Педагогічна система К. Д. УшинськогоДата конвертації11.07.2017
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ № 12


Тема: Педагогічна система К.Д. УшинськогоПЛАН

 • 1 Життя і педагогічна діяльність К.Ушинського. Світогляд вченого.

 • 2 Ідея гармонійного розвитку людини.

 • 3 К.Ушинський про значення праці у вихованні людини.

 • 4 Ідея національного виховання К.Ушинського.

 • 5 Дидактика й методика початкового навчання К.Ушинського.

 • 6 К.Ушинський про підготовку вчителя.Література:

 • Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. - -Т.2. – С. 69-167

 • Ушинський К.Д. Праця в її психічному і виховному значенні. – Т.2. – С. 333-362.

 • Ушинський К.Д. Рідне слово. – Т.2. – С. 554-575.

 • Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. – Т.8. – С. 11-61, 267-281.

 • Ушинський К.Д. Педагогічна подорож по Швейцарії. – Т.3. – С. 87-104.

 • Левківський М.В. Історія педагогіки. – Житомир, 2002.

 • Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994.

 • Історія педагогіки /за ред. М.В.Левківського, О.А.Дубасенюк/. – Житомир,1999.

 • Любар О.О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М.Г.Стельмаховича. – К.: ІЗМН,2000.ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.Д.УШИНСЬКОГО. СВІТОГЛЯД ВЧЕНОГО1824 - 1840

 • Дитячі та юнацькі роки.

 • Навчання в Новгород-Сіверській

 • гімназії.2 березня 1824 р. – народився Костянтин Дмитрович Ушинський у м.Тулі.

 • 2 березня 1824 р. – народився Костянтин Дмитрович Ушинський у м.Тулі.

 • 1836 рік – вступ до Новгород-Сіверської гімназії. На формування особистості майбутнього вченого великий вплив мала російська словесність до якої його долучав тодішній директор І.Ф.Тимковський (майбутній професор і ректор Харківського університету).1840 - 1844

 • Навчання у Московському університеті1840 рік - вступ до Московського університету на юридичний факультет.

 • 1840 рік - вступ до Московського університету на юридичний факультет.

 • 1844 рік - 21-річним юнаком, Ушинський блискуче закінчує університет і отримує запрошення посісти місце професора у Демидівському ліцеї м.Ярославля.

 • Перед тим, як приступити до виконання своїх професорських обов’язків, К.Ушинський два роки провів у Московському університеті, готуючись до магістерського екзамену.1846 - 1849

 • Викладання в Ярославському юридичному ліцеї1846 рік - К.Ушинський яскраво працює в Ярославському ліцеї професором камеральних наук.

 • 1846 рік - К.Ушинський яскраво працює в Ярославському ліцеї професором камеральних наук.

 • Захопленість Ушинського передається слухачам, і вони всі, разом із своїм лектором, не чують дзвоника, не помічають, що вже настав кінець лекції, що вже давно біля дверей стоїть інший професор, чекаючи своєї черги, - і тільки коли терпіння цього останнього остаточно вичерпається і він звернеться до Ушинського із заявою, що час кінчати, а то він, професор, піде, - Ушинський відразу ж спустившись з хмар своєї полум’яної фантазії, страшенно бентежиться, просить вибачення і летить стрімголов з аудиторії під грім аплодисментів зачарованих його промовою студентів.1850 - 1854

 • Служба в Міністерстві внутрішніх справ

 • Робота К.Д.Ушинського на посаді помічника столоначальника департаменту іноземних віросповідань Міністерства внутрішніх справ Росії не задовольняла його ні морально, ні матеріально.1854 - 1859

 • К.Д. Ушинський – викладач і інспектор Гатчинського сирітського інституту1954 рік - К.Ушинський дістає посаду викладача російської мови та інспектора класів у Гатчинському сирітському інституті, де працював до січня 1859 р. Тут широко проявилися його організаторські і педагогічні здібності.

 • 1954 рік - К.Ушинський дістає посаду викладача російської мови та інспектора класів у Гатчинському сирітському інституті, де працював до січня 1859 р. Тут широко проявилися його організаторські і педагогічні здібності.

 • Діяльність усякого навчального закладу, коли він має будь-яку виховну мету, складається з трьох елементів, представниками яких є: адміністратори закладу, його вихователі і його вчителі.1857-1858 рр. в “Журнале для воспитания” К.Ушинський опублікував статті “Про користь педагогічної літератури”, “Три елементи школи”, “Про народність у суспільному вихованні”, “Шкільна реформа в Північній Америці” та ін.

 • 1857-1858 рр. в “Журнале для воспитания” К.Ушинський опублікував статті “Про користь педагогічної літератури”, “Три елементи школи”, “Про народність у суспільному вихованні”, “Шкільна реформа в Північній Америці” та ін.

 • 1858 рік – стаття М.І. Пирогова “Вопросы жизни”. Ушинський бере участь у обговоренні цієї статті, дає високу оцінку діяльності Пирогова.1859 - 1862

 • К.Д. Ушинський – інспектор класів Смольного інститутуУшинський уже був відомий як визначний педагог-реформатор і тому його запрошують на посаду інспектора Смольного інституту шляхетних дівчат.

 • Ушинський уже був відомий як визначний педагог-реформатор і тому його запрошують на посаду інспектора Смольного інституту шляхетних дівчат.

 • Водночас він працював редактором “Журнала Министерства народного просвещения”,

 • 1860-1862 рр. – опублікував статті: “Праця в її психічному і виховному значенні”, “Недільні школи”, “ Питання про народні школи”, “Рідне слово” Проект учительської семінарії”.1862 рік - К.Ушинський змушений був залишити роботу в Смольному інституті, бо ті зміни, які він вніс у навчально-виховний процес, ускладнили його стосунки з керівництвом.

 • 1862 рік - К.Ушинський змушений був залишити роботу в Смольному інституті, бо ті зміни, які він вніс у навчально-виховний процес, ускладнили його стосунки з керівництвом.

 • - Ушинський створив нові навчальні плани і програми;

 • - запросив передових на той час педагогів для роботи в Смольному інституті;

 • - починає реалізовувати ідею, що освіта повинна бути поза релігією;

 • - відкриває учительські курси;1862 - 1867

 • Перебування за кордоном

 • Побоюючись громадського суду за погане ставлення до К.Ушинського, Міністерство освіти відрядило його за кордон для вивчення досвіду жіночої освіти.1861 та 1864 роки він написав і видав чудові підручники для початкового навчання дітей в елементарних школах та сім’ях “Дитячий світ” (1861) і “Рідне слово” (1864), а також хрестоматію і методичні посібники до них.

 • 1861 та 1864 роки він написав і видав чудові підручники для початкового навчання дітей в елементарних школах та сім’ях “Дитячий світ” (1861) і “Рідне слово” (1864), а також хрестоматію і методичні посібники до них.

 • 1867 рік Ушинський повертається на Батьківщину. Тяжка хвороба легенів обірвала плідну діяльність великого вченого, педагога.

 • 1870 рік у Одесі помер К.Д. Ушинський.1867 – 1871 Останні роки життя

 • 1867 рік Ушинський повертається на Батьківщину. Тяжка хвороба легенів обірвала плідну діяльність великого вченого, педагога.

 • 1870 рік у Одесі помер К.Д. Ушинський.ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

 • під гармонійно розвинутою особистістю К.Ушинський розумів людину, в якій поєднані розумова зрілість, моральна досконалість і фізична розвиненість.

 • - філософські погляди К.Ушинського поєднували ідеалістичні та матеріалістичні аспекти;

 • - був глибоко віруючою людиною, але наполягав на тому, що освіта повинна бути поза релігією;

 • - у своїх поглядах на природу, людину він дотримувався еволюційного вчення Ч.Дарвіна. Вважав людину частиною живої природи, (“Людина як предмет виховання”);

 • - дає оцінку праці з етико-релігійної точки зору.

 • (“Праця в її психологічному і виховному значенні”);- у протилежність метафізичним абстрактним елементам психології І.Гербарта, К.Ушинський намагався побудувати психологію на основі фізіології;

 • - у протилежність метафізичним абстрактним елементам психології І.Гербарта, К.Ушинський намагався побудувати психологію на основі фізіології;

 • - широке використання К.Ушинським даних анатомії і фізіології в ряді розділів праці “Людина як предмет виховання” свідчать про його матеріалістичний підхід до висвітлення проблеми психології пізнання;

 • - Ушинський був буржуазним демократом. Як просвітитель, він бачив в освіті основний засіб досягнення вільного та щасливого життя свого народу;УШИНСЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ ПРАЦІ У ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ

 • - людина формується у трудовій діяльності

 • (“Праця в її психічному і виховному значенні”);

 • - праця є основною і засобом людського існування, вона є джерелом фізичного, розумового і морального вдосконалення людини;

 • - виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці;

 • - вільна праця потрібна для розвитку почуття людської гідності;

 • - виховання повинно прищепити любов до серйозної праці, бо справжня серйозна праця завжди важка;К.Ушинський приділяв великого значення фізичній праці, вважаючи дуже корисним, що людина у своїй діяльності поєднує фізичну і розумову працю (особливо в сільських школах).

 • К.Ушинський приділяв великого значення фізичній праці, вважаючи дуже корисним, що людина у своїй діяльності поєднує фізичну і розумову працю (особливо в сільських школах).

 • Вимоги до дитячої праці: посильність, відповідність віку дітей: самостійний характер праці (все, що дитина може робити сама, повинна робити сама), чергування видів праці: праця фізична – не тільки приємний а й корисний відпочинок після розумової.У “Педагогічній антропології” (3 том) він зробив спробу обґрунтувати мету, зміст якої та форми фізичного виховання дітей, виходячи з основ анатомії та фізіології людини, медицини, санітарії та гігієни, приділивши велику увагу зміцненню нервової системи учнів і вихованню у них волі різними способами фізичного загартування.

 • У “Педагогічній антропології” (3 том) він зробив спробу обґрунтувати мету, зміст якої та форми фізичного виховання дітей, виходячи з основ анатомії та фізіології людини, медицини, санітарії та гігієни, приділивши велику увагу зміцненню нервової системи учнів і вихованню у них волі різними способами фізичного загартування.ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ К.УШИНСЬКОГО

 • В основі педагогічної системи К.Ушинського лежить ідея народності. “Всяка жива історична народність є найпрекраснішим створенням Господа на землі, і вихованню залишається тільки черпати з цього багатого і чистого джерела”, - писав він у статті “Про народність в громадському вихованні”.

 • Народність - своєрідність кожного народу, зумовлена його історичними та географічними умовами.

 • Характерною рисою народності за К.Ушинським є громадськість.Народна освіта повинна знаходитись в руках народу, а навчання дітей здійснюватися рідною мовою, яка має найяскравішим виявом народності. Навчання дітей рідною мовою, на думку К.Ушинського, має на меті: розвиток “природженої душевної здібності, яку називають даром слова”, введення дітей у свідоме володіння скарбами рідної мови, поясненням їм логіки цієї мови, тобто граматичних законів у її логічній системі.

 • Народна освіта повинна знаходитись в руках народу, а навчання дітей здійснюватися рідною мовою, яка має найяскравішим виявом народності. Навчання дітей рідною мовою, на думку К.Ушинського, має на меті: розвиток “природженої душевної здібності, яку називають даром слова”, введення дітей у свідоме володіння скарбами рідної мови, поясненням їм логіки цієї мови, тобто граматичних законів у її логічній системі.

 • Загальна оцінка ролі та значення мови в громадському житті дана К.Ушинським в його статті “Рідне слово”. Мова народу – найкращий цвіт усього його духовного життя, який ніколи не в’яне”.ДИДАКТИКА Й МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ К.УШИНСЬКОГО

 • К.Ушинський був видатним дидактом і педагогом-методистом.К.Ушинський вважав, що для забезпечення оптимізації навчального процесу треба добре знати основні закономірності і принципи дидактики, індивідуальні та психологічні особливості розвитку дітей, які він виводив із закономірностей процесу пізнавання, добре розуміючи відмінності між процесом наукового пізнання і учіння.

 • К.Ушинський вважав, що для забезпечення оптимізації навчального процесу треба добре знати основні закономірності і принципи дидактики, індивідуальні та психологічні особливості розвитку дітей, які він виводив із закономірностей процесу пізнавання, добре розуміючи відмінності між процесом наукового пізнання і учіння.

Він зробив спробу встановити критерії відбору змісту навчального матеріалу для школи:

 • Він зробив спробу встановити критерії відбору змісту навчального матеріалу для школи:

 • відповідність змісту рівню розвитку науки;

 • важливість і значення для життя людини кожного знання, що дається в школі;

 • врахування вікових особливостей і можливостей дітей при побудові навчального курсу;

 • народність, тобто вивчення здобутків народної культури в усіх навчальних дисциплінах.У навчанні треба передбачати зміст і характер навчального матеріалу, посильність його для учнів, міцність засвоєння знань, зв’язок з життям, наочність, емоційність, виховуючи навчання тощо. Усі ці педагогічно-дидактичні принципи навчання детально розробляються в його творах, хоча самого терміну “принцип” в дидактиці Ушинського ще немає. Він називає їх як “необхідні умови будь-якого викладання”.

 • У навчанні треба передбачати зміст і характер навчального матеріалу, посильність його для учнів, міцність засвоєння знань, зв’язок з життям, наочність, емоційність, виховуючи навчання тощо. Усі ці педагогічно-дидактичні принципи навчання детально розробляються в його творах, хоча самого терміну “принцип” в дидактиці Ушинського ще немає. Він називає їх як “необхідні умови будь-якого викладання”.

 • Дидактичні принципи Ушинський розглядав у тісному зв’язку з формами та методами навчання.

 • К.Ушинський у своїй педагогічній системі багато уваги приділяв уроку. Необхідною умовою успішної організації навчальних занять мають бути заняття з постійним складом учнів, сталим розкладом, з поєднанням фронтальних та індивідуальних форм при умові провідної ролі вчителя.У дидактичній системі К.Ушинського особливе місце займають проблеми початкової народної школи. Право на виховання педагог розглядав як природне право кожної людини. В запровадженні загального обов’язкового початкового навчання К.Ушинський бачив могутній фактор прогресу народу і країни.

 • У дидактичній системі К.Ушинського особливе місце займають проблеми початкової народної школи. Право на виховання педагог розглядав як природне право кожної людини. В запровадженні загального обов’язкового початкового навчання К.Ушинський бачив могутній фактор прогресу народу і країни.

 • К.Ушинський запропонував навчальний план народної школи в складі двох циклів – елементарного (пропедевтичного) і власне початкового (систематичного) навчання. Він був прихильником єдиної системи загальної освіти, народна школа виступала першою ланкою в усій системі освіти.Кожен урок повинен мати цільову установку, бути закінченим і носити виховуючий характер.

 • Кожен урок повинен мати цільову установку, бути закінченим і носити виховуючий характер.

 • К.Ушинський був одним з прихильників такої школи, яка забезпечувала б учнів різнобічними гуманітарними і реальними знаннями. Він стверджував, що у зв’язку з індустріальним розвитком суспільства виникає необхідність ознайомлення дітей з науками про природу і людину, оскільки вони розвивають вміння спостерігати життя, сприяють логічному мисленню і мають велике практичне значення.УШИНСЬКИЙ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ

 • “Якщо медикам ми довіряємо своє здоров’я, то вихователям ввіряємо моральність і розум наших дітей, ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої Вітчизни”. Так визначав К.Ушинський роль і значення професії вчителя.

 • Учитель повинен стати живою ланкою між минулим і майбутнім. І тому його справа – одна з найважливіших справ історії.

 • Відводячи вчителеві відповідальну роль у суспільстві, К.Ушинський розробив певну систему його підготовки, зокрема у педагогічних семінаріях.

 • Учитель має добре знати психологію дітей і чітко визначати мету своєї діяльності.Учитель має володіти педагогічним тактом, знати свою справу і завжди займатися самовдосконаленням та підвищенням власної професійної майстерності.

 • Учитель має володіти педагогічним тактом, знати свою справу і завжди займатися самовдосконаленням та підвищенням власної професійної майстерності.

 • Для підготовки народних вчителів він пропонував створювати учительські семінарії.

 • К.Ушинський вважав необхідним вихованням у майбутніх учителів потягу до знань, до самоосвіти.ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА К.Д. УШИНСЬКОГО

 • МЕТА ОСВІТИ

 • Поєднання формальної та матеріальної цілей освіти:

 • - забезпечення оптимальних шляхів засвоєння різноманітних знань про природу суспільство, необхідних для вдосконалення суспільного життя;

 • - формування світогляду людиниЗМІСТ ОСВІТИ

 • Народна школа:

 • рідна мова як провідний предмет навчання, засіб морального та розумового розвитку дитини;

 • арифметика, Закон Божий, елементи природознавства, основи вітчизняної історії;

 • основи ремесла.

 • Середня школа:

 • гуманізація освіти (рідна мова і література, історія, географія, математика, природничі науки, сучасні іноземні мови);

 • давні мови (лише для окремих спеціалістів);

 • поєднання класичної і реальної освіти.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 • Принципи:

 • наочність навчання; природо відповідність навчання; виховуючий характер навчання; зв’язок навчання з життям; свідомість і активність навчання; послідовність та систематичність навчання; міцність засвоєння знань.

 • Методи:

 • синтетичний (індуктивний); аналітичний (дедуктивний)Питання до обговорення

 • 1. Життя, педагогічна діяльність і світогляд К.Д. Ушинського.

 • 2. Трактування К.Д. Ушинським принципу народності виховання.

 • 3. Ушинський про роль праці у вихованні.

 • 4. Дидактика початкового навчання.Тестові запитання

 • 1.Джерело пізнання за К.Д. Ушинським, це:

 • а) наслідування та вигадка;

 • б) сприйняття;

 • в) зовнішні почуття;

 • 2. Редактором якого видання був Ушинський з 1860 по 1861 рік?

 • а) “Современник”;

 • б) “Журнал Министерства народного просвещения”;

 • в) Журнал для воспитания;

 • 3. Що викладав Ушинський у Гатчинському сирітському інституті?

 • а) економіку;

 • б) право;

 • в) російську словесність;4. Засоби етичного виховання за Ушинським:

 • 4. Засоби етичного виховання за Ушинським:

 • а) навчання;

 • б) виховання;

 • в) особистий приклад вчителя;

 • г) переконання;

 • д) заохочення і стягнення;

 • 5. Яка книга вийшла в світ у 1861р.?

 • а) “Рідне слово”.

 • б) “Людина як предмет виховання”

 • в) “Дитячий світ”Каталог: joomla -> presentation
presentation -> Лекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка
presentation -> Стан школи, освіти та педагогічної думки України у складі Російської держави
presentation -> Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо
presentation -> Педагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
presentation -> Педагогічні ідеї та діяльність Й. Г. Песталоцці
presentation -> Школа І педагогічна думка в Україні в ХІХ столітті


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Педагогічна система К. Д. Ушинського iconКонгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського
Конгрес послідовників ідей К. Д. Ушинського: тематичний збірник праць / за заг редакцією А. О. Лавренчука. – Рівне, 2014. – 74 с
Педагогічна система К. Д. Ушинського iconА. С. Макаренко в сучасному світовому соціокультурному контексті Педагогічна система А. С. Макаренка І актуальні питання виховання молоді Творчість А. С. Макаренка в системі формування педагогічної майстерності Наукова

Педагогічна система К. Д. Ушинського iconМова як система. Мова як система
Система мови це система можливостей, вона охоплює ідеальні форми реалізації певної мови, тобто техніку й еталони для відповідної...
Педагогічна система К. Д. Ушинського iconІнформаційний список Педагогічна література
...
Педагогічна система К. Д. Ушинського iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна система К. Д. Ушинського iconПедагогічна майстерність
Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища шк.,...
Педагогічна система К. Д. Ушинського iconПедагогічна діяльність І літературна спадщина В. О. Сухомлинського План лекції Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського
...
Педагогічна система К. Д. Ушинського iconД. Ушинського михайлова Лідія Іванівна

Педагогічна система К. Д. Ушинського iconПояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка