Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культуриСкачати 58,27 Kb.
Дата конвертації07.08.2017
Розмір58,27 Kb.

Олександр Михайлович Павленко,

методист НМЦ здоров’я, фізичної та естетичної культури

ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка
Організація навчально-виховного процесу з музики

у 2009– 2010 навчальному році

Одне із найважливіших завдань шкільної мистецької освіти - досягнення такого рівня художньої культури учнів, який надасть їм можливість самостійно сприймати, розуміти й інтерпретувати твори мистецтва різноманітних епох, напрямів, авторів та керуватися ними в житті з метою збагачення власного духовного світогляду.

Через предмети художньо-естетичного циклу активізується внутрішній духовний світ учнів, їхні почуття та думки, що сприяє розвитку моральних, естетичних, світоглядних ідеалів та формуванню соціальних компетенцій учня. Головною метою художньо-естетичної освіти в загальноосвітній школі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва та навколишнього світу, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреб у художньо-творчій самореалізації і духовному самовдосконаленні.

Як і в минулі роки, вивчення музики в 1-4-х класах здійснюватиметься за програмами авторів О.Ростовського, Л.Хлєбнікової, Р.Марченко або О.Лобової (видавництво «Початкова школа», 2006р.). Причому тематичний зміст програми О.Ростовського відкриває можливість досягнення цілісності та єдності навчального процесу всього навчального курсу на основі єдиної музично-педагогічної концепції, яку продовжує програма з музичного мистецтва для 5-8 класів 12-річної школи авторів Б.Фільц та ін. (видавництво «Перун», 2005 р.).

Альтернативою вивченню предмета «Музичне мистецтво» може бути інтегрований курс за програмою «Мистецтво» авторів Л. Масол та ін. для 1-4 класів (видавництво «Початкова школа», 2006 р.) та 5-8 кл. (видавництво «Перун», 2005 р.).

Вивчення школярами музично-теоретичних дисциплін, зокрема нотної грамоти, а також опанування основ хореографії, театру, культурології, хорового співу, гри на музичних інструментах тощо успішно вирішуються в процесі поглибленого вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу та допрофільної підготовки учнів основної школи.

Організація допрофільної підготовки учнів

та поглибленого вивчення музичного мистецтва
Особливістю допрофільної підготовки учнів у галузі шкільної художньо-естетичної освіти є її наскрізність та наступність. Переважна більшість факультативних курсів та курсів за вибором вивчаються впродовж кількох років і за змістом взаємодоповнюють один одного. Підґрунтям допрофільної підготовки учнів основної школи може бути поглиблене вивчення мистецьких дисциплін, що розпочинається в початковій школі. Так, у школах із поглибленим вивченням музики в 1-8-х (1-7-х класах) рекомендуємо використовувати програми «Музика» (2 год на тиждень, автор О.Гумінська, видавництво «Торсінг», 2006 р.). Концентричний принцип будови зазначеної програми надає можливість повторного та щоразу глибшого опанування її змісту на різних рівнях навчання. Програми О.Гумінської мають повне навчально-методичне забезпечення: календарно-тематичне планування, музичні хрестоматії та фонохрестоматії з 1 по 8 клас (видавництво «Навчальна книга - Богдан»).

Поглиблене вивчення мистецьких дисциплін у початковій школі створює передумови для якісної допрофільної підготовки учнів основної школи, що в подальшому дасть їм можливість свідомо обрати профіль навчання. У старшій школі вивчення обраних учнями факультативних курсів та курсів за вибором так само допомагатиме їм визначитися з вибором майбутньої професії.

Вивчення факультативних курсів та курсів за вибором в основній школі організовується за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів за умови наявності бажання учнів їх вивчати і можливості створення належних умов для їх опанування.

Реалізації допрофільної підготовки учнів сприятимуть збірники програм факультативних курсів та курсів за вибором для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного та художнього профілю, укладені Міністерством освіти і науки України і видруковані видавництвом «Ранок» у 2009 році. Пропоновані в цих збірниках програми можуть використовуватися не лише в спеціалізованих школах, а й у будь-яких загальноосвітніх навчальних закладах для допрофільної підготовки учнів.

За програмами, поданими в збірниках, учні 9-го класу можуть вивчати такі факультативні курси та курси за вибором, як «Хореографія», «Гра на бандурі», «Гра на електронних музичних інструментах», «Театр», «Хоровий клас», «Музичні ансамблі».

До збірників включено програми, розроблені авторами та авторськими колективами з різних регіонів України, серед яких - учителі, методисти, науковці, зокрема співробітники Академії педагогічних наук України

У зазначених збірниках представлено більш ніж одну програму з деяких курсів за вибором чи факультативів, як наприклад, з хореографії чи декоративно-ужиткового мистецтва, що передбачає різні авторські підходи щодо навчання та різну тривалість вивчення. Така варіативність надасть учителю можливість обрати програму відповідно до власних поглядів, уподобань та можливостей учнів.

Підвищенню ефективності шкільної художньо-естетичної освіти, зокрема – поглибленої, допрофільної та позакласної сприятиме використання в навчально-виховному процесі нових методичних та навчально-методичних посібників, виданих у різних областях країни. До уваги вчителів мистецьких дисциплін пропонуються: методичний посібник «Хореографія» А.Тараканової, газета «Позашкілля» (видавництво «Шкільний світ». - 2009 р.- №1; «Рідні мелодії та ритми. Українське вокально-хорове мистецтво» (вид. «Букрек».- 2007р.),

Пропонуємо використати названі нижче Інтернет-ресурси.

Сайт http://www.classic-music.ru/ містить такі розділи:  • композитори (біографії і творчі портрети);

  • виконавці (диригенти, співаки, піаністи, скрипалі, віолончелісти та ін.);

  • факти (цікаві та маловідомі факти з життя видатних особистостей);

  • афоризми (висловлювання видатних особистостей);

  • інструменти (енциклопедія старовинних і сучасних інструментів);

  • словник музичних термінів;

  • наші проекти (кращі сайти про класичну музику).

Сайт www.makrus-studio.narod.ru пропонує великий вибір записів вокальної та інструментальної музики, зокрема «мінусівок» пісень (у тому числі дитячих) у різних форматах. Архів сайту постійно оновлюється.

З новими досягненнями в царині культури, мистецтва і мистецької педагогіки можна ознайомитися на сторінках фахового журналу «Мистецтво та освіта». Журнал друкує інформаційні матеріали, методичні рекомендації та розробки, а також нотні додатки, які можуть сприяти реалізації змісту освітніх галузей «Мистецтво» та «Естетична культура» в шкільному навчально-виховному процесі.

Відповідно до наказу МОН від 24.12.2007р. №1166 «Про використання навчально-методичної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах» наголошуємо на уважному та відповідальному ставленні вчителів до використання різноманітних видань у навчально-виховному процесі.

Інформація щодо рекомендованої Міністерством освіти і науки України навчально-методичної літератури з дисциплін художньо-естетичного циклу щороку подається в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, а також на сайті МОНУ http://www.mon.gov.ua/education/average/56.doc
Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу в початковій та основній школі можуть проводитись не так у письмовій формі (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), що спричиняє додаткове недоцільне навантаження учнів, як в усній. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.

З метою підвищення якості шкільної художньо-естетичної освіти слід уникати таких недоліків у навчально-виховному процесі:  • недотримання вчителем вимог навчальних програм та їх довільне трактування, зокрема на користь власних мистецьких уподобань або фахової спеціалізації;

  • перенесення вчителем функцій спеціальної мистецької освіти в загальноосвітню школу (зокрема, нав’язування учням спеціальних теоретичних знань, не передбачених шкільними державними стандартами і програмами);

  • заміна уроків музичного мистецтва репетиціями шкільних свят.Каталог: files -> МЕТОДИЧНА РОБОТА -> Порадник методиста
Порадник методиста -> Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році
Порадник методиста -> Олександра глазова
Порадник методиста -> Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи
МЕТОДИЧНА РОБОТА -> 1. Поділити слова на склади
Порадник методиста -> Юрій Віленович Беззуб
МЕТОДИЧНА РОБОТА -> Високий шлях Миколи Лукаша
Порадник методиста -> Дорожня карта”: “Зарубіжна література”, 8 клас 12-річної школи


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconЗапитання до іспиту з навчальної дисципліни «історія фізичної культури І спорту»
Особливості фізичної культури у первісному суспільстві. Роль праці у виникненні фізичної культури
Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconТворчий звіт вчителя фізичної культури Філюк Наталії Святославівни «Особливості методики викладання фізичної культури в 5-7класах»

Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconУрок геометрії клас Вчитель: Левченко М. В. Урок математики кл Вчитель: Яценко Н. Б
України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної...
Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconКонкурсу «Психолог року 2012» Проведення експертизи діагностичного та корекційного інструментарію
Дніпропетровським обласним нмц практичної психології І соціальної роботи, практичний психолог-методист
Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconМетодичні рекомендації Рівне 2010 Соціально-психологічні аспекти суїцидальної поведінки. Методичні рекомендації
Середа Р. В. методист нмц пто; Легенька Ю. В. практичний психолог Рівненського професійного ліцею
Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconМарина Павленко. «Бабусині хустки»
Мета: ознайомити учнів з творчістю Марини Павленко; дати поняття щодо традицій І звичаїв, пов’язаними з хусткою, які існували на...
Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconКиївська міська рада VII скликання постійна комісія з питань культури та туризму
Анжияк Сергій Михайлович перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (кмда)
Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconУправління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського Серія «Академія життя»
В методичних рекомендаціях пропонуються теми та форми бібліотечних заходів, спрямованих на популяризацію фізичної культури, спорту,...
Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури iconЛекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції
Елементи методології фізичної науки (методи пізнання світу, проблеми фізичної науки, шляхи розвитку наукового знання)


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка