Петро Одарченко – видатний представник світового українстваСкачати 265,42 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір265,42 Kb.
#14765

Затверджую”

Директор наукової бібліотеки

______________Т.О.Ярошенко

____”_____________ 2010 р.

П А С П О Р Т
Б і б л і о т е ч н о ї к о л е к ц і ї

1.Повна офіційна назва колекції: Колекція Петра Васильовича Одарченка (США)

Скорочена назва колекції: Одар

2.Кваліфікаційні визначення фонду (колекція, особиста бібліотека, бібліотечне зібрання, книжкове зібрання, книжкова збірка, тематична колекція).

3. Коротка біографічна довідка про власника

Петро Одарченко – видатний представник світового українства

Петра Васильовича Одарченка, відомого у світі вченого, літе¬ратурознавця, мовознавця, етнографа, фольклориста, пізнає, нарешті, і його рідна Україна. Маємо надію, що близько 600 наукових праць з доробку вченого в галузі української культури слугуватимуть тепер нашому національному відродженню, якого Петро Одарченко чекав багато літ. І не просто чекав, а наполегливо, з любов’ю та заповзятливістю працював для української культури. З-під його пера вийшли такі ґрунтовні праці, як “Поетична майстерність Т.Шевченка”, “Шевченко і Мазепа” (1959), “Традиції Шевченка в українській літературі”, “Шевченко і Леся Українка” (1962), “Образ Шевченка в українській поезії” (1963). Чимало праць науковець присвятив дослідженню творчості Лесі Українки: “Леся Українка і Драгоманов” (1954), “Леся Українка і Адам Міцкевич” (1956), “Іван Франко і Леся Українка” (1957), “Леся Українка і українська народна творчість” (1960). Змістовні статті його з проблем мовознавства (зокрема, щодо засмічення української мови), з історії етнографії та фольклористики. (Борисенко Валентина, д. іст. наук, проф., провід. наук. співробітник відділу нац. культури НДІУ. http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=294&number=59&category=2У колекції представлено 27 видань автором та редактором яких був Петро Одарченко.
4. Форма та обставини надходження (дар, купівля тощо) – Дар

5. Наявність заповіту власника щодо умов зберігання зібрання – відсутній, тільки усна домовленість і листування з Тетяною Ярошенко, директором Наукової бібліотеки НаУКМА.

6. Обсяг фонду особової бібліотеки – за Е-каталогом 3280 прим., за даними сумарних книг: 3788 прим., 3504 назв

в тому числі книг, записаних до інвентарної книги (кількість) 3456 прим., 3189 назв прим. з якого по який номер:Акт

Акт

Дата

Інвентарні номери

465

610д

28.12.01
25

25

22.01.02

№№ 203351-203475

53

58д

05.02.02

203476-203555

55

60

06.02.02

203556-203625

69

79

14.02.02

203626-203675

82

95д

19.02.02

203676-203750

92

108

21.02.02

203751-203880

102

122

26.02.02

203881-204010

112

140

01.03.02

204011-204075

122

150

13.03.02

204076-204125

127

157

18.03.02

204186-204245

129

161

20.03.02

204246-204300

132

167

22.03.02

204301-204350

143

181

28.03.02

204351-204425

148

192

01.04.02

220751-220800

153

197

04.04.02

220801-220850

169

211

10.04.02

220851-220900

171

219

15.04.02

220901-220950

186

269

24.04.02

220951-221000

190

271

24.04.02

221001-221050

196

277

25.04.02

221051-221100

203

285

29.04.02

221101-221150

211

293

30.04.02

221157-221200

214

296

07.05.02

221201-221250

217

299

08.05.02

221251-221300

219

301

08.05.02

221301-221350

222

304

10.05.02

221351-221400

225

307

13.05.02

221401-221450

227

309

13.05.02

221451-221500

229

311

13.05.02

221501-221550

235

317

14.05.02

221551-221600

240

323

15.05.02

221601-221650

248

332

16.05.02

221651-221700

253

337

17.05.02

221701-221750

255

339

17.05.02

221751-221800

258

342

20.05.02

221801-221850

261

345

20.05.02

221851-221900

266

350

21.05.02

221901-221950

270

354

22.05.02

221951-222000

276

360

24.05.02

222001=222050

278

362

24.05.02

222051-222100

281

365

27.05.02

222101-222150

286

370

27.05.02

222151-222200

291

375

28.05.02

222201-222225

294

378

28.05.02

204670-204700

300

384

29.05.02

204701-204750

302

386

29.05.02

204751-204800

310

396

03.06.02

204801-204850

312

397

05.06.02

204851-204900

313

398

05.06.02

204901-204950

314

399

06.06.02

204951-205000

317

403

07.06.02

205001-205050

319

405

07.06.02

205051-205100

320

406

10.06.02

205101-205150

322

409

10.06.02

205151-205200

325

412

11.06.02

205201-205250

327

414

11.06.02

205251-205300

332

419

14.06.02

205301-205350

333

420

14.06.02

205351-205400

336

423

17.06.02

205401-205450

338

425

17.06.02

205451-205500

340

427

17.06.02

205501-205550

350

437

18.06.02

205551-205600
435д

21.06.02

205601-205650

356

447

02.07.02

205701-205750

357

448

02.07.02

205651-205700

358

449

03.07.02

205751-205800

360

451

03.07.02

205801-205870

380

471

10.07.02

205871-205900

525

638

21.10.02

234000-234049

526

639

22.10.02

234050-234099

527

641

23.10.02

234100-234136

566

691

06.12.02

2341370234164

594

723

18.12.02

234216-234254

66

77

11.02.03

234405-234448

70

86

12.02.03

234449-234498

79

105

20.02.03

234499-234548

81

107

21.02.03

234549-2345982007

1 прим.

Загальна кількість прийнятих одиниць зберігання:

під час надходження (дата)__грудень 2001 р. 3788 прим., 3504 назв

в тому числі:

документів особового походження (рукописи, листи. чернетки, гранки) – Особистий архів П. Одарченко у відділі Науковий Архів НБ НаУКМА;

*рідкісних та цінних документів .... прим.

документів, що мають екслібриси – більшість примірників позначені двома екслібрисами власника.

в тому числі документів з помітками власника прим. (за даними переобліку)

Назви структурних частин зібрання та їх хронологія:

книги: вітч. 2418 прим./

2880 укр. , 237 рос.,

інозем. 1248 прим./

періодика: 133

журнали 133

брошури – 126дисертації –; кффд –; мапи – ; листівки -; фотографії – .

*Рідкісні та цінні видання:

1907 – 792.03(477) П296    Петлюра, С. В.            Уваги про завдання українського театру: [ксерокопія] / С.В. Петлюра. - К. : З друкарні С.А. Борисова, 1907; 821.161.2 К903     Куліш, П. О. Твори Пантелеймона Куліша / П.О. Куліш. - Львів : Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1908-1910. - 6 т. -( Руска письменність. Серія 6); 947.7(=161.2)(05) К171      Український Робітничий Союз. Калєндар Українського Робітничого Союза : на рік ... - [Канада] : Накладом Українського Робітничого Союза, 1929- - вип.; 821.161.1 M567     Мей, Л. А. Полное собраніе сочиненій Л.А. Мея : съ критико-биографическимъ очеркомъ, библіографическимъ указателемъ и портретомъ и автографомъ Л.А. Мея : въ двухъ томах / Л.А. Мей ; редакція изданія П.В. Быкова. - СПб. : изданіе Т-ва А.Ф. Марксъ, 1911. - 2 т.; 821.161.2.09 Є924     Єфремов, С. О. С.О. Єфремов. Без хліба : проблема голоду в українському письменстві (різні копії) ; Волчья тактика / Украинская жизнь, № 11, 1913 ; Дорогою синтезу : огляд історіографії українського письменства : [ксерокопії в одній оправі].  Єфремов, С. О. (Сергій Олександрович), 1876-1937. Волчья тактика :дело Бейлиса /С.О. Єфремов.   6-12 с.; 27(47) Х211     Харлампович, К. В. Малоросійскоє вліяніє на великорусскую церковную жизнь / К. В. Харламповічъ. - Казань : Издание Книжнаго магазина М. А. Голубева, 1914. - 880 с.; 947.7 U31 Ukraine's claim to freedom : an appeal for justice on behalf of thirty-five millions / Articles by E. Bjorkman, S.O. Pollok, M. Hrushevsky, O. Hoetzsch. - New York : The Ukrainian National Association and the Ruthenian National Union, 1915. - 125 p.; 811.161.2'272(477) З-125 Заборона українського слова в Росії : реферат петербурської академії            наук в справі знесення заборони українського слова, з додатком "Історичної записки" К.А. Воєнского і вступним словом М. Грушевського / вст. слово М. Грушевський. - Скрентон : Просвітня Комісія Руського Народного Союза, 1916. - 59 с.; 821.161.2.09 Ш379     Єфремов, С. О.            Тарас Шевченко : життя його та діла : [ксерокопія] / написав Сергій Єфремов. - К. : Друкарня товариства "Час", 1917. - 56 с. -( Серія життєписів).; 398.9(477) Н121     Одарченко, П. На всякий випадок життя : народні приказки та прислів'я / П. Одарченко. - К. : Сміх, 1917. - 128 с.; 821.161.2 Т50     Тобілевич, І. К. Наймичка : драма в п'яти діях / Іван Тобілевич. - Ню Йорк : Коштом і накладом друкарні Павла Петорова, 1917. - 100 с.; 821.161.2 Ф835     Франко, І. Я. Що таке поступ? / Іван Франко. - Нью-Йорк : Українська книгарня, 1917. - 63 с.; 821.161.2 Ф835     Франко, І. Я. Земле моя! / І. Франко. - Відень : Друкарня А. Гольцгавзена, 1917. - 15 с. -( Воєнна читанка ;ч. 5); 821.161.2 Д721     Драгоманов, М. П. Оповідання про заздрих богів : [ксерокопія] / М. Драгоманів. - Ню Йорк : Накладом Української Книгарні ім. Т. Шевченка, 1918. - 32 с.; 239 Д 721     Драгоманов, М. П. Про волю віри / Михайло Драгоманов. - Ню Йорк : Накладом Мирослава Січинського, 1918. - 27 с. ; 821.161.2 М233     Манжура, І. І. Поезії / І.І. Манжура. - Черкаси : Сіяч, 1918. - 86 с.; 821.161.2.09 С799     Стешенко, І. Життя і твори Тараса Шевченка : до визволення з кріпацтва / І. Стешенко. - Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1918. - 58 с.; 821.161.2 В488     Винниченко, В. К. Голод / В.К. Винниченко. - К. ; Друкарня А. Гольцгавзена у Відні, 1919. Відень : - 16 c.; 821.161.2 В488     Винниченко, В. К. Твори : [в 15 томах] / В.К. Винниченко. - К. ; Відень : Дзвін, 1919. - т.; 821.161.2.09 Н63     Ніковський, А. В. Vita Nova : критичні нариси : П. Тичина, М. Семенко, Я. Савченко, М. Рильський / А.В. Ніковський. - К. : [б.в.], 1919. - 143 с.; 821.161.2 П929     Пчілка, О. Дві п'єски для дитячого театру : [ксерокопія] / О. Пчілка. - Полтава : Полтавська Спілка Споживчих Товариств, 1919. - 46 с.; 821.161.2 П929     Пчілка, О. Книжка-різдвянка для дітей : оповідання й вірші / О. Пчілка. - Катеринослав : Союз Споживчих Товариств, 1919. - 30 с.; 821.161.2 Т503     Товстонос, В. П. За друзів своя : драма в 5-ох діях / В.П. Товстонос. - Ню Йорк : Коштом і накладом друкарні Петра Петрова, 1919. - 115 с.; 821.161.2.09 Є924     Єфремов, С. Історія українського письменства / С. Єфремов. - К.; Ляйпціг ; Коломия : Українська накладня, 1919. - т. : іл.; 947.7(092) Д58     Довбищенко, Я. Пам'яти Михайла Драгоманова : збірник / Я. Довбищенко. - Харків : Всеукраїнське Державне Видавництво, 1920. - 112 с.; 930.85(07) Г911     Грушевський, М. С.            Всесвітня історія : приладжена до програми вищих початкових шкіл і низших кляс шкіл середних / Мих. Грушевський. - К. : Дніпросоюз, 1920. - ч.; 821.161.2 Т469     Тичина, П. Г. Золотий гомін : поезії : (збірка збірок) : [ксерокопія] / П. Тичина. - Львів : Нові шляхи, 1922. - 104 с. -( Новітня бібліотека ;ч. 42).; 821.161.2 С875 Струни : антологія української поезії від найдавніщих до нинішніх часів : (для вжитку школи й хати) / влаштував Б. Лепкий. - Берлін : Українська Народна Бібліотека : Українське Слово, 1922. - 2 т.; 947.7:323.15 М253     Марголин, А. Д. Украина и политика Антанты : записки еврея и гражданина : [ксерокопия] / А.Д. Марголин. - Берлин : Издательство С. Ефрон, 1922. - 397; 821.161.2.09 Д678     Донцов, Д. І. Поетка українського рісорджімента : (Леся Українка) / Д. Донцов. - Львів : Вид-во Донцових. З друкарні Наукового тов-ва ім. Шевченка, 1922. - 35 с.; 811.161.1(038) Р75 Російсько-український словник : [ксерокопія] / упоряд.-ред. М. Калинович, В. Ярошенко ; гол. ред. А. Кримський. - К. : Українська радянська енциклопедія, 1932. - т., вип.; 655.11(477) О-368     Огієнко, І. І. Свято української культури : нарис з історії початків українського друкарства / І.І. Огієнко. - Варшава : Наш Світ, 1924. - 34 с.; 821.161.2.09 Є924     Єфремов, С. О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов. - К. ; Ляйпціг : Українська накладня, 1924. - 2 т.; 792.03(477) А725     Антонович, Д. В.            Триста років українського театру : 1619-1919 / Д.В. Антонович. - Прага : Український Громадський Видавничий Фонд, 1925. - 272; 821.161.2.09 К709     Коряк, В.            Боротьба за Шевченка / В. Коряк. - Харків : Державне вид-во України, 1925. - 113 с. : іл. -( Критична бібліотека).; 811.161.2 К931     Курило, О. Уваги до сучасної української літературної мови / О. Курило. - К. : Книгоспілка, 1925. - 246 с.; 821.161.2 Ф835     Франко, І. Я. Вибрані оповідання / І.Я. Франко ; за ред. М. Івченка. - К. : Т-во "Час", 1925. - 196 с; 821.161.2 П929     Пчілка, О. Спогади про Михайла Драгоманова / О. Пчілка. - К. : [б. в.], 1926. - 38-64 с. : іл.; 821.161.2.09 Д722     Драй-Хмара, М.            Леся Українка : життя і творчість : [ксерокопія] / М. Драй-Хмара. - [К.] : Дердавне вид-во України, 1926. - 156 с.; 821.161.2 Ч-927     Чупринка, Г. Твори : перше посмертне видання : [ксерокопія] / Г. Чупринка. - Прага : Український Громадський Видавничий Фонд, 1926. - 333 с.; 821.161.2 У45     Українка, Леся,            Твори / Леся Українка ; ред. Б. Якубовський. - К. : Книгоспілка, 1927. - т. : фотогр.; 821.161.2.09 К709     Коряк, В. Українська література : конспект / В. Коряк. - Харків : Державне видавництво України, 1928. - 218 с.; 821.161.2 Н287     Наріжний, В. Бурсак : роман / В. Наріжний ; пер. В. Дорошенко ; з дереворитами П. Холодного. - Львів : Накладом товариства "Просвіта", 1928. - ч. -( Видання товариства "Просвіта" ;ч. 736). ; 811.161.2(082) В535      Українська академія наук. Інститут української наукової мови. Вісник інституту української наукової мови. - К. : Окрліт, 1928- - вип.; 821.161.2.09(05) Л642 Література : збірник. - К. : [б.в.], 1928- - вип.; 821.161.2.09 Д722     Драй-Хмара, М. Поема Лесі Українки "Віла-посестра" на тлі сербського та українського епосу : [ксерокопія] / М. Драй-Хмара. - [б.м.] : [б.в.], 1929. - 174 с.; 821.161.2 Г866     Грінченко, Б. Д. Серед темної ночі : повість / Б. Г. Грінченко. - Вінніпег, Ман : Українська видавнича спілка, 1929. - 165 с. : 821.161.2.09 О-408     Одарченко, П До генези "Блакитної Троянди" Лесі Українки / Петро Одарченко. - Ніжин : Держдрукарня, 1929. - 12 с..; 821.161.2.09 Р34     Рєзанов, В. Леся Українка : сучасність і античність : до питання про літературні джерела творів Л. Українки : з нагоди 15-річчя смерти письменниці : драматична поема "Кассандра" : [ксерокопія] / В. Рєзанов. - Ніжин : Держдрукарня, 1929. - 66 с.;      Записки історично-філологічного відділу. - К. : Всеукраїнска Академія Наук, 1929- - кн.; 811.161.2(038 Г676     Голоскевич, Г. Правописний словник / Г. Голоскевич. - Харків ; К. : Книгоспілка, 1930. - 451 с..); 811.161.2(038 І-398     Ізюмов, О.)  Українсько-російський словник : за новим правописом / О. Ізюмов. - Харків : Державне вид-во художньої літератури, 1930. - 979; 821.161.2 П929     Пчілка, О.  Оповідання : з автобіографією : [ксерокопія] / О. Пчілка ; до друку виготував Т. Черкаський. - Харків : Рух, 1930. - 46 с.; 947.7"18" С137     Савченко, Ф. Заборона українства 1876 р. : [ксерокопія] / Ф. Савченко. - Харків ; К. : Державне видавництво України, 1930. - 183-229 с; 821.161.2.09 С50     Смаль-Стоцький, С. Т. Шевченко -- співець самостійної України / С. Смаль-Стоцький. - [К.] : Самостійна Україна, 1930. - 16 с.; 821.161.2 У451     Українка, Леся, Вибрані оповідання : [ксерокопія] / Леся Українка ; вступ. ст. та ред. П. Одарченка. - К. : Кооперативне вид-во "Рух", 1930. - С. 3-17.; 82(031) Л64            Литературная энциклопедия / ред. П.И. Лебедев-Полянский ... [и др.]. - М. : Изд-во Коммунистической академии ; Советская энциклопедия ; Художественная литература, 1930-1939. - т. : ил.; 398(=161.2); М341  Чумаки [ксерокопія] / [уклад.] В. Білий. - К. : [б.в.], 1931. - lv, 123 с. : іл.; 947.7.084.2 Д643     Доленга, С. Скоропадщина / С. Доленга. - Варшава : Накладом Модеста Куницького, 1934. - 174 с.; 947.7:008 S69     Snowyd, D. Spirit of Ukraine : ukrainian contributions to world's culture / D.            Snowyd. - New York : United Ukrainian Organizations of the United States, 1935. - 152 c.; 821.161.2.09 К637     Коломієць, О. Леся Українка : в 23 роковини смерті / О. Коломієць. - Львів : [б. в.], 1936. - 32 с.; 821.161.2.09 D74     Doroshenko, Dmytro,            Taras Shevchenko bard of Ukraine / by D. Doroshenko. Preface by Clarence A. Manning. - New York City : United Ukrainian Organizations of the United States, 1936. - 59 p. : front. (port.) ; 17 cm.; 947.7 Д721     Драгоманов, М. П. Вибрані твори / М. Драгоманов. - Прага : Комітет Українських Поступових Товариств Америки, 1937. - 414 с.; 821.163.4(082 )А724 Антологиjа народне поезиjе / приредио В. Витезица. - Београд : Издавачко и книжарско uредузеhе Геца Кон А. Д., 1937. - т.; 821.161.2(082) С535 СНІП : український декляматор / зладив М. Кумка. - Вінніпег : Український голос, 1937-1938. - т. : іл.; 821.161.2.09 С79     Стебун, І. І. Михайло Коцюбинський : життєвий і творчий шлях : критично-біографічний нарис / І.І. Стебун. - К. : Державне Літературне Видавництво, 1938. - 166 с.; 821.161.2.09 Р323     Ревуцький, Д. М.            Шевченко і народна пісня / Д.М. Ревуцький. - Х. : Мистецтво, 1938. - 63 с. : іл.; 821.161.2 Р783     Ростовець, М. Скоропадський і скоропадчуки / М. Ростовець. - Саскатун : Новий Шлях, 1938. - 40 с.; 821.161.2.09 Г682     Гординський, Я. Літературна критика підсовєтської України / Я. Гординський. - Львів ; [б.в.], 1939. К. : - 125 с. -( Праці відділу українознавства / Українська Могилянсько-Мазепинська Академія наук ;т. 1).; 947.7:325.5 Г831     Григоріїв, Н. Я.            Підстави української незалежної політики / Н. Григоріїв. - Дітройт, Мічіген : Космос, 1939. - 52 с. (є в інших колекціях); 821.161.2.09 M99     Myshuha, L.            Schevchenko and Women : Women in the Life and Work of Taras Scevchenko / by dr. Luke Myshuha. - U.S.A : Ukrainian Press and Book Company, 1940. - 94 p.; 947.7:325.2 Б405     Безручко, Л.            З піснею по світах і рідних закутках : замітки й спомини учасника концертової подорожі У.Р. Капелі по Європі та члена б. т-ва "Кобзар" на Закарпатті : соціографічний нарис про Карпатську Україну / Л. Безручко. - Ню-Йорк : Накладом автора, 1940. - 128 с.; 821.09(47) Р159 Радянське літературознавство : наукові записки / відп. ред. Д.Д. Копиця. - К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1940. - кн.; 947.7 H86     Hrushevsky, Michael.            A History of Ukraine / M. Grushevsky ; edit. by O.J. Frederiksen ; preface by G. Vernadsky. - New Haven : Yale University Press, 1941. - xviii, 629 p. : maps. (є в інших колекціях); 821.161.2.09; A724     Антоненко, Н. За духа нації : Леся Українка : життя і творчість / Н. Антоненко - Краків : Українське вид-во, 1941. - 66 с. -( Літературна бібліотека ;ч. 2).; 159.922.4(=161.2) Г917     Григоріїв, Н. Я. Українська національна вдача / Н.Я. Григоріїв. - Вінніпег : Вид-во Української Видавничої Спілки в Канаді, 1941.; 821.161.2.09 П32     Підгайний, Л. Леся Українка : популярний нарис про життя і творчість / Леонід Підгайний. - К. : Державне літературне вид-во, 1941. - 102 с. (є в інших колекціях); 811.161.2-26 С389     Синявський, О. Норми української літературної мови / О. Синявський. - Львів : Українське видавництво, 1941. - 363 с. (є в інших колекціях); 21.161.2.09 С375     Сімович, В. Іван Франко : його життя та діяльність / В. Сімович. - Б. м. : б. в, 1941. - 112 с. (є в інших колекціях); 821.161.2.09 П81            Прометеєві україньского народу : збірник присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка / І. Стебун. - Нью-Йорк : Накладом Української Книгарні, 1941. - 64 с.; 821.161.2 В194     Васильченко, С. В. Під ясними зорями : оповідання / С. Васильченко. - Краків : Українське вид-во, 1942. - 63 с.; 821.161.2 К682     Королів-Старий, В. Згадки про мою смерть / В. Королів-Старий. - Прага : Українське видавництво "Пробоєм", 1942. - 123 с. -( Книгозбірня "Пробоєм" ;ч. 23). (є в інших колекціях); 811.161.2'35 Р834     Рудницький, Я. Б. Український правопис / Я.Б. Рудницький. - Прага : [б.в.], 1942. - 27 с.        (є в інших колекціях); 821.161.2 С47     Славутич, Я. Маєстат : шоста збірка поезій / Яр Славутич. - Едмонтон : Славута, 1942. - 45 с. (є в інших колекціях); 947.7 П705 Праці січневої сесії Академії наук УРСР, 1942, 12-16 січня / ред. Б.І. Чернишов. - Уфа : Видання Академії наук УРСР, 1942. - Ч. : (є в інших колекціях); 821.161.2 З-23     Залєвська, Є.            Моя пісня / Євгенія (Славкова) Залєвська. - Нью-Йорк : Накладом "Жіночої громади", 1943. - 63 с.; 821.161.2 З-584     Зеров, М. К. Камена : поезії / М. Зеров. - Львів : Українське видавництво, 1943. - 120 с.; 821.161.2.09 З-584     Зеров, М. К.            До джерел : історично-літературні та критичні статті / М. Зеров. - Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. - 271 с. (є в інших колекціях); 821.161.2 К484     Клен, Ю. Каравели / Ю. Клен. - Прага : Видавництво Юрія Тищенка, 1943. - 140 с. (є в інших колекціях); 821.161.2 Л172     Лазаревський, Г.            Молодість Лесі Українки : біографічне оповідання / Г. Лазаревський. - Канада : Видання "Українського голосу", 1943. - 61 с. (є в інших колекціях); 821.161.2 М18     Маланюк, Є. Ф. Вибрані поезії : 1923-1943 / Є. Маланюк. - Львів ; Краків : Українське видавництво, 1943. - 170 с.; 821.161.2 О-798     Осьмачка, Т. Сучасникам / Тодось Осьмачка. - Краків ; Українське видавництво, 1943. Львів : - 100 с. (є в інших колекціях); 821.161.2 Ш379     Шевченко, Т. Г.            Кобзар : вибрані поезії / Т. Шевченко. - К. : Укрвидав ЦК КП(б)У, 1943. - 342 с. (є ще прим.); 811.112.2(038) У45            Українсько-німецький словник / уклад. З. Кузеля, Я. Рудницький при співпр. К.Г. Маєр. - Лейпциг : Отто Гаррассовіц, 1943. - 1494 (є в інших колекціях); 947.7 C44     Chamberlin, William Henry,            The Ukraine, a submerged nation / by William Henry Chamberlin. - New York : The Macmillan company, 1944. - 4 p. l., 91 p. 25 cm. (є ще прим.); 821.161.2.09 M25     Manning, Clarence Augustus, Ukrainian Literature : Studies of the Leading Authors / C.A. Manning. - N.Y. : Ukrainian National Association, 1944. - 126 p. (є в інших колекціях); 821.161.2.09 П157 Пам'яті Т.Г. Шевченка : збірник доповідей, читаних на ювілейній Шевченківській сесії Академії наук УРСР / ред. кол. : Б.І. Чернишев ... [та ін.]. - К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1944. - 119 с.; 821.161.2 S53     Shevchenko, Taras Taras Shevchenko, the poet of Ukraine ; Selected poems / translated with an introduction by Clarence A. Manning ... - Jersey City, N.J., Ukrainian National Association, 1945. - 3 p. l., 217 p. front. (port.) 24 cm. (є ще прим.); 821.161.2 Б205     Балко, Ю. Близьке й далеке : поезії / Юрій Балко. - Авгсбург : Друкарня Дмитра Сажника, 1945. - 103 с.; 947.7"19" Б772     Бойко, І. Возз'єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі / І. Бойко ; ред. І.Я. Каганов. - Харків : Харківське Книжково-журнально-газетне вид-во, 1945. - 23 с; 821.161.1 Д706     Достоевский, Ф. М. Идиот : роман в четырех частях / - Париж : [б.в.], 1945. - т.; 821.161.2 М673     Митрусь, С.            Найкращі думки наших письменників на роздум молоді / С. Митрусь. - [Б. м. : б. в.], 1945. - 24 с. (є в інших колекціях); 821.111 О-704     Оруел, Дж.            Колгосп тварин : казка / Дж. Оруел ; пер. І. Чернятинський. - [Б. м.] : Прометей, 1945. - 91 с. . (є в інших колекціях); 821.161.2 Р881     Русальський, В. Місячні ночі : новели / Вол. Русальський. - Авгсбург : Друкарня Дмитра Сажнина, 1945. - 44 с. : іл. (є в інших колекціях); 821.161.2 Т469     Тичина, П. Г. Вибрані поезії / П.Г. Тичина. - [К.] : Радянський письменник, 1945. - 347 с.; 821.161.2 Ю985     Ющенко, О. До рідної землі : поезії / О. Ющенко. - К. : Радянський письменник, 1945. - 84 с.; 947.062 К88 Кубанське й донське козацтво / [Українська Головна Визвольна Рада]. - [б.м.] : [б.в.], 1945. - 17 с. -( Дипломатична бібліотека Української Головної Визвольної Ради ;ч. 4).; 1946 – 61 – подано лише назви, що є тільки в колекції П. Одарченка: 947.7 S53     Shayan, W. La mission historique de l'Ukraine / Wolhodymyr Shayan. - Nouvelle epoque, 1946. - 16 c. 082 Н34      Академія наук Української РСР Інститут мови і літератури. Наукові записки Інституту мови і літератури АН УРСР. Наукові записки. - К. : Вид-во Академії наук УРСР, 1946- - т.; 811.161.2'35 У454     Берест, Б. Нормативна система українського правопису : [стаття з журналу "Визвольний шлях"] / Борис Берест. - 478-489 с.; 821.161.2 Б879     Брик, М. Перстень : новелі / М. Брик. - Авгсбург : [б.в.], 1946. - 57 с.; 821.161.2 Б879     Брик, М. З минулих днів : нариси й оповідання / М. Брик. - [б.м. : б.в.], 1946.; 821.161.2 Б919     Буряківець, Ю.  Слово про Україну / Ю. Буряківець. - Авгсбург : Тип. Д. Сажина, 1946. - 48 с.; 821.161.1 Е823     Есенин, С. А. Лирика / С.А. Есенин. - Мюнхен : [б.и.], 1946. - 95 с.; 947.7 Л612     Забаревський, М. Вячеслав Липинський і його думки про українську націю і державу / М. Забаревський. - Аугсбург : Накладом Українського Літопису, 1946. - 51 c.; 821.161.2 К71     Косач-Кривинюк, О. Леся Українка в дитячому крузі : збірочка для дітей зі спогадами про Лесю Українку / О. Косач-Кривинюк. - Авгсбург : Наше життя, 1946. - 30 с. : іл.; 821.161.2 К712     Косинка, Г. В житах : оповідання / Г. Косинка. - Авгсбург : [б.в.], 1946. - 63 с. : фото.; 821.161.2 К734     Котляревський, І. П. Наталка Полтавка : п'єса на 2 дії : [ксерокопія] / І.П. Котляревський. - Мангайм : [б.в.], 1946. - 47 с.; 821.161.2 К935     Курпіта, Т. Not a pass : лірика / Теодор Курпіта. - Мюнхен : Академія, 1946. - 61 с. : -( Літературна бібліотека рідного слова.).; 821.161.2 Р509     Рильський, М. Т. Поезії в трьох томах / М. Рильський. - К. : Державне вид-во художньої літератури, 1946. - 3 т.; 821.161.2 Р881     Русальський, В. Сонячні дзвони : оповідання / В. Русальський. - Авгсбург : [б.в.], 1946. - 62 с.; 821.161.2.09 С79     Стебун, І. Леся Українка : критичний нарис / І. Стебун. - К. : Радянський письменник, 1946. - 43 с.; 821.161.2 Т313     Теліга, О. Душа на сторожі : вибір з поезій / О. Теліга. - [б.м.] : Культура, 1946. - 31 с.; 821.161.2 Т35     Терещенко, М. І. Ужинок : поезії / М.І. Терещенко. - К. : Художня література, 1946. - 191 с; 821.161.2 У451     Українка, Леся, Збірник : [ксерокопія] / Л. Українка. - Львів : Львівський Державний Університет, 1946. - 74 с.; 821.161.2 У451     Українка, Леся. Терновий вінець : збірка поезій / Л. Українка. - [б.м.] : [б.в.], 1946. - 42 с. -( Слова на дорогу); 821.161.2 Ф835     Франко, І. Я. Вибрані поезії / І.Я. Франко. - Авгсбург : Видавництво Т. і Й., 1946. - 63 с.; 821.161.2 Ч-193     Чапленко, В. Муза ; та інші оповідання / В. Чапленко. - Авгсбург : Друкарня Д. Сажина, 1946. - 63 с.; 821.161.2 Ш379     Шевченко, Т. Г. Кобзар : вибрані поезії / Т.Г. Шевченко. - Регенсбург : Спілка "Українське Мистецтво", 1946. - 127.; 821.112.2 Ш581     Шиллер, Ф. Вильгельм Телль : драма в пяти действиях / Ф. Шиллер ; ред. А. Дейч ; пер. П. Славятинский. - Л. ; М. : Государсвенное Изд-во Детской Литературы Наркомпроса РСФСР, 1946. -( Библиотечка школьника).; 821.161.2.09 О-536 Олесь : збірник для української шкільної і нешкільної молоді / за матеріалами Вільного методичного кабінету упрядкував Дм. С-вій. - На чужині : Шляхи на Україну, 1946. - 32 с.; 947.7(05) К171 Календар на ... рік. - Авгсбург : Українська книгарня, 1946- - вип.; 821.161.2 В41 Вибрані байки та притчі / П. Артемовський-Гулак ... [та ін.]. - [б.м.] : [б.в.], 1946. - 68 c.; 398.21(540) K72 Die Konigsblume : und andere indische Marchen / wiedererzalt von N. Castiel. - Stuttgart : Bodensee, 1946. - 57 s. ; 811.161.2'35 У454 Український правопис : найголовніші правила українського правопису в зв'язку з граматикою : [ксерокопія] / склав Петро Оксаненко (справжнє прізвище Петро Одарченко). - Авгсбург : [б.в.], 1946. - 53 с.; 821.161.2.09(082) Л642 Літературно-науковий збірник. - Ганновер : КНВ, 1946. - 128 с.; 1947 – 37– подано лише назви, що є тільки в колекції П. Одарченка: 947.7:323.28 B15     Bahryany, I. Why I do not want to go "Home" / I. Bahryany. - [English] ; 1947. - 28 p.; 001.81 B61     Воблий, К. Г. Організація роботи наукового працівника : методика і техніка / К.Г. Воблий ; ред. А.В. Островський. - К. : Вид-во АН УРСР, 1947. - 149 с.; 821.161.2 Г702     Горотак, П.  Дияболічні параболи : поезії / П. Гортак. - Зальцбург : Нові дні, 1947. - 105 с.; 821.161.2 К761     Кошиць, Олександр Спогади Олександра Кошиця / Ол. Кошиць. - Вінніпег ; Манітоба : Культура й освіта, 1947-1948. - Ч. 1 : 367 c. ; Ч. 2 : 272 c.; 398(=161.2) П305     Петров, В. Український фолкльор : заговори, голосіння, обрядовий фолкльор народньо-календарного циклу / В. Петров. - Мюнхен : Український Вільний Університет, 1947. - 142 с.; 821.161.2 П32     Підкова, С. Сміх на дозвіллі : гуморески / С. Підкова. - Гайденав : Заграва, 1947. - 64 с. : іл.; 821.161.2 Р881     Русальський, В. Сміх Іскаріота : новелі / В. Русальський. - [б.м.] : Світ, 1947. - 89 с.; 792.071(477) Т50     Тобілевич, С. В. Корифеї українського театру : портрети, спогади / С.В. Тобілевич. - К. : Мистецтво, 1947. - 112 с. : іл.; 1"652" Ч-592     Чижевський, Д. І. Історія філософії / Д.І. Чижевський. - Мюнхен : Накладом Т-ва Студентів Богословсько-педагогічної Академії УАПЦ, 1947. - ч.; 821.161.2.09 Ч-81     Чуб, Д. Шевченко в житті / Д. Чуб. - [б.м.] : На чужині, 1947. - 46 с.; 821.161.2 Ш379     Шевченко, Т. Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. - К. : Державне вид-во художньої літератури, 1947. - 297 с. : іл.; 821.161.2'36 Ш492     Шерех, Ю. Граматика української мови : посібник для гімназії / Ю. Шерех, Д. Кислиця. - Мюнхен : Українська трибуна, 1947. - ч.; 821.161.2 Ш665     Шкварко, І. Проклинаю : з щоденника українського політвязня / І. Шкварко. - Винипег, Ман: Український голос, 1947. - 216 с.; 931(075) И907 История Древнего мира: учебник / под ред. А.В. Мишулина. - М. : Учебно-педагогическое изд-во, 1947. - 254 с. : ил.;

Періодичні : 050 Б824      Українська Партія Соціялістів-революціонерів. Борітеся -- поборете! : Закордонний Орган Української Партії Соціялістів-революціонерів / під ред. комітету. - [Відень] : Комітет Української Партії соціялістів-революціонерів, 1920- - номери.; 050 Н37 Наша мова : журнал для всіх. - Мюнхен: Наша мова, 1947-  ч.; 050 В799 Вояцька слава : журнал українських добровільців в таборах поранених. - Зондертабір, Вустрау, М.д.з.С.з : Центральна установа опіки над народами Сходу. Відділ освіти, 1944-  вип.; 050 Н723 Нова громада : суспільно-політичний журнал. - Вена : [б. в.], 1923. числа.; 050 Н727 Нове лицарство. - [б. м.] : [б. в.], 1946- - ч.; 050 П648 Похід : літературно-мистецький і науково-популярний місячник. - Гайденав : Заграва, 1946- - ч. : іл.;

7. Наявність матеріалів зібрання в інших бібліотеках, архівах, приватних зібраннях. Певна частина книжок дублюється з книжковими колекціми В. Брюховецького – 322 назв, О. Зуєвського – 383 назв, Д. Павличко – 106 назв, В. Панченка – 64 назв. Особовий архів П. Одарченка зберігається у фондах Наукового архіву НаУКМА.

8. Умови зберігання особової бібліотеки – як цілісне зібрання, у майбутньому – у складі Філологічної бібліотеки НаУКМА.

9. Схема класифікації матеріалів – УДК.

10. Довідково-пошуковий апарат на фонд особової бібліотеки та його коротка характеристика (хронологічні межи – кінець 19 ст.– сер. 20 ст.) , структура (мовознавство, літературознавство, українська література.....), розміщення матеріалів тощо).

Цінність колекції полягає в тому, що практично дві третини видань – становлять дарунки П. Одарченку з дарчими написами від українських письменників як материкової України так і діаспори.

11. Наявність: друкованих каталогів, покажчиків, коротка оглядова характеристика в Е-каталозі, тематичні огляди, джерелознавчі праці,статті: Ярошенко Т.О. Книжкова колекція Петра Одарченка – в Україні // Літ. Україна.– 2002.–21 берез.–С.10; Ярошенко Т.О. Колекція Петра Одарченка – в Україні // Укр. культура. – 2002. – № 4-5. – С. 32; матеріали про колекцію у збірнику «Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Зб. матеріалів конф. – К. : [б. в.], 2004. – 110 с.» .

12. Використання матеріалів особової бібліотеки в підготовці

праць, розробок, досліджень прикнижкової та пристатейної бібліографії

та ін.– при складанні «Біобібліографії Олега Зуєвського», матеріалів до видання «Вільям Шекспір в українських перекладах [комп'ютерний файл] / Міністерство культури і мистецтв України, Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія", Британська Рада в Україні. - К. : [б. в.], 2001. - 1 комп'ютерний оптичний диск ; 12 см. - ISBN 9667705234».

13. Експонування матеріалів особової колекції на виставках, переглядах – під час презентації колекції до 100-річчя Петра Одарченка та інших виставках, присвячених внеску української діаспори у розбудову НаУКМА.

14. Наявність страхового фонду на мікроносіях – відсутній

15. Необхідність реставрації, відновлення документів (за результатами періобліку) прим.

16. Інформація про втрачені або передані документи: (за результатами періобліку).

17. Необхідність наукового опрацювання особової бібліотеки, книжкового зібрання:

колективний опис зібрання, колекції – Друкований каталог із зазначенням марґіналій та посвят.

поодинокий опис окремих одиниць зібрання____________________прим.

18. Відомості про осіб, що передали зібрання – надіслано Петром ОдарченкомКороткі відомості про осіб, що формували зібрання____

19. Відомості про приналежність до інших колекцій та зібрань:

ШТАМПИ ЕКСЛІБРИСИ МАРГІНАЛЬНІ ЗАПИСИ

Зібрані і зберігаються в Зошиті. Додаток до колекції. Всього 611 написів та автографів.


Паспорт складеножовтня 2007 р. Н. Казакова
Каталог: fileadmin -> documents -> Passports collection
documents -> Міністерство аграрної політики та продовольства України Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
documents -> I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису
documents -> Наукова Бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”
documents -> План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)
documents -> Marc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються
Passports collection -> Колекція Дмитра Васильовича Павличка

Скачати 265,42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Петро Одарченко – видатний представник світового українства iconФредерик Тейлор. Його експерименти
Тейлор Ф. У. видатний американський дослідник І управлінець-практик, що поклав початок наукової організації праці І раціоналізації...
Петро Одарченко – видатний представник світового українства iconНа цій сторінці ви зможете познайомитись з видатними європейськими композиторами-класиками. Антоніо Вівальді
Антоніо Вівальді (1678-1741) видатний італійський композитор, скрипаль, педагог, диригент, католицький священник. Найбільший представник...
Петро Одарченко – видатний представник світового українства iconПетро конашевич-сагайдачний
Цей Петро Конашевич, муж рідкісної мудрості й зрілого судження у справах, винахідливий у словах І вчинках, хоча за походженням, способом...
Петро Одарченко – видатний представник світового українства iconПовторення й узагальнення вивченого. 8 клас Систематизація та повторення вивченого
На думку багатьох давніх народів, світ утворився із Світового Яйця або Світового Першобагорба
Петро Одарченко – видатний представник світового українства icon12 липня 1900 р. – народився Петро Григорович Нестеренко
Оскільки земля не могла прогодувати родину, батько подався на заробітки до Донбасу, де й син Петро, отримавши початкову освіту, вже...
Петро Одарченко – видатний представник світового українства iconПетро Антонович Косач
Петро Антонович Косач — український юрист, громадський діяч, освітянин. Батько Лесі Українки та Михайла, Ольги, Оксани, Миколи, Ізидори...
Петро Одарченко – видатний представник світового українства iconВидатні представники світового та вітчизняного кінематографу
Мета: вчити учнів створювати відеокліпи на шкільну тематику. Розвивати навики аналізу кінофільмів різних жанрів. Виховувати любов...
Петро Одарченко – видатний представник світового українства iconМах Петро Петрович
Бугом. У квітні 1941 року батько Петро Олексійович трагічно загинув від рук польського шовініста, І мати Анастасія Дмитрівна взяла...
Петро Одарченко – видатний представник світового українства iconЖанри кінематографу. Видатні режисери І актори світового кіно
Мета: Продовжити ознайомлювати учнів із мистецтвом кінематографа, розглянути основні жанри кінематографа, ознайомити з творчістю...
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка