Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни


Лекція 8 Граматичні категоріїСторінка12/22
Дата конвертації09.03.2018
Розмір4,56 Mb.
ТипВитяг
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Лекція 8 Граматичні категорії

План

 1. Поняття граматичної категорії.

 2. Типи граматичних категорій. Морфологічні й синтаксичні граматичні категорії.

 3. Частини мови. принципи їх виділення.

 4. Історична змінюваність частин мови.


Література

 1. Білецький А. О. Про мову і мовознавство / А. О.Білецький. – К. : «АртЕК», 1997. – 223 с.

 2. Герета Н. М., Торчинський М. М. Вступ до мовознавства / Н.М. Герета, М. М. Торчинський – К. :Товариство «Знання», 2000. – 217 с.

 3. Глазкова О.В. Колесник Д.М. Вступ до мовознавства / О.В. Глазкова, Д. М. Колесник – Черкаси: ЧІТІ, 1999. – 211 с.

 4. Горох Г. В. Вступ до мовознавства / Г.В. Горох – Кам’янець- Подільський : Абетка, 2002. – 199 с.

 5. Карпенко Ю. В. Вступ до мовознавства: Підручник / Ю. В. Карпенко – К. : Видавничий центр «Академія», 2006. – 336 с.

 6. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 368 с.

 7. Левицький А. Е. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник / А. Е. Левицький, А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 104 с.

 8. Монжалєй Т. К. Вступ до мовознавства / Т. К. Монжалей – Суми : Університетська книга, 2011. – 183 с.

 9. Терехова Д. І. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник для студентів першого курсу (напрям підготовки 6.020303 «Філологія», спеціальність «Переклад») / Автор-упорядник Терехова Д. І. – К. – Полтава : «Полтавський літератор», 2012. – 224  с.

 10. Удовиченко Г. М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних учень / Г. М. Удовчиенко – К. : Вища школа, 1980. – 305 с.

 11. Харченко С.В. Вступ до мовознавства / С. В. Харченко – К. : Вид-во НАУ, 2004. – 164 с.

 12. Ющук І. П. Вступ до мовознавства /І. П. Ющук – К. : Рута, 2000. – 219 с.


Поняття граматичної категорії. Окремі, конкретні граматичні значення утворюють граматичні категорії. Так, граматичні значення множини та однини складають категорію числа. Сукупність граматичних значень чоловічого, жіночого й середнього роду утворює граматичну категорію роду.

Граматична категорія – це сукупність взаємопов’язаних однорідних граматичних значень, виражених мовними засобами. виділяють загальні граматичні категорії (категорії частин мови, типів речення тощо) і конкретні (категорія роду, числа, відмінка, часу, особи тощо). Граматичний зміст загальних категорій розкривається через категорії конкретні. Так, граматична категорія дієслова об’єднує слова з категоріальним значенням дії, процесу, стану і характеризується конкретними граматичними категоріями часу, особи, числа тощо. Кожна граматична категорія завжди матеріально виражена, причому способи й засоби вираження можуть бути різними (категорія часу може виражатися синтетично (за допомогою афікса): напишу й аналітично (за допомогою службового слова): буду писати.Типи граматичних категорій. морфологічні й синтаксичні граматичні категорії. Існують різні класифікації граматичних категорій. Передусім виділяють загальнограматичні категорії (частини мови, члени речення) і конкретні (число, відмінок, рід, особа, вид). Деякі вчені, зокрема В.І. Кодухов, усі граматичні категорії поділяє на: синтаксичні (предикативність, граматична категорія суб’єкта, об’єкта, предикативної ознаки, синтаксичного часу, синтаксичного способу, синтаксичної особи, модальності); морфологічні: словозмінні (реляційні): рід, число, відмінок прикметника; несловозмінні (дериваційні): рід іменників, вид дієслів.

Граматичні категорії вступають у тісні зв’язки з лексичними класами, унаслідок чого утворюються лексико-граматичні категорії абстрактності, відносних і якісних прикметників тощо.

Різні мови відрізняються одна від одної кількісним та якісним складом граматичних категорій. Наприклад, категорії роду немає в англійській, вірменській, грузинській, китайській та інших мовах; італійська й французька мови мають тільки чоловічий і жіночий рід, німецькій і слов’янським мовам притаманні всі три роди.

При вивченні граматичної будови мови неодмінно доводиться групувати слова за класами. Проблема граматичної класифікації слів є однією з центральних проблем морфології. Виділені розряди або класи слів називаються лексико-граматичними розрядами.

Частини мови – це такі лексико-граматичні розряди слів, які характеризуються спільними лексичними ознаками, основними синтаксичними функціями, специфічними засобами словотворення, притаманними тільки їм граматичними кагегоріями.

Частини мови. принципи їх виділення. Проблема вивчення частин мови має тривалу історію. Цю проблему вивчали ще стародавні греки.

На сьогодні поширена класифікація частин мови за В.В. Виноградовим. учений використовує такі критерії: синтаксичні функції слів; морфемна структура слова і його словотворення; лексичне значення слова; спосіб відображення дійсності; наявність особливих граматичних категорій.

Учений пропонує виділяти такі структурно-семантичні категорії: частини мови (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, категорія стану); частки мови (частки, частки-зв’язки, прийменники, сполучники); модальні слова; вигуки.

У шкільному курсі прийнято виділяти: самостійні (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник); службові (прийменник, сполучник, частка) частини мови та вигук.Чіткої межі між частинами мови немає: якщо змінюється лексичне і граматичне значення, то відбувається перехід однієї частини мови в іншу. виокремлюють такі види переходу: субстантивація (перехід прикметників і дієприкметників в іменники), напр.: учений, чайна, ванна; адвербіалізація (перехід іменників, прикметників, дієслів у прислівники), напр.: навкруги, восени, весело; ад’єктивація (перехід дієприкметників у прикметники): колючий дріт, смажена картопля; прономіналізація (перехід іменників, прикметників, прислівників у займенники), напр.: дане доручення у значенні “це” доручення.

Історична змінюваність частин мови. Кількісний та якісний склад частин мови в різних мовах неоднаковий. Тому класифікацію частин мови не можна механічно переносити з однієї мови в іншу. Частини мови постійно змінюються, причому по-різному в різних мовах. Так, суттєві зміни відбулися в більшості слов’янських мов у системі часів дієслова. У слов’янських мовах можна також звернути увагу на формування нових частин мови – категорії стану та категорії модальних слів.

Лекція 9 Синтаксичні одиниці та категорії

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

Схожі:

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconСистема менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Психологія вікового розвитку людини для галузі знань 23 «Соціальна робота»

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни icon«Іноземна мова» (англійська) Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам монмолодьспорт...
Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка