Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.»Скачати 169,39 Kb.
Дата конвертації28.06.2017
Розмір169,39 Kb.

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.».

Варіант

1.Унаслідок якої битви, де українські козаки брали участь, було зупинено турецьку агресію проти Речі Посполитої на початку XVII ст.?

а) Вількомирської б) Грюнвальдської в) Хотинської г) Корсунської

2.Установіть послідовність подій.

а)Козацьке повстання під проводом І. Сулими

б)Козацько-селянське повстання під проводом П. Бута, Я. Остряниці, Д. Гуні

в)Козацько-селянське повстання під проводом М. Жмайла

г)Козацько-селянське повстання під проводом Т. Фе­доровича (Трясила)

3.Хто став митрополитом православної церкви після відновлен­ня її вищої ієрархії в 1620 р.?

а) І. Борецький б) П. Могила в) І. Потій г) Й.-В. Рутський

4.Назвіть головні наслідки Берестейської унії.

5.Яка подія пов'язана з походом П. Сагайдачного на Туреччину і Крим?

а) Хотинська війна

б) Берестейська битва

в) Захоплення Варни, Синопу, Кафи

г) Битва на Жовтих Водах

6.Хто очолював козацьке повстання в 1630 р.?

а) М. Жмайло б) Т. Федорович в) І. Сулима г) П. Бут

7.Коли сейм Речі Посполитої прийняв документ, що скасову­вав на вічні часи всі права й привілеї реєстровців, якими вони користувалися в нагороду за послуги, «надані нашим пред­кам...»?

а) 1617 р. б) 1625 р. в) 1635 р. г) 1638 р.

8.Яка із зазначених подій церковного життя пов'язана з ім'ям П. Могили?

а)Утворення греко-католицької церкви

б)Досягнення визнання польською владою вищої православ­ної ієрархії

в)Докладання зусиль до розбудови греко-католицької церк­ви

г)Відновлення вищої православної ієрархії

9.Хто був автором видатного твору полемічної літератури «Тре- нос»?

а) П. Могила б) М. Смотрицький в) 3. Копистенський г) К. Сакович

10.Як називають короткі сценки переважно гумористично-ко­медійного характеру, що виконувалися в перервах між актами серйозної драми?

а) Декламація б) Інтермедія в) Кант г) Містерія

11.Що таке вертеп?

а) Духовна драма на біблійний сюжет

б) Церковна пісня для триголосного ансамблю

в) Пересувний ляльковий театр

12. З переліку імен виберіть імена уніатських митрополитів: І. Борецький,М. Рогоза, І. Потій, П. Могила, Й. Рутський.

Варіант

1.Установіть відповідність між роками і подіями.

а) 1620 р. 1) Хотинська битва

б) 1625 р. 2) Битва під Цецорою

в) 1635р. 3) Зруйнування фортеці Кодак

г) 1637 р. 4) Куруківська угода

5) Битва під Кумейками

2.Хто був першим ректором Київської братської школи:

А П. Могила; Б І. Борецький; В Г. Смотрицький; Г І. Потій.

3.На початку XVII ст. козацтво було... напівпривілейованим прошарком суспільства; міжстановим соціальним прошарком.

а) Обидва варіанти правильні

б) Тільки 1 варіант правильний

в) Тільки 2 варіант правильний

г) Обидва варіанти неправильні

4.Яке з висловлювань є правильним?

а) Морські походи козаків на початку XVII ст. стали відповід­дю Речі Посполитої на набіги татар

б) У першій половині XVII ст. в архітектурі на українських землях поширюється стиль бароко

в) Гетьман П. Сагайдачний на чолі козацького війська у 1620— 1621 рр. здійснив успішний похід на Москву

г) Перша половина XVII ст. відзначалася примиренням право­славної і греко-католицької церков

5. Установіть послідовність появи понять і термінів з історії ук­раїнського козацтва.

а) «Ординація Війська Запорозького...»

б) «Доба героїчних походів»

в) Створення козацького реєстру

г) Козацькі війни

6. «Статті для заспокоєння руського народу» були видані польським королем Владиславом IV:

А 1625 р.; Б 1627 р.; В 1632 р.; Г 1638 р.

7. Позначте прізвище українського гетьмана, який повів козацьке військо

на Дністер під фортецю Хотин.

А М. Дорошенко; Б П. Конашевич-Сагайдачний; В М. Жмайло; Г Т. Федорович.

8. Виправлений «Требник» із правилами всіх церковних обрядів було надруковано:А 1621 р.; Б 1634 р.; В 1639 р.; Г 1646 р.

9.Викресліть зайву ланку у логічному ланцюжку:прямая со стрелкой 8прямая со стрелкой 9прямая со стрелкой 10Київська братська школа Львівська братська школа Лаврська братська школа

прямая со стрелкой 7Києво-Братська колегія Києво-Могилянська академія.

10.Визначте основні причини, зміст і наслідки оказачування.

11. У першій половині XVII ст. в Україні був поширений мандрівний народний

музичний театр ляльок:

А аматорський театр; Б театр мініатюр; В драматичний театр; Г вертеп.

12. Соціально-політичний рух XVI—XVII ст., що охопив багато країн Європи та був

спрямований проти засилля католицької церкви, називався:

А гайдамацьким; Б реформаційним; В опришківським; Г єзуїтським.
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.».

Варіант

1.Який із наведених переліків містить прізвища магнатів, які мали великі маєтності в Україні?

а) Борецький, Сакович, Гізель

б) Острозький, Вишневецький, Хоткевич

в) Смотрицький, Копистенський, Остряниця

г) Федорович, Дорошенко, Сулима

2.Яке місто України в першій половині XVII ст. мало найбільшу кількість населення?

а) Київ б) Львів в) Луцьк г) Чигирин

3. Який король Речі Посполитої погодився офіційно визнати (ле­галізувати) відновлення православної ієрархії?

а) Стефан Баторій б) Сиґізмунд II Авґуст в) Сиґізмунд III г) Владислав IV

4.Який митрополит греко-католицької церкви об'єднав греко- католицьке чернецтво у Василіянський орден?

а) М. Рогоза б) І. Потій; в) Й.-В. Рутський г) П. Скарга

5.Укажіть хронологічні межі доби героїчних походів україн­ського козацтва.

а) Останні два десятиліття XVI ст.

г) Кінець XVI — перше десятиліття XVII ст.

в) Перші два десятиліття XVII ст.

г) 20—30-ті рр. XVII ст.

6.Коли відбулася Хотинська війна?

а) 1616 р. б) 1620 р. в) 1621р. г) 1624 р.

7.У якому році гетьман П. Конашевич-Сагайдачний на чолі 20-тисячного козацького війська здійснив похід на Москву, підтримуючи польського короля Сиґізмунда III?

а) 1605 р. б) 1611р. в) 1616 р. г) 1618 р.

8.Група учасників якого козацького повстання в 1638 р. пересе­лилася на територію Слобожанщини?

а) Т. Федоровича б) І. Сулими в) Я. Остряниці г) П. Бута

9.«Чи ви збожеволіли! Хто і коли міг мені протистояти? Мене бояться Персія і венеціанці, у мене просять помилування іс­панці, німці дають все, що скажу. Увесь світ тремтить переді мною!» Із якого приводу турецький султан говорив послам Речі Посполитої?

а)Нападу козаків на Стамбул 1615 р.

б)Хотинської битви 1621 р.

в)Входження Війська Запорізького до Європейської ліги для боротьби проти Порти

г)Здобуття Кафи запорожцями на чолі з П. Сагайдачним

9.У якому році утворено Київське православне братство?

а) 1612 р. б) 1613 р. в) 1614 р. г) 1615 р.

10.Хто очолював козацьке повстання 1625 р.?

а) Т. Федорович б) І. Сулима в) М. Жмайло г) Д. Гуня

11.Установіть відповідність між датами та подіями.1 1621 р.

2 1630 р.

3 1635 р.

4 1637 р

А Козацьке повстання на чолі з П. Бутом (Павлюком)

Б «Тарасова ніч»

В Козацьке повстання на чолі з І. Сулимою

Г Хотинська війна

12.Розкажіть про розвиток театру в Україні на початку ХVІІ ст..

Варіант

1.У якому році було створено Києво-Могилянський колегіум?

а) 1578 р. б) 1615 р. в) 1631р. г) 1632 р.

2.Яка причина спонукала польську владу збудувати фортецю Ко­дак неподалік Запорозької Січі?

а)Прагнення зміцнити оборону кордонів Речі Посполитої про­ти набігів татар

б)Установити контроль над Січчю

в)Не допустити постійних нападів козаків на Польщу

г)Закласти основи оборонної лінії проти Московської держа­ви

3. Установіть відповідність між роками та назвами закладів.

а) 1578 р. 1) Острозька академія

б) 1585 р. 2) Львівська братська школа

в) 1615р. 3) Київська братська школа

г) 1632 р. 4) Лаврська школа

5) Києво-Могилянський колегіум

4.Результатом повстання на чолі з М. Жмайлом було підписання:

А Хотинської угоди; Б Куруківської угоди; В Берестейської угоди; Г Переяславської угоди.

5. Позначте назву фортеці, збудованої на правому березі Дніпра за проектом

військового інженера Г. Л. де Боплана.

А Кодак; Б Ізмаїл; В Кафа; Г Хотин.

6. Позначте назву періоду 1638—1648 рр., протягом якого не відбувалося значних виступів козаків.

А Руїна; Б Відродження; В «татарщина»; Г «золотий спокій».

7. У який період козацького повстання відбулася подія, що уві­йшла в історію під назвою «Тарасова ніч»?

а) 1625 р. б) 1630 р. в) 1635 р. г) 1637—1638 рр.

8.Викресліть зайву ланку в логічному ланцюжку:прямая со стрелкой 5прямая со стрелкой 6Польсько-козацький збройній конфлікт 1625 р. Куруківська угода «Та-

прямая со стрелкой 1прямая со стрелкой 2прямая со стрелкой 3прямая со стрелкой 4расова ніч» Переяславська угода «золотий спокій» узяття Кодака запорожцями «Ординація війська Запорозького реєстрового».

9. Установіть відповідність між прізвищами діячів і галузями культури.1 С. Кльонович

2 М. Гунашевський

3 І. Федоров

4 Ф. СеньковичА Книгодрукування

Б література

В літописання

Г живопис10. Позначте переможців у Цецорській битві:

А козаки; Б поляки; В турки й татари; Г росіяни;

11.Запишіть назву українського мандрівного театру, який розвинувся в першій пол.. ХVІІ ст..

12. Позначте цифру, що означає тривалість у роках повного курсу навчання у Києво-Могилянській академії:

А 9; Б 10; В 11; Г 12;


Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.».

Варіант

1.Хотинська війна відбувалася:

А між Україною та Московією;

Б Великим князівством Литовським і Польщею;

В Польщею та Туреччиною;

Г Кримським ханством і Україною.

2.Позначте рік Жовнинської битви, що відбулася в ході повстання під проводом

Я. Острянина та Д. Гуні:

А 1636 р.; Б 1637 р.; В 1638 р.; Г 1639 р.

3. Установіть відповідність між постановами та угодами, прийнятими Польщею,

та їх основним змістом:


1 Куруківська угода

2 Переяславська угода

3 «Пункти для

заспокоєння руського

народу»

4 «Ординація війська Запорозького...»А Козацький реєстр збільшено до 8 тисяч, козаки отримали право обирати собі гетьмана

Б Узаконення кількох православних єпархій, визнання свободи богослужіння

В Козацький реєстр збільшено до 6 тисяч, створення шістьох полків реєстровців

Г Козаків позбавляли права обирати старшин, заборонялося козацьке судочинство4. Церковний собор у Києві затвердив перший православний катехізис:

А 1625 р.; Б 1634 р.; В 1640 р.; Г 1652 р.

5.З перелічених прізвищ виберіть ватажків національно-визвольного повстання 1637-1638 рр.:

Т. Трясило, П. Павлюк, І. Суліма, Я. Острянин, Д. Гуня.

6.Коли і з яких причин відбуляся Хотинська війна?

7.Пригадайте, хто з українських священників підтримував церковну унію, а хто засуджував:

А Й. Рутський; Б І. Потій; В П. Могила;

8. Закінчіть речення.Відомими архітекторами першої половини XVII ст. були:

9.Терміни: єпархія, бароко.

10.За часів якого гетьмана військо Запорозьке вступило до Київського братства:

А Г. Лободи; Б М. дорошенка; В П. Конашевича.

11. Найвідоміший полеміст цього часу:

а) Мелетій Смотрицький; б) Христофор Філалет; в) Герасим Смотрицький; г) Іван Вишенський.

12. Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та фактами їх біографії.1.Г.Смотрицький

А) Козацький ватажок, після поразки під Солоницею був виданий полякам, а ті його прилюдно стратили у Ва

2. К. Косинськийшаві.


Б) Київський воєвода, великий шанувальник і покровитель освіти, науки й мистецтва в Україні.

3. С. Наливайко

В) Перший ректор Острозької академії, автор полемічного трактату „ Ключ царства небесного ”

4. К.-В. Ост –

розький


Г) Гетьман реєстрового козацтва, дрібний шляхтич із Підляшшя. Через позбавлення маєтку почав повстання проти Речі Посполитої у 90-х роках XVI ст..
Варіант

1.Позначте ім’я керівника козацького повстання, який був захоплений реєстро-

вими козаками, виказаний поляками та страчений у Варшаві.

А М. Жмайло; Б П. Конашевич-Сагайдачний;

В П. Павлюк; Г Й. Борецький.

2.«Ординація Війська Запорозького, яке перебуває на службі Речі Посполитої»

була видана:

А 1611 р.; Б 1624 р.; В 1632 р.; Г 1638 р.

3. Позначте прізвисько гетьмана нереєстрового козацтва Т. Федоровича.

А Байда; Б Трясило; В Павлюк; Г Остряниця.

4. За заслуги перед Українською православною церквою 12 грудня 1996 р. був

канонізований — визнаний святим:

А Л. Зизаній; Б П. Могила; В Й. Борецький; Г М. Смотрицький.

5. У XVI—XVII ст. був поширений новий жанр української літератури:

А народний епос; Б літописання; В полемічна література; Г реалістична література.

6.Яка подія відбулася пізніше:

А Узяття Кодаку запорожцями; Б укладання Куруківської угоди;

7. У 1632 р. гімназія, заснована П. Могилою, у Печерській лаврі об’єдналася з

братською школою в Київський колегіум і згодом дістала назву:

А Київський університет; Б Києво-Печерська школа;

В Києво-Могилянська академія; Г Київська братська школа.

8.Терміни: латифундія, братства.

9.Чому митрополита Іпатія Потія називали «батьком унії»?

10. Встановіть відповідність між поняттями та поясненнями до них.А) Реформація

1. Навчальний заклад

Б) Простентантизм

2. Перетворення, виправлення

В) Єзуїти

3. Об’єднання прав

Г) Братстваславних міщан та ремісників


4. Католицький чернечий орден єзуїтів

Д) Колегіум

5. Суспільно – релігійна течія

11. Поставте в хронологічній послідовності дані історичні події:

а) видання Пересопницького Євангеліє;

б) утворення реєстрового козацтва;

в) видання Острозької Біблії;

г) козацьке повстання під керівництвом К. Косинського.

12. Яке слово вважається зайвим: корогва, булава, кіш, бунчук, пернач.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.» iconТема. Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII у першій половині XVIII ст.»
Тема. Оцінювання знань за темою «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.» iconОцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.». Варіант І
Який із наведених станів українського суспільства XVI ст вва­жався напівпривілейованим?
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І літератури
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.» iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
...
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.» iconНаказ №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.» iconТема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття
Позначте назву української землі, де у 1810 – 1815 рр., І в 1831 р були «холерні бунти»
Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.» icon6 клас Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми
Учасники експедиції на чолі з Ф. Беллінсгаузеном та М. Лазаревим відкрили материк…


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка