Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльностіСторінка1/21
Дата конвертації15.03.2018
Розмір3,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

12.01.2015 р.Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Про ліцензування видів господарської діяльності
Реєстраційний

0934

Автор(и):

Народні депутати України VII cкликання: О. Кужель, С. Баландін,

Я. Гінка, П. Кириленко, О. Коваль, М. Кучерук, В. Лук’янов, С. Мошак,

Ю. Шаповалов, І. Шаров


(Друге читання)
Автори остаточної редакції:

Комітет з питань промислової політики та підприємництваДата розгляду в комітеті:

14.01.2015 р.


Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований

головним комітетом в остаточній редакції
ПроектПроект


ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ


Про ліцензування певних

видів господарської діяльності

Про ліцензування видів

господарської діяльності
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації суспільних відносин, пов’язаних з ліцензуванням видів господарської діяльності.

-1- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У назві законопроекту слово «певних» виключити.

Преамбулу законопроекту виключити, а у тексті законопроекту слова «фотокопія» у всіх відмінках однини та множини замінити

словами «копія» у відповідних відмінках.Враховано


Стаття 1. Визначення термінівСтаття 1. Визначення термінів


1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

-2- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Пункти 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 і 21 частини першої статті 1 вилучити із збереженням послідовної нумерації.Враховано


1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 1. 7.

1) анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата права на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії;

 1. 8.

2) апеляція - оскарження здобувачем ліцензії чи ліцензіатом рішення органу ліцензування до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;

 1. 9.

3) безліцензійна діяльність - провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, в тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію;


1) безліцензійна діяльність - провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, в тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію;
 1. 10.

4) виявлення недостовірності даних у документах, що подані суб’єктом господарювання до органу ліцензування або спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування - встановлення на момент подачі здобувачем ліцензії чи ліцензіаром документів наявності розбіжності даних, наведених у них, та фактичним станом цього суб’єкта господарювання;

 1. 12.

5) відмова ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування - не допуск ліцензіатом посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ним вимог ліцензійних умов за умови відсутності передбачених для цього законом підстав (ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктам, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом більше ніж половини строку перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата під час проведення перевірки);

 1. 13.

6) засіб провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню - транспортний засіб, необхідний для провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, до якого відповідними ліцензійними умовами встановлені вимоги, зокрема, щодо належності суб’єкту господарювання на правах власності або користування;

 1. 15.

7) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який має намір одержати ліцензію і подав до органу ліцензування заяву про її видачу разом з встановленими відповідними ліцензійними умовами

-3- Н.д.Кіраль С.І. (Реєстр.картка №384)

Пункт сьомий частини першої статті 1 викласти у наступній редакції:

«7) здобувач ліцензії – суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про надання ліцензії»


Враховано_редакційно__2)'>Враховано редакційно

2) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії разом з підтвердними документами згідно вимог відповідних ліцензійних умов,
 1. 17.

8) ліцензіар - керівник або уповноважена ним посадова особа (працівник) органу ліцензування чи органу, якому у встановленому цим Законом порядку делеговані повноваження органу ліцензування;

 1. 20.

9) ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності;3) ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності;
 1. 21.

10) ліцензійна справа - папка організаційно-облікового типу з документами, що подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом відповідно до цілей цього Закону, надходять з від органів державної влади, підприємств, установ, організацій чи громадян до органу ліцензування або створені органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень;

 1. 23.

11) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт, положення якого встановлюють з урахуванням норм закону та виданих у відповідності з їх положеннями інших нормативно-правових актів вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом і за порушення яких до нього застосовуються заходи впливу та санкції, і який встановлює виключний перелік підтвердних документів;

-4- Н.д.Дубінін О.І. (Реєстр.картка №30)

Пункт одинадцятий частини першої статті 1 викласти у новій редакції:

«10) ліцензійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють з урахуванням норм закону вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік підтвердних документів;».


Враховано


4) ліцензійні умови – нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви для отримання ліцензії;
 1. 23.
-5- Н.д.Сажко С.М. (Реєстр.картка №59)

пункт 11 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:

«11) ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню».


Враховано частково 1. 25.

12) ліцензія - право (документ), що надається органом ліцензування, на провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про стан наявності ліцензії у такого суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) або на папері;

-6-Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)

У частині 1 статті 1 пункт 12 викласти у наступній редакції:

«ліцензія - дозвіл (право) на здійснення ліцензованого виду діяльності при обов'язковому дотриманні ліцензійних вимог і умов, видане органом, що ліцензує суб'єкту господарювання в електронному вигляді (запис про стан наявності ліцензії у такого суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців».


Враховано редакційно


5) ліцензія - право (документ), що надається органом ліцензування, на провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про стан наявності ліцензії у такого суб'єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) або на папері;
 1. 28.

13) ліцензування - засіб державного регулювання визначеного цим Законом переліку видів господарської діяльності, який реалізується органами, і передбачає встановлення вимог щодо одержання та реалізації суб’єктами господарювання права на провадження таких видів господарської діяльності, контроль за їх додержанням, застосування заходів впливу та санкцій;

-7- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Пункт тринадцятий частини першої статті 1 викласти у новій редакції такого змісту:«13) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та який спрямований на забезпечення єдиної державної політики у сфері ліцензування та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів;».

Враховано


6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, та який спрямований на забезпечення єдиної державної політики у сфері ліцензування та захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів;

 1. 30.

14) матеріально-технічна база провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню - сукупність засобів та місць провадження відповідного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;

 1. 32.

15) місце провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню - об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка ), до якого ліцензійними умовами встановлені вимоги (зокрема, щодо належності його суб’єкту господарювання на правах власності або користування, наявності адреси або інших даних, що дають можливість його ідентифікувати) і у межах якого провадиться певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або який використовується у його провадженні (може співпадати із місцезнаходженням суб’єкта господарювання);

 1. 33.

16) надання ліцензії - надання (видача) суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом запису про прийняття органом ліцензування рішення про надання ліцензії до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців і, за заявою здобувача ліцензії, надання органом ліцензування ліцензії на паперовому носії;

 1. 34.

17) неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов - не забезпечення ліцензіатом у встановленому ліцензійними умовами порядку наявності відповідної матеріально-технічної бази та (або) кількості штатних працівників визначеної кваліфікації за певними посадами, до рівня, що встановлені ліцензійними умовами;

-8-Н.д.Гуляєв В.О. (Реєстр.картка №140)

У частині 1 статті 1 пункт 17 речення: «та (або) кількості штатних працівників визначеної кваліфікації за певними посадами» замінити реченням наступного змісту: «технологічних та (або) кваліфікаційних вимог до рівня, що встановлені ліцензійними умовами».Відхилено 1. 35.

18) орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган для ліцензування видів господарської діяльності;

-9- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

У пункті вісімнадцятому частини першої статті 1 після знака і слова «- орган» додати слово «державної».


7) орган ліцензування - орган державної виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган для ліцензування видів господарської діяльності;
 1. 38.

19) підтвердні документи - перелік документів, які здобувач ліцензії має подати разом із заявою про надання ліцензії для її одержання;

 1. 40.

20) плата за надання ліцензії - разовий платіж, що вноситься суб’єктом господарювання за надання йому ліцензії до бюджет України відповідного рівня після прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інше не встановлено законом;

 1. 41.

21) повторне порушення ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом протягом двох років з дати видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча-б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо яких видавалось таке розпорядження.

-10-Н.д.Денисенко А.П. (Реєстраційна картка №173)

Пункт 21 статті 1 - виключити.
Відхилено 1. 44.

2. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених Господарським кодексом України та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".


-11- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Частину другу статті 1 виключити.Враховано 1. 45.

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, встановлює уніфікований порядок ліцензування видів господарської діяльності, визначає порядок нагляду і контролю у сфері ліцензування та відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.-12- Н.д.Дубінін О.І. (Реєстр.картка №30)

Назву статті 2 частину першу і другу статті 2 викласти у наступній редакції:

«Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.

Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після одержання ним ліцензії.

2. Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері ліцензування видів господарської діяльності.».Враховано частково


Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.


-13- Н.д.Кужель О.В. (Реєстраційна картка №349)

Статтю 2 викласти у наступній редакції:

«1. Сфера дії цього закону не розповсюджується на ліцензування банківської діяльності і діяльності у галузі телебачення і радіомовлення.

2. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, після одержання ним ліцензії.

3. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:

центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;

Рада міністрів Автономної Республіці Крим - провадиться на території Автономної Республіки Крим;

місцевий орган виконавчої влади - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.».Каталог: attachments -> article
article -> Вступ Література кінця XIX
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакон «Про лікарські засоби»
Порівняльна таблиця проекту Закону про лікарські засоби №2162-д
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Директиви Європейського Парламенту та Ради єс 001/83/ес від 06. 10. 2001 (із змінаи), 2004/24/ес від 31. 03. 2004 та Постанови Комісії...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України "Про статус депутатів місцевих рад"
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconПрограма державного екзамену орієнтовні питання та практичні завдання
Державною екзаменаційною комісією у відповідності до Закону України «Про вишу освіту», Закону України "Про дошкільну освіту", «Положення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЗакону України «Про очищення влади»
На підставі частини першої статті закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), пункту постанови Кабінету Міністрів України...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconДо проекту Закону України Про внесення змін до деяких законів України
Проведення в залі судового засідання фото- І кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності iconЛіс це душа всієї планети, живий скарб нашої землі
Мета: збагатити знання учнів про дерева; викликати інтерес до світу деревних культур, розширити кругозір про економічну цінність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка