Пояснювальна записка дана методична розробка складенаСкачати 404,2 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2018
Розмір404,2 Kb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана методична розробка складена відповідно до Робочої навчальної програми для студентів ВНЗ І-ІІ р. а. за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура, галузі знань 18 Виробництво та технології, за освітньо-професійною програмою «Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» із кваліфікацією «технік промислового рибальства» денної форми навчання з дисципліни «Українська література» та відповідає вимогам навчальної програми Міністерства освіти і науки України від 2013 р. зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14.07.2016 № 826.

Мета даного заняття – узагальнити досвід використання IT-технологій під час проведення лекційних занять з української літератури, що сприяє активізації розумової діяльності студентів.

Основними цілями даного заняття є:

- зробити загальний огляд життєвого і творчого шляху В. Стефаника;

- розкрити новаторство письменника;- показати тематичну різноманітність творчості В. Стефаника;

- прокоментувати зміст новели «Камінний хрест» як модерністського твору;

- зясувати історичну основу та сюжетно-композиційні особливості твору;

- визначити художні засоби новели;

- пояснити емоційну загостреність зображуваного;

- охарактеризувати образи головних героїв та багатозначність символічних образів (хреста, горба, прізвища головного героя);

- прокоментувати слова Максима Горького про особливості стилю В. Стефаника: «Як коротко, сильно і страшно пише ця людина»;

- виховувати почуття патріотизму, терпіння, терпимості і співчуття;

- вселяти в юні душі віру у краще майбутнє держави, прагнення до самовдосконалення;

- розвивати навички аналізу прозового твору, вміння характеризувати образи в творі;

- вдосконалювати навички спостереження над текстом, висловлення своєї думки про прочитане.

Методична розробка містить наступні складові:

1. Пояснювальна записка

2. Інструкційна картка до проведення лекційного заняття

3. План-конспект лекційного заняття

4. Додатки:

- зведена таблиця-біографія письменника;

- паспорт твору;

- робочий лист студента до заняття;

- словник діалектних слів;

- портрет письменника;

- епіграфи до заняття;

- ілюстрації до твору;

- художній фільм «Камінний хрест» (епізоди);

- навчальні відеосюжети;

- матеріал презентації, виконаний в комп'ютерній програмі PowerPoint.

Метою проведення даного заняття є формування соціальної компетентності (розвиток комунікативних якостей, здатності розв’язувати проблеми, формувати світоглядні ціннісні орієнтири), мотиваційної компетентності (розвиток здатності до навчання, самостійності мислення), функціональної компетентності (уміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті). Для сприяння   подальшому розвитку вмінь застосовуються IT-технології.

Тема даного заняття допомагає студентам отримати додаткову інформацію, систематизувати знання з української літератури. Тема лекції «Василь Стефаник. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції.» пов'язана з майбутньою професійною діяльністю та сприяє формуванню у студентів загальних компетенцій та умінь відповідно освітньо-професійній програмі підготовки «молодшого спеціаліста»:

Тема даного заняття актуальна і для розвитку навичок аналізу прозового твору, вміння характеризувати образи в творі, для вдосконалення навичок спостереження над текстом, висловлення своєї думки про прочитане.

Під час викладу матеріалу використовується візуалізація навчального матеріалу за допомогою презентації, художнього фільму «Камінний хрест» (епізоди), навчальних відеосюжетів. Студенти користуються опорними конспектами та роздатковими матеріалами. Різні види діяльності дозволяють урізноманітнити заняття.

Дане заняття є оглядовою лекцією з елементами бесіди. Тому особливу увагу в даній методичній розробці направлено на роботу з текстом та складання паспорту твору. Спочатку робиться загальний огляд життєвого і творчого шляху В. Стефаника, розкривається його новаторство як письменника-модерніста, показується тематична різноманітність творчості. Проблемні питання щодо твору обговорюються у вигляді бесіди. Після цього студенти працюють індивідуально для узагальнення та систематизації вивченого матеріалу за індивідуальними робочими листами. Це дозволяє за короткий проміжок часу об’єктивно оцінити знання та розуміння всієї інформації, що містить заняття. Під час роботи над завданнями студенти мають право користуватися текстом твору. Результати самооцінки студентів відображено в оціночному листі, в якому визначено критерії оцінювання.

Заняття завершується підведенням підсумків заняття та поясненням домашнього завдання (написати твір-мініатюру на тему: «Емігрант – зрадник чи патріот».).Інструкційна картка до проведення лекційного заняття

з дисципліни «Українська література»

15 (2 год.)Тема заняття: Василь Стефаник. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції.http://www.kursak.com/wp-content/uploads/stefanyk.jpg

Мета проведення заняття:

Освітня: Зробити загальний огляд життєвого і творчого шляху В. Стефаника. Розкрити новаторство письменника. Показати тематичну різноманітність творчості В. Стефаника. Прокоментувати зміст новели «Камінний хрест» як модерністського твору. Зясувати історичну основу та сюжетно-композиційні особливості твору. Визначити художні засоби новели. Пояснити емоційну загостреність зображуваного. Охарактеризувати образи головних героїв та багатозначність символічних образів (хреста, горба, прізвища головного героя). Прокоментувати слова Максима Горького про особливості стилю В. Стефаника: «Як коротко, сильно і страшно пише ця людина».

Виховна: Виховувати почуття патріотизму, терпіння, терпимості і співчуття. Вселяти в юні душі віру у краще майбутнє держави, прагнення до самовдосконалення.

Розвивальна: Розвивати навички аналізу прозового твору, вміння характеризувати образи в творі. Вдосконалювати навички спостереження над текстом, висловлення своєї думки про прочитане.

Міждисциплінарні зв’язки:

забезпечуючі: історія України, світова література, українська мова

забезпечувані: філософія, економіка, соціологія

Вид лекції: оглядова з елементами бесіди

Навчально-методичне забезпечення заняття:

Наочність: виставка книжок художньої літератури, портрет В.Стефаника, ілюстрації до твору, епіграфи до заняття, художній фільм «Камінний хрест» (епізоди), презентація, навчальні відеосюжети, словник діалектних слів, опорні конспекти, робочий лист студента до заняття

Технічні засоби навчання: комп’ютер, мультимедійна система

Рекомендована література:

основна:

1. Українська література: Підручн. для 10 кл. / За заг.ред. Г.Ф.Семенюка. – К., 2010. – 416 с. – с.253-276.

2. Українська література. 10 клас. Хрестоматія. / Під ред. Єременко О.В. – Х., 2017. – 736 с. – с.517-534.

допоміжна:

1. Гаєвська Л. Василь Стефаник. Поетика стилю // Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1987.

2. Гладкий В. Стефаник перекладає // Слово і час. – 1991. – № 5.

3. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. – Львів, 1999.

4. Євшан М. Василь Стефаник // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – К., 1998.

5. Єфремов С. Стефаник і його школа // Історія українського письменства. – К., 1995.

6. Козій Д. Стефаникова людина в межових ситуаціях // Сучасність. – 1972. – № 10.

7. Корбутяк Д. Секрети творчості Василя Стефаника // Сучасність. – 1971. – № 7–8.

8. Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника антивоєнного циклу // Дивослово. – 1995. – № 5–6.

9. Музичка М. Штрихи до біографії В. Стефаника // Дивослово. – 1995. – № 5–6.

10. Стефаник Ю. Трагедія і тріумф роду Стефаників // Сучасність. – 1971. – № 6.

11. Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово. – 2003. – № 2.

12. Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника. – Мюнхен, 1989.

13. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики. – К., 1994.


Епіграфи до заняття:

Як коротко, сильно і страшно пише ця людина.

Максим Горький


Може мені на чужині

Жити легше буде,

Як іноді в Україні

Згадувати будуть.

Т.Шевченко


Можна все на світі вибирати, синку,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

В.Симоненко


Він писав тяжко і страшно, ніби витесував потужною рукою пам’ятник своєму народу.

О.Кобилянська


Чую їх біль, всі інші нитки, що рвуться між серцем емігранта і селом його.

(Із листа В.Стефаника до О.Кобилянської)


Хід заняття:
1. Організаційна частина заняття – 15 хв.

відмітка в журналі відсутніх;

перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії, обладнання
1.1. Повідомлення теми, мети заняття

Сьогодні ми звернемося до творчості Василя Стефаника: Стефаника-новеліста, Стефаника-майстра. Адже саме про нього Максим Горький сказав: «Як коротко, сильно і страшно пише ця людина». Ці слова будуть епіграфом (№1) нашого заняття і ми розкриємо їх зміст протягом заняття. Запишіть у зошити тему лекції «Василь Стефаник. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції.».

Ми зробимо загальний огляд життєвого і творчого шляху В. Стефаника, розкриємо тематичну різноманітність творчості В. Стефаника, проаналізуємо зміст новели «Камінний хрест» як модерністського твору, з’ясуємо історичну основу та сюжетно-композиційні особливості твору, визначимо художні засоби новели, пояснимо емоційну загостреність зображуваного, охарактеризуємо образи головних героїв та багатозначність символічних образів. Крім того знайдемо художні деталі та визначимо їх роль у розкритті внутрішнього стану героїв, поповнимо знання про жанр новели. А також ви дасте відповідь на проблемне запитання: «У чому полягає суть художньої деталі в новелі «Камінний хрест»?» Досліджуючи текст, ми маємо зробити висновок: що штовхає людей в еміграцію?
1.2. Актуалізація опорних знань студентів
1.2.1. З історії України: причини еміграції українців на рубежі ХІХ-ХХ століть

Після революції 1848 року Галичина, Буковина та Закарпаття були найбіднішими в Європі. Ці землі залишалися внутрішньою колонією Австрійської імперії. Вони були аграрними з незначним нагромадженням капіталу. Промисловість, торгівля були слабо розвиненими. Ці землі залишалися ринком збуту промислових товарів і сировинним додатком промислово розвиненої метрополії – Австро-Угорщини. У цей час ще більше посилилося панування іноземного капіталу, яке стало гальмом розвитку промисловості.

На початку ХХ ст. на західноукраїнських землях збереглися феодально-кріпосницькі пережитки, здольщина, відробітки на користь поміщика за користування пасовищем, водопоєм, лісом. У Галичині панівне становище посідали польські поміщики.

Поглибилося розшарування селянства, де 5% становили куркулі. Бідняки розорювалися, а куркулі скуповували за безцінь їх землю. Малоземельні селяни орендували землю у багатіїв, що стало найпоширенішою формою експлуатації на Західній Україні. Розорені селяни, не знайшовши роботу у містах, вирушали на заробітки в Чехію, Угорщину чи взагалі за межі Австро-Угорщини.

Західноукраїнського селянина знала вся Європа. Селяни працювали у Франції, Бельгії. На початку ХХ століття почалася еміграція українського населення в Америку. Причинами такого явища стало безземелля та малоземелля, безробіття, нестерпні податки, хронічне голодування. Уряди США, Канади, Бразилії заохочували масове переселення з-за кордону. Закарпатці першими розпочали еміграцію до США ще у 70-х роках ХІХ століття. На кінець ХІХ століття українська громада в США нараховувала 200 тисяч чоловік, українська громада Канади – 24 тисячі. Протягом 1890 – 1910 рр. тільки з Галичини виїхало 300 тисяч українців.

Отже, еміграція (лат. emigratio — «виселення», «переселення») — вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей, переселення зі своєї батьківщини, країни, де вони народилися і виросли в інші країни з економічних, політичних, релігійних причин.В історії української еміграції визначають чотири хвилі переселенського руху.

 • Перша хвиля (кінець XIX століття — початок Першої світової війни). Емігрували до США, Бразилії, Канади, Аргентини, Австралії, Нової Зеландії. Причини еміграції: економічні, соціальні, політичні.

 • Друга хвиля (період між Першою і Другою світовими війнами). Зумовлена поєднанням соціально-економічних та політичних причин.

 • Третя хвиля (кінець Другої світової війни). Викликана політичними мотивами.

 • Четверта хвиля — так звана «заробітчанська» (з 1990 років). Причини — економічна скрута перехідного періоду в Україні.


1.2.2. Поняття модернізму. Його визначальні риси. Основні напрями

Модернізм - загальна назва літературних напрямів та шкіл XX ст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість. Модерністські напрями виникли як заперечення натуралістичної практики в художній царині, обґрунтованої філософією позитивізму. Модерністи, на відміну від раціоналізму попередників, на перше місце ставили творчу інтуїцію, втаємничення у сутність буття, що лежить поза межами свідомості і пізнання, тобто не може бути пізнаною. Вищим знанням проголошувалася не наука, а поезія, зважаючи на її феноменальну здатність одуховнювати світ, проникати в найінтимніші глибини буття. Модерністи свідомо роблять свою творчість антидемократичною, елітарною. 

Визначальні риси модернізму:

- новизна та антитрадиціоналізм (хоча модерністи ніколи не поривають із літературною традицією цілком);

 - у творах затверджується перевага форми над змістом; 

- заперечення матеріалістичного детермінізму, визнання інтуїтивного поруч із логічним шляхом пізнання; 

 - індивідуалізм, зосередження на «Я» автора, героя, читача; 

- психологізм, пильна увага до позасвідомих сфер психіки, до внутрішньої боротьби роздвоєного людського «Я»; 

 - широко використовуються такі художні прийоми, як «потік свідомості» та монтаж, що прийшов у літературу з кіномистецтва;

- використання символу як засобу пізнання і відтворення світу; 

- ліризм (навіть у прозі, драматургії, публіцистиці); 

- естетизм. 

Окремі напрями модерністської літератури сьогодні стали класикою. Серед найвизначніших — імпресіонізм, неоромантизм, символізм, імажинізм, футуризм, акмеїзм, експресіонізм, сюрреалізм, «театр абсурду», дадаїзм, «новий роман» тощо.

Детальніше про експресіонізм (ТЛ)

Експресіонізм (від франц. expression – вираження, виразність) – літературно-мистецький напрям, для якого характерні посилена увага до внутрішнього світу людини, наголошення на авторському світосприйнятті, нервова збудженість та фрагментарність оповіді, застосування символів, гротеску, поєднання протилежного тощо.

До найвизначніших експресіоністів належали художники: голландець Ван Гог, французи Поль Сезанн, Поль Гоген, німецький композитор Ріхард Штраус, австрійський письменник Франц Кафка.vangog_small.jpgsezanne_portret.jpg186.jpg200px-max_liebermann_bildnis_richard_strauss.jpg220px-kafka_portrait.jpg


1.3. Мотивація навчальної діяльності

Після загального огляду життєвого і творчого шляху В. Стефаника ми проаналізуємо головну проблему, яку порушено в новелі «Камінний хрест» - проблему еміграції селян, вічну проблему екології буття.

Епіграфом (№2) до нашого заняття також послужать слова великого Кобзаря, який майже все своє життя провів на чужині, але завжди марив рідною землею:

Може мені на чужині

Жити легше буде,

Як іноді в в Україні

Згадувати будуть.

І, як відповідь і відгомін через століття, - мудра порада В.Симоненка, величного у своєму слові-істині (епіграф №3):Можна все на світі вибирати, синку,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

У Альберта Камю є поезія «Привид хрестів», у якій ідеться про те, як один чоловік роздумував над своєю важкою долею. Одного разу йому наснився сон, що опинився він посеред дивовижної галявини, де було багато хрестів. І тут підходить до нього Господь і каже: «Ти хотів легкого хреста, он – бачиш, скільки їх, іди і вибери один по своїй ноші.». Ходив чоловік, придивлявся до них, бачив дивовижної краси хрести золоті і срібні, але жоден з них не підходив йому. І раптом трапився йому маленький дерев’яний. Зрадів чоловік, бо якраз по ньому був цей хрест. А коли добре придивився, то побачив там своє ім’я.

Отже, кожен у цьому житті несе свій хрест. Велетням духу роковано впродовж усього свого життя нести хрест вселюдської муки. Стефаників хрест аж почорнів з розпуки, бо пустив він свою душу в душу народу. І людський біль цідився крізь його серце і ранив до крові, застерігаючи: «Не пиши так, бо вмреш». Він писав тяжко і страшно, ніби витесував потужною рукою пам’ятник своєму народу. А з його роз’ятреної душі сочилася, темна, як кров, поезія болю, котру навіть хотів би забути, та не годен.

«Волів би-м дохтором стати й від смерті людей рятувати, ніж всі людські муки на папір згортати й серцем народним голосити, знаючи, що ліку й ради на це нема», - плакав Василь над домовиною свого батька.

Нашу лекцію можна назвати ще лекцією історичної правди, бо В.Стефаник у своїх творах «дбав про правдивість кожної деталі». Він писав тяжко і страшно, ніби витесував потужною рукою пам’ятник своєму народу (за О.Кобилянською) (епіграф №4).

Вдома ви читали твір «Камінний хрест» і сьогодні ми з’ясуємо історичну основу твору, його жанр, а також дослідимо психологію образу головного героя.

Для роботи нам потрібні будуть презентація біографії письменника на комп’ютері, тексти твору «Камінний хрест», епізоди з художнього фільму «Камінний хрест», навчальні відеосюжети, словничок діалектних слів, який допоможе самостійно з’ясувати значення деяких слів, опорні конспекти, контрольні картки та ваші оціночні листи.
2. Усвідомлення нових знань (вивчення нового матеріалу) – 45 хв.
Вступне слово викладача

Василь Стефаник — неперевершений майстер соціально-психологічної новели. Ця істина міцно утвердилася в нашому літературознавстві.

Менше знаємо про нього як про людину. А така інформація теж важлива для глибшого розуміння творчості письменника, для проникнення в таємниці його майстерності. Цікавим видається спогад Василя Костащука, який добре знав Стефаника: «Гарна класична будова тіла, приємні риси обличчя та благородні рухи творили з нього непересічний тип чоловічої краси. Був незрівнянним психологом. Інтуїція, якою володів, давала змогу йому відкривати найтаємніші думки й бажання свого співбесідника, вбирав у слова те, що інші лише відчували, але назвати того не могли. Коли говорив, всміхався якоюсь дивною усмішкою: то дивився з-під брів, то в очі глядів, ніби зазирав у душу. А як оповідав про щось гірке, то чоло морщив і хмурився; тоді здавалося, що от-от з буйної чуприни вилетить іскра і запалить світ».

Оце вміння спостерігати і глибоко переживати бачене й почуте надало новелам письменника того болю, що гримів, як музика Бетховена. А уривчаста, нервова фраза зближує його творчість з експресіонізмом – літературно-мистецьким напрямом, що розвивався в перші десятиріччя XX ст.


2.1. План лекції та її хронометраж:

1. Життєвий та творчий шлях Василя Стефаника.

2. Новаторство творів Василя Стефаника.

3. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції:

3.1. Історична основа новели «Камінний хрест».

3.2. Сюжетно-композиційні особливості твору.

3.3. Образи головних героїв.

3.4. Багатозначність символічних образів.

3.5. Художні засоби виразності в новелі.
3. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

Слово викладача:

А тепер давайте перевіримо, як ви засвоїли матеріал сьогоднішньої лекції. Виконайте наступні завдання, заповнивши контрольні картки, а потім оцініть свою роботу на занятті в оціночних листах (Додаток 4). (Відповіді один студент читає на занятті, інші – проводять взаємоперевірку, заповнють свої оціночні листи).


3.1. Бліц-опитування «Віднови біографію» (5 хв.).

Студенти повинні заповнити пропуски в біографічній довідці письменника (роздавальний матеріал). 1. Василь Стефаник народився ….. року в селі …… на ….. .

 2. Він походив із сім’ї …. .

 3. Освіту здобував у ……, ……, …… .

 4. Мріяв вивчитися на ….. .

 5. Перша його стаття надрукована в журналі……, підписана псевдонімом…… …… .

 6. …… вийшла у Чернівцях перша збірка новел — “…….”, яка принесла Стефаникові загальне визнання.

 7. Створив …. новели.

 8. Найвідоміші з них: …………

 9. …….. року одружився з Ольгою Гаморак.

 10. Мав …… синів.

 11. Помер В. Стефаник у …. році.

 12. Похований у …… поруч із ….. .

Правильна відповідь.

 1. Василь Стефаник народився 1871 року в селі Русові на Станіславщині.

 2. Він походив із сім’ї заможного селянина.

 3. Освіту здобував у початковій школі, гімназії, університеті.

 4. Мріяв вивчитися на лікаря.

 5. Перша його стаття надрукована в журналі «Народ», підписана псевдонімом Василь Семенів.

 6. 1999 року вийшла у Чернівцях перша збірка новел — “Синя книжечка”, яка принесла Стефаникові загальне визнання.

 7. Створив 72 новели.

 8. З них найвідоміші: «Камінний хрест», «Новина», «Катруся», «Синя книжечка», «Мамин синок», «Марія», «Сини».

 9. 1904 року одружився з Ольгою Гаморак.

 10. Мав трьох синів.

 11. Помер В. Стефаник у 1936 році.

 12. Похований у Русові поруч із могилою матері.


3.2. Складання паспорту твору (10 хв.).

Новела «Камінний хрест» http://narodna-osvita.com.ua/uploads/posts/2014-08/1408633852_img.jpg

 1. Історія написання: _________________________________________ ___________________________________________________________________

 2. Рік створення: ______

 3. Напрям: _____________________________________________________

 4. Літературний рід: ________

 5. Жанр: _______________________________________________________


 6. Каталог: doc -> files -> news -> 584 -> 58446
  news -> Я це хтось інший…
  news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
  news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
  news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
  news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
  news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
  news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
  584 -> Мусієнко Н. Д., викладач зарубіжної літератури Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради Білоцерківський


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Пояснювальна записка дана методична розробка складена iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»

Пояснювальна записка дана методична розробка складена iconТорезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька методична розробка
Методична розробка відкритого заняття з предмету "Світова література". Підготувала Журба Н. М. викладач вищої категорії Торезького...
Пояснювальна записка дана методична розробка складена iconО. С. Єгорова Методична розробка уроку
Методична: формувати професійні компетентності шляхом впровадження технології продуктивного навчання
Пояснювальна записка дана методична розробка складена iconМетодична розробка 2014 Методична мета
Мовчан Р. В. Українська література. Підручник. 11 клас. Київ, 1999. с. 369 – 386
Пояснювальна записка дана методична розробка складена iconМетодична розробка заняття «Уживання І правопис іншомовних слів» з дисципліни «Українська мова»
Методична розробка заняття з дисципліни «Української мова». Підготувала Солов’єнко О. Ф. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст...
Пояснювальна записка дана методична розробка складена iconПояснювальна записка Вивчення української літератури за новою програмою містить рубрику «Література рідного краю», на яку
«Література рідного краю», на яку відводиться чотири години, що їх вчитель упродовж року має розподілити самостійно. Дана програма...
Пояснювальна записка дана методична розробка складена iconПрограма з філософії для вступу в аспірантуру луцьк 2016 Пояснювальна записка
Програма філософської підготовки для вступу в аспірантуру складена з метою удосконалення підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних...
Пояснювальна записка дана методична розробка складена iconНауково-методична розробка концерт ліста в києвіБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка