №2.Відповідь

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


11. Встановіть відповідність між історичними особами, подіями та датами за допомогою літер, вписавши їх у відповідні клітинки. (10 балів).

Історичні особи

Події

Дати

А Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький

Б Сергій Муровйов-Апостол, Михайло Бестужев-Рюмін

В Михайло Максимович

Г Імператриця Катерина ІІ

Д Імператор Фердинанд І

Ж Дмитро Бантиш-Каменський

З Устим Кармелюк

К Іван Котляревський

Л Лук’ян Кобилиця

М Князь І. Безбородько

А Заснування в Ніжині гімназії вищих наук

Б Селянські виступи у Подільській губернії та в Бессарабії

В Повстання у Буковинському краї

Г Відкриття університету в Києві

Д «История Малой России от водворения славян в этой стране до уничтожения гетьманства»

Ж Видання «Русалки Дністрової»

З Повстання Чернігівського полку

К Остаточне прикріплення селян до місця проживання

Л Скасування панщини в Галичині

М Видання «Енеїди»

А 1820

Б 1798

В 1783

Г 1836

Д 1834

Ж 1848

З 1843-1844

К 1813-1835

Л 1825

М 1822

Відповідь:
Історичні особи

Події

Дати
Історичні особи

Події

Дати

1


6


2


7


3


8


4


9


5


1012. Карта якої події зображена? Що ви знаєте про цю подію? З якою відомою людиною пов’язана ця подія? Що ви про цю людину знаєте? (6 балів)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Для членів журі

питання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всього балів

Бали
Прізвища і підписи членів журі:

Відповіді:3. Прочитайте документ і дайте відповідь на запитання. (5 балів).

1.Як називається документ, уривок з якого наведений вище?

2.Коли і і якою мовою був написаний цей документ?

3.Охарактеризуйте основні засади згадуваного в уривку товариства?

4.Напишіть прізвища відомих Вам членів товариства?

5.Яка подальша доля товариства після прийняття цього документу?

1. СТАТУТ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Устав Славянского общества св. Кирилла и Мефодия

2. 1845 р. кінець — 1846 р., російською

3. Главные идеи

1. Принимаем, что духовное и политическое соединение славян есть истинное их назначение, к которому они должны стремиться.

2. Принимаем, что при соединении каждое славянское племя должно иметь свою самостоятельность, а такими племенами признаем: южно-руссов, северно-руссов с белоруссами, поляков, чехов с [сло]венцами, лужичан, иллиро-сербов с хурутанами и болгар.

3. Принимаем, что каждое племя должно иметь правление народное и соблюдать совершенное равенство сограждан по их рождению, христианским вероисповеданиям и состоянию.

4. Принимаем, что правление, законодательство, право собственности и просвещение у всех славян должны основываться на св[ятой] религии господа нашего Иисуса Христа.

5. Принимаем, что при таком равенстве образованность и чистая нравственность должны служить условием участия в правлении.

6. Принимаем, что должен существовать общий Славянский собор из представителей всех пле[мен].

Главные правила общества

1. Установляем общество с целью распространения вышеизложенных идей преимущественно посредством воспитания юношества, литературы и умножения числа членов общества. Общество именует своими покровителями святых просветителей славянства Кирилла и Мефодия и принимает своим знаком кольцо или икону с именами или изображением сих святых.

2. Каждый член общества, поступая, произносит присягу употреблять дарования, труды, состояние, общественные свои связи для целей общества, и ежели бы какой член потерпел гонение и даже мучения за принятые обществом идеи, то, по данной присяге, он не выдает никого из членов, своих собратий.

3. В случае член попадет в руки врагов и оставит в нужде семейство, общество помогает ему.

4. Каждый член общества может принять нового члена общества без необходимости сообщать ему об именах прочих членов.

5. В члены принимаются славяне всех племен и всех званий.

6. Совершенное равенство должно господствовать между членами.

7. Так как в настоящее время славянские племена исповедуют различные вероисповедания и имеют предубеждение друг против друга, то общество будет стараться об уничтожении всякой письменной и религиозной вражды между ими и распространять идею о возможности примирения разногласий в христианских церквях.

8. Общество будет стараться заранее об искоренении рабства и всякого унижения низших классов, равным образом и о повсеместном распространении грамотности.

9. Как все общество в совокупности, так и каждый член должны свои действия соображать с евангельскими правилами любви, кротости и терпения; правило же: «Цель освящает средство» общество признает безбожным.

10. Несколько членов общества, находясь в 453 одном известном месте, могут иметь свои собрания и постановлять частные правила для своих действий, но дабы они не противоречили главным идеям и правилам общества.

11. Никто из членов не должен объявлять о существовании и составе общества тем, которые не вступают или [не] подают надежды вступить в него.


Помітка: Найдено в бумагах Гулака, а писано рукою Белозерского.
4. Ініціаторами створення братства і його засновниками виступили Василь Білозерський, Микола Гулак, Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Опанас Маркевич. Крім організаторів, до братства незабаром увійшли: Георгій Андрузький, Олександр Навроцький, Дмитро Пильчиков, Іван Посяда, Микола Савич, Олександр Тулуб. У квітні 1846 року до братства вступив Тарас Шевченко. Восени 1846 року загальна кількість членів братства, за даними слідства, становила 12 осіб.

5. У березні 1847 року за доносом провокатора Олексія Петрова діяльність братства була викрита, а члени заарештовані. Слідство у справі кирило-мефодіївців тривало з 18 березня до 30 травня 1847 року в Петербурзі. Найтяжче було покарано Тараса Шевченка, якого за особистим розпорядженням Миколи I, розгніваного карикатурами поета на свою дружину, віддали у солдати Окремого Оренбурзького корпусу на 10 років без права писати і малювати[4]. На трирічний термін було ув'язнено у Шліссельбурзькій фортеці Миколу Гулака. Микола Костомаров перебував в ув'язненні один рік, а Олександр Навроцький — півроку у В'ятській тюрмі. Інших членів братства царський режим вислав у віддалені губернії імперії під нагляд поліції, заборонивши повертатися в Україну.5. Якому періоду історії (століття) відповідає подана карта розповсюдження релігій? Чим характерний цей період в контексті політичної європейської історії? (7 балів).
1. Кінець 11 - 1-ша половина 12 століття.

Утворення перших держав хрестоносців.

По окончании 1-го крестового похода на территории Леванта были основаны четыре христианских государства. • Графство Эдесса — первое государство, основанное крестоносцами на Востоке. Было основано в 1098 году Балдуином I Булонским. После завоевания Иерусалима и создания королевства. Просуществовало до 1146 года. Столицей его был город Эдесса.

 • Княжество Антиохия — было основано Боэмундом I Тарентским в 1098 году после взятия Антиохии. Княжество просуществовало до 1268 года.

 • Иерусалимское королевство, просуществовало вплоть до падения Акры в 1291 году. В подчинении у королевства находилось несколько вассальных сеньорий, в том числе четыре наиболее крупные:

  • Княжество Галилеи

  • Графство Яффы и Аскалона

  • Трансиордания — сеньория Крака, Монреаля и Сент-Авраама

  • Сеньория Сидона

 • Графство Триполи — последнее из государств, основанных в ходе Первого крестового похода. Было основано в 1105 году графом Тулузы Раймундом IV. Графство просуществовало до 1289 года.

Реконкіста
Події

 • Боротьба за інвеституру завершилася підписанням Вормського конкордату, за яким церква відстояла права обрання ієрархів на противагу світським правителям.

 • Хрестові походи

 • Тевтонський орден
 • 1100 — Началось правление английского короля Генриха I (11001135). Укрепление системы государственного управления; значительную роль стал играть постоянный королевский совет.

 • 1106 — Началось правление германского короля и императора Священной Римской империи Генриха V (1106—1125). Завершил борьбу с папством за инвеституру.

 • 1109 — Польско-германская война Генриха V.

 • 1122 — Византийский император Иоанн II Комнин одержал победу над печенегами.

 • 23 сентября 1122 — в Вормсе заключен Вормсский конкордат, завершивший борьбу за инвеституру (противоборство между папством и императорами Священной Римской империи вокруг права вводить в должность епископов).

 • 1137 — Началось правление французского короля Людовика VII (11371180). Своим браком с Алиенорой, наследницей герцогства Аквитания, присоединил к своему домену территорию юго-западной Франции. В результате женитьбы Людовика VII на Алиеноре Аквитанской французская корона приобрела Гиень, Гасконь, Пуату, Марша, Лимузен и Перигор.

 • 1146 — Поход императора Конрада III на Польшу.
 • 1103 — Начало целой серии походов Владимира и Святополка против половцев (11031120 гг).

 • 1107 — Взятие Суздаля волжскими болгарами.

 • 1113 — Начало княжения Владимира Мономаха (11131125 гг).

 • 1136 — Отпадение Новгорода от Киевской Руси.

 • 1139 — Волнения в Киеве и его захват Всеволодом Олеговичем.

 • 1146 — Начало ожесточенной борьбы княжеских кланов за киевский престол (Мономаховичи, Ольговичи, Давидовичи) — продолжалась до 1161 г.Київська Русь[ред.ред. код]

 • Для Київської Русі десятиліття було знаменне князівськими міжусобицями та нападами половців. 1093 року Святополк Ізяславич змінив свого дядька Всеволода Ярославича на київському престолі. 1094 року Олег Святославич прийшов із Тмутаракані з половцями, захопив свою вотчину Чернігів, а Тмутараканське князівство закинув. Київський князь Святополк Ізяславич та переяславський князь Володимир Мономах вели важку війну з половцями, і врешті-решт змусили Олега Святославича з'явилися на Любецький з'їзд 1097 року, на якому було узгоджено принцип передачі влади в уділі від батька до сина. Але, відразу ж, угоду порушив теребовлянський князь Давид Ігорович, осліпивши володимир-волинського князя Василька Ростиславича. Давиду Ігоровичу довелося втікати, але незаром він повернувся з половцями і захопив Володимир-Волинський та Луцьк. Нової домовленості між князями досяг Витечівський з'їзд 1100 року.

Близький Схід[ред.ред. код]

 • Імператору Візантії Олексію I Комніну вдалося з допомогою половців дати відсіч загрозі печенігів із Фракії, однак сельджуки відібрали в імперії значну частину земель в Малій Азії, і становище залишалося загрозливим. Олексій I Комнін звернувся за допомогою до папи римського, й на заклик Урбана II 1096 року розпочався Перший хрестовий похід. Його перша хвиля, Селянський хрестовий похід, зазнала невдачі, однак до кінця 1096 року до Константинополя прибули професійні війська європейських лицарів. Більшість лідерів хрестоносців присягнули на вірність візантійському імператору й зобов'язалися віддати йому відвойовані землі, однак, обіцянки не дотримали.

 • Долаючи голод хрестоносці взяли Нікею, Антіохію, і, нарешті, 1099 року Єрусалим. Вони відразу почали ділити між собою землі. Утворилися Едеське графство, Антіохійське князівство, Єрусалимське королівство. Італійські міста Венеція, Піза, Генуя, що забезпечили хрестоносців кораблями, отримали значні торгові привілеї.

 • Західна Європа[ред.ред. код]

 • Третій італійський похід імператора Священної Римської імперії Генріха IV був невдалим. Він не зумів взяти замок свого ворога Матильди Тосканської Каноссу. Папа римський Урбан II ставав дедалі популярнішим, особливо завдяки організації хрестового походу. Старший син Генріха Конрад перекинувся в стан ворога. Генріх позбавив його спадщини і зробив своїм спадкоєцем молодшого сина, теж Генріха. 1093 року від Генріха втекла дружина Євпраксія Всеволодівна, і потім свідчила проти нього на церковному соборі.

 • 1099 року помер папа римський Урбан II і його змінив на Святому престолі Пасхалій II. Наступного року помер антипапа Климент III, і прихильники імператора обрали нового антипапу Теодоріха.

 • Продовжувалася реконкіста. Після захоплення Толедо королем Кастилії Альфонсо VI мусульманські правителі Аль-Андалусу звернулися за допомогою до берберів Альморавідів. Альморавіди на чолі з Юсуфом ібн Ташфіном зупинили просування християн на південь, але відібрали незалежність у мусульманських еміратів. У ці роки діяв легендарний герой реконкісти Сід Кампеадор. Він воював як із мусульманами, так і з християнами. 1094 року він став королем Валенсії і правив у ній до своєї смерті в 1099.

 • Припинило існування незалежне Хорватське королівство. Більшу його частину захопили угорці під проводом спочатку Ласло I, а потім його сина Коломана I. Прибережні міста окупували венеційці.

 • Генуя, слідом за Пізою, створила інститут виборних правителів, консулів, тобто стала республікою.

 • В Англії правив Вільгельм II Рудий. 1100 року його знайшли в лісі зі стрілою в грудях, і новим королем став його брат Генріх I Боклерк. Короля Франції Філіпа I відлучили від церкви за те, що він взяв другу дружину, прогнавши першу, а крім того ця нова дружина була ще й родичкою.

 • Інші землі[ред.ред. код]

 • Величезна держава сельджуків почала розпадатися. Процес прискорився із убивством 1092 року спочатку візира Незама уль-Мулька, а потім султана Мелік-шаха. Відсутність єдності серед сельджуків сприяла успіхові хрестоносців.

 • Стався розкол серед ісмаелітів. Причиною було те, що Фатімідський халіф Мустансир зробив своїм спадкоємцем молодшого сина, а не старшого. Прихильники старшого сина утворили секту нізаритів. Нізарит Хасан ібн Саббах організував у фортеці Аламут організацію асасинів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Навчальний рік iconДоповідь ректора М. В. Полякова
На серпневій нараді ми, як завжди, підводимо підсумки роботи за минулий навчальний рік І накреслюємо завдання, першочергові заходи...
Навчальний рік iconНа засіданні Ради Харківської спеціалізованої
Вступ. Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Пріоритетні напрямки роботи І завдання на 2014/2015 навчальний рік
Навчальний рік iconВисочанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Харківської районної ради Харківської області Звіт директора школи за 2014/2015 навчальний рік та перспективи розвитку школи на 2015/2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, адміністрації та директора...
Навчальний рік iconПлан роботи ніжинського будинку дітей та юнацтва на 2012/2013 навчальний рік
Тематика виховних бесід по охороні життя та здоров’я гуртківців нбдю на 2012- 2013 навчальний рік
Навчальний рік iconПлан роботи Новоселівського навчально-виховного комплексу
Аналіз роботи новоселівського нвк за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015 навчальний рік
Навчальний рік iconАналіз виховної роботи сзш №14 за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік
Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність...
Навчальний рік iconКоли закінчується навчальний рік, для школярів починається весела І яскрава пора канікули
Коли закінчується навчальний рік, для школярів починається весела І яскрава пора – канікули! Але провести всі сонячні дні вдома перед...
Навчальний рік iconЗвіт про проведену виховну роботу в Конотопському медичному училищі комунальному закладі Сумської обласної ради за 2015-2016 навчальний рік
Конотопському медичному училищі комунальному закладі Сумської обласної ради за 2015-2016 навчальний рік
Навчальний рік iconАналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2014-2015 навчальний рік

Навчальний рік iconЦиклограма діяльності ліцею на 2013/2014 навчальний рік понеділок
Загальні відомості про заклад


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка