Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілляСкачати 449,32 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.04.2017
Розмір449,32 Kb.
  1   2   3

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Актуальні проблеми дошкілля : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Марії Чепіль ; [голов. ред. Ірина Невмержицька]. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 302 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-384-234-9

 2. Антонець, Михайло Якович. Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія / М. Я. Антонець. – Вид. 6-те. – Київ : Четверта хвиля, 2013. – 223 с. – Бібліогр.: с. 210-223. – До 95-річчя від дня народж. Василя Олександровича Сухомлинського (28 вересня 1918-2 вересня 1970), 6-х Міжнарод. та 20-х Всеукр. пед. читань "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю". – ISBN 978-966-529-280-7

 3. Бібліотечка позашкільника. Вип. 15 / Закарпат. обл. еколого-натураліст. центр учнів. молоді ; [редкол.: Геревич О. В. (голова), Кузьма В. Ю., Мальцева Н. Я.]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2012. – 63, [1] с. : кольор. фотогр. – ISBN 978-617-531-077-9

 4. Бойко, Надія Іванівна. Українське народознавство та методика його вивчення : навч.-метод. посіб. для студентів- істориків / Надія Бойко ; [наук. ред. В. В. Масненко ; відп. за вип. Ю. М. Михайлюк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 123 с. – Бібліогр.: с. 119-123. – ISBN 978-966-353-252-3

 5. Бугрій, Володимир Станіславович. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.) : монографія / В. С. Бугрій ; [відп. за вип. А. А. Сбруєва] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : МакДен, 2011. – 339 с. – Бібліогр.: с. 306-333. – ISBN 978-966-2305-35-7

 6. Букша, Світлана Борисівна. Професійна відповідальність учителів основ здоров’я : навч. посіб. / С. Б. Букша ; за ред. авт. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2012. – 115 с. – Бібліогр.: с. 78-86

 7. Вайнтрауб, Марк Абрамович. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з обробки металу : монографія / М. А. Вайнтрауб ; ред. Т. Клочко. – Київ : Т. Клочко , 2013. – 315 с. – Бібліогр.: с. 313-315. – ISBN 978-966-96542-5-0

 8. Вишпінська, Ярина Маноліївна. Готуємось до професії вчителя музики (Вступ до спеціальності) : навч. посіб. / Ярина Вишпінська ; [відп. за вип. В. А. Лісовий ; літ. ред. В. А. Лупул] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 111 с. – Бібліогр.: с. 107-111

 9. Гаманюк, Віта Анатоліївна. Іншомовна освіта Німеччини у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика : монографія / Віта Анатоліївна Гаманюк ; за ред. М. Б. Євтуха ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 375 с. – Бібліогр.: с. 320-367. – ISBN 978-966-177-175-7

 10. Гнізділова, Олена Анатоліївна. Наукові школи вищих педагогічних навчальних закладів Східної України ХХ століття : теорія, досвід, перспективи : монографія / Олена Гнізділова ; [наук. ред. С. Т. Золотухіна] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 387 с. – Бібліогр.: с. 311-387. – ISBN 978-966-2538-12-0

 11. Голиш, Григорій Михайлович. Історична бібліографія : навч.-метод. посіб. / Г. М. Голиш ; [консультант Ю. М. Столяров] ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 55 с. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISBN 978-966-353-223-3

 12. Головата, Ольга. Трудове навчання. 1 клас : розробки уроків до підруч. Тименка В. П., Веремійчика І. М. "Трудове навчання. 1 кл." / Оксана Головата, Анжеліка Кононюк ; [ред. Оксана Довгань ; літ. ред. Інна Атаманюк ; дизайнер обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 95 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2376-4

 13. Гордійчук, Оксана Євгенівна. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою викладання : навч. посіб. / Оксана Євгенівна ; [відп. за вип. М. Г. Іванчук ; літ. ред. Колодій О. В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 207 с. – Бібліогр.: с. 207

 14. Гуральник, Наталія Павлівна. Науково-педагогічна школа піаністів у теорії та практиці музичної освіти і виховання : навч.-метод. посіб. для вищ. освітніх закл. / Н. П. Гуральник ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 275 с. – Бібліогр.: с. 274-275. – ISBN 978-966-660-763-1

 15. Дичківська, Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології : практикум : навч. посіб. / І. М. Дичківська ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 447 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-194-130-3

 16. Довбня, Віктор Миколайович. Філософсько-педагогічна спадщина Григорія Ващенка в контексті української інтелектуальної традиції : монографія / В. М. Довбня ; [в автор. ред.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2012. – 440 с. – Бібліогр.: с. 408-440. – ISBN 978-966-340-496-7

 17. Довга, Тетяна Яківна. Виховання культури поведінки молодших школярів : (Письменники ХХ ст. – дітям ХХІ ст.) : посіб. для вчителя початкових класів / Тетяна Довга ; [техн. ред. В. Ф. Лисенко]. – Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2012. – 102 с. – ISBN 978-966-2570-56-4

 18. Донецький інститут соціальної освіти (Донецьк). Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Сер. Педагогіка. Психологія. Т. 5 ; Вип. 5 / Донец. ін-т соц. освіти ; [шеф-ред. В. Ф. Шаталов ; редкол. вип.: Н. Г. Ничкало, Н. М. Бурінська, В. М. Алфімов та ін.]. – Донецьк : Донецький ін-т соц. освіти, 2009. – 66 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 19. Досвідно - дослідні заклади освіти : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Л. І. Прокопенко, О. А. Біда та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистецтва. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 88 с. : фотогр.

 20. Ельбрехт, Ольга Михайлівна. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великобританії, Канади, США (порівняльний аналіз) : [монографія] / Ельбрехт Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : Основа, 2009. – 248 с. – Бібліогр.: с. 232-248. – ISBN 978-966-699-506-6

 21. Жила, Світлана Олексіївна. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв'язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи / Світлана Жила ; [художнє оформ. О. М. Єрмоленка]. – Чернігів : Деснянська правда, 2004. – 359 с. – Бібліогр.: с. 324-359. – ISBN 966-502-199-0

 22. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 10-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2400-6

 23. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 11-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2401-3

 24. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 5-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 64 с. – ISBN 978-966-07-2387-0

 25. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 6-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2388-7

 26. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 7-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 64 с. – ISBN 978-966-07-2389-4

 27. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 8-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2397-9

 28. Ігнатова, Ірина Сергіївна. План виховної роботи класного керівника 9-го класу на 2012-2013 навчальний рік : 2-й семестер / Ірина Ігнатова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 63, [1] с. – ISBN 978-966-07-2399-3

 29. Київський національний лінгвістичний університет. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Педагогіка та психологія. Вип. 20 / Київ. нац. лінгв. ун-т ; [голов. ред. С. Ю. Ніколаєва ; чл. редкол. : О. Ф. Бондаренко, Н. Ф. Бориско, Т. І. Левченко та ін. ; ред. Т. Гревцева]. – Київ : КНЛУ, 2011. – 222 с.

 30. Кисільова-Біла, Валентина Петрівна. Система організації самостійної роботи студентів з математики в умовах кредитно-модульної системи навчання / Кисільова-Біла В. П. ; [ред. Л. Р. Шпачук]. – [Кривий Ріг] : [б. в.], 2012. – 144 с. – Бібліогр.: с. 143. – ISBN 978-966-2775-15-0

 31. Кобернік, Сергій Георгійович. Практичні та самостійні роботи в шкільних курсах географії : метод. посіб. : [для студ. географ. спец. вищ. навч. закл.] / Кобернік С. Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 200 с. : граф., табл. – Бібліогр.: с. 191-193. – ISBN 978-966-660-771-6

 32. Колбіна, Тетяна Василівна. Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації : монографія = educational technology of cross-cultural communication e[perience formation for students : monograph / Т. В. Колбіна. – Харків : ІНЖЕК, 2012. – 167 с. – Бібліогр.: с. 163-167. – ISBN 978-966-392-384-0

 33. Кондратенко, Лариса Олександрівна. Весела орфографія : метод. посіб. для вчителів почат. кл. / Кондратенко Л. О. ; за ред. Гончаренко С. А. . – Тернопіль : Мальва-ОСО, 2007. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 966-7754-90-1

 34. Кононюк, А. Трудове навчання. 3 клас : розробки уроків / Анжеліка Кононюк ; [ред. Оксана Довгань ; літ. ред. Інна Атаманюк ; дизайнер обкл. Віталій Нехай]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 79 с. : кольор. іл. – (Конспект від А до Я). – ISBN 978-966-07-2351-1

 35. Конькова, Т. І. Формування здорового способу життя школярів засобами родинної педагогіки : навч.-метод. посіб. / Конькова Т. І. , Плахтій П. Д. , Горбатюк О. В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 307 с. – Бібліогр.: с. 246-250. – ISBN 978-617-608-033-6

 36. Косенчук, О. Г. Соціально-педагогічна траєкторія розвитку сучасного лідера-старшокласника : метод. посіб. / Косенчук О. Г. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2012. – 188 с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-111. – ISBN 978-966-2775-40-2

 37. Кочубей, Н. П. Інтерактивне навчання англійського діалогічного мовлення молодших школярів : посібник / Кочубей Н. П. – Київ : Ленвіт, 2012. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 4 (72), 2012, жовтень, листопад, грудень). – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 966-7043-02-9

 38. Кушніренко, Андрій Миколайович. Історія музичної культури й освіти Буковини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Кушніренко, О. В. Залуцький, Я. М. Вишпінська ; [відп. за вип. В. А. Лісовий ; ред. В. А. Лупул] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 375 с. – Бібліогр.: с. 353-365. – ISBN 978-966-423-200-2

 39. Мірошник, Зоя Михайлівна. Рольова структура особистості вчителя початкових класів : монографія / Зоя Мірошник ; [відп. за вип. І. О. Філенко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 306 с. – Бібліогр.: с. 247-273

 40. Методика кількісної оцінки діяльності викладачів університету / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т ; наук. кер. Пономаренка В. С. ; [уклад. : Пономаренко В. С. , Афанасьєв М. В. , Єрмаченко В. Є. та ін. ; відп. ред. Сєдова Л. М.; ред. Лященко Т. О.]. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 31 с.

 41. Методичний коментар до навчальних програм для 1-4 класів : дайджест / Нац. акад. пед. наук України. Ін-т педагогіки ; [уклад. О. В. Оноприєнко]. – [Донецьк] : Каштан, 2012. – 108 с.

 42. Новий довідник для вступника до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації: [2013-2014] : Докладно про вищі навч. закл. України (ун-ти, акад., ін-ти, коледжі, технікуми) / Міжнар. освіт. корпор. "Гранд" ; за заг. ред. В. Співаковського ; [ред. : О. Чорнощока та ін. ; відп. за вип. О. Братчик ; художнє оформ. В. Бирук]. – 14-е вид. – Київ : МУВЦ "Гранд-ЕКСПО", 2013. – 255 с. : портр., вкл. л. (20), 2 форзаци. – ISBN 978-966-2552-05-8

 43. Нос, Любов Степанівна. Професійна підготовка вчителя початкової школи в Канаді / Нос Любов Степанівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 88-95. – ISBN 978-966-7762-10-0

 44. Педагогіка : практикум для студ. напрямів підготов. 6.030101 "Соціологія", 6.010203 "Здоров’я людини", 6.040203 "Фізика", 6.040201 "Математика" / Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; [уклад.: Жирун Оксана Анатоліївна, Пузирьов Євген Володимирович ; відп. ред. О. В. Винославська]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 105 с. – Бібліогр.: с. 102-105

 45. Подоляк, Ярослав Владимирович. Самосовершенствование студента : учеб. пособие / Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова, В. В. Артюхова ; М-во образования и науки, , молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 171 с. – Библиогр.: с. 169-171. – ISBN 978-966-623-719-7

 46. Пономарьова, Ю. А. Формування іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності старшокласників у режимі автономної республіки (англійська і французька мови) : посібник / Пономарьова Ю. А. . – Київ : Ленвіт, 2012. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 2 (70), 2012, квітень, травень, серпень). – ISBN 966-7043-02-9

 47. Проблеми викладання географії у школі : конспект лекцій / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Кирилюк Сергій Миколайович ; [відп. за вип. Круль Володимир Петрович ; літ. ред. Колодій О. В.] . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 123 с. – Бібліогр.: с. 119-123

 48. Радул, Ольга Сергіївна. Історія вищої школи Європи (V ст.-XX ст.) : [монографія] / О. С. Радул ; [ред. І. В. Жигора ; обкл. Шалюта B. М.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 535 с. – Бібліогр.: с. 340-349. – Авт. зазначений на обкл. – ISBN 978-966-189-081-6

 49. Самойленко, Павло Васильович. Засоби діагностики якості психолого-педагогічної підготовки магістрів природничих наук (хімія) у педагогічному університеті : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Самойленко, О. В. Білоус ; [відп. за вип. Н. Кальченко]. – Київ : Слово, 2013. – 225, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-226. – ISBN 978-966-194-135-8

 50. Стечишина, Ліліана. Логопедичні заняття : індивідуально-підгрупова робота з корекції звуковимови / Ліліана Стечишина, Аліса Стечишина ; [ред. Олена Стефанишин ; літ. ред. С. Олійник ; обкл. Світлани Демчак]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 79 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-07-2375-7

 51. Український науково-дослідний інститут естетичної освіти (Київ). Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісник. Вип. 2 / Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. ін-т естет. освіти ; за ред. В. Г. Бутенка ; [відп. за вип. Грінь Д. С.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 65 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2660-76-0

 52. Український науково-дослідний інститут естетичної освіти (Київ). Теорія і методика виховання : наук.-пед. вісник. Вип. 1 / Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. ін-т естет. освіти ; за ред. В. Г. Бутенка ; [відп. за вип. Грінь Д. С.]. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 74 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2660-75-3

 53. Цвірова, Тамара Дмитрівна. Ми навчаємось в Україні : навч. посіб. / Т. Д. Цвірова, В. Е. Чернов ; [ред. В. Д. Римаренко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 205 с. – ISBN 978-966-629-540-1

 54. Черниш, В. В. Інформаційно-комунікаційні засоби професійно-педагогічного спілкування та навчання іноземних мов : посібник / Черниш В. В. . – Київ : Ленвіт, 2012. – 64 с. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 1 (69), 2012, січень, лютий, березень). – Бібліогр.: с. 63-64. – ISBN 966-7043-02-9

 55. Чуб, Наталія Валентинівна. Готуємось до школи : Велика книга завдань та вправ / Н. В. Чуб ; [голов. ред. С. С. Скляр ; відп. за вип. Г. В. Сологуб ; ред. Н. Я. Радченко ; худож. ред. О. О. Глоба ; худож. : Інна Бурмаченко, Тетяна Волошина, Ірина Севастьянова та ін. ; дизайн обкл. Оксана Глоба]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. – 144 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-14-3935-0

 56. Шастова, І. В. Завдання для навчання учнів шестирічного віку техніки читання англійською мовою за звуковим аналітиком-синтетичним методом : посібник / Шастова І. В. . – Київ : Ленвіт, 2012. – 43 с. : іл. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" : додаток до наук.-метод. журн. "Іноземні мови" : заснов. у 1996 р. : виходить 4 рази на рік / голов. ред. С. Ю. Ніколаєва [та ін.] ; ред. рада: Г. І. Артемчук [та ін.] ; № 3 (71), 2012, липень, серпень, вересень). – Бібліогр.: с. 42-43. – ISBN 966-7043-02-9

 57. Шовковий, В'ячеслав Миколайович. Методика викладання класичних мов : підручник / В. М. Шовковий. – Київ : Vadeх, 2012. – 222 с. – Бібліогр.: с. 217-222. – ISBN 978-966-97253-1-8

 58. Штельмах, Г. Б. Дидактичні засади формування предметних компетентностей майбутніх вчителів філологічних спеціальностей в умовах ступеневої освіти : монографія / Г. Б. Штельмах ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг : Залозний В. В., 2011. – 604 с. – Бібліогр.: с. 520-602. – ISBN 978-966-97083-4-2


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Боришевський, Мирослав Йосипович. Дорога до себе: Від основ суб'єктивності до вершин духовності : монографія / Мирослав Боришевський ; [ред. О. О. Нечипоренко]. – Київ : Академвидав, 2010. – 410, [4] с. – (Серія "Монограф" : заснована у 2006 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8226-92-2. – ISBN 978-617-572-001-1

 2. Максименко, Сергій Дмитрович (1941-). Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід : монографія / Максименко С. Д. ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 590 с. – Бібліогр.: с. 371-390. – ISBN 978-966-194-118-1

 3. Свідерська, Галина Мирославівна. Психологія чуйності : монографія / Свідерська Г. М. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 305 с. – Бібліогр.: с. 195-224. – ISBN 978-617-595-013-5

 4. Сергієнко, Ірина Маратівна. Соціально-психологічний театр : навч. посіб. / І. М. Сергієнко ; [літ. ред. Т. Г. Бондаренко ; художнє оформ. обкл. Сергієнко Л. В.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 138 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 129-138. – ISBN 978-966-353-182-2

 5. Терлецька, Лариса Гаріївна. Вікова психологія і психо-діагностика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Терлецька ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 605, [1] с. – Бібліогр.: с. 601-603. – ISBN 978-966-194-134-5

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бикова, Олена Василівна. Бібліографознавство : метод. рек. для студ. 1-го курсу спец. "Документознавство та інформаційна діяльність" ден. та заоч. форми навч. / О. В. Бикова, О. Ю. Малюк ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 63 с.

 2. Бібліографія підручникотворення (1991-2011 рр.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. дослідж. і змісту освіти ; [за наук. ред. Удода О. А.; рец. Рогова П. І. ; упоряд. : Николюк О. В., Петросова Н. І., Ющенко С. С.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 107 с.

 3. Бібліотеки, видавці та підтримка читання в глобальному інформаційному суспільстві : VI Всеукр. наук.-практ. конф."Бібліотека і книга в контексті часу", 22 трав. 2012 р.,НПБУ, м. Київ / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд.: С. Басенко, З. Савіна]. – Київ : НПБУ, [2013]. – 137, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-465-390-6

 4. Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 1. Листування ; А-Г / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України НАН України, Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук ; В. І.Вернадський ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; [редкол. тому: А. Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 823 с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6598-1. – ISBN 978-966-02-6599-8 (кн. 1)

 5. Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування ; Д-Я. Ч. 1. Д-Н / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України НАН України, Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук ; В. І. Вернадський ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; [редкол. тому: А. Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 741 с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6598-1. – ISBN 978-966-02-6600-1 (кн. 2). – ISBN 978-966-02-6648-3

 6. Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 2. Листування ; Д-Я. Ч. 2. О-Я / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України НАН України, Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук ; В. І. Вернадський ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; [редкол. тому: А. Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – 691 с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6598-1. – ISBN 978-966-02-6600-1 (кн. 2). – ISBN 978-966-02-6649-0

 7. Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 9. Володимир Іванович Вернадський. Щоденники (1917-1921) / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України НАН України, Рос. акад. наук, Архів Рос. акад. наук ; В. І. Вернадський ; ред. рада: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; [редкол. тому: А. Г. Загородній та ін. ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2011. – 327 с. : портр. – (Серія "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського"). – ISBN 978-966-02-6586-8

 8. Гранчак, Тетяна. Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; [наук. ред. Дубровіна Л. А.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2012. – 480, [1] с. – Бібліогр.: с. 429-468. – ISBN 978-966-02-6368-0

 9. Добко, Тетяна Василівна. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток ( XX ст.-перше десятиліття XXI ст. ) : [монографія] / Тетяна Добко ; [відп. ред. О. С. Онищенко ] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в. ], 2013. – 374 с. – Бібліогр.: с. 312-361. – ISBN 978-966-02-6837-1

 10. Документознавство : курс лекцій для студ. І-ІІ курсу вищих навч. закл. спец. 6.020100 "" Документознавство та інформаційна діяльність" : у 2-х ч. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад. : О. Ю. Малюк, Н. М. Лєсовець, Г. Ю. Есаулова]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 165 с. – Бібліогр.: с. 162-163

 11. Документознавство : курс лекцій для студ. І-ІІ курсу вищих навч. закл. спец. 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність" : у 2-х ч. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад. : О. Ю. Малюк, Н. М. Лєсовець, Г. Ю. Есаулова]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 226 с. – Бібліогр.: с. 223-224

 12. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2013 році / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: Л. О. Біла ; наук. ред.: П. І. Рогова ; відп. за вип.: І. І. Хемчян. – Київ : [б. в.], 2013. – 89 с.

 13. Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (кириличний шрифт, 1762-1944 ) : бібліогр. покажч. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, Г. В. Кінаш]. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 113, [1] с. – (Серія "Рідкісні видання" ; вип. 7)

 14. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Черваньов Д. М., Жилінська О. І. та ін. ; за ред. Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. – Київ : Нічлава, 2011. – 623 с. – ISBN 978-966-8163-19-7

 15. Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікал. архів. та бібліотеч. фондів. Вип. 14 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2010. – 414, [5] с.

 16. Ступеньки к информатике : учебник для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / А. В. Ломаковская, Г. А. Проценко [и др.] ; [ред. В. М. Личенко ; худож. ред. Л. И. Аленина ; ил. худож. В. И. Аникина, Н. В. Аникиной]. – Київ : Освіта , 2013. – 159 с. : цв. ил. – ISBN 978-617-656-135-4 (укр.). – ISBN 978-617-656-145-3 (рус.)

 17. Українська бібліотечна асоціація : док. і матеріали (2001-2009 рр.) / Укр. бібл. асоц. ; [уклад. : В. С. Пашкова, Т. В. Добко, В. Г. Дригайло]. – Вид. 5-те, доп. і переробл. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 143 с. – ISBN 978-966-7889-54-8

 18. Українська бібліотечна асоціація. Звіт Президії Української бібліотечної асоціації про роботу у 2010-2012 роках / Укр. бібл. асоц. – Київ : [б. в.], 2012. – 70 с.

 19. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи : зб. норматив. документів з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Л. І. Мірошниченко. – Київ : Толока, 2012. – 54 с. – ISBN 966-7990-44-3
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Кам'янець-Поділ нац ун-т ім. Івана Огієнка; [уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам'янець-Подільський : Зволейко...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкільної
Вип. 4 / Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського; Вінниц держ пед ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Вінниц держ пед ун-т ім....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
В. Г. Гетта, С. В. Горчинський та ін.]; за наук ред. В. Г. Гетти; Чернігів нац пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Київ : Компринт, 2014....
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні питання освіти
Україна, Харків, 10-11 листоп., 2015 р. / Нац акад. Національної гвардії України; [редкол. Дмитренко Т. О. та ін.]. Харків : хогокз,...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconВ. Г. Короленка Студентське наукове товариство факультету фізичного виховання
Розглянуто актуальні проблеми фізичного виховання, розвитку організму спортсмена, його морфо-функціональних та та техніко-тактичних...
Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля iconКолективна монографія Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення м. Кіровоград 2014
Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення: Монографія / Мельник Я. Я., Мигаль С. М., Смірнов О. О., Єасюков...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка