Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна МиколаївнаСкачати 407,15 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.04.2017
Розмір407,15 Kb.
  1   2ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Аніщук, Антоніна Миколаївна. Мовлення як засіб самовираження старшого дошкільника : навч.-метод. посіб. для вихователів, практ. психологів, батьків та студ. дошкіл. відділень пед. вишів / Антоніна Аніщук ; [ред. А. М. Конівненко] ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 113 с. – Бібліогр.: с. 78-80. – ISBN 978-617-527-096-7

 2. Апьонкін, Юрій Васильович. Педагогічна практика студентів напряму підготовки "Професійна освіта" : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Апьонкін, Н. М. Ільїна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: с. 32

 3. Банашко, Л. В. Дивосвіт думок Василя Олександровича Сухомлинського : посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Банашко. – Хмельницький : ХГПІ, 2002. – 53 с. – Бібліогр.: с. 51-52

 4. Берека, Віктор Євгенович. Актуальні проблеми управління освітою / В. Є. Берека, І. М. Шоробура ; [худож. оформ. Ільїнський С. В.] ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2006. – 142, [1] с. – ISBN 966-8102-98-3

 5. Берещук, Олена Миколаївна. Методика викладання психології : навч. посіб. / О. М. Берещук ; [ред. Коляда О. П. ; дизайн обкл. Афоніна А. А.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Талком, 2014. – 131 с. – ISBN 978-617-7133-23-9

 6. Боднар, Іванна Романівна. Теорія, методика та організація фізичного виховання у спеціальній медичній групі : навч. посіб. / Іванна Боднар ; [ред. Оксана Борис, Єлизавета Лупиніс]. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 169 с. – Бібліогр.: с. 145-150. – ISBN 978-966-2328-58-5

 7. Борисенко, Виктор Николаевич. ... Частицу сердца отдал мне / Виктор Борисенко ; [гл. ред. А. Сазанов]. – Санкт-Петербург : А. Сазанова, 2013. – 135 с. – ISBN 978-5-904991-19-7

 8. Борисова, Тетяна Валеріївна. Методичні рекомендації до розробки сценаріїв шкільних театральних постановок : метод. рек. / Т. В. Борисова ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 64 с. – ISBN 978-617-620-108-3

 9. Бріт, Оксана Віталіївна. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці фахівців з вищою освітою : монографія / Бріт Оксана Віталіївна, Музиченко Анатолій Степанович, Ігнатенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2014. – 176 с. – Бібліогр.: с. 163-176. – ISBN 978-966-525-139-2

 10. Бузько, Вікторія Леонідівна. Реалізація наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи : метод. рек. для вчителів / В. Л. Бузько ; наук. ред.: С. П. Величко ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2014. – 67 с. – Бібліогр.: с. 54-58. – ISBN 978-617-7079-17-9

 11. Бухало, Олена. Наступність у вихованні емоційної культури дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в процесі психолого-педагогічної взаємодії : монографія / Олена Бухало ; [наук. ред. Гриньова В. М.] ; Маріуп. держ. ун-т. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2013. – 223 с. – Бібліогр.: с. 167-186. – ISBN 978-966-2261-58-5

 12. Воскова, Ірина Вікторівна. Формування готовності вчителів у післядипломній освіті до позакласної виховної роботи зі старшокласниками : монографія / Воскова Ірина Вікторівна ; [під заг. ред. А. М. Зубка] ; Комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 133, [1] с. – Бібліогр.: с. 99-112. – ISBN 978-966-2919-62-2

 13. Герасименко, Світлана. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Грушевського (1894-1917 рр.) : [монографія] / Світлана Герасименко ; [наук. ред. Микола Лук'янченко ; голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Тетяна Івлєва] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2013. – 213 с. – Бібліогр.: с. 160-201. – ISBN 978-966-384-293-6

 14. Гончаренко, Михайло Федорович. Акредитація від А до Я. Глосарій з акредитації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 287 с. – Бібліогр.: с. 233-238. – ISBN 978-966-350-377-6

 15. Горбунова, Наталія Володимирівна. Теорія і практика лексичного розвитку дошкільників : монографія / Н. В. Горбунова ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки АР Крим, РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". – Ялта : [б. в.], 2009. – 335 с. – Бібліогр.: с. 301-335. – ISBN 978-966-2109-26-9

 16. Гордієнко, Ніна. Технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями дорослого населення : курс лекцій : навч. посіб. для студ. спец. "Соціальна педагогіка" ОКР "Магістр" / Ніна Гордієнко, Тетяна Логвиненко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2012. – 318 с. – Бібліогр.: с. 313-317. – ISBN 978-966-384-244-8

 17. Гриців, Тетяна. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позаклас. роботи в школі. Кн. 2. Духовне виховання / Тетяна Гриців, Віра Батрин ; [за заг.ред. М. С. Демчишина ; фотоіл. Василь Українець ; мал., що на обкл. Надія Маляренко] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України, Народознавчо-Просвітн. Центр Ґарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Факел Марії, 2013. – 263 с. – ISBN 978-966-2563-18-4

 18. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня прогр. / [авт. кол.: Богуш А. М., Аматьєва О. П. та ін. ; наук. кер. К. Л. Крутій] ; Запоріз. обл. акад. післядиплом. пед. освіти Запоріз. обл. ради, комунал. закл. – Запоріжжя : ЛІПС, 2012. – 186 с. – ISBN 978-966-191-086-6

 19. Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва : метод. посіб. / [авт. кол.: О. А. Комаровська, Л. М. Масол та ін.] ; за ред. Н. Є. Миропольської, О. А. Комаровської ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 159 с. – Бібліогр.: с. 119-157. – ISBN 978-966-189-227-8

 20. Євсеєва, Олена Генадіївна. Теоретико-методичні основи діяльнісного підходу до навчання математики студентів вищих навчальних закладів освіти : монографія / О. Г. Євсеєва ; наук. ред. О. І. Скафа. – Донецьк : ДонНТУ, 2012. – 454 с. – Бібліогр.: с. 410-445. – ISBN 978-966-377-131-1

 21. Желанова, Вікторія В'ячеславівна. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія : монографія / В. В. Желанова ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, держ. закл. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 484 с. – Бібліогр.: с. 354-419. – ISBN 978-966-617-340-2

 22. Івчатова, Тетяна Віталіївна. Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів : навч. посіб. / Т. В. Івчатова, І. Б. Карпова, М. В. Дудко ; [голова редкол. М. М. Коцупатрий ; чл. редкол. В. Г. Андрійчук та ін.] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 109 с. – Бібліогр.: с. 106-109. – ISBN 978-966-483-000-0

 23. Івчатова, Тетяна Віталіївна. Фізична підготовка студента : навч. посіб. / Т. В. Івчатова, І. Б. Карпова, М. Л. Співак ; [голова редкол. М. М. Коцупатрий ; чл. редкол. В. Г. Андрійчук та ін.] ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 139 с. – Бібліогр.: с. 137-139. – ISBN 978-966-483-748-1

 24. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 5-ї наук.-практ. конф., 19-21 листоп. 2013 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: Федасюк Д. В., Озірковський Л. Д., Чайківський Т. В. ; відп. за вип. Л. Д. Озірковський ; худож.-дизайнер Уляна Келеман]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 145 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-617-607-524-0

 25. Калініченко, Надія Андріївна. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки / Н. А. Калініченко ; [оформ. обкл. К. А. Бобровницька] ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 187 с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 95-річчя В. О. Сухомлинського. – ISBN 978-966-189-183-7

 26. Калініченко, Надія Андріївна. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки : [наук.-метод. посіб.] / Н. А. Калініченко ; [оформ. обкл. К. А. Бобровницька] ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – 2-ге вид., допов. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 187 с. – Бібліогр. у кінці розд. – До 95-річчя В. О. Сухомлинського. – ISBN 978-966-189-183-7

 27. Карпенко, Ореста. Герман Гмайнер (1919-1986) : наук.-пед. біографія / Ореста Карпенко ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2014. – 154 с. – (Серія "Педагогіка в іменах" ; вип. 3). – ISBN 978-966-384-285-1

 28. Категорія "супроводу" як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами : монографія / [кол. авт.: Л. І. Міщик, О. М. Зайцева та ін.] ; за наук. ред. Л. І. Міщик ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 221 с. – Бібліогр.: с. 182-197

 29. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки. Вип. 125 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: В. В. Радул (наук. ред.), С. П. Величко та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 271 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-7406-57-8

 30. Клюс, О. А. Організація і методика корекції психофізичного стану учнів других класів у процесі фізичного виховання : [метод. посіб.] / О. А. Клюс, Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2013. – 203 с. – Бібліогр.: с. 121-144. – ISBN 978-966-2771-28-2

 31. Колосова, Людмила Миколаївна. Управління професійним розвитком методистів науково-методичних установ у регіональній безперервній педагогічній освіті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Колосова Людмила Миколаївна ; наук. кер. Чернишова Є. Р. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2012. – 286, [15] с. – Бібліогр.: с. 198-222

 32. Кучинська, Ірина Олексіївна. Історико-виховні особливості розвитку ідей громадянськості в Україні (друга половина XIX-30-ті рр. XX століття) : навч. посіб. / Кучинська І. О. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 195 с. – Бібліогр.: с. 78-86. – ISBN 978-617-620-111-3

 33. Лаврусевич, Надія Олексіївна. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках XX століття : [колективна монографія] / Лаврусевич Наталія Олексіївна, Поліщук Світлана Вікторівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2014. – 167 с. – Бібліогр.: с. 148-167. – ISBN 978-966-2771-23-7

 34. Ладиняк, Наталія Богданівна. Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу : навч.-метод. посіб. / Ладиняк Н. Б. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 111 с. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-617-620-107-6

 35. Лебідь, Інна Юхимівна. Управління початковою освітою в Україні: історичний аспект : монографія / І. Ю. Лебідь ; [дизайн обкл. Зарицька У. М.] ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – 183 с. – Бібліогр.: с. 164-183. – ISBN 978-617-681-040-7

 36. Лісовський, Антон Михайлович. Етюди з методики викладання літератури : навч. посіб. / А. М. Лісовський. – Київ : Ленвіт, 2013. – 105 с. – Бібліогр.: с. 103-105. – ISBN 978-966-8995-78-1

 37. Лутаєва, Тетяна Василівна. Педагогічна культура : навч. посіб. / Т. В. Лутаєва, Л. Г. Кайдалова ; [відп. за вип. О. М. Котенко ; вип. ред. Н. І. Голубєва] ; Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФАУ, 2013. – 155 с. – Бібліогр.: с. 140-147. – ISBN 978-966-615-432-6

 38. Львівський державний університет фізичної культури. Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. Вип. 3 / Львів. держ. ун-т фіз. культури ; [наук. ред. Олег Полянський ; у підготовці зб. взяли участь Л. Скочиляс, Р. Труба, О. Радзімовська]. – Львів : Сорока Т. Б., 2013. – 187 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2598-19-3

 39. Мартынец, Лилия Асхатовна. Формирование деловых качеств старшокласников средствами проектной деятельности : монография / Л. А. Мартынец. – Вена : [б. и.], 2014. – 315 с. – Библиогр.: с. 171-188. – ISBN 978-3-902986-03-0

 40. Микитюк, Оксана Михайлівна. Теоретико-методологічні засади формування соціоекологічної компетентності учителів в системі післядипломної педагогічної освіти : монографія / Оксана Микитюк ; [наук. ред. Дем'янчук О. Н.] ; Львів. обл. наук.-метод. ін-т освіти. – Львів : Друк на потребу, 2013. – 367 с. – Бібліогр.: с. 325-350. – ISBN 978-966-2598-23-0

 41. Морально-естетичне виховання дітей дошкільного віку за літературними творами В. О. Сухомлинського : навч.-метод. посіб. / Департамент освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 97 с. – Бібліогр.: с. 95

 42. Мося, Ірина Анатоліївна. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників : монографія / І. А. Мося ; НАПН України. Ін-т професійно-технічної освіти. – Київ : Вид-во Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України, 2013. – 297 с. – Бібліогр.: с. 231-253. – ISBN 978-966-2553-18-5

 43. Музейна педагогіка : робоча навч. програма для напрямів галузей знань: 0203 Гуманітарні науки, 0101 Педагогічна освіта / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Терентьєва Наталія Олександрівна]. – Київ ; [Черкаси] : Чабаненко Ю. А., 2013. – 27 с. – Бібліогр.: с. 24. – ISBN 978-966-493-699-3

 44. Назаренко, Людмила Миколаївна. Аксіологія виховання як складова соціального становлення дитини : монографія / Л. М. Назаренко. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 199 с. – Бібліогр.: с. 185-199. – ISBN 978-966-2919-58-5

 45. Наукові основи управління інноваційним розвитком у системі педагогічної освіти : навч. посіб. Ч. 1 / [Г. Ф. Пономарьова, А. А. Харківська та ін.] ; за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 315 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-621-026-9

 46. Наумов, Б. М. В. О. Сухомлинський та сучасна освіта : [навч.-метод. посіб.] / Б. М. Наумов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Стеценко І. І., 2013. – 143 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-8482-32-8

 47. Нікітіна, Алла Василівна. Педагогічний дискурс учителя-словесника : монографія / А. В. Нікітіна ; [наук. консультант М. І. Пентилюк] ; держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Київ : Ленвіт, 2013. – 338 с. – Бібліогр.: с. 297-338. – ISBN 978-966-8995-86-6

 48. Новак, Олексій Федорович. Розвиток теоретичного мислення учнів на прикладах фізики та астрономії / О. Ф. Новак, М. В. Остапчук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2012. – 178 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-601-047-0

 49. Олексюк, Ольга Миколаївна. Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті : колективна монографія / О. М. Олексюк, М. М. Ткач, Д. В. Лісун ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Ін-т мистецтв. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 160, [2] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-7548-94-0

 50. Олійник, Віктор Васильович. Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях : наук.-метод. посіб. / В. В. Олійник. – Київ : А. С. К., 2013. – 312 с. – Бібліогр.: с. 148-149. – ISBN 978-966-2251-18-0

 51. Оліфіра, Лариса Миколаївна. Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Оліфіра Лариса Миколаївна ; наук. кер. Олійник В. В. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2012. – 397, [6] с. – Бібліогр.: с. 198-227

 52. Оренбургский государственный педагогический университет, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Аспирант, или молодое поколение ученых о ... : науч.-практ. альманах аспирант. сообщества. Вип. 9 / Оренбург. гос. пед. ун-т, федер. гос. бюджет. образоват. учреждение учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный педагогический университет" ; [редкол.: Иванова Александра Георгиевна, Любичанковский Сергей Валентинович, Ефименко Мария Николаевна и др. ; отв. ред. Егорова Юлия Николаевна]. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2014. – 91, [1] с. – Библиогр. в конце ст.

 53. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об'єднання : монографія / [авт. кол.: О. В. Безпалько, О. В. Касьянова та ін. ; наук. ред. Т. К. Окушко] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 259 с. – ISBN 978-966-189-205-6

 54. Панченко, Світлана Петрівна. Профілактика жорстокого поводження з дітьми : метод. рек. для соц. педагогів та соц. працівників / Панченко С. П. ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 60 с. – Бібліогр.: с. 20-24

 55. Педагогічна практика - основа фахової вправності майбутнього вчителя-словесника : монографія / [Г. П. Кузнецова, С. В. Цінько та ін. ; ред. Г. П. Кузнецової] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 190 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 56. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в освітньо-виховному процесі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії : інформ.-метод. посіб. / Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [упоряд.: І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 304 с. – ISBN 978-617-513-250-0

 57. [Педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського] : путівник / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Павлиш : [б. в.], 2013. – 43, [1] с. : фотогр. – До 95-річчя В. О. Сухомлинського

 58. Петриченко, Л. О. Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти у вищому педагогічному навчальному закладі : монографія / Л. О. Петриченко ; Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків : Компанія СМІТ, 2013. – 519 с. – Бібліогр.: с. 482-519. – ISBN 978-617-621-022-1

 59. Підготовка учнів інтернатних закладів до життєдіяльності у відкритому суспільстві : навч.-метод. посіб. / [Л. В. Канішевська, Л. В. Кузьменко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 335 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-189-248-3

 60. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : [монографія] / [кол. авт.: Бугров В., Гожик А. та ін. ; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової] ; Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Пріоритети, 2014. – 154, [1] с. – ISBN 978-966-8809-86-6

 61. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" / [О. І. Білан, Л. М. Возна та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 263 с. – Бібліогр.: с. 262-263. – ISBN 978-966-634-628-8

 62. Рева, Юрій Васильович. Дивосвіт фізики в красі і гармонії - технологічні замисли розвитку та саморозвитку особистості учня : наук.-метод. посіб. / Ю. В. Рева ; Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 439 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-177-146-7

 63. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності : монографія / М-во освіти і науки України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, держ. закл. ; за заг. ред. Богуш А. М. ; [кол. авт.: А. М. Богуш, Н. Г. Грама, Н. І. Луцан та ін.]. – Одеса : Букаєв В. В., 2013. – 235 с. – Бібліогр.: с. 225-235. – ISBN 978-966-2070-86-6

 64. Сагач, Галина Михайлівна. Божий світ і ми: скрижалі Слова / Галина Сагач ; Комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 235 с. – ISBN 978-966-2919-57-8

 65. Самойленко, Григорій Васильович. Тарас Шевченко і Ніжинська вища школа : монографія / Г. В. Самойленко ; [літ. ред. О. М. Лісовець ; дизайн обкл. В. М. Косяк]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр.: с. 150-155. – ISBN 978-617-527-105-6

 66. Словник термінів з професійної освіти / [авт. кол.: О. І. Шапран, Н. В. Ігнатенко та ін. ; за заг. ред. О. І. Шапран] ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2013. – 275, [1] с. – ISBN 978-966-8906-53-4

 67. Стребна, Ольга Володимирівна. Формування педагогічного інструментарію вчителя у контексті громадянського виховання : монографія / О. В. Стребна ; [за ред. В. В. Кузьменка]. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 219 с. – Бібліогр.: с. 196-218. – ISBN 978-966-2919-59-2

 68. Сухомлинский, Василий Александрович. О воспитании / В. А. Сухомлинский ; [сост., авт. предисл. и вступ. очерков к разделам С. Соловейчик ; ред. Т. Я. Яковлева ; мл. ред.: И. М. Жилина, Л. В. Масленникова ; худож. И. И. Суслов ; художеств. ред. П. В. Меркулов]. – Изд. 6-е. – Москва : Изд-во полит. лит., 1988. – 269, [1] с. : портр. – Библиогр.: с. 267-268. – ISBN 5-250-00204-8

 69. Сухомлинська, Ольга Василівна. Школа Сухомлинського у Павлиші - погляд крізь призму часу / Ольга Сухомлинська. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – 122, [1] с. – Бібліогр.: с. 96-97. – ISBN 978-966-644-328-4

 70. Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / Кузьменко В. В., Слюсаренко Н. В. [та ін.] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 111 с. – ISBN 978-966-2919-61-5

 71. Василь Олександрович Сухомлинський у діалозі з сучасністю : матеріали розширеного засідання 22 трав. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [редкол.: Банашко Л. В. [та ін.] ; відп. за вип. Банашко Л. В.]]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 68 с.

 72. Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; редкол. Л. В. Корецька [та ін.]. – Кіровоград : КОІППО ім. В. Сухомлинського, 2013. – 209 с. – До 95-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського. – ISBN 966-8579-07-0

 73. Тур, В. М. Учимося жити за Законами Всесвіту : зб. текстів для зміцнення духовного здоров’я учнів на уроках рос. мови / В. М. Тур ; [наук. ред. Г. В. Курмишев [та ін.]] ; Ін-т інновац. дослідж. і змісту освіти, Харків. обл. громад. орг. "Будинок Вернадського", Крим. акад. ноосфер. освіти і науки, Севастопольська акад. наук. – Харків ; Севастополь : КАНОН, САН, 2013. – 136 с. – Бібліогр.: с. 135. – ISBN 978-617-669-087-0

 74. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Вип. 8. Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол. : Побірченко Н. С. (голов. ред.), Ярошинська О. О. (заступ. голов. ред.), Євтух М. Б. та ін.]. – [Умань] : Жовтий О. О., 2013. – 366 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 75. Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Вип. 8. Ч. 2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [редкол. : Побірченко Н. С. (голов. ред.), Ярошинська О. О. (заступ. голов. ред.), Євтух М. Б. та ін.]. – [Умань] : Жовтий О. О., 2013. – 366 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 76. Усков, С. В. Педагогические основы преподавания каратэ-до на занятиях по физическому воспитанию в вузах : учеб.-метод. пособие / С. В. Усков ; Крым. гос. мед. ун-т им. С. И. Георгиевского. – Симферополь ; [Саки] : Феникс, 2013. – 131 с. – Библиогр.: с. 124-129. – ISBN 978-617-671-048-6

 77. Філіпчук, Георгій Георгійович. Національна освіта: особистість і суспільство : зб. наук. пр. / Георгій Філіпчук ; [літ. ред. В. Джуран]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2013. – 843 с. – Бібліогр.: с. 829-837. – ISBN 978-976-8410-81-6

 78. Формуємо у старших дошкільників цілісне світобачення : навч.-метод. посіб. / авт. кол.: О. Л. Кононко, В. О. Луценко та ін. ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 259 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-189-236-0

 79. Худенко, Ольга Миколаївна. Розвиток індивідуального стилю професійної діяльності вчителів гуманітарних дисциплін у системі післядипломної освіти : монографія / О. М. Худенко ; [за ред. І. Я. Жорової]. – Херсон : КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2013. – 191 с. – Бібліогр.: с. 172-191. – ISBN 978-966-2919-60-8

 80. Шахненко, В’ячеслав Іванович. Методика викладання основ здоров’я в початковій школі : [навч. посіб.] / Шахненко В. І., Сущева І. В., Бабюк Т. Й. ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2013. – 184 с. – Бібліогр. у кінці ст. 133-141. – ISBN 978-617-620-102-1

 81. Школа В. О. Сухомлинського - живильне джерело духовності / [В. Ф. Деркач, Л. С. Явтушенко, І. М. Черньонкова ; відп. за вип. Л. В. Корецька] ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського, Упр. освіти Онуфр. райдержадмін., Павлиська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 ім. В. О. Сухомлинського, Бібліотека. – Кіровоград-Павлиш : КОІППО, 2013. – 135 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 966-8579-05-4

 82. Школа Павлиська - наша колиска : зб. дитячої поезії / Навч.-виховн. комплекс "Павлиська ЗОШ I-III ст.-ліцей ім. В. О. Сухомлинського". – Павлиш : [б. в.], 2013. – 32 с. – 95-річному ювілею В. О. Сухомлинського, 75-річчю Кіровоградщини присвячується

 83. Як сформувати світоглядну позицію особистості в дитячому об'єднанні : метод. посіб. / [авт. кол. : А. Б. Зайченко, О. В. Кравченко та ін. ; наук. ред. Т. К. Окушко] ; Нац. акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – Київ : [б. в.], 2013 ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, S. a. – 199 с. – ISBN 978-966-189-204-9

Дисертації

  1. Герасимова, Ольга Іванівна. Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Герасимова Ольга Іванівна ; наук. кер. О. В. Малихін ; Криворіз. нац. ун-т. Криворіз. пед. ін-т. – Кривий Ріг : [б. в.], 2013. – 218 с. – Бібліогр.: с. 179-204

  2. Кордонова, Алла Вікторівна. Розвиток умінь самонавчання англійської мови студентів гуманітарних спеціальностей у процесі позааудиторної роботи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кордонова Алла Вікторівна ; наук. кер. Мартинова Р. Ю. ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса : [б. в.], 2014. – 211, [5] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 171-191

  3. Ахмед, Гулала-Нури. Обучение англоязычной профессиональной речи будущих журналистов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ахмед Гулала-Нури ; наук. кер. Р. Ю. Мартынова ; гос. учреждение "Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского" . – Одесса : [б. и.], 2014. – 211, [4] с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр.: с. 170-202

  4. Бабіна, Віолетта Вікторівна. Формування професійної спрямованості майбутніх економістів сфери житлово-комунального господарства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бабіна Віолетта Вікторівна ; наук. кер. Чміль Анатолій Іванович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 311, [3] с. – Бібліогр.: с. 199-225

  5. Бендерець, Наталія Миколаївна. Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бендерець Наталія Миколаївна ; наук. кер. Н. І. Клокар ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 255, [10] с. – Бібліогр.: с. 190-232

  6. Боднар, Оксана Степанівна. Теоретичні і методичні засади управління аналітико-експертною діяльністю у сфері загальної середньої освіти регіону : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Боднар Оксана Степанівна ; наук. консультант В. І. Маслов ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 403 с. + 1 Дод. (225 с.). – Бібліогр.: с. 365-403

  7. Будянська, Вікторія Анатоліївна. Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Будянська Вікторія Анатоліївна ; наук. кер. О. І. Мармаза ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – 260 с. – Бібліогр.: с. 212-239

  8. Бурлаєнко, Тетяна Іванівна. Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бурлаєнко Тетяна Іванівна ; наук. кер. Ануфрієва О. Л. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2013. – 220, [5] с. – Бібліогр.: с. 180-197

  9. Буртовий, Сергій Вікторович. Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Буртовий Сергій Вікторович ; наук. кер. Чміль А. І. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 248 с. – Бібліогр.: с. 211-239

  10. Васьківська, Галина Олексіївна. Дидактичні засади формування системи знань про людину в учнів старшої школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Васьківська Галина Олексіївна ; наук. консультант Савченко О. Я. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 472 с. + 1 Дод. (185 с.). – Бібліогр.: с. 410-472

  11. Войцехівський, Михайло Федорович. Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Войцехівський Михайло Федорович ; наук. кер. Олійник В. В. ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 236, [11] с. – Бібліогр.: с. 182-204

  12. Гаврилишена, Олена Олександрівна. Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу до громадсько спрямованого управління в процесі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гаврилишена Олена Олександрівна ; наук. кер. Г. В. Єльникова ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2013. – 209, [8] с. – Бібліогр.: с. 174-193

  13. Давидюк, Наталія Юріївна. Розвиток професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Давидюк Наталія Юріївна ; наук. кер. О. С. Снісаренко ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2013. – 278 с. – Бібліогр.: с.174-210

  14. Дмитрук, Лілія Анатоліївна. Теоретико-методологічні засади інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів вищих навчальних закладів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Дмитрук Лілія Анатоліївна ; наук. консультант О. М. Топузов ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2014. – 446 с. – Бібліогр.: с. 388-446

  15. Дубовик, Світлана Миколаївна. Формування продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів економіки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дубовик Світлана Миколаївна ; наук. кер. Л. О. Савенкова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : [б. в.], 2012. – 248 с. – Бібліогр.: с. 221-248

  16. Кретович, Світлана Сергіївна. Наукові засади моніторингу розвитку вищого навчального закладу I-II рівня акредитації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Кретович Світлана Сергіївна ; наук. кер. Г. В. Єльникова ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2012. – 355 с. – Бібліогр.: с. 203-221

  17. Кучер, Анатолій Васильович. Формування вмінь професійного спілкування студентів економічного профілю вищого аграрного навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кучер Анатолій Васильович ; наук. кер. Л. О. Савенкова ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : [б. в.], 2013. – 273, [6] с. – Бібліогр.: с. 218-258

  18. Логвіна, Світлана Андріївна. Формування потенційного англомовного словника майбутніх філологів для сприймання автентичного мовлення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Логвіна Світлана Андріївна ; наук. кер. Мартинова Р. Ю. ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса : [б. в.], 2014. – 289 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 170-196

  19. Лозан, Тетяна Андріївна. Особливості формування усного українського мовлення російськомовних першокласників в умовах Придністров’я : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лозан Тетяна Андріївна ; наук. кер. О. Н. Хорошковська ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 212, [6] с. – Бібліогр.: с. 175-203

  20. Лузан, Людмила Олександрівна. Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Лузан Людмила Олександрівна ; наук. кер. З. В. Рябова ; Нац. акад. пед. наук України. Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" . – Київ : [б. в.], 2013. – 226 с. – Бібліогр.: с. 183-198

  21. Любченко, Надія Василівна. Науково-організаційні засади координації науково-методичної діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Любченко Надія Василівна ; [наук. кер. Чернишова Євгенія Романівна] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 257, [9] с. – Бібліогр.: с. 176-203

  22. Мельник, Надія Адамівна. Система управління організаційно-педагогічною діяльністю освітнього округу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Мельник Надія Адамівна ; наук. кер. Віднічук М. А. ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2013. – 264 с. – Бібліогр.: с. 195-212

  23. Наливайко, Галина Володимирівна. Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів початкових класів у системі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наливайко Галина Володимирівна ; наук. кер. Т. А. Борова ; Нац. акад. пед. наук України. ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ : [б. в.], 2012. – 244 с. – Бібліогр.: с. 190-212

  24. Новосьолова, Валентина Іванівна. Система роботи над емоційно забарвленою лексикою на уроках української мови в 5-7 класах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Новосьолова Валентина Іванівна ; наук. кер. Г. Т. Шелехова ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 280, [9] с. – Бібліогр.: с. 195-221

  25. Освітня діяльність навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти України : довідник / Нац. акад. пед. наук України. Ун-т менеджменту освіти ; [упоряд.: В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. О. Ляхоцька]. – Донецьк : Донбас, 2012. – 150 с. – ISBN 978-617-638-231-7

  26. Русалкіна, Людмила Георгіївна. Формування умінь англомовного ділового спілкування у майбутніх лікарів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Русалкіна Людмила Георгіївна ; наук. кер. С. В. Боднар ; держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського" . – Одеса : [б. в.], 2014. – 293, [10] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 196-224

  27. Рябова, Зоя Вікторівна. Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Рябова Зоя Вікторівна ; наук. консультант Олійник В. В. ; Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 479 с. – Бібліогр.: с. 384-417

  28. Савченко, Марина Василівна. Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Савченко Марина Василівна ; наук. кер. О. П. Аматьєва ; держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов’янськ : [б. в.], 2014. – 243, [12] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 176-205

  29. Ситникова, Юлія Валеріївна. Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ситникова Юлія Валеріївна ; наук. кер. О. І. Мармаза ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2013. – 270, [6] с. – Бібліогр.: с. 192-217

  30. Скоробагата, Оксана Миколаївна. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до навчання іноземних мов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Скоробагата Оксана Миколаївна ; наук. кер. В. М. Махінов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2013. – 281, [4] с. – Бібліогр.: с. 206-236

  31. Степаненко, Олена Іванівна. Формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв'язання професійних конфліктів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Степаненко Олена Іванівна ; наук. кер.: Голік Людмила Олексіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 292, [12] с. – Бібліогр.: с. 181-213

  32. Тарасюк, Людмила Василівна. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень старшокласників: управлінський аспект : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Тарасюк Людмила Василівна ; наук. кер. Тимошко Г. М. ; Нац. акад. пед. наук України. Ун-т менеджменту освіти. – Київ : [б. в.], 2013. – 258 с. – Бібліогр.: с. 188-206

  33. Ткачук, Надія Михайлівна. Підготовка вчителів природничих дисциплін до формування життєвих компетенцій учнів профільної школи в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ткачук Надія Михайлівна ; наук. кер. В. І. Пуцов ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2012. – 243, [9] с. – Бібліогр.: с. 185-205

  34. Федірко, Жанна Володимирівна. Підготовка вчителів гоеографії до інноваційної діяльності у процесі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Федірко Жанна Володимирівна ; наук. кер. Жосан Олександр Едуардович ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України. – Київ : [б. в.], 2013. – 230 с. – Бібліогр.: с. 171-198

  35. Янчарська, Лариса Володимирівна. Диференційований підхід до організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі психолого-педагогічної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Янчарська Лариса Володимирівна ; наук. кер. М. В. Артюшина ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : [б. в.], 2013. – 285 с. – Бібліогр.: с. 180-202

Автореферати дисертацій

  1. Барна, Христина Василівна. Виховання ціннісного ставлення до книги у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Барна Христина Василівна ; [наук. кер. Гавриш Наталія Василівна] ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

  2. Біницька, Катерина Миколаївна. Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Біницька Катерина Миколаївна ; [наук. кер. Сисоєва Світлана Олександрівна] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16

  3. Бойко, Андріана Тиберіївна. Педагогічні погляди та освітня діяльність Костянтини Малицької (1872-1947 р.р.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бойко Андріана Тиберіївна ; [наук. кер. Завгородня Т. К.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" . – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

  4. Грегоращук, Юлія Володимирівна. Організація професійної підготовки в старшій школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Грегоращук Юлія Володимирівна ; [наук. кер. Романишина Людмила Михайлівна] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  5. Гречин, Ірина Михайлівна. Підготовка учнівської молоді до виконання батьківських обов’язків у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гречин Ірина Михайлівна ; [наук. кер. Кравець Володимир Петрович] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19

  6. Дьоміна, Вікторія Володимирівна. Виховний потенціал епістолярного жанру в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дьоміна Вікторія Володимирівна ; наук. кер. В. І. Сипченко ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Мелітополь : [Б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

  7. Заболотна, Оксана Адольфівна. Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Заболотна Оксана Адольфівна ; [наук. консультант Лавриченко Наталія Миколаївна] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 35 с. – Бібліогр.: с. 29-33

  8. Захарчук, Мар'яна Євгенівна. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Захарчук Мар'яна Євгенівна ; [наук. кер. Швед Марія Степанівна] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-14

  9. Кіт, Наталя Володимирівна. Соціальні регулятори освітянського процесу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Кіт Наталя Володимирівна ; [наук. кер. Кавалеров Анатолій Анатолійович] ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". – Одеса : [б. в.], 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16

  10. Коляда, Наталія Миколаївна. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок XX ст. – середина 30-х років XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 : 13.00.05 / Коляда Наталія Миколаївна ; [наук. консультант Побірченко Наталія Семенівна] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Луганськ : [б. в.], 2013. – 44 с. – Бібліогр.: с. 35-41

  11. Лушпай, Людмила Іванівна. Ґендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лушпай Людмила Іванівна ; [наук. кер. Жуковський Василь Миколайович] ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16

  12. Михайліченко, Юлія Володимирівна. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого поводження з дітьми в сім’ї у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Михайліченко Юлія Володимирівна ; [наук. кер. Буніна Лариса Миколаївна] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

  13. Мішак, Валентина Михайлівна. Релігійна освіта учнів у середніх загальноосвітніх закладах Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мішак Валентина Михайлівна ; [наук. кер. Жуковський Василь Миколайович] ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

  14. Поп’юк, Микола Васильович. Реформування початкової освіти в державах Вишеградської четвірки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поп’юк Микола Васильович ; [наук. кер. Білавич Галина Василівна] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15

  15. Правдівцева, Юлія Сергіївна. Система підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Правдівцева Юлія Сергіївна ; [наук. кер. Вікторенко Ірина Леонідівна] ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Харків : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

  16. Ржевська, Анна Вікторівна. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ржевська Анна Вікторівна ; [наук. консультант Хриков Євген Миколайович] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37

  17. Фатєєва, Катерина Володимирівна. Система виховання в сім’ї Нікітіних в контексті проблем педагогічної науки і практики (70-і - 80-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Фатєєва Катерина Володимирівна ; [наук. кер. Федяєва Валентина Леонідівна] ; Херсон. держ. ун-т. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  18. Шарко, Віталій Володимирович. Педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Шарко Віталій Володимирович ; [наук. кер. Шмалєй Світлана Вікторівна] ; Херсон. держ. ун-т. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  19. Шацька, Оксана Петрівна. Розвиток вищої педагогічної освіти в Китаї (70-і рр. XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шацька Оксана Петрівна ; [наук. кер. Адаменко Олена Вікторівна] ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

  20. Шевченко, Наталія Іванівна. Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність українських письменників другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевченко Наталія Іванівна ; [наук. кер. Омельченко Світлана Олександрівна] ; Слов'ян. держ. пед. ін-т. – Луганськ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  21. Шовкопляс, Ольга Ігорівна. Інтеграційні процеси в розвитку вищої освіти країн Європейського Союзу (90-і рр. XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. І. Шовкопляс ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : [б. в.], 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

  22. Щербина, Віталій Юрійович. Особливості виховання дітей у сім’ї Півдня України XIX-го століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Щербина Віталій Юрійович ; [наук. кер. Федяєва Валентина Леонідівна] ; Херсон. держ. ун-т. – Кіровоград : [б. в.], 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Актуальні проблеми практичної психології : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. семінару, 30-31 жовт. 2013 р. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [редкол.: В. М. Поліщук та ін. ; за заг. ред. В. М. Поліщук ; відп. за вип.: С. А. Поліщук]. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 133 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  2. Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність : монографія / [авт. кол.: Лозова О. М., Духніч О. Є. та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 192 с. – Бібліогр.: с. 175-178. – ISBN 978-617-696-208-3

  3. Кожем’якін, Сергій Вікторович. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Кожем’якін С. В., Луньов В. Є., Самохін А. В. ; Макіїв. економіко-гуманіт. ін-т . – Макіївка : МЕГІ, 2013 ; Донецьк : Донбас, 2013. – 404, [1] с. – Бібліогр.: с. 625-637. – ISBN 978-617-638-215-7

  4. Потапчук, Тетяна Володимирівна. Теоретико-методологічний дискурс у проблему національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : монографія / Т. В. Потапчук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне ; [Ніжин] : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 363 с. – Бібліогр.: с. 302-341. – ISBN 978-617-527-102-5

  5. Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. : у 2 ч. Ч. 1 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Нац. техн. ун-т "ХПІ" ; за наук. ред. В. В. Рибалки, Е. О. Помиткіна ; [відп. за вип. О. Г. Романовський]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 430 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-067-05-0016-8 (повне вид.). – ISBN 978-067-05-0017-5 (ч. 1)

  6. Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. : у 2 т. Ч. 2 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; за наук. ред. В. В. Рибалки, Е. О. Помиткіна ; [відп. за вип. О. Г. Романовський]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – 358 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-067-05-0016-8 (повне вид.). – ISBN 978-067-05-0018-2 (ч. 2)

  7. Психологія управління : практикум / Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Донец. держ. ун-т упр. ; Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Донец. держ. ун-т упр. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2013. – 254 с. – Бібліогр.: с. 230-254. – ISBN 978-617-7092-17-8

  8. Савчин, Мирослав Васильович. Духовна парадигма психології : монографія / Мирослав Савчин. – Київ : Академвидав, 2013. – 247, [3] с. – (Серія "Монограф" ; заснована у 2006 році). – Бібліогр.: с. 216-247. – ISBN 978-966-8226-92-2 (серія). – ISBN 978-617-572-075-2

  9. Щотка, Оксана Петрівна. Пропедевтична практика: психологічні завдання та психологічний супровід студентів : навч. посіб. / О. П. Щотка, А. В. Авер'янова ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 100 с. – Бібліогр.: с. 85-87

Дисертації

  1. Панга, Марія Вікторівна. Політико-психологічні особливості ставлення середнього класу до національної валюти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.11 / Панга Марія Вікторівна ; наук. кер. Н. В. Хазратова ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : [б. в.], 2013. – 177 с. – Бібліогр.: с. 152-167

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Барвинский, Анатолий Александрович. Наука как форма общественной деятельности : монография / А. А. Барвинский ; Сум. гос. ун-т. – Сумы : Сумский гос. ун-т, 2012. – 222 с. – Библиогр.: с. 210-222. – ISBN 978-966-657-444-5

  2. Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 берез. 2014 р., м. Луганськ / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Донец. нац. техн. ун-т, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Ю. П. Коробецький та ін.]. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2014. – 231 с. – Бібліогр. у кінці ст.

  3. Теліженко, Олександра Василівна. Основи національної культури : навч. посіб. / Олександра Теліженко ; [ред. О. В. Жданова ; дизайн обкл. Т. М. Теліженко, Д. Ю. Іщенко] ; Ун-т банк. справи НБУ. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 443 с. – ISBN 978-966-484-136-5

  4. Терміни і визначення досліджень інноваційної діяльності : словник / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [уклад.: В. Д. Пархоменко, А. П. Гончаренко, О. В. Пархоменко ; обкл. Борщинський П. П.]. – [Хмельницький] : ХмЦНІІ, 2012. – 113 с. – Бібліогр.: с. 109-113. – ISBN 978-617-683-012-2

  5. Хома, Іван Ярославович. Історія української культури : навч. посіб. / І. Я. Хома, А. О. Сова, Ж. В. Мина ; [ред. Олеся Пастущак ; худож.-дизайнер Галина Суха] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., допов. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 353 с. – Бібліогр.: с. 340-351. – ISBN 978-617-607-356-7
Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна МиколаїівнаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка