Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадоюСкачати 54,77 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір54,77 Kb.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ склад Вченої ради

Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
За посадою
1. Начальник Військового інституту генерал-майор

БАЛАБІН Віктор Володимирович – Голова Вченої ради (ухвала Вченої ради від 23.7.2015 року, протокол № 1).

2. Заступник начальника інституту з навчальної роботи полковник

КИРИК В′ячеслав Леонідович

3. Заступник начальника інституту з наукової роботи полковник

ОЛЬХОВОЙ Ігор Олександрович

4. Заступник начальника інституту полковник

ПРИЛІПКО Олександр Федорович

5. Заступник начальника інституту з матеріально-технічного забезпечення – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення полковник

БУРДЮГ Олег Володимирович

6.Заступник начальника інституту по роботі з особовим складом – начальник відділення по роботі з особовим складом полковник

УЛІЧ Віктор Леонідович

7. Учений секретар працівник Збройних Сил України

ВОСТРЯКОВ Володимир Степанович

8. Начальник військового факультету фінансів і права полковник

БУХЕР Олексій Анатолійович

9. Начальник військового гуманітарно-лінгвістичного факультету полковник

ДУЛІЧ Юрій Васильович

10. Начальник факультету військової підготовки полковник

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Віктор Броніславович

11. Начальник науково-дослідного центру працівник Збройних Сил України

ЛЄНКОВ Сергій Васильович

12. Начальник лінгвістичного науково-дослідного центру підполковник

БІЛАН Максим Борисович

13. Начальник кафедри військової педагогіки та психології військового гуманітарно-лінгвістичного факультету полковник

ВАСИЛЬЄВ Сергій Петрович

14. Начальник кафедри фінансів і права військового факультету фінансів і права – Голова ради офіцерів полковник

СИЗОВ Алім Іванович

15. Начальник кафедри топогеодезичного забезпечення військового факультету фінансів і права полковник

САВКОВ Павло Анатолійович

16. Начальник кафедри військового перекладу та спеціальної мовної підготовки військового гуманітарно-лінгвістичного факультету полковник

ЛІСОВСЬКИЙ Володимир Миколайович

17. Завідувач кафедри зарубіжної воєнної інформації військового гуманітарно-лінгвістичного факультету працівник Збройних Сил України

ЖАРКОВ Яків Миколайович

18. Начальник кафедри загальновійськових дисциплін військового факультету фінансів і права полковник

ШВАБ Віктор Костянтинович

19. провідний науковий співробітник науково-дослідного центру – уповноважений представник трудового колективу, голова профбюро працівник Збройних Сил України

БРАУН Вадим Олегович


Виборні представники

20. Начальник навчального відділу полковник

КОРЧАК Олександр Володимирович

21. Начальник відділу наукових досліджень, методологічних розробок та високих технологій науково-дослідного центру підполковник

Мірошніченко Олег Вікторович

22. Голова ради ветеранів, психолог відділення по роботі з особовим складом працівник Збройних Сил України

ДОРОХОВ Микола Сергійович

23. Доцент кафедри фінансів і права військового факультет фінансів і права підполковник

КОРОПАТНИК Ігор Михайлович

24. Ад′юнкт науково-організаційного відділення підполковник

САВРАН Віталій Олександрович

25. Начальник науково-дослідного відділу проблем військового та міжнародного гуманітарного права науково-дослідного центру підполковник юстиції

ПАСІКА Сергій Петрович
Виборні представники з числа осіб, які навчаються

26. Голова курсантської ради солдат

ДУМЛЕР Владислав Костянтинович

27. Голова Ради сержантів молодший сержант

ВІНАЄВ Ілля Максимович

28. Голова Воєнно-наукового товариства курсантів (студентів) солдат

ШУЛІКА Владислав Іванович

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
В соответствии с занимаемой должностью
1. Председатель Ученого совета – начальник Военного института генерал-майор

БАЛАБИН Виктор Владимирович

2. Заместитель начальника института по учебной работе полковник

КИРИК Вячеслав Леонидович

3. Заместитель начальника института по научной работе полковник

ОЛЬХОВОЙ Игорь Александрович

4. Заместитель начальника института полковник

ПРЫЛИПКО Александр Федорович

5. Заместитель начальника института по материально-техническому обеспечению – начальник отдела материально-технического обеспечения полковник

БУРДЮГ Олег Владимирович

6. Заместитель начальника института по работе с личным составом – начальник отделения по работе с личным составом полковник

УЛИЧ Виктор Леонидович

7. Ученый секретарь служащий Вооруженных Сил Украины

ВОСТРЯКОВ Владимир Степанович

8. Начальник военного факультета финансов и права полковник

БУХЕР Алексей Анатолиевич

9. Начальник военного гуманитарно-лингвистического факультета полковник

ДУЛИЧ Юрий Васильевич

10. Начальник факультета военной подготовки полковник

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Виктор Брониславович

11. Начальник научно-исследовательского центра служащий Вооруженных Сил Украины

ЛЕНКОВ Сергей Васильевич

12. Начальник лингвистического научно-исследовательского центра подполковник

БИЛАН Максим Борисович

13. Начальник кафедры военной педагогики и психологии военного гуманитарно-лингвистического факультета полковник

ВАСИЛЬЕВ Сергей Петрович

14. Начальник кафедры финансов и права военного факультета финансов и права – Председатель совета офицеров полковник

СИЗОВ Алим Иванович

15. Начальник кафедры топогеодезического обеспечения военного факультета финансов и права полковник

САВКОВ Павел Анатольевич


16. Начальник кафедры военного перевода и специальной языковой подготовки военного гуманитарно-лингвистического факультета полковник

ЛИСОВСКИЙ Владимир Николаевич

17. Заведующий кафедрой иностранной военной информации военного гуманитарно-лингвистического факультета служащий Вооруженных Сил Украины

ЖАРКОВ Яков Николаевич

18. Уполномоченый представитель трудового коллектива, председатель профбюро, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра служащий Вооруженных Сил Украины

БРАУН Вадим Олегович

19. Начальник кафедры общевойсковых дисциплин военного факультета финансов и права полковник

ШВАБ Виктор КонстантиновичИзбранные представители

20. Начальник учебного отдела полковник

КОРЧАК Александр Владимирович

21. Председатель совета ветеранов, научный сотрудник научно-исследовательского центра служащий Вооруженных Сил Украины

ДОРОХОВ Николай Сергеевич

22. Начальник отдела научных исследований, методологических разработок и високих технологий научно-исследовательского центра подполковник

МИРОШНИЧЕНКО Олег Викторович

23. Доцент кафедры финансов и права военного факультета финансов и права подполковник

КОРОПАТНИК Игорь Михайлович

24. Адьюнкт научно-организационного отделения подполковник

САВРАН Виталий Александрович

25. Начальник научно-исследовательского отдела проблем военного и международного гуманітарного права научно исследовательского центра підполковник юстиции

ПАСИКА Сергей Петрович
Избранные представители из числа лиц, которые учатся

26. Председатель курсантского совета курсант

ДУМЛЕР Владислав Костантинович

27. Председатель совета сержантов младший сержант

ВИНАЕВ Илья Максимович

28. Председатель военно-научного общества курсантов (студентов) курсантШУЛИКА Владислав Иванович
Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconКонтекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Упродовж 2000 року в рамках ндр "Моніторинг та інформаційне моделювання змі" (керівник проф. Різун В. В.) здійснювалося дослідження...
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconІсторичний роман п. Угляренка в контексті української літератури
Роботу виконано на кафедрі новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса...
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconАфанасьєва К. О
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconО. Д. Шуляр Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
Друкується за ухвалою Вченої ради Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconГ.Є. Стасько Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
Друкується за ухвалою вченої ради Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconР. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
Друкується за ухвалою вченої ради Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconМас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародної журналістики
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconНавчальний посібник Тернопіль Видавництво «Підручники І посібники»
Рецензенти: В. В. Ільїн, доктор філософських наук, професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені...
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconПрограма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія
Програма розроблена на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Персональний склад Вченої ради Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка За посадою iconШістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні
Відкриття читань – Патриляк І. К., доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка