При мзс україниСкачати 111,26 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір111,26 Kb.
ТипПрограма

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ПРИ МЗС УКРАЇНИ

Кафедра дипломатичної та

консульської служби

DIPLOMATISCHE AKADEMIE

DER UKRAINE

Lehrstuhl für diplomatischen und konsularischen Dienst
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра історії для гуманітарних факультетів

NATIONALE TARAS-SCHEWTSCHENKO-UNIVERSITÄT KIEW

Lehrstuhl für Geschichte für humanitäre Fakultäten
АВСТРІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОРУМ у КИЄВІ

ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM KIEW

Програма


Міжнародної науково-практичної конференції

УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКІ ЧИТАННЯ”

(Київ, 26 червня 2014 року)

Programm


der internationalen wissenschaftlichen Tagung

UKRAINISCH-ÖSTERREICHISCHE LESUNGEN”

(Kiew, am 26. Juni 2014)

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ПРИ МЗС УКРАЇНИ

Кафедра дипломатичної та консульської служби

DIPLOMATISCHE AKADEMIE DER UKRAINE

Lehrstuhl für diplomatischen und konsularischen Dienst
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Кафедра історії для гуманітарних факультетів

KIEWER TARAS SCHEWTSCHENKO-NATIONALUNIVERSITÄT

Lehrstuhl für Geschichte für humanitäre Fakultäten
АВСТРІЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОРУМ У КИЄВІ

ÖSTERREICHISCHES KULTURFORUM KIEW

Програма


Міжнародної науково-практичної конференції

УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКІ ЧИТАННЯ”


Programm


der internationalen wissenschaftlichen Tagung

UKRAINISCH-ÖSTERREICHISCHE LESUNGEN”
Київ – 2014
Kiew – 2014

26 червня 2014 року

9.00 – 09.30 Реєстрація учасників (ауд. 212)


09.30 – 09.45 Вітальне слово (ауд. 212)
КУЛІНИЧ Миколи Андрійовича, к. і. н., проф., Ректор Дипломатичної академії України при МЗС України
Вольф-Дітріх ХАЙМ, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Австрія в Україні
09.45 –13.00 Наукові доповіді: I сесія (ауд. 212)
13.00 – 13.30 Кава-брейк (мала зала Дипакадемії)
13.30 – 16.00 – Наукові доповіді: II сесія (ауд. 212)
16.00 – 16.30 Підведення підсумків і закриття конференції
16.30 – 18.00 Інтеграційна зустріч

26. Juni 2014

9.00 – 09.30 Registrierung der Teilnehmer (Z. 212)


09.30 – 09.45 Begrüßungswort (Z. 212)
Mykola KULINITSCH, Prof., Dr., Rektor der Diplomatischen Akademie der Ukraine
Wolf Dietrich HEIM, Mag., Botschafter der Republik Österreich in der Ukraine
09.45 –13.00 Wissenschaftliche Beiträge: I. Session (Z. 212)
13.00 – 13.30 Kaffepause (der kleine Saal der Dipakademie)
13.30 – 16.00 – Wissenschaftliche Beiträge: II. Session (Z. 212)
16.00 – 16.30 Schlussfolgerungen und Schluss der Tagung
16.30 – 18.00 Integrationsbegegnungen

Регламент роботи:


доповіді до 15 хвилин

обговорення до 10 хвилин

Reglement:
Beiträge bis 15 Min.

Besprechung bis 10 Min.Наукові доповіді: I сесія
Модератор: д. і. н., проф. ЖАЛОБА Ігор Володимирович

СКОРЕЙКО Ганна Михайлівна, к. і. н., доцент кафедри історії Україні Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

ШПАКОВСЬКИ Любов Володимирівна, к. і. н., доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України

(Терезіансько-йосифінські реформи в Галичині: між модернізацією та колоніалізмом)ТАТАРЕНКО Наталя Олексіївна, к.е.н., проф., проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України

(Ідеї австрійського камералізму як основа європейського державотворення у ХІХ–ХХ ст.)ЖАЛОБА Ігор Володимирович, д. і. н., проф., завідувач кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України

(Торгові інтереси Габсбурзької монархії на Чорному морі у 50–70-х роках ХІХ ст. (за звітами австрійських консульських установ)

КУПЧИК Яна Іванівна, к. і. н., старший лаборант кафедри історії філософії

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(Австрійський пивовар “Жигулівського” з Галичини: про Альфреда Йозеф Марію Ріхтер фон Вакано)

ТРОЯН Сергій Станіславович, д.і.н., проф., завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України

(Український контекст австрійських планів “Серединної Європи” (початок ХХ ст.)

Форст-Батталья Якуб, д-р., Посланник, Директор Австрійського Культурного Форуму у Києві (Відень)

(Австрія – Перша Республіка: внутрішня і зовнішня політика 1918–1938. Від Габсбурга до Гітлера)


ПОПИК Сергій Дмитрович, к. і. н., доцент кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України

(Постійний нейтралітет Австрії: досвід для регіону та України)

ПАПЕНКО Наталія Степанівна, к. і. н., доцент кафедри нової та

новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(Австрія у Європейському Союзі)

ЦІВАТИЙ Вячеслав Григорович, к. і. н., доц., Перший проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Дипломатичної академії України при МЗС України(Модель дипломатії Австрійської Республіки: традиційність і новаційність (погляд з України))

Наукові доповіді: II сесія
Модератор: к. і. н., доц. КУПЧИК Олег Романович

ІДЗЬО Віктор Святославович, д. і. н., проф., ректор, завідувач кафедри українознавства Українського державного університету в Москві

(Політичні взаємовідносини Русі-України з Австрійським герцогством

в середині ХІІІ століття)

ВЕРБОВИЙ Олексій Вікторович, к. і .н., доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів, заступник декана історичного факультету з виховної роботи Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

(Україна в планах Австро-Угорської імперії напередодні та в роки Першої світової війни)

БЕТЛІЙ Олена В’ячеславівна, к. і. н., доцент кафедри історії НаУКМА, директор Центру польських та європейських студій

(“Хай живе Австрія, Геть Росію”. Справа про мітинг у Києві 1914 року)

ТЕРЕЩЕНКО Юрій Іларіонович, д. і. н., проф., завідувач кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного університету

(Вільгельм Габсбург – учасник українського національно-визвольного руху)
ГАЙ-НИЖНИК Павло Павлович, д. і. н., провідний науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту українознавства і всесвітньої історії

(Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917–1918 рр.))

ДАЦКІВ Ігор Богданович, д. і. н., професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету

(Зовнішньоекономічні відносини України з Німеччиною та Австро- Угорщиною 1918 року)

ПИВОВАР Сергій Федорович, к. і. н., професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 р.))

КУПЧИК Олег Романович, к. і. н., доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Австрійською республікою в 1921 р.)
ОСТАШКО Тетяна Сергіївна, к. і. н., провідний науковий співробітник відділу історії української революції (1917–1921 рр.) Інституту історії України НАН України

(Ідеологічні центри українського монархічного руху в Австрії)


Wissenschaftliche Beiträge: I. Session
Moderator: Prof., Dr., Ihor Zhaloba

Hanna SKOREJKO, Doz., Dr., Lehrstuhl für Geschichte der Ukraine, Nationale Jurij-Fedkowytsch-Universität Czernowitz

Lubov SPAKOVSKY, Doz., Dr., Lehrstuhl für diplomatischen und konsularischen Dienst, Diplomatische Akademie der Ukraine

(Die theresianisch-josephinische Reformen in Galizien: zwischen der Modernisierung und dem Kolonialismus)

Natalja TATARENKO, Prof., Dr., Vize-Rektorin für wissenschaftliche Arbeit und Internationale Beziehungen, Leiterin des Lehrstuhls für Internationale Wirtschaft und Wirtschaftsdiplomatie, Diplomatische Akademie der Ukraine

(Ideen des österreichischen Kameralismus als Grundlage für europäische Staatsbildung im 19.-20. Jh.)

Ihor ZHALOBA, Prof., Dr., Leiter des Lehrstuhls für diplomatischen und konsularischen Dienst, Diplomatische Akademie der Ukraine

(Die Handelsinteressen der Habsburger Monarchie am Schwarzen Meer in 50–70-er Jahren des ХІХ. Jhs. (nach den Berichten der österreichischen Konsuln)

Jana KUPTSCHYK, Dr., Lehrstuhl für Geschichte der Philosophie, Nationale Taras Schewtschenko-Universität Kiew

(Der österreichischer Brauer “Shyhulivske” von Galizien: über Alfred Joseph Maria Richter von Vakano)

Serhij Trojan, Prof., Dr., Leiter des Lehrstuhls für Außenpolitik und Diplomatie, Diplomatische Akademie der Ukraine

(Der ukrainische Kontext der österreichischen Plänen von “Mitteleuropa“ am Anfang des ХХ. Jhs.)

Jacub FORST-BATTAGLIA, Dr., Gesandter, Direktor des Österreichischen Kulturforums Kiew

(Österreich – die Erste Republik, Innen-und Außenpolitik 1918–1938. Von Habsburg bis Hitler)
Serhij POPYK, Doz., Dr., Lehrstuhl für diplomatischen und konsularischen Dienst, Diplomatische Akademie der Ukraine

(Österreichisches Neutralität: eine Erfahrung für die Region und die Ukraine)

Natalja PAPENKO, Doz., Dr., Lehrstuhl für Neue und Moderne Geschichte der Fremdländern, Nationale Taras Schewtschenko-Universität Kiew(Österreich in der EU)

Vjatscheslav TSIVATYJ, Doz., Dr., Vize-Rektor für wissenschaftlich-pedagogische Arbeit, Diplomatische Akademie der Ukraine(Diplomatiemodell der Republik Österreich: Tradition und Novation (Blick aus der Ukraine))

Wissenschaftliche Beiträge: II. Session
Moderator: Doz., Dr., Oleh Kupczyk

Viktor IDZJO, Prof., Dr., Rektor, Leiter des Lehrstuhls für Ukrainekunde, Ukrainische Staatsuniversität, Moskau

(Politische Beziehungen der Rus'-Ukraine mit dem Österreichischen Herzogthum in der Mitte des ХІІІ. Jhs.)

Oleksij WERBOWYJ, Doz., Dr., Lehrstuhl für Geschichte für humanitäre Fakultäten, Stellvertretender Dekan der historischen Fakultät für Erziehungsarbeit, Nationale Taras Schewtschenko-Universität Kiew

(Die Ukraine in der österreichisch-ungarischen Planung vor und während des Ersten Krieges)

Olena BETLIJ, Doz., Dr., Lehrstuhl für Geschichte, Nationale Universität Kiew-Mohyla-Akademie, Direktorin des Zentrums für polnische und europäische Forschungen

(“Es lebe Österreich, Los Russland”. Akte über eine Demonstration in Kiew 1914)

Jurij TERESCHENKO, Prof., Dr., Leiter des Lehrsuhls für Geschichte der Ukraine, Landes- und Tourismuskunde, Nationale Linguistische Universität Kiew

(Wilhelm von Habsburg – der Teilnehmer der ukrainischen Befreiungsbewegung)

Pavlo HAJ-NYSHNYK, Prof., Dr., Nationale Forschungsinstitut für

Ukrainekunde und Weltgeschichte

(Finanzielle Beziehungen der Ukraine und Österreich-Ungarn (1917–1918))

Ihor DATSKIV, Prof., Dr., Lehrstuhl für Dokumentenkunde, Informationstätigkeit und Ukrainekunde, Nationale Wirtschaftsuniversität Ternopil

(Außenwirtschaftliche Beziehungen der Ukraine mit Deutschland und Österreich-Ungarn im Jahre 1918)

Serhij PYVOVAR, Prof., Dr., Lehrstuhl für Moderne Geschichte der Ukraine, Nationale Taras Schewtschenko-Universität Kiew

(Die Entstehung der staatlichen Beziehungen zwischen Österreich-Ungarn und der Ukraine im Jahre 1918)

Oleh KUPTSCHYK, Doz., Dr., Lehrstuhl für Geschichte für humanitäre Fakultäten, Nationale Taras Schewtschenko-Universität Kiew

(Die Entstehung der diplomatischen Beziehungen zwischen der Ukrainischen Sowjetrepublik und Republik Österreich im Jahre 1921)
Tetjana OSTASCHKO, Prof., Dr., Abteilung für Geschichte der Ukrainischen Revolution (1917-1921), Institut für Geschichte der Ukraine, Nationale Akademie der Wissenschaften der Ukraine

(Ideologische Zentren der ukrainischen monarchischen Bewegung in Österreich)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Програма навчальної дисципліни
2014 -> Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
2014 -> „Швеція для дітей робота над казкою Астрід Ліндгрен «Карлсон, який живе на даху»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

При мзс україни iconТроян с. С., доктор історичних наук, професор кафедри зовнішньої політики І дипломатії Дипломатичної академії України при мзс україни
Троян Сергей Станиславович. Доктор исторических наук, профессор. Профессор кафедры внешней политики и дипломатической академии Украины...
При мзс україни iconПоложення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни від 28. 09. 2004 №545, наказую: Затвердити склад Наукової громадської ради при вак україни, що додається
Відповідно до пункту 7 Положення про Наукову громадську раду при Вищій атестаційній комісії України, затвердженого наказом вак україни...
При мзс україни iconЗвіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків" при вфа нан україни
Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків” при вфа нан україни складається з 8 осіб, з секцій, у склад ради...
При мзс україни iconАльбом взірців оформлення відповідей на запити установ, організацій та громадян іноземних держав
«Методичних рекомендацій про порядок наведення генеалогічних, фактологічних, біографічних, майнових запитів та оформлення звернень...
При мзс україни iconПриклади тестових завдань з української мови
старілий, (пре-,при-) ємний, (пре-, при-) дорогий, (пре-, при-) лютий
При мзс україни iconПоложення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України Розділ I. Загальні положення
України (далі моз україни) та інститутами громадянського суспільства (далі ігс) на засадах доброго партнерства, здійснення громадського...
При мзс україни iconІнформаційний довідник Громадських рад при регіональних органах Державної податкової служби України
Жіліна Алла Герасимівна, голова територіального відділення „Спілки аудиторів України” в ар крим
При мзс україни iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 04. 2017 №155 Про Громадську раду при Скадовській районній державній адміністрації
Громадської ради при районній державній адміністрації, керуючись статтею, пунктом частини першої статті 13, пунктами 1, частини першої...
При мзс україни iconПовідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України

При мзс україни iconВищої категорії, Відмінник освіти України” знвк №109 м. Запоріжжя Розділові знаки при прямій мові
Редзель Лариса Степанівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, Відмінник освіти України


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка