Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»Скачати 395,32 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації08.10.2017
Розмір395,32 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

Навчально-методичні матеріали

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХІХ ТА ХХ СТОЛІТЬ»
Для студентів ІІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)

Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯНавчально-методичні матеріали

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ХІХ ТА ХХ СТОЛІТЬ»
Для студентів ІІІ курсу,

які навчаються за напрямом підготовки

6.020303 – Філологія
(кредитно-модульна система)

Харків


Видавництво НУА

2013


УДК 82(091)(072)

ББК 83.3(0)5-6я73-14


Н15

Затверджено на засіданні кафедри українознавства


Народної української академії.

Протокол № 12 від 11.06.2012


А в то р - у п о р я д н и к І. О. Помазан

Р е ц е н з е н т канд. філол. наук Т. М. Берест


Навчально-методичні матеріали до практичних занять
з курсу «Історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» : для студ. 3 курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія (кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. І. О. Помазан]. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 28 с.

Пропонований методичний посібник має на меті дати загальне уявлення про європейський та єврогенетичний літературний процес ХІХ–ХХ століть та може бути використаний під час підготовки до семінарських занять. У посібнику висвітлено теми, що виносяться на семінарські заняття з курсу «Історія зарубіжної літератури» у п’ятому (ХІХ століття) та шостому (ХХ століття) семестрах, а також запропоновано тематику рефератів з літератури окресленого періоду.


УДК 82(091)(072)

ББК 83.3(0)5-6я73-14


Н15


© Народна українська академія, 2013ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета курсу полягає перш за все в ознайомленні студентів з вершинними творами національних літератур, які позначені чималим потенціалом загальнолюдських цінностей, глибиною думки, емоційною насиченістю та естетичною наснагою. Особливу увагу приділено розкриттю гуманістичної суті та художньої цінності творів літературного мистецтва. Важливі явища світового літературного процесу розглядаються в контексті історії світової та української культури. З метою поглиблення знань студентів з теорії літератури акцентується увага на специфічних особливостях твору художньої літератури як виду мистецтва, що є компонентом національної та світової духовної культури.

Пропонований методичний посібник містить матеріали до п’ятого та шостого семестрів курсу і має таку умовну періодизацію:


  1. Література ХІХ століття. 2. Література ХХ століття.

Кожен період має свої особливості, свої вершинні зразки. П’ятий семестр закінчується заліком. Шостий семестр завершується екзаменом.

Теми практичних занять упорядковані з метою висвітлення у цих заняттях кола питань, значущих для літературного процесу, винесення яких на самостійне опрацювання не є доцільним з огляду на складність пов’язаних з ними літературознавчих проблем. Для успішної підготовки до практичних занять студентам рекомендується звернути увагу на такі моменти:  1. Ґрунтовно ознайомитися із базовими художніми текстами або текстом (якщо заняття присвячено одному творові). Подібне ознайомлення передбачає уважне прочитання самого твору і, в разі потреби, сумлінне вивчення коментарів. Особливо це стосується складних за образною і поетико-асоціативною структурою творів, таких як: «Божественна комедія», «Фауст» тощо.

  2. Опрацювати наукову й критичну літературу. При цьому слід обов’язково звертати увагу на потенційну дискусійність поданих авторами оцінок та інтерпретаційних ракурсів.

  3. Спробувати визначити місце аналізованого твору у структурі художніх уявлень сучасної йому епохи й окреслити коло генетичних і типологічних зв’язків із вивченими раніше та позапрограмними творами.

  4. Переглянути тематику лекцій з окресленого періоду, звертаючи увагу на наголошувані інтегративні зв’язки.

  5. З урахуванням зазначених вище рекомендацій обміркувати запропоновані у плані практичного заняття питання. При цьому доцільним здається зробити певні нотатки, імовірно, виписки з текстів або закладки. Особливо це актуально при підготовці до практичних занять, присвячених поетичним або великим епічним творам. Адже в першому випадку є сенс спиратися лише на точні цитати, а у другому – досить складно запам’ятати всі сюжетні і компо-зиційні нюанси, що можуть знадобитися у процесі виступу для доведення власної думки.

Означені рекомендації є важливими при підготовці до всіх практичних занять.

ЛІТЕРАТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ
ПРОГРАМА ОПРАЦЮВАННЯ КУРСУ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


Зміст модулів
Кільк. годин

Форми

контролю

усього

практ.

самост.

індивід.

МОДУЛЬ 1

1.1

В. Скотт як творець історичного роману


4

2

1

1

Співбес.

1.2

Еволюція героя у творчості
Дж. Г. Байрона


4

2

1

1

Співбес.

1.3

Романтизм В. Гюго


4

2

1

1

Літ. диктант, співбес.

1.4

Конфлікт особистості й середовища у творах Г. Гайне


4

2

1

1

Літ. диктант, співбес.

Модульний контроль № 1

2

2

0

0МОДУЛЬ 2


2.1

Е. По – майстер детективного жанру


4

2

1

1

Співбес.

2.2

Доля Франції в романах О. Бальзака


4

2

1

1

Співбес.

2.3

Співвідношення гумористичного і серйозного у творчості Ч. Діккенса

4

2

1

1

Співбес.

2.4

Творчість Поля Верлена як відчуття епохи

4

2

1

1

Співбес.

2.5

Інтелектуальна іронія А. Франса як літературний прийом

4

2

1

1

Співбес.
Модульний контроль № 2

2

2

0

0


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури»
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури» для студентів всіх бакалаврських напрямків
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconМетодично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу
Давня українська література: Методично-хрестоматійний посібник з практичних занять до курсу „Історія української літератури Х-XVIII...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconТематика практичних занять з дисципліни «Історія зарубіжної літератури 17–18 століть» (12 годин) для студентів відділення української філології іфск бдпу
Драма Кальдерона де ла Барки «Життя – це сон» як відображення етико-філософських уявлень бароко про світ та людину
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconКонспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
Конспект лекцій з курсу “Історія зарубіжної літератури” (ХVІІ – поч. ХІХ ст.) для студентів гуманітарного факультету (спеціальність...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка