Педагогічної освіти імені василя сухомлинськогоСторінка1/11
Дата конвертації23.09.2017
Розмір1,5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГОЗавдання для підготовки

учнів та студентів до участі в мовно-літературних олімпіадах, конкурсах
Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Кіровоград

2013

ББК 74.261.4

313

Автори :

В.М.Нудний, заступник директора з навчально-організаційної діяльності КОІППО імені Василя Сухомлинського

Г.В.Мінич, методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КОІППО імені Василя Сухомлинського

І.А.Маранська, методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін КОІППО імені Василя Сухомлинського

У посібнику подаються варіанти завдань ІІ (районного) та ІІІ (обласного), фінальних етапів олімпіади з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Запропоновані матеріали можуть стати в пригоді вчителям української мови та літератури, вчителям початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів, методистам, студентам вищих навчальних закладів.

Рецензенти:

Зубак Л.О., доцент кафедри української літератури КДПУ імені В.Винниченка, кандидат філологічних наук;

Рожанчук І.В., вчитель-методист української мови та літератури комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради.

Відповідальний за випуск – Корецька Л.В.


©КОІППО, 2013

Кожна дитина по-своєму неповторна. Вона приходить у цей світ, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Здібні учні можуть без спеціальних вправ і вказівок учителя самостійно здійснювати узагальнення матеріалу. В таких дітей проявляється гнучкість мислення. Вони вміють побачити в буденному незвичне, в очевидному – неймовірне, їх називають «чомусиками». Це учні, в яких добре розвинена пам'ять. Вони запам'ятовують великий об'єм матеріалу і надовго його зберігають.

Виявлення здібних учнів - це тривалий і відповідальний процес.

Ніякі здібності не можна розвинути без відповідних знань, умінь, без уважності, наполегливості. Досвід показує, що реалізація потенціалу здібних учнів є актуальним завданням сучасної освіти, яке визначає основні напрями щодо роботи з такою категорією школярів.

Головні умови ефективної організації роботи зі здібними учнями:

- відхід від форм і методів навчання, які гальмують розвиток дитини й не залишають місця вільному вибору видів і методів її самостійної інтелектуально-творчої діяльності;

- заохочення будь-яких навчальних та творчих успіхів;

- активне запровадження гуманістичних моделей і технологій спілкування, навчання, виховання.

Мета розвитку обдарованих дітей – допомогти їм реалізувати свої індивідуальні якості, не загубитися в «сірій масі» учнів. У розвитку здібностей важливе значення має забезпечення та розширення інформованості в тих галузях, які цікавлять дітей. Організація для них різноманітної діяльності є обов'язком педагога.

Основні види роботи з філологічно обдарованими учнями. Передусім, це надання їм можливості виконувати більший обсяг навчальних завдань. При цьому має бути витриманий оптимальний обсяг додаткової роботи, щоб уникнути перевантаження.

Збільшення кількості завдань варто поєднувати з обов'язковим підвищенням їх складності. Це сприяє інтелектуальному розвитку, стає ефективним засобом формування здібностей вихованців. Тому ми стали активніше застосовувати найсучасніші й найбільш оптимальні методи, прийоми і форми роботи на уроках. Обов'язковим є те, щоб під час занять з обдарованими дітьми було виокремлено питання проблемності, пошуку, учнівського дослідження, вправи на розвиток творчої уяви, образного мислення, спостережливості, словникова робота, мовні ігри тощо.

Важливе місце в системі розвитку здібностей займає самостійна робота учнів, тому що ефективність роботи школяра визначається його розумовою активністю. Мислення має відображатись у діяльності, лише тоді на уроці будуть думати всі, не буде неуважних. Учень як творча особистість розкривається під час написання творчих робіт. Саме творчі роботи є наслідком довгої і серйозної інтелектуальної праці. Під час підготовки до написання роботи учень опрацьовує багато літературних джерел, отримує нові знання, аналізує їх. Все це дає змогу дитині проявитися як особистості, розкрити свої здібності.

На уроках мови доцільно дати учням завдання написати твір-мініатюру (враховуючи культурологічну тему). Доречним буде скласти діалог, використовуючи ті синтаксичні конструкції, морфологічні одиниці, які було вивчено. Таким чином перевіряється не тільки засвоєння матеріалу, але й уміння використовувати вивчене у мовленні, мотивується необхідність здобутих знань у житті, спілкуванні з людьми. У старших класах слід поєднати творче завдання із завданням теоретичного матеріалу уроку. Це може бути, наприклад, твір-мініатюра з використанням або дієслів теперішнього часу, або якісних прикметників, або односкладних означено-особових речень тощо. Крім того, учні мають чи то визначити рід, число, відмінок прикметників, чи то визначити вид, дієвідміну вжитих ними дієслів.

Дуже важливо, щоб усі творчі роботи вчитель ретельно й доброзичливо проаналізував і в кожній знайшов те позитивне, що заслуговує на похвалу. Тільки в такому разі в дітей не зникне бажання вдосконалювати свої творчі вміння.

Отже, при підготовці до олімпіади, конкурсів особливу увагу слід звертати не тільки на знання шкільної програми, не на механічно зазубрених «правилах та виключеннях», а на лінгвістичні обдарованості учня, в його вільному володінні словом, в умінні висловити свою любов до його смислових і художніх багатств.

Пропонуємо варіанти завдань ІІ (районного) та ІІІ (обласного) фінальних етапів олімпіади з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.Автори

Завдання ІІ (районного) міського етапУ Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури


7 клас

Українська мова

  1. Зробіть синтаксичний розбір речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Виконайте фонетичний аналіз підкресленого слова.

Вересень уже запалив осінні вогнища в лісах і дібровах (І. Цюпа).

2. Поставте подані іменники в орудному відмінку однини.

Блакить –

ожеледь –

нехворощ –

базар –

віраж –


папороть –

3. Перекладіть словосполучення українською мовою.

По адресу –

проникновенный взгляд -

время терять –

праздничная распродажа –

аккуратная прическа –4. Поясніть значення фразеологізмів.

Кров з молоком –

впадати у відчай –

морський вовк –

боком вилізти  

5. Напишіть твір-роздум «Милосердя починається з власної родини».
Українська література

1. Що таке мистецтво?

2. Назвіть відомі вам фольклорні жанри.

3. Дайте визначення коломийки.

4. Історична повість – це ... Наведіть приклади.
8 клас

Українська мова


  1. Зробіть синтаксичний розбір речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Виділене слово розберіть як частину мови.

Облітає вбрання золотих ясенів і за мною сліди засипає (В.Сосюра).

2. Поставте подані іменники в родовому відмінку однини.

Брат, Крим, сир, сантиметр, Сибір, холод, радість, Єнісей, хлоп’я, сік, Китай, ураган, дівча, газетяр, суховій, рік.3. Підберіть по 4 – 5 епітетів до слів:

сміх - людина -

ранок – земля -

літо – край -4. Від поданих іменників утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові:

Ярослав – Хома –

Дмитро – Лев –

Орест – Олег5. Напишіть твір-мініатюру «Жовтий кленовий листок журавлів доганяє у небі».

Українська література

1. Дайте відповіді на запитання.

Що таке літопис?

Поясніть особливості побудови дум.

Які художні засоби знаєте? Наведіть приклади.2. Назвіть письменників рідного краю (3-4 особи)

3. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії.

Наближення зими у всьому серце чує:

і в шелесті листків, і в вітрі, і в стежках,

що ждуть, коли блакить в сніжинках завирує,

і срібний стане сад, і забіліє шлях.

Наближення зими… Пісень пташиних звуки

замовкли в деревах оголених, смутних…

Синіє холодно земля в сльозах розлуки

Із літом і теплом у мареві доріг…

Наближення зими. Берези білокорі

Готуються до сну під вітру тихий свист.

І з гілки падає у золотій покорі

останній жовтий лист.

(В. Сосюра)


9 клас

Українська мова

1. Запишіть речення, розставте розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть синтаксичний розбір, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Виконайте морфологічний аналіз підкресленого слова.

Цікаво хто з поетів написав мій вересню мій князю мій владико я твій одвічний і слухняний кметь схилившись низько перед грізним ликом чекаю на життя а чи на смерть…(Є.Гуцало).2. Поясніть значення паронімів. Уведіть їх у словосполучення.

Свідоцтво – свідчення. Завдання – задача.3. Визначте рід іменників.

Рукопис, дріб, нежить, Сибір, степ, тунель, біль, папороть, розкіш, тюль, перекис, сад.4. Утворіть прикметники від географічних назв.

Березань - Біла Церква -

Кагарлик - Калуш -

Золотоноша - Бахмач -

Прилуки - Гостролуччя -

5. Складіть план-повідомлення на тему “Односкладні речення”.

6. У яких рядках всі іменники належать до третьої відміни

А Криниця, немовля, тісто, кущ

Б нехворощ, пам'ять, заполоч, мазь, мідь

В Надія, ніжність, любов, мати, живиця

Г глибінь, подорож, гордість, явір, любисток

Г Настя, каченя, ранок, гриб, курчатко

Д ніч, зустріч, сіль, шерсть

Е верф, щирість, любов, радість

7. Напишіть твір на тему: «Сутність дружби за творчістю Г.Сковороди».
Українська література

1. Назвіть (4-5) корифеїв українського театру..

2. Дайте відповідь на бліц-запитання.

Патерик – це…

Які слова написані на могилі Г.Сковороди?

Перерахуйте відомих вам лауреатів Шевченківської премії (не менше 3).3. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії.

Блукає осінь. Безгомінням

цвіте її очей блакить,

і у садах під вітром синім

багряний плащ її шумить.

Вона мете сумні алеї,

де пада золото руде,

і важкогривий кінь за нею

на чорнім поводі іде.

Вже на квітках іней – не роси,

і недалеко вже до дня,

як сяде осінь жовтокоса

на чорногривого коня,

…востаннє гляне на алеї

в диханні голоду й біди

і вдаль поїде…А за нею

сніг замітатиме сліди…

(В. Сосюра)10 клас

Українська мова

1. Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно є. Виконайте словотвірний аналіз виділеного слова.

Дощ поступово затихав навколо світлішало хмари поступово звилися вгору стали прозорішими певно від того що вже віддали землі свій дорогоцінний вантаж (Ю.Збанацький).2. Доберіть українські відповідники до поданих слів.

Хеппі енд, табула раса, терра інкогніто, де-факто, де-юре, ток-шоу.3. Виконайте завдання:

3.1. Як змінює наголос значення слів: вигода – вигода, зараз-зараз, замковий – замковий, коса – коса, закис – закис.

3.2. У поданих словах поставте наголос: досхочу, волошковий, жадоба, нарівні, чорнослив, жевріння, хутровий, спроквола.

3.3. Як правильно: 2 олівця чи 2 олівці, півтора метра чи півтора метри, 23 з половиною дні чи 23 з половиною дня. Відповідь обґрунтуйте.

4. Складіть план - повідомлення “Правопис префіксів”.

5. Доберіть 2-3 синоніми до прикметників:

крутий берег –

крутий поворот –

круте тісто –

крутий характер  

6. Утворіть від слів назви осіб за місцем проживання чи національністю (чоловічої та жіночої статі).

Херсон   Чернігів –

Тернопіль   Баку –

Китай   Тбілісі –

Бельгія   Сибір –

Чернівці   Івано-Франківськ  

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconНа науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2015 рік Київ 2014

Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconІдеї В. О. Сухомлинського живуть І розвиваються на Онуфріївщині з досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської районної державної адміністрації та навчальних закладів району
З плином часу, – вважає голова Української асоціації Василя Сухомлинського, академік апн україни О. Я. Савченко, – втілення творчого...
Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconП. І. Рогова, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського напн україни
Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського
Ювілейні дати книжок видатного українського педагога В. О. Сухомлинського
Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconЦе лише початок легенди коротка біографія
Лауреат Народної Шевченківської премії (Залізний Мамай), всеукраїнських літературних премій імені Василя Симоненка, імені Бориса...
Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconВ. Г. Короленка Олена Ільченко педагогічне благодійництво жінок: ретродосвід І перспективи розвитку
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградского
Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconХарактеристика педагогічної діяльності
Знати – значення поняття “педагог”, “учитель”; види педагогічної діяльності, суб'єкт та об'єкт педагогічної діяльності; особливості...
Педагогічної освіти імені василя сухомлинського iconКонкурсна робота на кращий проект моделі навчального закладу Зміст
Формування моральних цінностей через вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка