Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засіданняСкачати 85,36 Kb.
Дата конвертації21.03.2018
Розмір85,36 Kb.

Додаток №4 до Рекомендацій

щодо комунікаційної діяльності

адміністративних судів


Пам’ятка для представників ЗМІ

щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання
Шановні представники засобів масової інформації!

Ця Пам’ятка розроблена для забезпечення зручності та ефективності вашої роботи у Вищому адміністративному суді України під час висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання.

Вищий адміністративний суд всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо представників мас-медіа, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством, та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Упевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ у судовому порядку.
___________________________________________________

Як відомо, стаття 129 Конституції України, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 7 і 12 Кодексу адміністративного судочинства України передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом.Нагадаємо, що дату, час і місце проведення відкритого судового засідання у Вищому адміністративному суді України можна дізнатися на офіційному веб-сайті суду (www.vasu.gov.ua) у рубриці «Список справ, призначених до розгляду» або у прес-службі суду.
Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом (ч. 3 ст. 12 КАСУ).
Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки (ч. 4 ст. 12 КАСУ).
Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні (ч. 4 ст. 12 КАСУ).
Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення (п. 9, ст. 12 КАСУ).

Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом ( п. 2 ст. 12 КАСУ)
Рішення Вищого адміністративно суду України розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Наприклад, здійснювати звукозапис на мобільний телефон.
Здыйснення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. (ч. 8, ст. 12 КАСУ).
УВАГА! ЦЕ ВАЖЛИВО! Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із клопотанням до судді-доповідача у справі (зразок клопотання розміщено на офіційному веб-сайті ВАСУ).
При цьому знімати в залі судового засідання до надання судом відповідного дозволу не можна. Перед початком судового засідання Ви можете налаштувати апаратуру, але ввімкнути її дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл на здійснення фото- та відеозйомки. Клопотання про фото- та відеозйомку розглядається на початку судового засідання.
Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися також до адміністрації суду (Голови суду чи керівника апарату суду) з проханням дати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.
Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їхніх професійних обов’язків, зокрема вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо.
Звертаємо увагу на особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться відвідувачі в очікуванні інших судових засідань.
Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.
Журналісти, присутні в залі судового засідання, повинні дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:


  • вставати при вході до залу судового засідання суддів та при їх виході;

  • стоячи заслуховувати рішення суду;

  • дотримуватися тиші;

  • виконувати розпорядження головуючого судді у справі;

  • додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

  • утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні (згідно ч. 1 ст. 134 КАСУ).

У залі судового засідання заборонено (7 основних правил):

1 сперечатися із суддею, судовим розпорядником або працівником судової міліції;

2 користуватися мобільним телефоном (відключіть звук і не розмовляйте по телефону до закінчення слухання справи);

3 вживати їжу або напої;

4 жувати гумку;

5 обговорювати з колегою хід судового засідання під час судового засідання (дотримуйтесь тиші);

6 ставити запитання суддям після фрази «Чи є у сторін запитання до тексту ухвали» (це не прес-конференція, до того ж, відповідно до Кодексу суддівської етики, судді не мають права коментувати судові рішення, а на ваші запитання зможуть дати відповідь сторони у справі після завершення розгляду справи);

7 виходити із залу судового засідання до завершення розгляду справи або до оголошення перерви у справі.


Нагадаємо, що учасники адміністративного процесу звертаються до судді «Ваша честь» (ч. 3 ст. 134 ВАСУ).

Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника (ч. 4 ст. 134 ВАСУ).

Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками адміністративного процесу (їх перелік подано у главі 5 КАСУ).
Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості ставити запитання суддям або сторонам у справі під час судового засідання.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності (ст. 129 Конституції України).

Згідно зі статтею 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за прояв неповаги до суду.

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи оголошується перерва (ч. 2 ст. 134 КАСУ).

Відповідно до частини першої статті 376 Кримінального кодексу України втручання у будь-якій формі у діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Представники ЗМІ, присутні у приміщенні суду поза межами судового засідання, зобов’язані дотримуватися правил журналістської етики та норм поведінки у місцях загального користування, у тому числі утримуватися від наполегливих спроб інтерв’ювання суддів та працівників апарату суду без їхньої згоди.

Звертаємо увагу, що суддя має право не надавати жодних коментарів щодо ухвалених судових рішень та ходу розгляду судових справ.
Намагання отримати інформацію у суддів без їхньої згоди може розцінюватися як прояв неповаги до суду та судді як представника судової влади.
Зневажливе ставлення до суддів не допускається.

З Р А З О К К Л О П О Т А Н Н Я

(НА ДОЗВІЛ ФОТОЗЙОМКИ, ВІДЕО- ТА АУДІОЗАПИСУ У ВІДКРИТОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ)
Судді-доповідачу

у справі №_____(указати номер справи),

призначеної до судового розгляду

суддею/ колегією суддів (указати найменування суду)

на ___________ (час і дата)

ПІБ судді-доповідача

журналіста / ЗМІ (вказати посаду/найменування ЗМІ, прізвище, ім’я, по-батькові)
КЛОПОТАННЯ
У Вищому адміністративному суді України (час і дата слухання справи) призначено до судового розгляду справу № (зазначається номер справи) щодо (якщо відомо – коротко зазначається суть справи).

Відповідно до пункту 8 статті 12 Кодексу адміністративного судочинства України прошу дати дозвіл працівникам (повне найменування ЗМІ) на здійснення фото- або кінозйомки, відео-, або/і звукозапису в залі судового засідання під час розгляду вказаної адміністративної справи з метою підготовки відео- або фоторепортажу.

Інформація про хід розгляду цієї справи має велике суспільне значення, необхідна для виконання професійної журналістської діяльності та буде використана в інтересах суспільства – для підготовки відповідного судового репортажу.

На судовому засіданні будуть присутні (зазначаються прізвища журналіста, оператора чи фотографа, які будуть присутні на судовому засіданні).


Дата Підпис

______________________________________________________________


Клопотання на редакційному бланку надсилається поштою на офіційну адресу суду, факсом або електронною поштою.

ДЛЯ НОТАТОК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________
ПАМ’ЯТКА
для представників ЗМІ
щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засіданняПід час судового засідання НЕ можна:
Здійснювати фото- та відео зйомку

без дозволу судуКористуватися мобільними телефономВживати їжу та напоїХодити по залу судового засідання


Створювати шумКаталог: userfiles -> file
file -> К. Д. Ушинського “шхуна “колумб”: поетика закритого твору
file -> Книга з нагоди 20-ліття служіння францисканців серед греко-католиків
file -> Затверджений склад
file -> Робоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
file -> Робоча програма навчальної дисципліни методологія І методи соціологічного дослідження сучасної світової політики
file -> Директора про роботу коледжу
file -> Творчі завдання 1
file -> Тернопільська обласна бібліотека для дітей Відділ довідково-бібліографічної


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconПам’ятка для представників змі шановні колеги – представники засобів масової інформації!
Цю пам’ятку розроблено для зручності та ефективності вашої роботи в Новосанжарському районному судді Полтавської області
Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconПорядок проведення фото- та відео зйомки в судовому засіданні
Будь-яке висвітлення судового процесу є цікавішим, коли воно підкріплене відео чи фото матеріалами. Однак, чи завжди журналісти можуть...
Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconПоложення про взаємодію Скадовського районного суду Херсонської області із засобами масової інформації та журналістами, затвердженого наказом №25-од від 09. 03. 2017 Пам’ятка для представників змі
Додаток 3 до Положення про взаємодію Скадовського районного суду Херсонської області із засобами масової інформації та журналістами,...
Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconКонцепція удосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейськи Х
Метою Концепції є забезпечення становлення в Україні судівництва як єдиної системи судового устрою та судочинства, що функціонує...
Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconПрограма семінару «Місцеві вибори 2015: нововведення законодавства та висвітлення у змі»

Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconРішення 14 квітня 2016 року Київ №820/0/15-16 Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ Кравченка С.І
Вища рада юстиції, розглянувши висновок та матеріали перевірки, проведеної членом Вищої ради юстиції Лесько Аллою Олексіївною за...
Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconПоложення 0 Аналіз статистичних даних щодо розгляду справ в яких застосовано положення Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення до адміністративної відповідальності 0
Львівським апеляційним адміністративним судом положень Кодексу України про адміністративні правопорушення у справах щодо притягнення...
Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconОксана Гриненко "матеріали журналу «тризуб» про розслідування вбивства с. Петлюри
Стаття за публікаціями українського часопису «Тризуб» відтворює хід тривалого судового процесу над убивцею Симона Петлюри, наводить...
Пам’ятка для представників змі щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання iconРезультати засідання дисциплінарної секції Вищої ради юстиції
Вищої ради юстиції 22 грудня 2015 року оголошено результати розгляду питань про відкриття дисциплінарних справ чи відмову в її відкритті,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка