Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 356,32 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації29.01.2018
Розмір356,32 Kb.
  1   2   3   4

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Вільне виховання та навчання дітей дошкільного віку за педагогічними ідеями Р. Штайнера та їх адаптація в українське педагогічне середовище : Теорет. основи / Авт.: В. В. Литвин [та ін.]; Під. ред. В. В. Литвина. – К. : ЗНЗ "Вальдорфська школа "Михаїл", 2005. – 74 с. – Бібліогр.: с. 69-73

 2. Духовність педагога – майбутнє України : Кол. монографія / За ред. С. Черепанової; Авт.: Д. Бородій (упоряд.) [та ін.] ; Пед. коледж Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Л. : Ліга Прес, 2005. – 297 с. – ISBN 9668293665

 3. З досвіду управлінської та методичної роботи : (Зб. матеріалів до підсумков. колегії) / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; Відп. за вип. Т. О. Пушкарьова. – Суми : ТОВ НВП "Росток А. В. Т.", 2006. – 140 с. – ISBN 966295936X

 4. Інтелектуальна мішень / Євген Глушко [та ін.]. – Т.: Підручники і посібники, 2007. – 95 с. – (Сер. "Гармонійний розвиток" ; Кн. 6). – ISBN 9660706596

 5. Кирильчук, Алла. Джерельця дитинства : Сценарії / Алла Кирильчук, Галина Ремез, Алла Бінцаровська ; за ред. Т. С. Дуць. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 159 с. : фото. – ISBN 9660706138

 6. Крутенко, Ольга Володимирівна. Життя, присвячене дітям... : (про життя, діяльність та вшанування пам’яті народ. вчителя, Заслуж. вчителя України, акад. АПН України, дир. Сахнівської школи Корсунь-Шевченків. р-ну Олександра Антоновича Захаренка) / О. В. Крутенко ; Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси, 2006. – 88 с. – Бібліогр.: с. 88.

 7. Ніколаєнко, Леонід Григорович. Соціальна структура знання (полемічні нотатки) : Монографія / Л. Г. Ніколаєнко. – К. : ДАКККіМ, 2004. – 220, [1] с. – Бібліогр.: с. 250. – ISBN 966-8683-05-6

 8. Олександр Антонович Захаренко : Учитель. Вчений. Особистість: Біобібліогр. покажч. / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; Уклад.: Л. Ф. Маяцька, О. В. Крутенко. – Черкаси, 2006. – 44 с.

 9. Освіта України 2005 : Інформац.-аналіт. матеріали діяльності Мін. освіти і науки України у 2005 р. та головні завдання на 2006 р. / Мін-во освіти і науки України ; уклад. К. М. Левківський [та ін.]. – К. : Знання, 2006. – 150 с. – ISBN 966-346-133-0

 10. Постельняк А. І. Інноваційність як стиль професійної діяльності : З досвіду роботи зав. метод. каб. відділу освіти Добровеличківської райдержадміністрації Климчук Н. М. з питань підвищ. інновац. потенціалу наук.-метод. роботи з пед. кадрами / А. І. Постельняк ; Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград, 2006. – 58 с. : кольор. фото.

 11. Стрельніков, Віктор Юрійович. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : Монографія / В. Ю. Стрельніков ; АПН України, Ін-т педагогіки и психології проф. освіти АПН України, Полтав. ун-т споживч. кооперац. України. – Полтава, 2006. – 335 с. – Бібліогр.: с. 305-335. – ISBN 9667971058

 12. Тренінгові технології навчання з економічних дисциплін : Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; За ред. Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2006. – 318, [2] с. – Бібліогр.: с. 313-319. – ISBN 966-574-816-5

 13. Формування у дітей і молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного) засобами позашкільної освіти : Бібліогр. матеріали / АПН України, ДНПБУ ім. В. О. Сухомлинського ; Уклад. : Л. М. Ворон, С. В. Чернобровкіна ; Бібліогр. ред. О. В. Углова ; Наук. ред.: П. І. Рогова. – К., 2007. – 34 с. – На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція "Формування у дітей та молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного засобами позашкільної освіти"), Київ, 19-22 берез. 2007 р.

 14. Шевчук, Ольга Василівна. Система правового та превентивного виховання у професійно-технічних навчальних закладах : Метод. посіб. для заст. дир. з вихов. роботи та педагогів-організаторів / Шевчук О. В. ; Наук.-метод. центр проф.-тех. освіти та підвищ. кваліфік. інж.-пед. працівників Хмельн. обл. – Хмельницький : Цюпак, 2006. – 51 с. – Бібліогр.: с. 28-29. – ISBN 9668362985

 15. Шкільні свята : 1 кл.: Сценарії. Вірші. Загадки. Пісні з нотами. Міні-вистава / Вознюк Леся, Олійник Людмила. – Т. : Підручники і посібники, 2007. – 78, [2] с. – ISBN 9660706766

Дисертації

 1. Андрющенко, Тетяна Костянтинівна. Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Андрющенко Тетяна Костянтинівна; наук. кер. Лохвицька Л. В. ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 258, [10] с. – Бібліогр.: с. 184-204

 2. Берник, Тетяна Леонідівна. Розвиток диференційованих форм логопедичної допомоги дітям з мовленнєвими вадами в Україні (1945-2000) : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Берник Тетяна Леонідівна; наук. кер. Золотоверх В. В. ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2006. – 300 с. – Бібліогр.: с. 193-223

 3. Білас, Лілія Михайлівна. Виховання національної самосвідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Білас Лілія Михайлівна; наук. кер. Ващенко Л. М. ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 231 с. – Бібліогр.: с. 191-213

 4. Бочарова, Олена Анатоліївна. Модернізація вищої школи у сучасній Франції : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Бочарова Олена Анатоліївна ; наук. кер. Шевченко Г. П. ; Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов. – Горлівка, 2006. – 196 с. – Бібліогр.: с. 176-196

 5. Бродська, Лариса Володимирівна. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до виховної роботи в школі : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Бродська Лариса Володимирівна ; наук. кер. Приходько М. І. ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2005. – 261, [3] с. – Бібліогр.: с. 183-212

 6. Василенко, Оксана Василівна. Педагогічні умови статевого виховання старших підлітків у позаурочній діяльності : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / О. В. Василенко ; наук. кер. О. М. Коберник ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2006. – 228 с. – Бібліогр.: с. 177-193

 7. Вєнцева, Надія Олександрівна. Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7-8 класів на уроках історії : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Вєнцева Надія Олександрівна; наук. кер. Баханов К. О. ; Бердян. держ. пед. ун-т. – К., 2007. – 195 с. – Бібліогр.: с. 155-174

 8. Гапон, Валентина Василівна. Оцінювання освітньої діяльності вищих навчальних закладів: компаративний аналіз : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Гапон Валентина Василівна; наук. кер. Гуржій А. М. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 343, [8] с. – Бібліогр.: с. 180-191

 9. Головань, Тетяна Олександрівна. Розвиток інтересу учнів 8-9 класів до вивчення правознавства : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Головань Тетяна Олександрівна; наук. кер. Пометун О. І. ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2006. – 204 с. – Бібліогр.: с. 155-173

 10. Данченко, Ірина Олексіївна. Профілактика девіантної поведінки молодших школярів у навчально-виховному процесі : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Данченко Ірина Олексіївна; наук. кер. Тюріна В. О. ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 350, [11] с. – Бібліогр.: с. 203-225

 11. Дибкова, Людмила Миколаївна. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Дибкова Людмила Миколаївна ; наук. кер. Євтух М. Б. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2006. – 219, [8] с. – Бібліогр.: с. 171-197

 12. Завальнюк, Андрій Ростиславович. Освітня діяльність та педагогічні погляди Августа – Германа Франке (1692-1727 рр.) : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Завальнюк Андрій Ростиславович ; наук. кер. Євтух М. Б. ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем’янчука. – Рівне, 2006. – 228 с. – Бібліогр.: с. 195-212

 13. Закирьянова, Ирина Аксановна. Формирование социокультурной компетентности у будущих учителей иностранного языка в процессе профессиональной подготовки : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / И. А. Закирьянова ; науч. рук. Н. Б. Евтух ; Крым. гос. гуманитар. ун-т. – Ялта, 2006. – 211, [26] с. – Библиогр.: с. 189-210

 14. Зубілевич, Марина Іванівна. Гендерне виховання дівчат-підлітків у Великій Британії : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Зубілевич Марина Іванівна; наук. кер. Петренко О. Б. ; Рівн. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2007. – 207, [4] с. – Бібліогр.: с. 177-201

 15. Ільченко, Алла Михайлівна. Ідеї раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині М. Монтессорі : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ільченко Алла Михайлівна; наук. кер. Бондар В. І. ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2007. – 227 с. – Бібліогр.: с. 177-195

 16. Кірик, Тамара Вікторівна. Педагогічні засоби подолання фонетичної інтерференції у тюркомовних студентів в умовах вищого навчального закладу : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Кірик Тамара Вікторівна ; наук. кер. Онкович Г. В. ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2005. – 207 с. – Бібліогр.: с. 172-191

 17. Корчова, Галина Леонідівна. Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Корчова Галина Леонідівна; наук. кер. В. М. Оржеховська ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 208 с. – Бібліогр.: с. 170-188

 18. Лякішева, Анна Володимирівна. Соціально-педагогічні умови розвитку обдарованих дітей у центрах науково-технічної творчості : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Лякішева Анна Володимирівна; наук. кер. Левченко Т. І. ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – 209, [4] с. – Бібліогр.: с. 173-193

 19. Малафіїк, Іван Васильович. Теорія та методика формування системності знань у старшокласників : Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.09 / Малафіїк Іван Васильович; наук. конс. Гончаренко С. У. ; Рівн. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2007. – 440 с. – Бібліогр.: с. 403-424

 20. Малієнко, Юлія Борисівна. Методика навчання історії середніх віків у 7 класі загальноосвітньої школи : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Малієнко Юлія Борисівна; наук. кер. Пометун О. І. ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2007. – 202, [9] с. – Бібліогр.: с. 178-193

 21. Мантула, Тетяна Іванівна. Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та початковою ланками освіти : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 / Мантула Тетяна Іванівна; наук. кер. Тарапака Н. В. ; Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 309 с. – Бібліогр.: с. 177-201

 22. Манько, Наталія Володимирівна. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Манько Наталія Володимирівна; наук. кер. Шеремет М. К. ; Нац. пед.ун-т ім. М.П. драгоманова. – К., 2007. – 310 с. – Бібліогр.: с. 186-206

 23. Матієнко, Олена Степанівна. Виховання толерантності у старшокласників середніх загальноосвітніх ліцеїв Франції : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Матієнко Олена Степанівна; наук. кер. Сиротенко А. Й. ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 208 с. – Бібліогр.: с. 163-188

 24. Надім’янова, Тетяна Василівна. Просвітницька діяльність закарпатських будителів у XIX столітті : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Надім’янова Тетяна Василівна ; наук. кер. Кемінь В. П. ; Дрогобиць. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2006. – 200 с. – Бібліогр.: с. 161-186

 25. Немченко, Сергій Геннадійович. Педагогічна корекція девіантної поведінки старшокласників загальноосвітньої школи : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Немченко Сергій Геннадійович; наук. кер. Крижко В. В. ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2006. – 289 с. – Бібліогр.: с. 173-194

 26. Нечипоренко, Валентина Василівна. Системний розвиток навчально-реабілітаційного центру як умова формування життєвих компетенцій в учнів з обмеженими можливостями здоров’я : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Нечипоренко Валенитина Василівна; наук. кер. Бондар В. І. ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К., 2006. – 207 + 75 с. – Бібліогр.: с. 188-207

 27. Пінчук, Анатолій Сергійович. Методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії (30-80-ті рр. XX ст.) : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Пінчук Анатолій Сергійович; наук. кер. Гупан Н. М. ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2006. – 200 с. – Бібліогр.: с. 158-172

 28. Потапчук, Тетяна Володимирівна. Формування морально-духовних цінностей старшокласників у хоровому колективі музичної школи : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Потапчук Тетяна Володимирівна; наук. кер. Кравченко Т. В. ; Рівн. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2006. – 233 с. – Бібліогр.: с. 165-182

 29. Потужній, Олександр Васильович. Формування у дітей старшого дошкільного віку позитивного ставлення до занять фізичною культурою в умовах села : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Потужній Олександр Васильович; наук. кер. Дубогай О. Д. ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 235 с. – Бібліогр.: с. 180-201

 30. Прушковська, Олена Леонідівна. Формування у молодших школярів естетичних почуттів засобами художньо-творчого освоєння природи у позакласній роботі : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Прушковська Олена Леонідівна; наук. кер. Тарасенко Г. С. ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 228, [5] с. – Бібліогр.: с. 177-198

 31. Ратко, Марина Валеріївна. Виховання у старшокласників світоглядних уявлень в процесі освоєння цінностей української художньої культури : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ратко Марина Валеріївна; наук. кер. Масол Л. М. ; Мелітоп. держ. пед. ун-т. – Мелітополь, 2006. – 327 с. – Бібліогр.: с. 197-222

 32. Русин, Галина Андріївна. Виховання учнів початкової школи на традиціях лемківської сім’ї : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Русин Галина Андріївна; наук. кер. Постовой В. Г. ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 207, [7] с. – Бібліогр.: с. 167-186

 33. Смирнова, Майя Іванівна. Дидактичні засади організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Смирнова Майя Іванівна ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2005. – 238 с. – Бібліогр.: с. 174-205

 34. Собко, Сергій Григорович. Формування особистісної активності майбутніх учителів фізичного виховання у позааудиторній діяльності : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Собко Сергій Григорович; наук. кер. Рацул А. Б. ; Кировоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2006. – 219, [5] с. – Бібліогр.: с. 183-200

 35. Степанець, Іван Олексійович. Становлення та розвиток середньої освіти на Харківщині у XX столітті : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Степанець Іван Олексійович; наук. кер. Пономарьова Г. Ф. ; Слов’ян. держ. пед. ін-т. – Слов’янськ, 2006. – 252 с. – Бібліогр.: с. 214-242

 36. Удовиченко, Ірина Віталіївна. Наступність екологічного виховання учнів початкової та основної школи в курсах природничого циклу : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Удовиченко Ірина Віталіївна; наук. кер. Пушкарьова Т. О. ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2006. – 229, [9] с. – Бібліогр.: с. 177-194

 37. Фрідріх, Алла Володимирівна. Педагогічні умови формування національної самосвідомості студентів вищих педагогічних навчальних закладів : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Фрідріх Алла Володимирівна; наук. кер. Вербець В. В. ; Рівн. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2006. – 271 с. – Бібліогр.: с. 181-200

 38. Чайковський, Михайло Євгенович. Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Чайковський Михайло Євгенович; наук. кер. Сметанський М. І. ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 181, [29] с. – Бібліогр.: с. 158-181

 39. Чернета, Світлана Юріївна. Організаційно-педагогічні умови соціалізації підлітків у неформальних молодіжних об’єднаннях : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Чернета Світлана Юріїівна; наук. кер. Дурманенко Є. А. ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 219, [5] с. – Бібліогр.: с. 171-187.

 40. Шаповалова, Тетяна Григорівна. Валеологічне виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Шаповалова Тетяна Григорівна ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2006. – 280, [6] с. – Бібліогр.: с. 169-201.

 41. Шушара, Татьяна Викторовна. Развитие женского образования в Таврической губернии (XIX – начало XX века) : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Шушара Татьяна Викторовна; науч. рук. Редькина Л. И. – Ялта, 2006. – 215, [16] с. – Библиогр.: с. 197-215.

 42. Яценко, Ліана Вікторівна. Педагогічні умови підготовки старшокласників до сімейного життя в процесі гендерного виховання : Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Яценко Ліана Вікторівна; наук. кер. Постовой В. Г. ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 306, [8] с. – Бібліогр.: с. 197-216.

Автореферати дисертацій

 1. Значенко, Олена Павлівна. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Значенко Олена Павлівна; наук. кер. Гриньова М. В. ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – К., 2005. – 20 с.

 2. Савенкова, Людмила Василівна. Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Савенкова Людмила Василівна; наук. кер. Мороз О. Г. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2007. – 19 с.

Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання airasian, Peter W

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання алєксєєва, Ганна Миколаїівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання братко, Валентина Олександрівна

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання андрощук, Ігор Петрович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання ашеров, Акива Товійович

Освіта. Виховання. Навчання iconОсвіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарноїБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка