Нові надходження до Наукової бібліотеки хнму у 2-му кв. 2010 рСторінка1/10
Дата конвертації09.08.2017
Розмір0,55 Mb.
#8872
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Нові надходження до Наукової бібліотеки ХНМУ

у 2-му кв. 2010 р.


Хімія 3

Медицина 3

Медична освіта 4

Історія медицини 4

Охорона здоров’я 5

Медичні кадри 5

Медико-санітарна та демографічна статистика 5

Анатомія. Ембріологія. Гістологія 6

Фізіологія 6

Біофізика 7

Біохімія 7

Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Гормони 8

Психологія медична. Психофізіологія 8

Гігієна і санітарія 8

Епідеміологія 9

Загальна терапія. Фармація. Фармакологія. Токсикологія 10

Фармакогнозія 10

Аптечна справа 11

Фармакологія. Фармакодинаміка 11

Фізіотерапія 11

Психотерапія 12

Інші методи лікування 12

Патологія 12

Біохімія в патології 12

Патологічна анатомія 12

Патологічна фізіологія 13

Медична мікробіологія 13

Дія рентгенових променів і променів радію на організм 14

Лабораторні дослідження 14

Загальні роботи по клініці внутрішніх хвороб 14

Хвороби органів кровообігу 14

Хвороби серця 15

Хвороби крові і органів кровотворення 15

Хвороби органів дихання 15

Оториноларингологія 16

Хвороби бронхів 16

Хвороби легень 16

Хвороби органів травлення. Хвороби очеревини 17

Стоматологія 17

Хвороби шлунку 17

Хвороби кишечника 18

Хвороби печінки, жовчного міхура і жовчних шляхів 18

Хвороби харчування 18

Хвороби залоз внутрішньої секреції та обміну речовин 18

Дерматологія 20

Хвороби сечостатевих органів 20

Хвороби органів опори і руху 21

Невропатологія 21

Психіатрія 22

Інфекційні хвороби, їх профілактика та епідеміологія 22

Туберкульоз 23

Хірургія 24

Рани 24

Ортопедія та травматологія 24Часткова хірургія 24

Хвороби та ушкодження грудної клітини 25

Офтальмологія 25

Знеболювання 25

Гінекологія та акушерство 26

Педіатрія 26

Судова медицина 27

Історія. Історичні науки 27

Політика. Політична наука 28

Право. Юридичні науки 29

Культура. Культурологія 29

Наука. Наукознавство 29

Освіта. Педагогічні науки 30

Вища освіта 30

Мовознавство 30

Хімія

54

P90


Principles for Modelling Dose-Response for the Risk Assessment of Chemicals / WHO, ILO, UNEP. - [Geneva] : WHO, 2009. - 137 p. - (Environmental Health Criteria, № 239)

Перевод заглавия: Принципы моделирования доз для оценки риска химических веществ.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)
Медицина61

T45


3rd International Scientific Interdisciplinary Congress for Medical Students and Young Doctors : abstract book (14 -16 April, Kharkiv, Ukraine) / KhNMU. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 250 p.

Перевод заглавия: Третий международный научный междисциплинарный конгресс для студентов медицинских вузов и молодых врачей

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)
61

S98


System Thinking for Health Systems Strengthening : ВОЗ (Документы Всемирной организации здравоохранения) / WHO, Alliance for Health Policy and System Research. - [Geneva] : WHO, 2009. - 105 p.

Перевод заглавия: Системное мышление для укрепления систем здравоохранения.Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

61(02)

H22


Handbook on Monitoring and Evaluation of Human Resources for Health with special applications for low- and middle-income countries / WHO, USAID ; ed. M. R. Dal Poz [et al.]. - [Geneva] : WHO, 2009. - 178 p.

Перевод заглавия: Руководство по мониторингу и оценке человеческих ресурсов в области здравоохранения для стран с низким и средним уровнем развития.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

61(063)

М 34


Матеріали VII міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів і молодих вчених : (84-й щорічний наук. форум) / Акад. оригінальних ідей, МОЗ України, Буковинськкий держ. мед. ун-т. - Чернівці : БДМУ, 2010. - 237 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

61(063)

В


84-я Всероссийская студенческая научная конференция (16-17 апреля 2010 года) : сборник тезизов / Казанский гос. мед. ун-т, Студ. науч. об-во Казанского гос. мед. ун-т. - Казань : АртПечатьСервис, 2010. - 409 с. 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

61(063)

М 42


Медицина третього тисячоліття : зб. тез міжвуз. конф. молодих вчених та студ. (Харків, 19-20 січня 2010 р.) / МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т ; за ред. проф. В. М. Лісового. - Х. : ФОП Андреєв К.В., 2010. - 228 с 250 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Медична освіта

61(07)

Ш 38


Шегедин М.Б.

Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського (здобутки і перспективи) / М. Б. Шегедин. - Вид. 5-те. - Львів, 2008. - 160 с. : ил.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Історія медицини
61(092)

З


Зайцев Владимир Терентьевич: хирург, ученый, педагог.. : к 80-летию со дня рождения (1930-1999) : библиография / АМН Украины, ГУ ин-т общей и неотложной хирургии ; ред. В. В. Бойко ; сост. В. В. Бойко, С. И. Зайцева, И. А. Тарабан [и др.]. - Х. : НТМТ, 2010. - 96 с. : фот.цв. 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

61(092)

Л 11


Лікарський збірник, заснований Євгеном Озаркевичем у 1898 році / Наук. тов. ім. Шевченка, Укр. лікарське тов. у Львові. - Львів : НТШ

Т.ХVII : Ганіткевич Ярослав. Вибрані праці: до 80-річчя від дня народження. - 2009. - 423 с. - (Нова серія) 250 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

61(092)

С 50


Сміян І. С.Як втихне буря під ребром... / І. С. Сміян. - Тернопіль : Підручники і посібники

Кн. пятнадцята. - 2009. - 239 с 250 экз. Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


61(092)

П


Пішак В.П.

Професори Буковинського державного медичного університету (1944-2009) / В. П. Пішак. - Чернівці : БДМУ, 2009. - 174 с 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Охорона здоров’я
610

П 68


Право на медичну допомогу в Україні -2008 / Харк. правозахисна група. - Х. : Права людини, 2009. - 265 с 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

610

М


Москаленко В.Ф.

Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров'я : український контекст: монографія / В. Ф. Москаленко. - К. : Книга плюс, 2008. - 320 с. - Бібліогр.: с. 305-309 1000 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)610.21

М


Мониторинг соблюдения прав пациентов в двух сельских районах Харьковской области / Ин-т правовых исследований и стратегий. - Х. : Права людини, 2009. - 54 с 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)
610.23(02)

Н 83


Нормативне забезпечення діяльності лікаря в процесі проведення експертизи тимчасової втрати працездатності : метод. реком. / В. В. Рудень, В. І. Чебан, В. І. Дячишин [та ін.] ; МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації і патентно-ліцензійной роботи, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - К., 2009. - 137 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

610.23-053(02)

У


Удосконалення системи надання медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам : метод. реком. / Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліценз. роботи ; упоряд.: В. А. Огнєв, О. М. Міщенко , М. М. Міщенко. - К., 2008. - 12 с. - Бібліогр.: с. 12

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Медичні кадри
610.25

С


Сучасні проблеми біоетики. - К. : Академперіодика, 2009. - 278 с.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

610.25(02)

T38


Test-control of Knowledges "Deontology in Medicine" : methodical pointing for students of medical faculties / Kharkiv National Medical University ; comp. O. N. Kovalyova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 36 p.

Перевод заглавия: Тестовый контроль знаний по курсу "Деонтология в медицине"

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

610.25(02)

M61


Methodical Pointing for Individual Work of Students to Practical Classes in "Deontology in Medicine" / Kharkiv National Medical University ; comp. O. N. Kovalyova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 49 p.

Перевод заглавия: Методические указания для самостоятельной работы студентов к практическим занятиям по курсу "Деонтология в медицине"

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)Медико-санітарна та демографічна статистика
610.6

М


Мировая статистика здравоохранения 2009 год / Всемирная организация здравоохранения. - [б. м.] : ВОЗ, 2009. - 150 с

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Анатомія. Ембріологія. Гістологія
611.018(02)

H69


Histology, Cytology and Embryology : tests. Module 1. Test 2. General Histology / I. I. Shestitko, A. Yu. Stepanenko, V. D. Karamyshev ; ed. S. Yu Maslovsky ; KhNMU. - Kharkiv : KhNMU, 2009. - 40 p.

Перевод заглавия: Гистология, цитология и эмбриология : тесты. Модуль 1. Тест 2. Общая гистология.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

611.018(02)

В


Васько Л.В.

Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем : навчальний посібник у двох частинах. Ч.1 / Л. В. Васько, Л. І. Кіптенко, Г. Ю. Будко. - Суми : СумДУ, 2009. - 141 с 80 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)611.018(02)

В


Васько Л.В.

Спеціальна гістологія сенсорних і регуляторних систем : навчальний посібник у двох частинах. Ч.2 / Л. В. Васько, Л. І. Кіптенко, Г. Ю. Будко. - Суми : СумДУ, 2009. - 79 с 80 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)611.018(02)

H91


Human Micromorpology. Histology. Cytology. Embryology. Part I. Cytology. Embryology : manual for medical students / S. Yu. Maslovsky, I. I. Shestitko, A. Yu. Stepanenko [et al.] ; KhNMU. - Kharkov : KhSMU, 2007. - 36 p.

Перевод заглавия: Микромофология человека. Гистология. Цитология. Эмбриология. Часть 1. Цитология. Эмбриология. Учебное пособие для студентов.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

611.018(02)

H69


Histology, Cytology and Embryology : tests. Module 1. 1. 1. Basic Cytology. 1. 2. General Embryology / KhSMU ; comp.: I. I. Shestitko, A. Yu. Stepanenko ; ed. S. Yu. Maslovsky. - Kharkov : KhSMU, 2007. - 24 p.

Перевод заглавия: Гистология, цитология и эмбриология. Тестовые задания. Модуль 1. Основы цитологии. Общая эмбриология.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

611.3(02)

M65


Micromorphology and Embryology of the Oral Cavity : [manual for students of the stomatology department] / S. Yu. Maslovsky, I. I. Shestitko , A. Yu. Stepanenko ; KhNMU. - 2nd ed. - Kharkov : KhNMU, 2008. - 24 p.

Перевод заглавия: Микроморфология и эмбриология ротовой полости : учебное пособие для студентов стоматологических факультетов.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


Фізіологія
612(02)

H53


Hemoglobin Metabolism : manual for practical lessons for students having higher Medical education in English / Kharkiv National Medical University ; comp.: L. D. Popova, V. I. Zhukov. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 32 p.

Перевод заглавия: Метаболизм гемоглобина.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)Біофізика
612.014(02)

П


Панаіт Т.І.

Медична і біологічна фізика : метод. вказив. до лабораторних робіт для студ. мед. факультету / Т. І. Панаіт, Г. Д. Пуга, В. М. Різак ; М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т, Кафедра твердотільної електроніки. - Ужгород : УжНУ "Говерла", 2008. - 224 с. - Бібліогр.: с. 194 300 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

Біохімія
612.015(02)

М


Методические указания для самостоятельной подготовки студентов медицинских факультетов к практическим занятиям по биологической химии / МОЗ Украины, Харьк. нац. мед. ун-т. - Х. : ХНМУ. - 2010

Ч.1 / сост.: В. И. Жуков, С. А. Стеценко, О. А. Наконечная. - 2010. - 96 с.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

612.015(02)

H53


Hemostasis. Biochemistry of Clotting and Fibrinolytic Systems of Blood : manual for practical lessions for students having higher Medical education in English / Kharkiv National Medical University ; comp. L. D. Popova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 24 p.

Перевод заглавия: Гемостаз. Биохимия свертываемости и фибринолитической систем крови.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

612.015(02)

E58


Enzimes : manual for practical lessons for students having higher Medical education in English / KhNMU ; comp. L. D. Popova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 28 p.

Перевод заглавия: Ферменты. Методические указания

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

612.015(02)

B60


Biochemistry of Blood. Physico-chemical properties. Chemical composition : manual for practical lessons for students having higher Medical education in English / Kharkiv National Medical University ; comp.: L. D. Popova, V. I. Zhukov, M. O. Nakonechna. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 28 p.

Перевод заглавия: Биохимия крови. Физико-химические свойства. Химический состав.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)
612.015(02)

V76


Vitamins : manual for practical lessons for students having higher Medical education in English / Kharkiv National Medical University ; comp. L. D. Popova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 40 p.

Перевод заглавия: Витамины

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)

612.015(02)

L79


Lipid Metabolism : manual for practical lessons for students having higher Medical education in English / KhNMU ; comp. L. D. Popova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 44 p.

Перевод заглавия: Обмен липидов. Методические указания.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)


Фізіологія залоз внутрішньої секреції. Гормони
612.4(02)

H80


Hormones : manual for practical lessons for students having higher Medical education in English / Kharkiv National Medical University ; comp. L. D. Popova [et al.]. - Kharkiv : KhNMU, 2010. - 44 p.

Перевод заглавия: Гормоны.

Экземпляры: всего:135 - КХр(5), УчБ(130)Психологія медична. Психофізіологія

612.821(02)

М


Медицинская психология : методические указания для самостоятельной работы студентов. - Х. : РИО ХГМУ, 2007. - 165 с.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)


Гігієна і санітарія
613

W31


Water, Sanitation and Hygiene Standards for Schools in Low-cost Settings / WHO, UNICEF ; ed. J. Adams [et al.]. - [Geneva] : WHO, 2009. - 55 p.

Перевод заглавия: Вода. Санитарные и гигиенические нормы для малобюджетных школ.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613

I-83


Iodine and Inorganic Iodides : Human Health Aspects / WHO, IPCS. - [Geneva] : WHO, 2009. - 52 p. - (The Concise International Chemical Assessment Document, № 72)

Перевод заглавия: Йод и неорганические иодиды. Влияние на здоровье человека

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613

F75


Food Culture : development and education. Building Food Culture and Education for Longevity. 20-year CARDIAC Study Simposium Supported by UNESCO : proceedings of the International Symposium [4 October 2005, Paris, France] / UNESCO. - [Hyogo] : [Nonprofit Organization World Health Frontier Institute], 2009. - 128 p.

Перевод заглавия: Культура питания : развитие и образование.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613(09)

Г 63


Голяченко О.М.

Вибрані праці : до 70-річчя від дня народження / О. М. Голяченко ; упоряд. Раїса Сенько. - Тернопіль : Лілея, 2009. - 182 с 100 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)613.1(063)

А 43


Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : Другі марзєєвські читання: (збірка тез доповідей наук.-практ. конф.) / МОЗ України, АМН України, , Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. - К. : ТОВ Агенство Україна, 2006. - 243 с 500 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)
613.2

E94


Evaluation of Certain Veterinary Drug Residues in Food : 70th report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives / WHO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - [Geneva] : WHO, 2008. - 134 p. - (WHO Technical Report Series, № 954)

Перевод заглавия: Определение остатков ветеринарных лекарственных препаратов в продуктах питания

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613.2

E94


Evaluation of Certain Food Additives : 69th report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives / WHO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - [Geneva] : WHO, 2008. - 208 p. - (WHO Technical Report Series, № 952)

Перевод заглавия: Оценка определенных пищевых добавок

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613.2(02)

М


Методичні вказівки до практичних занять з гігієни харчування для студентів 6 курсу медико-профілактичного факультету та лікарів-інтернів з гігієни харчування / МОЗ України, Харк. держ. мед. ун-т, Обл. санітарно-епідеміол. станція ; уклад.: М. В. Кривоносов, І. С. Кратенко, О. В. Садовський. - Х., 2001. - 73 с

Экземпляры: всего:245 - КХр(5), УчБ(240)
613.6(02)

З


Заходи щодо оптимізації умов праці та функціонального стану операторів сейсмопрогнозу вугільних підприємств : метод. рек. / МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патентно-ліценз. роботи, НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугольної промисловості ; уклад.: В. В. Мухін, І. А. Колганова, І. В. Мухіна. - К., 2009. - 24 с. - Бібліогр.: с. 21 100 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)613.9(063)

М


Медико-екологічні та соціально-гігієнічні проблеми збереження здоров'я дітей в Україні : збірка тез доповідей наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10-11 вересня 2009 р.) / МОЗ України, Наукове товариство гігієністів України, ДУ Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Проблемна комісія " Гігієна навколишнього середовища" ; ред. А. М. Сердюк [та ін.]. - К., 2009. - 386 с.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)

613.95(02)

О-64


Організація профілактичних і оздоровчих заходів для дітей в умовах загальноосвітніх навчальних закладів : метод.реком. / МОЗ України, АМН України, Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліценз. роботи, ДУ Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка МОЗ України, Нац. ун-т фізичного виховання і спорту, Наук.-метод. центр "Медінтех" ; уклад. В. П. Неділько [и др.]. - К., 2009. - 39 с. - Бібліогр.: с. 39

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)
613.95(063)

Г 11


Гігієнічні та соціально-психологічні аспекти моніторингу здоров’я школярів : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 жовтня 2006 р.) / АМН України, МОЗ України, Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, Харк. держ. мед. ун-т, Харк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Харк. обл. санітарно0епідеміологічна станція, Харк. обл. наук.- метод. ін-т безпреривної освіти. - Х. : ЮЗДП АМНУ, 2006. - 224 с 150 экз.

Экземпляры: всего:1 - КХр(1)Епідеміологія
Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Нові надходження до Наукової бібліотеки хнму у 2-му кв. 2010 р iconНових надходжень
Бібліографічний покажчик, що пропонується вашій увазі, допоможе без значних витрат часу отримати систематизовану інформацію про нові...
Нові надходження до Наукової бібліотеки хнму у 2-му кв. 2010 р iconНадвірнянська центральна районна бібліотека Методично-бібліографічний відділ Нові надходження книг
Нові надходження книг [Текст]: інформ дайжест за І півр. 2015 р. / Надвірнянська црб; метод бібліогр відділ; уклад. Т. Гавриленко;...
Нові надходження до Наукової бібліотеки хнму у 2-му кв. 2010 р iconСистема бібліотек для дорослих
...
Нові надходження до Наукової бібліотеки хнму у 2-му кв. 2010 р iconБібліографія просвітницької роботи наукової бібліотеки хну за 2002-2007 роки
В брошурі розкривається просвітницька робота наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Нові надходження до Наукової бібліотеки хнму у 2-му кв. 2010 р iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів наукової бібліотеки мду
Моделювання І прогнозування стану довкілля : підручник / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва. К. Академія, 2010. 400 с....
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка