Основи журналістики науково-допоміжний список літературиСкачати 228,93 Kb.
Дата конвертації11.06.2017
Розмір228,93 Kb.


Київський національний університет культури і мистецтв
Бібліотека


Основи журналістики
науково-допоміжний список літератури

(до Дня журналіста України)

Київ – 2011

Укладачі: О. О. Скаченко, зав. сектору методичної роботи

І. Л. Маловська, зав. відділу наукової інформації


Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2011. – 24 с.

У списку літератури, що складається з 8 розділів, представлені видання з фонду наукової бібліотеки КНУКіМ (монографії, навчальні посібники, довідники, статті з періодичних видань).

Для зручності пошуку пропонуються шифри бібліотеки.
З м і с т

Всеукраїнські громадські організації журналістів…….5 1. Законодавча і нормативна база………………….……6

 2. Довідкові видання………………………………….….7

 3. Історія журналістики……………………………….…8

 4. Види, типи, жанри журналістики……………….…..12

 5. Телевізійна журналістика…………………………....17

 6. Журналістська майстерність………………………...18

 7. Журналістська етика………………………………....18

 8. Статті з періодичних видань………………………...19

Додаток………………………………………………….23

Журналіст – громадський контролер, дипломат, адвокат, суддя, «батько міста», депутат, оратор.

Він – лікар, доглядальниця, рятівник, санітар, гіпнотизер, аптекар, кухар.

Журналіст – поліцейський, громадський обвинувач, страж цнотливості, цензор моралі, спортсмен, атлет, велосипедист, мисливець, кореспондент, довідкове бюро, артист, музикант в теорії та практиці.

При всьому тому журналіст – письменник, навіть учений, біограф, професор і домашній учитель.

Часто журналіст представляє собою хороброго солдата, так як він, хоча і не револьвером і мечем, але не менш слабким знаряддям – талановитим пером відстоює принципи правди й істини.

Журналіст – алхімік, який з паперу робить золото, а із золота папір.


Лемке М. Думы журналиста.

СПб.: Изд-во М. В. Пирожкова, 1903. С. 68–69.


Всеукраїнські громадські організації журналістів:
Національна спілка журналістів України
Незалежна медіа-профспілка України

Комісія з журналістської етики
Міжнародні організації:
Міжнародна комісія юристів
Міжнародна асоціація медіа та комунікації

Програма порівняльного права та політики Оксфордського університету

 1. Законодавча і нормативна база 1. Конституція України : закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

 2. Про доступ до публічної інформації : закон України вiд 13.01.2011 № 2939-VI // Голос України. – 2011. – 9 лют.

 3. Про інформацію : закон України вiд 02.10.1992 № 2657-XII [Електронний ресурс] [документ 2657-12, остання редакцiя вiд 09.05.2011]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12

 4. Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» : закон України [Електронний ресурс] [документ 2938-17, редакцiя вiд 13.01.2011]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2938-17

 5. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : закон України вiд 23.09.1997 № 539/97-ВР [Електронний ресурс] [документ 539/97-вр, остання редакцiя вiд 09.05.2011 на пiдставi 2938-17]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0&p=1217856518710949

 6. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : закон України вiд 16.11.1992 № 2782-XII [Електронний ресурс] [документ 2782-12, остання редакцiя вiд 09.05.2011 на пiдставi 2938-17]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2782-12&p=1217856518710949

 7. Про інформаційні агентства : закон України вiд 28.02.1995 № 74/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F95-%E2%F0&p=1217856518710949

 8. Про телебачення і радіомовлення : закон України вiд 21.12.1993 № 3759-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3759-12&p=1217856518710949

 9. Про авторське право і суміжні права : закон України вiд 23.12.1993 № 3792-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12&p=1217856518710949

 10. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів : закон України вiд 23.09.1997 № 540/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=540%2F97-%E2%F0&p=1217856518710949

 11. Про захист суспільної моралі : закон України вiд 20.11.2003 № 1296-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15&p=1217856518710949

 12. Про державну таємницю : закон України вiд 21.01.1994 № 3855-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3855-12&p=1217856518710949

 13. Етичний кодекс українського журналіста [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Комісії з журналістської етики. – Режим доступу http://www.cje.org.ua/documents/47/

 14. Декларація принципів поведінки журналістів [прийнята на ІІ всесвітньому Конгресі Міжнародної федерації журналістів (Бордо, 25-28 квітня 1954р.), зі змінами на 18-му всесвітньому Конгресі МФЖ (Хельсингьор, 2-6 червня 1986р.)] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Комісії з журналістської етики. – Режим доступу http://www.cje.org.ua/international/39/

 15. Кодекс професійної етики українського журналіста [прийнятий на Х з'їзді Національної спілки журналістів України (квітень 2002 року)] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Комісії з журналістської етики. – Режим доступу http://www.nsju.org/tabmenu/kodeks_etiki

 16. Про етичні принципи журналістики : резолюція 1003 (1993) Ради Європи [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Комісії з журналістської етики. – Режим доступу http://www.cje.org.ua/international/88/

 17. Свобода вираження поглядів у ЗМІ в Європі : рекомендація 1589 (2003) Ради Європи [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Комісії з журналістсь-кої етики. – Режим доступу http://www.cje.org.ua/international/40/ 1. Довідкові видання
 1. Ч601.1

Б 734

Богданов Н. Г. Справочник журналиста / Н. Г. Богданов, Н. Г. Вяземский. – Л. : Лениздат, 1971. – 687 с.


 1. Ч610я2

Г 831

Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів : Вища школа, 1974. – 295 с.

 1. Ч60я2

П 88

Публіцистика. Масова комунікація : медіа-енциклопедія / за заг. ред. В. Ф. Іванова. – К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.


 1. Ч601я2

С 482

Словник журналіста : терміни, мас-медіа, постаті / за ред. Ю. Бідзілі ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 223 с.


 1. Ч61я2

Я 454

Якимович Ю. К. Мир печати : Популярный иллюстрированный сло-варь-справочник / Ю. К. Якимович. – М. : Дограф, 2001. – 295 с.: ил 1. Історія журналістики
 1. Ш5(2=Р)5-4

Б 12

Бабаев Э. Г.Бабаев, Эдуард Григорьевич Лев Толстой и русская журналистика его эпохи / Э. Г. Бабаев. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – 294 с.


 1. Ч610.4(4/8)

Б 375

Беглов С. И.Беглов, Спартак Иванович Монополии слова / С. И. Беглов. – 2-е изд., доп. – М. : Мысль, 1972. – 454 с.: ил


 1. Ч601

Ж 92

Журналістика: преса, телебачення, радіо : респ. міжвід. наук. зб. / М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вища школа. Вид-во при КДУ. – 1980

Вип. 8. – 1980. – 145 с.


 1. Ч601

Ж 92

Журналістика: преса, телебачення, радіо : респ. міжвід. наук. зб. / М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Вища школа. Вид-во при КДУ. – 1980

Вип. 9. – 1980. – 136 с.


 1. Ч601.4(4УКР)

Ж 92

Журналістська осінь - 2002 : дискусія про політичний тиск та цензуру в українських медіа : зб. статей «Телекритики» / Фонд медіа-ініціатив. – К., 2003. – 104 с.


 1. Ч601.3

З-303

Западов А. В. Русская журналистика ХVІІІ века / А. В. Западов ; АН СССР. – М. : Наука, 1964. – 224 с. – (Науч.-попул. серия)


 1. Ч601.3(4УКР)я43

З-415

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. – Львів. – 1994.

Вип. 10. – 2002. – 559 с.


 1. Ч601.3(4УКР)я43

З-415

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. – Львів. – 1994.

Вип. 11 . – 2003. – 886 с.


 1. Ч601.3(4УКР)я43

З-415

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. – Львів. – 1994.

Вип. 12. – 2004. – 510 с.


 1. Ч601.3(4УКР)я43

З-415

Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Науково-дослідний центр періодики. – Львів. – 1994.

Вип. 13. – 2005. – 635 с.


 1. Ч601.3

І- 907

Історія української дожовтневої журналістики : Посібник для студ. вузів. – Львів: Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1983. – 511 с.

 1. Ч610.3(0)я73

И 907

История печати : антология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающ. по напр. подгот. бакалавров и магистров «Журналистика» и спец. подготовки дипломированных специалистов «Журналистика» / сост., предисл. и комент. Я. Н. Засурского, Е. Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 419 с. – (Классика журналистики)
 1. Ч610.3(0)

И 907

История печати : антология. – М. : Аспект Пресс. – (Классика журналистики)

Т. ІІІ / сост., предисл. и коммент. Я. Н. Засурского, О. А. Бакулина. – 2008. – 271 с.
 1. Ч601.3

И 907

История русской журналистики XVIII – XIX веков : учеб. для студ. ун-тов и полиграф. ин-тов / ред. А. В. Западов. – 3-е изд. – М. : Высш. школа, 1973. – 518 с.


 1. Ш5(2=Р)7-4...1

К 238

Карлова Т. С. К. Чуковский – журналист и литературный критик / Т. С. Карлова. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1988. – 144 с.


 1. Ч601

М 69

Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – 511 с.


 1. Ч601.3(4УКР)я73

М 69

Михайлин І. Л. Історія української журналістики XIX століття : Підручник для студ. ВНЗ / І. Л. Михайлин ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., доп. і поліпш. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 719 с.


 1. Ч601.4(4/8)

М 581

Міжнародна журналістика–2000 : зб. робіт магістрів і спеціалістів із спеціалізації «Міжнародна журналістика» / наук. ред. О. К. Мелещенко ; КНУ, Ін-т журналістики. – К., – 2000– . –

Вип. 2. – К., 2000. – 135 с. 1. Ч601.4(4/8)

М 581

Міжнародна журналістика-2002 : зб. робіт магістрів і спеціалістів із спеціалізації «Міжнародна журналістика» / наук.-ред. О. К. Мелещенко ; КНУ, Ін-т журналістики. – К. – 2000.

Вип. 3. – 2002. – 187 с.
 1. Ч601.3

О-952

Очерки по истории русской журналистики и критики / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова, Филологический ин-т. – Л., 1950. – …

Т. 1. ХVІІІ век и первая половина ХІХ века. – 1950. – 604 с.
 1. Ч601.3

О-952

Очерки по истории русской журналистики и критики / Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Филологический ин-т. – Л., 1950. – …

Т. 2. Вторая половина ХІХ века. – 1965. – 516 с.
 1. Ч601.3(4УКР)-8

Р 697

Романюк М. М. Оратаї журналістської ниви : Українські редактори, видавці, публіцисти / М. М. Романюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук-дослід. центр періодики. – Львів, 2002. – 235 с.


 1. Ч601.3(4УКР)-8

Р 697

Романюк М. М. Оратаї журналістської ниви : Українські редактори, видавці, публіцисти / М. М. Романюк. – Львів. – 2002. – …

Кн. 2. – 2004. – 238 с.
 1. Ч601.3(4УКР)

С 60

Солдаты слова : очерки, воспоминания, биографические справки о фронтовиках - журналистах и писателях / сост. П. Ф. Богданов ; Донец. обл. орг. нац. союза журналистов Украины. – 2-е изд., доп. – Донецк: ТОВ «Алан», 2003. – 527 с.


 1. Ш5(2=Р)4я73

Т 232

Татаринова Л. Е. История русской литературы и журналистики XVIII века : учеб. пособие для вузов по специальности «Журналистика» / Л. Е. Татаринова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. – 334 с.: ил

 1. Ч602.3(4УКР)

Т 417

Тимошик М. С. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР (1986–1991) : монографія / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2010. – 238 с.


 1. Ч601.4(4УКР)

У-455

Українська журналістика, 90 : тези доповідей республіканської наук.-практ. конф. / відповід. ред. А. З. Москаленко, О. Ф. Коновець ; Спілка журналістів України, АН України, Київ. ун-т. – К., 1991. – 99 с.


 1. Ч755.22:Ч602

Ч-498

Черняков Б. І. Журналістикознавчі публікації у серіальних виданнях Київського університету ім. Тараса Шевченка, 1958–1998 : бібліогр. покажчик / Б. І. Черняков ; Київ. ун-т, Ін-т журналістики. – К., 1999. – 32 с. 1. Види, типи, жанри журналістики 1. Ч602.1

А 471

Алексеев В. А. Очерк : спецкурс для студ. заочн. отд-ния / В. А. Алексеев ; ЛГУ, Ф-т журналистики. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1973. – 84 с.


 1. Ч601.1

Б269

Барыкин К. К. Пишу, печатаю, диктую ... : рассказы о журналист. инструментарии. История. техника применения. Разбор практики. Советы / К. К. Барыкин. – 2-е изд., перераб. – М. : Политиздат, 1979. – 125 с.


 1. Ч603

Б 77

Бойд Е. Ефірна журналістика : технології виробництва ефірних новин / Е. Бойд ; пер. з англ. О. О. Колот ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 429 с.: іл

 1. Ч601я73

В 145

Вайшенберг З. Новинна журналістика : стандарти якості журналістської практики : навч. посібник / З. Вайшенберг. – К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2004. – 262 с.


 1. Ч602.1

В 186

Варустин Л. Э. Спроси у семерых... : проблемы журналистского творчества / Л. Э. Варустин. – Л.: Лениздат, 1982. – 152 с.


 1. Ч601.1

В 24

Введение в теорию журналистики : учеб. пособие для вузов по спец. «Журналистика». – М. : Высш. школа, 1980. – 287 с.


 1. Ч601я73

Г 858

Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики : підручник / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр ; КНУ, Ін-т журналістики. – К. : Київський університет, 2002. –303 с.


 1. Ч601

Д 858

Дуцик Д. Р. Політична журналістика / Д. Р. Дуцик ; Києво-Могилянська академія, Національний університет. – К.: КМ Академія, 2005. – 137 с.


 1. Ч601я73

З-466

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т. –2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : ПАІС, 2004. – 267 с.


 1. Ч601

К 204

Каппон Р. Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс : професійний порадник / Р. Дж. Каппон ; пер. з англ. А. Іщенко, Б. м., 2005. – 158 с.


 1. Ч601я73

К 262

Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ, що навчаються за спец. «Журналістика» / В. О. Карпенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К. : Нора-прінт, 2002. – 347 с.


 1. Ч601

К 791

Крейг Р. Інтернет-журналістика : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Р. Крейг ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : КМ Академія, 2007. – 323 с.


 1. Ч601я73

К 891

Кузнецова О. Д. Аналітичні методи в журналістиці : навч. посіб. для студ. ф-ту журналістики / О. Д. Кузнецова ; М-во освіти України, Львів. держ. ун-т. – Львів, 1997. – 110 с.


 1. Ч601я73

Л 12

Ла Рош В. Вступ до практичної журналістики (з докладним описом шляхів здобуття освіти у Німеччині) : навч. посіб. / Вальтер Ла Рош. – К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2005. – 229 с.


 1. Ч601я73

М 69

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підруч. для студ. ВНЗ / І. Л. Михайлин. – Вид. 3-тє, допов. і поліпш. – К. : ЦУЛ, 2002. – 284 с. – (Гуманітарні науки).


 1. Ч601я73

М 69

Михайлин І. Л. Основи журналістики : підруч. для студ. ВНЗ / І. Л. Михайлин. – Вид. 3-тє, допов. і поліпш. – К. : ЦУЛ, 2003. – 284 с. – (Гуманітарні науки)


 1. Ч601я73

М 82

Москаленко А. З. Вступ до журналістики : підручник / А. З. Москаленко. – К. : Школяр, 1997. – 300 с.: граф.


 1. Ч60я73

М 82

Москаленко А. З. Основи масово-інформаційної діяльності : підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, В. Ф. Іванов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1999. – 627 с. 1. Ч601я73

М 82

Москаленко А. Теорія журналістики : підручник / А. Москаленко. – К. : Експрес-об’ява, 1998. – 334 с.


 1. Ч601я73

М 82

Москаленко А. З. Теорія журналістики : навч. посіб. / А. З. Москаленко. – К. : ЕксОб, 2002. – 334 с. 1. Ч603.2

Н 732

Новини VS. Новини : виборча кампанія в новинних телепрограмах / за ред. Н. Костенко та В. Іванова ; Ін-т соціології НАН України, Ін-т журналістики Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка, Академія української преси. – К. : Центр Вільної Преси, 2005. – 212 с.


 1. Ч601я73

П 125

Павлюк П. А. Практическая журналистика : учебник для студ. ф-та журналистики / П. А. Павлюк ; Христианский гуманитарно-экономический открытый ун-т. – Одесса, 2002. – 139 с.


 1. Ч601

П 355

Петрова Н. Медіа-право : для студ. факультетів / відділень журналістики / Н. Петрова, В. Якубенко ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 276 с. 1. Ч602я73

Т 356

Тертычный А. А. Жанры периодической печати : учеб. пособие для студ. ВУЗов, обучающихся по напр. подготовки бакалавров и магистров «Журналистика» и спец. подготовки дипломир. спец. «Журналистика» / А. А. Тертычный. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 320 с.


 1. Ф4(0,8)5

Т 381

Техника дезинформации и обмана. – М. : Мысль, 1978. – 246 с.


 1. Ч60

Ф342

Федотова Л. Н. Массовая информация : стратегия производства и тактика потребления / Л. Н. Федотова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 231 с.


 1. Ч602.1

Ф 815

Фотография в прессе: проблемы истории, теории и фотожурна-листского мастерства : тезисы докладов Всесоюзной науч.-практ. конференции / Киев. гос. ун-т. – К., 1989. – …Ч. 1. – 1989. – 95 с.


 1. Ч601я73

Х 171

Халер М. Інтерв’ю : навч. посіб. / М. Халер ; за заг. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія Української Преси, 2008. – 403 с.


 1. Ч601я73

Х-171

Халер М. Пошук і збір інформації : навч. посіб. / М. Халер. – К.: Академія Української Преси, 2006. – 307 с.


 1. Ч601.1

Ч 498

Черняков Б. І. Зображення в культурі і журналістикознавстві / Б. І. Черняков ; Київ. ун-т, Ін-т журналістики, Центр вільної преси. – К., 1998. – 23 с.


 1. Ч601.1

Ч 498

Черняков Б. І. Методи дослідження ранньої зображальної журналістики / Б. І. Черняков ; Київ. ун-т, Ін-т журналістики, Центр вільної преси. – К., 1998. – 19 с.


 1. Ч601я73

Ч 498

Черняков Б. І. Розвиток технологій ілюстрування творів ранньої зображальної журналістики : навч. посіб. / Б. І. Черняков ; Київ. ун-т, Ін-т журналістики. – К., 1999. – 23 с.

 1. Ч602.1

Ч 498

Черняков Б. І. Формотворення в зображальній публіцистиці / Б. І. Черняков ; Київ. ун-т, Ін-т журналістики, Центр вільної преси. – К., 1998. – 23 с.


 1. Ч601

Ч-498

Черняков Б. І. Фотографія в журналістиці: від винайдення до початку ХХ ст. : навч. посіб. / Б. І. Черняков ; Київ. ун-т, Ін-т журналістики, Центр вільної преси. – К., 1999. – 59 с.


 1. Ч601

A10

Черняков Б. І. Фотографія в журналістиці : програми нормативних курсів / Б. І. Черняков ; Київ. ун-т, Ін-т журналістики. – К., 1998. – 34 с.


 1. Ч601

Ч-498

Черняков Б. И. Фотография в изобразительной журналистике : генезис технических и творческих возможностей : монография / Б. И. Черняков ; М-во образования Украины, Ин-т системных исслед. образования, Киев. ун-т. –К., 1996. – 119 с. 1. Телевізійна журналістика
 1. Ч603.2я73

Б 902

Бугрим В. В. Журналіст на телеекрані : посібник для студ. iн-ту журналістики / В. В. Бугрим ; Київ. нац. ун-т, Ін-т журналістики. – К., 2000. – 45 с. – (Слово-зброя; №10)


 1. Ч603.2я73

Б 902

Бугрим В. В. Телебачення прямого ефіру : навч. посіб. для студ. ф-тiв журналістики ун-тів / В. В. Бугрим, І. Г. Мащенко. – К. : Либідь, 1991. – 199 с.


 1. Ч603.2я73

Б 902

Бугрим В. В. Телевізійні мости : yавч.-метод. посіб. для фахівців телевізійної журналістики / В. В. Бугрим, І. Г. Мащенко ; Ін-т журналістики КНУ. – 2-ге вид., до-оформ. – К., 2002. – 51 с.

 1. Ч603.2

К 891

Кузнецов Г. В. ТВ-журналистика : критерии профессионализма / Г. В. Кузнецов. – М.: РИП-холдинг, 2004. – 220 с. – (Практическая журналистика)


 1. Ч603.2я73

М 91

Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 «Журналистика» / С. А. Муратов. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 202 с.


 1. Ч603.2я73

Т 311

Телевизионная журналистика : учебник для студ. высш. учеб. за-ведений, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика» / ред. кол.: Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ; М. : Высш. Школа, 2002. – 300 с.


 1. Ч603.2я73

Я 471

Яковець А. В. Телевізійна журналістика : теорія і практика / А. В. Яковець. – К. : КМ Академія, 2007. – 239 с. 1. Журналістська майстерність
 1. Ч601

Р 39

Рендол Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол ; пер. з англ. М. Марченко ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 150 с. 1. Журналістська етика

 1. Ч601я73

І-201

Іванов В. Ф. Журналістська етика : підручник для студ. ВНЗ / В. Ф. Іванов, В. Є. Сердюк. – К. : Вища школа, 2006. – 231 с.


 1. Ю715.4

А 21

Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста : парадоксы развития, поиски, перспективы / Д. С. Авраамов. – М. : Мысль, 1991. – 255 с.

 1. Ч601.1

Ж 92

Журналист, пресса, читатель. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. – 121 с.


 1. Ч601

К 381

Кібл Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; пер. з англ. Д. І. Смоляк ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – 188 с. 1. Статті з періодичних видань 1. Анпилогова Л. Обучение студентов-журналистов профессиональному общению / Л. Анпилогова // Педагогика. – 2003. – № 3. – C. 71-76.
 1. Безлюдна А. Новини - це відповідально : [розмова з головою інформаційно-аналітичної служби телеканалу Інтер] / А. Безлюдна // Політика і культура. – 2000. – № 42. – C. 46–47.
 1. Буравчикова Д. Речевой портрет современного журналиста / Д. Буравчикова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2009. – № 1. – C. 113–125.
 1. Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье // Культурология. – 2003. – № 4. – C. 151–154.
 1. Винников А. Кодификация профессионального поведения журналистов / А. Винников // Персонал. – 2002. – № 9. – C. 64–68.
 1. Володина С. PR-текст в системе дискурсивных взаимодействий / С. Володина // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2007. – № 5. – C. 6–14.
 1. Гавеля О. Трансформація культурних цінностей в умовах функціонування конвергентної журналістики / О. Гавеля // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – C. 35–37.
 1. Галич В. Олесь Гончар – редактор / В. Галич // Вітчизна. – 2004. – № 3/4. – C. 141–147. 1. Голикова Л. Типология деловых журналов / Л. Голикова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2007. – № 5. – C. 41–52.
 1. Горохов В.  М. Реклама и журналистика в России : интегрированная коммуникационная модель / В. М. Горохов, Т. Э. Гринберг // Вестник МГУ. Сер. 10. Журналистика. – 2001. – № 1. – C. 31–39.
 1. Жарких Д. Вітчизняна журналістика та її камені спотикання : [проблеми сучасної української журналістики] / Д. Жарких // День. – 2001. – 12 жовт. – C. 17.
 1. Землянова Л. Фреймирование международных новостей (мнения современных зарубежных аналитиков) / Л. Землянова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2008. – № 1. – C. 74–81.
 1. Кайда Л. Эссе как жанр в литературе и публицистике / Л. Кайда // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2008. – № 4. – C. 19–24.
 1. Коробов А. Защита социальных прав населения как одна из функций журналистики / А. Коробов // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2007. – № 1. – C. 131–136.
 1. Костенко О. Деякі проблеми кримінально-правої охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / О. Костенко // Право України. – 2010. – № 9. – C. 256–262.
 1. Круглова Л. Гибридные медиа: роль видео в новых медиа / Л. Круглова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2010. – № 4. – C. 101–105.
 1. Лащук О. Композиционные особенности информационных текстов / О. Лащук // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2008. – № 4. – C. 83–92.
 1. Лавріненко О. «Інформування, а не вплив – найважливіша для демократії функція журналіста», – вважає Сабіне Штьор, перший секретар, керівник відділу преси і протоколу посольства ФРН в Україні / О. Лавріненко // День. – 2001. – 3 лют. – C. 5.
 1. Лазутина Г. Новостная журналистика в свете предметно-функционального подхода к дифференциации жанров / Г. Лазутина, С. Распопова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2008. – № 5. – C. 82–98.
 1. Любимов Б. Радиовещание Би-Би-Си на современном этапе / Б. Любимов // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2004. – № 2. – C. 66–82.
 1. Марущак А. Доступ журналістів до інформації: особливості правового статусу / А. Марущак // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – C. 63–65.
 1. Некляев С. Инфографика: принципы визуальной журналистики / С. Некляев // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2010. – № 4. – C. 53–66.
 1. Павликова М. М. Сколько лет «новой журналистике» : [развитие электронных средств массовой информации] / М. М. Павликова // Вестник МГУ. Сер.10. Журналистика. – 2000. – № 5. – C. 101-119.
 1. Павликова М. М. Современная журналистика: профессия в условиях гражданского и информационного общества / М. М. Павликова // Вестник МГУ. Сер.10. Журналистика. – 2001. – № 1. – C. 107–111.
 1. Партико З. Інформаційні норми редагування повідомлень / З. Партико // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 11. – C. 12–18.
 1. Пашков Г. Н. Журналистика Испании / Г. Н. Пашков, Н. В. Урина // Вестник МГУ. Сер.10. Журналистика. – 2001. – № 5. – C. 68–71.
 1. Прохоров Е. Идеи синергетики и методология журналистики / Е. Прохоров // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2009. – № 2. – C. 13–30.
 1. Прохоров Е. П. «Принцип дополнительности» в теории журналистики / Е. П.Прохоров // Вестник МГУ. Сер.10. Журналистика. – 2001. – № 1. – C. 17–22.
 1. Різун В. Правда і кривда : історія взаємин з точки зору медіаосвіти / В. Різун // Соціальна психологія. – 2008. – № 2. – C. 60–70.

 2. Савицкий В. Новый формат игры или новый жанр публицистики? / В. Савицкий // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2010. – № 4. – C. 123–133.
 1. Сасинска-Класс Т. Роль журналистов в общественной сфере: проблемы и возможности / Т. Сасинска-Класс // Вестник МГУ. Сер.10. Журналистика. – 2001. – № 4. – C. 27–33.
 1. Урина Н. Итальянская журналистика / Н. Урина // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2007. – № 6. – C. 36–43.
 1. Фінклер Ю. Друковані мас-медіа як фактор тиску: до постановки проблеми / Ю. Фінклер // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 5. – C. 22–23.
 1. Шилина М. Интернет-коммуникация и тенденции трансформации системы общественных связей / М. Шилина // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2010. – № 4. – C. 81–90.
 1. Шилина М. Тренды развития коммуникаций в XXI веке и парадигмы теории журналистики / М. Шилина // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2009. – № 2. – C. 51–57.

ДОДАТОК 1. Ч60

Л 203

Лалл Д. Мас-медіа, комунікація, культура : глобальний підхід / Д. Лалл ; пер. з англ. О. Гриценка, С. Т. Гарастович, А. Гриценко ; за ред. О. Гриценка, Н. Гончаренко. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.


 1. Ч60

К 62

Коль А. Робота з мас-медіа : експрес-курс / А. Коль. – К. : Академія Української Преси: Центр Вільної Преси, 2005.


 1. Ч602(4УКР)я73

Ж 674

Животко А. Історія української преси : навч. посіб. для студ. ф-тів журналістики вищих закладів освіти / А. Животко. – К. : Наша культура і наука, 1999. – 360 с.: портр. – (Літературні пам’ятки України)


 1. Ч602(4УКР)

П 181

Паримський І. С. Національна преса : сучасні проблеми теорії : монографія / І. С. Паримський ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 288 с.


 1. Ч603.1я73

Г 749

Гоян О. Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом «Журналістика» / О. Я. Гоян ; Київ. нац. ун-т, Ін-т журналістики. – 2-ге вид., допов. – К. : Веселка, 2004. – 245 с.


 1. Ч603.1я73

С 506

Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики : учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по напр. и спец. «Журналистика» / В. В. Смирнов. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 288 с.


 1. Ч631.162.1я73

М 642

Миронченко В. Я. Основи інформаційного радіомовлення : підручник для студентів ун-тів спец. «Журналістика» / В. Я. Миронченко ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Київ. ун-т. – К., 1996. – 438 с.

 1. Ч60я73

І-741

Інформаційна політика : навч. посіб. / Укр. Академія держ. управління при Президентові України. – К. : УАДУ. – 2002. – (Б-ка магістра)

Ч.1 / уклад. Г. Почепцов, С. Чукут. – 2002. – 87 с.
 1. Ч60

С 916

Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ : Шляхи роздержавлення української преси / за ред. В. Іванова та Н. Ланге ; Академія Української Преси, Фонд Конрада Аденауера. –2-ге вид., допов. та випр. – К. : Академія Української Преси, 2008.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Бібліотека сергій Данилович Безклубенко Біобібліографічний покажчик До 80-річчя від дня народження Київ 2012
2012 -> Культурна спадщина України
2012 -> М. М. Поплавський доктор педагогічних наук
2012 -> Надвірнянська центральна районна бібліотека Відділ краєзнавчої літератури Володимир Луців: співак, бандурист, громадський діяч
2012 -> Аплікаційна форма на участь в Міжнародній позаконкурсній програмі відеопоетичної премії бук назва роботи
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Клінічні практичні настанові kdigo з анемії при ххн члени ради kdigo
2012 -> Маркетингові технології економічного зростання за редакцією
2012 -> Уроку: №19. Трагедія "фуст". Загальна характеристика змісту, історія життєвих шукань Фауста


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconНауково-методичний центр
Розділ науково-методичні основи розвитку інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури
Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconРівненська державна обласна бібліотека пам’ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років Науково-допоміжний покажчик Рівне 2008
Пам'ять століть: Магдебурзькому праву Дубна 500 років: Науково-допоміжний покажчик / Уклад.: П.І. Демчук; Н. М. Кожан; Наук ред.:...
Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconУрок на високому науково-методичному рівні в рамках ммс методистів. Список використаної літератури

Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconЛядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconЛекції з курсу «основи суспільної географії» Теоретичні та методологічні основи курсу «Основи суспільної географії»”
Як навчальна дисципліна вона дає науково обґрунтоване уявлення про характер взаємодії суспільства й природи, про форми І тенденції...
Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconЦ біобібліографічний список літератури
Мілорад Павич: біобібліогр список л-ри / уклад. Моцак В.І; ред. Іоаніді О. В.; Цбс поділ р-ну, б-ка ім. А. Головка. – К., 2013. –...
Основи журналістики науково-допоміжний список літератури iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20сБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка