Переможне 2015Скачати 128,58 Kb.
Дата конвертації26.08.2017
Розмір128,58 Kb.

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\сканирование0001.jpg

Переможне

2015

Васильченко В., Ганієва Л., Гармаш І., Зарішняк А.

Словник власних імен школи. - Переможне: ВОК, 2015.

ПЕРЕДМОВА
Скільки імен існує у нашій країні? Скільки їх у наших далеких і близьких сусідів?

Ми вирішили з’ясувати, скільки імен побутує у Переможненській загальноосвітній школі.

Словник «Власні імена школи» дає змогу найповніше представити усі імена нашої школи.

У даному словнику збережено усі принципи будови й теоретичні основи: словникові статті розміщені в алфавітному порядку, заголовні слова представлені в їх початковій формі, подаються граматичні позначки роду, закінчення, посади.

У словнику наводяться «біографії» імен нашої школи, що має на меті зацікавити кожного переглянути дану роботу.

У першій частині містяться імена учнів, учителів, працівників школи.

Друга частина містить прізвища, імена, по батькові учителів із зазначенням кличного відмінка.

Мета даного словника - визначити найуживаніші, маловживані й рідкісні імена Переможненської ЗОШ. А найголовніше - надати допомогу учням при заповненні сторінок щоденника із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові учителів, допомогти зробити крок до оволодіння нормативним мовленням при звертанні до вчителів, інших працівників школи.

Словник містить список умовних скорочень.

Нехай у нашій школі лунають імена!

Дослухаємось до слів Ліни Костенко, «щоб крок за кроком наблизитися до взаємної краси у спілкуванні:

І в житті, як на полі мінному,

я просила в цьому сторіччі

хоч би той магазинний мінімум:

-Люди, будьте взаємно ввічливі! –

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

-Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!

Автори
УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

А а


Б б

В в

Г г

Ґ ґ

Д д


Е е


Є є

Ж ж

З з

И и

І ії


Й й

К к

Л л

М м

Н н


О о


П п

Р р

С с

Т т

У у


Ф ф


Х х

Ц ц

Ч ч

Ш ш

Щ щ

Ь ь

Ю ю


Я я

СПИСОК ОСНОВНИХ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

бібл. – бібліотекар

вч. – вчитель

дир.– директор

жін. – жіночий рід

зав. – завуч

зав.госп. – завідуючий господарством

мед. прац. – медичний працівник

орг. – організатор

роб. – робітники

секр. – секретар

тех. прац – технічний працівник.

уч. – учень.

чол. – чоловічий рідА

Абзат1 роб. (-у, -а, -ом, чол.) - від старовинного славяно-татарського імені.

Аліна3 уч. (-ни, - ні, - ною, жін.) - з латинського: інша, чужа.

Алла2 1-уч., 1-вч. (- ли, - лі, - лою, жін..) - з грецької мови означає «інша, наступна»

Анастасія5 4-уч. 1- вч., (-тасії, - тасією, жін.) - з грецької мови означає «воскресіння»

Анатолій1 уч. (-лія, - лієві, - лію, чол.) - з грецької мови «східний, ранковий, ясний»

Андрій3 уч. (-рія, - рієві, -рію, чол.) - з грецької мови «мужній, хоробрий»

Анна2 уч. (-ни, - ні, - ною, жін.) - здавньоєврейської "благодать".

Артем3 уч (-ма, - мові, - му, чол.) - з грецької мови «здоровий, неушкоджений»

Артур1 уч (- ра, - рові, - ром, чол.) - від кельтського слова великий ведмідь;
В

Валентин1 уч. (- на, - нові, - ну, чол) - від латинського слова "валео" ," здоровий".

Валентина1 вч. (- ни, - ні, - ною, жін. ) - з латинської «здорова, сильна, міцна»

Валерій1 роб. (-рія, - рієві, рію, чол..) - з латиньської «бути сильним, міцним»

Валерія1 уч. (-рії, -рією, жін.) - з латинської «здорова, сильна, міцна»

Василиса1 тех.прац (- сі, - сою, жін.) - з грецької «царююча»

Василь2 1- роб, 1- уч. (- ля, - лю, - лем, чол.) - з грецької мови «цар, князь»

Віктор2 1-уч, 1-вч. (- ра,- рові, - ру, - ром, чол.) - з латинської «переможець»

Вікторія5 1-вч, 4 уч (- рії, - рією, жін.) - з латинського означає "перемога".

Віра1 уч. (- ри, - рі, - рою, жін.) - від старослов’нського «вірування, віра»

Віталій1 уч (-лія, - лієві, - лію, чол.) - з латинської «життя» ого

Владислав21-вч.1-уч (- ва, - вові, -ву, чол.) - від слов'янського слова «володіти»

Володимир3 1- роб.,2-уч (- ра, - рові, - ру, - ром, чол.) - означає «володіти світом»
Г
Галина1 вч.(- ни, - ні, - ною. жін.)- з грецької мови «спокійна, тиша»

Ганна3 уч.(- ни, - ні, - ною, жін.)- «благодать»

Геннадій 1 уч (- дія, - дієві, - дію, чол.) - з грецької мови «шляхетний»
Д

Дар'я2 уч. (- ї, - єю, жін.)- «переможниця»

Денис3 1-вч. 2- уч. (-са, - су, - сові, чол.)- з грецького «бог із (гори) Ніси»

Діана1 уч (- ні, - ни, - ною, жін.) - «божественна»

Дмитро2 уч.(- ра, - рові, - ру, чол.) - «хлібороб, плід землі»
Е
Едуард1 уч. (- да, - дові, - ду, чол.) - з германської «турбується про власність»
Є
Євген1 уч.(- на, - нові, чол.) - з грецької мови «благородний, шляхетний»

Єгор1 уч. (- ра, - ру, - ром, чол..) - від давньогрецького слова «хлібороб»

Єлизавета1 уч.(- ти, - ті, - тою, жін..) - «химерність форм»
З
Зінаїда1 дир.(- ди, - ді, - дою, жін..) - з давньогрецького «породжена Зевсом»

І

Іван1 уч. (- на, - нові, чол..) - з давньоєврейської «божа милість»

Іванна1 тех.прац.(- ни, - ні, - ною, жін..) - з давньоєврейської «данна Богом»

Ігор1 уч. (- ря, - рю, - рем, чол..) - зі скандинавської мови «охоронець, захисник»

Ілля5 уч.( - лі, - лею, чол.) - з давньоєврейської «фортеця Господня»

Інна1 уч. (- ни, - ні, - ною, жін) - з латинської «плаваю»

Ірина4 1-бІбл. 3-уч. (- ни, - ні, - ною, жін.) - з грецької мови «спокій»

К
Карина1 уч.( - ни, - ні, - ною, жін..) - з латинської «дорога»

Катерина3 1-вч.2-уч.(- ни, - ні, ною, жін..) - з грецької «чиста, непорочна»

Ксенія1 уч.( -нії, - нією, жін.) - з латинської «дар»

Л

Лариса2 вч.( - си, - сі, - сою, жін..) - з грецької «приємна, солодка»

Лідія1 вч.(- дії, - дією, жін) — грецьке слова, від назви древньої держави Лідії

ЛІЛІЯ1 уч.(- лії, - лією, жін..)- слово латинського походження від квітки лілея.

Ліна1 уч.(- ні, - ни, - ною, жін.) - «ніжна, м'яка»

Любов1 секр.( - ві, жін..)- слов'янське ім'я «любов»

М

Максим4 уч.(- ма, - му, чол..)- з латинського «найбільший»

Марія4 уч.( - рії, - рією, жін..)- церковне ім'я «ясна»

Марина4 1-орг.і-вч. 2-уч. (- ни, - ні, - ною, жін)- з латинської «морська»

Марк1 уч.(- о, - кові, чол.. )- з латинської «сильний, як молот»

Марлен1 уч.( - на, - нові, - ну, чол.. )- означає «революціонер»

Микита3 уч.(- ти, - ті, - тою, чол.. )- з давньогрецької «переможець»

Микола3 уч.( - ли, - лі, - лою, чол.. )- з грецької «переможець народів»

Михайло1 вч.( - ла, - лу, чол.. )- з української мови «могутній, як бог»

Н

Наталя4 1-мед.прац, 1-вч, 2-уч.(- лі, - лею, жін..)- від латинської «рідна»

Ніна2 1-зав. 1-вч.(- ни, - ні, - ною, жін..)- від грецької «завойовниця»

О

Оксана1 вч.( - ни, - ні, - ною, жін)- з грецької «гість, чужоземка»

Олег3 2-роб, 1-уч.(-га, - гу, чол..)- скандинавського походження «святий»

Олександр6 1-роб. 5-уч.(/-~рі, - ру, чол. )- з грецької «захисник людей»

Олександра1 уч.(- рі, - рою, жін.)- див. Олександр

Олена3 1-вч. 1-тех.прац. 1-уч.(- ни, - ні, - ною, жін.)- з грецького «полум'я»

Ольга1 уч.(- ги, - зі, ою, жін)- див. Олег.

Орина1 уч.(- ні, - нею, жін..)- див. Ірина.
П

Павло3 уч.(- ла, - лу, чол..)- латинського походження «малий, маленький»

Петро1 уч.(- ра, - ру, ром, чол..)- з грецького «камінь»

Поліна1 уч. (- ни, -ні, - ною, жін..)- від імені давньогрецького Бога сонця Аполлона.
Р

Роман1 уч.(- на, - ну, чол..)- від римської «романус»

Рим1 - уч.(- му, - мом, чол..)від міста Рим

Руслан1 роб.(- на, - ну, чол..)- тюркського походження, що означає «лев»

С
Світлана4 2-вч 1-зав.госп.. 1- уч..(- ни, - ні, - но, жін..)- зі слов'янської «світла, ясна»

Святослав1 уч.(- ва, - ву, чол..) - зі слов'янської «свята слава»

Севілія1 уч.-(- лі, лею, - лії, жін..)від турецької «кохана»

Сергій2 уч.( - гія, - гієві, чол)- із давньоримської імперії «вельмишановний»

Софія1 вч.(- фії, фією, жін..)- з грецької «мудра»

Станіслав1 уч.( - ва, - вові, - ву, чол..)- польського походження «стати

славним»


Т

Таїсія1 уч.( - сії, - сею, жін..)- з давньогрецької означає «належна богині Ізіді»

Тамара1 уч.(- ри, - рі, - рою., жін..)- від грузинського «тамарикс»

Тетяна4 1-тех.прац. 1-вч.2-уч.(- н, - ні, - ною.жін.)- від грецького «призначати»

Тимур2 уч.(- ра, - рові, чол..)- від турецького «ніжний, покладливий»

Ю

Юлія5 2-вч. 1-тех.прац.. 2-уч.(- лії, - лією., жін..}- від латинського «пухнатий, кучерявий»

Юрій4 1-вч. 3-уч.(- рія, - рієві, чол..}- від грецького «хлібороб, плугатар»

Я

Яна1 уч.(- ни, - ні, - ною, жін..}- від латинського «бог сонця і світла»

Творення форм кличного відмінка

Азімова Олена Михайлівна - Олено Михайлівно

Бодрова Лариса Миколаївна - Ларисо Миколаївно

Воробйов Юрій Григорович - Юрію Григоровичу

Воробйова Лариса Михайлівна - Ларисо Михайлівно

Гармаш Ірина Володимирівна - Ірино Володимирівно

Гармаш Олег Валерійович - Олегу (Олеже) Валерійовичу

Гонтар Наталя Анатоліївна - Наталю Анатоліївно

Грушкіна Марина Юріївна - Марино Юріївно

Заліпутіна Марина Олексіївна - Марино Олексіївно

Іванілова Ніна Олександрівна - Ніно Олександрівно

Лапіна Світлана Миколаївна - Світлано Миколаївно

Лісовець Софія Андріївна - Софіє Андріївно

Лукашенко Світлана Валеріївна - Світлано Валеріївно

Луханіна Галина Миколаївна - Галино Миколаївно

Лушніков Денис Євгенійович - Денисе Євгенійовичу

Лушнікова Світлана Іванівна - Світлано Іванівно

Мигуля Тетяна Володимирівна - Тетяно Володимирівно

Мухіна Валентина Іванівна - Валентино Іванівно

Ніколаєва Вікторія Вікторівна - Вікторіє Вікторівно

Олейник Юлія Олександрівна - Юліє Олександрівно

Пивоварчук Катерина Володимирівна - Катерино Володимирівно

Прийма Віктор Михайлович - Вікторе Михайловичу

Прийма Юлія Миколаївна - Юліє Миколаївно

Речеган Анастасія Володимирівна - Анастасіє Володимирівно

Рижик Наталя Миколаївна - Наталю Миколаївно

Селіванов Михайло Петрович - Михайле Петровичу

Селіванова Зінаїда Іванівна - Зінаїдо Іванівно

Сєчіна Лідія Іванівна - Лідіє Іванівно

Сидякін Владислав Миколайович - Владиславе Миколайовичу

Сидякіна Любов Миколаївна - Любове Миколаївно

Сівачевська Оксана Анатоліївна - Оксано АнатоліївноФесик Ніна Вікторівна - Ніно Вікторівно

Ходус Алла Петрівна - Алло Петрівно
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Наталія звольська
downloadcenter -> Перекази І легенди Звягельщини
downloadcenter -> Уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
downloadcenter -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Тема бесіди для учнів старших класів
downloadcenter -> До Антології увійшли поетичні та прозові твори письменників міста Катеринослава – Січеслава – Дніпропетровська, написані для дітей І про дітей, для юнацтва І про юнацтво за період 1883-2012 рр
downloadcenter -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Переможне 2015 iconЛист-інформатор №2 від 15. 01. 2015
Нагадуємо, що до 22. 01. 2015 вам необхідно надати підтвердження замовлень на виправлення документів про освіту випускникам 2015...
Переможне 2015 iconЛ. М. Кречко з в І т про роботу полтавської міської централізованої бібліотечної системи за 2015
Робота бібліотек цбс в 2015 році відбувалася в рамках виконання плану заходів щодо розвитку бібліотечної справи в області на 2011-2015...
Переможне 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Переможне 2015 iconМетодичні рекомендації щодо викладання базових предметів у 2015-2016 н р. м. Долинська 2015 р
Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році пов’язані, першою чергою, зі змінами, внесеними до...
Переможне 2015 iconПовідомлення керівників наукових відділів про роботу в І кв. 2015 р. Підсумки фінансування наукових відділів у І кв. 2015 р та план розподілу фінансування на ІІ кв. 2015 р. Різне. Слухали
Присутні: Я. С. Яцків, Кравчук С. Г., Сободар О. О., Кисельов М. М., Пілюгін Л. С., Кришталь О. Н., Вавилова І. Б., Корсун П. П.,...
Переможне 2015 iconМатеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015

Переможне 2015 iconТом Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Переможне 2015 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Переможне 2015 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Переможне 2015 iconМетодичні рекомендації щодо викладання зарубіжної літератури у 2015-2016 навчальному році (О. В. Риба) 29 Методически препоръки за учите лите по български език и література
До початку 2015/2016 навчального року: Інформаційно-методичні матеріали на допомогу педагогічним працівникам /Укладачі: Юрченко Т....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка