Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 рСторінка11/11
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   114 клас ЗНЗ

Розвантажено

Уточнено

Тематика ситуативного спілкуванняСвята і традиції (Святкування у кафе)

МагазиниПодорож до англомовних країнСпортШкільний розклад

Лінгвістична граматична компетенція

Дієслово:

Present Perfect,

структура to be going to

(вилучено – рівень А2)Дієслово: Future Simple, Present ContinuousМовленнєва компетенція говоріння

Обсяг висловлювання 6-7 речень/реплік

(скорочено )Обсяг висловлювання 5-6 речення/репліки

Мовленнєва компетенція письмо

Оформлюють лист, листівку-вітання;

(скорочено – рівень А2)

Оформлюють листівку-вітання;

Описують себе, свою сім’ю, друзів, кімнату, ігри, забави, свято, людей, тварин

(уточнено)

Описують себе, свою сім’ю, друзів, кімнату, ігри, забави, свято, людей, погоду, природу (тварин)

та висловлюють своє ставлення до них

Мовленнєва компетенція аудіюванняРозуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, в межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і у запису; (обсяг прослуханого тексту – від 2 до 3 хвилин)Мовленнєва компетенція діалогічне мовлення

Ведуть короткі діалоги етикетного характеру;

(уточнено)Ведуть короткі діалоги етикетного та загального характеру;

Висловлення кожного співрозмовника – 5-6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

(скорочено)

Висловлення кожного співрозмовника – не менше 5 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.Мовленнєва компетенція монологічне мовлення

Роблять короткі повідомлення про

повсякденні і минулі дії/події (уточнено);

Роблять короткі повідомлення в межах сфер тематичного спілкування

Обсяг висловлювання – 6- 7 речень.

(скорочено)Обсяг висловлювання – 5-6 речень.

Засоби вираженняThese are…/Those are…

I’m (doing) it now.

Ok. I will help you.

I’ll do it tomorrow. – OK.

…because I like it.


Мовленнєві функціїВиражати настрій

АНГЛІЙСЬКА МОВА

1-4 КЛАСИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

КОРОТКИЙ ОПИС КЛЮЧОВИХ ЗМІН

1. Наголошено на обов’язковому дотриманні усного ввідного курсу у першому півріччі 1-го класу.

2. Тематику ситуативного спілкування приведено у відповідність до лінгвістичної лексичної компетенції у 1-4 класах.

3. Засоби вираження деталізовано у відповідності до мовленнєвих функцій у 1-4 класах.

4. Уточнено теми лінгвістичної граматичної компетенції у 1-4 класах.

5. Вилучено часові форми Present Perfect та Past Continuous з перенесенням їх до 5 класу.

6. Перенесено вивчення часових форм: Past Simple до 3 класу; Future Simple та to be going to до 4 класу

7. У загально навчальних компетенціях наголошено на роботі з підручником з 1 класу; на роботі з підручником і словником з 2 класу.

8. Конкретизовано вимоги до мовленнєвих компетенцій: аудіювання, говоріння, читання у 1-3 класах.

9. Спрощено вимоги до письма у 1-3 класах.

10. Конкретизовано обсяги текстів для прослуховування у 1-4 класах.

11. Зменшено обсяги висловлювань (монологічне та діалогічне мовлення), текстів для читання та письмових повідомлень у 1-4 класах.

12. Уточнено вимоги до лінгвістичної фонетичної компетенції у 1-4 класах.

13. У мовленнєвих функціях звернено увагу на уміння виражати настрій.


ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІН

1 клас СЗНЗ

Розвантажено

Уточнено

Тематика ситуативного спілкуванняПриведено у відповідність до лінгвістичної лексичної компетенції

Мовленнєві функціїЗвернено увагу на уміння виражати настрій

Засоби вираженняДеталізовано у відповідності до мовленнєвих функцій

Лінгвістична лексична компетенціяПриведено у відповідність до тематики ситуативного спілкування

Лінгвістична граматична компетенціяКонкретизовано теми: «Модальні дієслова: can\ cannot may\ may not», «Прикметник: якісні, відносні, що вказують на колір, величину, емоційний стан», «Займенник: вказівні (this, that, these, those з іменниками), особові, присвійні»

Лінгвістична фонетична компетенціяСфокусовано увагу на вивчення звуків:

- наближених до звуків української мови;

- таких, що вирізняються високим рівнем інтерференції;

- таких, що не мають аналогів в українській мовіЗагально навчальні компетенціїЗвернуто увагу на роботу з підручником

Мовленнєва компетенція аудіюванняУточнено реакцію учнів на запитання:- реагують вербально і невербально на запитання, які вимагають простих відповідей;

Мовленнєва компетенція аудіюванняДеталізовано розуміння мовленнєвих зразків: - розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) у межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису

Мовленнєва компетенція аудіюванняВизначено обсяг прослуханого у запису тексту – від 1 до 2 хвилин).

Мовленнєва компетенція говоріння

(монологічне мовлення)Знято опис погоди

Уведено опис предмету домашнього вжитку за аналогією до опису предмету шкільного вжитку

Мовленнєва компетенція (монологічне мовлення)

Зменшено обсяги висловлювання:

Обсяг висловлювання 3-4 речення.Мовленнєва компетенція (монологічне мовлення)

Полегшено вимогу до монологічного мовлення:

- відтворюють римовані твори дитячого фольклору.

Мовленнєва компетенція (діалогічне мовлення)Конкретизовано вимоги до діалогічного мовлення:

- підтримують елементарне спілкування в межах мікродіалогів етикетного та загального характеру;

- ставлять запитання, засвоєні у мовленнєвих зразках, і відповідають на запитання однокласників / учителя;

Мовленнєва компетенція (діалогічне мовлення)

Зменшено обсяг висловлювання:

Висловлювання кожного-не менше 3-х реплік.

Мовленнєва компетенція читання

Полегшено вимогу до читання: - читають уголос слова, словосполучення і короткі фрази, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.Мовленнєва компетенція письмо

Полегшено вимогу до письма

- самостійно пишуть своє ім’я;

- за зразком описують себе, своїх друзів, батьків; предмет, іграшку, тварину.
Мовленнєва компетенція письмо

Зменшено обсяг письмового повідомлення: 3-4 речення.Мовленнєва компетенція письмо

Конкретизовано шрифт:

- відтворюють графічний образ літер, коротких слів та фраз з використанням напівдрукованого шрифту2 клас СЗНЗ

Розвантажено

Уточнено

Тематика ситуативного спілкуванняПриведено у відповідність до лексичної лінгвістичної компетенції

Засоби вираження

Знято вирази у Past Simple

Деталізовано у відповідності до мовленнєвих функцій та лінгвістичної граматичної компетенції:

I’m…( glad, sad, happy, tired, angry, surprised)

What …?

Who …?


Where …?

When …?


Why …?

How…?
Лінгвістична лексична компетенціяПриведено у відповідність до тематики ситуативного спілкування

Лінгвістична граматична компетенція

Знято часові форми:

Future Simple (перенесено до 4 кл.),

Past Simple (перенесено до 3 кл.),

to be going to (перенесено до 4 кл.),

Конкретизовано теми:

«Прикметник»: якісні, відносні, що вказують на колір, величину, емоційний стан

«Прийменник»: місця, на напрямку (on, in, under, to, between, behind, in front of)

«Займенник»: вказівні (this, that, these, those з іменниками), особові, присвійні.

«Сполучник»: but, and,or

Лінгвістична фонетична компетенціяСфокусовано увагу на формуванні слухо-вимовних навичок учнів;

інтонації: логічний наголос, мелодія у коротких реченнях: повідомленнях, запитаннях, наказахЗагально навчальні компетенціїЗвернуто увагу на роботу з підручником і словником

Мовленнєва компетенція аудіюванняУточнено вимоги до результатів навчання з аудіювання:

- реагують невербально та вербально на запитання, які вимагають простих відповідей;

- розуміють у висловленні ключові слова, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами;

- розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;

- розуміють короткі елементарні повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) у межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису


Мовленнєва компетенція аудіюванняВизначено обсяг прослуханого у запису тексту – від 1 до 2 хвилин

Мовленнєва компетенція говоріння

(монологічне мовлення)Конкретизовано вимоги до опису: -описують місце (класна кімната), подію (свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети класного/домашнього вжитку, тварин), продукуючи прості речення та фрази;

Мовленнєва компетенція (монологічне мовлення)

Зменшено обсяги висловлювання:

Обсяг висловлювання 4-5 речень.Мовленнєва компетенція (монологічне мовлення)

Полегшено вимогу до монологічного мовлення:

- відтворюють римовані твори дитячого фольклору.Мовленнєва компетенція (діалогічне мовлення)

Зменшено обсяг висловлювання:

Висловлювання кожного-не менше 4-х реплік.Мовленнєва компетенція читання

Зменшено обсяг тексту для читання: Обсяг – 150-200 друкованих знаків.Мовленнєва компетенція письмо

Полегшено вимогу до письма

- самостійно пишуть своє ім’я;- за зразком описують себе, своїх друзів, батьків; предмет, іграшку, тварину.

Мовленнєва компетенція письмо

Зменшено обсяг письмового повідомлення: 4-5 речення

3 клас СЗНЗ

Розвантажено

Уточнено

Тематика ситуативного спілкуванняПриведено у відповідність до лексичної лінгвістичної компетенції

Засоби вираженняДеталізовано у відповідності до мовленнєвих функцій та лінгвістичної граматичної компетенції:

How many ?

How much…?

It is one ten.

It is five fifteen.

What …?


Who …?

Where …?


When …?

Why …?


How…?

Лінгвістична лексична компетенціяПриведено у відповідність до тематики ситуативного спілкування

Лінгвістична граматична компетенція

Знято часову форму Present Perfect, Past Continuous

(перенесено до 5 кл.)

Конкретизовано теми:

«Дієслово»: to be в Past, Past Simple

«Числівник»: кількісні (1-100); «Сполучник»: but, and,or; «Займенник»: some, any, much, many, a lot of

Лінгвістична фонетична компетенціяСфокусовано увагу на

інтонації: логічний наголос, мелодія у реченнях:Загально навчальні компетенціїЗвернуто увагу на роботу з підручником і словником

Мовленнєва компетенція аудіюванняДеталізовано розуміння мовленнєвих зразків: - розуміють короткі повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) у межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису

Мовленнєва компетенція аудіюванняВизначено обсяг прослуханого у запису тексту – від 2 до 3 хвилин).

Мовленнєва компетенція говоріння

(монологічне мовлення)

Конкретизовано вимоги до монологічного мовлення:

-описують місце (помешкання, класна кімната), явище (свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети щоденного вжитку, тварини), продукуючи прості речення та фрази;

- роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

- роблять короткі повідомлення в межах тематики ситуативного спілкування;

-коментують свої дії та дії інших людей;

- висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій.Мовленнєва компетенція (монологічне мовлення)

Зменшено обсяги висловлювання.

Обсяг висловлювання 5-6 речень.Мовленнєва компетенція (діалогічне мовлення)

Зменшено обсяг висловлювання.

Висловлювання кожного-не менше 5-х реплік.Мовленнєва компетенція читання

Зменшено обсяг тексту для читання. Обсяг –200-250 друкованих знаків.Мовленнєва компетенція письмоКонкретизовано вимоги до письма:

-описують свій клас, кімнату, ігри і забави, сім’ю, друзів,свято, людей, тварин, дії;

-пишуть адресу;

-оформлюють короткі повідомлення, листівки-вітання та СМС.Мовленнєва компетенція письмо

Зменшено обсяг письмового повідомлення: 5-6 речень.4 клас СЗНЗ

Розвантажено

Уточнено

Тематика ситуативного спілкуванняПриведено у відповідність до лексичної лінгвістичної компетенції

Засоби вираженняДеталізовано у відповідності до мовленнєвих функцій та лінгвістичної граматичної компетенції:

How …?


How many …?

How much …?

I’d like….

I hate/love/like singing.Лінгвістична лексична компетенціяПриведено у відповідність до тематики ситуативного спілкування

Лінгвістична граматична компетенція

Знято часову форму Past Continuous

(перенесено до 5 кл.)

Уточнено теми:

«Дієслово»:

Future Simple

to be going to;

«Сполучник»: than, or

«Прислівник»: утворення;

«Прикметник»: ступені порівняння;

Умовний спосіб:

I’d like…

Загально навчальні компетенціїЗвернуто увагу на роботу з підручником і словником

Мовленнєва компетенція аудіюванняДеталізовано розуміння мовленнєвих зразків: - розуміють короткі повідомлення у прозовій та віршованій формі, підтримані невербальними опорами (малюнками, жестами тощо) у межах тематики спілкування, як у безпосередньому спілкуванні, так і в запису

Мовленнєва компетенція аудіюванняВизначено обсяг прослуханого у запису тексту – від 2 до 3 хвилин).

Мовленнєва компетенція (монологічне мовлення)

Зменшено обсяги висловлювання.

Обсяг висловлювання 6-8 речень.Мовленнєва компетенція (діалогічне мовлення)

Зменшено обсяг висловлювання.

Висловлювання кожного-не менше 6-х реплік.Мовленнєва компетенція читання

Зменшено обсяг тексту для читання. Обсяг –250-350 друкованих знаків.Мовленнєва компетенція письмо

Зменшено обсяг письмового повідомлення: 6-8 речень.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconОпис ключових змін до проекту оновленої програми з літературного читання
Робота з коментарями до програми, які були представлені на платформі «EdEra», дозволила виокремити певні проблеми в змістовому наповненні...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconОсобливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до навчальних програм
Від 05. 11. 2014 №1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconІсторія України. Всесвітня історія 5–9 класи навчальна програма
За основу для модернізації було прийнято програму 2012 року з історії для основної школи з урахуванням змін, яких вона зазнала під...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconЗвіт директора школи Власенко Тетяни Федорівни за 2015-2016 н р. Визначення проблем та очікувані результати стабільне функціонування навчального закладу та якісне надання освітніх послуг
«Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за вчителями школи на 2015/2016 навчальний...
Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconНа виконання Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», відповідно до рішень Колегії мон україни від 26. 03. 15 р

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії мон від 4 серпня 2016 р iconАнтонівська загальноосвітня школа І ііі ступенів №1 Херсонської міської ради
Традиційні та інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки та вчителів початкової школи з питань популяризації дитячого читання відповідно...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка