Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор ПетровичСкачати 186,85 Kb.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір186,85 Kb.

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Андрощук, Ігор Петрович. Технологічна підготовка старшокласників сільських загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і методика : монографія / І. П. Андрощук, О. М. Коберник. - Умань : СПД Жовтий, 2008. - 235 с. - Бібліогр.: с. 159-175. - ISBN 978-966-2113-45-7

 2. Андрущенко, Віктор Петрович. Роздуми про освіту : статті, нариси, інтерв'ю / Віктор Андрущенко. - 2-ге вид., допов. - Київ : Знання України, 2008. - 819 с. - ISBN 978-966-316-235-5

 3. Павел Петрович Бажов, 15 (27) января 1879 - 3 декабря 1950 : К 130-летию со дня рождения [Изоматериалы; текст] / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. "Школьная б-ка" ; Сер. 2, вып. 8 ). - Библиогр.: с. 23-24. - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-022-0

 4. Валентин Дмитриевич Берестов, 1 апреля 1928 - 11 апреля 1998 : К 80-летию со дня рождения / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 32 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып. 3). - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-015-2

 5. Виталий Валентинович Бианки, 30.01 (11.02) 1894 - 10.06.1959 : К 115-летию со дня рождения / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 16 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып 8). - Библиогр.: с. 16. - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-025-1

 6. Бобров, Віталій Якович. Макроекономічне прогнозування системи вищої освіти України - пріоритетний напрям її розвитку : монографія / В. Я. Бобров, В. Є. Сафонова ; за наук. ред. В. П. Андрущенка ; АПН України, Ін-т вищ. освіти АПН України. - Київ : [б. в.], 2007. - 213 с. - Бібліогр.: с. 201-213. - ISBN 966-7320-76-6

 7. Богайчук, Руслана Василівна. Уроки фізичної культури. 2 клас : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 190, [1] с. - Бібліогр.: с. 191. - ISBN 978-966-10-0178-6

 8. Богайчук, Руслана Василівна. Уроки фізичної культури. 3 клас : посіб. для вчителя / Р. В. Богайчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 201 с. - Бібліогр.: с. 169. - ISBN 978-966-10-0370-4

 9. Богданова, Інна Михайлівна. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. - Київ : Знання, 2008. - 343 с. - (Сер. "Б-ка соціального педагога"). - ISBN 978-966-346-478-7

 10. Будак, Сергій Валерійович. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками : моногр. зі спецпрактикумом у 2-х кн. / С. В. Будак ; Мін-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Слово, 2008. - 283 с. - Бібліогр.: с. 133-148. - ISBN 978-966-8407-83-3

 11. Бурчак, Станіслав Олександрович. Методичні рекомендації з питань організації і проведення тестового контролю знань, навичок та вмінь студентів вищої школи / уклад.: Бурчак С. О. , Толмачов В. С., Тверезовська Л. О. ; Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів : РВВ ГДПУ , 2008. - 66 с. - Бібліогр.: с. 65-66

 12. Варзацька, Лариса Олександрівна. Українська мова. Святині рідної землі. 1-4 класи. Інтегровані уроки рідної мови і мовлення : посіб. для вчителя / Л. О. Варзацька, О. А. Лобанчук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2008]. - 303, [1] с. - Бібліогр.: с. 300-301. - ISBN 978-966-10-00540-3

 13. Васильченко, Л. В. Дистанційне навчання: науково-методичне забезпечення; інформаційний прстір навчального закладу : [навч. посіб.] / Л. В. Васильченко, В. Л. Шевченко. - Харків : Основа, 2009. - 208 с. - (Сер. "Управління школою" ; вип. 1(73)). - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-611-00-0039-0

 14. Вдовиченко, Вера Петровна. Профессиональная ориентация молодежи: опыт работ библиотек / В. П. Вдовиченко ; Рос. гос. юношес. б-ка , Рус. школ. библ. ассоц. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2008. - 183 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школ. б-ка” ; вып. 3, сер.1 ). - ISBN 978-5-91540-016-9

 15. Вишневський, Омелян Іванович. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / Омелян Вишневський. - Вид. 3-тє, доопрац. і допов. - Київ : Знання, 2008. - 566 с. - Бібліогр.: с. 560-566. - ISBN 978-966-346-408-4

 16. Расул Гамзатович Гамзатов, 8 сентября 1923 - 3 ноября 2003 : К 85-летию со дня рождения / [сост. Э. Н. Якубов]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 40 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып. 6). - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-003-9

 17. Гнатюк, Володимир Миколайович. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. М. Гнатюк. - Київ : Сталь, 2006. - 299 с. : кольор. фотогр. - Бібліогр.: с. 295-297. - ISBN 966-7589-54-4

 18. Горбынко, Валентина Николаевна. Вожатская помогалочка - 2 : метод. и друж. советы для новичков и корифеев / В. Н. Горбынко. - Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2007. - 134 с. - ISBN 978-966-335-044-8

 19. Максим Горький (Алексей Максимович Пешков), 16 (28) марта 1868 - 18 июня 1936 : К 140-летию со дня рождения / [авт.-сост. М. В. Московская]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып.2). - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-012-1

 20. Гребенюк, Тетяна Миколаївна. Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гребенюк Т. М. , Сасіна І. О. , Тімакова Ю. В. ; Нац. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т корекц. педагогіки та психології. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - 145, [1] с. - Бібліогр.: с. 94-98. - ISBN 978-966-660-394-7

 21. Дети света : сб. ст. / [сост.: А. Д. Тюриков, В. Ф. Бак]. - Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2008. - 161 с. - ISBN 978-966-335-205-3

 22. Дошкольники и семейное чтение в библиотеке : "Руководство ИФЛА по обслуживанию детей до трех лет" с коммент. и примерами / [пер. з англ. О. Андреевой]. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 29 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 24). - ISBN 978-5-9667-0501-5

 23. Друганова, Олена Миколаївна. Приватна ініціатива в освіті України : іст.-пед. аспект : [монографія] / О. М. Друганова ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : [б. в.], 2008. - 555 с. - Бібліогр.: с. 456-530. - ISBN 978-966-96759-8-9

 24. Етнопедагогічні засади українського дошкілля : навч.-метод. посіб. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [авт. кол.: Н. В. Лисенко та ін.] ; за ред. Н. Лисенко. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - 544 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-640-243-4

 25. Загашев, Игорь Олегович. Занятия по профориентации в библиотеке / И. О. Загашев. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 32 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 20). - Библиогр.: с. 31. - ISBN 978-5-9667-0417-9

 26. Борис Владимирович Заходер, 9 сентября 1918 года - 7 ноября 2000 : К 90-летию со дня рождения / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" ; Сер. 2, вып. 9). - (Прил. к журн. “Школьная б-ка”). - Библиогр.: с. 13. - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-019-0

 27. Изложения : Русский язык : 9 кл. / [авт.-сост. Н. С. Шаталова]. - Москва : АСТ : Астрель, 2002. - 142, [1] с. - (Сер. "Школьный урок"). - ISBN 5-17-012321-3 (АСТ). - ISBN 5-271-02717-1 (Астрель)

 28. Інспекторова, Тетяна. Теорія та методика діяльності сімейного педагога : навч.-метод. посіб. / Тетяна Інспекторова. - Умань : РВЦ "Софія", 2009. - 75 с. - Бібліогр.: с. 72-75. - ISBN 978-966-2113-63-1

 29. Календар класного керівника на 2008-2009 навчальний рік : посіб. для учителів / [авт.: О. Вишневський та ін.]. - Дрогобич : Коло, 2008. - 315 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 30. Каньоса, Павліна Степанівна. Педагогічний факультет Кам'янець-Подільського національного університету: минуле і сьогодення : іст. нарис / П. С. Каньоса, А. Ф. Суровий. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. - 195 с. - ISBN 978-966-496-058-5

 31. Картушина, Елена Петровна. Психологический комфорт в школе: как его достичь : акции, тренинги, семинары / авт.-сост. Е. П. Картушина, Т. В. Романенко. - Волгоград : Учитель, [2009]. - 239 с. - Библиогр.: с. 234-237. - В помощь школьному психологу. - ISBN 978-5-7057-1746-0

 32. Книги, помогающие жить : рек. указ. лит. / [сост. Н. Е. Колоскова]. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 23). - ISBN 978-5-9667

 33. Книги-юбиляры 2008 / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Прил. к журн. “Школьная б-ка” ; Сер. 2, вып. 1). - Библиогр.: с. 24. - ISBN 978-5-91540-013-8-0480-3

 34. Коргун, Лариса Николаевна. Основы коррекционной педагогики : учеб. пособие для студентов психолого-пед. профиля / Лариса Коргун ; Южноукр. гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. - Одеса : [б. в.], 2008. - 166 с. - Бібліогр.: с. 159-162. - ISBN 978-966-8835-53-7

 35. Корисні канікули. Прощавай, третій клас! : [навч.-метод. посіб.] / уклад. Н. М. Компанець. - Харків : Основа, 2008. - 96 с. - (Сер. "Авторська школа Н. Компанець" : заснована 2008 р.). - Бібліогр.: с. 97. - ISBN 978-966-333-719-7

 36. Иван Андреевич Крылов, 2 (13) февраля 1769 - 9 (21) ноября 1844 : К 240-летию со дня рождения [Изоматериалы; текст] / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. цв. ил. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Приложение к журналу “Школьная библиотека” ; Серия 2. Выставка в школьной библиотеке.Вып. 9). - Библиогр.: с. 24. - ISBN 978-5-91540-023-7

 37. Ласуков, Олег Анатолійович. Лагерный сбор: коллективно-творческие дела, методика, сценарии / О. Ласуков. - Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2007. - 367, [3] с. - В помощь вожатому. - ISBN 978-966-335-036-3

 38. Любарська, Ольга Миколаївна. Основи соціалізації особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Любарська ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2008. - 211 с. - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 978-966-2056-48-8

 39. Матлина, Слава Григорьевна. Книжные выставки - обычные и необычные / С. Г. Матлина. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 27 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 19). - Библиогр.: с. 26. - ISBN 978-5-9667-0396-7

 40. Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів / Одес. обл. ін-т удоскон. вчителів ; за ред. О. В. Малихіної. - [Одеса] : [б. в.], 2008. - 230 с. - Бібліогр.: с. 227-228. - ISBN 978-966-96663-7-6

 41. Николай Николаевич Носов, 10 (23) ноября 1908 - 6 июля 1976 : К 100-летию со дня рожд. [Изоматериалы; текст] / [авт.-сост.: М. С. Андреева, М. П. Короткова]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. цв. ил. + 16 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Выставка в школ. б-ке ; Сер. 2, вып. 7). - (Прилож. к журн. "Школьная б-ка"). - Библиогр.: с. 16. - Выставка в школьной б-ке. - ISBN 978-5-91540-002-2

 42. Олефир, Светлана Валентиновна. Мониторинг читательской активности : метод. рекомендации / С. В. Олефир. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 30 с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 21). - Библиогр.: с. 27-28. - ISBN 978-5-9667-0438-4

 43. Александр Николаевич Островский, 31 марта (12 апреля) 1823 - 2 июня (15 июня) 1886: к 185-летию со дня рождения / [авт.-сост. М. В. Московская]. - Москва : [Рус. школ. библ. ассоц.], 2008. - 8 л. + 24 с. брошура. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : прил. к журн. “Школ. б-ка” ; вып. 4, сер. 2). - Выставка в школ. б-ке. - ISBN 978-5-91540-017-6

 44. Полилова, Татьяна Алесеевна. Компьютерная презентация. Делаем вместе! / Т. А. Полилова. - Москва : Чистые пруды, 2008. - 31, [1] с. - (Б-чка "Первого сентября"). - (Сер. "Б-ка в школе" ; вып. 22). - ISBN 978-5-9667-0459-9

 45. Пометун, Олена Іванівна. Мої і твої права : навч. посіб. з курсу "Права людини" : 10-11 кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. - Біла Церква : Надтока О. Ф., 2006. - 188, [1] с. : кольор. іл. - Бібліогр.: с. 188. - ISBN 966-319-131-7

 46. Прикуль, Лариса Викторовна. Психологический практикум и тренинг: профилактика насилия в семье и школе / авт.-сост. Л. В. Прикуль. - Волгоград : Учитель, [2009]. - 216, [1] с. - Библиогр.: с. 211-214. - ISBN 978-5-7057-1790-3

 47. Родительское собрание по детскому чтению : сб. материалов по разраб. моделей и методик проведения / Пермская краевая дет. б-ка им. Л. И. Кузьмина, Рус. школ. библ. ассоц. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2008. - 131 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : приложение к журналу “Школьная библиотека” ; вып. 4, сер. 1). - ISBN 978-5-91540-018-3

 48. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / Мін-во освіти і науки України, Ін-т проблем виховання АПН України, Н.-д. центр проблем соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої ; [кол. авт.: Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В. та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 335 с. - Бібліогр. у підряд. зносках. - ISBN 978-966-364-577-3

 49. Таланчук, П. М. З думою про Україну... : вибр. публіц. / Петро Таланчук ; [ред.-упоряд. В. О. Карпенко]. - Київ : Ун-т "Україна", 2008. - 477, [2] с. - ISBN 978-966-388-243-7

 50. Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка. Наукові записки. Серія: Літературознавство. Вип. 2 (24) 2008 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [наук. ред. Микола Ткачук ; редкол.: Микола Ткачук та ін.]. - Тернопіль : [б. в.], 2008. - 386 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 9-7425-09-6

 51. Трофименко, Л. І. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ : Прогр.-метод. комплекс / Л. І. Трофименко ; за ред. Є. Ф. Соботович ; АПН України, Ін-т спец. педагогіки АПН України. - Київ : Актуальна освіта, 2007. - 119 с. - Бібліогр.: с. 117-118. - Авт. зазначено на обкл. - ISBN 966-8663-14-4

 52. Усі вищі навчальні заклади України : довід. абітурієнта 2009-2010. - Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. - 767 с. - ISBN 978-966-404-830-6

 53. Флегонтова, Наталія Миколаївна. Педагогічна організація культурного дозвілля школярів : навч.-метод. посіб. / Н. М. Флегонтова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : Освіта України, 2008. - 223 с. - Бібліогр.: с. 148-163. - ISBN 978-966-188-011-4

 54. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці : 13-14 трав. 2008 р. : [тези доповідей]. Філософсько-педагогічні науки / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [відп. за вип. Ангельська А. О.]. - Чернівці : Рута, 2008. - 566 с. - Бібліогр. у кінці ст.

 55. Школьному библиотекарю о семейном чтении : атлас. - Москва : Рус. школ. библ. ассоц., 2007. - 174 с. - ("Профессиональная библиотека школьного библиотекаря" : Приложение к журн. "Школьная б-ка" ; сер. 1, вып. 12). - ISBN 978-5-91540-009-1

ПСИХОЛОГІЯ


 1. Волошко, Наталія Іванівна. Психологічна культура здоров'я : навч.-метод. посіб. / Н. І. Волошко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : Науковий світ, 2008. - 163 с. - Бібліогр.: с. 158-163. - ISBN 978-966-675-545-5

 2. Поліщук, С. А. Методичний довідник з психодіагностики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. А. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2009. - 440 с. - Бібліогр.: с. 437-440. - ISBN 978-966-680-428-3

 3. Рибалка, Валентин Васильович. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / Рибалка В. В. ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Одеса : [б. в.], 2009. - 575 с. - Бібліогр.: с. 558-562. - ISBN 978-966-2070-19-4

 4. Савчин, М. В. Психологія відповідальної поведінки : [монографія] / М. В. Савчин. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. - 275, [3] с. - Бібліогр.: с. 251-262. - ISBN 978-966-428-072-9

 5. Титаренко, Тетяна Михайлівна. Життєві кризи: технології консультування. Ч. 1 / Тетяна Титаренко. - Київ : Главник, 2007. - 143 с. - (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). - Бібліогр.: с. 141-142. - Авт. на обкл. не зазначено. - ISBN 966-8774-67-1. - ISBN 966-8774-36-2

 6. Титаренко, Тетяна Михайлівна. Життєві кризи: технології консультування. Ч. 2 / Тетяна Титаренко. - Київ : Главник, 2007. - 143 с. - (Психологічний інструментарій : сер. засновано в 2003 р.). - Бібліогр.: с. 170-174. - Авт. на обкл. не зазначено. - ISBN 966-8774-67-1. - ISBN 966-8774-38-X

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Ашеров, Акива Товиевич. Методы и модели формирования и развития информационной культуры студентов технических университетов : монография / Ашеров А. Т., Богданова Т. Л. ; Укр. инж.-пед. акад., Донбас. гос. машиностроит. акад. - Харьков : [б. и.], 2008. - 318 с. - (Сер. "Інженер. педагогика"). - Бібліогр.: с. 233-239. - ISBN 978-966-2132-02-01

 2. Гуржій, Андрій Миколайович. Рекомендації до розв'язування задач Міжнародних і Всеукраїнських олімпіад серед учнів : навч.-метод. посіб. / А. М. Гуржій, В. В. Бондаренко ; АПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України. - Київ : Ред. "Комп'ютер", 2008. - 119 с. - (Б-ка вчителя інформатики ; [Вип]. 4). - ISBN 978-966-2952-05-6

 3. Дениско, Людмила Михайлівна. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2007. - 131, [2] с. - ISBN 978-966-02-4327-9

 4. Зубкова, Наталія Михайлівна. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б. Д. Гринченка (з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського) / Н. М. Зубкова ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2008. - 176, [1] с. - ISBN 978-966-02-4886-1

 5. Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського : каталог / [уклад.: Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов, за участю Т. М. Росовецької] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2008. - 230, [1] с. - ISBN 978-966-02-4724-6

 6. Корнещук, Вікторія Вікторівна. Професійна надійність діяльності сучасного спеціаліста : навч. посіб. / В. В. Корнещук ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського . - Одеса : СВД М. П. Черкасов, 2008. - 131 с. - (Сер.: Управління навчальними закладами). - Бібліогр.: с. 125-131. - ISBN 978-966-8835-65-0

 7. Михайлин, Ігор Леонідович. Журналістика як всесвіт : вибр. медіадослідж. / І. Л. Михайлин. - Харків : Прапор, 2008. - 511 с. - ISBN 978-966-8690-99-0

 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на сторінках газет (1918-2008) : бібліогр. покажч. / [авт.-уклад.: Н. Ф. Самохіна (кер.), О. С.Залізняк, Н. М. Носкіна та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, А. Г. Бровкін та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2008. - 339, [2] с. - 90-річчю НАН України та НБУ ім. В. І. Вернадського присвячується. - ISBN 978-966-02-4924-0

 9. Погрібний, Олександр Васильович. Робота з отпичними носіями : навч.-метод. посіб. / Погрібний О. В. ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України. - Київ : Ред. "Комп'ютер", 2008. - 127 с. - (Б-ка вчителя інформатики ; [Вип]. 5). - Бібліогр.: с. 127. - ISBN 978-966-2952-07-08

 10. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ: "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". Підрозділ: "М 8 Поліграфічне виробництво" / [авт. кол.: Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін, С. В. Галицька та ін. ; голов. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2008. - 194, [1] с. - Бібліогр.: с. 194-195. - ISBN 966-02-4017-1 (загальний). - ISBN 978-966-02-4979-0

 11. Фурман, Анатолій. Ідея професійного методологування : монографія / Анатолій Фурман. - Ялта ; Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 205 с. - Бібліогр.: с. 193-202. - ISBN 978-966-654-197-3

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Гильберг, Татьяна Георгиевна. Путешествие в мир экономики : учеб. пособ. [Ч. 1] / Т. Гильберг, Г. Думанская, О. Юхимович. - Каменец-Подольский : Аксиома : Абетка-НОВА, 2008. - 123 с. - Библиогр.: с. 121. - ISBN 978-966-496-014-1

 2. Жовтанецкий, Олег Мстиславович. Основы экономики: универсальное пособие для успешной подготовки к внешнему независимому оцениванию : справочник / О. М. Жовтанецкий, Н. В. Чуба ; Укр. центр оценивания качества образования. - [Харьков] : Факт, 2008. - 94, [2] с. - (Сер. журн. "Вісник ТІМО" (тестування і моніторинг в освіті)). - ISBN 978-966-637-601-8

 3. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / [за ред.: С. В. Ківалова, О. І. Харитонової]. - Вид. 3-тє. - Харків : Одіссей, 2008. - 558, [1] с. - (Сер. "Закони України" : Засн. 1997 р.). - ISBN 978-966-633-742-2

 4. Лошенюк, І. Р. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / І. Р. Лошенюк, А. М. Гуменюк, Ю. Б. Чаплінський. - Київ : Дакор : КНТ, 2008. - 183 с. - Бібліогр.: с. 181-182. - ISBN 978-966-8379-44-4. - ISBN 978-966-373-404-0

 5. Якість життя: проблеми, пріоритети і перспективи : матеріали II Загальноукр. наук.-практ. конф. 3 груд. 2008 р. / Донец. ін-т ринку та соц. політики, Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [редкол.: Борецька Н. П. та ін.]. - Донецьк : Вебер, Донецька філ., 2008. - 162 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-335-211-4ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА79. Бакан, Надія Василівна. Математика. 3 клас. Конспекти уроків : посіб. для вчителя / Н. В. Бакан, Н. Б. Шост. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2009]. - 287 с. - Назва на обкл.: Уроки математики. - ISBN 978-966-10-0438-1

80. Бевз, Валентина Григорівна. Уроки алгебри в 7 класі: Орієнтовні календарно-тематичні плани. Поурочні методичні рекомендації : посіб. для вчителя / Валентина Бевз, Григорій Бевз. - Київ : Освіта України, 2008. - 160 с. - (Сер. "Завтра - на урок"). - ISBN 978-966-96535-8-1

81. Богатиренко, В. А. Зошит з фізичної та колоїдної хімії : граф.-розрахунк. роботи : задачі : навч. посіб. для самост. роботи студ. / Богатиренко В. А. , Михалюк С. О. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - 101 с. - Бібліогр.: с. 100. - ISBN 978-966-660-387-9

82. Бойчук, Вікторія Василівна. Математика : темат. тест. завдання / В. В. Бойчук. - 2-ге вид. - Київ : Країна Мрій, 2008. - 163, [1] с. - (Сер. "Тематичні тестові завдання"). - ISBN 978-966-424-039-7

83. Волошко,Наталія Іванівна. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію : монографія / Н. І. Волошко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ : Науковий світ, 2009. - 193 с. - Бібліогр.: с. 158-177. - ISBN 978-966-675-575-2

84. Смолянинов, А. Дельфинотерапия для детей / А. Смолянинов. - Киев : [б. и.], 2008. - 85 с. : фотогр.

МИСТЕЦТВО. СПОРТ

85. Щербаківський, Данило Михайлович. Козак Мамай : мист.-етногр. пр. / Данило Щербаківський ; [упоряд., передм., комент. та прим. М. В. Волкової ; за заг. ред. А. П. Ярещенка]. - Харків : Факт, 2008. - 511 с. - ISBN 978-966-637-630-8

86. Ятло, Леонід Петрович. Теорія та методика роботи з дитячим хором : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Ятло. - Вид. 2-ге . - Умань : РВЦ "Софія", 2009. - 171 с. - Бібліогр.: с. 168-170. - ISBN 978-966-2113-60-0

МОВА. ЛІТЕРАТУРА


87. Білик, Іван Іванович. Яр : роман / Іван Білик ; передм. Анатолія Шпиталя. - Київ : Грамота, 2008. - 782 с. - (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). - ISBN 978-966-379-142-4

88. Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про Т. Г. Шевченка та його родовід / [С. В. Чанін]. - Київ : Елібре, 2008. - 158, [1] с. - Бібліогр.: с. 140. - ISBN 978-966-96925-1-1

89. Вольвач, Марія Степанівна. Маруся Вольвачівна - незаслужено забута українська письменниця : вибрані твори / [Марія Степанівна Вольвач] ; вступ. стаття, ред. упорядкув. та прим. Івана Лисенка . - Київ : Наш час, 2008. - 375, [1] с. - ISBN 978-966-1530-10-1

90. Гузь, Ольга Олександрівна. Зарубіжна література. 5 клас : календарно-темат. планув. уроків / О. О. Гузь ; [за заг. ред.: І. М. Переденко, Є. В. Волощук]. - Київ : Генеза, 2008. - 61 с. - ISBN 978-966-504-709-4

91. Жадько, Віктор Олексійович. Микола Аркас : роман-пошук / Віктор Жадько; [за ред. Андрущенка В. П.]. - Київ : [б. в.], 2008. - 621, [1] с. - Бібліогр.: с. 591-608. - ISBN 978-966-8567-11-7

92. Жадько, Віктор Олексійович. Микола Аркас: Катерина. Опера : текст і клавір. Рецензії. Листування / Віктор Жадько ; [за ред. В. П. Андрущенка]. - Київ : [б. в.], 2008. - 853, [1] с. - Бібліогр.: с. 833-854. - ISBN 978-966-8567-12-4

93. Клименко, Ніна Федорівна. Українсько-новогрецький словник : 40 000 сл. / Ніна Клименко, Олександр Пономарів, Андрій Савенко. - Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2008. - 532, [1] с. - ISBN 966-7492-36-2

94. Косовський, В. Тризуб : [поезії та публіц.] / Володимир Косовський, Андрій Кравець-Кравченко, Євген Чередниченко ; [упоряд. та авт. фото Віталій Шевченко]. - Київ : Факт, 2008. - 236 с. - ISBN 978-966-359-309-8

Содержание: Станьмо народом ! / В. Косовський. Встане моя Вкраїна / А. Кравець-Кравченко. Заради волі і добра / Є. Чередниченко. Дума денна й нічна / В. Косовський.95. Куліш, Пантелеймон. Чорна рада. Хроніка 1661 року : вибрані твори / Пантелеймон Куліш. Мотря / Богдан Лепкий ; укладання тексту, передмова Савченко О. М. . - Київ : Шанс, 2008. - 397, [1] с. - ISBN 978-966-2202-01-4

96. Мілютіна, О. К. Методичні рекомендації з граматики англійської мови для проведення практичних занять зі студентами-заочниками / уклад.: Мілютіна О. К. , Чирва М. К. ,Ємельяненко Л. В. ; Глухів. держ. пед. ун-т. - Глухів : РВВ ГДПУ , 2008. - 59 с

97. Малятам про тварин : [для дітей дошкіл. та мол. шкіл. віку] / вірші Тетяни Корольової, Олени Роговенко, Лариси Цілик ; [упоряд. Т. Корольова] ; малюнки Сергія Палія. - Київ : Казка, 2008. - [64] с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-8055-81-2. - ISBN 978-966-8055-72-0 (серія)

98. Павловський, Ромвальд. Рубаї / Ромвальд Павловський. - Київ : Дирекція ФВД, 2008. - 221, [2] с. - ISBN 978-966-511-340-9

99. Петрарка, Франческо. Канцоньєре / Франческо Петрарка ; [пер. с італ. Анатоля Перепаді ; худож.-іллюстратор І. І. Яхін, худож.-оформлювач Б. П. Бублик] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Харків : Фоліо, 2008. - 283, [1] с. - (Б-ка світової літератури : заснована у 2001 р. / [редкол. сер.: Тамара Денисова, Ростислав Доценко, Іван Дзюба, Микола Жулинський, Дмитро Затонський, Дмитро Наливайко, Євген Попович, Галина Сиваченко, Андрій Содомора, Віктор Шовкун]). - ISBN 978-966-03-4401-3

100. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Українська мова. 5-10 кл. / Н. П. Кравець ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти. - Київ : Інкунабула, 2008. - 139 с. - ISBN 978-966-96926-2-7

101. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Читання. 5-10 кл. / [уклад. Н. П. Кравець] ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти. - Київ : Інкунабула, 2008. - 127, [1] с. - ISBN 978-966-96926-2-7

102. Римарук, Ігор. Сльоза Богородиці : вибране / І. Римарук. - Київ : Дніпро, 2008. - 393, [5] с. - (Б-ка Шевченківського комітету). - ISBN 966-578-188-Х

103. Світличний, Іван Олексійович. З живучого племені Дон Кіхотів / Іван Світличний, Надія Світлична ; [упорядкув. М. Х. Коцюбинської і О. І. Неживого]. - Київ : Грамота, 2008. - 813, [1] с. - (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). - Бібліогр.: с. 805-806. - ISBN 978-966-349-128-8

104. Слабошпицький, Михайло Федотович. Поет із пекла : романи / Михайло Слабошпицький ; передм. В. О. Базилевського, післямова В. Н. Грабовського. - Київ : Грамота, 2008. - 830, [1] с. - (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). - Бібліогр.: с. 829. - ISBN 978-966-349-018-2

105. Степаненко, Микола Іванович. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми) / Микола Степаненко. - Полтава : АСМІ, 2008. - 395 с. - Бібліогр.: с. 388-391. - ISBN 978-966-765371-6

106. Стус, Василь. Зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 3. Час творчості / Василь Стус ; [упорядкув. та комент.: Галина Бурлака, Дмитро Стус ; редкол.: Дмитро Стус та ін. ; ред.тому Галина Бурлака, Дмитро Стус]. - Київ : Факт, 2008. - 751 с. - ISBN 978-966-353-210-7. - ISBN 978-966-359-308-1 (Том 3)

107. Стус, Василь. Зібрання творів у дванадцяти томах. Т. 4. Вірші 1960-х років (поза збірками). Вірші початку 1970-х років (поза збірками) / Василь Стус ; [упорядкув. та комент.: Дмитро Стус, Альбіна Шацька ; редкол.: Дмитро Стус та ін. ; ред.тому Дмитро Стус]. - Київ : Факт, 2008. - 479 с. - ISBN 978-966-353-210-7

108. Терлецький, Віктор Володимирович. Пантелеймон Куліш - біограф Гоголя / Віктор Терлецький. - Глухів : РВВ ГДПУ , 2008. - 114, [1] с. - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 966-376-051-6

109. Франко, Іван. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятидесяти томах. Т. 51. Прозові переклади, 1876-1912 / Іван Франко ; [упорядкув. та комент.: М. З. Легкого та ін. ; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. ; ред. тому Є. К. Нахлік]. - Київ : Наукова думка, 2008. - 985 с. - ISBN 978-966-00-814-4

110. Франко, Іван. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятидесяти томах. Т. 52. Оригінальні та перекладні поетичні твори / Іван Франко ; [упорядкув. та комент.: Є. М. Барана та ін. ; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. ; ред. тому М. П. Бондар]. - Київ : Наукова думка, 2008. - 1037, [1] с. - ISBN 978-966-00-0815-7

111. Франко, Іван. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятидесяти томах. Т. 53. Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці, 1876-1895 / Іван Франко ; [упорядкув. та комент.: М. З. Легкого та ін. ; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. ; ред. тому Є. К. Нахлік]. - Київ : Наукова думка, 2008. - 830 с. - ISBN 978-966-00-0816-8

112. Цвілюк, Семен Антонович.Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соц.-політ. вимір епіч. творів Тараса Шевченка / С. А. Цвілюк. - Одеса : Маяк, 2008. - 311 с. - Бібліогр.: с. 306-309. - ISBN 978-966-587-164-4

113. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м. Чернівці : 13-14 трав. 2008 р. : [тези доповідей]. Філологічні науки / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [відп. за вип. Ангельська А. О.]. - Чернівці : Рута, 2008. - 479 с. - Бібліогр. у кінці ст.

ІСТОРІЯ

114. Гісем, Олександр Володимирович. Історія : довідник + тести : повний повторюв. курс, підготовка до зовніш. незалеж. оцінювання / О. В. Гісем. - Кам'янець-Подільський : Абетка, [2008]. - 379 с. - ISBN 978-966-2053-67-8

115. Гнатенко, Людмила Анатоліївна. Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : кодиколого-орфографіч. дослідж. : палеографіч. альб. / Людмила Гнатенко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2007. - 264, [1] с. : іл. - ISBN 978-966-02-4261-6

116. Наливайко, Дмитро Сергійович. Україна очима Заходу / Д. С. Наливайко. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Грамота, 2008. - 782 с. - (Б-ка Шевченківського комітету / [видав. рада: П. А. Загребельний (голова), І. М. Дзюба, Р. М. Лубківський та ін.]). - Бібліогр.: с. 742-743. - ISBN 978-966-349-167-7

117. Шевцов, Василь Юхимович. Русь : Погляд з минулого в майбутнє / В. Ю. Шевцов. - Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2008. - 308, [1] с. - Бібліогр.: с. 306. - ISBN 978-966-348-134-0


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина ОлександрівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка