Організація та проведенняСторінка5/5
Дата конвертації29.12.2017
Розмір1,46 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5

Індивідуальний план

(сторінка у комплексному щоденнику)
з/п


Вид роботи
1

2

3

4

5

Відмітка про виконання

1

Знайомство з адміністрацією закладу освіти, класом, вчителем-предметником, класним керівником. Ознайомлення з програмою

з історії та планом роботи класного керівника

(заповнює викладач-методист в кінці практики)

2

Відвідування уроків у своєму класі

3

Відвідування уроків вчителів історії та інших студентів-практикантів4

Ознайомлення з кабінетом історії та навчально-матеріальною базою закладу освіти


5

Проведення уроку-узагальнення в 6-В класі з історії стародавнього світу на тему «Давній Єгипет»6

Підготовка до виховної години: «Вмій дорожити дружбою»


7

Підготовка до виховного заходу: «Здоров’я і шкідливі звички», вивчення сценарію


8

Підготовка учнів 6-В класу до олімпіади з історії
9


Проведення бесіди з вчителем-предметником історії щодо вивчення нової теми в 6-В класі з історії стародавнього світу10

Підготовка до проведення уроку з історії стародавнього світу в 6-В класі на тему: «Стародавній Вавилон»11

Проведення уроку в 6-В класі з історії стародавнього світу, на тему: «Стародавні держави. Дворіччя. Стародавній Вавилон»12

Проведення уроку в 6-Б класі з історії стародавнього світуна тему: «Стародавні держави Дворіччя. Стародавній Вавилон»13

Проведення виховної години в 6-В класі на тему: «Вмій дорожити дружбою»14

Проведення відкритого виховного заходу в 6-В класі на тему: « Здоров’я і шкідливі звички»15

Проведення залікового уроку в 6-В класі з історії стародавнього світу на тему : «Ассирія.» Перевірка контурних карт16

Проведення уроку історії стародавнього світу в 6-В класі на тему: « Халдейське царство»


17

Перевірка робочих зошитів в учнів 6-В класу з історії стародавнього світу18

Перевірка щоденників в учнів 6-В класу19

Бесіда з вчителем –предметником про труднощі та досягнення під час проходження практики


20

Підготовка звітної документації

У клітинках біля 5, 10-15 пунктів вказувати точну дату.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Історичний факультет

(затверджує вчитель-предметник)

План-конспект уроку на тему:

«Національно-культурне відродження в Галичині

у 20-30 pp. 19 ст.»

(титульна сторінка)

Підготувала

студентка 41-і групи

напрям підготовки «Історія»

(вказати власне прізвище та ім’я )


Луцьк-2015


Тема : Національно-культурне відродження в Галичині у 20-30 pp. 19 ст.
Мета : - з'ясувати хід суспільно-політичного життя на західно-українських землях наприкінці 18-го на початку 19 століття; показати витоки національного відродження у західноукраїнських землях; довести, що діяльність «Руської трійці» була виявом галицько-українського відродження; з'ясувати, чому альманах «Русалка Дністровая» називають «політичним маніфестом українства;

- виховувати почуття вдячності до наших попередників – зачинателів українського національного відродження;

- формувати вміння і навички складання конспекту, текстових таблиць, повідомлень на історичну тему.

Обладнання : схема «Поширювачі ідей Просвітництва», портрети діячів «Руської трійці», зображення титульної сторінки «Русалка Дністровая» на мультимедійній дошці.

Основні поняття: Просвітництво, національна ідея, національно-визвольний рух, українське національне відродження.

Міжпредметні та міжкурсові зв'язки: Всесвітня історія, 8 клас - «Доба Просвітництва: витоки й зміст», «Австрія за правління Марії Терезії. Реформи Йосипа ІІ.»; Українська література, 9 клас – «Література українського романтизму».

Література :

1) Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. - 224 с.

2) Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. - 352 с.

3) Струкевич О.К. Історія України 9 клас. К. : Грамота, 2009. – 288 с.

4) Наочний довідник. Історія 7-9 клас. О.В. Гісем, О.О.Мартинюк, О.Ф. Трухан, К.: «Веста», 2004. - 176 с.

Тип уроку: комбінованийХід уроку

Методи роботи вчителя

Актуалізація знань учнів

І. Організаці-йна частина.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання

ІІІ. Перехід до вивчення нового матеріалу.
ІУ. Вивчення нового матеріалу.

Закріплення нових знань учнів.

5.Домашнє завдання.Перевірка присутності учнів.

Зауваження з приводу санітарного стану класу.


Проводжу самостійну роботу, роздаю усім учням карточки із тестами і запитаннями (додаток до уроку 1).

Тему уроку «Національно-культурне відродження в Галичині у 20-30 pp. 19 ст.» записую на дошку.

План диктую:

1. Проникнення ідей Просвітництва.

2. Заснування та діяльність гуртка «Руська трійця».

3. Альманах «Русалка Дністровая».


Питання до класу

Розповідаю

Реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ створили передумови для культурного відродження в Західній Україні. Але наступники імператорів-реформаторів Леопольд ІІ і Франц ІІ почали обмежувати культурні права українців, так наприклад влада скасувала обов’язковість початкової освіти.Запитую

Розповідаю

Внаслідок реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ греко-католицькі священики були зрівняні в правах з римо-католицькими, і вони отримали можливість вільно здобувати освіту. Крім того, у 16–17ст. українська шляхта майже цілковито спольщилася й окатоличилася. Саме тому греко-католицькі священики очолили боротьбу українців за збереження своєї самобутності, за національні права.

Також на початку 19 ст. із запізненням в Галичині поширюються ідеї Просвітництва.

Запитую

Розповідаю

На Україні поширювати ідеї Просвітництва стали греко-католицькі священики. Сім’ї священиків були одним із головних джерел постачання кадрів для національного руху. Греко-католицьким священикам дозволялось одружуватись, і дуже часто сини також ставали священиками.

За часів Речі Посполитої церква, яка зазнавала жорстоких утисків, втратила заможніші верстви і, по-суті, перетворилася на «селянську». Греко-католицькі священики бул пов’язані з сільським оточенням тисячами ниток. Їхні діти нерідко одружувалися з дрібними шляхтичами і шляхтянками чи навіть просто з сільськими дівчатами.
Даю завдання за допомогою підручника заповнити схему, що демонструється на мультимедійній дошці. (додаток до уроку 2)
Розповідаю

У 30-х роках 19ст. центром західноукраїнського національного пробудження став Львів, а його активістами — молоді патріотично й ідеалістично налаштовані, захоплені ідеями народності семінаристи. Їхнім лідером був 21-річний юнак Маркіян Шашкевич.


Показую на мультимедійній дошці портрет М.Шашкевича (додаток до уроку 3) Заслуховуються повідомлення учнів на тему «Історичний портрет М.Шашкевича» (додаток до уроку 4)
Розповідаю

Маркіан Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький стали засновниками просвітницького гуртка у Львові.

Показую на мультимедійній дошці портрети Івана Вагилевича, Якова Головацького(додаток до уроку 5)
Диктую

У 1834р. М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я. Головацький заснували гурток «Руська трійця». Основні завдання:

1) підняти народний дух за допомогою рідного слова (члени «Руської трійці» в церквах, у музеї семінарії почали проголошувати промови рідною мовою);

2) пропагувати ідеї відродження української нації і культури;

3) збирати український фолькльор (члени гуртка записували народні пісні і перекази, слова і вирази, вживані простими людьми);

4)популяризувати українську історію (Наприклад, Іван Вагилевич переклав українською мовою «Слово о полку Ігоревім»).


Розповідаю

Наприкінці 1937р. в Будапешті, за допомогою сербських друзів, членами «Руської Трійці» був виданий альманах «Русалка Дністровая» . Титульну сторінку збірки показую на мультимедійній дошці (додаток до уроку 6)


Диктую

У «Русалці Дністровій»:

1)друкувалися народні пісні, думи, перекази, історичні документи;

2)проголошувалася необхідність обєднання всіх українських земель;

3)засуджувалися іноземні поневолювачі українців.
Розповідаю

Іван Франко назвав «Руську трійцю» «явищем наскрізь революційним» насамперед тому, що альманах «Русалка Дністрова» сприяв формуванню національної свідомості. Він започаткував у Східній Галичині нову українську літературу, замінивши нею стару літературну церковнослов’янську мову, довівши, що між мовами галицьких русинів і наддніпрянців не існує суттєвих відмінностей, а вони самі є складовими єдиного українського народу.

У 1837р. львівська цензура заборонила альманах, було конфісковано близько тисячі примірників. До читачів дійшло лише близько 250. За сприяння церковних ієрархів було проведене розслідування діяльності його авторів і упорядників. Членів «Руської трійці» притягли до відповідальності як державних злочинців. Під час слідства всі вони гідно захищали своє право писати українською мовою. Після слідства М. Шашкевича перевели служити священиком до однієї з найбідніших парафій. Виснажений працею, хворобою та постійними утисками, він помер у 32 роки.

Тривалий час церковні власті зволікали з наданням церковного сану Я. Головацькому. Іван Вагилевич перейшов у протестантство, через цькування представниками влади.


Розправа над першими провісниками українського національного руху призвела до його призупинення, але він утвердився з настанням європейської «весни народів», яка розпочалася революцією 1848–1849 рр.
Учні виконують завдання записане на мультимедійній дошці. Знайдіть помилки р реченнях (додаток до уроку 7).

Записую на дошці: &7; скласти усні історичні портрети М.Муравйова і П.Пестеля.

Відповідають чергові.

Учні позначають і записують відповіді на карточках

(7-8 хвилин)
Учні записують в зошит.
Записують в зошит питання плану.

1)До складу якої імперії входили західноукраїнські землі у 18 ст.?

2)Назвіть відомих првителів-реформаторів у Австрійській імперії?

У чому полягала суть релігійної реформи?

1) У якому столітті в Європі починають поширюватися ідеї Просвітництва?

2)Назвіть найвідоміших французьких просвітителів?

Учні переписують схему в зошит і заповнюють її.

Учні записують в зошит

Учні виконують завдання в зошиті. Знайдіть помилки реченнях. Перші 5 учнів, які зробили завдання отримують оцінки.

Учні записують домашнє завдання в щоденник


Додаток 1

Варіант 1

1) Скільки генерал-губернаторств було створено на території України:

а) 3; б) 6; в) 9; г) 12.

2) Які ви знаєте реформи, проведені Марією Терезією та Йосифом ІІ:


3) Російсько-турецька війна розпочалась у 1806р., а закінчилась у:

а) 1809р. б) 1812р. в) 1828р. г) 1829р.

4) Як називалися військово-адміністративні провінції, які Наполеон планував створити на території України:

а) жупани; б) округи; в) наполеоніди; г) наполеони.

5) Як називалося козацьке військо, створене із задунайців в ході Російсько-турецької війни 1828-1829 рр.

а) задунайське; б) азовське; в) причорноморське; г) кримське.

6) Назвіть течії суспільно-політичного руху в Наддніпрянській Україні

7) Ким був Іван Котляревський?
8) В якому році був відкритий Харківський університет?

9) У якому році відбулася таємна місія Василя Капніста до прусського короля?

а) 1791р.; б) 1803р.; в) 1796р.; г) 1825р.

10) Як називався найвідоміший гурток дворян-автономістів? ________________________________________________________________

Варіант 2

1) Ким здійснювалася влада в губерніях:

а) губернатором; б) справником; в) бюрократом; г) жупаном.

2) Які українські землі входили до складу Австрійської імперії:

а) Волинь, Буковина, Закарпаття;

б) Східна Галичина, Лодомерія;

в) Бесарабія, Галичина, Закарпаття;

г) Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття.

3) Підписанням якого мирного договору закінчилась Російсько-турецька війна 1806-1812 рр.?

а) Ризький мир; б) Бухарестський мир;

в) Бесарабський мир; г)Берестейський мир.

4) Чи вірне твердження: Наполеон планував західні і південні українські землі передати Англії __________________

5) Після якої війни було створене Азовське козацьке військо

а) Російсько-турецької 1806-18012рр.; б) Французько-російської 1812р.;

в) Російсько-турецької 1828-1829 рр.; г) Французько-російської 1813 р.

6) Хто у 1791р. очолив таємну місію до прусського короля?_____________

7) Ким був М. Каразін?

8) Яка верства населення була представником української течії у суспільно-політичному русі Надніпрянщини?____________________________________

9) Поему “Енеїда” написав _________________________________________

10) Хто є ймовірним автором “Історії Русів” __________________________


Варіант 3

1) Українські території, що входили до Російської імперії адміністративно ділились на:

а) генерал-губернаторства, губернії, округи, комітати;

б) губернії, жупани, повіти;

в) генерал-губернаторства, області, округи;

г) генерал-губернаторства, губернії, повіти.

2) Хто проводив реформи на західноукраїнських землях, що входили до складу Австрійської імперії у кінці 18 ст.

а)Франц ІІ, Йосиф ІІ; б) Марія Терезія, Леопольд ІІ;

в) Марія-Терезія, Йосиф ІІ; г) Йосиф ІІ, Франц ІІ.

3) У якому році був підписаний Бухарестський мирний договір?

а) 1806р.; б)1812р.; в) 1828р.; г)1829р..

4) Коли розпочалася Російсько-Французька війна?

а) 1 серпня 1912 р.; б) 13 липня 1812 р.;

в) 9 травня 1812 р.; г) 12 червня 1812 р..

5) Бесарабія увійшла до складу Російської імперії після війни:

а) Російсько-турецької 1806-18012рр.; б) Французько-російської 1812 р.;

в) Російсько-турецької 1828-1829 рр.; г) Французько-російської 1813 р..

6) Ким був Василь Капніст?


7) Іван Котляревский написав поему__________________________________

8)Хто був засновником Харківського Університету?____________________

9) Назвіть два найвідоміші твори опубліковані в Надніпрянській Україні в кінці 18 ст?________________________________________________________

10) Назвіть один з найвідоміших творів Василя Капніста

а) «Ода на рабство»; б) «Моїй Україні»;

в) «Малоросія - край козацькій»; г) «Моя земля».


Додаток 2Українське національне відродження в Галичині
Представники Діяльність

1) ___________ ___________________

___________________

2) ___________ ___________________

____________________

3) ___________ ____________________

____________________

4) ____________ ____________________

Додаток 3

Маркіян Шашкевич (1811-1843)


Додаток 4

Біографія Маркіяна Шашкевича

Мав коротке. але плідне життя. За 32 прожиті роки Маркіян Шашкевич визначився на Західній Україні як перший народний поет, прозаїк, публіцист і перекладач, автор першої книжки українською мовою “Русалка Дністровая”. 


     Маркіян Семенович Шашкевич народився 6 листопада 1811р.  в селі Підлісся Золочівського повіту на Львівщині в сім'ї священика. Початкову освіту здобув у дяка, потім навчався в Золочівській німецькій школі, у Львівські та Бережанській гімназіях. 

З 1829р. юнак навчався у Львівській духовній семінарії і водночас був слухачем філософського відділу університету. Але офіційна традиційна наука не цікавила його. Я. Головацький  згадував пізніше: “Він все тужив за чимось, чого в школах не вчили, чого не знаходив ні в старих, ні в нових словесностях”. 

 У гімназійний період Маркіян Шашкевич почав писати вірші. 
 21 лютого 1831р. Шашкевича було виключено з семінарії за порушення семінарського режиму й “вільнодумство”. Розгніваний батько відмовився від сина. Тому Маркіян залишити у Львові в дядька по матері Захара Авдиковського. 

 У ці роки Шашкевич активно займався самоосвітою. Читав все, що стосується слов'янських культур, знайомиться з “Енеїдою”  І.Котляревського, граматикою О. Павловського, зі збіркою  народних пісень М. Максимовича. 

1833 р. помер батько Шашкевича, і тому треба було дбати про сім'ю. Він знову поступив у Львівську семінарію і по закінченні її (1838р.) став попом на селі. 

Шашкевич очолив гурток прогресивної молоді “Руська Трійця”, який виступив на захист української літератури, проти ополячування населення Галичини. 1834р. гурток львівських семінаристів остаточно оформився в культурно-просвітню організацію. 

На літературну ниву Шашкевич вступив 1835р., надрукувавши у Львові оду до Цісаря Франца І “Голос галичан”. Наступного року вийшла в Перемишлі польською мовою полемічна брошура Шашкевича “Азбука і абецадло”. Це була відповідь українського патріота на намагання української шляхти й клерикалів ввести в українську мову й літературну польську абетку. 

Дбаючи про розвиток народної освіти поводир “Руської Трійці” склав 1836р. першу “Читанку” українською мовою. Незважаючи на настійну потребу для дітей, її вороже зустріла цензура. Тільки 1850р. “Читанку” видав у Львові Яків Головацький і від тоді вона з успіхом використовувалась в початкових школах Галичини. 

1837р. здійснилася заповітна мрія Шашкевичивого гуртка: в Будимі (Будапешт) з'явилася “Русалка Дністровая” – перша книга народною українською мовою в Галичині. 

Матеріальні нестатки, постійне цькування влади вкрай погіршили здоров'я Шашкевича (з студентських років він хворів на сухоти). 1842р. поет перебрався до с.Новосілок Новоомилятинського району й остаточно занедужав. Смерть молодшого сина спричинила в нього тяжкі переживання і сприяла загостренню туберкульозу. Втратив зір і слух, паралізований він ще кілька місяців страждав. 7 червня 1843р. Маркіян Шашкевич помер. 

Для нащадків не збереглося жодного прижиттєвого портрета. Його усний портрет подає Микола Устинович: “Шашкевич був середнього росту, тонкою будови і м'якеньких рис лиця. Синє і сумнеє око, юно русе волосся і ніжність постави надали його подобі щось дівочого. Високе його чоло було уже в молоді роки пописане плужком глибоких думок... На лиці одбивалась якась-то тужливість і терпіння...” 

Художня спадщина Маркіяна Шашкевича невелика: три десятки поезій, романтичне оповідання “Олена” та переспіви й переклади із староруської, чеської, польської і сербської мов. В особі Шашкевича в українську літературу ввійшов талановитий поет, перекладач, патріот, гуманіст, людина високою культури й громадянської мужності. Провідний мотив Шашкевичевої творчості – заклик до національного єднання на демократичній основі, ідея захисту рідної мови, культури. 

Маркіян Шашкевич справедливо вважався одним із основоположників громадянської лірики в українській літературі. Тема національного відродження органічно єдналася у нього із закликом до боротьби проти суспільної реакції. 

Під керівництвом Шашкевича гуртківці взялися за творення в Галичині нового письменства. 1833р. вони впорядкували рукописну збірку “Син Русі”, котра збереглася до наших днів. Складена вона головним чином з поетичних творів учасників гуртка. М. Шашкевич не готував цю збірку до друку, а розцінював її як перевірку — чи є з ким братися за велике діло. У ній виразно прозвучав заклик до єднання народних сил, до національного відродження. 

Друга збірка Шашкевичевого гуртка — альманах «Зоря» (1834р.) — фольклорно-літературна. Рукопис «Зорі» не зберігся. Проте відомо, що збірка відкривалася портретом Богдана Хмельницького та нарисом М. Шашкевича про видатного полководця. До неї входили також вірші членів «Руської Трійці».  Цензор заборонив друкувати «Зорю». 

Згодом частина матеріалів із цієї збірки потрапила до «Русалки Дністрової». Все ж «Зоря», на думку дослідників, була за змістом набагато сміливішою, ніж «Русалка...». 

Після заборони «Зорі» члени «Трійці», зазнали переслідувань, за ними було встановлено поліційний нагляд. Тому за підготовку нової збірки М. Шашкевич і його друзі взялися лише тоді, коли трапилася нагода обминути віденську та львівську цензури. У 1836р. члени гуртка підготували згадану «Русалку Дністровую». 

Тут  1837р. і вийшла  «Русалка Дністровая» — третя збірка «Руської трійці»."Ця книга, за словами І. Франка, «...хоть і який незначний її зміст, які неясні думки в ній висказані, була свого часу явищем наскрізь революційним...» 

Збірку радо зустріли прогресивні діячі слов'янства і високо оцінили її. «Русалка Дністровая» відіграла велику роль у справі національно-культурного відродження на західноукраїнських землях. Вона стала важливим надбанням української культури, духовним скарбом народу, провісницею нового, демократичного письменства.     Літературна творчість М. Шашкевича тривала недовго — з 1833р. по 1843р., та й то, починаючи від 1837р., із значними перервами. Проте  в  ній   сучасники   бачили   справу   всенародного   значення. М. Шашкевич визначився за той час і як талановитий перекладач із сербської, чеської, польської та грецької мов. Фрагмент його переспіву «Слова о полку Ігоревім» («Плач Ярославни»), який дійшов до нас, свідчить, що поет дуже відповідально ставився до цієї пам'ятки культури.

Поетична спадщина поета — коштовна перлина в духовній скарбниці українського народу.

Додаток 5

Іван Вагилевич

(1811-1866рр.)


Яків Головацький

(1814-1888рр.)

Додаток 6

Титульна сторінка “Русалки Дністрової”

Додаток 7

Виправте помилки в реченнях

1. Представниками українського національного відродження в Західній Україні на початку 17 ст. була козацька старшина.

2. У 1816р. у Києві за ініціативи Лозинського, Іван Лаврінський заснував перше протистанське товариство греко-католицьких священників.

3. М. Шашкевич, І.Лаврінський, Я.Головацький заснували гурток «Русалка Дністровая», який діяв протягом 1832-1835 рр.

4. Альманах «Руська трійця» був виданий у Львові у 1815р..

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Історичний факультет

(затверджує класний керівник)


Сценарій виховного заходу на тему:

«МИ ПРОТИ КУРІННЯ, МИ - ЗДОРОВЕ ПОКОЛІННЯ»

(для учнів 7-8 класу)

(титульна сторінка)

Підготувала

студентка 42-і групи

напрям підготовки «Історія»

(вказати власне прізвище та ім’я)

Луцьк-2015


Мета: інформативно-виховна - інформування молоді про негативний вплив тютюну на здоров’я не лише того, хто палить, але й оточуючих; інформування про ризик розвитку залежності від тютюну, набуття нових та ускладнення наявних захворювань;

виховна — формування у дітей якостей сильної особистості та здатності протистояти тютюновій індустрії;

профілактична — попередження паління серед підлітків та учнівської молоді.

Терміни і поняття: тютюн, тютюнопаління, наслідки тютюнопаління, здоров’я, здоровий спосіб життя.

Обладнання: презентація на мультимедійній дошці.

Хід виховного заходу:

І. Організаційний момент.

Зручне розміщення учнів в класі.ІІ. Мотивація проведення заходу

1. Бесіда (актуалізація попередніх знань).

Звертаю увагу на вислови, які записані на дошці.

«Люди впускають ворога в свої вуста, і він викрадає їх мозок»,— говорив великий Шекспір про спирт і тютюновий дим.

Пияцтво — є вправляння в безумстві (Піфагор).

Сп’яніння — є добровільне божевілля людини (Арістотель).

Вино мстить п’яниці (Леонардо да Вінчі).

Від вина гине краса, вином скорочується молодість (Горацій).

Про що йде мова в цих висловах?

Що засуджується?

Як ці вислови пов’язані з нашим заняттям?

Чому люди починають палити та пити?

З чого починаються пияцтво та тютюнопаління?

Результати досліджень свідчать про те, що багато людей набули цих звичок у підлітковому віці. Тиск з боку товаришів і бажання бути схожим на дорослих спонукають багатьох підлітків  до паління та вживання спиртних напоїв. Ці згубні звички важко перебороти, оскільки тютюновий дим містить нікотин, який спричиняє наркотичну залежність у людини, що палить, а алкоголь — ефірні олії.

2. Гра «Розумники» — пропоную учням кілька предметів (книгу, ручку, склянку, пачку цигарок. Учням дається завдання:

- назвати предмети;

- визначити їх призначення (для чого використовується ця упаковка, які є марки, яке призначення самих цигарок;

-  розповісти про шкоду тютюну пропонується за допомогою проведення анкетування (анкета написана на дошці, учні записують відповіді)АНКЕТА

         1. Що являє собою тютюн?

         2. Сам по собі тютюн шкідливий чи корисний?

         3. Які тварини споживають тютюн?

      4. Чи є тютюн рослиною без якої існування людини неможливе?

         5. Використання тютюну - це необхідність чи данина моді?

         6. Палити - це вигідна для людини справа ?

         7. Тютюн шкодить здоров’ю?

         8. Той хто палить шкодить лише власному здоров’ю?

         9. Кинути палити легко?

        10. Ви б хотіли допомогти вашим рідним кинути палити?

        11. Тютюн забруднює навколишнє середовище?

        12. Боротьба з тютюном - це легка справа?

        13. З тютюном треба боротися?

        14. Ви палите? Скільки часу?

       15. Ви бажаєте кинути палити? (якщо палите)

       16. Вам потрібна допомога?

       17. Ви можете випробувати свою силу волі?

(Результати анкетування краще використати на наступних заняттях).

Учні беруть листочки і заповнюють анкети.

3. Проводжу бліц-опитування

Продовжіть вислів:

- крапля нікотину вбиває… (коня чи муху);

- що варили Бовдур, Бувалий і Боягуз — відомі кіногерої Нікуліна, Віцина, Моргунова у лісі (компот чи самогон);

- часто під час паління підвищується… (артеріальний тиск чи атмосферний тиск);

- продовжіть «Багато вина — мало…» (розуму чи грошей);

- хто з європейських мандрівників уперше побачив людей, що палять (Васко де Ґама чи Христофор Колумб);

- на скільки хвилин коротшає життя курця після кожної викуреної сигарети (на 15 хвилини чи на 10 хвилин);

- відомий хірург Федір Углов стверджував, що після вживання спиртного в корі головного мозку залишається… (кладовище нервових клітин чи заряд бадьорості та веселості);

- що вражається в курця перш за все (судини чи легені);

- продовжіть: «П’яна людина — не людина, бо вона втратила…» (розум чи гаманець);

- чому в Росії Петро І дозволив паління тютюну? (із метою оздоровлення людей чи розвитку економіки);

- у якому фільмі Леоніда Гайдая герой вчить молодь танцювати твіст, гасячи недопалки то однією, то іншою ногою («Діамантова рука» чи «Кавказька полонянка»);

- нікотин — це отрута, яка особливо впливає на… (розум чи зір);

-що робили згідно із законом, який видав китайський імператор Ву Вонг у 1220р., викритим у пияцтві? (піддавали страті чи виганяли з країни);

- якому слові увічнив своє ім’я Жак Ніко (нікотин);

- продовжите «Хліб на ноги ставить, а вино…» (валить);

- яку дію справляє алкоголь на центральну нервову систему (позитивну чи негативну);

- назвіть хворобу заядлих курців (кашель);

- що допомагає зберегти й укріпити здоров’я людей (фізкультура)

Закінчи вислів…

- «Пити вино так само шкідливо, як приймати…» (отруту)

- «Паління — це частково хвороба і передчасна…» (смерть)

- «Не буває весілля без гостей, похоронів без сліз, а пияцтва без...» (бійки);

- «Спочатку чоловік п’є вино, а потім вино п’є...»  (людину);

- «Вино полюбив, сім’ю...» (розорив);

Додаткові питання:

- «Пияцтво — вірний супутник...» (хуліганства);

- «Вино — ворог...» (печінки);

- «Паління — це прихована...» (наркоманія);

- «Увечері п’яниця — вранці...» (ледар);

- «Палити — здоров’ю...» (шкодити);

- «Хто не палить і не п’є, той здоровеньким...» (росте);

- «Любити паління —   шкодити...» (серцебиттю);

- «Скоріше кидай палити, щоб зростання...» (не припинити).

Підведення підсумків гри. Учасник, що набрав більше за всіх очок, отримує приз.

4. Оголошую підсумки заняття

Останнім часом з’являються молоді люди, що негативно ставляться до спиртного та тютюнопаління. Вони вводять у моду підібраність, спортивний вигляд, простоту і ввічливість у поводженні з оточуючими, орієнтуються на здоровий спосіб життя. Але щоб стати повноцінною, корисною для суспільства особою, треба свій вільний час заповнювати корисними заняттями. «Хто хоче що-небудь зробити, шукає засоби. Хто не хоче робити нічого, шукає причини»,— свідчить відомий афоризм.

Учені давно встановили, що одним з найбільш поширених спонукачів мотивів, що штовхають людину до пияцтва та тютюнопаління, є невміння зайняти себе, незадоволеність тією або іншою формою дозвілля. Тому чим цікавіше буде дозвілля, чим більшою мірою кожен зможе задовольнити свої бажання і потреби, тим рішучіше піде боротьба зі шкідливими звичками, які починаються від неробства.

Беручись до роботи над собою, основні зусилля необхідно зосередити на формуванні позитивних звичок. Боротьба із самим собою — справа нелегка. Недаремно багато хто вважає, що подолання звички до алкоголю та тютюнопаління були в їх житті першим найбільш сильним випробуванням. Тут людина і пізнає себе, випробовує і загартовує свою волю, виробляє самодисципліну, удосконалює свій організм. Витримати, стримати одного разу дане собі слово — означає, навчитися володіти собою.

Необхідно зробити зусилля і зважитися ніколи не торкатися спиртного та тютюну. Потрібно пам’ятати: здоров’я, радість життя і щастя — в наших руках.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Історичний факультет

(затверджує класний керівник)


Психолого-педагогічна характеристика

учниці 6- Б класу

Луцької гімназії № …

Таїсії Олегівни К.

(титульна сторінка)


Підготував

студент 41-і групи

напрям підготовки «Історія»

(вказати власне прізвище та ім’я)

Луцьк-2015

К. Таїсія Олегівна народилася 27 липня 199… року в місті Луцьку. Зараз навчається в Луцькому Ліцеї №… в 6-Б класі.

Батько: К.Олег Аркадійович. Працює будівельником в організації «Луцькміськбуд».

Мати: К. Наталія Олександрівна. Працює керівником гуртка малювання в палаці учнівської молоді м. Луцька.

Стан здоров’я задовільний. На фізичні розлади не скаржиться. Бадьора і весела. Згідна з тим, що у здоровому тілі, здоровий дух.

Тая займає лідируючу позицію в класі. Вона є взірцем у навчанні. Водночас, вона є взірцем «моди» та «стилю поведінки», користується авторитетом у дівчат та хлопців.

Вона не має яскраво виражених друзів у класі. Більшість дівчат вважають її своєю подругою.

Таїсія має особливі досягнення в навчанні. Крім того, з деяких предметів (математика, історія, українська мова) вона бере участь в олімпіадах та інших інтелектуальних заходах. Переважають оцінки 9-12 балів. Найкраще розуміється в гуманітарних предметах. Рівень знань високий.

Має високий самоконтроль у процесі спілкування. Використовує демократичний стиль поведінки. Не агресивно реагує на конфліктні ситуації. Намагається їх вирішити.

Має широкий кругозір. Її власний сформований світогляд у поєднанні із загальною ерудицією допомагає створити враження розвиненої особистості. Читає художню літературу за шкільною програмою. Переглядає науково – популярні і сучасні глянцеві журнали. Цікавиться громадською діяльністю і політикою в країні. В громадській діяльності школи бере активну участь.

З інтересом вчить англійську мову, математику, українську літературу, історію. Цікавиться й іншими предметами. Одним із основних мотивів навчальної діяльності є інтерес до знань, але наявне також бажання справити добре враження на батьків та однокласників.

Мова емоційна. Образність присутня. Запас слів достатній.

В увазі передбачається власна вольова регуляція. Досить низький ступінь розвитку довільної уваги. Тая вміє зосереджуватися. Має високий рівень розвитку абстрактного, аналітико-синтетичного мислення. Романтик. Розвинена творча уява. Найбільше мріє – мати міцну сім’ю, а також самореалізуватися.

Дотримується режиму дня. Завчасно організовує та планує робочий день. Досить вдало працює самостійно над книгою, складає плани та конспекти.

Поважає власну і чужу працю, до процесу праці ставиться відповідально. Завжди передбачає зацікавлення в корисності своєї і чужої роботи. Але її більше приваблює результат праці (якщо він вдалий), а не власне процес.

Легко набуває трудові навички і вміння та прагне їх розвивати. Вона може назвати себе організованою та дисциплінованою.

Любить і не пропускає заняття з трудового навчання. Однак, не має звички до довгих трудових зусиль. Надає перевагу розумовій праці.

Вважає, що зможе досягти високих результатів у професійній діяльності.

Читає як художню так і науково-популярну літературу. Виявляє великий інтерес до читання. Розважальну літературу читає для релаксації.

Людина цілеспрямована (під час бесіди Таїсія розповіла про майбутні плани, що ще раз підтверджує її вольову цілеспрямованість), стримана, зібрана (це спостерігається неодноразово під час уроків), самостійна, наполеглива. Можна сказати, що у Таї досить добре сформовані якості самоконтролю. Це проявляється під час комунікативних контактів з однолітками і вчителями.

Переважний настрій – «добрий гумор». Приємно бачити Таю в будь-який час трудового дня. Цей настрій стійкий. Учениця загалом емоційна. Аналізуючи її, можна говорити про достатній розвиток почуттів – моральних, інтелектуальних та естетичних. Багато їх проявів спостерігалось у зовнішній поведінці. Вони досить глибокі, переживання стійкі. Під час нестандартних ситуацій, у важких обставинах, інколи при невдачах Тая демонструвала емоційну стійкість.

Висновок

У молодших класах Таїсії подобалася математика. Зараз її цікавить історія, зарубіжна література, іноземна мова. Респондент дуже комунікабельна людина, підтримує дружні стосунки з багатьма дітьми в класі, вміло використовує свої організаторські та комунікативні здібності. За даними вчителів та власними спостереженнями, їй дуже подобається виконувати громадські обов’язки та доручення.

Значну увагу приділяє підготовці шкільних завдань. Судячи з проведених тестів і бесід Тая дуже оптимістично ставиться до життя, випробування сприймає спокійно і розсудливо. Вона може засвоювати матеріали на відмінно, читати додаткову літературу. При життєвих невдачах – не сумує і продовжує йти до поставленої мети. Таю поважають її друзі в школі, для значного кола людей вона є лідером. Дівчині притаманне вміння впливати на навколишніх, до рішення багатьох питань вона підходить творчо, у спілкуванні з людьми виявляє себе з позитивного боку. В майбутньому їй слід уважніше ставитися до таких аспектів, як раціональне використання часу і власної енергії, розробка власної стратегії, їй необхідно навчитися дещо впорядкувати своє життя та розширювати свої можливості.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Історичний факультет

(затверджує класний керівник)
Психолого-педагогічна характеристика

10-В класу

Ліцею № … м. Луцька
(титульна сторінка)

Підготувала

студентка 41-і групи

напрям підготовки «Історія»

(вказати власне прізвище та ім’я)

Луцьк-2015

Вивчення учнівського колективу проводилося в школі під час педагогічної практики з 8.11.20… року до 10.12.20… року.

Психолого-педагогічну характеристику 10- В класу Ліцею №… написано на основі таких матеріалів:

а) об’єктивні дані про клас (класний журнал, особові справи учнів тощо);

б) матеріали спостережень за класом ;

в) результати аналізу навчальної діяльності учнів;

г) факти, зібрані методом бесіди.

У 10-В класі 29 учнів, з них - 10 хлопців, 19 дівчат, в основному учні 199… року народження. Серед них 7 учнів 199… р. н., а саме: Варфоломєєв В., Іванов В., Матвійчук О., Оласюк В., Сушко А., Трофімчук М., Шарлота Т. Згідно з медичними обстеженнями, діти здорові, крім Небора Н (ДЦП), Самія Ю. (алергія), Міщишин А. (струс головного мозку). Учні відповідають своєму віковому, фізичному розвитку.

За результатами вивчених сімей, слід відмітити, що в основному зростають і виховується по 2 дітей. Багатодітні родини – Міщишин Д. (3 дітей), Османова Н. (4 дітей), Міщишин В. (5 дітей).

Cім’ї учнів 10-В класу у внутрішньо сімейних стосунках є гармонійні, демократичні. За характером у ставленні до дітей в основному турботливі, зацікавлені. Окремі батьки відчужені від школи, рідко бувають на батьківських зборах, не цікавляться навчально-виховним процесом. Це – батьки Бортник Д., Ткача В., Саміля Ю. Вважаю, що причиною цього у родині Ткача В. є зайнятість батьків на роботі, решта - безконтрольність батьків за дітьми після навчання, також небажання мати тісний зв'язок із закладом освіти. Цікавляться дітьми батьки Небора Н., Іванова В., Оласюка В. Батьки постійно телефонують, відвідують збори, беруть участь у роботі з класним колективом.

Колектив 10-В заново сформований у 20…-20… н. р.. Прибуло 2 учнів: із гімназії № 26-Міщишин В., та зі школи № 9 – Джигалюк Л.. Основа класу залишилась та сама. Діти рухливі, непосидючі, балакучі. Внаслідок соціометричних досліджень у 9 класі встановлено:  1. збільшилась група активу( з 20 до 22 чоловік);

  2. зникла група пасиву (було 3 учні);

  3. збільшилась група відторгнутих (з 1 чол. до 4);

  4. зменшилась кількість ізольованих (з 5 до 3 учнів);

  5. зникла група ризику (було 2 учні).

До відторгнутих належать такі учні, як Брод О., Колтунюк М. Ізольованими в класі були: Бортник Д., Водько Т.. У роботі з даною категорією учнів необхідно проводити індивідуальну корекційну роботу, ізольованих залучати до спільних справ. У роботі з колективом опиратись на актив класу.

Актив класу відіграє важливу роль в організації класного колективу. Учні в основному дружні, вміють товаришувати, створювати групи за інтересами. Це і Чачанко С., Небор Н., Оласюк В., Богданов Д., Шарлота Т., Сушко А., Варфоломєєв В., Чешенюк І. У них добре розвинуті такі риси характеру, як відповідальність, почуття обов’язку, громадянська активність, милосердя, на них завжди можна покластися у будь-яких справах. А ось такі учні, як Бортник Д., Османова Н., Міщишин В., Водько Т., мало проявляють ініціативи, громадянської активності.

У 20…– 20… н. р. надалі необхідно звертати увагу на поведінку таких учнів, як Іванова В., Міщишина В., Салій Ю., Бортник Д., Османова Н., Кальчена В., оскільки вони порушують Правила для учнів, а Міщишин В., Бортник Д., Іванов В. схильні до тютюнопаління. Цим учням необхідно допомогти у корекції їх поведінки, оскільки вони багато часу проводять у дворах, тому необхідний контроль з боку батьків у позаурочний час, а під час уроків – з боку вчителів, кращих учнів класу. Необхідно роз’яснювати норми моралі та правила поведінки, проводити індивідуальні бесіди.

З боку учнів ставлення до вчителів позитивне, в основному всі виконують Правила для учнів. Але окремі учні (це Бортник Д., Салій Ю.) не завжди ввічливі з учителями. Тому необхідно систематично спрямувати роботу на відповідну корекцію їх поведінки.

В класі виявленні холерики: Міщишин В., Бортник Д., Авдєєнко А., Водько Т.; меланхоліки – Матвійчук О., Калшунок М., Город О.. В класі є психічна сумісність характерів. Однак, часто провокують на образи такі учні, як Бортник Д.,Салій Ю., Джиганюк Л., Міщишин В., дані учні ще не вміють давати самооцінку своїй поведінці, а керуються емоціями, необхідна постійна робота з ними. Такі учні класу, як Бортник Д., Іванов В., Мерчун І., Османова Н., ухиляються від носіння шкільної форми, окремі забувають про перезувне. Необхідний постійний контроль і проведення роз’яснювальної роботи.

За результатами навчання виявлено наступне: на достатньому рівні навчаються – Чачанко С., Оласюк В., Шарлота Т., Данилюк Т.. Необхідно і надалі спільно з батьками працювати над формуванням мотивації до навчання.

Деякі учні беруть участь в гуртках: Іванов В.( музична школа); Джигалюк А., Небор Н., Варфоломєєв В. (футбол); Чачанко С., Шарлота Т. (фрористика); Османова Н., Оласюк В.(танці). Окремі батьки не можуть оплатити гуртки за інтересами, тому їх діти не відвідують. Дівчата класу працюють над випуском стінгазети.

Висновки.Підсумовуючи, варто зазначити, що педагогам необхідно докласти багато зусиль для формування мотивації до навчання, необхідно підтримувати інтерес до самовдосконалення, до виконання Правил для учнів, ведення здорового способу життя, виконання етичних норм, покращення культури поведінки, збереження життя дітей, формувати, організовувати, розвивати класний колектив, моральні якості учня, патріотичні почуття залучати вчителів, батьків до виховання учнів класу. Оцінюючи учнів 10-В класу можна стверджувати, що з ними легко працювати.


Термінологічний словник
Виховуюче навчання - організація процесу навчання, в ході якого формується світогляд, моральні, естетичні, етичні уявлення та переконання. Термін вперше уведений в педагогіку Й. Гербартом. Це один із принципів навчання, реалізація якого зводиться до органічної єдності знань, умінь, навичок та формування світогляду, якостей особистості, розвитку пізнавальних сил і здібностей учнів.

Взаємодія педагога і вихованців у педагогічному процесі – взаємний вплив дорослого і дітей, у процесі якого здійснюється їхній взаємо розвиток. Каналами взаємодії у педагогічному процесі є діяльність і взаємини вихователя й вихованців. Модель педагогічної взаємодії визначає характер педагогічної системи.

Виховна система – умовно об`єднаний комплекс виховних цілей, людей, що реалізують їх у процесі цілеспрямованої діяльності, відносин між її учасниками, освоєного середовища й управлінської діяльності із забезпечення життєздатності цієї системи.

Виховні цілі – цілі, що відповідають формуванню соціальних і особистісних якостей, а також ціннісно-смислових ставлень людини до навколишнього світу і самої себе.

Девіáнтна поведíнка (відхильна поведінка) — поведінка індивіда або групи, яка не відповідає загальноприйнятим нормам, внаслідок чого відбувається порушення цих норм.

Зміст освіти – система наукових знань про природу і суспільство; особистісний і соціокультурний досвід, які реалізуються, розвиваються і трансформуються в системі освіти. Серед основних компонентів виокремлюють ціннісний, знаковий, діяльнісний, поведінковий, особистісний тощо.

Знання́ — форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини. Виділяють різні види знання: наукове, повсякденне (здоровий глузд), інтуїтивне, релігійне та інші. Повсякденне знання служить основою орієнтації людини в навколишньому світі, основою її повсякденної поведінки і передбачення, але звичайно містить помилки і протиріччя. Науковому знанню властиві логічна обґрунтованість, доведеність, відтворення результатів, прагнення до усунення помилок і подолання суперечок. Знання́ (предмету) — упевнене розуміння предмету, уміння самостійно поводитися з ним, розбиратися в ньому, а також використовувати для досягнення поставленої мети. Знання́ у вузькому сенсі — дані, інформація. Знання́ у широкому сенсі — сукупність понять, теоретичних побудов і уявлень.

Інноваційна поведінка педагога – сукупність зовнішніх виявів його особистості, в яких розкривається внутрішнє «Я» (світовідчуття, світогляд, особистісні особливості), спрямовані на зміну складових сучасної системи освіти.

Інновація – нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в інших цілях.

Компетентність – якість особистості, яка володіє компетенціями.

Компетенція (освітня) – здатність особистості застосовувати засвоєні знання, навчальні вміння й навички, а також способи діяльності у відповідних життєвих ситуаціях для розв’язання практичних й теоретичних задач.

Мета – передбачення головного очікуваного результату будь-якого виду діяльності.

Методика (предметна, фахова) – галузь педагогіки, що вивчає й складає правила і методи викладання якогось навчального предмета; узагальнені правила, методи і вимоги щодо організації, здійснення і оцінювання результатів будь-якої діяльності (освітньої, виховної, дослідницької, управлінської). Методика навчання як окрема дидактика – сукупність упорядкованих знань про принципи, зміст, методи, засоби і форми організації навчально-виховного процесу з окремих навчальних дисциплін, що забезпечують розв’язання завдань.

Навчальність – здатність учня до засвоєння певного обсягу інформації та її застосування в практичній діяльності.

Навчання – внутрішньо і зовні завдана діяльність з пізнання нового; функціонує з перших днів народження до смерті як самонавчання і навчання, організоване іншими.

Оптимізація процесу навчання – система дій, що дозволяє досягти найкращих результатів за мінімально необхідних затрат часу та зусиль педагогів й учнів в конкретних умовах.

Освіта – процес і результат засвоєння людиною системи знань про світ, суспільство, саму себе, способи мислення і діяльності, формування власної особистості; феномен культури, що забезпечує її трансляцію, відтворюваність і зміну; освітній простір – сукупність навчальних закладів, державної системи управління і суспільних об’єднань, які реалізують освітні програми. Освіта призначена, щоб дати новому поколінню початкові знання культури, формуючи поведінку у дорослому житті і допомагаючи у виборі можливої ролі в суспільстві. У широкому сенсі слова, освіта — процес або продукт формування розуму, характеру або фізичних здібностей особистості. У технічному сенсі утворення — це процес, за допомогою якого суспільство через школи, коледжі, університети та інші інститути цілеспрямовано передає свою культурну спадщину — накопичене знання, цінності та навички — від одного покоління іншому. У повсякденному розумінні освіта крім усього іншого передбачає і, в основному, обмежена навчанням учнів учителем. Воно може полягати в навчанні читання, письма, математики, історії та інших наук. Викладачі з вузьких сфер, таких як астрофізика, право, географія або зоологія, можуть навчати тільки даному предмету, звичайно в університетах та інших вишах. Існує також викладання фахових навичок, наприклад, водіння. Крім освіти в спеціальних установах існує також самоосвіта, наприклад, через інтернет, читання, відвідування музеїв або особистий досвід.

Освітній заклад – заклад, що здійснює освітній процес, тобто реалізує одну або кілька освітніх програм.

Освітній стандарт (англ. Standard – норма, зразок, мірило) – мінімально гарантований освітнім закладом рівень освіти.

Оптимізація процесу навчання – система дій, що дозволяє досягти найкращих результатів за мінімально необхідних затрат часу та зусиль педагогів й учнів в конкретних умовах.

Оцінка - вживається в педагогіці для характеристики результатів навчальної діяльності (навчальних досягнень) у 12-бальному або іншому вимірі; думка про обсяг і якість знань, умінь, навичок учня.

Оцінювання – це процес, діяльність експертів (вчителя) за заданими критеріями виявлення обсягу і якості результатів навчальної діяльності учня чи класу в цілому.

Педаго́г (від грец. παιδαγογ — вихователь) — особа, що займається викладацькою чи виховною роботою і має необхідну підготовку в цій області. Вчений, науковець, що займається теоретичними проблемами педагогіки. Зміст професії у вихованні підростаючого покоління. Слово «педагог» у Стародавній Греції означало дослівно «провідник дитини». Так називали не вчителів, а рабів, які відводили дитину до школи і забирали назад. Зазвичай у педагоги вибирали рабів, непридатних ні для якої іншої роботи, але тих, що були вірними домівці.

Педагогічна культура – сутнісна характеристика особистості педагога, здатного до «діалогу культур».

Педагогічна майстерність – високий рівень оволодіння педагогічною діяльністю; комплекс спеціальних знань, умінь і навичок, професійно важливих навичок особистості, що дають змогу педагогу ефективно організовувати навчально-пізнавальну діяльність тих, хто навчається, і здійснювати цілеспрямований педагогічний вплив і взаємодію.

Педагогічна рефлексія (лат. reflexio – відображення, аналіз) – здатність педагога об’єктивно оцінити себе та свої вчинки, зрозуміти, як його сприймають у процесі педагогічного спілкування.

Педагогічна творчість – прийняття і здійснення педагогом оптимальних нестандартних рішень у змінних умовах навчально-виховного процесу.

Педагогічна технологія – своєрідна конкретизація методики, проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка реалізації навчально-виховного процесу; закономірна педагогічна діяльність, яка реалізує науково-обґрунтований проект навчально-виховного процесу і має вищий рівень ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж традиційні методики навчання й виховання.

Педагогічне проектування – цілеспрямована діяльність, яка визначає необхідність педагогічних перетворень, прогнозує та оцінює наслідки реалізації певних педагогічних задумів.

Педагогічний конфлікт – протиріччя між вихователем (вихователями) і вихованцем (вихованцями). Конфлікт буває внутрішній (внутрішньо-особистісний) і зовнішній (міжособистісний і міжгруповий). Залежно від способу розв’язання виокремлюють продуктивні (конструктивні) і деструктивні конфлікти. Продуктивні конфлікти стимулюють розвиток окремої особистості або групи. Наприклад, конфлікт між новатором-педагогом і його інертними колегами керівник навчального закладу може конструктивно використати для оздоровлення, творчого росту колективу. Неправильне сприйняття цієї ситуації може призвести до деструктивного розв’язання проблеми. Способами розв’язання конфлікту є вияв емпатії, компроміс, «третейський суддя», двосторонній аналіз, тимчасовий розрив зв’язку, ультиматум тощо.

Педагогічний такт – принцип міри, необхідний у процесі спілкування з дітьми. Визначається педагогічною майстерністю, досвідом, рівнем культури і особистісними якостями педагога.

Педагогічні здібності – узагальнена сукупність індивідуально-психологічних особливостей і професійно значущих якостей педагога, які забезпечують досягнення високих результатів у педагогічній діяльності. Розрізняють гностичні (вміння пізнавати й отримувати задоволення від пізнання), дидактичні (вміння спілкуватись, співпрацювати), перцептивні (вміння проникати у внутрішній світ дитини, здатність до емпатії), прогностичні (вміння здійснювати педагогічне передбачення, прогнозувати результати взаємодії у педагогічній діяльності) та інші педагогічні здібності.

Передовий педагогічний досвід – навчально-виховна, організаційно-педагогічна діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати у розв’язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових освітніх систем або інтеграції традиційних форм, методів, прийомів та засобів.

Психолого-педагогічний супровід освіти – система взаємопов’язаних заходів щодо вирішення психолого-педагогічних проблем учасників навчально-виховного процесу, яка охоплює індивідуальну і групову діагностику, консультування, побудову індивідуальних навчальних програм тощо.

Процес навчання – сумісна, спеціально організована діяльність вчителя й учнів, керована вчителем і спрямована на здійснення завдань освіти, навчання та розвитку особистості.

Практика (грец. πράξις «діяльність») — доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Навчальна практика — практика формування суб'єктів суспільства. .

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) — душа, дух; λόγος (logos) — вчення, наука) — наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення якій знаходимо в цих явищах.

Система освіти – сукупність навчально-виховних закладів незалежно від їх організаційно-правових форм, типів і видів, які реалізують послідовні освітні програми та державні освітні стандарти різного рівня й спрямованості, а також система органів управління освітою.

Ситуація успіху – суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичного або морального напруження виконавця справи, творця явища.

Соціалізація - комплексний процес засвоєння індивідом певних соціальних ролей або інтеграція до певної соціальної групи. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства. Соціалізація являє собою процес входження людини в суспільство, включення її в соціальні зв'язки та інтеграції її з метою встановлення її соціальності.

Структура уроку – співвідношення компонентів уроку в їхній певній, залежній від типу уроку, послідовності, чим забезпечується цілісність відповідних процесів; засвоєння знань, формування умінь і навичок, застосування знань, умінь і навичок, узагальнення та систематизація знань тощо.

Творча самореалізація педагога – процес здійснення творчих задумів педагога для досягнення цілей у вирішенні особистісно-значущих педагогічних проблем.

Тема – предмет вивчення, викладу; частина наукової проблеми, що обіймає кілька питань.

Технологія – в педагогіці сукупність знань і способів оптимального відбору змісту, вибору засобів і методів певного виду діяльності (освітньої, виховної, наукової, управлінської), що забезпечують цілеспрямований рух мети до результату.

Уміння (навички) — здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навиків. Уміння передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; формування умінь є складним процесом аналітико-синтетичної діяльності кори великих півкуль головного мозку, в ході якого створюються й закріплюються асоціації між завданням, необхідними для його виконання знаннями та застосуванням знань на практиці.

Учи́тель — людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні — спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Якість освіти – рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей; рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-виховним закладом.

Список використаних джерел

1. Бондар В. І. Дидактика. – К.:Либідь, 2005. – 264с.


2.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний

посібник. – К.:Академвидав, 2004. – 352с.


3.Загальна психологія. Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін..- К.: Либідь,2005. – 464с.
4.Закон України «Про вищу освіту». - Голос України від 06.08.2014.— № 148
5. Методика навчання історії в школі. Пометун О.І. – К.:Ґенеза,

2006. – 328с


6. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Історія України. Всесвітня історія. Основи правознавства. –К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 96с.


  1. Пермяков О.А. Педагогіка: навч. Посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов/ . – К.: Знання, 2006. – 172с.

8.Положення про проведення практики студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки//Матеріали до організації навчального процесу у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки// Упоряд. С.В. Гаврилюк, Л.О. Заєць. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С.280-283

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Організація та проведення iconОрганізація, підготовка та проведення спеціальних операцій
Овс, діяльність міліції громадської безпеки, забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, організація охорони громадського...
Організація та проведення iconРекомендації до підготовки та проведення заняття
Розвиток та трансформація наукових понять суспільної географії, зокрема, система» та «комплекс», «розміщення», «організація», «територіальна...
Організація та проведення icon«Публічна влада – активна громада»
Дрогобицька громадська організація Клуб «Соціс», Дрогобицька організація Національної Спілки журналістів України, Дрогобицький осередок...
Організація та проведення iconСценарій ходу заходу викладається детально в такій послідовності: · вступ
Важливою складовою у діяльності бібліотеки є організація та проведення різноманітних масових заходів щодо просвіти та дозвілля
Організація та проведення iconМетодичні рекомендації щодо організація та проведення заходів до відзначення 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка
Черкащину та її видатних земляків, викликати почуття любові до свого рідного краю, гордості за його здобутки, формувати національну...
Організація та проведення iconКонкурсу «Мистецтво проти засилля корупції»
Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової освіти «атенеум» за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту...
Організація та проведення iconМетодичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»
«Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» для студентів спеціальності 060101«Правознавство»
Організація та проведення iconB1/2 це нова частина підручника для молоді та дорослих, яка завершує рівень в комунікативному курсі
Тематика цього підручника цікава та актуальна: організація відпочинку та туристичні подорожі, професійне життя, пошук нової роботи...
Організація та проведення iconМетодичні вказівки до проведення бесід 16 Розділ ІІ. Впровадження ефективних форм, методів І прийомів сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках малювання у початкових класах 20
Розділ І. Організація сприймання естетичних явищ у житті І мистецтві на уроках-бесідах у 1-4 класах 6
Організація та проведення iconУкладач петряєва т. С. П'ятихатки – 2016 Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів
Організація педагогічної підтримки самовизначення школярів. Інформаційний збірник. Випуск 4 / Укладач Т. С. Петряєва. – П’ятихатки...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка