Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудовоїСторінка1/2
Дата конвертації20.04.2017
Розмір0,52 Mb.
  1   2


ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Актуальні питання трудової підготовки учнів у сучасній школі : монографія / [В. Г. Гетта, С. В. Горчинський та ін.] ; за наук. ред. В. Г. Гетти ; Чернігів. нац. пед.ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Компринт, 2014. – 381 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-7144-99-0

 2. Березан, Ольга Веніамінівна. Календарно-тематичне планування з хімії. 7-11 класи / [Березан О. В. ; обкл. Світлана Бєдна ; відп. за вип. Сергій Дунаєвський]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 111 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-07-2186-9

 3. Богуш, Алла Михайлівна. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. / Алла Богуш, Надія Луцан ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – 3-тє вид. допов. – Київ : Слово, 2014. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-966-194-185-3

 4. Богуш, Алла Михайлівна. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Богуш, І. Попова. – Київ : Слово, 2014. – 194 с. – Бібліогр.: с. 163-170. – ISBN 978-966-194-183-9

 5. Будна, Наталя Олександрівна. Природознавство. 3 клас : Конспекти уроків : посіб. для вчителя / Будна Н. О., Гладюк Т. В., Гладюк М. М. ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Мигаль ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 271 с. – (Бібліотека вчителя) (За новою програмою. Природознавство. 3). – Бібліогр.: с. 271. – До підручника Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3861-4

 6. Будна, Наталя Олександрівна. Уроки з основ здоров'я. 3 клас : До підруч. Беха І. Д., Воронцової Т. В., Пономаренка В. С., Страшка С. В. / Н. О. Будна ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Мигаль ; обкл. Євгенії Рудюк]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 158, [1] с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Основи здоров'я. 3 ). – Бібліогр.: с. 159. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3904-8

 7. Будна, Наталя Олександрівна. Уроки розвитку зв'язного мовлення. 3 клас : до підруч. М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківської / Н. О. Будна ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Мигаль ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 96 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Українська мова. 3 ). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3913-0

 8. Вартабедян, Людмила Владимировна. Русский язык. 1 класс : Конспекты уроков : [пособие для учителя] : [к учебнику В. И. Стативки, Е. И. Самоновой] / Л. В. Вартабедян ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Наталія Гаврішко ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 143 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (По новой программе. Русский язык. 1). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серии). – ISBN 978-966-10-3873-7

 9. Вартабедян, Людмила Владимировна. Русский язык. 3 класс : конспекты уроков : [пособие для учителя] / Л. В. Вартабедян ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Наталія Гаврішко ; обкл. Аіни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 159 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (По новой программе. Русский язык. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серии). – ISBN 978-966-10-3940-6

 10. Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. № 3 (додаток 2). Тематич. вип. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу / [голов. ред. Віктор Андрущенко ; редкол.: Віль Бакіров, Леонід Губерський та ін.]. – [Київ] : [б. в.], 2013. – 255, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 11. Газилишин, Наталія Богданівна. Українська мова. 3 клас : Конспекти уроків : До підруч. Захарійчук М. Д., Мовчун А. І. / Газилишин Н. Б., Софіян З. З., Генсюровська Л. Б. ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Мигаль ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 266, [1] с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Українська мова. 3 ). – Бібліогр.: с. 267. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3927-7

 12. Голінщак, Жанна Анатоліївна. Основи здоров'я. 3 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя : до підруч. Гнатюк О. В. / Голінщак Ж. А. ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Петро Ктитор ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 103 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Основи здоров'я. 3 ). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3895-9

 13. Головко, Зоя Лук'янівна. Уроки позакласного читання. 3 клас : посіб. для вчителя / З. Л. Головко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Мигаль ; обкл. Євгенії Рудюк]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 71 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Літературне читання. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3912-3

 14. Горопаха, Наталія Михайлівна. Педагогічна практика за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. напряму підготов. "Дошкільна освіта" / Н. М. Горопаха, Т. І. Поніманська ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Слово, 2014. – 224, [2] с. – Бібліогр.: с. 102-104. – ISBN 978-966-194-186-0

 15. Губенко, Ольга Олександрівна. Образотворче мистецтво. 3 клас : Конспекти уроків : До підруч. М. І. Резніченка, С. К. Трач / О. О. Губенко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Мигаль ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 103 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Образотворче мистецтво. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3938-3

 16. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності : монографія / за ред. Н. В. Лисенко ; [авт. кол.: Н. В. Лисенко, І. М. Шоробура [та ін.] ; відп. за вип. Кальченко Н.] ; Нац. акад. пед. наук України, Навч.-наук. ін-т соціокультур. розвитку дітей та молоді Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – 3-тє вид, переробл. та допов. – Київ : Слово, 2014. – 465, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-189-1

 17. Дітчук, Ігор Львович. Календарно-тематичне планування : Природознавство. 5 клас. Рідний край. 5 клас. Географія. 6-9 класи. Географія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Економіка. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень) / [Дітчук Ігор Львович, Заставецька Ольга Володимирівна, Чотарі Неля Петрівна] ; ред. Леся Вознюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 111, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-07-1348-2

 18. Добровольська, Оксана Михайлівна. Математика. 3 клас : Конспекти уроків : До підруч. М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка / О. М. Добровольська, М. С. Грицина, Л. Л. Заверуха ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Мигаль ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 319 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Математика. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серії). – ISBN 978-966-10-3877-5

 19. Досяк, Ірина Миронівна. Уроки музичного мистецтва. 3 клас : посіб. для вчителя / І. М. Досяк ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Петро Ктитор ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 175, [1] с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Музичне мистецтво. 3). – До підручника О. В. Лобової. – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3939-0

 20. Доценко, Ірина. Календарно-тематичне планування з англійської мови. 1-4 класи / [Доценко Ірина, Євчук Оксана ; ред. Л. Вознюк ; худож. Оксана Корнєєва]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 142 с. – Авт. зазначено на с.143. – ISBN 978-966-07-0920-1

 21. Жадько, Віктор Олексійович. Обрані педагогікою : худож.-докум. нариси : у 2 кн. Кн. 1. Просвітники-педагоги. Кн. 2. Подвижники педагогіки / Віктор Жадько ; [ред. рада: Шпак Віктор (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – 606, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 593-604. – ISBN 978-966-2530-76-6

 22. Жаркова, Ірина Іванівна. Природознавство. 3 клас : розробки уроків : до підруч. І. В. Грущинської / Ірина Жаркова, Лариса Мечник ; [ред. Оксана Бучковська ; літ. ред. Інна Атаманюк, дизайн обкл.: Оксана Корєєва, Віталій Нехай] . – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 143 с. – ISBN 978-966-07-2232-3

 23. Жаркова, Ірина Іванівна. Природознавство. 3 клас : розробки уроків : до підруч. Т. Гільберг, Т. Сак / Ірина Жаркова, Лариса Мечник, Лідія Дуда; [ред. Оксана Бучковська ; літ. ред. Інна Атаманюк, дизайн обкл.: Оксана Корєєва, Віталій Нехай] . – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 143 с. – ISBN 978-966-07-2212-5

 24. Заброцька, Світлана Григорівна. Літературне читання. 3 клас : Конспекти уроків : до підруч. О. Я. Савченко : посіб. для вчителя / С. Г. Заброцька ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Любов Левчук ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 199, [1] с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Літературне читання. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3959-8

 25. Замороз, Тетяна Ярославівна. Англійська мова. 3 клас : Конспекти уроків : посіб. для вчителя / Т. Я. Замороз ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Ольга Радчук ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 160 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Англійська мова. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3942-0

 26. Захарійчук, Мар'яна Дмитрівна. Українська мова. 3 клас : Книжка для вчителя: календарне планування та розробки уроків / М. Д. Захарійчук, І. Д. Стратілат, Л. І. Харсіка ; [ред. Ю. Ткаченко]. – Київ : Грамота, 2014. – 270, [1] с. – ISBN 978-966-349-458-6

 27. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 5-го класу на 2014-2015 навчальний рік / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-07-2544-7

 28. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (Київ). Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів XI Міжнар. пед.-мист. читань пам'яті проф. О. П. Рудницької. Вип. 5 (9) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України ; [голов. ред. Зязюн І. А. ; редкол. Ничкало Н. Г. [та ін.] ; відп. ред. Ю. В. Грищенко]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2014. – 397 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8410-82-3

 29. Казанішена, Наталя Вікторівна. Педагогічна практика : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготов. 6.040102 Біологія та спеціальності 7.04010201 Біологія, 7.04010401 Географія / Н. В. Казанішена ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2014. – 73 с. – Бібліогр.: с. 72-73

 30. Календарне планування. 1 клас / [І. І. Жаркова ; відп. за вип. Людмила Грибчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 95 с. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-07-1578-3

 31. Календарне планування. 2 клас / [І. І. Жаркова ; відп. ред. Л. Грибчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 95 с. – Бібліогр.: с. 95. – Авт. та від. за вип. зазнач. на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-07-1579-0

 32. Календарне планування. 3 клас / [І. І. Жаркова ; відп. за вип. Л. Грибчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 111 с. – Авт. та віп. за вип. зазнач. на 3-й с. обкл. – На обкл. назва : Календарне планування. 2014-2015 навчальний рік. 3 клас. – За новою програмою. – ISBN 978-966-07-1580-6

 33. Календарне планування. 4 клас / [Жаркова І.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 63, [1] с. – Авт. зазнач. на 2-й с. обкл. – На обкл. назва: 2014-2015 навчальний рік. Календарне планування. 4 клас . – ISBN 978-966-07-1581-3

 34. Кириліва, Валерія Олегівна. Розвивальне навчання в дослідженнях і експериментах харківських педагогів (60-90 рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Кириліва Валерія Олегівна ; наук. кер. А. В. Троцко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 35. Коваленко, Олена. Календарно-тематичне планування уроків зі світової літератури. 5-11 класи / [Коваленко Олена ; ред. Оксана Давидова ; обкл. Оксана Корнєєва ; відп. ред. Маргарита Більчук]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 61 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-07-1351-2

 36. Кондратова, Людмила Григорівна. Музичні учнівські проекти на уроках та в позаурочній діяльності : метод. посіб. для вчителя муз. мистецтва / Л. Г. Кондратова ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 119 с. – ISBN 978-966-10-3997-0

 37. Кондратова, Людмила Григорівна. Уроки музичного мистецтва. 6 клас : посіб. для вчителя / Людмила Кондратова ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 183 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Музичне мистецтво. 6). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3971-0

 38. Кондратьєва, Лариса Іванівна. Календарно-тематичне планування з математики. 5-11 класи / [Кондратьєва Л. І., Тепцова О. М. ; відп. за вип. Сергій Мартинюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 111 с. – Авт. зазначено у надвипускних даних. – ISBN 978-966-07-1584-4

 39. Копитіна, Наталія Федорівна. Умілі ручки. 3 клас : альбом з трудового навчання / Н. Ф. Копитіна. – 2-ге вид., допов. та переробл. згідно з новою програмою. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В., 2014. – [Б. м.] : Абетка, S. a. – 59, [1] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-539-173-0

 40. Корчевська, Ольга Петрівна. Математика. 3 клас : Розробки уроків : До підруч. Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької / Ольга Корчевська, Оксана Гнатківська, Наталія Хребтова ; [ред. Микола Кравчук ; дизайнер обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 367 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2242-2

 41. Коршунова, Ольга Вікторівна. Сходинки до інформатики. 2 клас : творчі завдання та опорні схеми / О. В. Коршунова. – Київ : Освіта, 2014. – 31 с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-656-357-0

 42. Кохановська, Олена Вікторівна. Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів : монографія / Кохановська О. В. ; [відп. за вип.: В. І. Ковальський, Богданов В. П.]. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2014. – 195 с. – Бібліогр.: с. 154-181. – ISBN 978-966-2919-79-0

 43. Крижанівська, Світлана Володимирівна. Літературне читання. 3 клас : Конспекти уроків : До підруч. В. О. Науменко : посіб. для вчителя / С. В. Крижанівська, Л. В. Подзігун, О. М. Тітченко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Оксана Базан ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 208 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Літературне читання. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3956-7

 44. Кругляк, Олег Ярославович. Фізична культура. 1-4 класи : поурочне (календар.-темат.) планув. уроків / Олег Кругляк, Наталія Кругляк, Тетяна Кругляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 96, [1] с. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-966-07-1605-6

 45. Кубішин, Лариса Василівна. Календарно-тематичне планування з української мови та літератури. 5-11 класи / [Кубішин Лариса Василівна ; випуск. ред. Інна Атаманюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 143 с. – Авт. зазначено у надвипускних даних. – ISBN 978-966-07-2007-7

 46. Кузьменко, Василь Васильович. Життя віддане праці : Пам'яті академіка Д. О. Тхоржевського (1930-2002 рр.) / Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В., Тхоржевська Т. Д. ; [відп. за вип.: Ковальський В. І., Богданов В. П. ; дизайн обкл. Кохановська О. В.]. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2014. – 50, [1] с. – Бібліогр.: с. 50

 47. Кузьменко, Василь Васильович. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення : монографія / Кузьменко Василь Васильович ; [відп. за вип. В. І. Ковальський]. – [2-ге вид., переробл. і допов.]. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2014. – 719 с. – Бібліогр.: с. 532-630. – ISBN 978-966-2919-74-5

 48. Кульматицька, Оксана Романівна. Інформатика. 3 клас : Конспекти уроків : До підруч. О. В. Коршунової / О. Р. Кульматицька ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Вікторія Дячун ; обкл. Ростислава Крамара]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 72 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Інформатика. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3933-8

 49. Куратору академічної групи : метод. рек. щодо орг. громадян. виховання студ. / [уклад.: С. О. Омельченко, В. І. Сипченко, С. М. Швидкий ; за заг. ред. В. І. Сипченка] ; Слов'ян. держ. пед. ін-т. – Слов'янськ : [Б. в.], 2007. – 57 с. – Бібліогр.: с. 55-56

 50. Кучерявий, Олександр Георгійович. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. Кучерявий ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2014. – 436 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-182-2

 51. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. семінару "Формування фізичної культури особистості в системі неперервної освіти" (2-3 квіт. 2013 р.) : зб. наук. пр. № 8 (267) квіт. 2013. Педагогічні науки. Ч. 1 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; заст. голов. ред.: Харченко С. Я., Савченко С. В. ; випуск. ред.: Бур'ян М. С., Виноградов О. А., Галич О. А. та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 198 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 52. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. семінару "Формування фізичної культури особистості в системі неперервної освіти" (2-3 квіт. 2013 р.) : зб. наук. пр. № 8 (267) квіт. 2013. Педагогічні науки. Ч. 2 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; заст. голов. ред.: Харченко С. Я., Савченко С. В. ; випуск. ред.: Бур'ян М. С., Виноградов О. А., Галич О. А. та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 204 с.

 53. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість", присвяченої 10-річчю Укр. від-ня МАНПО : зб. наук. пр. № 22 (257) листоп. 2012. Педагогічні науки. Ч. 5 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; ред.: Савченко С. В. (заст. голов. ред.) та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 327 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 54. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. "Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість", присвяч. 10-річчю Укр. від-ня МАНПО : зб. наук. пр. № 22 (257) листоп. 2012. Педагогічні науки. Ч. 4 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; заст. голов. ред.: Харченко С. Я., Савченко С. В. ; випуск. ред.: Бур'ян М. С., Виноградов О. А., Галич О. А. та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 312 с.

 55. Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, державний заклад. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. № 3 (262) лют. 2013. Педагогічні науки / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. ; [голов. ред.: Курило В. С. ; заст. голов. ред.: Савченко С. В. ; випуск. ред.: Бур'ян М. С., Виноградов О. А., Галич О. А. та ін. ; редкол. серії: Ваховський Л. Ц. та ін.]. – [Луганськ] : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 312 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 56. Лукіна, Людмила Миколаївна. Уроки образотворчого мистецтва. 1 клас / Лукіна Л. М. . – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2014. – 75 с. – Бібліогр.: с. 73. – На обкл. назва : Образотворче мистецтво. – Абетка. – ISBN 978-966-682-358-1

 57. Лукіна, Людмила Миколаївна. Уроки трудового навчання. 1 клас / Лукіна Л. М. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2014. – 75 с. – Бібліогр.: с. 73. – На обкл. назва : Образотворче мистецтво. – Абетка. – ISBN 978-966-682-357-4

 58. Лукіна, Людмила Миколаївна. Уроки трудового навчання. 2 клас / Лукіна Л. М. . – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2014. – 75 с. – Бібліогр.: с. 73. – На обкл. назва : Образотворче мистецтво. – Абетка. – ISBN 978-966-682-359-8

 59. Малинський, Ігор Йосипович. Самопідготовка студентів за розділом "Легка атлетика" : навч. посіб. / І. Й. Малинський ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. – 211 с. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-966-337-342-3

 60. Математика. 6 клас : на допомогу вчителю : метод. посіб. / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова [та ін.]. – Київ : Освіта , 2014. – 95 с. – (Завтра - на урок). – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-617-656-334-1

 61. Міщук, Наталія Йосипівна. Календарно-тематичне планування. Природознавство. 5 клас. Біологія. 6-11 класи / [Міщук Н. Й., Дем'янчук І. М. ; відп. за вип. Володимир Тарнопольський]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 143, [1] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-07-1317-8

 62. Науковці Херсонської академії неперервної освіти / [уклад.: Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В.]. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2014. – 127 с. – ISBN 978-966-2919-82-0

 63. Ніраз, Юрій. Календарно-тематичне планування уроків з історії України, всесвітньої історії та правознавства. 5-11 класи / [Ніраз Ю. ; ред. Маргарита Більчук ; дизайн обкл. Олени Соколюк]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 143 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-07-2014-5

 64. Организация самостоятельной работы студентов на биологическом факультете : учеб.-метод. пособие / [Е. В. Заика, Т. В. Догадина и др.] ; Харк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 175 с. – Загл. обл. : Самостоятельная работа студентов. – Библиогр.: с. 155-156. – ISBN 978-966-285-084-0

 65. Орищин, Раїса Франківна. Українська література. 6 клас : Розробки уроків / укладання: Раїси Орищин, Людмили Залюбовської ; [ред. Людмила Олійник ; худож. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 223 с. – (За новою програмою) (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2269-9

 66. Орищин, Раїса Франківна. Українська мова. 6 клас : Розробки уроків / укладання: Раїси Орищин, Людмили Залюбовської ; [ред. Людмила Олійник ; худож. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 351, [1] с. – (За новою програмою) (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2248-4

 67. Освітологія: фахова підготовка : навч.-метод. посіб. / за ред. В. О. Огнев'юка ; [авт. кол.: Огнев'юк В. О., Сисоєва С. О. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 620 с. – Бібліогр.: с. 567-620. – ISBN 978-966-2748-57-4

 68. Основи методики проектування класно-урочної діяльності учителя фізичної культури : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : [в 2 ч.]. Ч. 1 / А. А. Харківська, Т. С. Бондар [та ін.] ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Бровін О. В., 2014. – 184 с. – Бібліогр.: с. 94-96. – ISBN 978-966-2445-82-4. – ISBN 978-966-2445-83-1 (Ч. 1)

 69. Основи методики проектування класно-урочної діяльності учителя фізичної культури : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : [в 2 ч.]. Ч. 2 / А. А. Харківська, Т. С. Бондар [та ін.] ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Бровін О. В., 2014. – 109 с. – Бібліогр.: с. 54-55. – ISBN 978-966-2445-82-4. – ISBN 978-966-2445-84-8 (Ч. 2)

 70. Остапенко, Алла Сергіївна. Весна : робочий зошит дошкільника : середня група (4-5 років) / А. С. Остапенко ; [відп. ред. О. В. Соколова ; ред., коректор В. М. Немашкало]. – Харків : ПЕТ, 2014. – 48 с. : кольор. іл. – (Пірамідка). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7155-24-8

 71. Остапенко, Алла Сергіївна. Зима : робочий зошит дошкільника : середня група (4-5 років) / А. С. Остапенко ; [відп. ред. О. В. Соколова ; ред., коректор В. М. Немашкало]. – Харків : ПЕТ, 2014. – 47, [1] с. : кольор. іл. – (Пірамідка). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7155-23-1

 72. Остапенко, Алла Сергіївна. Осінь : робочий зошит дошкільника : середня група (4-5 років) / А. С. Остапенко ; [відп. ред. О. В. Соколова ; ред., коректор В. М. Немашкало]. – Харків : ПЕТ, 2014. – 47, [1] с. : кольор. іл. – (Пірамідка). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7155-22-4

 73. План виховної роботи. 1 клас / [Ігнатова Ірина Сергіївна]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 79 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на третій с. обкл. – На обкл. назва : План виховної роботи. 2014-2015 навчальний рік. – ISBN 978-966-07-1811-1

 74. План виховної роботи. 2 клас / [Ігнатова Ірина Сергіївна]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 95 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на третій с. обкл. – На обкл. назва: План виховної роботи. 2014-2015 навчальний рік. – ISBN 978-966-07-1814-2

 75. План виховної роботи. 3 клас / [Ігнатова Ірина Сергіївна]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 95 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на третій с. обкл. – На обкл. назва: План виховної роботи. 2014-2015 навчальний рік. – ISBN 978-966-07-1815-9

 76. План виховної роботи. 4 клас / [Ігнатова Ірина Сергіївна ; випуск. ред. Олена Стефанишин]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 95 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на третій с. обкл. – На обкл. назва: План виховної роботи. 2014-2015 навчальний рік. – ISBN 978-966-07-1816-6

 77. Подорож дорогою добра. 1-4 класи : Конспекти уроків та виховних заходів із християнської етики / [авт.-упоряд. Г. А. Каліберда ; голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 139 с. – Бібліогр.: с. 136-138. – ISBN 978-966-10-3866-9

 78. Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України ; за наук. ред.: Л. О. Кияшко ; [літ. редагування В. О. Коваленко]. – Київ : Міленіум, 2014. – 215 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8063-12

 79. Проблеми освіти : наук. зб. Вип. 78. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України ; [редкол.: Є. М. Суліма (голов. ред.), Ю. М. Коровайченко (заступ. голов. ред.), Ївженко Ю. В. [та ін.] ; уклад.: І. М. Мельнікова, А. В. Гейлик ; редагування: Г. В. Лесик]. – [Київ] : [б. в.], 2014. – 296 с.

 80. Програма навчально-технологічної соціально-педагогічної практики : метод. рек. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Т. А. Алєксєєнко, Т. А. Равлюк ; відп. за вип. І. М. Петрюк ; літ. ред. О. В. Лупул]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: с. 26-27

 81. Репіленко, Людмила Львівна. Календарно-тематичне планування з обслуговуючої праці та технологій. 5-11 класи / Репіленко Людмила Львівна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 79 с. – Авт. зазначено у надвипускних даних. – ISBN 978-966-07-1354-3

 82. Рибалко, Ліна Миколаївна. Навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах: теорія і практика : монографія / Л. М. Рибалко ; НАПН України. Ін-т пед. освіти і освіти дорослих . – Полтава : Мирон І. А., 2014. – 399 с. – Бібліогр.: с. 356-399. – ISBN 978-966-97306-2-6

 83. Робоча книга працівника психологічної служби : [практ. посіб.]. Т. 1. Адаптація дітей (учнів/студентів) до навчально-виховного процесу / [авт. кол. 1 тома: Н. В. Сосновенко, А. О. Тінякова ; наук. ред. В. Г. Панок] ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. практикуючих психологів". – Київ : Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-617-7118-09-0

 84. Сагач, Галина Михайлівна. Божий світ і ми: співаючі серця / Галина Сагач ; [відп. за вип.: В. І. Ковальський, Богданов В. П.]. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2014. – 287 с. – ISBN 978-966-2919-67-7

 85. Слюсаренко, Ніна Віталіївна. Вибрані наукові статті та фрагменти праць : у 2 ч. Ч. 1 / Н. В. Слюсаренко ; [відп. за вип. І. В. Воскова]. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2013. – 438 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2919-63-9. – ISBN 978-966-2919-64-6 (Ч. 1)

 86. Слюсаренко, Ніна Віталіївна. Вибрані наукові статті та фрагменти праць : у 2 ч. Ч. 2 / Н. В. Слюсаренко ; [відп. за вип. Ковальський В. І.] . – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2013. – 471 с. – ISBN 978-966-2919-63-9. – ISBN 978-966-2919-66-0 (Ч. 2)

 87. Слюсаренко, Ніна Віталіївна. Вітчизняні педагоги другої половини XX століття про трудову підготовку підростаючого покоління : монографія / Слюсаренко Н. В.; [відп. за вип.: В. І. Ковальський, Богданов В. П. ; дизайн обкл. Слюсаренко Н. В., Кохановська Н. В.]. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2014. – 195 с. – Бібліогр.: с. 185-194. – ISBN 978-966-2919-69-1

 88. Совік, Тетяна Віталіївна. Методичні рекомендації та програма до педагогічної практики (з музики і художньої культури) : [навч.-метод. посіб.] / Совік Т. В. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 51 с. – Бібліогр.: с. 16-17. – ISBN 978-617-620-130-4

 89. Соціально-педагогічна діяльність вищих навчальних закладів щодо формування сімейних цінностей у студентської молоді : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. А. Удода ; [авт. кол.: О. А. Удод, О. А. Удалова [та ін.] ; відп. ред. Н. Д. Світайло] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2014. – 197 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 90. Студенти з порушеннями опорно-рухового апарату в інтегрованому навчальному закладі : нариси до методики організації інтегрованого навчання молоді з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах професійної освіти : метод. посіб. / за заг. наук. ред. А. Г. Шевцова ; [А. Г. Шевцов, Т. Є. Єжова] ; Всеукр. громадська орг. "Наук. т-во інвалідів "Ін-т соц. політики", Ін-т соц. політики, Ін-т корекц. педагогіки і психології Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Слово, 2014. – 93 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-194-178-5

 91. Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення: психолого-педагогічний аспект : колективна монографія / [авт. кол.: В. В. Кузьменко, Голобородько Є. П. [та ін.] ; відп. за вип.: В. І. Ковальський, Богданов В. П.]. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2014. – 315 с. – До 70-річчя КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"і. – ISBN 978-966-2919-68-4

 92. Технології соціально-педагогічної діяльності : навч. посіб. для студ. напряму підготовки "Соціальна педагогіка" / [авт. кол.: Н. В. Заверико (кер.), С. С. Куликовський та ін. ; за заг. ред. Н. В. Заверико] ; держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" . – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. – 278 с. – Бібліогр.: с. 263-270. – ISBN 978-966-599-463-3

 93. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. [Вип.] 9. Ч. 2 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол. : Побірченко Н. С. (голов. ред.), Ярошинська О. О. (заступ. голов. ред.), Євтух М. Б. та ін.]. – [Умань] : Жовтий О. О., 2014. – 352 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 94. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 49 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.), Коберник О. М. (заст. голов. ред.), Бех І. Д., Бібік Н. М. [та ін.] ; літ. ред. Хоменко І. В. ; відп. за вип. Руденко В. М.]. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 277 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 95. Управління навчальним закладом: теоретико-методологічний аспект : колективна монографія / [авт. кол. : А. М. Зубко, І. Я. Жорова [та ін.]] ; Херсон. акад. неперерв. освіти Херсон. обл. ради, комунал. вищ. навч. закл. – Херсон : Херсон. акад. неперервної освіти, 2014. – 191 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2919-70-7

 96. Федорова, Людмила Валеріївна. Світова література. 6 клас : схеми інтерактивних конспектів / Людмила Федорова ; [ред. та випуск. ред. М. Більчук ; дизайн обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 77 с. – Бібліогр.: с. 7. – ISBN 978-966-07-2260-6

 97. Федорчук, Вікторія Вікторівна. Педагогічні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Федорчук В. В. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 267 с. – Бібліогр.: с. 263-265. – ISBN 978-617-620-133-5

 98. Федун, Сергій Ігорович. Уроки образотворчого мистецтва. 6 клас : До підруч. С. І. Федуна, О. В. Чорного : посіб. для вчителя / С. І. Федун, О. В. Чорний ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Донара Пендзей ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 111 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Образотворче мистецтво. 6). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-1596-7

 99. Хоменко, Олександр Вікторович. Іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей в контексті глобалізації : монографія / О. В. Хоменко ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т вищ. освіти, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2014. – 363 с. – Бібліогр.: с. 303-363. – ISBN 978-966-7972-19-6

 100. Чорна, Лідія Георгіївна. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Лідія Чорна ; [літ. редагування Раїса Шульженко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Міленіум, 2014. – 126, [1] с. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-8063-061

 101. Шандрівська, Галина Миколаївна. Математика. 1 клас : Розробки уроків : До підруч. Рівкінд Ф. М., Оляницької Л. В. "Математика. 1 клас" / Галина Шандрівська ; [ред.: Оксана Довгань, Микола Кравчук ; дизайнер обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 271 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2202-6

 102. Шевченко, Наталія Теодорівна. Інформатика. 3 клас : Конспекти уроків : До підруч. Г. В. Ломаковської та ін. / Н. Т. Шевченко ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Вікторія Дячун ; обкл. Ростислава Крамара]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 120 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Інформатика. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3935-2

 103. Шейбе, Сінді. Медіаграмотність : Критичне мислення у мультимедійному світі / Сінді Шейбе, Фейз Рогоу ; [пер. С. Дьома ; заг. редагув.: В. Іванов, О. Волошенюк] = The Teacher's Guide to Media Literacy : Critical Thinking in a Multimedia World / Cyndy Scheibe, Faith Rogow : підруч. для вчителя. – [Київ] : Академія Української Преси, [2014]. – 319 с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – Бібліогр.: с. 298-305. – ISBN 978-966-2123-53-1. – ISBN 978-1-4129-9758-4 (англ.)

 104. Шеремет, Марія Купріянівна. Діагностика здатності до творчого самовираження дошкільників із порушеннями мовлення : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. К. Шеремет, М. В. Лепетченко ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2014. – 126 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 74-80. – ISBN 978-966-194-184-6

Автореферати дисертацій 1. Барабаш, Олена Володимирівна. Розвиток неперервної освіти у Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Барабаш Олена Володимирівна ; наук. кер. Н. В. Мукан ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 2. Барановська, Валентина Миколаївна. Методична система формування інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Барановська Валентина Миколаївна ; наук. кер. М. І. Жалдак ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 3. Бусько, Марія Богданівна. Організація навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бусько Марія Богданівна ; наук. кер. Н. В. Мукан ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 4. Гандабура, Оксана Вікторівна. Формування мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гандабура Оксана Вікторівна ; наук. кер. Бідюк Н. М. ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 5. Герасименко, Лариса Віталіївна. Дидактична концепція П. Каптерєва у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки і школи другої половини XIX-початку XX століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Герасименко Лариса Віталіївна ; наук. консультант В. І. Лозова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 35-37

 6. Гончаренко, Наталія Валеріївна. Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина XIX-початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Гончаренко Наталія Валеріївна ; наук. кер. Н. С. Побірченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 7. Довбенко, Світлана Юріївна. Формування діалогічної культури майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Довбенко Світлана Юріївна ; наук. кер. І. О. Пальшкова ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Херсон : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 8. Дудчак, Галина Іванівна. Педагогічне керівництво самостійною роботою майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дудчак Галина Іванівна ; наук. кер. О. Л. Шквир ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17

 9. Єлагіна, Наталія Іванівна. Розвиток творчості майбутніх учителів у навчальних закладах України другої половини XIX-початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Єлагіна Наталія Іванівна ; наук. кер. А. В. Вихрущ ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Дрогобич : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 10. Клочко, Алла Олексіївна. Підготовка майбутніх учителів до реалізації інтегрованого підходу у навчанні учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Клочко Алла Олексіївна ; наук. кер. О. А. Біда ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 11. Коцюбинський, Олег Богданович. Організація навчально-виховного процесу на засадах реформаторської педагогіки у школах Німеччини першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коцюбинський Олег Богданович ; наук. кер. Я. П. Кодлюк ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 12. Лещак, Теодор Володимирович. Організаційно-дидактичні аспекти підготовки вчителів у Львівському університеті (1812 -1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лещак Теодор Володимирович ; наук. кер. Д. Д. Герцюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-18

 13. Мазур, Юлія Ярославівна. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мазур Юлія Ярославівна ; наук. кер. В. Є. Берека ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 14. Мартиненко, Дар'я Володимирівна. Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мартиненко Дар'я Володимирівна ; наук. кер. Л. В. Корж-Усенко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 15. Меленець, Людмила Іванівна. Розвиток дошкільних закладів у сільській місцевості України (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Меленець Людмила Іванівна ; наук. кер. А. М. Москаленко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 16. Мерва, Людмила Сергіївна. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мерва Людмила Сергіївна ; наук. кер. В. М. Чайка ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 17. Павлів, Ігор Ярославович. Розвиток українського національного шкільництва на землях Надсяння, Лемківщини та Холмщини (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Павлів Ігор Ярославович ; наук. кер. Лук'янченко М. І. ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 18. Снітко, Марина Аркадіївна. Соціально-педагогічні умови формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Снітко Марина Аркадіївна ; наук. кер. Т. Г. Веретенко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 19. Третяк, Оксана Миколаївна. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах кредитно-модульної системи вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Третяк Оксана Миколаївна ; наук. кер. Т. Є. Колупаєва ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Житомир : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 20. Тумак, Юрій Іванович. Фізичне виховання дітей та молоді в громадських товариствах Буковини (друга половина XIX-початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Тумак Юрій Іванович ; наук. кер. Т. К. Завгородня ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 21. Федорищак, Роман Любомирович. Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Мирона Кордуби (1876-1947 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Федорищак Роман Любомирович ; наук. кер. Лук'янченко М. І. ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17

 22. Чех, Андрій Олександрович. Порівняльна педагогіка в європейських освітніх парадигмах (друга половина XX-початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чех Андрій Олександрович ; наук. кер. Кемінь В. П. ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 23. Ярушак, Марія Ігорівна. Виховання дівчинки в українській родині засобами етнопедагогіки (друга половина XIX-поч. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Ярушак Марія Ігорівна ; наук. кер. Квас О. В. ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Васильченко, Ольга Миколаївна. Репродуктивна поведінка особистості : соціально-психологічний аналіз : монографія / Васильченко О. М. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – 546 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-579-648-1

Дисертації

 1. Заїка, Євген Валентинович. Психологія уваги: теорії, методи дослідження та розвитку : навч. посіб. для студ. зі спец. "Психологія" / Є. В. Заїка, О. Є. Митроченко, Є. В. Жорник ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 119 с. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISBN 978-966-285-005-5

 2. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. № 1 (3) / 2013 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. ; [голова ред. ради: С. Д. Максименко ; ред. рада: Максименко С. Д.Моляко В. О. [та ін.] ; голова редкол. Н. Ф. Шевченко ; редкол.: Аршава І. Ф. [та ін.] ; відп. ред. М. Г. Ткалич]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 116 с.

 3. Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (Київ). Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. № 2 (4) / 2013 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Запоріз. нац. ун-т, держ. вищ. навч. закл. ; [голова ред. ради: С. Д. Максименко ; ред. рада: Максименко С. Д.Моляко В. О. [та ін.] ; голова редкол. Н. Ф. Шевченко ; редкол.: Аршава І. Ф. [та ін.] ; відп. ред. М. Г. Ткалич]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 141 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 4. Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України (Київ). Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. Вип. 33 (36) / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада : М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін. ; редкол. : Т. М. Титаренко (голова), В. О. Васютинський, П. П. Горностай та ін.]. – [Київ] : Міленіум, [2013]. – 346, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 5. Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України (Київ). Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. ст. Вип. 32 (35) / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада : М. М. Слюсаревський (голова), В. Г. Кремень, С. Д. Максименко та ін. ; редкол. : Т. М. Титаренко (голова), В. О. Васютинський, П. П. Горностай та ін.]. – [Київ] : Міленіум, [2013]. – 394, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 6. Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України (Київ). Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. Вип. 14 / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського; упоряд. : Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко ; [ред. рада М. М. Слюсаревський (голова), М. Й. Варій, С. Д. Максименко та ін. ; редкол. : В. О. Татенко (голова), В. О. Васютинський, В. П. Казміренко та ін.]. – Київ : Толком, 2013. – 298, [1] с.

 7. Калініна, Тетяна Станіславівна. Психологічний супровід молодших підлітків із затримкою психічного розвитку : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Калініна Тетяна Станіславівна ; наук. кер. В. В. Кобильченко ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 253, [7] с. – Бібліогр.: с. 189-209

 8. Макарчук, Наталія Олексіївна. Психологія особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.08 / Макарчук Наталія Олексіївна ; наук. консультант Бех І. Д. ; Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 481 с. – Бібліогр.: с. 381-430

 9. Прокопенко, Аліна Вікторівна. Психогігієна : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Прокопенко А. В. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька Академія", 2014. – 229 с. – Бібліогр.: с. 219-225. – ISBN 978-966-2254-88-4

 10. Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : монографія / [авт. кол.: О. П. Крупський, О. О. Лаврентьєва та ін. ; редагув.: О. О. Лаврентьєвої, О. П. Крупського, Є. В. Намлієва] ; Дніпропетров. гуманіт. ун-т. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 358 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-7109-34-0

 11. Титаренко, Тетяна Михайлівна. Сучасна психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Титаренко ; М-во освіти і науки України. – [2-ге вид.]. – Київ : Каравела, 2013. – 371 с. – Бібліогр.: с. 363-371. – ISBN 978-966-2229-55-4

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2009 - 2013 рр.) / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [відп. за вип. Зінченко В. П.]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 38 с.

 2. Бібліотека та сім'я - партнерство заради майбутнього : огляд діяльності б-к України для дітей до 20-ої річниці Міжнар. дня сімей / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [матеріал підготувала Н. А. Хльобас ; літ. ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2014. – 20 с.

 3. Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліогр. покажч. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Доркену А. М., Лога Т.В., Щочкіна І. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред.: Доркену А. М., літ. ред. Деревянко Т. М.]. – 3-тє вид., доповн. та переробл. – Київ : Фенікс, 2014. – 317, [2] с. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 23). – ISBN 978-966-438-825-9

 4. "Весняні обрії" (1968, 1969, 1971, 1972). "Література. Діти. Час" (1976-1990) : сист. покажч. змісту зб. літ.-крит. ст. про дит. літ. / Нац. б-ка України для дітей ; [авт.-упоряд.: Н. О. Гажаман, О. М. Тімочка ; авт. вступ. ст. І. Т. Бойко ; літ. ред. В. Я. Полисаєва ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2014. – 80 с.

 5. Волинець Катерина Іванівна : біобібліогр. покажч. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд. Демченко Н. М., Зотова В. А., наук. ред., відп. за вип. В. А. Зотова]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 24 с. – (Серія "Вчені - ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка")

 6. Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук ; бібліогр. редагув. І. П. Антоненко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2014. – 359, [1] с. – Бібліогр.: с. 320-354. – ISBN 978-966-360-252-3

 7. Иванов, Валерий Феликсович. Массовая коммуникация : [монография] / В. Ф. Иванов. – Киев : Академия Украинской Прессы, 2013. – [Б. м.] : Центр Свободной Прессы, S. a. – 899, [2] с. – Библиогр.: с. 850-899. – ISBN 978-966-2123-40-1

 8. Інновації як стратегія і умова розвитку бібліотек : консультація / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [авт.-уклад. Н. І. Безручко ; літ. ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: с. 23

 9. Інформаційна культура користувача-дитини - основа самовизначення в глобальному інформаційному просторі : анотований інформ. список для бібліотекарів / Нац. б-ка України для дітей ; [уклад.: В. М. Красножон та ін. ; ред. О. А. Решентняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко] . – Київ : НБУ для дітей, 2014. – 52 с.

 10. Історія української журналістики : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. – 247 с. – ISBN 978-617-620-067-3

 11. Книга - світ, книга - серцю привіт : метод. рек. / Нац. б-ка України для дітей ; [матеріал підготувала Ю. В. Осадча ; літ. ред. Кійко Н. М. ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко]. – Київ : НБУ для дітей, 2013. – 36 с.

 12. Копилов, Сергій Анатолійович. Віктор Степанович Прокопчук : До 70-річчя від дня народж. та 50-річчя пед. і наук. діяльності : довідк.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2014. – 188 с. – (Серія "Видатні випускники Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка"). – ISBN 978-617-620-127-4

 13. Копилов, Сергій Анатолійович. Петро Сергійович Атаманчук : до 75-річчя від дня народж. та 55-річчя пед. і наук. діяльності : довідк.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2014. – 143 с. – (Серія "Видатні випускники Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка"). – ISBN 978-617-620-121-2

 14. Коршунова, Ольга Вікторівна. Сходинки до інформатики : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Коршунова ; [голов. ред. Н. Заблоцька ; відп. за вип. М. Москаленко ; ред. Н. Дашко ; обкл. Т. Кущ]. – 2-ге вид. – Київ : Генеза, 2014. – 174, [1] с. – ISBN 978-966-11-0312-1

 15. Краща книга року - 2013 : бюлетень соціол. служби. Вип. 25 / Нац. б-ка України для дітей ; [уклад.: Є. Ю. Подокопна, О. В. Безручко ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17

 16. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол. В. І. Попик та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. – 544 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-02-7337-5

 17. Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету на службі освіти, науки та виховання (до 140 річчя від дня заснування) / Херсон. держ. аграр. ун-т ; [уклад. Н. В. Анічкіна та ін. ; робота з архів. док. Курносенко С. І.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 81 с. – (Серія: Історія університету : заснована у 2005 р. ; вип. 16). – ISBN 978-617-7123-87-2

 18. Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Держ. наук. с.-г. б-ка ААН України ; [голова редкол. В. А. Вергунов, редкол.: В. В. Дерлеменко, О. П. Анікіна, чл. редкол.: О. Є. Тарабрін, П. П. Панченко, В. А. Зленко, Ю. А. Горбань, В. В. Шелепов, С. М. Рижук, А. П. Коцур]. – Київ : [б. в.], 2009. – 228 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 947-966-8300-9-3

 19. Незабутній, зачарований Довженків світ : інформ. бібліогр. список для організаторів дит. читання до 120-річчя від дня народж. укр. письменника та кінорежисера О. П. Довженка / Нац. б-ка України для дітей ; [уклад. В. М. Красножон та ін. ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – [Київ] : НБУ для дітей, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: с. 12-20

 20. Овчарек, Володимир Євгенович. Виставкова діяльність в Україні: історичний аспект : навч. посіб. для студ. навч. закладів екон., техн. та гуманіт. профілю / В. Є. Овчарек ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : КНУТД, 2014. – 85 с. – Бібліогр.: с. 83-84. – ISBN 978-966-7972-17-2

 21. Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Л. М. Любаренко та ін. ; відп. ред. З. Савіна ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна]. – Київ : НПБУ, 2014. – 263 с. – Бібліогр.: с. 244-260. – ISBN 978-966-7547-62-2

 22. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2011-2013 рр.) / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., А. В. Копилова ; наук. ред.: Рогова П. І. ; літ. ред.: Ю. В. Петік]. – Київ : [б. в.], 2013. – 440 с.

 23. Панчук, Ігор Іванович. 600 запитань і відповідей про Україну у форматі інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" / І. І. Панчук ; [ред. Маргарита Більчук ; дизайн обкл. Світлани Бєдної]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 111 с. – (Вікторини : Моя творча скарбниця). – ISBN 978-966-07-2215-6

 24. Предметизація документів: теорія та практика (1875-2012 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. О. М. Збанацька ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна]. – Київ : НПБУ, 2014. – 283 с.

 25. Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек. – [Київ?] : [б. в], [2014?]. – 80 с.

 26. Соляник Алла Анатоліївна : (До 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: С. В. Євсеєнко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2014. – 124 с. – (Серія "Видатні педагоги Харківської державної академії культури" : заснована у 2002 р.). – ISBN 978-966-8308-44-4

 27. Чепіль, Марія. Іван Филипчак (1871 - 1945) : Наук.-пед. біографія = Ivan Fylypchak (1871 - 1945) : Scientific and educational biography / Марія Чепіль ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Ніна Хом'як] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 76 с. – (Серія "Педагогіка в іменах" ; вип. 1). – ISBN 978-966-384-286-8

 28. Чепіль, Марія. Антін Лотоцький (1881-1949) : Наук.-пед. біографія = Antin Lototsky (1881 - 1949) : Scientific and educational biography / Марія Чепіль, Надія Дудник ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Мар'яна Маркова] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – 78 с. – (Серія "Педагогіка в іменах" ; вип. 2). – ISBN 978-966-384-289-9

 29. Шнайдер, Вольф. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики = Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; [заг. редагув. В. Іванов ; пер. В. Климченко]. – [Київ] : Академія Української Преси : Центр вільної преси, [2014]. – 357 с. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-54-8. – ISBN 978 3 499 62825 2 (нім.)

 30. Яскравий світ дитячої творчості : альманах / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [уклад.: Н. А. Хльобас, В. В. Невишна ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. – Київ : НБУ для дітей, 2013. – 24 с.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової icon«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconМетодична розробка естетичне виховання студентів під час вивчення фізики
В методичній розробці викладач Комір М. В. висвітлює актуальні питання щодо естетичного виховання підлітків; ознайомлення з досягненнями...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Кам'янець-Поділ нац ун-т ім. Івана Огієнка; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам'янець-Подільський : Зволейко...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
Дрогобиц держ пед ун-т ім. Івана Франка; за ред. Марії Чепіль; [голов ред. Ірина Невмержицька]. Дрогобич : Дрогоб держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconАктуальні питання теоретичної та практичної медицини Topical Issues of Clinical
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової iconА. С. Макаренко в сучасному світовому соціокультурному контексті Педагогічна система А. С. Макаренка І актуальні питання виховання молоді Творчість А. С. Макаренка в системі формування педагогічної майстерності НауковаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка