Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. СухомлинськогоДата конвертації08.06.2017
Розмір445 b.


Педагогічна діяльність і літературна спадщина В.О.Сухомлинського


План лекції

 • 1. Життя та педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського.

 • 2. В.О. Сухомлинський про основні завдання початкової школи.

 • 3. Ідея “гуманної педагогіки” у школі “радощів” В.О. Сухомлинського.

 • 4. Трудове виховання.

 • 5. “Рідне слово” у працях В.О. Сухомлинського.Література

 • Богуславский М.В. Радость познания в педагогических трудах и опыте В.А.Сухомлинского// “Советская педагогика”, 1985. - №1. – С. 95-101.

 • Цюпа І. В.Сухомлинський. – К., 1973.

 • Левківський М.В. Історія педагогіки. – Житомир, 2002

 • Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933: Навч.посібник /за ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1996. – С. 121-223.

 • Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994.Життя та педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського

 • 28 вересня 1918 року народився в селі Василівка Онуфрієвського району Кіровоградської області у незаможній родині.

 • 1926-1933 роки – навчання у Василівській семирічці.

 • 1934 р. – розпочав навчатися у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте через хворобу мусив залишити навчання.

 • З 1935 р. працює вчителем української

 • мови та літератури у школі

 • Онуфрієвського району.1936-38 р. – навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, де здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

 • 1936-38 р. – навчання на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, де здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

 • 1938-45 р. – працює завідуючим навчальною частиною Онуфрієвської середньої школи.

 • 1941-42 р. – участь у Великій Вітчизняній війні.

 • З червня 1942-44 р. – працює директором і вчителем російської мови в смт. Ува Удмуртської АРСР.

 • 1944-48 р. – очолює Онуфрієвський районний відділ народної освіти та викладає в школі за сумісництвом.

 • 1948 р. – у зв'язку з особистими клопотаннями призначений директором Павлиської середньої школи.

 • 1949 р. – виступає зі статтями на сторінках журналів.

 • 1955 р. – захищає кандидатську дисертацію.1956 р. – виходить друком монографія “Виховання колективізму у школярів”.

 • 1956 р. – виходить друком монографія “Виховання колективізму у школярів”.

 • 1958 р. – присвоєно звання “Заслужений вчитель шкіл УРСР”

 • 1960 р. – твір “Павлиська середня школа”.

 • 1968 р. – обраний делегатом Всесоюзного з'їзду вчителів і присвоєно звання Героя Соціалістичної праці.

 • 1974 р. – трилогія “Серце віддаю дітям”, “Народжений громадянином”, “Листи до сина” удостоєна Державної премії УРСР.

 • 2 вересня 1970 р. – його не стало (через отримане поранення під Смоленськом у роки Великої Вітчизняної війни).Педагогічна спадщина

 • В.О. Сухомлинський був нагороджений двома орденами Леніна, багатьма медалями СРСР. З 1958 року Сухомлинський - член-кореспондент Академії педагогічних наук РРФСР, з 1958г., заслужений вчитель УРСР. У 1968 році йому було привласнене звання Героя Соціалістичної праці. У тому ж році він був вибраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР. В.О. Сухомлинський - автор 41 монографії і брошури, більше 600 статей, 1200 розповідей і казок. Загальний тираж його книг складає близько 4 млн. екземплярів на різних мовах народів нашої країни і світу.

 • Усі праці Сухомлинського дають переконливе уявлення не тільки про різнобічність педагогічних підходів Сухомлинського, але і про цілісність всього його педагогічного мислення, тієї цілісності, що подібна моноліту, з якого неможливо вилучити жодної частини, не порушивши єдності цього сплаву.Основні завдання початкової школи за О.В. Сухомлинським

 • Головним завданням початкової школи поступово привчити дитину перемагати труднощі не лише фізичної, але й інтелектуальної праці.

 • Природа є широким засобом загального розвитку дитини.

 • Новаторство О.В. Сухомлинського – виховний вплив казки на особистість.

 • Головне виховне завдання – щоб дитину оточував не лише світ природи, а й світ праці; завдання вихователя – ввести дитину в складний світ людських відносин.

 • Головним завданням уроків початкової школи серед природи є розвиток у дітей здатності до кольорового та просторового відчуттів.Головні знахідки Павлиської школи

 • Уроки живої думки.

 • Творчість.

 • Дитяча кімната казки.

 • Домашні уроки.

 • Інтелектуальний фон (формувати інтерес до навчання).

 • Оцінка (повинна завжди приносити радість).

 • Захоплення.

 • Проблемне навчання.Ідея "гуманної педагогіки" у школі "радощів" В.О. Сухомлинського

 • Новаторським є положення педагога про гармонізацію суспільства та індивідуальні потреби у структурі особистості.

 • Сухомлинський змінив конформізм, за яким дитина у школі може виявити свої найнеповторніші грані діяльності та поведінки.

 • У системі Сухомлинського дитина наділена значною автономією.

 • Стверджував, що саме у сфері формування моралі і поведінки діти у школі мають рівні можливості для свого гуманного, морального зростання, і саме тут створюється рівне становище для розвитку усіх.Виховання гуманності починається з виховання любові до всього живого, до матері, бабусі, рідних…

 • Виховання гуманності починається з виховання любові до всього живого, до матері, бабусі, рідних…

 • Зміст гуманності, як інтегративної риси підростаючої особистості, визначають загальні категорії етики та такі категорії як: щастя, радість, совість, співчуття, духовність.

 • У школі – поважати гідність дитини, оскільки без любові і поваги до вихованців будь-які розмови про гуманність і людяність стають простим звуком.

 • В умовах гуманізації виховання Сухомлинський по-новому осмислює суть взаємин колективу і кожного вихованця, розвиває ідеї Макаренка.Трудове виховання

 • Важливою умовою, що забезпечує здорову основу розвитку особистості в колективі і самого колективу, є фізична праця, що є обов'язковою для всіх.

 • Розумну, освічену, культурну людину будь-яка праця робить більш творчою, більш радісною.

 • Праця дозволяє у повному обсязі і яскраво розкрити природні задатки і нахили дитини.

 • Сутність гармонійного виховання у нерозривному зв'язку трудового виховання з іншими сторонами виховання – естетичного, інтелектуального, фізичного, морального.Трудова чверть в учнів і вчителів Павлиської середньої школи

 • Трудова чверть в учнів і вчителів Павлиської середньої школи“Рідне слово” у працях В.О. Сухомлинського

 • «Сотни слов, одинаково звучащих в обоих языках, имеют различный смысл. В сотнях случаев одно и то же слово в украинском языке имеет один эмоциональный оттенок, в русском — другой. Слово, звучащее в одном языке с патетической окраской, в другом — иногда приобретает иронический смысл. Игра оттенков, тончайших черточек эмоционально-эстетической окраски слов в обоих языках является для нас, учителей украинских школ, источником духовного богатства, которое мы призваны передать молодому поколению».

 • «…богатство, воплощенное в сокровищах языков других народов, остается для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал ее красоты».«Чем глубже человек познает тонкости родного языка, тем тоньше его восприимчивость в игре оттенков родного слова, тем больше подготовлен его ум к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту слова».

 • «Чем глубже человек познает тонкости родного языка, тем тоньше его восприимчивость в игре оттенков родного слова, тем больше подготовлен его ум к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце красоту слова».

 • «Речевая культура человека — это зеркало его духовной культуры. Важнейшим средством воздействия на ребенка, облагораживания его чувств, души, мыслей, переживаний являются красота и величие, сила и выразительность родного слова. Роль этого средства в начальной школе, где каждая встреча с новым явлением окружающего мира пробуждает в сердцах детей чувство изумления, невозможно переоценить».І всі зачаровано слухали…

 • І всі зачаровано слухали…Тест

 • 1. В.О.Сухомлинський народився у …:

 • а) 1917 р.;

 • б) 1918 р.;

 • в) 1919 р.

 • 2. В селі Василівка … області:

 • а) Кіровоградської;

 • б) Дніпропетровської;

 • в) Запорізької.

 • 3. У 1934 р. розпочав навчатися у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте залишив навчання через…:

 • а) переїзд до іншого міста;

 • б) нерозділене кохання;

 • в) хворобу.

 • 4. З 1935 р. працює…:

 • а) директором школи;

 • б) вчителем математики;

 • в) вчителем української мови і літератури.5. Навчаючись у 1936-38 р. на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту здобуває кваліфікацію …:

 • 5. Навчаючись у 1936-38 р. на заочному відділі Полтавського педагогічного інституту здобуває кваліфікацію …:

 • а) вчителя української мови та літератури;

 • б) вчителя початкового навчання;

 • в) вчителя математики.

 • 6. У … р. призначений директором Павлиської середньої школи.

 • а) 1945 р.;

 • б) 1948 р.;

 • в) 1951 р.

 • 7. У 1960 р. виходить друком твір:

 • а) “Листи до сина”;

 • б) “Серце віддаю дітям”;

 • в) “Павлиська середня школа”.

 • 8. Головним завданням вихователя О.В.Сухомлинський вважає:

 • а) ввести дитину в складний світ людських відносин;

 • б) виховувати дитину у патріотичному дусі;

 • в) бути порадником для дитини.9. Новаторство О.В.Сухомлинського полягає у …:

 • 9. Новаторство О.В.Сухомлинського полягає у …:

 • а) визначенні виховного впливу казки на особистість;

 • б) визначенні основних методів навчання;

 • в) створенні класно-урочної системи.

 • 10. Перерахуйте головні знахідки Павлиської школи.

 • 11. Головним завданням уроків початкової школи серед природи є …:

 • а) фізичне виховання;

 • б) розвиток у дітей здатності до кольорового та просторового відчуттів;

 • в) оздоровчий вплив.

 • 12. До трилогії, що вийшла у 1970 р. увійшли:

 • а) “Серце віддаю дітям”;

 • б) “Павлиська середня школа”;

 • в) “Листи до сина”;

 • г) “Народжений громадянином”.Что такое любовь (Притча)

 • Мне было лет пятнадцать, когда в тихий вечер ранней осени, сидя с ней под развесистой яблоней и глядя на отлетающих журавлей, я спросил:

 • - Бабушка, а что такое любовь?

 • Самое сложное она умела объяснять сказкой. Ее черные глаза стали задумчивыми и тревожными. Она посмотрела на меня с каким-то словно бы затаенным удивлением.

 • - Что такое любовь? Когда бог создал мир, он научил все живые существа продолжать род свой - рождать подобных себе. Поселил бог мужчину женщину в поле, научил их строить шалаш, дал мужчине в руки лопату, а женщине - горсть зерна.

 • - Живите, продолжайте род свой, - сказал бог, - а я пойду по хозяйству. Приду через год, посмотрю, как тут у вас...Приходит бог к людям через год с архангелом Гавриилом. Приходит рано-рано, до восхода солнца. Видит, сидят мужчина и женщина возле шалаша, перед ними дозревает хлеб на ниве, под шалашом - колыбель, а в колыбели ребенок спит. А мужчина и женщина смотрят то на розовое небо, то в глаза друг другу. В тот миг, когда глаза их встречались, бог видел в них какую-то неведомую силу, непонятную для него красоту. Эта красота была прекраснее неба и солнца, земли и звезд - прекраснее всего, что слепил и смастерил бог, прекраснее самого бога.

 • Приходит бог к людям через год с архангелом Гавриилом. Приходит рано-рано, до восхода солнца. Видит, сидят мужчина и женщина возле шалаша, перед ними дозревает хлеб на ниве, под шалашом - колыбель, а в колыбели ребенок спит. А мужчина и женщина смотрят то на розовое небо, то в глаза друг другу. В тот миг, когда глаза их встречались, бог видел в них какую-то неведомую силу, непонятную для него красоту. Эта красота была прекраснее неба и солнца, земли и звезд - прекраснее всего, что слепил и смастерил бог, прекраснее самого бога.

 • Эта красота до того удивила бога, что его божья душа задрожала от страха и зависти: как это так, я сотворил твердь земную, слепил из глины человека и вдохнул в него жизнь, а не мог, видишь, создать этой красоты; откуда она взялась и что она такое - эта красота?- Это любовь, - сказал архангел Гавриил.

 • - Это любовь, - сказал архангел Гавриил.

 • - Что это такое - любовь? - спросил бог. Архангел пожал плечами.

 • Бог подошел к мужчине, коснулся его плеча своею старческой рукой и стал просить. "Научи меня любить, Человек". Мужчина даже не заметил прикосновения божьей руки. Ему показалось, что на плечо села муха. Он смотрел в глаза женщины - своей жены, матери своего ребенка.

 • Бог был немощным, но злым и мстительным стариком. Он разгневался, разозлился и закричал:

 • - Ага, значит, ты не хочешь научить меня любить, Человек? Попомнишь же ты меня! С этой минуты старей. Каждый год жизни пусть уносит по капле твою молодость и силу. Превращайся в развалину. Пусть усыхает твой мозг и дурманится разум! Пусть пустым становится твое сердце! А я приду через пятьдесят лет и посмотрю, что останется в твоих глазах, Человек.Пришел бог с архангелом Гавриилом через пятьдесят лет. Глядит, вместо шалаша стоит хата беленькая, на пустыре сад вырос, на ниве пшеница колосится, сыновья поле пашут, дочки лен теребят, а внуки на лугу играют. У хаты сидят дедушка и бабушка, смотрят то на утреннюю зарю, то друг другу в глаза. И увидел бог в глазах мужчины и женщины красоту еще более могучую, вечную и неодолимую. Увидел бог не только Любовь, но и Верность. Разозлился бог, кричит, руки дрожат, изо рта пена летит, глаза на лоб лезут:

 • Пришел бог с архангелом Гавриилом через пятьдесят лет. Глядит, вместо шалаша стоит хата беленькая, на пустыре сад вырос, на ниве пшеница колосится, сыновья поле пашут, дочки лен теребят, а внуки на лугу играют. У хаты сидят дедушка и бабушка, смотрят то на утреннюю зарю, то друг другу в глаза. И увидел бог в глазах мужчины и женщины красоту еще более могучую, вечную и неодолимую. Увидел бог не только Любовь, но и Верность. Разозлился бог, кричит, руки дрожат, изо рта пена летит, глаза на лоб лезут:

 • - Мало тебе старости, Человек? Так помирай же, помирай в муках и печали по жизни и своей любви, иди в землю, превращайся в прах и тлен. А я приду и посмотрю, во что превратится твоя Любовь.Пришел бог с архангелом Гавриилом через три года. Видит: сидит мужчина над маленькой могилкой, глаза у него печальные, но в них - еще могучее, непонятнее и страшнее для бога человеческая красота, уже не только Любовь, не только Верность, но и Память Сердца увидал бог. Задрожали у бога руки от страха и бессилия, подошел он к мужчине, упал на колени и молит:

 • Пришел бог с архангелом Гавриилом через три года. Видит: сидит мужчина над маленькой могилкой, глаза у него печальные, но в них - еще могучее, непонятнее и страшнее для бога человеческая красота, уже не только Любовь, не только Верность, но и Память Сердца увидал бог. Задрожали у бога руки от страха и бессилия, подошел он к мужчине, упал на колени и молит:

 • - Дай мне, Человек, эту Красоту! Что хочешь проси за нее, но только дай мне ее, дай эту Красоту!Завдання

 • 1. Прочитайте твір “Серце віддаю дітям” і знайдіть відповіді на запитання:

 • “Вихованням” Сухомлинський називає…;

 • Яка якість педагога є найціннішою?

 • “Казковий палац” за В.Сухомлинським це - …;

 • Якою була тема першого уроку в школі радощів?

 • Що, на думку педагога, є витоком здоров'я?

 • Найважливіша духовна потреба дітей це - …;

 • Від чого залежить формування моралі особистості?

 • Дитина виросте егоїстом, якщо не пізнає…;

 • Ким хотів бачити дітей В.Сухомлинський?Першоджерела

 • 1. В.А. Сухомлинский. Избранные произведения в 5-ти томах, т. 1. - К.: Рад. школа, 1979, С. 7-66.

 • 2. В.А. Сухомлинский. Духовный мир школьника, т.1, там же С. 255-298.

 • 3. В.А. Сухомлинский. «Сердце отдаю детям», там же т.3, С. 105-296

 • 4. В.А. Сухомлинский. Методика воспитания коллектива. – М., 1981.

 • 5. В.О.Сухомлинський. Як виховати справжню людину // Вибр. твори. – К., 1976.Каталог: joomla -> presentation
presentation -> Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка
presentation -> Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави
presentation -> Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Педагогічна система К. Д. Ушинського
presentation -> Школа І педагогічна думка в Україні в ХІХ столітті


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconЛекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка
Сухорський С. Ставлення сучасників А. Макаренка до його соціально-педагогічного експерименту // Рідна школа, 1994. №5
Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94
Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconУрок радості Не заучування, а інтелектуальне життя, яке б’є джерелом та протікає у світі гри, казки, краси
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського засновника новаторської педагогіки, письменника, заслуженого учителя України залишається...
Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconНауково-педагогічна діяльність

Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського напн україни

Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconНауково-педагогічна діяльність дмитра чижевського періоду еміграції

Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconПедагогічна та просвітницька діяльність павла гнатовича житецького (1837-1911)

Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського iconДипломатична діяльність Просвітницька діяльність На посаді митрополита Літературна спадщина Твори
Речі Посполитої, архімандрит Києво-Печерського монастиря з 1627 року, Митрополит Київський, Галицький І всієї Русі з 1633 року, екзарх...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка