Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимогСторінка1/17
Дата конвертації04.05.2017
Розмір2,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

20. «Настає час вибору» програма факультативного курсу
Укладачі:
Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького НВК №78,
Свірчкова Наталія Вікторівна практичний психолог Донецького ліцею №30 .Пояснювальна записка

Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів і сучасних соціальних вимог.

З позиції сучасних вимог, метою освіти є формування життєво компетентної (соціально адаптованої) особистості, самостійної в різних сферах життєдіяльності, у тому числі і професійно - трудовій.

Це обумовлено динамікою розвитку сучасного виробництва, підвищенням вимог до працівника, новим формам господарювання, що визначає необхідність більш ефективного використання потенційних можливостей людини. У зв'язку з цим підсилюється значення професійної орієнтації учнів, що повинна бути спрямована на розвиток інтересів і здібностей, на вибір професії відповідно до індивідуальних особливостей особистості, а також на підготовку до самостійного життя.

Професійна орієнтація - як науково-практична система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення - повинна бути включена в цілісну систему шкільної навчально-виховної роботи з учнівською молоддю і не як тимчасова міра, а як органічна і «вічна» частина навчально-виховного процесу в школах і навчальних закладах нового типу, що готують своїх випускників до майбутнього життя.

У зв'язку з цим з'явилася потреба ввести факультативного курс «Настає час вибору», який можна використовувати як спецкурс, курс по-виборові або у формі факультативних занять.

В основу розробки програми покладена програма курсу, рекомендована Міністерством освіти і науки України «Основи вибору професії».Мета курсу: підготовка учнів до самостійного вибору майбутньої професії, забезпечення обсягом систематизованих профінформаційних знань, необхідних для ухвалення правильного рішення в професійному самовизначенні.

Завдання курсу:

 • ознайомити учнів зі змістом і структурою світу професій, сучасними вимогами соціального середовища до фахівців на ринку праці;

 • створити умови для пізнання школярами самих себе, своїх індивідуальних особливостей, професійних інтересів і схильностей, які необхідно враховувати при виборі майбутньої професії;

 • формувати уміння співвідносити особистісні якості і вимоги до професії або спеціальності;

 • надати інформацію про шляхи оволодіння майбутньою професією і виробити уміння пошуку необхідної інформації для забезпечення ухвалення рішення про удосконалення особистісного професійного плану і перспективи професійного росту;

 • сприяти здійсненню стійкого і цілеспрямованого професійного вибору.

В результаті вивчення даного курсу учні повинні:

 • розширити інформованість про світ професій;

 • володіти інформацією про свої індивідуальні психологічні особливості і ступінь їхньої відповідності вимогам до тієї або іншої професії;

 • сформувати сферу професійних інтересів;

 • підвищити рівень самосвідомості до усвідомленого вибору професії з урахуванням особистісних якостей.

Структура курсу

Програма складається з 35 занять тривалістю 45 хвилин з періодичністю 1 раз у тиждень. Даний курс передбачає роботу з дітьми 8-11 класів. Представлений у програмі курсу матеріал підібраний відповідно до вікових особливостей дітей даного віку. Кількість дітей, що рекомендовано для однієї групи – 8-15 чоловік.

Тематичний план містить наступні розділи:

І. Вступ.

ІІ. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії.

ІІІ. Класифікація професій для інформаційного забезпечення професійного самовизначення учнів.

ІV. Обрана професія в умовах безперервної освіти.

Основні розділи програми спрямовані на пізнання світу професій, самопізнання, розкриття особливостей планування й удосконалення перспектив професійного розвитку.Кожен розділ містить:

 • теоретичний матеріал, що представляє собою інформаційний блок з елементарними психологічними поняттями і термінами;

 • діагностичний матеріал, що припускає вивчення індивідуальних особливостей, професійних схильностей і інтересів, мотиваційної й особистісної сфер;

 • ігровий матеріал, що допомагає учневі більш повно познайомитися і проаналізувати отримані діагностичні результати.

Як додаток до програми розроблено «Робочий зошит для учнів», що відповідає навчальному плану програми.
В процесі викладання курсу використовують різноманітні форми і методи роботи: лекції, розповіді, дискусії, бесіди, ділові, рольові ігри, семінари, зустрічі з представниками професій, практичні роботи.


Навчально-тематичне планування
п/п

Зміст навчального розділу

Практична робота


Кількість

годин

Розділ І. Вступ.

3

1.

Мета і задачі курсу

Вправа «Наміри»

Міні-твір «Професія, що мені подобається»

Розробка правил роботи в групі


1

2.

Етапи розвитку і становлення професійної орієнтації.


Вправа «Чи знаєш ти?»


1

3.

Що таке професія. Успішний вибір професії. Помилки при виборі професії.

Вправа «Скільки існує професій?»

1

Розділ ІІ. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії.

11

4-5

Увага. Пам'ять. Їх вплив на професійну діяльність

Міні-тести для відстеження рівня розвитку уваги і пам'яті.

Увага: «Коректурна проба»,

«Червоно-чорна таблиця»,

«Розміщення чисел»,

Методика Мюнстерберга.

Пам'ять: «Короткочасова слухова і зорова пам'ять»,

«Пам'ять на образи»


2

6-7.

Мислення і професійні наміри.Тест «Який у вас тип мислення»

Діагностика мислення:

«Виключення понять», «Виявлення загальних понять», «Складні аналогії», «Логічні закономірності»


2

8.


Здібності. Їх вплив на обрану професію.


Вправа «Якими здібностями ти володієш»

1

9-10.

Темперамент і характер. Їх облік при професійному виборі

Опитувальник Айзенка

Тест Вартегга «Намалюємо свій характер»

Вправа «Пізнай себе»


2п/п

Зміст навчального розділу

Практична робота


Кількість

годин

11.

Самооцінка. Роль самооцінки у свідомому професійному визначенні

Міні-тест «20 «Я»

Вправа «Перелік моїх якостей»

Тест «Дослідження самооцінки»

Вправа «Співвідношення»1

12.

Мотиви у професійному визначенні


Вивчення мотивації досягнення успіху і уникнення невдач

1

13-14

Інтереси і схильності у професійному самовизначенні

«Карта інтересів»

«Методика прояву професійних схильностей» Йовайши

Вправа «Розберемося у своїх схильностях, інтересах, здібностях».


2

Розділ ІІІ. Класифікація професій для інформаційного забезпечення професійного самовизначення учнів.


17

15-17

Типи професій (предмет праці)


«Диференціально-діагностичний опитувальник» Є.О.Клімов

Вправа “Як вибирати професію”

Вправа «Світ професій і професійні вимоги»

Вправа «Людина і професія»3

18-19

Класи професій (за метою праці)


Методика визначення професійного типу особистості Д. Голланда

2

20

Відділи професій (засоби, знаряддя праці)

Вправа «Знаряддя праці»

1

21

Групи професій (умови праці)


Вправа «Умови праці»

Вправа «Загадка семи мудреців»1

22-24

План первинного професійного вибору

Активізуюча методика «Будь готовий!»

Анкета «Сім кроків до зваженого рішення»

Анкета «СІН» (Спрямованість. Інтереси. Наміри.)


3п/п

Зміст навчального розділу

Практична робота


Кількість

годин

25

Формула професії


Вправа «Моя майбутня професія»

1

26-27

Професіограма – важливе джерело інформації про професії

Складання професіограми цікавлячої професії.

2


28

Стан здоров'я людини. Здоров'я і обрана професія
1

29

Професійна придатність до професії і шляхи її визначення
1

30-31

Ділова гра «Перспектива»

2

Розділ IV. Обрана професія в умовах безперервного навчання.


4

32

Вибираємо місце навчання.

Сім кроків до ухвалення рішення

1

33-34

Професійна адаптація як завершальний етап професійного самовизначення особистості

Вправа «Асоціації»

Вправа «Ділові якості успішної людини»

Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса і Р.Деймонда


2

35

Підсумкове заняття

Гра «Зоряна карта мого життя»

1


Каталог: img -> zstored -> files
files -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Проект змін до програми Робоча група
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
files -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
files -> Факультетів
files -> Літературне читання
files -> Наказ №653 Про затвердження рішень


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог iconПояснювальна записка предмет «Українська література»
України, досягнення належного рівня сформованості вміння прилучатися через художню літературу до фундаментальних цінностей, культури,...
Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог iconПояснювальна записка морально-духовне становлення дітей, їх підготовка до активної, творчої, соціально значущої, сповненої особистісного смислу життєдіяльності є найважливішою складовою розвитку суспільства та держави
Конвенції ООН про права дитини. Закладена в них методологія виховання надає пріоритет розвиненій особистості, її життєвому й професійному...
Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог iconВикористання сучасних освітніх технологій: Використання сучасних освітніх технологій
Участь у семінарах, методоб’єднаннях дає можливість не лише познайомитись з роботою своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися...
Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог iconЛекція 15 Тема: Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка План Життя й педагогічна діяльність А. С. Макаренка
Сухорський С. Ставлення сучасників А. Макаренка до його соціально-педагогічного експерименту // Рідна школа, 1994. №5
Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог iconРозділ Загальна характеристика жанрів сучасної преси 9
Оптимальне засвоєння цієї інформації в період нових соціально-економічних відносин передбачає значне зростання ефективності впливу...
Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог iconШифр моє майбутнє “Формування життєвої компетентності молодших школярів” зміс т вступ
Розділ формування життєвої компетентності молодших школярів як соціально-педагогічна проблема


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка