Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара ВасилівнаСкачати 255,28 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір255,28 Kb.

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Бабенко, Тамара Василівна. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник / Т. В. Бабенко ; [ред. : Л. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 256 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 227-236. – ISBN 978-966-439-153-2

 2. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Житомирська область / [авт. кол.: Андрущенко В. П. та ін. ; наук. консультант Петро Тронько ; ред. рада: Кремень В. Г. та ін. ; чл. ред. ради: Губерський Л. В. та ін. ; редкол.: Саух П. Ю. та ін. ; чл. редкол.: Антонова О. Є. та ін.] ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – Київ : Знання України, 2009. – 491 с. – Бібліогр.: с. 489-491. – ISBN 978-966-316-254-6

 3. Гуменюк, Віра Василівна. Професійний розвиток керівника закладу освіти : навч. посіб. / В. В. Гуменюк, І. А. Наумчук. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 207 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-966-2124-75-0

 4. Ельбрехт, Ольга Михайлівна. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великобританії, Канади, США (порівняльний аналіз) : [монографія] / О. М. Ельбрехт ; М-во освіти і науки України, НАПН України. Ін-т вищ. освіти. – Київ : Основа, 2009. – 248 с. – Бібліогр.: с. 232-248. – ISBN 978-966-699-506-6

 5. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас / В. В. Деревянко, В. М. Єрмолова, Л. В. Копилова та ін. ; [відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 95 с. – ISBN 978-617-626-049-3

 6. Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас / [уклад. : Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, Г. Т. Шелехова ; відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 103 с. – ISBN 978-617-626-057-8

 7. Лікарчук, Ігор Леонідович. Міністри освіти України : [монографія] : У 2 т. Т. 2. (1943-2007) / І. Л. Лікарчук ; [ред. : В. Лазаревський, М. Александрович]. – Київ : Ешке О. М., [2010]. – 587 с. – ISBN 978-966-557-119-3

 8. Мадзігон, Василь Миколайович. Технічне проектування : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень : інж.-техн. спрямування / В. М. Мадзігон, А. М. Тарара. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 196, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-644-178-5

 9. Макаров, Анатолий Васильевич. Стандарты высшего образования нового поколения: сравнительный анализ : учеб.-практ. пособие / А. В. Макаров, Ю. С. Перфильев, В. Т. Федин ; под ред. А. В. Макарова ; Гос. учреждение образования "Республикан. ин-т высш. шк.". – Минск : РИВШ, 2009. – 265 с. – ISBN 978-985-500-236-0

 10. Модернізація професійно-технічної освіти: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. за матеріалами всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 трав. 2009 р. у м. Кам'янець-Подільському / Наук.-метод. центр проф.-техн. освіти та підвищ. кваліфікації інж.-пед. працівників у Хмельниц. обл., Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [упоряд., відп. секр., наук. ред. Савчук В. О. ; редкол.: Гаврилов О. В. та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 351 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-2124-78-1

 11. Національна академія педагогічних наук України (Київ). Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2010 році / Національна академія педагогічних наук України України ; [відп. за вип.: Луговий В. І., Бурда М. І.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 367 с.

 12. Панагушина, Ольга Євгеніївна. Соціалізація дітей підліткового віку у діяльності молодіжних організацій : [монографія] / Ольга Панагушина ; [за ред. Н. Слюсаренко]. – Херсон : [б. в.], 2010. – 247 с. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-966-2919-26-4

 13. Плахотнік, Ольга Василівна. Геоекологічна освіта: проблеми та перспективи розвитку : монографія / Ольга Плахотнік ; [ред. : О. В. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 303 с. – Бібліогр.: с. 257-278. – ISBN 978-966-439-174-7

 14. Прокопчук, Віктор Степанович. Шкільне краєзнавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Прокопчук ; [ред. : О. С. Крищук] ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : Кондор, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 321-324. – ISBN 978-966-351-342-3

 15. Професор В'ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) : монографія / [авт. кол.: І. Н. Войцехівська, Н. А. Коломієць та ін. ; ред. рада серії: В. Ф. Колесник (голова) та ін. ; наук. ред. І. Н. Войцехівська] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 206, [1] с. : фотогр. – (Серія: Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2

 16. Рібцун, Юлія Валентинівна. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-метод. комплекс / Ю. В. Рібцун ; НАПН України. Ін-т спец. педагогіки. – Київ : Освіта України, 2011. – 292 с. – Бібліогр.: с. 287-292. – ISBN 978-966-188-187-6

 17. Самойленко, Григорій Васильович. Храм знань і духовної величі / Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 39 с. : кольор. фотогр. – Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя - 205 років. – ISBN 978-966-7391-93-5

 18. Человековедческая компетентность педагогов как инновационный результат последипломного образования : альбом / под ред. С. В. Баныкиной ; [редкол.: С. В. Баныкина, О. И. Гусаченко, Е. И. Степанов]. – Москва : URSS, [2009]. – 162 с. – ISBN 978-5-397-00167-0

ПСИХОЛОГІЯ

  1. Власова, Олена Іванівна. Основи психології і педагогіки : підруч. для студ. вищ. навч. закл. [гуманітар. ф-тів класич. ун-тів] / О. І. Власова, А. А. Марушкевич ; [ред.: Т. В. Мельник] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 255 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-211-9

  2. Коваленко, Алла Борисівна. Психологія міжособистісного взаєморозуміння : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Коваленко ; [ред. : Н. Казанцева] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 215 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-202-7

  3. Основи загальної та військової психології і педагогіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Кубіцький, Г. Р. Дубровинський [та ін.] ; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2010. – 399 с. – Бібліогр.: с. 397-398. – ISBN 978-966-97115-1-9

  4. Проблемы диагностики в современной системе психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья : сб. науч. ст. / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ) ; [науч. ред.: Е. С. Романова, С. М. Валявко]. – Москва : Спутник+, 2010. – 191 с. + 1 бр. (8 с.). – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-9973-1122-3

НАУКА. КУЛЬТУРА

  1. Видання творів Тараса Шевченка та графічної Шевченкіани : каталог / Музей книги і друкарства України ; [упоряд.: Марія Корнійчук та ін.] ; авт. передм.: Марія Корнійчук, Людмила Парійська. – Київ : Пульсари, 2011. – 174, [1] с. : фотогр. – До 150-х роковин смерті Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-2171-81-5

  2. Всеукраїнський день бібліотек: новий формат : метод. рек. для регіон. відділень і колектив. членів Укр. бібл. асоціації / Укр. бібл. асоц. ; [авт.-уклад. : Н. Ф. Попова ; редкол. : Пашкова В. С., Сошинська Я. Є., Шевченко І. О. ; відп. за вип. : Сошинська Я. С.]. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 51 с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-7889-61-6

  3. Громова, О. К. Развитие информационной культуры детей в школьных и детских библиотеках : учеб.-практ. пособие / О. К. Громова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 204, [2] с. – (Школьная библиотека. 21 век). – Библиогр.: с. 160-161. – ISBN 978-5-93913-189-6

  4. Зведений план науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2011 році / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. : І. І. Хемчян, Л. О. Біла ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. : І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2011. – 89 с.

  5. Иванова, Е. В. Школьные библиотеки в информационно-образовательной среде : [практ. пособие] / Е. В. Иванова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2009. – 233, [3] с. – (Школьная библиотека. 21 век). – Библиогр.: с. 200-203. – ISBN 978-5-93913-169-8

  6. Мелещенко, Олександр Костянтинович. Історія журналістики Великої Британії : конспект лекцій / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 215 с. – Бібліогр.: с. 202-212. – ISBN 978-966-439-334-5

  7. Морозов, Олександр Сергійович. "Альдини" в бібліотечному зібранні Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Олександр Морозов ; Б-ка Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкісної книги. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 39 с. : іл. – (Серія: Книжкові пам'ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя). – 190-річчю б-ки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя присвячується. – ISBN 978-966-96864-8-0

  8. Ратніков, Володимир Сазонович. Історія та філософія науки : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. С. Ратніков, З. Ю. Макаров ; [ред. : Є. Д. Колесник ; худож. : Д. Г. Мацяка] ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 411 с. – ISBN 978-966-382-192-4

  9. Руденко, Віктор Дмитрович. Бази даних в інформаційних системах : навч. посіб. для студ. пед. ун-тів / І. Д. Руденко ; за ред. В. Ю. Бикова. – Київ : Фенікс, 2010. – 235 с. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-651-809-8

  10. Савицький, Володимир Тадеушович. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти) : довідник / В. Т. Савицький ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т управління та права. – Хмельницький : Ковальський В. В., 2005. – 482 с. – ISBN 966-8776-01-1

  11. Хіміч, Я. О. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек : посіб. для тренерів за прогр. підвищення кваліфікації / Я. О. Хіміч, О. В. Башун ; [відп. за вип. : Я. О. Хіміч ] ; Укр. бібл. асоц., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-Книга, 2010. – 65 с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-7889-56-2

  12. Шевченко, Вікторія Едуардівна. Текст і зображення: види, функції, оформлення : монографія / В. Є. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-439-330-7ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


  1. Дрозд-Корольова, Олена Юріївна. Задачі з математичної логіки : навч. посіб. / О. Ю. Дрозд-Корольова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 95 с. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-439-343-7

  2. Історія філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 т.]. Т. 1 / [авт. кол. : Ярошовець В. І., Александрова О. В., Аляєв Г. Є. та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2007. – 470, [2] с. – Бібліогр.: с. 469-470. – ISBN 966-594-974-8 (загальний). – ISBN 966-594-975-5 (перший том)

  3. Історія філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 2 / [авт. кол. : Ярошовець В. І. , Аляєв Г. Є., Бичко І. В. та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 536 с. – Бібліогр.: с. 534. – ISBN 966-594-974-8 (загальний). – ISBN 966-594-976-4 (другий том)

  4. Історія філософії : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. І. Ярошовець, О. В. Алєксандрова, Г. Є. Аляєв та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 927 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-235-5

  5. Конверський , Анатолій Євгенович. Логіка традиційна і сучасна : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 кн.]. Кн. 1. Традиційна логіка ; Кн. 2. Сучасна логіка / А. Є. Конверський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2007. – 440 с. – Бібліогр.: с. 437. – ISBN 966-594-977-2

  6. Філософія: у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Т. 2. Теоретична та практична філософія / [авт-упоряд: І. С. Добронравова, О. В. Комар та ін. ; за заг. ред. І. С. Добронравової ; наук. ред.: А. А. Кравчук, О. В. Руденко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 431 с. – ISBN 978-966-439-324-6 (загальний). – ISBN 978-966-439-326-0 (2 том)

  7. Філософія: у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Т. 1. Філософська пропедевтика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт-упоряд: І. С. Добронравова, О. В. Комар та ін. ; за заг. ред. І. С. Добронравової ; наук. ред.: А. А. Кравчук, О. В. Руденко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 847 с. – ISBN 978-966-439-324-6 (загальний). – ISBN 978-966-439-325-3 (І том)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

  1. Бакка, Тамара Володимирівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсів "Людина і світ", "Людина і суспільство", "Основи філософії". 11 клас / Т. В. Бакка , Т. В. Мелещенко ; [відп. за вип. : Зембіцька І. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 47 с. – ISBN 978-617-626-042-4

  2. Боєв, Юрій Олексійович. Економічна історія : Західна Європа, Японія, США : навч. посіб. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / Ю. О. Боєв, С. Ю. Боєва ; [оформ. і художнє редагування Г. С. Муратової]. – Київ : Вища школа, 2004. – 173, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 172. – ISBN 966-642-143-7

  3. Вергун, Володимир Анатолійович. Економічна дипломатія : навч. посіб. / В. А. Вергун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 303 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-288-1

  4. Економічна глобалізація : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, І. В. Бураковський та ін. ; за ред. А. С. Філіпенка ; ред. : Т. Гуз] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 543 с. – Бібліогр.: с. 539-540. – ISBN 978-966-439-162-4

  5. Картузова, Ірина Олексіївна. Адміністративно-процедурне право : навч.-метод. посіб. / І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. України. – Одеса : Юридична література, 2008. – 287 с. – Бібліогр.: с. 196-209. – ISBN 978-966-419-068-5

  6. Крайнікова, Тетяна Степанівна. Коректура : підручник / Т. С. Крайнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., переробл. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 223 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-966-439-199-0

  7. Міжнародні відносини та світова політика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. А. Манжола, В. Ю. Крушинський та ін. ; ред. : Т. Гуз] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 863 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-287-4

  8. Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 1. 1835-1991 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. : Довгерт А. С., Бурлай О. Є., Попко В. В. та ін.]. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 495 с. – ISBN 978-966-439-122-8 (загальний). – ISBN 978-966-439-123-5 (І том)

  9. Міжнародне приватне право в Київському університеті : антологія : у 2 т. Т. 2. 1992-2007 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. : Довгерт А. С., Бурлай О. Є., Попко В. В. та ін.]. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 791 с. – ISBN 978-966-439-122-8 (загальний). – ISBN 978-966-439-124-2 (2 том)

  10. Оплата труда : налоговый и бухгалтерский учет / [авт. : Т. Онищенко, Ю. Рудяк, М. Пустовит и др. ; пер. Р. Ляшенко]. – 6-е изд., перераб. и доп. – [Харьков] : Фактор, 2008. – 527 с. – Библиогр.: с. 516-527. – ISBN 978-966-312-791-0

  11. Ремех, Тетяна Олексіївна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс). 9 клас / Т. О. Ремех, С. П. Ратушняк ; [відп. за вип. : Зембицька І. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 63 с. – ISBN 978-617-626-060-8

  12. Ремех, Тетяна Олексіївна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 11 клас / Т. О. Ремех, С. П. Ратушняк ; [відп. за вип. : Зембицька І. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 63 с. – ISBN 978-617-626-061-5

  13. Росовецький, Станіслав Казимирович. Український фольклор у теоретичному висвітленні : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Станіслав Росовецький ; [ред. : В. Р. Філь ; худож. ред. : Л. П. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 623 с. – Бібліогр.: с. 574-616. – ISBN 966-594-956-Х

  14. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В. А. Манжола та ін. ; ред. : Т. Гуз] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 511 с. – ISBN 978-966-439-041-2

  15. Україна. Закони. Налоговый кодекс Украины / [Україна. Закони] ; [уклад : В. Кузнєцов ; пер. : О. Манжос, В. Ковешнікова, О. Верховень, О. Прохватілова]. – Харьков : Фактор, 2011. – 527 с. – ISBN 978-966-180-121-8

  16. Шляхтун, Петро Панасович. Політологія: історія та теорія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. П. Шляхтун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 451 с. – ISBN 978-966-439-272-0

  17. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин: факти, події, коментарі : навч. посіб. / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 207, [1] с. – ISBN 978-966-439-341-3


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА

  1. Аносов, Іван Павлович. Анатомія людини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Т. І. Станішевська ; [голов. ред. : Тетяна Терещенко-Конончук ; художнє оформл. Дмитра Мазуренка]. – Київ : Твім інтер, 2006. – 299 с. : іл. – ISBN 966-7430-35-9

  2. Генетика : підручник біолог. спец. ун-тів / [авт. кол. : А. В. Сиволоб, С. Р. Рушковський та ін. ; [за ред. А. В. Сиволоба ; ред. В. Р. Філь] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 319 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 305-308. – ISBN 978-966-439-108-2

  3. Головко, Олексій Федорович. Основи медичних знань щодо профілактики, діагностики та надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя станах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / О. Ф. Головко ; [ред. : І. Голубішко]. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 359 с. – Бібліогр.: с. 352-355. – ISBN 966-8642-63-5

  4. Істер, Олександр Семенович. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас / О. С. Істер, О. І. Глобін, І. Є. Панкратова ; [відп. за вип. : Зембіцька І. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 108, [2] с. – ISBN 978-917-626-051-6

  5. Істер, Олександр Семенович. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас / О. С. Істер, О. В. Глобін, О. В. Комаренко. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 105, [5] с. – ISBN 978-617-626-050-9

  6. Клименко, Микола Олександрович. Екологія міських систем : навч. посіб. для перепідготовки за напрямом 7.070801 " Екологія і охорона навколишнього середовища" / О. М. Клименко , О. І. Бондар, Ю. В. Пилипенко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 190 с. – Бібліогр.: с. 166. – ISBN 978-966-2393-17-0

  7. Костильов, Олександр Васильович. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас / О. В. Костильов, О. А. Андерсон, В. М. Закревська ; [відп . за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 127 с. – ISBN 978-617-626-044-8

  8. Костылев, Александр Васильевич. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по биологии. 9 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения : Пер. с укр. / А. В. Костылев, О. А. Андерсон, В. М. Закревская ; [отв. за вып. : Иванна Зембицкая]. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 124, [2] с. – ISBN 978-617-626-045-5 (русск.). – ISBN 978-617-626-044-8 (укр.)

  9. Кудрик, Інна Дементіївна. Екологічна експертиза : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Д. Кудрик, Г. М. Пицький, Т. В. Хребтова. – Львів : Растр-7, 2010. – 330 с. – ISBN 978-966-2004-45-8

  10. Онопрієнко, Оксана Володимирівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання / О. В. Онопрієнко, Н. Є. Пархоменко, Н. П. Листопад ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 86 с. – ISBN 978-617-626-036-3

  11. Применение вероятностно-статистического аппарата к решению задач биологического содержания : учеб. пособие / Е. В. Тимошенко, О. И. Нескреба ; . – Донецк : Вебер, Донецкое отд-ние, 2008. – 265 с. – Библиогр.: с. 261-263. – Авт. указаны на 3-й с. обл. – ISBN 978-966-335-177-3

  12. Сеник, Анна Федолрівна. Зоологія з основами екології : підруч. для студ. вищ. аграр. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації із спец. "Ветеринарна медицина" та "Зооінженерія" / А. Ф. Сеник, О. П. Кулаківська ; [ред. Н. О. Козлова]. – Вид. 2-ге. – Львів : Каменяр, 2008. – 286, [1] с. : il. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 5-7745-1118-9


МИСТЕЦТВО. СПОРТ

  1. Paisner, Daniel. The Ball : Marc McGwire's 70th Home Run Ball and The Marketing of the American Dream / D. Paisner. – London : Penguin Books, 1999. – 206, [2] p. – ISBN 0-670-88776-5

  2. Круцевич, Тетяна Юріївна. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня ; [ред. : Вікторія Зубаток]. – Київ : Олімпійська література, [2010]. – 246, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-8708-28-2

  3. Шевченко, Богдана Віталіївна. Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Богдана Шевченко, [авт. іст.-краєзнав. нарисів про Качанівку Григорій Петренко ; упорядкув., макет та текс. оформлення Віталія Лебедяки]. – Київ : Гнозіс, 2011. – 117, [2] с. : кольор. фотогр.


МОВА. ЛІТЕРАТУРА

  1. Bee, Clair. Backboard Fever / C. Bee ; ed. R. Farley, C. B. Farley. – Nashville : Broadman and Holman, 1999. – 224 p. – (Chip Hilton Sports Series). – ISBN 0-8054-1992-6

  2. Bee, Clair. Comeback Cagers / C. Bee. – Nashville : Broadman and Holman, 2001. – 177, [3] p. – (Chip Hilton Sports Series). – ISBN 0-8054-2100-9

  3. Bee, Clair. Fouth Down Showdown / C. Bee. – Nashville : Broadman and Holman, 2000. – 221, [1] p. – (Chip Hilton Sports Series). – ISBN 0-8054-2092-4

  4. Bee, Clair. Home Run Feud / C. Bee. – Nashville : Broadman and Holman, 2002. – 177, [3] p. – (Chip Hilton Sports Series). – ISBN 0-8054-2124-6

  5. Історія зарубіжної літератури XX ст. : навч. посіб. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська та ін. ; за ред. В. І. Кузьменка ; [ред. : В. І. Нечипоренко]. – Київ : Академвидав, 2010. – 494 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-339-3

  6. Вашуленко, Оксана Вікторівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання. 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання / О. В. Вашуленко ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 88 с. – ISBN 978-617-626-033-2

  7. Верба, Галина Георгіївна. Усний переклад з іспанської мови українською : посіб. з перекладу для старш. курсів переклад. від-нь = Gurso de interpretacion del espanolal ucraniano : Manual de interpretacion para estudiantes de nivel avanzado / Г. Г. Верба, З. О. Гетьман, Ф. Х. Лопес Тапіа ; [ред. : С. І. Мазур]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 471 с. – ISBN 978-966-382-075-0

  8. Воскресенська, Наталія Остапівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови . 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. чи іншими мовами націон. меншин / Н. О. Воскресенська, О. Я. Харченко ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 48 с. – ISBN 978-617-626-031-8

  9. Воскресенська, Наталія Остапівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою. 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. чи іншими мовами націон. меншин / Н. О. Воскресенська, О. Я. Харченко ; [відп. за вип. : І. А. Зембицька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 64 с. – ISBN 978-617-626-034-9

  10. Гетьман, Зоя Олексіївна. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську = Teoria y practica de la traduccion del Espanol al Ucraniano : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. О. Гетьман, І. С. Орлова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 223 с. – ISBN 978-966-439-328-4

  11. Горак, Роман. Іван Франко. Кн. 10. Quo tendis. Ч. 1. Відхід / Роман Горак, Ярослав Гнатів ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. літ.-меморіал. музей І. Франка. – Львів : ВЦ імені Івана Франка, 2009. – 431, [1] с. : фотогр. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка. – ISBN 966-7086-84-4

  12. Горак, Роман. Іван Франко. Кн. 10. Quo tendis. Ч. 2. У притворі вічності / Роман Горак, Ярослав Гнатів ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. літ.-меморіал. музей І. Франка. – Львів : ВЦ імені Івана Франка, 2009. – 357, [1] с. – До 150-річчя від дня народж. Івана Франка. – ISBN 966-7086-84-4

  13. Ділова англійська мова / Короткова І. І., Іщенко І. В. , Декусар Г. Г., Зінукова Н. В. ; [ред. : Л. В. Пилипчак, Є. О. Лемець] ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля = Business english / I. I. Korotkova, I. V. Ischenko, G. G. Dekussar, N. V. Zinukova ; Dnipropetrovsk University of economics and law : навч. посіб. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2010. – 310 с. – Бібліогр.: с. 309-310. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-434-108-7

  14. Дергач, Дмитро Валерійович. Стилістика онімів в українських мас-медіа : монографія / Д. В. Дергач ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 269 с. – Бібліогр.: с. 231-265. – ISBN 978-966-439-313-0

  15. Драч, Іван Федорович. Твори у трьох томах : календарь. Т. 1. Вірші та поеми / Іван Драч ; [передм. Івана Дзюби ; післямова Дмитра Павличка ; ілюстр. Василя Перевальського]. – Київ : Фенікс, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-651-436-6. – ISBN 978-966-651-437-3 (том 1)

  16. Драч, Іван Федорович. Твори у трьох томах : календарь. Т. 2. Кіноповісті / Іван Драч ; [передм. Юрія Іллєнка ; ілюстр. на обклад. Василя Перевальського]. – Київ : Фенікс, 2010. – 388, [3] с. – ISBN 978-966-651-436-6. – ISBN 978-966-651-438-0 (том 2)

  17. Драч, Іван Федорович. Твори у трьох томах : календарь. Т. 3. Статті та есеї / Іван Драч ; [передм. Володимира Брюґґена ; післямова Миколи Жулинського ; ілюстр. на обкл. Василя Перевальського]. – Київ : Фенікс, 2010. – 541, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 540-541. – ISBN 978-966-651-436-6. – ISBN 978-966-651-439-7 (том 3)

  18. Дудик, Петро Семенович. Синтаксис української мови : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук ; [ред. : Н. А. Ганжа]. – Київ : Академвидав, 2010. – 380 с. – (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). – ISBN 978-966-580-310-2. – ISBN 978-966-580-338-6

  19. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас / [уклад.: Коваленко О. Я., Несвіт А. М., Чепурна О. В., Шулікіна Н. Г. ; відп. за вип. Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 223 с. – ISBN 978-617-626-070-7

  20. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас / [уклад. : О. Я. Коваленко, А. М. Несвіт ; відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 110 с. – ISBN 978-617-626-067-7

  21. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов. 9 клас / [уклад. : О. Я. Коваленко, Ю. М. Клименко ; А. І. Костилев ; відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 175 с. – ISBN 978-617-626-066-0

  22. Зощенко, Людмила Андріївна. Англійська мова для товарознавців = English for commodity experts : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. А. Зощенко ; [ред. : Т. Д. Обламська] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 331 с. – ISBN 978-966-629-471-8

  23. Истер, Александр Семенович. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по математике. 11 класс : [для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения] : Пер. с укр. / А. С. Истер, А. И. Глобин, И. Е. Панкратова. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 108, [2] с. – ISBN 978-617-626-065-6 (рус.). – ISBN 978-617-626-0514-6 (укр.)

  24. Коваленко, Людмила Тарасівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас / Л. Т. Коваленко, Н. В. Михайлова, О. Л. Данилейко ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 142 с. – ISBN 978-617-626-059-2

  25. Коваленко, Людмила Тарасівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 9 клас / Л. Т. Коваленко, Н. В. Михайлова, О. Л. Данилейко ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 126 с. – ISBN 978-617-626-058-5

  26. Ковалив, Жанна Владимировна. Практикум по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся на музыкальных факультетах (II сертификационный уровень) : учеб. пособие [по развитию науч. и публицист. стилей речи] / Ж. В. Ковалив, Т. В. Цветкова ; М-во образования и науки Украины, Южноукр. нац. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского. – Одесса : Н. П. Черкасов, 2010. – 157 с. – Библиогр.: с. 157. – ISBN 978-617-590-002-4

  27. Лапшина, Ирина Николаевна. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по чтению. 4 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова ; [отв. за вып. : Зембицкая И. А.]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 95, [1] с. – ISBN 978-617-626-035-6

  28. Левицький, Андрій Едуардович. Порівняльна граматика англійської та української мов : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Е. Левицький ; [ред. : О. В. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 263 с. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 966-594-995-0

  29. Мережинская, Анна Юриевна. Русская постмодернистская литература : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. Ю. Мережинская ; [художеств. ред. : Л. П. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Киев] : Київський університет, 2007. – 335 с. – ISBN 966-594-928-4

  30. Микитюк, Оксана Романівна. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посіб. / О. Р. Микитюк ; [ред. : Людмила Корсун ; худож.-дизайнер : Уляна Келеман ; дизайн обкл. Ольги Борисенко] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 436, [2] с. – Бібліогр.: с. 437-438. – ISBN 978-966-553-958-2

  31. Німецька мова для фаху : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Весни М. П., Задорожного В. В. ; [авт. : Весна М. П., Драпалюк Г. С., Задорожний В. В. та ін.] . – Львів : Растр-7, 2010. – 275 с. – Бібліогр.: с. 273-274. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-2004-36-6

  32. Пономарьова, Катерина Іванівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови. 4 клас : для загальноосвіт. навч. закл. з укр. мовою навчання / К. І. Пономарьова, М. С. Вашуленко, С. Г. Лубрвик ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 80 с. – ISBN 978-617-626-030-1

  33. Пучковський, Юрій Ярославович. Польська мова : практ. курс / Ю. Я. Пучковський ; [ред. : С. А. Пікуль]. – Київ : Чумацький Шлях, 2008. – 263 с. – ISBN 966-8272-07-2

  34. Сборник диктантов для государственной итоговой аттестации по русскому языку. 9 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / [сост. : Е. И. Быкова, Ж. А. Кошкина . ; отв. за вып. : Иванна Зембицкая]. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 79 с. – ISBN 978-617-626-039-4

  35. Сборник изложений для государственной итоговой аттестации по русскому языку. 11 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / [сост. : Король Г. Н. , Мельникова Л. В. , Т. Н. Путий ; отв. за вып. : Иванна Зембицкая]. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 207 с. – ISBN 978-617-626-043-1

  36. Симакова, Лидия Анатольевна. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по интегрированному курсу "Литература (русская и мировая)". 11 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Л. А. Симакова, В. В. Снегирева ; отв. за вып. : Иванна Зембицкая]. – Киев : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 103 с. – ISBN 978-617-626-075-2

  37. Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. Вип. 40 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол. : А. К. Мойсієнко, О. В. Бас-Кононенко, П. І. Білоусенко та ін. ; відп. за вип. : Л. М. Костич]. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 95 с.

  38. Чалий, Михайло Корнійович. Життя і твори Тараса Шевченка = Жизнь и произведения Тараса Шевченко : (звід матеріалів до його біографії) / Михайло Чалий ; пер. з рос., післямова та коментарі Валерії Смілянської ; [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Веселка, 2011. – 261, [2] с. – ISBN 978-966-01-0547-8

географія


  1. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас / Р. В. Гладковський, А. І. Довгань, Л. Б. Паламарчук, В. В. Совенко ; [відп. за вип. : Іванна Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 191 с. – ISBN 978-617-626-074-5

  2. Фізична географія материків та океанів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. Т. 1. Азія / Шищенко П. Г. , Аріон О. В., Удовиченко В. В. та ін. ; ред. І. Нечаєва] ; за ред. П. Г. Шищенка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2009. – 643 с. : мапи. – Бібліогр.: с. 585-587. – ISBN 978-966-439-256-0 (загальний). – ISBN 978-966-439-257-7 (1 том)

  3. Фізична географія материків та океанів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : [у 2 т.]. Т. 2. Європа / [Шищенко П. Г. , Удовиченко В. В., Олішевська Ю. А. та ін. ; ред. : І. Нечаєва ; за ред. П. Г. Шищенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 464 с. : кольор. фотогр. – Бібліогр.: с. 416-418. – ISBN 978-966-439-256-0 (загальний). – ISBN 978-966-439-273-7 (ІІ том)


ІСТОРІЯ

  1. Власов, Віталій Сергійович. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 клас / В. С. Власов ; ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 79 с. – ISBN 978-617-626-062-2

  2. История Украины : учеб. для иностр. студентов высш. учеб. заведений / [авт. кол. : Г. Д. Казьмирчук, В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др. ; ред. : В. Р. Филь] ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – [Киев] : Київський університет, 2010. – 631 с. – ISBN 978-966-439-311-6

  3. Історія України : підручник для інозем. студ. вищ. навч. закл. / В. І. Гусєв, Г. Д. Казьмирчук ; кер. авт. кол. : Г. Д. Казьмирчук ; та ін. ; ред. : В. Р. Філь] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2008. – 463 с. – ISBN 966-594-957-8

  4. Ладиченко, Тетяна В'ячеславівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії. 11 клас / Т. В. Ладиченко, Я. М. Камбалова ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 62, [1] с. – ISBN 978-617-626-072-1

  5. Ладиченко, Тетяна В'ячеславівна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії. 9 клас / Т. В. Ладиченко, Я. М. Камбалова ; [відп. за вип. : І. А. Зембіцька]. – Київ : Центр навч.-метод. л-ри, 2011. – 64 с. – ISBN 978-617-626-068-4

  6. Мінгазутдінов, Олександр Федорович. Яків Петрович Батюк / А. Ф. [тобто О. Ф.] Мінгазутдінов, В. О. Суярко ; [редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 67 с. : фотогр. – (Видатні вихованці та педагоги). – Бібліогр.: с. 66-67

  7. Походження, становлення та розвиток українського народу : монографія / [М. І. Обушний, В. Д. Баранта ін. ; ред. : О. В. Грицаюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 566 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-439-165-5

  8. Павло Родіонович Романчук / [В. М. Єфіменко ; редкол. Л. В. Губерський та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ] : Київський університет, 2010. – 91 с. : фотогр. – (Видатні вихованці та педагоги). – Бібліогр.: с. 66

  9. Хозяинова, Евгения Михайловна. Страноведение: Украина : учеб. пособие для студентов-инострнцев / Е. М. Хозяинова ; [слов. : англ. яз. – А. С. Касьянов, кит. яз. – Ма Лицзюнь, Ли Мучжи]. – [Киев] : Київський університет, 2011. – 185 с. : ил. – Библиогр.: с. 185. – ISBN 978-966-439-364-2


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна iconБабенко Любов Василівна, вихователь-методист Білопільського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Зірочка» Бабенко Л. В. Використання інтерактивних форм І методів роботи у навчанні педагогів методичні рекомендації
Науково-методична установа «Районний методичний кабінет» відділу освіти Білопільської районної державної адміністрації
Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна iconОсвіта. Виховання. Навчання
Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне...
Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна iconШишко Тамара Сергіївна
Проведення роботи з батьками та сім’ями, де склалися несприятливі умови для виховання та навчання дітей
Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор ПетровичБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка