План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)Дата конвертації21.04.2017
Розмір445 b.План

 •  Що таке бібліографія і для чого вона використовується?

 •  Різні типи бібліографічних видань (посібників).

 • «Бібліографія бібліографії». Метабібліографія.

 • Елементи довідково-пошукового апарату покажчиків

 • Видавнича діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА 1995-2011 рр. Фонд бібліографічного відділу.

 •   Бібліографічні бази  "Праці викладачів НаУКМА"  та "Видання та публікації про НаУКМА» .

 • Літописи (видання  Книжкової палати України).

 • "Джерело" періодичне інформаційне видання, український реферативний журнал.БІБЛІОГРАФІЯ ( від грец. biblion - книга й ...графія, означає книгоопис).

 • Науковий систематизований опис книг та інших видань.

 • Складання списків літератури (тематичних, з будь-якої галузі знань або праць автора). посібників, покажчиків, оглядів й т.п.

 • Наукова дисципліна, що вивчає теорію й методи такого опису.

 • Галузь знань про способи й методи узагальнення і вивчення літературних джерел.

 • Особливий відділ у журналах, що містить статті й замітки про книги, журнали, статті, які вийшли.Науково-практична діяльністьЗалежно від суспільних функцій бібліографія поділяється:

 • Загальна - включає державну, видавничо-книготоргівельну та бібліотечно –каталожну. Державна бібліографія призначена реєструвати усі опубліковані на території держави документи.

 • Спеціальна - включає науково-допоміжну та рекомендаційну.

 • За часом видання поділяється на ретроспективну й поточну. Поточна виконує функції регулярного інформування про нові твори друку.Що таке бібліографічний посібник?

 • Книга про книги, що містить перелік бібліографічних записів (розгорнута бібліографічна характеристика видання), відомості про книгу або статтю з газети, журналу, збірника,

 • упорядкованих та об’єднаних по визначеному принципу.

 • Бібліографічний посібник - це упорядкована безліч бібліографічних записів.Типи бібліографічних посібників

 • Спеціальний - цільове читацьке призначення. Розрізняють рекомендаційні, науково-допоміжні,допоміжні та ін.

 • Науково-допоміжнийвикористовується для науково-дослідницької діяльності.

 • Вибірковий - містить документи, відібрані за певним критерієм.

 • Видавничий - відображає друковану продукцію вже видану або ту, яка планується до друку.

 • Книготорговий використовується з метою збуту друкованої продукціїРетроспективна бібліографія бібліографії

 • Ретроспективні покажчики в Україні:

 • Щорічники - Ясинський М. І. “Бібліографія бібліографічних покажчиків”за 1926-1928р.р.(Журнал бібліотекознавства та бібліографії.- 1927. - №1 ; 1928. - №3 ; 1930, - №4

 • Галузеві ретроспективні покажчики

 • “Книга про книги, 1917-1963 : Техніка. Промисловість. Транспорт. Комунальне господарство (Книжкова палата України, Харків,1964); “Бібліографічні посібники УРСР,1976-1980” (Книжкова палата України та викладачі Харківського державного інституту культури, Харків, 1964) ; «Посібники наукової бібліографії, підготовлені бібліотеками України в 1981-1990 рр.» (Національна парламентська бібліотека України, К. - 1993); «Українські письменники : покажч. бібліогр. посіб.» (Національна парламентська бібліотека України, К. - 1995).

 • Основні центри метабібліографії в України:

 • Книжкова палата України,

 • Національна парламентська бібліотека України,

 • Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

 • Центром краєзнавчої метабібліографії є Національна історична бібліотека України, яка видає ретроспективні покажчики «Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України» по п'ятиріччях з (1976 року).

 • Ретроспективні міжнародні покажчики :

 • «Bibliographic index» (N. Y., 1938—65— 2 рази в рік),

 • «Bibliographische Berichte» (Fr./M., 1959— 2 рази в рік)

 • «Index bibliographicus» (4 ed., v. I—2, La Haye, 1959—64 ( перераховує поточні бібліографічні покажчики всіх країн на дату виходу). Пецхольдт Ю. (J. Petzholdt, «Bibliotheca bibliographica», Lpz., 1866), Бестермен Т. (Th. Besterman, «A world bibliography of bibliographies», 4. ed., v. 1—5, Lausanne, 1965—66).«Бібліографія бібліографії», «Бібліографія 2-го рівня». Інформація про бібліографічні посібники. Здійснюється у вигляді бібліографічних покажчиків і оглядів.

 • Виникла пізніше, ніж інші

 • види бібліографії, приблизно через 100 років після початку

 • активного створення бібліографічних посібників, тобто то-

 • ді, коли з’явилась потреба забезпечити орієнтацію у ство-

 • рених ресурсах.

 • Призначення:

 • Інформування про бібліографічну продукцію;

 • Оцінка повноти бібліографічного репертуару ;

 • Створення джерелознавчої бази для вивчення історії, теорії та методики бібліографії і викладання бібліографічних дисциплін;

 • Дозволяють:

 • Аналізувати методичний рівень, ступінь розвитку, стан бібліографічної забезпеченості окремих галузей знань і категорій споживачів інформації;

 • Прогнозувати створення нових посібників, які мають усунути лакуни у ве-

 • ликому масиві бібліографічної продукції;Метабібліографія (бібліографія бібліографії) в Україні на допомогу практичній і науковій діяльності

 • Ретроспективний посібник  - Бібліотекознавство і бібліографія України / уклад. Т.М. Заморіна, С.С. Савченко. - Вип. 57 (1999)-вип. 60 (2000)-вип. 64 (2003)- вип. 65 (2003)-вип. 69 (2005)-вип. 73 (2007)    .  - К. : [б.в.], 1999-розраховане на бібліотечних фахівців, хоч містить корисну інформацію для спеціалістів різних галузей науки.

 • Прикнижкова бібліографія : [покажчик] / [упоряд. Л. А. Білинець; наук. ред. Т. М. Заморіна] — К.: Нац. парлам. б-ка України, 2008. — 139 с.

 • Бібліографічний щорічник "Метабібліографія України" НПБУ з 2009 р.— довідкове видання універсального типу про бібліографічні ресурси України. Перший випуск представляє бібліографічну продукцію за 2007—2008 рр. -один раз на рік.

 • Метабібліографія України (2009) : покажч. бібліогр. посіб. / упоряд. І. А. Ігнатецька ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури і туризму України, Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України". - К. : [б. в.], 2010. - 247 с.

 • Представляє інформацію про посібники, що вийшли друком в Україні, підготовлені бібліотеками різних форм власності, науковими установами, вищими навчальними закладами, окремими громадянами.Види бібліографічних посібників:Елементи довідково-пошукового апарату покажчиків.

 • Заголовок - описує тему експонованих документів та окреслює їх хронологічні межі;

 • Передмова (від укладача) - включає, пояснення системи розташування матеріалу, структуру випуску, особливостей бібліографічного опису, зазначається повнота перегляду матеріалів de visu тощо;

 • Оглядова (вступна) стаття - автором якої є вчений із відповідної галузі науки, провідний науковець;

 • Основні дати життя та діяльності ( для біобібліографічних покажчиків) складаються на основі біографічних даних, які запропонує вчений, або на основі особистої справи, звітів.

 • Система посилань (див. також, там само, те саме та ін.) ;

 • Список використаних джерел (для видань державної бібліографії) ;

 • Список скорочень та умовних позначень;

 • Допоміжні покажчики - (іменний, топографічний, систематичний, алфавітно-предметний, тематичний та ін.;

 • Зміст.Друкована бібліографічна продукція Видавнича діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА 1995-2012 рр. - 41 видання

 • Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія": 1992-2002 рр. : бібліографічний покажчик.

 • Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія": 2003-2007 рр. : бібліографічний покажчик. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/587/8/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b91_002.pdf

 • Києво–Могилянська академія: Матеріали до бібліогр. покажч. л-ри з фондів Наук. б-ки НаУКМА: Вип. 1.

 • Києво–Могилянська академія: Історія та Відродження : Бібліогр. покажч.: (до 380-річчя заснування).

 • Біобібліографічні покажчики з серії «Вчені НаУКМА».

 • Збірники на пошану пам'яті з серії «Вчені НаУКМА».

 • Путівники по науковій бібліотеці Національного університету “Києво–Могилянська Академія”. • Видання каталогів колекцій, подарованих нашій бібліотеці.

 • «Арка» 1947-1948: Журнал літератури, мистецтва і критики: Бібліогр. покажч. змісту.

 • Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти : бібліографічний покажчик (1995-2006).

 • Книжковий знак Наукової бібліотеки.

 • Олег Зуєвський “Я входжу в храм…” Поезії.Переклади.Статті.Матеріали до біографії.

  • Повні тексти доступні за адресою http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=14 та через електронний каталог бібліотеки
Серія біобібліографічних покажчиків “Вчені НаУКМА”Бібліографічна база - "Праці викладачів НаУКМА"        Колекція складається з бібліографічних записів та посилань на повні тексти, на самостійні видання та публікації в збірниках, матеріалах конференцій,серіальних виданнях та ін., в яких авторами є викладачі та співробітники НаУКМА.

Бібліографічна база - "Видання та публікації про НаУКМА" Анотована колекція складається з бібліографічних записів та посилань на повні тексти на самостійні видання та публікації в збірниках, матеріалах конференцій, серіальних виданнях та ін., в яких іде мова про НаУКМА загалом, про один з підрозділів чи особу (осіб), які мають відношення до НаУКМА.Фонд бібліографічного відділу на допомогу інформаційно-довідковому обслуговуванню читачів

 • Складається з різноманітних бібліографічних видань:

 • бібліографічні покажчики, довідники, словники, енциклопедії,видання інформаційних центрів, допоміжні матеріали тощо.

 • Серед них тематичні:

 • Шістдесятництво : профілі на тлі покоління ;

 • Творчість класиків української літератури ;

 • Історія україномовної книги ;

 • Слов’янська філологія та філологічні науки в Україні;

 • Історії та народознавство України ;

 • Серія видань Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta розповідає про: українців у Росії, українців у СРСР- статистичні матеріали ; бібліографія Чорнобильської катастрофи ; українці в Канаді, історія Пласту ; українська періодика в Канаді ; Національний архів Канади та ін.

 •  Романенчук Б. Бібліографія української книги в Великонімеччині за час війни : (верес. 1939-груд. 1941). - Едмонтон, Альберта, 1994. - 31 с. - (Довідники / Канадський інститут українських студій Альбертського університету ; 57). -  Включ. покажч.

 •  Жарких М. Бібліографія старої України 1240-1800 рр. - К. : Інститут пам'яткоохоронних досліджень, 1998. - 240 с.Бібліографічні посібники у фонді бібліотеки НаУКМА

Довідкові, інформаційні видання:

 • Нові  видання України: Бібліографічний покажчик книг і брошур. Надає оперативну анотовану бібліографічну інформацію про книжкові видання, що надійшли до Книжкової палати України. Видається з 1958 року щодекадно.

 • Друк України. ...: Збірник. Містить основні показники, що характеризують видавничу діяльність в Україні за ... рік. Наводяться відомості про випуск книг і брошур за тематичними розділами та розділами цільового призначення. Подано інформацію за основними видами видавничої продукції. Видається з 1997 року один раз на рік.

 • Друковані засоби масової інформації: Довідник. Містить інформаційні відомості про періодичні та продовжувані видання: газети, журнали, збірники, бюлетені, бібліографічні видання та календарі книжкового типу, що видані в Україні й пройшли державну бібліографічну реєстрацію. Видається з 1998 року раз на рік.

 • Календар знаменних і пам’ятних дат: Рекомендований бібліографічний довідник. Містить довідки про ювілейні дати видатних діячів та про визначні й пам'ятні події, а також рекомендовану літературу до ювілейних і пам’ятних дат.Літописи (видання Книжкової палати України)

 • «Літопис книг»: містить поточну інформацію про книги і брошури, що виходять в Україні. Видається з 1924 року щомісячно.

 • «Літопис журнальних статей»: аналітична бібліографічна інформація про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в журналах, періодичних і продовжуваних виданнях, бюлетенях, що виходять в Україні. Видається з 1936 року два рази на місяць.

 • «Літопис газетних статей:» аналітична бібліографічна інформація про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в загальнодержавних та обласних газетах України. Видається

 • з 1937 року два рази на місяць.

"Джерело" Періодичне інформаційне видання, український реферативний журнал (виходить з 1999р. періодичність 6 разів на рік).

 • "Джерело" призначене для оперативного відображення змісту друкованих в Україні наукових видань із природничих, технічних, суспільних і гуманітарних дисциплін. В УРЖ реферуються монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій, посібники для вузів, серійні (періодичні) видання, автореферати дисертацій, препринти. Реферативний журнал "Джерело" виходить у 4 серіях:

 • Серія 1: Природничі науки. Медицина;

 • Серія 2: Техніка. Промисловість. Сільське господарство;

 • Серія 3. Соціологічні та гуманітарні науки. Мистецтво;

 • Серія 4. Медицина. Медичні науки.

 • Мова видання : бібліографічні описи наводяться мовою оригіналу документа, реферати — переважно українською мовою.Український реферативний журнал - це не тільки інструмент інформаційного пошуку, а й узагальнена картина поточного стану науки в нашій країні.Дякую за увагу!

 • Сподіваюсь, що друковані та електронні джерела, представлені у нашій бібліотеці допоможуть Вам відповісти на багато запитань, розшукати необхідну інформацію для освітньої та наукової діяльності.

 • Зав. інформаційно-бібліографічним відділом

 • Наукової бібліотеки НаУКМА

 • Тетяна Патрушева

 • patrushevato@ukma.kiev.ua

 • .Каталог: fileadmin -> documents -> Presentations
Presentations -> I. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису
documents -> Наукова Бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Presentations -> План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників)
documents -> Marc 21 формат для бібліографічних даних : особливості опису ресурсів, що продовжуються
documents -> Петро Одарченко – видатний представник світового українства
documents -> Колекція Дмитра Васильовича Павличка


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників) iconПоняття файлу й папки Для чого використовується ім’я людини? Чи є люди з однаковими іменами? Як їх розрізняють?
Для чого використовується ім’я людини? Чи є люди з однаковими іменами? Як їх розрізняють?
План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників) iconI. Уніфікація бібліографічних описів (для чого потрібні дсту?) II. Процес складання бібліографічного опису

План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників) iconКонституціоналізм та державотворення: бібліографія періодичних видань з бази даних Фонду Президента України
Державне (конституційне) право України
План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників) iconЦентральна бібліотека Бердянської міської централізованої бібліотечної системи Бердянської міської ради Вип. 11 Відомі постаті рідного краю Сугалова – Катрич Тетяна Іванівна
Бердянщини, вчительці української мови та літератури в Червонопільській загальноосвітній школі Бердянського району, члену Національної...
План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників) iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників) iconРозпад радянського союзу
Шелеста була любов до України, І він, будучи українцем, не міг зрозуміти, чому ним керує Москва, він весь час, він, до певної міри,...
План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників) iconБесіди з дітьми за темою «Театр» Що таке театр?
Для цього вони одягали маски. Саме маска допомагала актору перевтілюватися в те, що вона зображала: у тварин та людей – радісних...
План Що таке бібліографія І для чого вона використовується? Різні типи бібліографічних видань (посібників) iconЩо таке індивідуальність?
По­шук відповіді на питання, що таке індивідуальність, припускає у кожному кон­кретному випадку повер­нення до витоків. Мати І батько...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка