План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік змістСторінка19/23
Дата конвертації21.03.2018
Розмір4,03 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   233.7.4. Програма роботи

тимчасового творчого колективу «Використання гри

для формування предметних компетентностей учнів 1 – 4 класів»

вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти


Актуальність. У Концептуальних засадах реформування середньої школи «Нова українська школа» зазначено, що початкова освіта Нової школи поділятиметься на два цикли: перший, адаптаційно-ігровий (1-2 класи) та другий, основний (3-4 класи). Наголошується, що процес навчання першого циклу початкової освіти, «адаптаційно-ігрового», буде організовано «через діяльність, ігровими методами, як у класі, так і поза його межами».

Виокремлення адаптаційно-ігрового циклу, посилання значущості застосування ігрових методів навчання зумовлено багатьма чинниками: зникненням в учнів інтересу до навчання, погіршенням стану здоров’я дітей. Так, у «Щорічній доповіді про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік»1 акцентовано увагу на таких моментах: • «Реформування шкільного навчання без урахування стану здоров’я школярів суттєво збільшило їх захворюваність. Інформаційні перевантаження, стресогенні ситуації, модернізація навчального процесу вимагають від дитячого організму великого напруження, що разом з іншими негативними факторами (обмеження фізичної активності, предметна система виховання, недостатнє природнє освітлення тощо), веде спочатку до функціональних порушень, а згодом і до формування органічної патології»;

 • «За час навчання у молодшій школі більш поширеними стали хвороби органів дихання, на друге місце виходили ендокринопатії, на третє – розлади психіки та поведінки, четверту позицію займали хвороби ока та його придаткового апарату»;

 • «На початок першого класу І групу здоров’я мали 10,1% дітей, наприкінці молодшої школи – 1,5% дітей. Збільшувалася кількість учнів з ІІІ групою здоров’я (хронічні захворювання): з 30,2% до 49,4%».

Спрямованість реформування системи освіти України, у тому числі її початкової ланки, на адаптоване впровадження прогресивного світового педагогічного досвіду в практику вітчизняних закладів загальної середньої освіти передбачає вивчання умов, що забезпечують якість навчально-виховного процесу. Однією з таких умов є широке й систематичне використання гри та ігрових методів навчання для формування предметних компетентностей учнів. Так, найкращі результати дослідження PISA демонструють учні Фінляндії, Південної Кореї, Китаю, Японії, Сінгапуру. Саме в цих країнах діти багато грають, як і в дитячих садочках, так і в початковій школі (а саме – у рухливі ігри під час перерв і обов’язково на свіжому повітрі, в ігри-дослідження, творчі та соціальні ігри2). Особливістю виховання дітей у цих країнах є надання дітям можливості виявляти свою ініціативу та творчість у виборі гри, тобто в період дошкільного дитинства діти активно грають у самодіяльні ігри. Окрім того, у названих вище країнах високий рівень інформатизації суспільства, гарне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. У початковій школі використовуються планшети, електронні дошки, що надає можливість застосовувати в навчально-виховному процесі різноманітні розвивальні комп’ютерні ігри.

Отже, важливість використання гри та ігрових методів навчання для особистісного розвитку дітей, формування в них предметних компетентностей доведено ефективним світовим педагогічним досвідом.У нашій країні упровадження гри, ігрових форм і методів у навчально-виховний процес початкової школи може стикнутися з такими перепонами:

 • недостатнім рівнем сформованості в дітей дошкільного віку вміння грати у творчі (а саме, самодіяльні та сюжетно-рольові ігри), що негативно впливає на формування навчальної діяльності учнів початкової школи;

 • нерозумінням адміністрацією та учителями початкових класів, батьками дітей важливості дитячої гри для розвитку дитини: з одного боку фахівці й батьки визнають унікальність і цінність дитинства (дитиноцентризм), а з іншого відбувається ігнорування специфіки дитинства (вимоги з боку адміністрації та вчителів до учнів перших і других класів дотримуватися суворої дисципліни на уроках і під час перерв, змагання між класами за кращі оцінки в учнів, рейтинг класів за результатами навчальних досягнень тощо);

 • недостатнім рівнем обізнаності вчителів початкових щодо можливих шляхів використання гри та ігрових методів на уроках;

 • недостатнім рівнем оснащення кабінетів, у яких навчаються молодші школярі, мобільними Інтернет-пристроями (планшетами), електронними дошками, проекторами тощо;

 • практикою «пасивного відпочинку» учнів під час перерви.

Отже, результати проведеного первинного теоретичного та практичного аналізу стану використання гри та ігрових методів навчання в початкових класах у нашій країні та в зарубіжних країнах, учні яких демонструють високі результати навчальної діяльності, зумовлюють необхідність розроблення програми експериментальної діяльності, спрямованої на вивчення та створення умов формування предметних компетентностей молодших школярів шляхом систематичного впровадження в навчально-виховний процес початкової школи гри та ігрових методів навчання.
Мета ТТК: на підставі визначення комплексу умов, що забезпечують ефективне використання гри та ігрових методів навчання сучасних учнів 1 – 4 класів створити й апробувати систему ігор (творчих, дидактичних, рухливих, настільних, комп’ютерних) та ігрових методів, доцільних для формування предметних компетентностей молодших школярів у нашій країні.
Завдання

 1. Проаналізувати, узагальнити та систематизувати науково-методичні, психолого-педагогічні та культурологічні засади формування предметних компетентностей учнів початкових класів засобами гри та ігрових методів навчання.

 2. Створити й апробувати систему ігор (творчих, дидактичних, рухливих, настільних, комп’ютерних, ігор-досліджень) та ігрових методів формування предметних компетентностей молодших школярів, із урахуванням особливостей функціонування системи початкової освіти в країні.

 3. Розробити методичне забезпечення промоції дитячої гри та ігрових методів навчання для вчителів початкових класів і батьків учнів.

 4. Створити науково-методичний посібник «Використання гри та ігрових методів навчання для формування предметних компетентностей учнів 1–4 класів».


Учасники: учителі початкових класів закладів загальної середньої освіти.
Термін роботи ТТК: 2017 – 2018 роки.

Періодичність: 4 заняття по 4 год на рік, усього 32 год.
Форми роботи: інтерактивне спілкування.
Керівник ТТК: Коченгіна М.В., завідувач кафедри методики дошкільної та початкової освіти Харківської академії неперервної освіти, канд. пед. наук.
Місце проведення: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
(вул. Пушкінська, 24).

План роботи

тимчасового творчого колективу

«Використання гри для формування предметних компетентностей учнів 1 – 4 класів»


з/п

Тема, форма роботи

Терміни роботи

Кількість навчальних годин

Очікувані результати

1.

Настановне засідання. Презентація програми ТТК учасникам. Завдання роботи ТТК.

Ознайомлення учасників ТТК із загальними особливостями використання гри та ігрових методів навчання в практиці початкового етапу навчання в зарубіжних країнах, учні яких демонструють високий рівень навчальних досягнень.

Конкретизація загальної мети діяльності ТТК.

Визначення орієнтовних напрямів роботи для кожного учасника ТТКЛютий 2017 року


4

Визначення завдань діяльності учасників ТТК.
Розроблення основи моніторингового інструментарію для виявлення особливостей використання гри та ігрових методів навчання в практиці початкової школи. Започаткування створення переліку інформаційних ресурсів із питання формування предметних компетентностей учнів

1 – 4 класів засобами гри та ігрових методів навчання
2.

Інтерактивне спілкування.

Досвід Ш.А. Амонашвілі використання гри та ігрової діяльності в навчально-виховному процесі початкової школиКвітень 2017 року


4

Визначення можливих шляхів використання педагогічного досвіду Ш.А. Амонашвілі в практиці сучасної початкової школи


3.

Презентація учасниками ТТК результатів теоретичного дослідження специфіки використання гри та ігрових методів навчання в практиці роботи початкової школи країн, учні яких є переможцями Міжнародного моніторингового дослідження PISA. Визначення загального переліку умов використання гри та ігрових методів навчання в початкових класах цих країн

Жовтень 2017 року


4

Загальний перелік умов ефективного використання гри та ігрових методів навчання в практиці роботи початкової школи країн, учні яких є переможцями Міжнародного моніторингового дослідження PISA.

Визначення можливостей інтеграції світового досвіду в практику вітчизняної школи4.

Інтерактивне спілкування.

Гра на уроці в початковій школі: з досвіду роботи учасників ТТКГрудень 2017 року


4

Започаткування системи ігор, що можуть бути використані для формування предметних компетентностей учнів 1-4 класів

5.

Інтерактивне спілкування.

Умови, методи та прийоми використання гри та ігрових методів навчання для формування предметних компетентностей молодших школярівЛютий 2018 року

4

Орієнтовна модель підготовки вчителів початкової школи до використання гри та ігрових методів навчання в навчально-виховному процесі початкової школи

6.

Інтерактивне спілкування.

Система просвітницької роботи з батьками учнів щодо важливості гри для розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку.

Система просвітницької роботи з батьками майбутніх учнів 1-х класів


Квітень 2018 року

4

Орієнтовна модель підтримки дитячої гри в сім’ях учнів початкових класів і майбутніх учнів

1-х класів7.

Інтерактивне спілкування.

Результати реалізації напрямів експериментальної діяльності учасників ТТКЖовтень 2018 року

4

Комплекти експериментальних матеріалів учасників ТТК

8.

Інтерактивне спілкування.

Результати реалізації напрямів експериментальної діяльності учасників ТТК. Розроблення орієнтовного змісту науково-методичного посібника «Використання гри та ігрових методів навчання для формування предметних компетентностей учнів 1–4 класів»Грудень 2018 року


4

Орієнтовний рукопис науково-методичного посібника «Використання гри та ігрових методів навчання для формування предметних компетентностей учнів 1–4 класів»

Усього

32

Методичне забезпечення

 1. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» [Електронний ресурс].

 2. Державний стандарт початкової загальної освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 [Електронний ресурс].

 3. Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя. – М., 1983.

 4. Амонашвили Ш. А. Единство цели. – М., 1987.

 5. Амонашвили Ш. А. Как живете, дети? – М., 1986.

 6. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2014 рік / за ред. Квіташвілі О.; МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К., 2015. – 460 с.

 7. Hughes B.A. Playworker`s Taxonomy of Play Types / Bob Hughes, Sandra Melville. – Playlink 2006. – 45 p.Список учасників

тимчасового творчого колективу

«Використання гри для формування предметних компетентностей учнів 1 – 4 класів»


з/п

ПІБ

Заклад освіти, посада

Співробітники Харківської академії неперервної освітиКоченгіна Маріанна Вікторівна

завідувач секції розвивального навчання кафедри методики дошкільної та початкової освітиРотфорт Діана Вікторівна

методист Центру практичної та аналітичної роботиСосницька Надія Петрівна

старший викладач секції розвивального навчання кафедри методики дошкільної та початкової освітиГезей Ольга Михайлівна

старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освітиКоваль Олена Амер’янівна

викладач кафедри методики дошкільної та початкової освітиТабарчук Ірина Вікторівна

викладач секції інформатизації та дистанційної освіти кафедри методики природничо-математичної освітиРазводова Тетяна Олександрівна

методист Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя

Учителі початкових класівКомлик Анжела Володимирівна


Харківська гімназія № 82 Харківської міської ради Харківської області, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-методистКобець Тетяна Михайлівна

Харківська гімназія № 82 Харківської міської ради Харківської області, учитель початкових класів, учитель-методистТищенко Інна Сергіївна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 53 Харківської міської ради Харківської області, учитель початкових класів

Селюкова Галина Миколаївна

Васищевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, учитель початкових класівХаріна Людмила Іванівна

Васищевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, учитель початкових класівПорощай Ірина Леонідівна

Васищевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області, учитель початкових класівГарус Анжела Михайлівна

Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області», учитель початкових класів, старший учительМорєєва Майя Вікторівна

Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області», учитель початкових класівБелебеха Ірина Степанівна

Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області, учитель початкових класівЖуга Олена Миколаївна

Малинівська гімназія Чугуївської районної ради Харківської області, учитель початкових класів

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Історія політичних вчень (зарубіжна політична думка)
2018 -> Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни Сучасний поліьтчні технлгії ( 2 частина)
2018 -> Євгенія Волощук, Олена Слободянюк
2018 -> Ознайомлення з життям І творчістю Лесі Українки. Вірші Як дитиною бувало
2018 -> Вераксіч Надія Михайлівна 5-б клас Мова
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни історіографія історії України окр «бакалавр» Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
2018 -> Програма навчальної дисципліни історія україни окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки
2018 -> Вчитель Мурашко Юлія Олександрівна
2018 -> Культурно-просвітницьких заходів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
План науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка