Полтавської районної ради Полтава 2016


VI. Депутатські фракції та групиСторінка2/18
Дата конвертації19.04.2017
Розмір2,68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

VI. Депутатські фракції та групи

Депутатська фракція «СОЛІДАРНІСТЬ»

1. Тарасов Дмитро Іванович – голова депутатської фракції


2. Коломієць Надія Пантелеївна
3. Краснікова Оксана Анатоліївна
4. Жук Віталій Миколайович
5. Турпітько Віталій Петрович
6. Шмиголь Тарас Григорович
7. Рудич Ігор Миколайович

Депутатська фракція «Батьківщина»

1. Кононенко Михайло Михайлович – голова депутатської фракції


2. Рябокінь Григорій Костянтинович
3. Сухаренко Світлана Петрівна
4. Азаров Євгеній Володимирович
5. Міщенко Іван Іванович


Депутатська фракція «Українське об’єднання патріотів «Укроп»

1. Підлетейчук Андрій Васильович – голова депутатської фракції


2. Шевченко Олександр Валерійович
3. Стасенко Роман Володимирович

Депутатська фракція «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»

1. Командиров Андрій Вікторович – голова депутатської фракції


2. Ляшенко Оксана Василівна
3. Кузьменко Тетяна Анатоліївна

Депутатська фракція «АГРАРНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ»

1. Рибась Анатолій Іванович – голова депутатської фракції


2. Масляк Віталій Олексійович
3. Качур Лідія Миколаївна
4. Мельник Костянтин Анатолійович
5. Сокирко Михайло Петрович

Депутатська фракція «Рідне місто»

1. Степенко Василь Іванович – голова депутатської фракції


2. Ландарь Олександр Андрійович
3. Носенко Олена Борисівна
4. Мирошниченко Жанна Миколаївна

Депутатська фракція «Свобода»

1. Толкачов Валерій Геннадійович – голова депутатської фракції


2. Жарська Яна Валеріївна
3. Івін Дмитро Дмитрович
4. Івженко Олексій Олександрович
5. Ярмак Віктор Іванович

Депутатська фракція «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»

1. Оленєв Павло Юрійович - голова депутатської фракції


2. Литовка Віктор Миколайович
3. Барашиков Олег Юрійович


Депутатська група Патріотичне об’єднання «За зміни»

1. Азаров Євгеній Володимирович – голова групи


2. Кононенко Михайло Михайлович
3. Рябокінь Григорій Костянтинович
4. Сухаренко Світлана Петрівна
5. Міщенко Іван Іванович
6. Підлетейчук Андрій Васильович
7. Шевченко Олександр Валерійович
8. Стасенко Роман Володимирович

Депутатська група «По контролю за впровадженням в районі законів»

1. Степенко Василь Іванович – голова групи


2. Ландарь Олександр Андрійович
3. Носенко Олена Борисівна
4. Мирошниченко Жанна Миколаївна
5. Шевченко Олександр Валерійович

Депутатська група «Взаємодія»
1.Гончаренко Оксана Михайлівна – голова групи

2. Рудич Ігор Миколайович

3. Краснікова Оксана Анатоліївна

4. Ярмак Віктор Іванович

5.Литовка Віктор Миколайович

VIІ. Р Е Г Л А М Е Н Т

П О Л Т А В С Ь К О Ї Р А Й О Н Н О Ї Р А Д И

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1

1. Полтавська районна рада (далі – рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Полтавського району у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами. До складу ради входять рівні за своїми правами депутати, з числа яких обираються голова ради та його заступник.

2. Кількість депутатів районної ради визначено Законом України «Про місцеві вибори».

3. Строк повноважень ради, обраної на чергових місцевих виборах визначається Конституцією України.


Стаття 2

Порядок роботи ради, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатської більшості в раді, депутатських фракцій встановлюються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», положеннями про постійні комісії ради, про президію ради, цим Регламентом, іншими нормативними актами.


Стаття 3

Регламент ради (далі Регламент) - це нормативно-правовий документ, який визначає порядок діяльності ради, порядок підготовки і проведення її пленарних засідань, діяльності постійних комісій, процедури окремих видів роботи ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з її повноважень.


Стаття 4

Рада проводить засідання в будинку районної ради (м.Полтава, вул. Шевченка, 5), як правило.

Ведення засідань ради здійснюється державною мовою.
Стаття 5

Діяльність ради, її органів, посадових осіб базується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх представників (депутатів), відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 6

1. Доступ до публічної інформації забезпечується відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та регламентується розпорядженням голови районної ради.

2. Гласність роботи ради забезпечується згідно з діючим законодавством про порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування засобами масової інформації.

3. Журналісти та технічні працівники засобів масової інформації акредитуються при раді розпорядженням голови ради на підставі офіційного подання засобу масової інформації або за заявою журналіста і технічного працівника з пред'явленням відповідних документів. Акредитація може бути припинена на умовах, передбачених діючим законодавством.


Стаття 7

1. За окремим рішенням більшості від загального складу ради може проводитися закрите пленарне засідання.

2. На закритому засіданні ради мають право бути особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

3. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні ради, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

4. Рада наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

5. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.


Стаття 8

1. Районна рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради. Якщо до ради обрано менше двох третин складу ради, то до обрання необхідної кількості депутатів продовжує виконувати свої повноваження рада попереднього скликання.

2. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

3. Голова районної виборчої комісії скликає нараду представників політичних партій, які отримали депутатські мандати в раді. Нарадою визначається порядок розміщення депутатів у залі засідань, який, як правило, зберігається до кінця скликання.


Стаття 9

1. Під час пленарного засідання ради з залі перебувають працівники виконавчого апарату районної ради, які забезпечують його проведення.

2. Особи, запрошені на пленарне засідання ради, розміщуються на відведених для них в установленому порядку місцях.
Стаття 10

1. На пленарне засідання ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, окремі громадяни. Список запрошених складається виконавчим апаратом районної ради і погоджується з головою ради або його заступником.

Депутати ради попередніх скликань мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях ради.

Народні депутати України, депутати обласної ради мають право брати участь у пленарному засіданні ради з правом дорадчого голосу.

2. Головуючий на засіданні повідомляє депутатам про присутність запрошених осіб.
Стаття 11

Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов'язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні.


Стаття 12

Організаційне, правове, документальне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння діяльності депутатських фракцій та груп, депутатської більшості у раді здійснює виконавчий апарат районної ради.


Стаття 13

Виконавчий апарат районної ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, іншими законами, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними, місцевими органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
РОЗДІЛ П

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ
Глава 1. Планування роботи ради
Стаття 14

Діяльність ради здійснюється у відповідності з річним планом роботи, затвердженим на пленарному засіданні ради.


Стаття 15

Річний план включає в себе зміст діяльності ради та її органів протягом року, визначає основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи з підготовки та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. Річний план роботи ради є підставою для поточного планування роботи постійних комісій, інших органів ради.


Стаття 16

Проект плану роботи ради узагальнюється виконавчим апаратом ради на підставі пропозицій голови, заступника голови ради, депутатів, постійних комісій, голови районної державної адміністрації.


Глава 2. Сесії ради
Стаття 17

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові та позачергові. Сесія складається із пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2. Засідання ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом.

3. За рішенням ради сесія може складатися із кількох пленарних засідань. Про дату, місце, час їх проведення та орієнтовний перелік питань повідомляється у засобах масової інформації.


Стаття 18

Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі засідань Державного Гімну України та Гімну Полтавського району.

У залі засідань повинні бути Державний Прапор України, Герб України, Прапор Полтавської області, Герб і Прапор Полтавського району.
Стаття 19

Сесія ради скликається головою ради по мірі необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається заступником голови ради.

Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.


Стаття 20

Якщо посадові особи ради, зазначені у статті 19 Регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу суб'єктів, вказаних у частині третій статті 19 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

У таких випадках сесію відкриває за дорученням групи депутатів або постійної комісії, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів ради.
Стаття 21

Рішення про скликання сесії оформляється у вигляді розпорядження та підписується головою ради або його заступником.


Стаття 22

Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів та оприлюднюється не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках та у разі скликання позачергової сесії - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

У розпорядження про скликання сесії включаються назви проектів рішень, що мають відповідні погодження (візи).
Стаття 23

1. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу районної ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Перше пленарне засідання першої сесії районної ради відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів районної ради. З моменту визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови районної ради. З часу обрання голови районної ради він веде пленарні засідання ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.
Стаття 24

1. Голова районної ради обирається районною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Для проведення таємного голосування бюлетенями та визначення його результатів рада обирає з числа депутатів лічильну комісію, до складу якої входять по одному депутату від кожної місцевої організації партії (блоку), що мають своє представництво в раді.

Пропозиції по кандидатурах на посаду голови районної ради вносять депутати районної ради. Обмеження по кількості висунутих кандидатур не встановлюється. Рішення про припинення висунення кандидатур на посаду голови районної ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Після висунення кандидатур на посаду голови районної ради, за бажанням депутатів, проводиться обговорення виборчих програм претендентів на посаду голови ради.

Вид і форму бюлетеня, порядок проведення та визначення результатів таємного голосування визначає лічильна комісія. Кожен депутат здійснює своє право на голосування особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

Обраним головою районної ради вважається кандидат, за якого при таємному голосуванні проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Коли жоден із кандидатів на посаду голови районної ради не набрав необхідної для обрання кількості голосів (при умові включення в бюлетень більше двох кандидатур), проводиться повторне таємне голосування по двох кандидатурах, які за підсумками першого голосування набрали найбільшу кількість голосів.

У випадку, коли після першого голосування кандидати набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів, між ними проводиться повторне таємне голосування.

Коли після першого голосування не визначена друга кандидатура, по кандидатах, які набрали однакову кількість голосів, проводиться повторне таємне голосування.

Якщо в результаті голосування з двох кандидатів жоден із них не набрав необхідної для обрання більшості голосів, проводиться повторне висунення кандидатур на посаду голови районної ради.

Якщо і після другого голосування не буде обрано голову районної ради, сесія переносить своє засідання на один із наступних днів. У перерві між засіданнями сесії проводяться засідання узгоджувальної депутатської комісії (по одному депутату-представнику від кожної місцевої партійної організації (блоку), які мають своє представництво в раді), на якому визначається можлива кандидатура для внесення пропозиції на чергове сесійне засідання по виборах голови районної ради. Разом з цим, обмеження прав депутатів щодо висунення кандидатур на посаду голови районної ради не допускається.

2. Заступник голови районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради шляхом таємного голосування.

Кандидатури на посаду заступника голови ради представляє голова районної ради.

Після представлення головою ради кандидатур на посаду заступника голови районної ради, за бажанням депутатів, проводиться обговорення виборчих програм претендентів на посаду заступника голови ради.

Для проведення таємного голосування бюлетенями та визначення його результатів рада обирає з числа депутатів лічильну комісію, до складу якої входять по одному депутату від кожної місцевої організації партії (блоку), що мають своє представництво в раді.

Вид і форму бюлетеня, порядок проведення та визначення результатів таємного голосування визначає лічильна комісія. Кожен депутат здійснює своє право на голосування особисто. Голосування за інших депутатів не допускається.

Обраним заступником голови районної ради вважається кандидат, за якого при таємному голосуванні проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Коли жоден із кандидатів на посаду заступника голови районної ради не набрав необхідної для обрання кількості голосів (при умові включення в бюлетень більше двох кандидатур), проводиться повторне таємне голосування по двох кандидатурах, які за підсумками першого голосування набрали найбільшу кількість голосів.

У випадку, коли після першого голосування кандидати набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів, між ними проводиться повторне таємне голосування.

Коли після першого голосування не визначена друга кандидатура, по кандидатах, які набрали однакову кількість голосів, проводиться повторне таємне голосування.

Якщо в результаті голосування з двох кандидатів жоден із них не набрав необхідної для обрання більшості голосів питання про обрання заступника голови районної ради розглядається на наступній сесії районної ради.

У міжсесійний період проводяться узгоджувальні засідання депутатських фракцій, на яких визначаються рекомендовані фракціями кандидатури для внесення пропозицій головою ради на чергове сесійне засідання по виборах заступника голови районної ради.
Глава 3. Підготовка та організація розгляду питань,

які вносяться на розгляд сесії.
Стаття 25

Рада повноважна розглядати на сесії питання, віднесені законодавством України до її компетенції.


Стаття 26

Пропозиції до порядку денного сесії ради вносяться головою ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації. Пропозиції щодо формування порядку денного сесії узагальнюються виконавчим апаратом ради і розглядаються на засіданнях постійних комісій, президії ради.


Стаття 27

1. Проекти рішень, інші матеріали з питань, рекомендованих для розгляду на сесії, в міжсесійний період подаються до виконавчого апарату районної ради не пізніше, ніж за 20 робочих днів до призначеної дати проведення чергової сесії відповідно до плану роботи ради та доводяться до відома депутатів не пізніше, ніж за 3 дні до початку засідань постійних комісій, а у виняткових випадках - у день проведення сесії.

2. Автор (або його представник) проекту рішення подає текст цього проекту на паперових та магнітних (електронних) носіях, оформлений у відповідності з вимогами статті 28 Регламенту, до виконавчого апарату для реєстрації.

3. Текст проекту, відредагований у відповідності до вимог Регламенту, видається на фірмовому бланку ради автору (його представнику) для подальшого оформлення.

4. Проект рішення регуляторного характеру з відповідним аналізом регуляторного впливу підлягає обов’язковому оприлюдненню шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника (автора проекту) в мережі Internet, а в разі їх відсутності на сайті Полтавської районної ради, не менше ніж за 30 днів до розгляду даного проекту рішення на сесії ради.

5. Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради, розроблені відповідними авторами (ініціаторами), оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.


Стаття 28

1. Проекти рішень та супровідні матеріали готуються і подаються на розгляд ради державною мовою.

2. Проект рішення повинен складатися з таких частин:

1) мотивуючої – в ній містяться посилання на закон або інший документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) постановляючої – в ній конкретно і чітко формулюються рішення, визначаються виконавці і терміни виконання поставленого завдання.

3. Проект рішення повинен мати наступні реквізити:

1) назву;

2) преамбулу (якщо того вимагає текст документа);

3) зміст (розділи, глави, статті, пункти, підпункти);

4) пояснювальну записку (у разі потреби);

5) погоджувальні підписи (візи):

- автора проекту;

- заступника голови райдержадміністрації, який відповідає за дану галузь;

- керівника управління (відділу, сектору) райдержадміністрації, до компетенції якого входить дане питання;

- головного спеціаліста – юрисконсульта апарату райдержадміністрації (якщо проект готують управління (відділи, сектори) райдержадміністрації);

- заступника голови районної ради;

- керуючого справами виконавчого апарату районної ради;

- начальника юридичного відділу виконавчого апарату районної ради;

- начальника відділу по управлінню майном спільної власності громад Полтавського району (якщо проект стосується питань управління майном спільної власності громад Полтавського району);

- відповідального працівника загального відділу, на якого покладені обов’язки ведення та оформлення протоколів ради.

Візи включають у себе назву посади візувальника, підпис, розшифровку підпису і проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису.

Візування проекту рішення є обов'язковим.

4. Проект рішення ради без наявності вказаних реквізитів на пленарному засіданні не розглядається.

5. У разі незгоди з проектом рішення, зауваження або доповнення викладаються на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до проекту.

6. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів, секторів) районної державної адміністрації.

7. При наявності альтернативного проекту рішення сесії, на розгляд ради подаються обидва документи з відповідною нумерацією у порядку надходження.
Стаття 29

1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення та його остаточного варіанту покладається на ініціаторів проекту та виконавчий апарат районної ради.

2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується президією ради після розгляду постійними комісіями і пропонується для формування порядку денного.
Стаття 30

1. Пропозиції постійних комісій та президії ради, депутатів щодо змін та доповнень до проектів рішень ради подаються виключно у письмовому вигляді.

2. Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій або профільною постійною комісією.

Стаття 31

1. На початку пленарного засідання ради головуючий оголошує проект порядку денного, який приймається за основу більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Зміни та доповнення до проекту порядку денного ставляться на голосування у порядку їх надходження, після чого порядок денний приймається в цілому більшістю голосів від загального складу ради.

2. Питання, як правило, розглядаються у послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

3. Пропозиції про зміни та доповнення до порядку денного сесії приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

4. Головуючий на засіданні може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення приймається радою без обговорення.


РОЗДІЛ Ш

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ

Каталог: dodatki
dodatki -> Управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеська державна академія будівництва та архітектури
dodatki -> Тема №1 «Психологічна та лірична проза, проза у віршах. Модерністська проза на початку 20 ст.»
dodatki -> Повідомлення про проведення з’їзду (зборів, конференції) політичної партії з метою висунення кандидата на пост Президента України
dodatki -> Розпорядження Одеського міського голови №1150
dodatki -> Розпорядження Одеського міського голови №204


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Полтавської районної ради Полтава 2016 iconЗвіт голови Дніпровської районної у м. Херсоні ради про роботу районної ради та її виконавчих органів за 2016 рік
«Про запобігання корупції», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями і постановами Кабінету...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconУчитель світової літератури та російської мови Сенчанської зош І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області
Тема уроку : Романтичний світ поезії Г. Гейне
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconВідділ освіти Криворізької районної державної адміністрації ку «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради
Персонажі як на долоні. – Укл. Петросян-Чиркінян І. А.– с. Красіне: Красінська зош І-ІІІ ступенів, 2016. – 36 с
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСватківська загальноосвітня школа I-III ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області
Матеріали досвіду можуть допомоги в практичній діяльності вчителя у роботі з розвитку критичного та креативного мислення на уроках...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconДовідка уповноваженого представника ігс на участь в установчих зборах з формування нового складу
Нагороджений грамотами Полтавської ода ( 2009 р.) та Полтавської обласної ради ( 2012 р.), відзнакою Президента України
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСвітловодська районна рада Кіровоградської області
Відкриває спільне засідання постійних комісій районної ради голова районної ради Шаповал Олексій Іванович
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconПолтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Полтавської міської ради Полтавської області Предмет Світова література
Тема: Давньогрецький театр та його особливості. Есхіл як видатний давньогрецький драматург. Трагедія «Прометей закутий»
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconЗвіт про дослідження на місці Успенської церкви в с. Лютенька Гадяцького району Полтавської області у 2008 році. Полтава 2008 зміст вступні зауваження
Лютенька Гадяцького району Полтавської області. Дослідження проводилися на підставі Відкритого листа №424/0441 виданого 26 червня...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconСтенограм а пленарного засідання шостої сесії Чернігівської районної ради сьомого скликання
Пленарне засідання шостої сесії Чернігівської районної ради сьомого скликання відкрив І вів голова районної ради Ларченко Олександр...
Полтавської районної ради Полтава 2016 iconРішення №1 17 На аркушах перелі к рішень, прийнятих на І сесії Вознесенської районної ради
Про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів Вознесенської районної ради


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка